Xét xử nhóm đối tượng giả danh cán bộ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 
(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xét xử 13 đối tượng trong vụ án Lê Văn Hạt và đồng bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
b638xc10exdf07xc1fbx1074axc568xeb76x12f7ax11a4axX7xb92ax132d0xcc28xc801xc817x10edfxX5xe1eaxXaxc8a8xX0xX7xXexc4b1xd110xe303xe3b8xX12x12684x12e71xXexX3xda9ax12344xX3xX18xX1xfd80x127ccxX3xc3dbx1112dxXdxX3xXexf391xcadfxX18xX19xX3xX19xXdxec69xX3xfbf1xX6xX18xX1xX3xX4xf815xX18xX3xc7e8xbe5exX3xX5xd7b0xX6xX3xX27xX33xX17x12edfxX3xX4xX1xXdx104f0xX25xX3xX27xX17xf53cxXexX3xXexfa2bxXdxX3xX7xX33xX18xX3xX0xf2d6xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1032exX10xX6xX35xXaxX12xXcxe86exX6xX3xX3bxX18xX3xX18xX1xf3c8xX18xX3xX35xX85xX18xX3xXexbdc4xX18xX1xX3xX76xX56xX3xXcx117ffxX18xX1xX3x12fb9xX42xX6xX3xXexXdxX4dxX18xX3xX1xX56xX18xX1xX3xX1fxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX2x12e79xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX99x117a6xX3xX3bxX18xX3x10d09x1361axX3x12850xc395xX18xX3xX76xX52xXexX3xX99xX56xX3xX27x12316xX18xX19xX3xX3exef07xX18xX3xX99xec76xX3xX1xX56xX18xX1xX3xX99xXdxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xX99xX56xX3xXexXdxXc8x125cdxX3xXexX1xXc2xX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xX35xX17xX3xX18xX19xX2cxe477xXdxX3xe3b7xX1xX3bxX4xX3xXbxX1xX52xX25xX3xXexX3fxXdxX3xX25xX56xX3xX4xX24x12e04xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ec0xX17xX35xda30xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10533xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX147xX5xX10xX9xXaxfb2bxXdxX35xXexX1x123a6xX3xc420xX2x1312axXbxX1fxd119xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX173xX3x12d57xX2xcd75xXbxX1fxX17axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX5exX5exXdxX134xX3exX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX134xX99xX18xX5exX18xX10xX16exX7xX5exc9f4xX186xXafxX2xX5exX2xXafxX2xX35xX1acxX2xX177xX2xX2xX186xX2xXexX1acxX1acxX2xX1acxX2xX5xX186xX134x10e1exXbxX19xd478xX16xX9xX175xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xXaxX3xX16exXdxX35xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc7xXc8xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xX52xXexX3xX99xX56xX3xX27xXd6xX18xX19xX3xX3exXdbxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXdxXc8xX18xX3xX1fxX20xX3xX7xeadfxX3xXexX1xe692xX25xX3xXexX52xXdxX3xXcxf397x12e16x10af3xX3xXexX8dxX18xX1xX3xX76xX56xX3xXcxX95xX18xX1xX3xX99xX56xX17xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xX184xX5exc9daxX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xX15fxX3bxX4xX3xX3exf8f3xX3xX4xX3bxX17xX3xX19xXd6xX25xX3xXc7xXc8xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xX52xXexX3x11880xb755xX288xX3xX2xe56cxX2d9xX1acx105aexX48xX3xXcax11dafxX3xXcaxXcbxX18xX3xX76x106f3xX10axX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9xX175xX2dcxX48xX3xXc7xXc8xX3xX76xXd6xX18xX19xX3xX2d5xX27bxX18xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9xX2xX2dcxX48xX3xX288xX19xX10axX147x118f5xX18xX3xXcxX16xX10axX18xX19xX3xb787xdca7xX4xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9xXafxX2dcxX48xX3xXcaxX2e0xX3xX1bxX10axX85xX18xX3xX76xXdxX4dxX10axX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9xX186xX2dcxX48xX3xX4xfac7xX18xX19xX3xXexX16xef4dxX3xXexX1x12d99xX18xX3xXc7xX52xX4xX3xXcaxXdxX18xX1xX48xX3xX1fx12f40xX3x128bbx13177xX3xXc7xX52xX4xX48xX3xX1xX10axX147x11720xX18xX3xX35bxX35cxX3xX287xX18xX1xX17axX3xX76xX17xX56xX18xX19xX3xXcxXdxX4dxX18xX3xX319xX52xXexX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX1acxX186xX186xX2xX2dcxX48xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcaxXcbxX18xX3xX319xX31axX4xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9xX2a3xX2dcxX48xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xXdxX4dxX10axX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2a3xX184xX2dcxX48xX3xXcxX16xc43exX18xX3xXcaxXcbxX18xX3xX319xX31axX4xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9x11c62xX2dcxX48xX3xXcxX16xX2cxX27bxX18xX19xX3xXcx11e99xX18xX3xX289xc9fexX18xX19xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2d9xX2a3xX2dcxX48xX3xX4xX341xX18xX19xX3xXexX16xX347xX3xXexX1xX34bxX18xX3xXc7xX52xX4xX3xXcxX16xX10axX18xX19xX48xX3xX1fxX359xX3xX35bxX35cxX3xXc7xX52xX4xX48xX3xX1xX10axX147xX366xX18xX3xX35bxX35cxX3xX287xX18xX1xX17axX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcxX1xX2bfxX3xXcx131ccxX18xX1xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX2a3xX184xX48xX3xXexX16xX347xX3xXbxX1xX2cxX11exX18xX19xX3xX144x107cdxX4xX3xX76xXd6xX18xX19xX48xX3xXcxX1bxX134xX3xX76xXd6xX18xX19xX3xXc7xX95xX18xX1xX2dcxX17axX3xX76xXd6xX3xXcxX1xX2bfxX3x10758xX4dxX18xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX3d4xX2d9xX48xX3xXexX16xX347xX3xX1fxX359xX3xX35bxX35cxX3xX15fxX1xX85xX10axX48xX3xX1xX10axX147xX366xX18xX3xX35bxX35cxX3xX287xX18xX1xX2dcxX17axX3xd940xX1xX52xX25xX3xXcxX1xX2bfxX3x10668xc585xX3xX2d4xX2d5xX288xX3xX2xX2d9xX3d4xX177xX48xX3xXexX16xX347xX3xXbxX1xX2cxX11exX18xX19xX3xX76xX2cxX18xX19xX3xXcxX16x1239bxX48xX3xXcxX1bxX134xX3xX35bxX35cxX3xX287xX18xX1xX2dcxX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX4xX3bxX17xX3xXexX16xX52xX18xX19xX48xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xX27xX359xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX85xX18xX3xX99xXdxXc8xX18xX48xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX18xX19xX85xX18xX3xX1xX56xX18xX19xX48xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xXexX1xX10axX4dxX48xX3xX18xX1xX85xX18xX3xX99xXdxXc8xX18xX3xX4xX1xX10axX147xe4e9xX18xX3xXbxX1xX3bxXexX3xe93fxX10axX56xX134xX134xX134xX3xX7xX20xX3xX35xXc2xX18xX19xX3xX7xXdxX25xX3xX16xX3bxX4xX3xX99xX56xX3xX19xXdbxXdxX3xX18xX19xd36cxX10axX3xX18xX1xXdxXc8xX18xX3xX99xX56xX17xX3xX7xX28xX3xX27xXdxX366xX18xX3xXexX1xX17xX52xXdxX3xX4xb8c0xX6xX3xX18xX1xdb57xX18xX19xX3xX18xX19xX2cxX11exXdxX3xX3exX2bfxX3xX1xX52xXdxX3xX27xX543xX3xX27xX2cxX6xX3xX16xX6xX3xXexX1xX34bxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX35xX28xXdxX3xXexX1xX34bxX18xX19xX3xX3exX3bxX17xX3xXexX16xX347xX18xX19xX3xXexX1xX2cxb75bxX18xX19xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xXcxX42xX3xX27xX24xX48xX3xX147xXc8xX10axX3xX4xX3c2xX10axX3xX18xX19xX2cxX11exXdxX3xX3exX2bfxX3xX1xX52xXdxX3xX27xX24xX18xX19xX3xX18xX3fxXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX121xX1xX17xX33xX18xX3xXexXdxXdfxX18xX3xX5xX56xX25xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4c0xX3xX18xX1xX2e7xX18xX3xXexX16xX347xX18xX19xX3xXexX1xX2cxX5cdxX18xX19xX3xX3ex13370xX18xX19xX3xX1xX431xX18xX1xX3xXexX1xX31axX4xX3xX25xX10axX6xX3xXexX1x10068xX3xX4xX56xX17xX3xX27xXdxX366xX18xX3xXexX1xX17xX52xXdxX3xX4xX24xX3xX25xX366xX18xX1xX3xX19xXdxX3bxX3xX121xX1xX3bxX4xX3xX18xX1xX6xX10axX3xX27xX543xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX121xX1xX17xX33xX18xX19xX3xXexX1xX11exXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX42xX3xX18xX19xX56xX147xX3xX2xX2xX5exX2xX2xX5exX1acxX186xX2xX2d9xX3xX27xX4dxX18xX3xX18xX19xX56xX147xX3xX2xXafxX5exX2xX1acxX5exX1acxX186xX2xX2d9xX48xX3xXc7xXc8xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xX52xXexX3xX99xX56xX3xX27xXd6xX18xX19xX3xX3exXdbxX18xX3xX27xX359xX3xXexX1x1117cxX4xX3xX1xXdxX366xX18xX3xX1xX56xX18xX1xX3xX99xXdxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX1xX64dxX3xX4xX56xX17xX3xX99xe52axXdxX3xXex10b83xX18xX19xX3xX7xX28xX3xXexXdxXdfxX18xX3xXexX16xXc8xX18xX3xX3d4xX175xX3xXexX16xXdxX366xX10axX3xX27xXd6xX18xX19xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX147xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX35xXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX1fxX17axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX1fxX17axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX5exX5exXdxX134xX3exX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX134xX99xX18xX5exX18xX10xX16exX7xX5exX1acxX186xXafxX2xX5exX2xXafxX2xX35xX1acxX2xX177xX2xX1acxX186xX1acxXexX2d9xX177xX184xX2a3xX2xX5xX186xX134xX1c5xXbxX19xX1c8xX16xX9xX3d4xX177xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xXaxX3xX16exXdxX35xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX35bxXdxX543xX25xX3xX7xX3bxXexX3xX99xXdxXc8xX18xX3xX4xX34bxX18xX19xX3xX3exX28xX3xX3exX33xX18xX3xX4xX3bxX17xX3xXexX16xX52xX18xX19xX3xXexX52xXdxX3xXbxX1xXdxXc8xX18xX3xX1fxX20xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xX319xX28xXdxX3xX99xX726xXdxX3xX76xXd6xX3xXcxX1xX2bfxX3xX46bxX4dxX18xX48xX3xX498xX1xX52xX25xX3xXcxX1xX2bfxX3xX4a1xX4a2xX3xX99xX56xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcxX1xX2bfxX3xXcxX431xX18xX1xX48xX3xX3exXdxX4dxXexX3xXexX1xX64dxX3xX4xX56xX17xX3xX27xXdxX366xX18xX3xXexX1xX17xX52xXdxX3xX35xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xXbxX1xX52xX25xX3xXexX3fxXdxX3xX25xX56xX3xX4xX24xX3xX18xX1xX2cxX18xX19xX3xX99xX56bxX18xX3xXexX1xX6faxX4xX3xX1xXdxX366xX18xX3xX99xXdxX366xX4xX3xX25xX10axX6xX3xX3exX3bxX18xX3xX18xX1xX639xX25xX3xXexX1xX10axX3xX5xX2dxXdxX3xX3exX3e0xXexX3xX4xX1xX4c0xX18xX1xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX147xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX35xXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX1fxX17axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX1fxX17axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX5exX5exXdxX134xX3exX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX134xX99xX18xX5exX18xX10xX16exX7xX5exX1acxX186xXafxX2xX5exX2xXafxX2xX35xX1acxX2xX177xX2xX1acxXafxXafxXexX2d9xX2xX177xX186xX186xX5xX186xX134xX1c5xXbxX19xX1c8xX16xX9xXafxX2xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xXaxX3xX16exXdxX35xXexX1xX9xXaxX175xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX52xXdxX3xXbxX1xXdxXc8xX18xX3xX1fxX20xX48xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xX27xXdfxX10axX3xX3exX56xX147xX3xXex10642xX3xX7xX6faxX3xXcbxX18xX3xX18xXcbxX18xX48xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX33xXdxX3xX99xXdfxX3xX1xX56xX18xX1xX3xX99xXdxX3xXbxX1xX52xX25xX3xXexX3fxXdxX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xX2d5xX6xX10axX3xX121xX1xXdxX3xX4xX85xX18xX3xX18xX1xX44bxX4xX48xX3xX1fxX10xX25xX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX3bxX4xX3xXexX431xX18xX1xX3xXexXdxX4dxXexX48xX3xXcxX7dxX6xX3xX3bxX18xX3xX18xX1xX85xX18xX3xX35xX85xX18xX3xXexX8dxX18xX1xX3xX76xX56xX3xXcxX95xX18xX1xX3xX27xX359xX3xXexX10axX147xXc8xX18xX3xXbxX1xX52xXexX3xXc7xXc8xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xX52xXexX3xX99xX56xX3xXcaxX2e0xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xX2e7xX10axX3xX25xe879xXdxX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xX2xX177xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xXexX341xX17axX3xX76xX17xX56xX18xX19xX3xXcxXdxX4dxX18xX3xX319xX52xXexX3xX99xX56xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcaxXcbxX18xX3xX319xX31axX4xX3xX25xXb1cxXdxX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xX2xX2a3xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xXexX341xX134xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xX15fxX3bxX4xX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcaxXcbxX18xX3xX76xXdxX4dxX10axX48xX3xXcxX16xX3c2xX18xX3xXcaxXcbxX18xX3xX319xX31axX4xX48xX3xXc7xXc8xX3xX76xXd6xX18xX19xX3xX2d5xX27bxX18xX3xX99xX56xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcxX16xX10axX18xX19xX3xX319xX31axX4xX3xX25xXb1cxXdxX3xX3exX2bfxX3xX4xX3bxX17xX3xX2xX1acxX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xXexX341xX17axX3xXcxX16xX2cxX27bxX18xX19xX3xXcxX3e0xX18xX3xX289xX3e4xX18xX19xX3xX2d9xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xXexX341xX134xX3xbc37xXdxXc8xX18xX19xX3xXcaxX2e0xX3xX1bxX10axX85xX18xX3xX76xXdxX4dxX10axX3xX4xX1xX2bfxX10axX3xX25xX31axX4xX3xX1xX431xX18xX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xX2d9xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xXexX341xX3xXexX16xX10xX17xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX17xX35xX147xXaxX12xXcaxXdfxX3xX1xX56xX18xX1xX3xX99xXdxX3xXexXdxXc8xX10axX3xXexX1xXc2xX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xX35xX17xX3xX18xX19xX2cxX11exXdxX3xX121xX1xX3bxX4xX3xXbxX1xX52xX25xX3xXexX3fxXdxX3xX25xX56xX3xX4xX24xX48xX3xX288xX19xX10axX147xX310xX18xX3xXcxX1xX2bfxX3xXcxX431xX18xX1xX3xX5xX95xX18xX1xX3xX2xX186xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xXexX341xX48xX3xX76xXd6xX3xXcxX1xX2bfxX3xX46bxX4dxX18xX3xXafxX186xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX4xX33xXdxX3xXexX52xX17xX3xX121xX1xX34bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX25xX3xX19xXdxX58cxX48xX3xXbxX1xX52xXexX3xX3exX72axX3xX7xX10axX18xX19xX3xX7xX28xX3xXexXdxXdfxX18xX3xX1acxX186xX3xXexX16xXdxX366xX10axX3xX27xXd6xX18xX19xX3xX99xX56xX3xX498xX1xX52xX25xX3xXcxX1xX2bfxX3xX4a1xX4a2xX3xX18xX1xX2e7xX18xX3xX1acxX184xX3xXexX1xX3bxX18xX19xX3xX4xX33xXdxX3xXexX52xX17xX3xX121xX1xX34bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX25xX3xX19xXdxX58cxX48xX3xXbxX1xX52xXexX3xX3exX72axX3xX7xX10axX18xX19xX3xX7xX28xX3xXexXdxXdfxX18xX3xX2xX177xX3xXexX16xXdxX366xX10axX3xX27xXd6xX18xX19xX134xX0xX5exXbxX12xX0xX35xXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX16xX10xX5xX6xXexX10xX35xXaxX12xX0xX10axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xcc45xXexX1xX10axX25xX3exXd75xX6xX18xX35xXd75xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX1xX2e7xX18xX3xX3exXdxX4dxXexX3xXafxX3xX1xX431xX18xX1xX3xXexX1xX31axX4xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xXbxX1xX72axX3xX3exXdxX4dxX18xX3xX121xX64dxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX35xX341xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xXaxX3xX1xX16xX10xecd8xX9xXaxX5exXbxX1xX6xXbxXd75xX5xX10axX6xXexXd75xX35xX17xXdxXd75xX7xX17xX18xX19xX5exX18xX1xX6xX18xXd75xX3exXdxX10xXexXd75xXafxXd75xX1xXdxX18xX1xXd75xXexX1xX10axX4xXd75xX5xX10axX6xXd75xX35xX6xX17xXd75xXbxX1xX17xXd75xX3exXdxX10xX18xXd75xX121xX10xXd75xX19xXdxX6xX18xXd75xX35xX10axX18xX19xXd75xX4xX1xXdxX10xX25xXd75xX35xX17xX6xXexXd75xXexX6xXdxXd75xX7xX6xX18xX5exX2xX2d9xX1acxX177xXafxX175xX134xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX25xX10xX35xXdxX6xX5exX2xX1acxX186xX5exX18xX10xX16exX7xX5exX1acxX186xX1acxX186xX5exX2xX1acxX2a3xX35xX177xX186xX177xXafxX2xXafxX177xXexX2a3xX177xXafxX2xX5xX2xX134xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX35xXdxX99xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX1xX2e7xX18xX3xX3exXdxX4dxXexX3xXafxX3xX1xX431xX18xX1xX3xXexX1xX31axX4xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xXbxX1xX72axX3xX3exXdxX4dxX18xX3xX121xX64dxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX35xX341xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xXaxX3xX1xX16xX10xXddfxX9xXaxX5exXbxX1xX6xXbxXd75xX5xX10axX6xXexXd75xX35xX17xXdxXd75xX7xX17xX18xX19xX5exX18xX1xX6xX18xXd75xX3exXdxX10xXexXd75xXafxXd75xX1xXdxX18xX1xXd75xXexX1xX10axX4xXd75xX5xX10axX6xXd75xX35xX6xX17xXd75xXbxX1xX17xXd75xX3exXdxX10xX18xXd75xX121xX10xXd75xX19xXdxX6xX18xXd75xX35xX10axX18xX19xXd75xX4xX1xXdxX10xX25xXd75xX35xX17xX6xXexXd75xXexX6xXdxXd75xX7xX6xX18xX5exX2xX2d9xX1acxX177xXafxX175xX134xX1xXexX25xXaxX12xX288xX1xX2e7xX18xX3xX3exXdxX4dxXexX3xXafxX3xX1xX431xX18xX1xX3xXexX1xX31axX4xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xXbxX1xX72axX3xX3exXdxX4dxX18xX3xX121xX64dxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX35xX341xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xXcxX1xX11exXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX54bxX10axX6xX48xX3xX18xX1xXdxXdfxX10axX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX5xX2dxXdxX3xX35xXc2xX18xX19xX3xX10axX147xX3xXexX4c0xX18xX3xX4xX587xX6xX3xX18xX19xX85xX18xX3xX1xX56xX18xX19xX48xX3xX7xX20xX3xX35xXc2xX18xX19xX3xXafxX3xXexX1xX587xX3xX27xX17xX52xX18xX3xXbxX1xX72axX3xX3exXdxX4dxX18xX3xX27xX543xX3xXexX1xX6faxX4xX3xX1xXdxX366xX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX56xX18xX1xX3xX99xXdxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xX4xX587xX6xX3xX121xX1xX3bxX4xX1xX3xX1xX56xX18xX19xX134xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX35xXdxX99xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX498xX1xX3bxX3xX27xX2cxX11exX18xX19xX3xX35xX85xX147xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX1xX27bxX18xX3xX177xX186xX186xX3xXexef92xX3xX27xXd6xX18xX19xXaxX3xX1xX16xX10xXddfxX9xXaxX5exXbxX1xX6xXbxXd75xX5xX10axX6xXexXd75xX35xX17xXdxXd75xX7xX17xX18xX19xX5exXbxX1xX6xXd75xX35xX10axX17xX18xX19xXd75xX35xX6xX147xXd75xX19xXdxX6xXd75xX35xX6xX18xX1xXd75xX4xX17xX18xX19xXd75xX6xX18xXd75xX5xX10axX6xXd75xX35xX6xX17xXd75xX1xX17xX18xXd75xX177xX186xX186xXd75xXexX147xXd75xX35xX17xX18xX19xX5exX2xX2a3xX177xX2a3xX2a3xX3d4xX134xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX25xX10xX35xXdxX6xX5exX2xX1acxX186xX5exX18xX10xX16exX7xX5exX1acxX186xX186xX1acxX5exX2xX186xX2a3xX35xX186xX2xX2xX177xXafxX1acxX2d9xXexX2d9xX2a3xX2xX2d9xX184xX5xX186xX134xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX35xXdxX99xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX498xX1xX3bxX3xX27xX2cxX11exX18xX19xX3xX35xX85xX147xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX1xX27bxX18xX3xX177xX186xX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xXaxX3xX1xX16xX10xXddfxX9xXaxX5exXbxX1xX6xXbxXd75xX5xX10axX6xXexXd75xX35xX17xXdxXd75xX7xX17xX18xX19xX5exXbxX1xX6xXd75xX35xX10axX17xX18xX19xXd75xX35xX6xX147xXd75xX19xXdxX6xXd75xX35xX6xX18xX1xXd75xX4xX17xX18xX19xXd75xX6xX18xXd75xX5xX10axX6xXd75xX35xX6xX17xXd75xX1xX17xX18xXd75xX177xX186xX186xXd75xXexX147xXd75xX35xX17xX18xX19xX5exX2xX2a3xX177xX2a3xX2a3xX3d4xX134xX1xXexX25xXaxX12xX498xX1xX3bxX3xX27xX2cxX11exX18xX19xX3xX35xX85xX147xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX1xX27bxX18xX3xX177xX186xX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX288xX1xX24xX25xX3xX18xX19xX2cxX11exXdxX3xX35xX341xX18xX19xX3xXexX72axX18xX19xX3xX27xX56xXdxX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX7xX28xX3xX27xXdxX366xX18xX3xXexX1xX17xX52xXdxX3xX4xX587xX6xX3xX4xX27bxX3xX54bxX10axX6xX18xX3xX4xX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX48xX3xXcaxXdxX366xX18xX3xX121xXdxX543xX25xX3xX7xX3bxXexX3xX27xX10xX3xX35xXdbxX6xX48xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX1xX27bxX18xX3xX177xX186xX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xX134xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX35xXdxX99xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX144xX3fxX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX121xX1xX10xX18xX3xXexX1xX2cxX5cdxX18xX19xX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX76xX56xX3xXcxX95xX18xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX4xX1xX10axX147xXc8xX18xX3xX3bxX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xXafxX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xXaxX3xX1xX16xX10xXddfxX9xXaxX5exX6xX18xXd75xX18xXdxX18xX1xXd75xXexX16xX6xXexXd75xXexX10axX5exX3exX17xXd75xX4xX17xX18xX19xXd75xX6xX18xXd75xX121xX1xX10xX18xXd75xXexX1xX10axX17xX18xX19xXd75xX4xX17xX18xX19xXd75xX6xX18xXd75xX1xX6xXd75xXexXdxX18xX1xXd75xXbxX1xX6xXd75xX4xX1xX10axX147xX10xX18xXd75xX6xX18xXd75xX5xX10axX6xXd75xX35xX6xX17xXd75xXafxX186xXd75xXexX147xXd75xX35xX17xX18xX19xX5exX2xX2a3xX177xXafxX2a3xX175xX134xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX25xX10xX35xXdxX6xX5exX2xX1acxX186xX5exX18xX10xX16exX7xX5exX1acxX186xX186xX2xX5exX2d9xX175xX35xX175xX186xX3d4xX186xX2xX1acxX184xXexX2xX177xX184xX175xX5xX2xX186xXd75xX177xX2xX134xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX18xX19xX3xX19xXdxX33xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX3fxX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX48xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX35xXdxX99xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX144xX3fxX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX121xX1xX10xX18xX3xXexX1xX2cxX5cdxX18xX19xX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX76xX56xX3xXcxX95xX18xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX4xX1xX10axX147xXc8xX18xX3xX3bxX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xXafxX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xXaxX3xX1xX16xX10xXddfxX9xXaxX5exX6xX18xXd75xX18xXdxX18xX1xXd75xXexX16xX6xXexXd75xXexX10axX5exX3exX17xXd75xX4xX17xX18xX19xXd75xX6xX18xXd75xX121xX1xX10xX18xXd75xXexX1xX10axX17xX18xX19xXd75xX4xX17xX18xX19xXd75xX6xX18xXd75xX1xX6xXd75xXexXdxX18xX1xXd75xXbxX1xX6xXd75xX4xX1xX10axX147xX10xX18xXd75xX6xX18xXd75xX5xX10axX6xXd75xX35xX6xX17xXd75xXafxX186xXd75xXexX147xXd75xX35xX17xX18xX19xX5exX2xX2a3xX177xXafxX2a3xX175xX134xX1xXexX25xXaxX12xX144xX3fxX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX121xX1xX10xX18xX3xXexX1xX2cxX5cdxX18xX19xX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX76xX56xX3xXcxX95xX18xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX4xX1xX10axX147xXc8xX18xX3xX3bxX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xXafxX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX144xX3fxX3xXexX16xX2cxX5cdxX18xX19xX3xX144xX3fxX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX34bxX3xXc7xX85xX25xX3xX99xX42xX6xX3xX3exX6xX18xX3xX1xX56xX18xX1xX3xX54bxX10axX147xX4dxXexX3xX27xX2bfxX18xX1xX3xX121xX1xX10xX18xX3xXexX1xX2cxX5cdxX18xX19xX3xXafxX3xX27xX27bxX18xX3xX99xX2bfxX3xXexX1xX10axX3fxX4xX3xX15fxX34bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX76xX56xX3xXcxX95xX18xX1xX3xX99xX431xX3xX4xX24xX3xXexX1xX56xX18xX1xX3xXexX4c0xX4xX1xX3xX1fxX10axX3e0xXexX3xX7xX44bxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX27xX3e0xX10axX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xXdxX366xXexX3xXbxX1xX3bxX3xX2xX3xX72axX3xX18xX1xX24xX25xX3xX4xX1xX10axX147xXc8xX18xX3xX5xX42xX6xX3xX27xX33xX17xX3xX4xX1xXdxX4dxX25xX3xX27xX17xX52xXexX3xXexX56xXdxX3xX7xX33xX18xX3xX99xX726xXdxX3xXexX72axX18xX19xX3xX7xX28xX3xXexXdxXdfxX18xX3xXafxX186xX3xXexX10e9xX3xX27xXd6xX18xX19xX3xX4xX587xX6xX3xX2a3xX186xX3xX3exX2bfxX3xX1xX52xXdxX3xX2d4xX4xX1xX10axX147xXc8xX18xX3xX3bxX18xX3xXc7xX319xX3xX186xX175xX2xX2d9xX2dcxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX35xXdxX99xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX10axX5xX12xX0xX35xXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX5exX35xXdxX99xX12xX0xX5exX35xXdxX99xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX287xX10axXexX1xX17xX16xXaxX12xX289xX2cxX27bxX18xX19xX3xXcaxXdxX18xX1xX0xX5exXbxX12
Dương Vinh