Trump và Biden so găng trong “cơn đại khủng hoảng”, lịch sử có lặp lại?
Cuộc bầu cử có thể diễn biến bất ngờ như cách dịch Covid-19 và phong trào “Black Live Matter” tác động đến nước Mỹ thời gian qua.
4fbx6b1dx8de0x9e6ex6d41x941fx7ed0x6c5ax163dxX7x3e82x592ax61adx1c26x4eb4x18bexX5x899fxXax2072xXcx9b2cx53ccx37f6xXbxX3x5efdx4378xX3x3893xXdxd25xX10x5cdexX3xX7x4d70xX3x14b7x2ba3xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3x20ddxX4x3ea8xX20xX3xa307x4e3dxXdxX3x2c11xX1x867fxX20xX25xX3xX1xX23x6edbxX20xX25x6222x4ca1xX3xX5x621cxX4xX1xX3xX7x92e8xX3xX4x54eaxX3xX5x249axXbxX3xX5xX36xXdx654axX0x5d0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2750xX10xX6xX1exXaxX12x6aabxX15xc91xX4xX3x147dx12bcxX15xX3xX4xX4dxX3xX4xX50xX3xXexX1x8389xX3xX1exXdx4a35xX20xX3xX75xXdx1233xX20xX3xX75x259bxXexX3xX20xX25x16e4xX3xX20xX1x4235xX3xX4x91b6xX4xX1xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX70xX23xX19xXdxX1ex314axX2x6709xX3xX19xX1axX3xXbxX1xX23xX20xX25xX3xXexX14xX1axX23xX3xX30xX1cxX5xX6xX4xX39xX3x6c1dxXdxX19xX10xX3x4d09xX6xXexXexX10xX14xX44xX3xXexX9axX4xX3xX35xX72xX20xX25xX3xX35xX8axX20xX3xX20xX97x4d7bxX4xX3xXc6x2afbxX3xXexX1xX93xXdxX3xX25xXdxX6xX20xX3x6386xX15xX6x409axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exe2bxXaxX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12x1daaxX97xXddxX4xX3xXc6xXe1xX3xX30xX5xX6xX23xX3xX35xX6xX23xX44xX3xX19xXddxXdxX3x12ffxX3xX4xX15xX72xX4xX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX70xX15xX72xX4xX3xX75xX76xX15xX3xX4xX4dxX3xXcx24f0xX20xX25xX3xXexX1x7566xX20xX25xX3xXc6xXe1xX3xX20xX26xX16xX3xX124x889cxX124xX173xX3xX35xX6xX20xX25xX3xX4xX1xX48xX15xX3xXexX9axX4xX3xX35xX72xX20xX25xX3xX4xX3bxX6xX3xX124xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25x2d70xX3xX35xX36xXdxX3xX1exX48xX4xX1xX3xX70xX23xX19xXdxX1exXa8xX2xXaaxX3xX19xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexe3cxX20xX1xX3xX4xX1xX167xX20xX25xX3xX1xX1axX20xX1xX3xX19xXdxX3xX75xX36xX23xX3xX5x1aeaxX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX41xX20xX1xX3xX7xX9axXexX45xX3xXbxX1x4063xX20xX3xX75xXdx9aacxXexX3xX4xX1xX3bxX20xX25xX3xXexX72xX4xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX14xX25xXdxX20xX1a0xX3xX124xXbx8499xX3xX6xX15xXexX23x67e9xXaxX12xX0xXexX75xX23xX1exX103xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX1exX12xX0xXdxX16xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXa8xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX75xXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xXaxX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xXaxX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xX3xX1xX1c6xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXf0xX75xX6xX23xX1xX6xXexXdxX20xX1xXf0xX19xX20xX5bxX20xX10x19e9xX7xX5bxX124xX173xX124x3eb4xX5bxX2xX124x75caxX1exX124xX173xX2c6x79bxX2c6x3d4fxXaaxXexX124x7107xX2xX124xX5xX2xXf0x6ff4xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX30xX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xXaxX3xX1exX6xXexX6xXa8xXbxX1xX23xXexX23xXa8xX23xX14xXdxX25xXdxX20xX6xX5xXa8xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a0xX5bxX5bxXdxX16xX6xX25xX10xX7xXf0xX19xX23xX19xXf0xX19xX20xX5bxX15xXbxX5xX23xX6xX1exX10xX1exX5bxX15xXdxX15xX2cdxX20xXexX21exX2bcxXbxX1xX75x3e8fxX1x32f7xX1exX16xX23xX5xX16xX21exX6xX5bxX124xX173xX124xX173x5499xX173xX2c2xX37cxX124xXaaxX5bxXexX75xX37cxXexX10xX23xX2d7xX37cxXexX1exX36fxX23xX37cxX36fxX19xX19xX21exXf0xX2d7xXbxX25xXaxX3xX1exX6xXexX6xXa8xX1exX10xX7xX4xX9xXax866axX97xX32xX20xX25xX3xX39xXdxX16xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xa1dexX23xX20xX6xX5xX1exX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3x29b2xX20xX25xX3xX19xXdx40c8xX20xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3x705bxX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xXf0xX3x5c1bxX20xX1xX1a0xX3xa31exX10xX15xXexX10xX14xX7xXf0xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX1exX12xX0xX5bxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX23xX20xXaxX12xX3a5xX97xX32xX20xX25xX3xX39xXdxX16xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX3baxX23xX20xX6xX5xX1exX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX3caxX20xX25xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xXf0xX3xX3ffxX20xX1xX1a0xX3xX404xX10xX15xXexX10xX14xX7xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1exX12xX0xX5bxXexX14xX12xX0xX5bxXexX75xX23xX1exX103xX12xX0xX5bxXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX3baxX48xX4xX1xX3xX70xX23xX19xXdxX1exXa8xX2xXaaxX3xX35x72efxX3xX39xX1xXdxX8axX20xX3xX1xX32xX20xX3xX124xX45xX2c2xX3xXexX14xXdxX1f5xX15xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xXc6xXe1xX3xX75xX48xX3xX5xX1f0xX103xX3xX20xX1xXdxX85xX16xX3xX19xX1axX3xX1xX32xX20xX3xX2xX124xX2c6xXf0xX173xX173xX173xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xXexX4dxX3xX19xX23xX20xX25xX45xX3xX25xX1f0xX103xX3xX14xX6xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexX8axX3xXex5caexXdxX3xXexX1f5xX3xX20xX1xX8exXexX3xX39xX81xX3xXex7602xX3xXexX1xX93xXdxX3xX39x1888xX3xX3a5xX36xXdxX3xX7xX15xX103xX3xXexX1xX23xX9axXdxXf0xX3xXcxX14xX23xX20xX25xX3xX75xX167xXdxX3xX4xX41xX20xX1xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX75xX1f5xX20xX1xX3xX1exXdxX85xX20xX3xX75xXdxX8axX20xX3xX20xX25xX1xXdxX3d0xX16xX3xXexX14x1059xX20xX25xX45xX3xX19xXdxX1exX10xX23xX3xX19x144exX3xX19x616xX3xX75xX36xX23xX3xX1xX1axX20xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX41xX20xX1xX3xX7xX9axXexX3xX1ex437bxX20xX3xX35xX8axX20xX3xX4xX9axXdxX3xX4xX1xX8axXexX3xX4xX3bxX6xX3xX4x9b74xX20xX25xX3xX1exX1f0xX20xX3xX1exX6xX3xX16xX1axX15xX3x2cabxX10xX23xX14xX25xX10xX3x7eb5xX5xX23xX103xX1exX3xX35xX4dbxX3xX5xX1axX16xX3xX1exX8exX103xX3xX5xX3d0xX20xX3xX5xX1axX20xX3xX7xX50xX20xX25xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX3xX75xX36xX23xX3xX5xX23xX36xX20xX3xX5xXddxX20xX3xX20xX1xX8exXexX3xX20xX97xXddxX4xX3xXc6xXe1xX3xX39xX81xX3xXexX555xX3xX20xX1x3374xX20xX25xX3xX20xX26xX16xX3xX2xXaaxX2c2xX173xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX1xX15x7c11xXexX3xX20xX25xX637xX3xX30xX1cxX5xX6xX4xX39xX3xXc1xXdxX19xX10xX3xXc6xX6xXexXexX10xX14xX44xX3x5369xXexX36xX16xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX5xX1axX3xX30xX10exX25xX97xX93xXdxX3xX1exX6xX3xX35xX10xX20xX3xX35xX9axX20xX25xX3xX35xX97xa33exX4xX3xX7xX167xX20xX25xX44x8beaxX3xX4xX1xX97xX6xX3xXexX555xX20xX25xX3xX4xX50xX3xXexXdxX5a6xX20xX3xX5xX1f5xX3xX35xX4dbxX3xX35xX97xX699xX4xX3xX7xX4dxX3xX1exX5a9xX20xX25xX3xX14xX72xX20xX25xX3xX39xX1x6bdfxXbxX3xX35xX81xX3xX16xX5d7xX3xXexX41xX3xX7xX1ddxX3xX39xXdxX1f5xX20xX3xX20xX1axX103xXf0xX3xXcxX15xX103xX3xX19xX65cxX103xX45xX3xX25xXdxXddxXdxX3xXedxX15xX6xX20xX3xX7xX9axXexX3xX4xX1xX23xX3xX14x82f8xX20xX25xX3xX4xX1x6fcbxX20xX25xX3xX4xX1xcbdxX3xX5xX1axX3xXbxX1xXdxX3d0xX20xX3xX75xX41xX20xX3xX16xXddxXdxX3xX20xX1xX8exXexX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX8exX20xX3xX35xX5a6xX3xX5xX1f0xX15xX3xX35xX93xXdxX3xX19xX1axX3xXbxX1xX3caxX4xX3xXexX36xXbxX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX20xX5a6xX20xX3xX4xX1xa235xX20xX1xX3xXexX14xX48xX3xX4xX3bxX6xX3xXc6xXe1xX1a0xX3xX7xX1ddxX3xX75xX8exXexX3xX35xX546xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX4xX1xX757xX20xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX19xX1axX3xXexX1c6xX20xX1xX3xXexX14xX36xX20xX25xX3xXbxX1xX1f0xX20xX3xX75xXdxX1f5xXexX3xX4xX1xX3bxX20xX25xX3xXexX72xX4xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12x7a9axX1xXdxX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xXexX1xX6cfxX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xX76xX15xX3xX4xX4dxX3xX20xX26xX16xX3xX124xX173xX2xX2c2xX45xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX4dbxX3xXexX14xX1c6xX20xX1xX3xX75xX1axX103xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX25xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX9axXbxX3xX4xX50xX3xX19x6e6xX3xX20xX1xX97xX3xX1exX85xX3xX1exX1axX20xX25xX3xX35xX81xX3xX25xXdxX41xXdxX3xXedxX15xX103xX8axXexX3xX124xX3xX19xX8exX20xX3xX35xX5a6xX3xX20xX1axX103xXf0xX3x4883xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xXexXdxX20xX3xXexX97x6af7xX20xX25xX3xX7xX1ddxX3xX20xX1xX36xX103xX3xX75x63c3xX20xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX1exX23xX6xX20xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX7x7c6axX3xX39xX1xX6cfxX4xX3xXbxX1xX5a9xX4xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX19xX8exX20xX3xX35xX5a6xX3xX16xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX20xX1xX1axX3xX4xX1xX757xX20xX1xX3xXexX14xX48xX3xX39xX1xX9axX4xX3xX39xX1xX50xX3xX25xXdxX41xXdxX3xXedxX15xX103xX8axXexX3xX35xX97xX699xX4xX45xX3xXexX555xX3xXexX1xX1f0xX16xX3xX1xX5a9xXexX3xXexX1xX97xX32xX20xX25xX3xX16xX36xXdxX3xX35xX8axX20xX3xX20xX1f0xX20xX25xX3xX4xX8exXbxX3xX4xX32xX3xX7xX852xX3xX1xX36xX3xXexX76xX20xX25xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX14xX23xX20xX25xX3xX2cdxX3xX20xX26xX16xX3xXedxX15xX6xX45xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX4dbxX3xX21exX1f0xX103xX3xX1exX1ddxX20xX25xX3xX16xX72xXexX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xX5xX97xX699xX4xX3xXexX9axXdxX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xX1exX1ddxX6xX3xXexX14xX3d0xX20xX3xX19xXdxX85xX20xX3xX4xX41xX20xX1xX3xX30xX4xX1xXdxX8axX20xX3xXexX1xX6cfxX20xX25xX44xX45xX3xX19xXddxXdxX3xX5xX699xXdxX3xXexX1xX8axX3xX19xX97xX699xXexX3xXexX14xX72xXdxX3xX5xX1axX3xX20xX5a6xX20xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexX8axX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX14xXdxX81xX20xX3xX16xX36xX20xX1xX3xX16xX87cxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXc6xX53xX4xX3xX1ex8666xX3xX4xX50xX3xXexX710xX3xX5xX1f5xX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xXexX97xX32xX20xX25xX3xX35xX167xXdxX3xXexX1xX8exXbxX3xX7xX23xX3xX19xXddxXdxX3xX4xX9axX4xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXexXdxX5a6xX20xX3xX20xX1xXdxX1f5xX16xX45xX3xX20xX1xX97xX20xX25xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX4dbxX3xX25xX1xXdxX3xX35xXdxX81xX16xX3xX16xX72xXexX3xX4xX9axX4xX1xX3xX8exX20xX3xXexX97xX699xX20xX25xX45xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX35xX50xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX39xX81xX3xX35xX8axX20xX3xX19xXdxX1f5xX4xX3xX19xX1ddxX4xX3xX1exX65cxX103xX3xX20xX5a6xX20xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexX8axX45xX3xX39xX1xX6cfxX4xX3xXbxX1xX5a9xX4xX3xX1xX65cxX15xX3xXedxX15xX41xX3xX4xX3bxX6xX3xX7xXdxX3d0xX15xX3xX75xX4dbxX23xX3xXc6xX6xX14xXdxX6xX3xX20xX26xX16xX3xX124xX173xX2xX2d1xX45xX3xXexXdxX8axXbxX3xX35xX8axX20xX3xX5xX1axX3xX19xX97xX699xXexX3xXedxX15xX6xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX35xXdxX5a6xX15xX3xXexX14xX6xX3xX5xX15xX65cxX20xX3xXexX72xXdxX3xX1exX23xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX1exX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX39xX1xX852xXdxX3xX21exX97xXddxX20xX25xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX1xX41xX16xX3xX39xX48xX4xX1xX3xX1exX23xX3xX7xXdxX3d0xX15xX3xX75xX4dbxX23xX3xXc6xX6xX14xXdxX6xX3xX25xX1f0xX103xX3xX14xX6xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX4xX1xX1c6xX16xX3xX19xX1axX23xX3xXedxX15xX3d0xX20xX3xX5xX4dbxX20xX25xX45xX3xX20xX1xX97xX20xX25xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX75xX1f5xX20xX1xX3xX70xX23xX19xXdxX1exXa8xX2xXaaxX3xX5xX36xXdxX3xX35xX53xXexX3xX14xX6xX3xX4xX9axX4xX3xXexX1xX9axX4xX1xX3xXexX1xX3caxX4xX3xX16xXddxXdxX3xX19xXddxXdxX3xXedxX15xX103xX3xX16xX5d7xX3xX5xXddxX20xX3xX1xX32xX20xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xXf0xX3xX70xX1xX757xX20xX1xX3xXedxX15xX103xX5a6xX20xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX4dbxX3xX1xX3caxX20xX25xX3xX4xX1xX48xX15xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX4xX1xX710xX3xXexX14xX757xX4xX1xX3xX5xXdxX3d0xX20xX3xXedxX15xX6xX20xX3xX35xX8axX20xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX3caxX20xX25xX3xXbxX1xX50xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX75xX1f5xX20xX1xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX1cxX8exXexX3xX4xX1xX8exXbxX3xX7xX1ddxX3xX25xXdxX1axX15xX3xX4xX50xX3xX19xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX20xX25xX15xX546xX20xX3xXexX1axXdxX3xX20xX25xX15xX103xX3d0xX20xX3xX1exX546xXdxX3xX1exX1axX23xX45xX3xXc6xXe1xX3xX19xX5c2xX20xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX30xX4xX1xX48xX15xX3xXexX1xX15xX6xX44xX3xXexX14xX97xXddxX4xX3xX35xX36xXdxX3xX1exX48xX4xX1xXf0xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xXexX555xX20xX25xX3xX4xX9axX23xX3xX75xX15xX72xX4xX3xX4xX9axX4xX3xX35xX167xXdxX3xXexX1xX3bxX3xX35xX6xX20xX25xX3xXbxX1xX50xX20xX25xX3xX35xX36xXdxX3xXedxX15xX103xX3xX16xX5d7xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX3xX35xX81xX3xX20xX1xX8exX20xX3xX4xX1xX1c6xX16xX3xX4xX32xX3xX1xX72xXdxX3xXexX9axXdxX3xX35xX6cfxX4xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xXf0xX3xX6axXdxX1f5xX20xX3xX25xXdxX93xX45xX3xX20xX25xX6xX103xX3xX4xX41xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xX15xX103xX3d0xX20xX3xX25xXdxX6xX3xX20xX1xX8exX20xX3xX16xX36xX20xX1xX3xX7xX1ddxX3xX4xX76xX20xX3xXexX1xXdxX8axXexX3xXbxX1xX41xXdxX3xXexXdxX8axX20xX3xX1xX1axX20xX1xX3xX21exX85fxXexX3xX20xX25xX1xXdxX1f5xX16xX3xX14xX72xX20xX25xX3xX14xX4dbxXdxX45xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX4xX1xX23xX3xX14xX704xX20xX25xX3xX21exX85fxXexX3xX20xX25xX1xXdxX1f5xX16xX3xX7xX87cxX3xX5xX1axX16xX3xX25xXdxX6xX3xXexX26xX20xX25xX3xX7xX167xX3xX75xX1f5xX20xX1xX3xX20xX1xX1f0xX20xX3xX70xX23xX19xXdxX1exXa8xX2xXaaxX3xX19xX1axX3xX4xX1xX23xX3xX14xX704xX20xX25xX3xXexXdxX8axX20xX3xXexX14xX1c6xX20xX1xX3xX20xX1axX103xX3xX20xX3d0xX20xX3xXexX1xX1ddxX4xX3xX1xXdxX1f5xX20xX3xX4xX1xX65cxX16xX3xX5xX36xXdxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX5e6xXdxXddxXdxX3xXedxX15xX6xX20xX3xX7xX9axXexX3xX4xX1xX23xX3xX14xX704xX20xX25xX45xX3xX35xX36xXdxX3xX1exX48xX4xX1xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX25xX1f0xX103xX3xX14xX6xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX14xX3bxXdxX3xX14xX23xX3xX35xX167xXdxX3xX19xXddxXdxX3xX4xX32xX3xX1xX72xXdxX3xXexX9axXdxX3xX35xX6cfxX4xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX45xX3xX75xX852xXdxX3xX1xXdxX8axX16xX3xX4xX50xX3xXexX14xX97xX93xX20xX25xX3xX1xX699xXbxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX35xX97xX32xX20xX25xX3xX20xX1xXdxX1f5xX16xX3xX25xXdxX1axX20xX1xX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xXexX1xX6cfxX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX9axXdxX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xX25xXdxX637xX6xX3xXexX1xX93xXdxX3xX39xX55dxX3xX7xX15xX103xX3xXexX1xX23xX9axXdxXf0xX3xX10exX1xX1axX3xX5xX4dbxX20xX1xX3xX35xX36xX23xX3xXc6xXe1xX3xXexX555xX20xX25xX3xX1xX103xX3xX19xX59axX20xX25xX3xX19xX1axX23xX3xX7xX1ddxX3xXbxX1xX5a9xX4xX3xX1xX546xXdxX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexX8axX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX1xX50xX20xX25xX3xX20xX1xX97xX20xX25xX3xX35xXdxX5a6xX15xX3xX20xX1axX103xX3xX4xX50xX3xX19xX818xX3xX20xX1xX97xX3xX75xX8exXexX3xX39xX1xX41xX3xXexX1xXdxX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX75xX167xXdxX3xX4xX41xX20xX1xX3xX7xX167xX3xX4xX6xX3xX16xX6cfxX4xX3xXexX26xX20xX25xX3xX19xX59axXexX3xX1exX23xX3xX19xXdxX1f5xX4xX3xX1ex1817xX3xX75x66daxX3xX1xX36xX20xX3xX4xX1xX8axX3xX19xX1axX3xX16xX852xX3xX4xX4dxX6xX3xXexX14xX852xX3xX5xX36xXdxX3xX35xX97xX699xX4xX3xXexX1xX1ddxX4xX3xX1xXdxX1f5xX20xX3xXedxX15xX9axX3xX20xX1xX6xX20xX1xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX70xX1xX97xX6xX3xX1xX8axXexX45xX3xX5xX1axX20xX3xX7xX50xX20xX25xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX3xX30xX1cxX5xX6xX4xX39xX3xXc1xXdxX19xX10xX3xXc6xX6xXexXexX10xX14xX44xX3xX7xX6xX15xX3xX4xX9axXdxX3xX4xX1xX8axXexX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX5d7xX20xX25xX3xX1exX1f0xX20xX3xX1exX6xX3xX16xX1axX15xX3xX5e6xX10xX23xX14xX25xX10xX3xX5edxX5xX23xX103xX1exX3xX35xX4dbxX3xX5xX1axX16xX3xXexX161xX20xX3xX1xX36xXdxX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xX4xX1xX710xX3xXexX14xXdxX81xX20xX3xX19xX59axX20xX25xX3xXexX1xX6cfxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX16xX1axX3xX4x574exX20xX3xX4xX41xX3xXexX14xX65cxXexX3xXexX1ddxX3xX4xX1xX757xX20xX1xX3xXexX14xX48xX3xX5d7xX20xX25xX3xX35xX6xX20xX25xX3xX21exX1f0xX103xX3xX1exX1ddxX20xX25xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX14xX23xX20xX25xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xXexX1xX65cxXbxX3xX39x37b7xX3xXedxX15xX6xX45xX3xXbxX1xX10xX3xX75xX41xX23xX3xXexX1xX3bxX3xX35xX4dbxX3xX7xX4dxX3xX1exX5a9xX20xX25xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX1exX6xX3xX16xX1axX15xX3xX35xX81xX3xX39xX1xXdxX8axX20xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxX3xX1exX6xX3xXexX14xX6cfxX20xX25xX3xX5d7xX20xX3xX1xX1005xX6xX3xX5xX23xX3xX20xX25xX36xXdxXf0xX3xX842xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX5xX76xX20xX3xX20xX1xX6cfxX4xX3xX35xX8axX20xX3xX4xX5a9xX16xX3xXexX555xX3xX30xX5xX15xX65cxXexX3xXbxX1xX9axXbxX3xX19xX1axX3xXexX14xX65cxXexX3xXexX1ddxX44xX3x2dc1xX3xXexX1xX15xX65cxXexX3xX20xX25xX637xX3xXexX555xX20xX25xX3xX35xX97xX699xX4xX3xX4xX1ddxX15xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX404xXdxX4xX1xX6xX14xX1exX3xX10exXdxX21exX23xX20xX3xX20xX50xXdxX3xX35xX8axX20xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xX1exX48xX4xX1xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xX20xX26xX16xX3xX2xXaaxX2c2xX2c6xX3xX39xX1xXdxX3xX20xX97xXddxX4xX3xXc6xXe1xX3xX35xX6xX20xX25xX3xX852xX3xX4xX6xX23xX3xXexX14xX1axX23xX3xX4xX3bxX6xX3xX7xX1ddxX3xX75xX8exXexX3xX161xX20xXf0xX3xXc1xX65cxXbxX3xXexX14xX97xX93xX20xX25xX3xX4xX3caxX20xX25xX3xX14xX6cfxX20xX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX404xXdxX4xX1xX6xX14xX1exX3xX10exXdxX21exX23xX20xX3xX35xX167xXdxX3xX19xXddxXdxX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX3xX35xX4dbxX3xX25xXdxX70axXbxX3xX5d7xX20xX25xX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xXexX1xX6cfxX20xX25xX3xX19xX1axX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX16xX23xX20xX25xX3xX35xX699xXdxX3xX1xXdxX1f5xX15xX3xX3caxX20xX25xX3xXexX97xX32xX20xX25xX3xXexX1ddxX3xX20xX1xX97xX3xX19xX65cxX103xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX15xX103xX3xX20xX1xXdxX3d0xX20xX3xX852xX3xXexX1xX93xXdxX3xX35xXdxX81xX16xX3xX1xXdxX1f5xX20xX3xXexX36xXdxX45xX3xX1exX97xX3xX5xX15xX65cxX20xX3xXc6xXe1xX3xX5xX36xXdxX3xXexX1xXdxX3d0xX20xX3xX19xX5a6xX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xXedxX15xX103xX5a6xX20xX3xX5xX699xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX1exX6xX3xX16xX1axX15xX3xX19xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX3xX35xX6xX3xX7xX6cfxX4xX3xXexX72xX4xX3xX35xX4dbxX3xX75xX9c9xX20xX25xX3xXbxX1xX9axXexXf0xX3xXcxX14xX23xX20xX25xX3xX16xX72xXexX3xX7xX167xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX45xX3xXbxX1xX76xX20xX3xX5xXddxX20xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xXexX1xX6xX16xX3xX25xXdxX6xX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX5xX1axX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xXc6xXe1xX3xX25xX167xX4xX3x4c80xX1xXdxXf0xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX4xX50xX3xX19xX818xX3xX30xX5xX70axX20xX25xX3xXexX70axX20xX25xX44xX3xX39xX1xXdxX3xX35xX167xXdxX3xXbxX1xX50xX3xX19xXddxXdxX3xX5xX1axX20xX3xX7xX50xX20xX25xX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xX3xX16xX36xX20xX1xX3xX16xX87cxXf0xX3xX842xX20xX25xX3xX103xX3d0xX15xX3xX4xX76xX15xX3xX35xXdxX5a6xX15xX3xX35xX72xX20xX25xX3xXedxX15xX1f0xX20xX3xX35xX72xXdxX3xX1x6a3dxX3xXexX14xX699xX3xX25xXdxX41xXdxX3xXexX9axX20xX3xX4xX9axX4xX3xX35xX9axX16xX3xX35xX5d7xX20xX25xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX75xXdxX81xX15xX3xXexX1c6xX20xX1xXf0xX3xX10exX1xX97xX20xX25xX3xXedxX15xX103xX8axXexX3xX35xX48xX20xX1xX3xX20xX1axX103xX3xX35xX4dbxX3xX75xX48xX3xX1cxX72xX3x532bxX15xX167xX4xX3xXbxX1xX1005xX20xX25xX3xX19xX1axX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX20xX25xX1xX48xX3xX7xXe1xX3xX5xX97xXf20xX20xX25xX3xX35xX41xX20xX25xX3xXbxX1xX41xX20xX3xX35xX167xXdxX3xX16xX36xX20xX1xX3xX16xX87cxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX70xX32xX3xX1xX72xXdxX3xXexX1xX15xX72xX4xX3xX19xX5a6xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX59xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX70xX1ddxX15xX3xX1310xX1xX50xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xXa8xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX4xX1xX757xX20xX1xX3xXexX1xX3caxX4xX3xX4xX3bxX6xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xXdxX1f5xX20xX3xX20xX6xX103xX3xX35xX97xX699xX4xX3xX4xX1xX23xX3xX5xX1axX3xX4xX50xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX5xX699xXdxX3xXexX1xX8axX3xX1xX32xX20xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxXf0xX3xX842xX20xX25xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX21exX6xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xXddxXdxX3xXexX1056xX3xX7xX167xX3xX36dxX173x8e62xXa8xX2cdxX2c2xX1522xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX16xX72xXexX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX1xX26xX16xX3xX1exX1005xX3xXexX23xX1axX20xX3xXedxX15xX167xX4xX3xX4xX5d7xX20xX25xX3xX75xX167xX3xX20xX25xX1axX103xX3xX124xX2cbxX5bxX2c2xX45xX3xX1exX23xX3xX10exX10xX2bcxX3x536axX23xX14xX39xX3xXcxXdxX16xX10xX7xX3xXbxX1xX167xXdxX3xX1xX699xXbxX3xX19xXddxXdxX3x69b8xXdxX10xX20xX6xX3xX70xX23xX5xX5xX6xX25xX10xX3xXexX1xX1ddxX4xX3xX1xXdxX1f5xX20xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX14xX25xXdxX20xX1a0xX3xX124xXbxX21exX3xX6xX15xXexX23xX224xXaxX12xX0xXexX75xX23xX1exX103xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX1exX12xX0xXdxX16xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xXa8xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX75xXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xXaxX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xXaxX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xX3xX1xX1c6xX20xX1xX3xX124xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXf0xX75xX6xX23xX1xX6xXexXdxX20xX1xXf0xX19xX20xX5bxX20xX10xX2bcxX7xX5bxX124xX173xX124xX2c2xX5bxX2xX124xX2c6xX1exX124xX173xX2c6xX2cbxX2c6xX2cdxXaaxXexX2cbxX2cdxX36dxX2cbxX5xX124xXf0xX2d7xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX30xX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xXaxX3xX1exX6xXexX6xXa8xXbxX1xX23xXexX23xXa8xX23xX14xXdxX25xXdxX20xX6xX5xXa8xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a0xX5bxX5bxXdxX16xX6xX25xX10xX7xXf0xX19xX23xX19xXf0xX19xX20xX5bxX15xXbxX5xX23xX6xX1exX10xX1exX5bxX15xXdxX15xX2cdxX20xXexX21exX2bcxXbxX1xX75xX36dxX1xX36fxX1exX16xX23xX5xX16xX21exX6xX5bxX124xX173xX124xX173xX37cxX173xX2c2xX37cxX124xXaaxX5bxX15xX20xXexXdxXexX5xX10xX1exX37cxX2xX37cxX4xX23xXbxX103xX37cxXexXbxX23xX25xXf0xX2d7xXbxX25xXaxX3xX1exX6xXexX6xXa8xX1exX10xX7xX4xX9xXaxX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX6xX20xX25xX3xX1exX5c2xX20xX3xXexX14xX97xXddxX4xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5a6xX3xXexX1056xX3xX5xX1f5xX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xXf0xX3xX3ffxX20xX1xX1a0xX3x43d5x2778x1b13xXf0xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX1exX12xX0xX5bxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX23xX20xXaxX12xX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX6xX20xX25xX3xX1exX5c2xX20xX3xXexX14xX97xXddxX4xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5a6xX3xXexX1056xX3xX5xX1f5xX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xXf0xX3xX3ffxX20xX1xX1a0xX3xX1779xX177axX177bxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX1exX12xX0xX5bxXexX14xX12xX0xX5bxXexX75xX23xX1exX103xX12xX0xX5bxXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX1xXdxX1f5xX20xX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX97xX699xX4xX3xX7xX1ddxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX20xX25xX1axX103xX3xX4xX1axX20xX25xX3xX25xXdxX6xX3xXexX26xX20xX25xX3xX4xX3bxX6xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxX3xX5xXddxX20xX3xXexX15xX161xXdxX45xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xXc6xXe1xX3xX25xX167xX4xX3xX1310xX1xXdxX3xX19xX1axX3xX25xX167xX4xX3xXcxX1f0xX103xX3xX1cxX6xX20xX3xX10exX1xX6xXf0xX3xX7baxX1xX23xX41xX20xX25xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX25xXdxX637xX6xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX19xX1axX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX8axX20xX3xXexX1xX93xXdxX3xX35xXdxX81xX16xX3xX20xX1axX103xX3xX5xXddxX20xX3xX1xX32xX20xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX7xX23xX3xX19xXddxXdxX3xX16xX3caxX4xX3xX16xX1axX3xX75xX1axX3xX6axXdxX5xX5xX6xX14xX103xX3xX70xX5xXdxX20xXexX23xX20xX3xX4xX50xX3xX35xX97xX699xX4xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX2c2xX3xXexX1xX9axX20xX25xX3xX35xX76xX15xX3xX20xX26xX16xX3xX124xX173xX2xX2c2xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX15xX103xX3xX20xX1xXdxX3d0xX20xX45xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX5xX36xXdxX3xX35xX97xX699xX4xX3xX75xXdxX8axXexX3xX35xX8axX20xX3xX5xX1axX3xX20xX1xX1f0xX20xX3xX19xX65cxXexX3xX97xX6xX3xXexX1xX757xX4xX1xX3xX7xX1ddxX3xX6xX20xX3xXexX23xX1axX20xX3xX19xX1axX3xXedxX15xX10xX20xX3xXexX1xX15xX72xX4xXf0xX3xX842xX20xX25xX3xX5xX1ddxX6xX3xX4xX1xX59axX20xX3xXexX14xX9axX20xX1xX3xX21exX6xX3xX4xX9axX4xX3xX35xX5a6xX3xX21exX15xX8exXexX3xX5xXdxX3d0xX20xX3xXedxX15xX6xX20xX3xX35xX8axX20xX3xX4xX41xXdxX3xX4xX9axX4xX1xX3xX5xX1ddxX4xX3xX5xX97xX699xX20xX25xX3xX4xX41xX20xX1xX3xX7xX9axXexX3xX19xX1axX3xX4x90e2xX20xX25xX3xX4xX1xX97xX6xX3xX75xX6xX23xX3xX25xXdxX93xX3xXexX15xX103xX3d0xX20xX3xX75xX167xX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX4xX1xX757xX20xX1xX3xX7xX9axX4xX1xX3xX30xXc6xX10xX1exXdxX4xX6xX5xX3x2735xX23xX14xX3xX6xX5xX5xX44xX3xX677xXexX36xX16xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX5xX1axX3xX30xX70xX1xX26xX16xX3xX7xX50xX4xX3xX103xX3xXexX8axX3xX4xX1xX23xX3xX16xX59axXdxX3xX20xX1xX1axX44xX6a1xX45xX3xX16xX53xX4xX3xX1exX9c9xX3xX35xX1f0xX103xX3xX5xX1axX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX19xX5c2xX20xX3xX35xX5a6xX3xX16xX1axX3xXbxX1xX10xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX19xX1axX3xXexX757xX4xX1xX3xX4xX1ddxX4xX3xXexX1xX70axX4xX3xX35x9faxX103xXf0xX3xXcxX1xX10xX23xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX20xX1xX1axX3xXedxX15xX6xX20xX3xX7xX9axXexX45xX3xX20xX8axX15xX3xXexX14xX852xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX45xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX7xX87cxX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xX16xX6xX20xX25xX3xX35xX8axX20xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xXexX1xX6xX103xX3xX35xX161xXdxX3xX5xX1f0xX15xX3xX1exX1axXdxX3xX16xX1axX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX39xX55dxX3xX19xX59axX20xX25xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX3a5xX1f0xX103xX3xX5xX1axX3xX5x5e2dxX3xX1exX23xX3xXexX36xXdxX3xX7xX6xX23xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX35xX546xX20xX25xX3xX16xXdxX20xX1xX3xX35xX4dbxX3xX4xX5d7xX20xX25xX3xX39xX757xX4xX1xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX5xX1axX3xX30xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX20xX25xX3bxX3xX25xX65cxXexX3xX19xX1axX3xX25xXdxX1axX3xX103xX8axX15xX44xXf0xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX4dbxX3xX4xX167xX3xX25xX6cfxX20xX25xX3xX39xX1xX15xX8axX4xX1xX3xX35xX36xXdxX3xX16xX167xXdxX3xX5xX23xX3xX20xX25xX36xXdxX3xX19xX5a6xX3xXexX15xX161xXdxX3xXexX9axX4xX3xX19xX1axX3xX7xX3caxX4xX3xX39xX1xXf23xX10xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX76xX20xX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX45xX3xX4xX1xX23xX3xX14xX704xX20xX25xX3xX5d7xX20xX25xX3xX20xX1axX103xX3xX1exX97xX93xX20xX25xX3xX20xX1xX97xX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xXexX1xX81xX3xX20xX1xXddxX3xX35xX97xX699xX4xX3xX4xX9axX4xX3xXbxX1xX9axXexX3xX20xX25xX5d7xX20xXf0xX3xX30xX842xX20xX25xX3xX8exX103xX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xXexX1xX81xX3xX35xX53xXexX3xX124xX3xX4xX1f0xX15xX3xX4xX36xX20xX1xX3xX20xX1xX6xX15xXf0xX3xX842xX20xX25xX3xX8exX103xX3xX4xX50xX3xX5xX87cxX3xX7xX87cxX3xXexX14xX852xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX4xX1xX710xX3xX75xX852xXdxX3xX16xX72xXexX3xX7xX167xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xXexX1xX757xX4xX1xX3xXexX5d7xXdxX44xX45xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX20xX50xXdxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xXc1xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX3baxX9c9xX3xX4xX1ddxX15xX3xX1310xX1xX50xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX6xX20xX25xX3xX1exX5c2xX20xX3xXexX14xX97xXddxX4xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX1xX26xX16xX3xX1exX1005xX3xX1exX97xX3xX5xX15xX65cxX20xX45xX3xX20xX1xX97xX20xX25xX3xX4xX1xX15xX103xX3d0xX20xX3xX25xXdxX6xX3xX75xX76xX15xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3x8380xX1xXdxXexX3xa325xX103xX14xX10xX7xX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX48xX20xX1xX45xX3xX16xX59axXdxX3xXexX1xX3caxX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX1exXdxX85xX20xX3xX75xXdxX8axX20xX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xX1xXdxX5a6xX15xX3xX1xX97xXddxX20xX25xX3xX75xX8exXexX3xX20xX25xX93xX3xX25xXdxX167xX20xX25xX3xX20xX1xX97xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX35xX36xXdxX3xX1exX48xX4xX1xX3xX70xX23xX19xXdxX1exXa8xX2xXaaxX3xX19xX1axX3xXbxX1xX23xX20xX25xX3xXexX14xX1axX23xX3xX30xX1cxX5xX6xX4xX39xX3xXc1xXdxX19xX10xX3xXc6xX6xXexXexX10xX14xX44xX3xXexX9axX4xX3xX35xX72xX20xX25xX3xX35xX8axX20xX3xX21exX4dbxX3xX1xX72xXdxX3xXc6xXe1xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xXexX1xX93xXdxX3xX25xXdxX6xX20xX3xXedxX15xX6xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX30xXcxX14xX23xX20xX25xX3xX5x6cf9xX20xX1xX3xX19xX1ddxX4xX3xX4xX1xX757xX20xX1xX3xXexX14xX48xX45xX3xX2cbxX3xXexX1xX9axX20xX25xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xXexX97xX32xX20xX25xX3xX35xX97xX32xX20xX25xX3xX19xX1axXdxX3xX20xX26xX16xX3xX9axX20xX1xX3xX7xX9axX20xX25xX44xX3xX5d7xX20xX25xX3xX1d86xX1xXdxXexX3xX1d8bxX103xX14xX10xX7xX3xX20xX50xXdxXf0xX3xXcxX14xX97xXddxX4xX3xX35xX50xX45xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX35xX4dbxX3xX35xX53xXexX3xX4xX1f0xX15xX3xX1xXf23xXdxX3xX19xX5a6xX3xX4xX1xX8exXexX3xX5xX97xX699xX20xX25xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX1xX26xX16xX3xX1exX1005xX3xX1exX97xX3xX5xX15xX65cxX20xX45xX3xX5xX23xX3xX20xX25xX36xXdxX3xX39xX1xX41xX3xX20xX26xX20xX25xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX76xX16xX3xX20xX1xX97xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xX76xX15xX3xX4xX4dxX3xX20xX26xX16xX3xX124xX173xX2xX2c2xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX1cxX704xX20xX25xX3xX19xXdxX1f5xX4xX3xXexX14xX9axX20xX1xX3xXexX14xX852xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xXexX1f0xX16xX3xX35xXdxX81xX16xX3xX7xX1ddxX3xX4xX1xX70axX3xX1b35xX45xX3xX5d7xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX6xX20xX25xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX4xX5d7xX20xX25xX3xX39xX1xXdxX3xX75xXdxX8axX20xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xX76xX15xX3xX4xX4dxX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX14xX97xX20xX25xX3xX4xX76xX15xX3xX1b35xX3xX1exX1f0xX20xX3xX35xX167xXdxX3xX19xXddxXdxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxXf0xX3xX10exX1xX97xX20xX25xX3xX16xX72xXexX3xX7xX167xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xXexXdxX20xX3xX14xX704xX20xX25xX45xX3xX3caxX20xX25xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX20xX1axX103xX3xX7xX87cxX3xX39xX1xX50xX3xX1exX15xX103xX3xXexX14xX1c6xX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xX5xX97xX699xX4xX3xX35xX50xX3xX4xX1xX23xX3xX35xX8axX20xX3xXexX1xX9axX20xX25xX3xX2xX2xX3xXexXddxXdxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX1xX97xX699xX20xX25xX3xX20xX25xX1xX48xX3xX7xXe1xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX3f4xX23xX1xX20xX3xX1cxX6xX14xX14xX6xX7xX7xX23xX3xX20xX50xXdxX1a0xX3xX30xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX19xX5c2xX20xX3xX852xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX30xX20xX32xXdxX3xXexX14xX70axX3xX1a8fxX20xX3xX6xX20xX3xXexX23xX1axX20xX44xXf0xX3xX10exX1xX97xX20xX25xX3xX16xX72xXexX3xX39xX1xXdxX3xX5d7xX20xX25xX3xX8exX103xX3xX14xX6xX3xX20xX25xX23xX1axXdxX45xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX76xX16xX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX8exX103xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX35xX97xX699xX4xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX75xX1axX103xX3xX19xX1axX3xX16xX59axXdxX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX7xX87cxX3xXexX1xX8exX103xX3xX7xX1ddxX3xX5xX1ddxX6xX3xX4xX1xX59axX20xX3xXexX1xX1ddxX4xX3xX7xX1ddxX44xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXcxX1xX97xX699xX20xX25xX3xX20xX25xX1xX48xX3xX7xXe1xX3xX20xX1axX103xX45xX3xX19xX5c2xX20xX3xX4xX1005xX20xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xXexX1xX93xXdxX3xX25xXdxX6xX20xX3xX35xX81xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX5xX8exX103xX3xX5xX36xXdxX3xX7xX1ddxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxXf0xX3xX1563xX8axX15xX3xXexX167xX3xX4xX50xX3xX5xX699xXdxX3xX35xX76xX15xX3xXexXdxX3d0xX20xX3xX35xX167xXdxX3xX19xXddxXdxX3xX20xX1xX1axX3xX5xX4dbxX20xX1xX3xX35xX36xX23xX3xXc6xXe1xX3xX5xX1axX3xX4xX9axX4xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxX3xX19xX5c2xX20xX3xXexXf23xX3xX14xX6xX3xXexXdxX20xX3xXexX97xX852xX20xX25xX3xX19xX1axX23xX3xX39xX1xX41xX3xX20xX26xX20xX25xX3xX39xX1xX5d7xXdxX3xXbxX1xX5a9xX4xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexX8axX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX1xX32xX20xX3xX7xX23xX3xX19xXddxXdxX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX45xX3xX1exX9c9xX3xXexX710xX3xX5xX1f5xX3xXexX1xX8exXexX3xX20xX25xX1xXdxX1f5xXbxX3xX35xX4dbxX3xXexX26xX20xX25xX3xXexX555xX3xX2cdxX45xX36dxX1522xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xXexX1xX9axX20xX25xX3xX124xX3xX5xX3d0xX20xX3xX35xX8axX20xX3xX2xX2cdxX45xX2cdxX1522xX3xX852xX3xXexX1xX93xXdxX3xX35xXdxX81xX16xX3xX20xX1axX103xXf0xX3xXc6xX72xXexX3xX5xX699xXdxX3xXexX1xX8axX3xX39xX1xX9axX4xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX39xX81xX3xX35xX8axX20xX3xX5xX1axX3xX7xX1ddxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX35xX167xXdxX3xX19xXddxXdxX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5c2xX20xX3xX16xX36xX20xX1xX3xX16xX87cxX3xX1xX32xX20xX3xX7xX1ddxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX1exX167xXdxX3xX19xXddxXdxX3xX5d7xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xXf0xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX35xX4dbxX3xXexX1xX5d7xX20xX25xX3xX75xX9axX23xX3xX35xXdxX5a6xX15xX3xX20xX1axX103xX3xX19xXddxXdxX3xX4xX9axX4xX3xXexX1xX97xX699xX20xX25xX3xX20xX25xX1xX48xX3xX7xXe1xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX35xX81xX3xX21exX23xX6xX3xX1exX48xX15xX3xX7xX1ddxX3xX5xX23xX3xX20xX25xX36xXdxX3xX4xX3bxX6xX3xX1xX59axXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xXcxXdxX16xX3xXc6xXdxX5xX5xX10xX14xX45xX3xX4xX1ddxX15xX3xXexX14xX699xX3xX5xX1b35xX3xX4xX3bxX6xX3xXcxX1xX167xX20xX25xX3xX35xX167xX4xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX5edxX5xX23xX14xXdxX1exX6xX3xX3f4xX10xX75xX3xX1cxX15xX7xX1xX45xX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX48xX20xX1xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5c2xX20xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX25xXdxX1axX20xX1xX3xX35xX97xX699xX4xX3xX20xX1xXdxX5a6xX15xX3xX7xX1ddxX3xX3bxX20xX25xX3xX1xX72xX3xX1xX32xX20xX3xXexX555xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX4dxX3xXexX14xXdxX3xX1exX6xX3xXexX14xX6cfxX20xX25xX3xX852xX3xX16xX72xXexX3xX7xX167xX3xX75xX6xX20xX25xX3xX1exX6xX23xX3xX35xX72xX20xX25xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX70xX1005xX20xX3xX1310xX6xXexXexXdxX3xX157bxX23xX5xXdxX7xX3xX3baxX23xX103xX5xX10xX45xX3xX4xX1ddxX15xX3xX4xX1xX9axX20xX1xX3xX19xX26xX20xX3xXbxX1xX1005xX20xX25xX3xXedxX15xX41xX20xX3xX5xX1b35xX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xX1exX48xX4xX1xX3xX4xX3bxX6xX3xX4xX3bxX6xX3xX5d7xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX19xX1axX3xX75xX1axX3xX70xX5xXdxX20xXexX23xX20xX3xX20xX26xX16xX3xX124xX173xX173xX2c6xX3xX20xX1xX6cfxX4xX3xX20xX1xX852xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX14xX704xX20xX25xX45xX3xX4xX15xX72xX4xX3xX75xX76xX15xX3xX4xX4dxX3xX7xX87cxX3xX35xX97xX699xX4xX3xXedxX15xX103xX8axXexX3xX35xX48xX20xX1xX3xX852xX3xX16xX72xXexX3xX19xX1axXdxX3xX1xX36xXexX3xXexX36xXdxX3xX2c2xX3xX1xX23xX53xX4xX3xX2d1xX3xX75xX6xX20xX25xX3xX1exX6xX23xX3xX35xX72xX20xX25xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX30xX5e6xX4dxXdxX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xX4xX3bxX6xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xXa8xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX20xX25xX97xX93xXdxX3xX39xX1xX5d7xX20xX25xX3xX4xX1xX23xX3xX14xX704xX20xX25xX3xX35xX1f0xX103xX3xX5xX1axX3xX16xX72xXexX3xX4xX15xX72xX4xX3xX35xX15xX6xX3xX7xX9axXexX3xX20xX70axXexX45xX3xX1xX4dbxX103xX3xX35xX81xX3xX1xX59axX3xXexX14xX852xX3xX5xX36xXdxX3xX20xX25xX1axX103xX3xX2c6xX5bxX2xX2xX5bxX124xX173xX2xX2c2xX3xX39xX1xXdxX3xX7xX1ddxX3xX75xX8exXexX3xX20xX25xX93xX3xXexX14xX852xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX20xX1384xXdxX3xX39xXdxX20xX1xX3xX1xX23xX1axX20xX25xXf0xX3xX3a5xXdxX5a6xX15xX3xXexX167xXexX3xX20xX1xX8exXexX3xX4xX1xX70axX20xX25xX3xXexX6xX3xX4xX50xX3xXexX1xX81xX3xX5xX1axX16xX3xX5xX1axX3xX25xXdxX637xX3xX75xX1c6xX20xX1xX3xXexX1e59xX20xX1xX45xX3xX5xX93xX3xX35xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX1xX26xX16xX3xX1exX1005xX3xX1exX97xX3xX5xX15xX65cxX20xX3xX1exX9c9xX3xX4xX1xX70axX20xX25xX3xX39xX1xX41xX3xXedxX15xX6xX20xX3xX35xX8axX20xX3xX16xX3caxX4xX3xX20xX1axX23xX44xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX12xX6axXdxX1f5xX20xX3xX25xXdxX93xX45xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX23xX20xX3xX16xX6cfxXexX3xX35xX6xX20xX25xX3xX35xX161xX3xX1exX546xX20xX3xX19xX5a6xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX75xX6xX20xX25xX3xX1exX6xX23xX3xX35xX72xX20xX25xX3xX20xX1xX97xX3xX1d86xXdxX7xX4xX23xX20xX7xXdxX20xX45xX3xXc6xXdxX4xX1xXdxX25xX6xX20xX45xX3xX1310xX10xX20xX20xX7xX103xX5xX19xX6xX20xXdxX6xX45xX3xX5edxX5xX23xX14xXdxX1exX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6cfxX4xX3xX70xX6xX14xX23xX5xXdxX20xX6xX45xX3xX4xX9c9xX20xX25xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX75xX6xX20xX25xX3xX35xX76xX103xX3xXexX757xX20xX1xX3xX4xX36xX20xX1xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX97xX3xX1d8bxX14xXdxX36fxX23xX20xX6xX3xX19xX1axX3xXc6xXdxX20xX20xX10xX7xX23xXexX6xXf0xX3xX70xX9axX4xX3xX4xX15xX72xX4xX3xXexX1xX26xX16xX3xX1exX1005xX3xX1exX97xX3xX5xX15xX65cxX20xX3xX4xX1xX23xX3xX75xXdxX8axXexX45xX3xX5d7xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX1exX5c2xX20xX3xXexX14xX97xXddxX4xX3xX5d7xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX852xX3xX20xX1xX637xX20xX25xX3xX75xX6xX20xX25xX3xX20xX1axX103xX45xX3xX20xX1xX97xX20xX25xX3xX19xXddxXdxX3xX39xX1xX23xX41xX20xX25xX3xX4xX9axX4xX1xX3xX1x77acxXbxX3xX1xX32xX20xX3xX19xX1axX3xX1exX85xX3xX75xXdxX8axX20xX3xX35xX72xX20xX25xX3xX1xX32xX20xXf0xX5bxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xX1exXdxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX14xX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX3d0xX20xX3xXedxX15xX6xX20xX1a0xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa8xXexX1xX15xX16xX75xXa8xX6xX20xX1exXa8xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX5xX76xX20xX3xX35xX76xX15xX3xXexXdxX3d0xX20xX3xX35xX9axX20xX1xX3xX75xX36xXdxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5a6xX3xX39xX1xX41xX3xX20xX26xX20xX25xX3xX25xX1f0xX103xX3xXedxX15xXe1xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxXaxX3xX1xX14xX10xX1a18xX9xXaxX5bxX1exXdxX10xX16xXa8xX20xX23xX20xX25xX5bxX23xX20xX25xXa8xX75xXdxX1exX10xX20xXa8xX5xX6xX20xXa8xX1exX6xX15xXa8xXexXdxX10xX20xXa8xX1exX6xX20xX1xXa8xX75xX6xXdxXa8xXexX23xX20xX25xXa8xXexX1xX23xX20xX25xXa8xXexX14xX15xX16xXbxXa8xX19xX10xXa8xX39xX1xX6xXa8xX20xX6xX20xX25xXa8xX25xX6xX103xXa8xXedxX15xX103xXa8xXexX14xX6xX20xX1xXa8xX4xX15xX5bxX2xXaaxX2cbxX2xX2cdxX173xXf0xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5bxX16xX10xX1exXdxX6xX5bxX2xX124xX173xX5bxX20xX10xX2bcxX7xX5bxX124xX173xX124xX36dxX5bxX2xX173xX2c6xX1exX2xX2xX173xX2cdxX2c2xX2cbxX36dxXexXaaxXaaxX173xX2xXaaxX5xX173xXf0xX2d7xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX30xX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX1exXdxX19xX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX5xX76xX20xX3xX35xX76xX15xX3xXexXdxX3d0xX20xX3xX35xX9axX20xX1xX3xX75xX36xXdxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5a6xX3xX39xX1xX41xX3xX20xX26xX20xX25xX3xX25xX1f0xX103xX3xXedxX15xXe1xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxXaxX3xX1xX14xX10xX1a18xX9xXaxX5bxX1exXdxX10xX16xXa8xX20xX23xX20xX25xX5bxX23xX20xX25xXa8xX75xXdxX1exX10xX20xXa8xX5xX6xX20xXa8xX1exX6xX15xXa8xXexXdxX10xX20xXa8xX1exX6xX20xX1xXa8xX75xX6xXdxXa8xXexX23xX20xX25xXa8xXexX1xX23xX20xX25xXa8xXexX14xX15xX16xXbxXa8xX19xX10xXa8xX39xX1xX6xXa8xX20xX6xX20xX25xXa8xX25xX6xX103xXa8xXedxX15xX103xXa8xXexX14xX6xX20xX1xXa8xX4xX15xX5bxX2xXaaxX2cbxX2xX2cdxX173xXf0xX1xXexX16xXaxX12xX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX5xX76xX20xX3xX35xX76xX15xX3xXexXdxX3d0xX20xX3xX35xX9axX20xX1xX3xX75xX36xXdxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5a6xX3xX39xX1xX41xX3xX20xX26xX20xX25xX3xX25xX1f0xX103xX3xXedxX15xXe1xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12x4321xX20xX25xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX5xX76xX20xX3xX35xX76xX15xX3xXexXdxX3d0xX20xX3xX1exX5c2xX20xX3xXexX14xX97xXddxX4xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX5a6xX3xX7xX167xX3xXexXdxX5a6xX20xX3xX25xX1f0xX103xX3xXedxX15xXe1xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xXexX1xX9axX20xX25xX3xX36dxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX1exXdxX19xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX4xX1xX8exXbxX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX5a6xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX14xX6xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX20xX1xXdxX1f5xX16xX3xX39xX55dxX3xXexX1xX3caxX3xX124xX3xXexX36xXdxX3xX75xX6xX20xX25xX3xXedxX15xX3d0xX3xX20xX1xX1axXaxX3xX1xX14xX10xX1a18xX9xXaxX5bxXedxX15xX23xX4xXa8xXexX10xX5bxX23xX20xX25xXa8xXexX14xX15xX16xXbxXa8xX4xX1xX6xXbxXa8xX20xX1xX6xX20xXa8xX1exX10xXa8xX4xX15xXa8xX4xX15xX6xXa8xX1exX6xX20xX25xXa8xX4xX23xX20xX25xXa8xX1xX23xX6xXa8xX14xX6xXa8xX15xX20xX25xXa8xX4xX15xXa8xX20xX1xXdxX10xX16xXa8xX39xX103xXa8xXexX1xX15xXa8xX124xXa8xXexX6xXdxXa8xX75xX6xX20xX25xXa8xXedxX15xX10xXa8xX20xX1xX6xX5bxX2xXaaxX2cdxX2c2xX2xXaaxXf0xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5bxX16xX10xX1exXdxX6xX5bxX2xX124xX173xX5bxX20xX10xX2bcxX7xX5bxX124xX173xX124xX2cdxX5bxX2xX124xX2cbxX1exX36dxX173xXaaxX173xXaaxX2cbxX173xXexX2d1xX2d1xX2d1xX2xX2c2xX5xX173xXf0xX2d7xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX30xX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX1exXdxX19xX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX4xX1xX8exXbxX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX5a6xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX14xX6xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX20xX1xXdxX1f5xX16xX3xX39xX55dxX3xXexX1xX3caxX3xX124xX3xXexX36xXdxX3xX75xX6xX20xX25xX3xXedxX15xX3d0xX3xX20xX1xX1axXaxX3xX1xX14xX10xX1a18xX9xXaxX5bxXedxX15xX23xX4xXa8xXexX10xX5bxX23xX20xX25xXa8xXexX14xX15xX16xXbxXa8xX4xX1xX6xXbxXa8xX20xX1xX6xX20xXa8xX1exX10xXa8xX4xX15xXa8xX4xX15xX6xXa8xX1exX6xX20xX25xXa8xX4xX23xX20xX25xXa8xX1xX23xX6xXa8xX14xX6xXa8xX15xX20xX25xXa8xX4xX15xXa8xX20xX1xXdxX10xX16xXa8xX39xX103xXa8xXexX1xX15xXa8xX124xXa8xXexX6xXdxXa8xX75xX6xX20xX25xXa8xXedxX15xX10xXa8xX20xX1xX6xX5bxX2xXaaxX2cdxX2c2xX2xXaaxXf0xX1xXexX16xXaxX12xX842xX20xX25xX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX4xX1xX8exXbxX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX5a6xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX14xX6xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX20xX1xXdxX1f5xX16xX3xX39xX55dxX3xXexX1xX3caxX3xX124xX3xXexX36xXdxX3xX75xX6xX20xX25xX3xXedxX15xX3d0xX3xX20xX1xX1axX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX1cxX1axX3xX404xX23xX20xX20xX6xX3xXc6xX4xX3baxX6xX20xXdxX10xX5xX3xX1102xX3xX70xX1xX3bxX3xXexX48xX4xX1xX3x65c0xX103xX3xX75xX6xX20xX3xX13cfxX15xX167xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX70xX72xX20xX25xX3xX1xX1005xX6xX3xX1102xX3xX20xX25xX1axX103xX3xX2xX2xX5bxX2c2xX3xX677xX25xXdxX93xX3xXc6xXe1xX6a1xX3xX4xX1xX23xX3xX75xXdxX8axXexX3xX5d7xX20xX25xX3xX3baxX23xX20xX6xX5xX1exX3xXcxX14xX15xX16xXbxX3xX7xX87cxX3xX4xX1xX8exXbxX3xX20xX1xX65cxX20xX3xX35xX5a6xX3xX4xX4dxX3xX4xX3bxX6xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX20xX1axX103xX3xX14xX6xX3xXexX14xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXc6xXe1xX3xX20xX1xXdxX1f5xX16xX3xX39xX55dxX3xXexXdxX8axXbxX3xXexX1xX10xX23xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX1exXdxX19xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX3bxX3xXbxX1xXdxX8axX15xX3xX35xX36xXdxX3xX75xXdxX81xX15xX3xX35xX81xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX3caxX20xX25xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX1xX14xX10xX1a18xX9xXaxX5bxXedxX15xX23xX4xXa8xXexX10xX5bxX23xX20xX25xXa8xX75xXdxX1exX10xX20xXa8xX1exX15xXa8xXbxX1xXdxX10xX15xXa8xX1exX6xXdxXa8xX75xXdxX10xX15xXa8xX1exX10xXa8xXexX1xX6xX20xX1xXa8xX15xX20xX25xXa8xX19xXdxX10xX20xXa8xXexX23xX20xX25xXa8xXexX1xX23xX20xX25xXa8xX1exX6xX20xX25xXa8xX1exX6xX20xXa8xX4xX1xX15xX5bxX2xXaaxX2cdxX2cdxX2xX124xXf0xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5bxX16xX10xX1exXdxX6xX5bxX2xX124xX173xX5bxX20xX10xX2bcxX7xX5bxX124xX173xX124xX124xX5bxX2xX173xX2c2xX1exX2c2xX2xX2cdxX173xX124xX36dxX173xXexX2d1xX2c2xX2d1xX2xX2c2xX5xX173xXf0xX2d7xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX7xX23xX3xX25xX26xX20xX25xX3xXexX14xX23xX20xX25xX3xX30xX4xX32xX20xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX20xX25xX3xX1xX23xX41xX20xX25xX44xX45xX3xX5xX48xX4xX1xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX3xX5xX53xXbxX3xX5xX36xXdxX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX1exXdxX19xX12xX0xX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX3bxX3xXbxX1xXdxX8axX15xX3xX35xX36xXdxX3xX75xXdxX81xX15xX3xX35xX81xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX3caxX20xX25xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxXaxX3xX1xX14xX10xX1a18xX9xXaxX5bxXedxX15xX23xX4xXa8xXexX10xX5bxX23xX20xX25xXa8xX75xXdxX1exX10xX20xXa8xX1exX15xXa8xXbxX1xXdxX10xX15xXa8xX1exX6xXdxXa8xX75xXdxX10xX15xXa8xX1exX10xXa8xXexX1xX6xX20xX1xXa8xX15xX20xX25xXa8xX19xXdxX10xX20xXa8xXexX23xX20xX25xXa8xXexX1xX23xX20xX25xXa8xX1exX6xX20xX25xXa8xX1exX6xX20xXa8xX4xX1xX15xX5bxX2xXaaxX2cdxX2cdxX2xX124xXf0xX1xXexX16xXaxX12xX842xX20xX25xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX3bxX3xXbxX1xXdxX8axX15xX3xX35xX36xXdxX3xX75xXdxX81xX15xX3xX35xX81xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX3caxX20xX25xX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX35xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX14xX23xX20xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX70xX1ddxX15xX3xX1310xX1xX50xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xXc6xXe1xX3xX3f4xX23xX10xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX35xX4dbxX3xX25xXdxX1axX20xX1xX3xX35xX3bxX3xX7xX167xX3xXbxX1xXdxX8axX15xX3xX35xX36xXdxX3xX75xXdxX81xX15xX3xX4xX76xX20xX3xXexX1xXdxX8axXexX3xX35xX81xX3xXexX14xX852xX3xXexX1xX1axX20xX1xX3xX3caxX20xX25xX3xX4xX4dxX3xX19xXdxX3d0xX20xX3xXcxX161xX20xX25xX3xXexX1xX167xX20xX25xX3xX4xX3bxX6xX3xX3a5xX41xX20xX25xX3xX3baxX1f0xX20xX3xX4xX1xX3bxXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX1exXdxX19xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX15xX5xX12xX0xX1exXdxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX5bxX1exXdxX19xX12xX0xX5bxX1exXdxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX23xX1exX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21exXexXa8xX6xX5xXdxX25xX20xX1a0xX3xX14xXdxX25xX1xXexX224xXaxX12xX0xX10xX16xX12xXcxX1xX10xX23xX3xX6axX546xX20xX25xX3xX1d8bxX20xX1xX5bxX1779xX177axX1779xXf0xX1779xX10exX3xX677xX75xXdxX3d0xX20xX3xX1exX48xX4xX1xX6a1xX0xX5bxX10xX16xX12xX0xX5bxXbxX12