Máy bay Mỹ chở hài cốt binh sỹ rời Triều Tiên tới Hàn Quốc
CNN và AFP đưa tin, Nhà Trắng thông báo, một máy bay quân sự của Mỹ ngày 27/7 đã rời khỏi Triều Tiên sau khi nhận lại những gì được cho là hài cốt của các binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên khoảng 65 năm trước.
5673x5de7x9db1xc50cx6a1dxb94bxX2x6e2dx673excb33x73ebxX3x62f1xXbx8dd2x974cxX3xX6x6a5ex69ccxX8xX9xX2x5a41xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex70c4xX0xX1xd4b7xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex9c52xd146xX12xX11xX9xX2xXexX1exa067x8d47x5d79xX7xcc68xX3xX34xX7xX32xc0b5xX7xX8xX1xafedxX7xX1x70d6xX12xX7xX8x92e4xX11xX7xX36xX12xa322xX1xX7xXbxX3bxX7xX6x94faxX12xX7xX2bxX6xX12xc78exa080xX7xX2bxX12xcae1xX4bxX7xX11x98a7xX12xX7x8dfbxX42xX4bxX7x941axX59xX46xX8xX0xaadcxX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX64xX2xX3xX4xXexX1ex6281x8598xX83xX7x9dd8xX42xX7x66cbxae6cx5f82xX7x97c3x6213xX3xX7xX11xX12xX4bxc6d9xX7xX83xX1xX42xX7xX2bxX6x6da6xX4bx953bxX7xX11xX1x9550xX4bxX9exX7xX36xX33x731cxX94xX7xcf1ax7e6axX11xX7xXabxX33xX34xX7xX36xX3xX34xX7xb253xX59x7cd3xX4bxX7xXbx8a11xX7xX8x7a8dxX3xX7xX32xX3bxX7xX4bxX9exX42xX34xX7xa5b3x9c2exX6dxXccxX7xX8dxc4f9xX7xX6xX52xX12xX7x8d9fxX1x818fxX12xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xXbxX3xX59xX7xXd7xX1xX12xX7xX4bxX1x8ff1xX4bxX7xX9xa7daxX12xX7xX4bxX1x8405xX4bxX9exX7xX9exd283xX7xX8dxX8ex9e3dxX8xX7xX8xX1xXa8xX7xX9xX42xX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX8xXc0xX3xX7xX8xX33xX8xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xXbxX3bxX7xX32xX3bxX7xX11xX1xX12x9aefxX11xX7xXabxXf5xX4bxX9exX7xX11xX6xXa8xX4bxX9exX7xX8xX59xXacxX8xX7xX8xX1xX12xbb9cxX4bxX7xX11xX6xX3xX4bxX1xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xXd7xX1xXa8xc06axX4bxX9exX7xb330xacf8xX7xX4bx8277xXabxX7xX11xX6xX8exX61xX8xd3daxX0xX6dxX2axX1exX0xX6dxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX4xX12xX86xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX2axX1xXa8xX11xXa8xX7xX2axX82xX2xX4bxX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xXabxX9exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX82xX2xX4bxX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX34xX9xX2xXdxXexc5d4xX12xX4xX11xX1x657cxX7xX15cxX21xX15dxX2ax7776xc731xX7xX1xX2xX12xX9exX1xX11xX1baxX7x6afaxX15cx56bexX2axX1c0xX1c1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX1baxX6dxX6dxX12xX168xX36xX3xXa8xX1xX3xX11xX12xX4bxX1xX168xX86xX4bxX6dxX4bxX2xX1b5xXbxX6dxX21x99afxX1cbx91fcxX6dxX21xX1f6xX1f4xX4xX15dxX21xX1f6xX15dxXccxX1f6xX15cxX11xXccxc2a4xX15cxXcbxX9xX21xX16xX1x7082xX9ex709fxX9exX20exX20cxX9exX168xX20exX2axX9exXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX7xX36xX3xX34xX7xX32xX3bxX7xX8xX1xX3fxX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xXbxX3bxX7xX6xX52xX12xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX11xX61xX12xX7xX64xX42xX4bxX7xX68xX59xX46xX8xXexX7xX6dxX1exX0xX6dxX4xX12xX86xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX82xX3xX2axX11xX12xXa8xX4bxXexX1ex5a23xX83xX9exX59xb146xX4bxX1baxX7xX89xX8bx5d6fxX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax8a49xXa8xX4xX34xXexX1exX82xX33xX8xX7xXb7xX59xX3xX4bxX7xX8xX1x5ec6xX8xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX8dxXd1xX7xX8xX1xX59xX34xa9edxX4bxX7xX9exX12xX3xXa8xX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX4bxX1xXb9xX4bxX7xX4xd202xX2axX7xX1xX3xX12xX7xX36xX5dxX4bxX7xXd7x63d1xX7xX11xX1xXd9xX3xX7xX11xX1xX59xXf1xX4bxX7xX8dxXffxX4bxX1xX7xX8xX1xX12xX141xX4bxX7xX8xX1x5ed8xXabxX7xX4xX2a1xX11xX7xX8xX59xXacxX8xX7xX1c0xX59xX4bxX9exX7xX8dxXacxX11xX7xX86xX46xX4bxX7xX8dxXd1xX7xX8xX8exX61xX2axX7xX8dxX12xX7xXbxX12xX4bxX1xX7xXabxXf5xX4bxX9exX7xX8xXc0xX3xX7xX1xX42xX4bxX9exX7xX8xX1xaa3axX8xX7xX4bxX9exX1xXffxX4bxX7xX4bxX9exX8exX52xX12xX7xX32xX3bxX94xX7xX1x8bc2xX4bxX7xX15cxX1f6xX1f6xX168xX1f6xX1f6xX1f6xX7xX4bxX9exX8exX52xX12xX7xX2bxX6xX59xX4bxX9exX7xX68xX59xX46xX8xX94xX7xX15cxX1f6xX1f6xX168xX1f6xX1f6xX1f6xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xXbxX3bxX7xX86xX42xX7xX1xX33fxX4bxX7xXabxXacxX11xX7xX11xX6xX12xX12bxX59xX7xX4xXb9xX4bxX7xX11xX1xX8exX52xX4bxX9exX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX168xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX290xXa8xX4xX34xXexX1exX83xX1xX42xX7xX2bxX6xX9cxX4bxX9exX7xX4bxX5dxX59xX7xX6xafffxX1baxX7xXexX83xX1xXfaxX4bxX9exX7xX1xX42xX4bxX1xX7xX8dxXacxX4bxX9exX7xX1xXa2xXabxX7xX4bxX3xX34xX7xX8xX1xXa8xX7xX11xX1xX2f2xX34xX7xXabxXacxX11xX7xX36xX8exX61xX8xX7xX8dxX12xX7xX8x9585xX7xX2d8xX7xX4bxX9exX1xb199xX3xX7xX8dxX33xX4bxX9exX7xXd7xX2b6xX7xX8dx65fbxX59xX7xX11xX12xX5dxX4bxX7xX8dxX2b6xX7xX36xX9cxX11xX7xX8dxX3fcxX59xX7xX9xXf5xX12xX7xX86xX12xX12bxX8xX7xX1xX27axX12xX7xX1xX8exX33fxX4bxX9exX7xX4bxX1xXfaxX4bxX9exX7xX36xXacxX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX11xba8fxX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX86xX42xX7xX4bxX46xX12xX7xX9xXf5xX12xX7xX4bxX1xXfaxX4bxX9exX7xX8xX1xX12xX141xX4bxX7xX4xX2ccxX8xX1xX7xX11xX1xXbdxX8xX7xX8dxX2ccxX3xX7xX11xXf5xX12xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX8dxX2b6xX7xX11xXffxXabxX7xXd7xX12xX141xXabxX7xXd7xX1xXa8xX158xX4bxX9exX7xX15dxX168xX1cbxX1f6xX1f6xX7xX4bxX9exX8exX52xX12xX7xX32xX3bxX7xX86x8a1cxX4bxX7xX8xX1xX8exX3xX7xX11xX6xX3fxX7xX86xX58xX7xX4bxX1xX42xX168xXexX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX290xXa8xX4xX34xXexX1exX2bxX1xX2xXa8xX7xX11xX6xX59xX34xX58xX4bxX7xX11xX1xXa2xX4bxX9exX94xX7xXbxX3xX59xX7xXd7xX1xX12xX7xX6xX52xX12xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX94xX7xX8xX1xX12xX141xX8xX7xXabxX33xX34xX7xX36xX3xX34xX7xX82xX16xX21xXccxX7xX8xXc0xX3xX7x6f95xX1xXa2xX4bxX9exX7xXb7xX59xXb9xX4bxX7xX32xX3bxX7xX8dxXd1xX7xX1xXf5xX7xX8xX33xX4bxX1xX7xX11xXf5xX12xX7xX8xX160xX4bxX7xX8xX2a1xX7xXd7xX1xXa2xX4bxX9exX7xXb7xX59xXb9xX4bxX7x5fdbxXbxX3xX4bxX7xX3fxX7xX64xX42xX4bxX7xX68xX59xX46xX8xX168xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX290xXa8xX4xX34xX7xX2axX82xX2xX4bxX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xXabxX9exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX11xX1xX59xXabxX36xX7xX4xX1xX12xX4xX2xX7xX12xX82xX2xX4bxX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX34xX9xX2xXdxXexX1b5xX12xX4xX11xX1xX1baxX7xX15cxX21xX15dxX2axX1c0xX1c1xX7xX1xX2xX12xX9exX1xX11xX1baxX7xX205xX21xX1f6xX2axX1c0xX1c1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX1baxX6dxX6dxX12xX168xX36xX3xXa8xX1xX3xX11xX12xX4bxX1xX168xX86xX4bxX6dxX4bxX2xX1b5xXbxX6dxX21xX1f4xX1cbxX1f6xX6dxX21xX1f6xX1f4xX4xX15dxX21xX1f6xX15dxX15cxXcbxX15dxX11xX1f4xXccxX1cbxXcbxX9xX1f6xX16xXcbxXccxX1f6xXccxX16xX1xX3xX12xX16xX8xXa8xX11xX16xXabxX34xX168xX20exX2axX9exXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX7xX36xX3xX34xX7xX32xX3bxX7xX8xX1xX3fxX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xXbxX3bxX7xX6xX52xX12xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX11xX61xX12xX7xX64xX42xX4bxX7xX68xX59xX46xX8xXexX7xX6dxX1exX0xX6dxX2axX1exX0xX4xX12xX86xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX59xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX59xXabxX36xX16xX3xX4bxX4xX16xXbxX3xX2axXa8xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX3bxX7xX16xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX11xbc69xX7xX8xX1xX2a1xX8xX7xX8dxX42xXabxX7xX2axX1xX33xX4bxX7xX86xX12xX12bxX8xX7xX11xX6xX3xXa8xX7xX11xX6xX158xX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xX9xd2f4xX4bxX1xX7xX86xX42xXa8xX7xX21xX15dxX6dxXccxXexX7xX1xX6xX2xX20cxXdxXexX6dxX4xX12xX2xXabxX16xX4bxXa8xX4bxX9exX6dxXabxX34xX16xX11xX6xX12xX2xX59xX16xX11xX12xX2xX4bxX16xX11xXa8xX16xX8xX1xX59xX8xX16xX4xX3xXabxX16xX2axX1xX3xX4bxX16xX86xX12xX2xX8xX16xX11xX6xX3xXa8xX16xX11xX6xX3xX16xX1xX3xX12xX16xX8xXa8xX11xX16xX36xX12xX4bxX1xX16xX9xX12xX4bxX1xX16xX86xX3xXa8xX16xX21xX15dxX16xXccxX6dxX21xX15dxXccxX1cdxX15cxX21xX168xX1xX11xXabxXexX1exX0xX12xXabxX9exX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxXabxX2xX4xX12xX3xX6dxX21xXcbxX1f6xX6dxX4bxX2xX1b5xXbxX6dxX21xX1f4xXcbxX1f4xX6dxX21xX1f6xX1f4xX4xX15dxX21xX1f6xX205xX21xX15dxX21xX11xX1f4xX1cbxX1f6xX1f6xX9xXccxX16xX11xX6xX3xXa8xX16xX11xX6xX3xX16xX1xX3xX12xX16xX8xXa8xX11xX168xX20exX2axX9exXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX7xX36xX3xX34xX7xX32xX3bxX7xX8xX1xX3fxX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xXbxX3bxX7xX6xX52xX12xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX11xX61xX12xX7xX64xX42xX4bxX7xX68xX59xX46xX8xXexX7xX6dxX1exX0xX6dxX3xX1exX0xX4xX12xX86xX1exX0xXbxX11xX6xXa8xX4bxX9exX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX32xX3bxX7xX16xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX11xX690xX7xX8xX1xX2a1xX8xX7xX8dxX42xXabxX7xX2axX1xX33xX4bxX7xX86xX12xX12bxX8xX7xX11xX6xX3xXa8xX7xX11xX6xX158xX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xX9xX6bcxX4bxX1xX7xX86xX42xXa8xX7xX21xX15dxX6dxXccxXexX7xX1xX6xX2xX20cxXdxXexX6dxX4xX12xX2xXabxX16xX4bxXa8xX4bxX9exX6dxXabxX34xX16xX11xX6xX12xX2xX59xX16xX11xX12xX2xX4bxX16xX11xXa8xX16xX8xX1xX59xX8xX16xX4xX3xXabxX16xX2axX1xX3xX4bxX16xX86xX12xX2xX8xX16xX11xX6xX3xXa8xX16xX11xX6xX3xX16xX1xX3xX12xX16xX8xXa8xX11xX16xX36xX12xX4bxX1xX16xX9xX12xX4bxX1xX16xX86xX3xXa8xX16xX21xX15dxX16xXccxX6dxX21xX15dxXccxX1cdxX15cxX21xX168xX1xX11xXabxXexX1exX32xX3bxX7xX16xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX11xX690xX7xX8xX1xX2a1xX8xX7xX8dxX42xXabxX7xX2axX1xX33xX4bxX7xX86xX12xX12bxX8xX7xX11xX6xX3xXa8xX7xX11xX6xX158xX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xX9xX6bcxX4bxX1xX7xX86xX42xXa8xX7xX21xX15dxX6dxXccxX0xX6dxX3xX1exX0xX6dxXbxX11xX6xXa8xX4bxX9exX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exc410xXbdxX7xXd7xX12xX141xX4bxX94xX7xX4bxX9exX42xX34xX7xX21xX15dxX6dxXccxX7xX11xX61xX12xX94xX7xX1xX3xX12xX7xX36xX5dxX4bxX7xXbx9dffxX7xX8dxX2b6xX7xX11xX1xX158xXa8xX7xX9xX59xXf1xX4bxX7xX86xX12xX12bxX8xX7xX11xX6xX3xXa8xX7xX11xX6xX158xX7xX1xX42xX12xX7xX8xX46xX11xX7xX36xX12xX4bxX1xX7xX9xX6bcxX4bxX1xX7xX32xX3bxX7xX11x88b3xX7xX11xX6xXf1xX4bxX7xX11xX6xXa8xX4bxX9exX7xX8xX59xXacxX8xX7xX82xX1xX12xX141xX4bxX7xX11xX6xX3xX4bxX1xX7xX2bxX6xX12xX58xX59xX7xX2bxX12xX5dxX4bxX7xX276xX21xX1cdxX15dxX1f6xX16xX21xX1cdxX15dxX1cbxX280xX168xX0xX6dxX2axX1exX0xX6dxX4xX12xX86xX1exX0xX6dxX9xX12xX1exX0xX6dxX59xX9xX1exX0xX4xX12xX86xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX6dxX4xX12xX86xX1exX0xX6dxX4xX12xX86xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax7f5dxXa8xX59xX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xXa8xX7xX86xX12xX2xX11xX4bxX3xXabx876dxX0xX6dxX2axX1e