Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đường ven biển từ thôn 1, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) vào Khu du lịch biển Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thường xuyên chịu cảnh đất đá bồi lấp bề mặt. Đáng nói, nhiều tháng qua, một số điểm trên con đường này, lượng đất đá bồi lấp mặt đường chưa được xử lý, ảnh hưởng đến người đi đường.
b670xee5fxd420xd9e6x15d4axea8cx10b50x10abex11aa8xX7xba40xea34xf49dxf164x14b11xc747xX5x1057cxXax105dax128d6x10c0cxX3x146e0xX1x12a40x142fex1587dxX3xX5xd6c7xX3xX14xX19xX3xX19xX1axdac6xX3xeb70x14bcfx15cdaxX19xX1axX3xd2bdxX10xX19xX3xf373xXdxcea9xX19xX3x15ff2xX3x14428xe0fcxX3xXcx10cf8xX19xX1xX0xcc84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x1091fxXaxX12xX13xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXex10bedxX3xXexX1x13467xX19xX3xX2xe6f7xX3xcefcxcc77xX3xd994xce5cxbd33xX3x14952xX3bxX19xX1xX3x14b91xX71xX72xX73xX3x13409x1231ex145abx12954xX19x14d53xX3xX2cxX38xdc55xX3x1140fxX1xX80xX3xX51xX80xX3xX5x12bd7xX4xX1xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX8ax1314axX3xX7fxX80x11e39xX19xX3xX7axX8axX9cxX3x10a80xX19xX1xX6cxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX84xX3xXexX1xX27xX28xX19xX1axX3xX6exX80xX81xX82xX19xX3xX4xX1xX92xX80xX3xX4x1610bxX19xX1xX3xX26x12907xXexX3xX26xX14xX3xX30xX1dxXdxX3xX5xXcdxXbxX3xX30x15119xX3xX73xce58xXexc507xX3xX13xX14xX19xX1axX3xX19xcfcdxXdxX6cxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3x16258xX80xX6xX6cxX3xX73x1644dxXexX3xX7xd419xX3xX26xXdxX32xX73xX3xXexd13exX82xX19xX3xX4xX88xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX19xX38xX81xX6cxX3xX5xX27x14690xX19xX1axX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xX30xX1dxXdxX3xX5xXcdxXbxX3xX73xXdfxXexX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX4xX1xX27xX6xX3xX26xX27xX120xX4xX3xX6ex15e6dxX3xX5x11f61xX6cxX3xXc8xX19xX1xX3xX1xX27xX35xX19xX1axX3xX26x13688xX19xX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX26xXdxX3xX26xX27xX28xX19xX1axXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxf242xXdxX51xXexX1x1664exX3xe501xX2xfa7dxXbxX6ex13757xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1a3xX3xd7fcxX2xffd3xXbxX6exX1aaxXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX3fxX3fxXdxXe1xX30xX6xX88xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe1xX2cxX19xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2x117b1x14e06xX1a7xX3fxX2xX1dexdebdxX51xX1dexX1b6xc4c3xX1b6xX1a7xefe7xX1b6xXexX1a5xX1dexX1b4xX1b6xX1eaxX5xX1b6xXe1x15996xXbxX1axdf5bxX10bxX9xX1ddxX1b4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX88xX19xXaxX12xXcxXc8xX19xX1axX3xX26xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX4xX1x14e26xX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX26xX27xX28xX19xX1axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdebbxX88xX51xX81xXaxX12xX71xX88xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xXf9xX80xX6xX19xX3xXexX10bx13695xX19xX1axX3xX19xXe9xXdxX3xXexX10bxX82xX19xX3xX4xX1x12e51xX81xX3xX73xX10xX19xX3xXexX1xX10xX88xX3xX73xf0d9xXbxX3xX30xXdxX32xX19xX6cxX3xX51xX27x144d3xXdxX3xX4xX1xXa0xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1axX293xX19xX3xX19x12d47xXdxX3xX16xX2afxX88xX3xX51xX38xXdxX3xXexX64xX3xX71xX72xX73xX3xX7fxX80xX81xX82xX19xX3xX2cxX38xX88xX3xX1xX80xX81x1511cxX19xX3xX8axX9cxX3xXa7xX19xX1xXe1xX3xX27cxX35xXdxX3xX2cx11668xX81xX6cxX3xX51xc0e6xX3xX26xX6fxX3xX4xXe9xX3xX10bxXcdxXexX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX30xX38xXdxX3xXexX88xX14xX19xX3xX26xX32xX3xX1xX2a2xX19xX3xX4xX1xX159xX3xXex131bbxX19xX1xX3xXexX10bxX2a2xX19xX1axX3xX7xX2a2xXexX3xX5xX35xX3xX7xX88xX19xX1axX3xX7xX6xX80xX3xX73xcf17xXdxX3xXexX10bxX2fbxX19xX3xX73xX27xX6xX6cxX3xX5xX27xX120xX19xX1axX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xX5xX2a2xXdxX3xX26xX18xX3xX6exX80xX103xX19xX1axX3xX26xX27xX28xX19xX1axX6cxX3xX4xXc8xX19xX3xXexX10bxX35xX3xX1axXdxX6xX88xX3xXexX1xX68xX19xX1axXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xX3xXbxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX19xXexX10xX10bxX3xX51xXexX1xX80xX73xX30xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX51xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1a7xXbxX6exX1aaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1a3xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX6exX1aaxXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX3fxX3fxXdxXe1xX30xX6xX88xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe1xX2cxX19xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2xX1ddxX1dexX1a7xX3fxX2xX1dexX1e3xX51xX1dexX1b6xX1e7xX1dexX1b4xX1b4xX1a5xXexX1a7xX1a7xX1b4xX1b4xX1e3xX5xX1b6xXe1xX1f5xXbxX1axX1f8xX10bxX9xX1a7xX1a7xX1b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX88xX19xXaxX12x15488xX300xX3xX26xXdxXdcxX80xX3xX16xX1xXdxX32xX19xX3xX6exX10xX3xX73xX14xX81xX3xX7xX88xX19xX1axX3xX26xX68xXdxX3xX19xX6xX73xX3xX19xX24xX3xX2cxb74fxX19xX3xX10xX3xX19xX1axX2a2xXdxX3xXexX10bxX27xX2baxX4xX3xX4xXc8xX19xX1xX3xXexX27xX120xX19xX1axX3xX19xX38xX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xXaxX12xXcxX2a2xXdxX3xX73xXffxXexX3xX26xX92xX6xX3xX26xXdxX32xX73xX3xXexX10bxX82xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xXexX1xX80xXffxX4xX3xXexX1xX68xX19xX3xX2xX3xX7axX71xX72xX73xX3xX75xX3bxX19xX1xX84xX3xX1ax13a2bxX19xX3xX30xX6fxXdxX3xXexX25fxX73xX3xX2cxX2baxXdxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX30xX6fxXdxX3xX26xX14xX3xXex10cafxX3xX19xX1xXdxX82xX19xX6cxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xXexX1xX14xX19xX1axX3xXf9xX80xX6xX6cxX3xX73xXffxXexX3xXexXc8xX19xX1axX3xX26xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX6cxX3xX19xXdfxX19xX1axX3xX1xX38xX19xX1axX3xXexXcdxX19xX3xX4xX300xX19xX1axX3xX1xX38xX19xX1axX3xX5xX88xX2a2xXexX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xX4xX1xX25fxX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX26xX27xX28xX19xX1axX6cxX3xX4xX1xXdxX159xX73xX3xXexX2baxXdxX3xX16xX1xX88xXc8xX19xX1axX3xdc44xX3xX30xXdcxX3xX10bxXffxX19xX1axX3xX73xXdfxXexX3xX26xX27xX28xX19xX1axXe1xX3xXcxX88xX38xX19xX3xX30xXffxX3xX16xX1xX103xXdxX3xX5xX27xX120xX19xX1axX3xX5xX2baxX19xX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xX4x126eexX19xX1axX3xX26xX6fxX3xX4xX1xX25fxX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX73xX27xcc32xX19xX1axX3xXexX1xX88xX14xXexX3xX5xX5c7xXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xXaxX12xea13xXffxXexX3xX4x14702xX3xX68xX19xX1axX3xX1a5xX1a7xX3xXexX80xX18xXdxX3xX35xX3xXexX1xX68xX19xX3xX2xX3xX7axX71xX72xX73xX3xX75xX3bxX19xX1xX84xX3xX4xX1xX88xX3xX1xX6xX81xX1a3xX3x13f05xXcxXc8xX19xX1axX3xX26xX14xX3xXexX10bxX82xX19xX3xX2cxX38xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX5xX27xX120xX19xX1axX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xXexX2a2xXdxX3xX26xXdxX32xX73xX3xX26xXe9xX3xX5xX38xX3xX19xX2ccxXdxX3xX7xX2a2xXexX3xX5xX35xX3xX6exX80xX103xX19xX1axX3xXexX10bxX88xX19xX1axX3xXexX10bxX2fbxX19xX3xX73xX27xX6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX26xXa0xX81xX3x12079xXexX3xXexX1xX14xX19xX1axXe1xX3xX471xX293xX4xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX19xX38xX81xX3xX4x107f7xX19xX3xX4xXe9xX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX26xXdxX32xX73xX3xX16xX1xX14xX4xX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xXexX10bxX68xXdxX3xXexX10bxX82xX19xX3xX19xX2ccxXdxX3xX6exX80xX103xX19xX1axX3xX4xX1xX10xX3xX73xXdfxXexX3xX26xX27xX28xX19xX1axX6cxX3xX4xXe9xX3xX19xX5dbxXdxX3xX51xX88xX3xX6exX10xX3xX26xXdxX3xX5xX2a2xXdxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX19xX82xX19xX3xX1axX1dxX3xX1axX1xXdcxX6cxX3xXbxX1xX27xX5dbxX19xX1axX3xXexXdxX2ebxX19xX3xX26xXdxX3xX5xX2a2xXdxX3xX16xX1xX68xX19xX1axX3xXexX1xX80xX2fbxX19xX3xXexXdxX2ebxX19x14b65xXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xX3xXbxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX51xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1a7xXbxX6exX1aaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1a3xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX6exX1aaxXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX3fxX3fxXdxXe1xX30xX6xX88xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe1xX2cxX19xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2xX1ddxX1dexX1a7xX3fxX2xX1dexX1e3xX51xX1dexX1b6xX1e7xX1b6xX1a5xX1dexX1ddxXexX1e3xX2xX1b6xX1dexX1eaxX5xX1b6xXe1xX1f5xXbxX1axX1f8xX10bxX9xX1e3xX1a7xX1ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX88xX19xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXex13ac1xX6xX5xXdxX1axX19xX1a3xX3xX1f5xX80xX7xXexXdx151c7xX81xX1aaxXaxX12xX71xX602xX3xX68xX19xX1axX3xX1a5xX1a7xX3xXexX80xX18xXdxX3xX35xX3xXexX1xX68xX19xX3xX2xX3xX7axX71xX72xX73xX3xX75xX3bxX19xX1xX84xX3xX4xX1xX88xX3xX1xX6xX81xX1a3xX3xX62dxXcxXc8xX19xX1axX3xX26xX14xX3xXexX10bxX82xX19xX3xX2cxX38xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX5xX27xX120xX19xX1axX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xXexX2a2xXdxX3xX26xXdxX32xX73xX3xX26xXe9xX3xX5xX38xX3xXexX64xX3xX19xX2ccxXdxX3xX7xX2a2xXexX3xX5xX35xX3xX6exX80xX103xX19xX1axX3xXexX10bxX88xX19xX1axX3xXexX10bxX2fbxX19xX3xX73xX27xX6xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX26xXa0xX81xX3xX688xXexX3xXexX1xX14xX19xX1axX72axXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX81exX6xX5xXdxX1axX19xX1a3xX3xX1f5xX80xX7xXexXdxX82bxX81xX1aaxXaxX12xX13xXdxXdcxX80xX3xX16xX1xXdxX32xX19xX3xX68xX3xXexX68xX3xX4xX1xX2a2xX81xX3xXexX64xX3xX4xX4ffxX80xX3xX71xX148xX6xX3x13c8axX1xX27xX120xX19xX1axX3xX2cxX38xX88xX3xX30xX6fxXdxX3xXexX25fxX73xX3xX8axX9cxX3xX7fxX80xXa0xX19xX3xXexX1xX28xXdxX3xX26xXdxX32xX73xX3xX2xX1e3xX1xX3xX19xX1axX38xX81xX3xX1dexX1eaxX3fxX1a5xX6cxX3xX6xX19xX1xX3xX37xX80xX81xX3xX37xX38xX88xX3xX7axXcxd50bxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX84xX3xX4xX1xX88xX3xX1xX6xX81xX1a3xX3xX62dxXcxX68xXdxX3xX26xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX2a2xX81xX3xX6exX10xX3xX2cxX2baxXdxX3xXexX103xX4xX3xX26xXffxX3xX1a7xX1b6xX3xX16xX73xX3fxX1xX3xX73xX10xX19xX3xXexX1xX10xX88xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xXexX64xX3xXexX1xX68xX19xX3xX2xX6cxX3xX6exX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX75xX3bxX19xX1xX3xX2cxX38xX88xX3xX8axX9cxX3xX7fxX80xXa0xX19xX3xXexX1xX327xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX2ebxX19xX3xXexX1xXcdxX81xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX26xX14xX3xX10bxXcdxXexX3xX5xX2baxX19xX3xX4xX1xX25fxX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xX26xX27xX28xX19xX1axXe1xX3xX75xX2ccxX4xX3xX26xXe9xX6cxX3xX73xXffxXexX3xX7xX103xX3xX6exX10xX3xX73xX14xX81xX3xX4xX1xX2a2xX81xX3xX4xX300xX19xX1axX3xX4xX1xXdxXdcxX80xX3xX2cxX2baxXdxX3xXexX103xX4xX3xX26xXffxX3xXexX27xX5dbxX19xX1axX3xX26xX27xX5dbxX19xX1axX3xX19xX82xX19xX3xXexX68xXdxX3xX7xX120xX3xXf9xX80xX14xX6cxX3xXbxX1xXc8xXdxX3xX1xX6fxX73xX3xXbxX1xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX6xX81xX3xXexX10bxX27xX2baxX4xX3xXexXc8xX19xX1axX3xX26xX14xX3xX26xX32xX3xX4xX1xX88xX3xX6exX10xX3xX73xX14xX81xX3xX2cxX27xX120xXexX3xX6xX19xX3xXexX88xX38xX19xXe1xX3xX13xX27xX28xX19xX1axX3xX30xX92xX3xX4xX1xX25fxX19xX3xX19xX1xX27xX3xXexX1xX159xX3xX19xX38xX81xX6cxX3xX19xX159xX80xX3xXexX10bxX28xXdxX3xXexX103xXdxX6cxX3xX6exX10xX3xX4xX1xX2a2xX81xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX7x1349fxX3xX10bxXcdxXexX3xX19xX1axX80xX81xX3xX1xXdxX32xX73xX72axXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX51xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1a7xXbxX6exX1aaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1a3xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX6exX1aaxXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a3xX3fxX3fxXdxXe1xX30xX6xX88xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe1xX2cxX19xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2xX1ddxX1dexX1a7xX3fxX2xX1dexX1e3xX51xX1dexX1b6xX1e7xX1b6xX1a7xX1a7xX1b6xXexX1b4xX1ddxX1b4xX2xX1b4xX5xX1b6xXe1xX1f5xXbxX1axX1f8xX10bxX9xX1e7xX1a5xX1eaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX88xX19xXaxX12xX8axX1xX103xXdxX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xX4xX6a1xX19xX3xX4xX1xX25fxX19xX3xX1xX88xX38xX19xX3xXexX88xX38xX19xX3xX73xX27xX5dbxX19xX1axX3xXexX1xX88xX14xXexX3xX5xX5c7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xXaxX12xX5fdxXdfxX4xX3xX51xX300xX3xX4xX1x13231xX4xX3xX19xe7d7xX19xX1axX3xXbxX1xX602xX4xX3xX2cxX602xX3xXexX80xX4ffxX19xX3xXexX10bxX6xX3xXf9xX80xX103xX4xX3xXbxX1xX6a1xX19xX1axX3xX7xX88xX19xX1axX3xX2cxX2baxXdxX3xX5xX120xXdxX3xXexX1xX159xX3xX73xX35xX3xX10bxX6xX6cxX3xX4xX88xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX26xX6fxX3xXexX10bxX35xX3xXexX1xX38xX19xX1xX3xX19xX5dbxXdxX3xX5xX27xX80xX3xXexX1xX68xX19xX1axX3xXf9xX80xX10xX19xX3xXexX1xX80xXffxX4xX3xX4x10418xX6xX3xX16xX1xX14xX4xX1xX3xX51xX80xX3xX5xX92xX4xX1xX3xXexX327xX73xX3xX26xX159xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX26xX92xX6xX3xX4xX1x10051xX3xXexX25fxX73xX3xX30xXdxX32xX19xX6cxX3xXexX1xX27xX35xX19xX1axX3xXexX1xXbf9xX4xX3xX1xXc8xXdxX3xX7xXc8xX19xX3xXexX1xX80xXffxX4xX3xX6exX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX75xX3bxX19xX1xX3xX7axX71xX72xX73xX3xX7fxX80xX81xX82xX19xX84xX6cxX3xX26xXdfxX4xX3xX30xXdxX2ebxXexX3xX5xX38xX3xX30xX6fxXdxX3xXexX25fxX73xX3xX8axX9cxX3xX7fxX80xXa0xX19xX3xX7axX1xX80xX81xX2ebxX19xX3xX8axX9cxX3xXa7xX19xX1xX84xXe1xX3xX471xX293xX4xX3xXexX80xX81xX159xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX19xX38xX81xX6cxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX1xXffxX3xX16xXdxX19xX1xX3xX51xX88xX6xX19xX1xX3xX35xX3xX71xX72xX73xX3xX7fxX80xX81xX82xX19xX3xX4xX5c7xX19xX1axX3xX26xX6fxX3xX73xX35xX3xX19xX1xX24xX19xX1axX3xX4xX148xX6xX3xX1xX38xX19xX1axX3xX30xX80xX68xX19xX3xX30xX14xX19xX3xX1xXc8xXdxX3xX7xXc8xX19xX6cxX3xX1axXdxX2baxXdxX3xXexX1xXdxX2ebxX80xX3xX73xXffxXexX3xX7xX103xX3xX30xX6fxXdxX3xXexX25fxX73xX3xX2cxX2baxXdxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX30xX6fxXdxX3xX26xX14xX3xXexX51cxX3xX19xX1xXdxX82xX19xX6cxX3xX19xX1x15585xX73xX3xXexX2a2xX88xX3xX16xX159xXexX3xX19xX103xXdxX3xX2cxX2baxXdxX3xX30xX6fxXdxX3xXexX25fxX73xX3xX8axX9cxX3xX7fxX80xXa0xX19xX3xX2cxX103xX19xX3xX26xX6fxX3xX62dxX4xXe9xX3xXexX1xX27xX5dbxX19xX1axX3xX1xXdxX2ebxX80xX72axXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX19xXexX10xX10bxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX51xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1a7xXbxX6exX1aaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1a3xX3xX1b4xX2xX1b6xXbxX6exX1aaxXaxX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX3fxX3fxXdxXe1xX30xX6xX88xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe1xX2cxX19xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2xX1ddxX1dexX1a7xX3fxX2xX1dexX1e3xX51xX1dexX1b6xX1e7xX1eaxX1a5xX1dexX1b6xXexX1e3xX1e3xX1a7xX1dexX1dexX5xX1b6xXe1xX1f5xXbxX1axX1f8xX10bxX9xX1a7xX1e7xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxX88xX19xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6exXexX81exX6xX5xXdxX1axX19xX1a3xX3xX1f5xX80xX7xXexXdxX82bxX81xX1aaxXaxX12xX71xX88xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX73xX10xX19xX3xXexX1xX10xX88xX3xX30xX28xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX19xX82xX19xX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX16xX1xX14xX4xX1xX3xX51xX80xX3xX5xX92xX4xX1xX3xXexX1xX688xX4xX1xX3xXf9xX80xX6xX3xX5xX2a2xXdxX6cxX3xX2cxX327xX3xXexX1xX159xX6cxX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xX1xXffxX3xX51xXa0xX19xX3xX26xX6fxX3xX73xX35xX3xX4xX14xX4xX3xX19xX1xX38xX3xX1xX38xX19xX1axX3xX16xXdxX19xX1xX3xX51xX88xX6xX19xX1xX3xX1xXc8xXdxX3xX7xXc8xX19xX3xX7axX0xX10xX73xX12xXcxX10bxX88xX19xX1axX3xXc8xX19xX1xX1a3xX3xX958xX1xX688xX6xX3xX5xX300xX73xX3xX4xXa0xX81xX3xX73xX2afxXbxX3xX30xXdxX32xX19xX6cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX32xX73xX3xX19xX38xX81xX3xX16xX1xX88xXc8xX19xX1axX3xX1e3xX1b6xX73xX3xX5xX38xX3xX19xX1xX38xX3xX1xX38xX19xX1axX3xX16xXdxX19xX1xX3xX51xX88xX6xX19xX1xX3xX1xXc8xXdxX3xX7xXc8xX19xX0xX3fxX10xX73xX12xX84xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xXaxX12xX71xX300xX19xX1axX3xX2cxX2baxXdxX3xXbxX1xX602xX4xX3xX51xX80xX3xX19xX1xX80xX3xX4xX4ffxX80xX3xX51xX80xX3xX5xX92xX4xX1xX6cxX3xX51xX3bxX3xX19xX1xXdxX82xX19xX6cxX3xX4xX88xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX4xX6a1xX19xX3xX5xX38xX3xX19xX5dbxXdxX3xX26xXdxX3xX5xX2a2xXdxX3xXf9xX80xX10xX19xX3xXexX1xX80xXffxX4xX3xX4xXc66xX6xX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX51xXa0xX19xX3xX6exX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX75xX3bxX19xX1xX3xX2cxX38xX3xX6exX6fxX3xX8axX9cxX3xX7fxX80xXa0xX19xXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27cxX88xX51xX81xXaxX12x100e5xX2baxXdxX3xX5xX120xXdxX3xX688xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXdcxX80xX3xXbxX1xX688xX6xX3xXexX64xX3xX4xX88xX19xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX6cxX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX51xXa0xX19xX3xX26xX92xX6xX3xXbxX1xX27xX5dbxX19xX1axX3xX2cxX38xX3xX16xX1xX14xX4xX1xX3xX51xX80xX3xX5xX92xX4xX1xX3xX10bxXcdxXexX3xX73xX88xX19xX1axX3xX4xX5dbxX3xXf9xX80xX6xX19xX3xX4xX1xXbf9xX4xX3xX19xXbfdxX19xX1axX3xX1axXdxXc8xXdxX3xXf9xX80xX81xX159xXexX3xX4xX14xX4xX3xX26xXdxX32xX73xX3xX4xXc8xX19xX3xXexX10bxX35xX3xXexX10bxX82xX19xX6cxX3xX26xX32xX3xX26xXc8xX73xX3xX30xXc8xX88xX3xX6xX19xX3xXexX88xX38xX19xX3xX16xX1xXdxX3xX26xXdxX3xX5xX2a2xXdxX6cxX3xX19xX1xXcdxXexX3xX5xX38xX3xXexX1xX28xXdxX3xX26xXdxX32xX73xX3xX26xX82xX73xX3xXexX103xXdxXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX10bxX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX80xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX81exXexX1xX80xX73xX30xX81exX6xX19xX51xX81exX7xX6xXbxX88xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXa0xX81xX3xXexX10bxX2a2xXdxX3xX4xX1xXbfdxX19xX3xX19xX80xX68xXdxX3xX2cxX92xXexX3xXexX10bxX82xX19xX3xX26xXc89xX19xX1xX3xX26xX2fbxXbxX6cxX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX2a2xX73xX3xX1xX38xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX88xX38xX19xX3xX1xX1dxX3xX4xX1xXbf9xX6xXaxX3xX1xX10bxX10xX82bxX9xXaxX3fxX30xX6xX19xX81exX51xX88xX4xX81exX2cxXdxX10xXexX3fxX6exX6xX81xX81exXexX10bxX6xXdxX81exX4xX1xX6xX19xX81exX19xX80xX88xXdxX81exX2cxXdxXexX81exXexX10bxX10xX19xX81exX51xXdxX19xX1xX81exX51xX6xXbxX81exX2cxXdxX81exXbxX1xX6xX73xX81exX1xX6xX19xX1xX81exX5xX6xX19xX1axX81exX6xX19xX81exXexX88xX6xX19xX81exX1xX88xX81exX4xX1xX80xX6xX3fxX2xX1e7xX1eaxX1e3xX1e3xX1dexXe1xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX3fxX73xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1dexX1b6xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2xX1ddxX1dexX1dexX3fxX2xX1b4xX2xX51xX1a7xX1b6xX1ddxX1dexX1dexX1dexX1b4xXexX1e3xX1e7xX1e7xX1a7xX5xX1b4xX81exX1eaxXe1xX1f5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX10bxX88xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXa0xX81xX3xXexX10bxX2a2xXdxX3xX4xX1xXbfdxX19xX3xX19xX80xX68xXdxX3xX2cxX92xXexX3xXexX10bxX82xX19xX3xX26xXc89xX19xX1xX3xX26xX2fbxXbxX6cxX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX2a2xX73xX3xX1xX38xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX88xX38xX19xX3xX1xX1dxX3xX4xX1xXbf9xX6xXaxX3xX1xX10bxX10xX82bxX9xXaxX3fxX30xX6xX19xX81exX51xX88xX4xX81exX2cxXdxX10xXexX3fxX6exX6xX81xX81exXexX10bxX6xXdxX81exX4xX1xX6xX19xX81exX19xX80xX88xXdxX81exX2cxXdxXexX81exXexX10bxX10xX19xX81exX51xXdxX19xX1xX81exX51xX6xXbxX81exX2cxXdxX81exXbxX1xX6xX73xX81exX1xX6xX19xX1xX81exX5xX6xX19xX1axX81exX6xX19xX81exXexX88xX6xX19xX81exX1xX88xX81exX4xX1xX80xX6xX3fxX2xX1e7xX1eaxX1e3xX1e3xX1dexXe1xX1xXexX73xXaxX12xX7fxXa0xX81xX3xXexX10bxX2a2xXdxX3xX4xX1xXbfdxX19xX3xX19xX80xX68xXdxX3xX2cxX92xXexX3xXexX10bxX82xX19xX3xX26xXc89xX19xX1xX3xX26xX2fbxXbxX6cxX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX2a2xX73xX3xX1xX38xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX88xX38xX19xX3xX1xX1dxX3xX4xX1xXbf9xX6xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX10bxX88xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX5fdxXffxXexX3xX1xXffxX3xX51xXa0xX19xX3xX35xX3xXexX1xX68xX19xX3xX1dexX6cxX3xX6exX6fxX3xX37xX27xX5dbxX19xX1axX3xX75xX88xX19xX1axX3xX7axX37xX27xX5dbxX19xX1axX3xX8axX1xX82xX3xee7bxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX84xX3xX26xX6fxX3xX6exXa0xX81xX3xX51xX51cxX19xX1axX3xXexX10bxX2a2xXdxX3xX4xX1xXbfdxX19xX3xX19xX80xX68xXdxX3xX2cxX92xXexX3xXexX10bxX82xX19xX3xX26xXc89xX19xX1xX3xX26xX2fbxXbxX3xX37xX293xX6cxX3xX5xX38xX73xX3xX68xX3xX19xX1xXdxe1dexX73xX3xX19xX1axX80xX1dxX19xX3xX19xX27xX2baxX4xX3xX2cxX38xX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX2a2xX73xX3xX1xX38xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX88xX38xX19xX3xX1xX1dxX3xX26xX2fbxXbxXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX2cxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX18xX3xX4xXc8xX3xX19xX1axX1xX327xX19xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xXexX10bxX14xXdxX3xXbxX1xX2afxXbxX3xX1xX6a1xX19xX1axX3xX5xXcdxX19xX3xX4xX1xXdxX159xX73xX3xX5xX6a1xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xXcxX10bxX2a2xXdxX3xXcxXdxX32xX80xXaxX3xX1xX10bxX10xX82bxX9xXaxX3fxX30xX6xX19xX81exX51xX88xX4xX81exX2cxXdxX10xXexX3fxX51xX88xX81exX4xX6xX81exX19xX1axX1xXdxX19xX81exX16xX1xX88xXdxX81exX51xX6xXexX81exX51xX6xX81exXexX10bxX6xXdxX81exXbxX1xX10xXbxX81exX1xX88xX19xX1axX81exX5xX6xX19xX81exX4xX1xXdxX10xX73xX81exX5xX88xX19xX1axX81exX1xX88xX81exXexX10bxX6xXdxX81exXexXdxX10xX80xX3fxX2xX1e7xX1eaxX2xX1a5xX1b4xXe1xX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX1axX3xX7xX10bxX4xX9xXaxX3fxX73xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1dexX1b6xX3fxX19xX10xX19exX7xX3fxX2xX1ddxX1dexX1b6xX3fxX2xX1b6xX1a5xX51xX1a7xX1dexX1b6xX1a7xX1e3xX1a7xX2xXexX1a5xX1a7xX1a5xX1e3xX1e7xX5xX1b6xXe1xX1f5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX14xX19xX3xX19xX1axX24xX3xX26xX27xX28xX19xX1axX3xX2cxX10xX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX10bxX88xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX18xX3xX4xXc8xX3xX19xX1axX1xX327xX19xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xXexX10bxX14xXdxX3xXbxX1xX2afxXbxX3xX1xX6a1xX19xX1axX3xX5xXcdxX19xX3xX4xX1xXdxX159xX73xX3xX5xX6a1xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xXcxX10bxX2a2xXdxX3xXcxXdxX32xX80xXaxX3xX1xX10bxX10xX82bxX9xXaxX3fxX30xX6xX19xX81exX51xX88xX4xX81exX2cxXdxX10xXexX3fxX51xX88xX81exX4xX6xX81exX19xX1axX1xXdxX19xX81exX16xX1xX88xXdxX81exX51xX6xXexX81exX51xX6xX81exXexX10bxX6xXdxX81exXbxX1xX10xXbxX81exX1xX88xX19xX1axX81exX5xX6xX19xX81exX4xX1xXdxX10xX73xX81exX5xX88xX19xX1axX81exX1xX88xX81exXexX10bxX6xXdxX81exXexXdxX10xX80xX3fxX2xX1e7xX1eaxX2xX1a5xX1b4xXe1xX1xXexX73xXaxX12xX13xX18xX3xX4xXc8xX3xX19xX1axX1xX327xX19xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xXexX10bxX14xXdxX3xXbxX1xX2afxXbxX3xX1xX6a1xX19xX1axX3xX5xXcdxX19xX3xX4xX1xXdxX159xX73xX3xX5xX6a1xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xXcxX10bxX2a2xXdxX3xXcxXdxX32xX80xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX10bxX88xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX10bxX88xX19xX1axX3xXf9xX80xX14xX3xXexX10bxX327xX19xX1xX3xX16xXdxX32xX73xX3xXexX10bxX6xX6cxX3xXexX18xX3xX30xXc8xX88xX3xX2cxX2ebxX3xX1xX1dxX3xX4xX1xXbf9xX6xX3xX19xX27xX2baxX4xX3xXcxX10bxX2a2xXdxX3xXcxXdxX32xX80xX3xX35xX3xX6exX6fxX3xX5fdx11b4fxX3xX75xXffxX4xX3xX7axX71xX6xX19xX3xX75xXffxX4xX3xX13cfxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX19xX1xX84xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX2ebxX19xX3xX73xXffxXexX3xX1xXffxX3xX51xXa0xX19xX3xX26xX18xX3xX4xXc8xX3xX19xX1axX1xX327xX19xX3xX16xX1xX103xXdxX3xX26xXcdxXexX3xX26xX14xX3xX19xX1xXd8cxX73xX3xX5xXcdxX19xX3xX4xX1xXdxX159xX73xX3xX5xX6a1xX19xX1axX3xX1xX1dxX3xXexX10bxX14xXdxX3xXbxX1xX2afxXbxXe1xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX2cxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX80xX5xX12xX0xX51xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10bxXaxX12xX0xX3fxX51xXdxX2cxX12xX0xX3fxX51xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX80xXexX1xX88xX10bxXaxX12xXcxX10bxX80xX19xX1axX3xX471xXa0xX19xX0xX3fxXbxX12
Trung Dân