Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, người dân đổ lỗi cho Trump
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần kéo dài sang năm 2019 do mâu thuẫn về vấn đề bức tường biên giới.
ff89x1289fx16760x12e83x130e0x16ab5x113b0x15940x13d55x13618x15ba9x17f87x15a08x15e93x10b83x11098xXbxXcxX5xX4xX9xX7xX3x12d5fx133d4x1671bx14672xX19xX6xX7xXex12eafxX4xX9xX17xXcxX7xX3xX5xX18xX9xX18x10ec2xX4xX5xX6xX7x11877x14326x10e7ex1356ax12a60xX2exX7x13658x138c7xX1x1156cxXaxX1xX3xXexX1x16b14xX3x12cb3x10ad2xX3xX9xX4x1526axXexX3xX9x135edxX16xX3x10017x16affxXax17fecxX3xX16x11037xX18x11ab1xX3xXaxX4fx10f83x1284dxX4xX3xX5x1729bxXaxX3xX4cx10d4fxX3xX17x14001xX4xX3xX16xX1x14057xX3xX1ex119ffx102e1x1179axXexX0x164cfxX1xX2xX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXex1476axXcxX18xX5xX7xX35xX36xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX9xX4xX45xXexX3xX9xX49xX16xX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX3xX6ex11d6fxX9xX3xXexX1x1432fxXaxX3x14dbbx16163xX69xX3xX5x10869xX4xX3xX19xX18xXaxX4fxX3xXax127d7xX6exX3xX2exX32xX2x14599xX3xX5xX69xX3xX6exX5dxX6dxX3xX9xX1xX6dx13feexXaxX3x137cfx14ebcxX3xXd1x13168xXaxX3xX4cxXd2xX3xX8x153a7xX16xX3xX9xX58xX59xXaxX4fxX3xX8xX4x17e6bxXaxX3xX4fxX4x14f62xX4x10502xX0xX71xXexX35xX0xX9xX18xX8xX17xXcxX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7x12f7cxX4xX4fxX6dxX6cxXcxX7xX3xX19xX9x11aaaxX17xXcxX6xX7xX6exX18xX6cxX4fxX4xXaxX29xX17xXcxX101xX9x14c9fxX3xX18xX6dxX9xX69x1682dxX3xX6exX18xX6cxX4fxX4xXaxX29xX6cxX4xX4fxX1xX9xX11bxX3xX18xX6dxX9xX69xX121xX7xX35xX0xX9xX8xX69xX5xX10bxX35xX0xX9xX6cxX35xX0xX9xX5xX35xX0xX4xX6exX4fxX3xX19xX9xX10bxX17xXcxX6xX7x12851xX4xX5xX9xX1xX11bxX3x13d79xX31x14abcxXexXdxX121xX3xX1xXcxX4xX4fxX1xX9xX11bxX3x14d27xX15cxX32xXexXdxX121xX7xX3xX19xX6cxX16xX6xX7xX1xX9xX9xXexX11bxX71xX71xX4xXeexX8xX18xX69xX1xX18xX9xX4xXaxX1xXeexXd1xXaxX71xXaxXcxX153xX19xX71xX2xX2fxX15cxX2exX71xX2xX32xX15cxX5xX15cxX2xX2exX2exX15cxX15cxX2fxX9xX31xX32xX32xX2fxX32xX17xX32xXeex14f7axXexX4fx13f77xX6cxX6xX15axX32xX30xX7xX3xX18xX17xX9xX6xX7xX36xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX9xX4xX45xXexX3xX9xX49xX16xX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX54xX3xXaxX4fxX58xX59xX4xX3xX5xX5dxXaxX3xX4cxX61xX3xX17xX64xX4xX3xX16xX1xX69xX3xX1exX6cxX6dxX6exXexX7xX3xX71xX35xX0xX71xX9xX5xX35xX0xX71xX9xX6cxX35xX0xX9xX6cxX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xX101xX4xX4fxX16xX18xXexX9xX4xX69xXaxX7xX35xX0xX9xX5xX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX36xX18xXexX9xX4xX69xXaxX7xX35xX36xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX5xX58xXecxX4xX3xX9xX1xX59xX4xX3xX1exX61xXaxX4fxX3xX9xX1x125d3xXaxX4fxX3xX40xX41xX3x13486xX69xXaxX18xX17xX5xX3xX1exX6cxX6dxX6exXexX3xX4cx14c57xX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX3xX30xX3xX17xXabxXaxX3xX16xX1x17081xX3xX9xX6cxX69xXaxX4fxX3xXaxXbcxX6exX3xX2exX32xX2xX2fxX0xX71xXexX35xX0xX71xX9xX5xX35xX0xX71xX9xX6cxX35xX0xX71xX9xX8xX69xX5xX10bxX35xX0xX71xX9xX18xX8xX17xXcxX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXex10115xX69xX5xX10bxX7xX35x17088xX6dxX24cxX16xX3xX1xXa6xX4xX3xX40xX41xX3xX4cxX261xX3xX9xX6cxX4x122eaxX6dxX3xX9x1285cxXexX3xXaexX1x12bb9xXaxX3xX16xXd5xXexX3xX16xX1xX274xX3xX9xX6cxX69xXaxX4fxX3xXd1xXb3xX4xX3xXexX1x12ebaxX9xX3xXaxX4fxXb3xX10bxX3xX2exX31xX71xX2xX2exX3x1206dxX9xX1xXcxX69xX3xX4fxX4xX59xX3xX40xX41x114b3xX54xX3xXaxX1xX58xXaxX4fxX3xX16xX1xX58xX18xX3xX4cx15819xX9xX3xX4cxX58x11465xX16xX3xX9xX1xX24cxXaxX4fxX3xXaxX1xXd5xX9xX3xXd1xXd2xX3xXd1xXd5xXaxX3xX4cxXd2xX3xXaxX4fxX5dxXaxX3xX19x16421xX16xX1xX54xX3xX9xX6cxX69xXaxX4fxX3xX4cxX4dxX3xXaxX1xX4xXd2xX6dxX3xXaxX4fxX1x136c5xX3xX19x13b55xX3xX253xX5dxXaxX3xX16xX1xX3exX3xXaexX1x1576bxXaxX4fxX3xX4cx13a87xXaxX4fxX3x11c3bxX3xX16xX1xX4xX3xX15cxX3xX9x10cbfxX3x1553ax10da5xX253xX3xXdxX5dxX10bxX3xX8xXdcxX16xX3xX9xX58xX59xXaxX4fxX3xX8xX4xXe7xXaxX3xX4fxX4xXecxX4xX3xXd1xXecxX4xX3xX40xXcxXdxX4xX16xX69xX3xX9xX1xXcxX69xX3xX4cxXd2xX3xXdxX6dxXd5xX9xX3xX16xX3exX18xX3xX1exX61xXaxX4fxX3xX9xX1xX24cxXaxX4fxX3xX1exX6cxX6dxX6exXexXeexX0xX71xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX2adxX69xX5xX10bxX7xX35xX36xX331xX16xX3xX1exX1xX58xX313xXaxX4fxX3xXaxX4fxX1xX348xX3xX19xX34bxX3xX40xX41xX3xX19x134c4xX3xX9xX4xX45xXexX3xX9xX49xX16xX3xX9xX1x14b45xX69xX3xX17xX6dxX2c9xXaxX3xXd1xXd2xX3xXd1xXd5xXaxX3xX4cxXd2xX3xXaxXb3xX10bxX3xXd1xXb3xX69xX3xXaxX4fxXb3xX10bxX3xX2exX71xX2xX3xX9xXecxX4xXeexX3x117bfxX5dxX10bxX3xX16x15438xXaxX4fxX3xX19xX3e0xX3xX17xXb3xX3xXaex149d2xX3xX1x13781xXexX3xX16xX6dxX24cxX4xX3xX16xX3exX18xX3xX2b3xX6dxX24cxX16xX3xX1xXa6xX4xX3xX40xX41xX3xXaexX1xX4dxX18xX3xXaxXb3xX10bxXeexX0xX71xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX2adxX69xX5xX10bxX7xX35xX415xX4xXd2xX6dxX3xXaxXb3xX10bxX3xX16xX4dxX3xXaxX4fxX1xX34bxX18xX3xX17xXb3xX3xXd1xX4xX2c5xX16xX3xXaxX4fxX58xXaxX4fxX3xX1xX69xX30exX9xX3xX4cxXa6xXaxX4fxX3xX6exXa6xX9xX3xXexX1xXabxXaxX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX19xX3e0xX3xXaexXafxX69xX3xX5xXb3xX4xX3xX38xX9xX3xXaxX1xXd5xX9xX3xX9xXecxX4xX3xXaxX4fxXb3xX10bxX3xX2exX71xX2xX3xX9xXecxX4xX3xX2f3xX9xXdcxX16xX3xX17xXb3xX3xX9xX6cxX69xXaxX4fxX3xXd1x10ffcxXaxX4fxX3xX38xX9xX3xXaxX1xXd5xX9xX3xX2xX2exX3xXaxX4fxXb3xX10bxX2ffxXeexX0xX71xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX2adxX69xX5xX10bxX7xX35xX36cxX18xX6dxX3xX16xX6dxXa6xX16xX3xX1xX428xXexX54xX3xXexX1xX331xX9xX3xXaxX4fxX357xXaxX3xXd1xX4xXe7xXaxX3x14894xX1xXb3xX3xX1exX6cx102edxXaxX4fxX3xX36cxX18xX6cxX18xX1xX3xX36cxX18xXaxX5xXcxX6cxX19xX3xX16xX1xX69xX3xX6cx12446xXaxX4fxX54xX3xXexX1xXcxX3xX253xX5dxXaxX3xX16xX1xX3exX3xX16xX357xXaxX4fxX3xXaexX1xX18xX4xX3xX16xX1xX428xXaxX3xX17x16873xX18xX3xXd1xX4xX2c5xX16xX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX3xXaxX1xX535xX6exX3xX8xX3edxX69xX3xXd1xX2c5xX3xXaxX4fxX58xX59xX4xX3xX5xX4xX3xX16xX58xX3xX8xXd5xX9xX3xX1xX313xXexX3xXexX1xX331xXexX3xX9xX1xX18xX10bxX3xXd1x1417exX3xX8xX3edxX69xX3xXd1xX2c5xX3xXaxX4fxX58xX59xX4xX3xX5xX5dxXaxX3xX40xX41xXeexX0xX71xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX2adxX69xX5xX10bxX7xX35xX2adxXb3xX3xX36cxX18xXaxX5xXcxX6cxX19xX3xX16xX1xX69xX3xX8xX4xX45xX9xX3xX1exX61xXaxX4fxX3xX9xX1xX24cxXaxX4fxX3xX1exX6cxX6dxX6exXexX3xX19xX3e0xX3xXaexX1xX357xXaxX4fxX3xXaexX360xX3xX4cxXd2xX3xXdxX6dxXd5xX9xX3xX6exXb3xX3xXaexX1xX357xXaxX4fxX3xX58xX6dxX3xX9xX4xXe7xXaxX3xX18xXaxX3xX9xX69xXb3xXaxX3xXd1xXb3xX3xX18xXaxX3xXaxX4xXaxX1xX3x147fbxX6dxX24cxX16xX3xX4fxX4xX18xXeexX0xX71xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX2adxX69xX5xX10bxX7xX35xX1exX6dxX10bxX3xXaxX1xX4xXe7xXaxX54xX3xX9xX1xXcxX69xX3xXaexX45xX9xX3xX624xX6dxX3edxX3xXaexX1xX3edxX69xX3xX19xX331xX9xX3xX16xX3exX18xX3x117f7xXcxX6dxX9xXcxX6cxX19xX71x17698xXexX19xX69xX19xX3xX16xX357xXaxX4fxX3xX8xX24cxX3xXaxX4fxXb3xX10bxX3xX2exX31xX71xX2xX2exX54xX3xXaexX1xX69xX3edxXaxX4fxX3xX169xX31x145a6xX3xXaxX4fxX58xX59xX4xX3xX9xX6cxX58x1801exXaxX4fxX3xX9xX1xXb3xXaxX1xX3xX69dxX3xX40xX41xX3xX4cxX61xX3xX17xX64xX4xX3xX16xX1xX69xX3xX1exX61xXaxX4fxX3xX9xX1xX24cxXaxX4fxX3xX1exX6cxX6dxX6exXexX3xXaexX1xX4xX45xXaxX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX3xX6exXa6xX9xX3xXexX1xXabxXaxX3xX15axX3xXaxX4fxXb3xX10bxX3xX17xX4xXe7xXaxX3xX9xX4xX45xXexXeexX0xX71xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX2adxX69xX5xX10bxX7xX35xX1exX6cxX69xXaxX4fxX3xXaexX1xX4xX3xX4cxX4dxX54xX3xX30xX30xX692xX3xXaxX4fxX58xX59xX4xX3xX4cxX61xX3xX17xX64xX4xX3xX16xX1xX69xX3xX4cxX3edxXaxX4fxX3xX253xX5dxXaxX3xX16xX1xX3exX54xX3xX31xX692xX3xX4cxX61xX3xX17xX64xX4xX3xX16xX1xX69xX3xX4cxX3edxXaxX4fxX3xX36xXa6xXaxX4fxX3xX1xX4d1xX18xXeexX3x17ec3xX1xX3edxX69xX3xX19xX331xX9xX3xXaxXb3xX10bxX3xX4cxX58xX313xX16xX3xX9xX4xX45xXaxX3xX1xXb3xXaxX1xX3xX19xX18xX6dxX3xXaexX1xX4xX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX8xX51exX9xX3xX4cxXabxX6dxX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX3xX6exXa6xX9xX3xXexX1xXabxXaxX3xX1xX357xX6exX3xX2exX2exX71xX2xX2exXeexX0xX71xXexX35xX0xX5xX4xXd1xX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xX5xX6cxXcxX17xX18xX9xXcxX5xX7xX35xX0xX19xX9xX6cxX69xXaxX4fxX35xX1exX4xXaxX3xX17xX4xXe7xXaxX3xX624xX6dxX18xXaxX11bxX0xX71xX19xX9xX6cxX69xXaxX4fxX35xX0xX6dxX17xX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xX9xX4xX9xX17xXcxX29xX9xX1xX6dxX6exX8xX29xX18xXaxX5xX29xX19xX18xXexX69xX7xX35xX0xX17xX4xX35xX0xX18xX3xX9xX4xX9xX17xXcxX6xX7xX667xX30exXaxX4fxX3xX19xX331xXaxX4fxX3xX2exX2exX71xX2xX2exX54xX3xX6exXa6xX9xX3xXexX1xXabxXaxX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xXaxX4fx15cf1xXaxX4fxX3xX1xX69xX30exX9xX3xX4cxXa6xXaxX4fxX3xXd1xX59cxX3xX9xX1xX4xX45xX6dxX3xXaxX4fxX5dxXaxX3xX624xX6dxX41xX7xX3xX1xX6cxXcxX101xX6xX7xX71xX624xX6dxX69xX16xX29xX9xXcxX71xX6cxX18xXaxX4fxX29xX19xX18xXaxX4fxX29xX2exX2exX29xX2xX2exX29xX6exX69xX9xX29xXexX1xX18xXaxX29xX16xX1xX4xXaxX1xX29xXexX1xX6dxX29xX6exX10bxX29xXaxX4fxX6dxXaxX4fxX29xX1xX69xX18xX9xX29xX5xX69xXaxX4fxX29xXd1xX4xX29xX9xX1xX4xXcxX6dxX29xXaxX4fxX18xXaxX29xX624xX6dxX10bxX71xX2xX15axX15cxXc2xXc2xX2xXeexX1xX9xX6exX7xX35xX0xX4xX6exX4fxX3xX19xX6cxX16xX6xX7xX71xX6exXcxX5xX4xX18xX71xX2xX2exX32xX71xXaxXcxX153xX19xX71xX2xX2fxX15cxX2xX71xX2xX30xX169xX5xX15axX2xX2exX15cxX169xX2exX2xX9xX2fxXc2xX31xX2xXc2xX17xX32xXeexX1aaxXexX4fxX7xX3xX18xX17xX9xX6xX7xX36xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX9xX4xX45xXexX3xX9xX49xX16xX3xX4cxX4dxXaxX4fxX3xX16xX52xX18xX54xX3xXaxX4fxX58xX59xX4xX3xX5xX5dxXaxX3xX4cxX61xX3xX17xX64xX4xX3xX16xX1xX69xX3xX1exX6cxX6dxX6exXexX7xX3xX71xX35xX0xX71xX18xX35xX0xX5xX4xXd1xX35xX0xX19xX9xX6cxX69xXaxX4fxX35xX0xX18xX3xX9xX4xX9xX17xXcxX6xX7xX667xX30exXaxX4fxX3xX19xX331xXaxX4fxX3xX2exX2exX71xX2xX2exX54xX3xX6exXa6xX9xX3xXexX1xXabxXaxX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xXaxX4fxX844xXaxX4fxX3xX1xX69xX30exX9xX3xX4cxXa6xXaxX4fxX3xXd1xX59cxX3xX9xX1xX4xX45xX6dxX3xXaxX4fxX5dxXaxX3xX624xX6dxX41xX7xX3xX1xX6cxXcxX101xX6xX7xX71xX624xX6dxX69xX16xX29xX9xXcxX71xX6cxX18xXaxX4fxX29xX19xX18xXaxX4fxX29xX2exX2exX29xX2xX2exX29xX6exX69xX9xX29xXexX1xX18xXaxX29xX16xX1xX4xXaxX1xX29xXexX1xX6dxX29xX6exX10bxX29xXaxX4fxX6dxXaxX4fxX29xX1xX69xX18xX9xX29xX5xX69xXaxX4fxX29xXd1xX4xX29xX9xX1xX4xXcxX6dxX29xXaxX4fxX18xXaxX29xX624xX6dxX10bxX71xX2xX15axX15cxXc2xXc2xX2xXeexX1xX9xX6exX7xX35xX667xX30exXaxX4fxX3xX19xX331xXaxX4fxX3xX2exX2exX71xX2xX2exX54xX3xX6exXa6xX9xX3xXexX1xXabxXaxX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xXaxX4fxX844xXaxX4fxX3xX1xX69xX30exX9xX3xX4cxXa6xXaxX4fxX3xXd1xX59cxX3xX9xX1xX4xX45xX6dxX3xXaxX4fxX5dxXaxX3xX624xX6dxX41xX0xX71xX18xX35xX0xX71xX19xX9xX6cxX69xXaxX4fxX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xX1xXcxX18xX5xX7xX35xX415xX2e5xXaxX4fxX3xX2exX32xX1xX3xXaxX4fxXb3xX10bxX3xX2exX2xX71xX2xX2exX3xX2f3xX2fxX1xX3xX19xX331xXaxX4fxX3xX2exX2exX71xX2xX2exX54xX3xX4fxX4xX59xX3x108c1xX4xX2c5xX9xX3xX518xX18xX6exX2ffxX54xX3xX80xX30exX3xXd1xX4xX2c5xXaxX3xX40xX41xX3xXaxX4fxX844xXaxX4fxX3xXexX1xX4xXe7xXaxX3xX1xX428xXexX3xX9xX6cxX69xXaxX4fxX3xX8xX24cxX4xX3xX16xX3edxXaxX1xX3xX2b3xX6dxX24cxX16xX3xX1xXa6xX4xX3xXaxX58xXecxX16xX3xXaxXb3xX10bxX3xXd1xXcexXaxX3xX16xX1xX58xX18xX3xX9xX1xX357xXaxX4fxX3xX624xX6dxX18xX3xX4cxX58xX313xX16xX3xX5xX556xX3xX17xX6dxX2c9xX9xX3xX16xX1xX4xX3xX9xX4xXe7xX6dxX3xX9xX30exX6exX3xX9xX1xX59xX4xX3xX5xXb3xXaxX1xX3xX16xX1xX69xX3xX16xX1xX38xXaxX1xX3xXexX1xX3exX3xX17xX4xXe7xXaxX3xX8xX18xXaxX4fxX3xX9xX6cxX58xXecxX16xX3xX1xX30exXaxX3xX16xX1xX4dxX9xX3xX17xXb3xX3xX4cxXe7xX6exX3xX2exX2xX71xX2xX2exXeexX0xX71xXexX35xX0xX71xX5xX4xXd1xX35xX0xX71xX17xX4xX35xX0xX71xX6dxX17xX35xX0xX5xX4xXd1xX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xX16xX17xX6cxX7xX35xX0xX71xX5xX4xXd1xX35xX0xX71xX5xX4xXd1xX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX36cxX69xX6dxX6cxX16xXcxX7xX35xX1exX1xXcxX69xX3xX2adxX331xX69xX3x1003exX4xX18xX69xX3xX9xX1xX357xXaxX4fxX0xX71xXexX35