Rừng Amazon bên bờ vực trở thành vùng đồng cỏ
Nghiên cứu mới cho thấy, rừng Amazon đang đứng trước bờ vực trở thành vùng đồng cỏ xavan với hệ sinh thái trảng cỏ xen cây bụi.
30fdx9309x978ex52aax3541xb126x6bebxa9e2x566fxX7x48d9xb95ax8c41x6c3ex3418xbef7xX5x6569xXax73dcx3927x4cccx4d77x7c99xX3xb9f6x62cfxX6xa5bcx8e0exX15xX3x59ebxc1f7xX15xX3xX1fx784dxX3x9dcax7533xX4xX3xXex3178x7c46xX3xXexX1x7aa5xX15xX1xX3xX26xb057xX15xX16xX3x95e0x4e1exX15xX16xX3xX4x7079xX0x3f71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e22xX10xX6x97dbxXaxX3xX53xX6xXexX6x4d50x3ecfxXdxX10xX5xX53xX9xXaxX7xX6xXbxX1cxXaxX12x398bxX16xX1xXdxX20xX15xX3xX4x7390x4fc0xX3xX19xc1abxXdxX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1xa710x963fx4c1axX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX39xX70xX15xX16xX3xXexX2bxa0dbxX74xX4xX3xX1fxX24xX3xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX26xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX4xX3fxX3xa5cfxX6xX26xX6xX15xX3xX26xX74xXdxX3xX1x44bdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xb8efxXdxX3xXexX2bx7609xX15xX16xX3xX4xX3fxX3xXbbxX10xX15xX3xX4xae77xX7exX3xX1fxa6e6xXdx5a3bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8771xX1cxX53xX7exXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx518exX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXax93d4xXdxX53xXexX1x70c9xX3xb19axa697x6a7exXbxXbbx4cbfxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11dxX3x93b0x7c56xX2xXbxXbbxX124xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe6xX1fxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX26xX15xX41xX15xX10xX118xX7xX41xX12fxX121xX12exX121xX41xX2xX121xX120xX53xX12fxX2xX11fxX2x74bcx6ca6x9198xXexX15exX160xX120xX160xX5xX2xX121xX5axX12fxX121xX121xX121xX5axX2xX11fxX121xX2x68f6xX120xX173xX121xX12fxX160xX12exX15exX121xX12fxX121xXe6x6cebxXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX15xX3xX1fxX24xX3xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX26xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX4xX3fxXaxX3xX118xXdxX53xXexX1xX9xXaxX11fxX120xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX12exX12fxX2xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX1cxX15xXaxX12xXcxX1xX27xX4xX3xXexX2bxa1caxX15xX16xX3xX4xX1xXcfxX7exX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX53xXdxa72cxX15xX3xX2bxX6xX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX15x9237xX19xX3xX15xX6xX7exX3xX2cxX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX5xX30xX3xXexX3axXdxX3xXexXc6xX3xX15xX1xX7dxXexX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX2xX3xXexX1x9117xXbxX3xc132x4090xX3x4a9exX71xX6xXe6xX3x533cx5515xX15xX1xX11dxX3xX18xbdcdx9408xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xX109xXcfxX4xX3xX15xX1xX30xX3xX15xX16xX1xXdxX20xX15xX3xX4xX70xX71xX3xX39x476cxX3xX4xXd4xX15xX1xX3xX1fxXcfxX1cxX3xX2bx4130xX15xX16xX7fxX3xXbxX1x685exX15xX3xX5xX74xX15xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX4x6ecbxX3xXexX1x3f05xX3xX7x6879xXbxX3xX19xX7dxXexX3xX39xXdxX3xX39x71f3xX4xX3xX39xXdxX2a1xX19xX3xX2bxXdxX20xX15xX16xX3xX26x657bxX15xX3xX4xX29dxX3xX26xX30xX3xX4xX1xX71xX7exX2a1xX15xX3xXexX14xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX4xX29dxX3xXexXcfxX15xX3xX4xXe0xX7exX3xX23cx6d76xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xXexX1xXd4xX1cxX3xX15xX16xX71xX7exX20xX15xX3xX26xX74xXdxX3xX2ecxXexX3xX4xXe0xX7exX3xX1x3612xX15xX3xX53xX1cxX3xX1xX239xX71xX3xX23fxX71xXd4xX3xX4x3c95xX6xX3xX23cxX1xX31cxX15xX16xX3xX1xX1cxXd4xX15xX16xX3xX23cxX1xX2ecxX3xX1xX239xX71xXe6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX2bxX7dxXexX3xX15xX1xX1f3xX7exX3xX4xXd4xX19xX3xX26xX74xXdxX3xX15xX1xb8e4xX15xX16xX3xXexX1xX6xX7exX3xX39xb1e9xXdxX3xX26x8774xX3xX5xX99x8703xX15xX16xX3xX19xX99xX6xX7fxX3xX39xac9bxX3x931cxX19xX7fxX3xX1xX3fxX6xX3xX1xX1cxX1f3xX15xX3xX26xX30xX3xX1xX1f3xX15xX3xX1xXcfxX15xX3xX23cx5550xX1cxX3xX53xX30xXdxXe6xX3xX109xXcfxX4xX3xXex7daexX15xX1xX3xXexX2bxX1f3xX15xX16xX3xX15xX30xX7exX3xX4xX29dxX3xXexX1xX2a1xX3xX53x32d5xX15xX3xX39x6fe0xX15xX3xX26xXdxXc6xX4xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX1fx86b1xX3xX19xX7dxXexX3xX4xXe0xX7exX3xX4xX2bexXdxX3xX26xX30xX3xX4xX1xX71xX7exX2a1xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX19xX386xXexX3xX53xX1f3xX15xX16xX3xXbxX1xX70xX4xX3xX1xX37cxXbxX3xX16xXdxX2bexX15xX16xX3xX15xX1xX99xX3xXexX1xXd4xX1cxX3xX15xX16xX71xX7exX20xX15xX3xX16xX3axX19xX3xXexX2bxXd4xX15xX16xX3xX4xX3fxX3xXbbxX10xX15xX3xX4xXe0xX7exX3xX1fxXe4xXdxXe6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xX68xX16xX1xXdxX20xX15xX3xX4xX70xX71xX3xX19xX74xXdxX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1xX7dxX7exX7fxX3xXexX1xX24xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX53xXdxX203xX15xX3xX2bxX6xX3xX39xXdxX2a1xX19xX3xX16xXdxX74xXdxX3xX1xX1f3xX15xX3xX15xX30xX7exX3xX4xX29dxX3xXexX1xX2a1xX3xX16xX289xX15xX3xX1xX30dxX15xX3xX15xX1xXdxX378xX71xX3xX7xX1cxX3xX26xX74xXdxX3xX53xX27xX3xX39xX1cxXcfxX15xX3xXexX2bxX99xX74xX4xX3xX39xXe0xX7exXe6xX3xXcxX1xX10xX1cxX3xX19xX386xXexX3xX15xX16xX1xXdxX20xX15xX3xX4xX70xX71xX3xX39xX99xX37cxX4xX3xX4x69abxX15xX16xX3xX1fxX2bexX3xXexX2bxX20xX15xX3xXexX1f3xXbxX3xX4xX1xX2ecxX3xX68xX6xXexX71xX2bxX10xX3xX109xX1cxX19xX19xX71xX15xXdxX4xX6xXexXdxX1cxX15xX7xX7fxX3xX4xX29dxX3xXexX74xXdxX3xX12exX121xa2c3xX3xX53xXdxXc6xX15xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX1xXdxXc6xX15xX3xX15xX6xX7exX3xX39xX276xX3xX39xX3c8xX15xX3xX19xX70xX4xX3xX4xX29dxX3xXexX1xX2a1xX3xX4xX1xX71xX7exX2a1xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xXexX1xXd4xX1cxX3xX15xX16xX71xX7exX20xX15xX3xXexX1xX6xX7exX3xX26xX3aexX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxXe6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xXf6xX7dxXexX3xX23cxbd0dxX3xX7xX27xX3xX4xX1xX71xX7exX2a1xX15xX3xX39xX374xXdxX3xX15xX30xX1cxX3xXexX14xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX26xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX4xX3fxX3xXbbxX6xX26xX6xX15xX3xX39xX378xX71xX3xX23cxX3a1xX1cxX3xX53xX30xXdxX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX378xX71xX3xXexX1xX239xXbxX3xX23cxX23dxX7fxX3xX15xX1xX99xX15xX16xX3xX23cxX1xXdxX3xX39xX276xX3xX53xXdxX203xX15xX3xX2bxX6xX7fxX3xX23fxX71xXcfxX3xXexX2bxX3aexX15xX1xX3xX15xX30xX7exX3xX23cxX1xX29dxX3xX4xX29dxX3xXexX1xX2a1xX3xX39xXd4xX1cxX3xX15xX16xX99xX37cxX4xXe6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX1xab25xX3xXexX2bxX37cxX3xX15xX1xXdxX378xX71xX3xX5xX1cxX30xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX239xXexX3xX1xX30dxX15xX3xXexX1xXd4xX1cxX3xX15xX16xX71xX7exX20xX15xX3xX26xX30xX3xX39xX29dxX15xX16xX3xX19xX386xXexX3xX26xX6xXdxX3xXexX2bx3585xX3xX5xX74xX15xX3xX1xX30dxX15xX3xX15xX1xXdxX378xX71xX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX26xXdxXc6xX4xX3xX1xX7dxXbxX3xXexX1xXe4xX3xX4xX6xX2bxX1fxX1cxX15xX3xX53xXdxX1cxXbbxXdxX53xX10xX3xXexX14xX3xX23cxX1xX2ecxX3xX23fxX71xX7exX2a1xX15xXe6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX53xXexX1xX11dxX3xX11fxX12exX121xXbxXbbxX124xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11dxX3xX12exX121xX12fxXbxXbbxX124xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe6xX1fxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX26xX15xX41xX15xX10xX118xX7xX41xX12fxX121xX12exX121xX41xX2xX121xX120xX53xX12fxX2xX11fxX2xX15exX120xX121xXexX160xX12exX173xX15exX5xX12fxX5axX160xX121xX121xX5axX2xX11fxX121xX2xX173xX120xX173xX121xX11fxX12exX173xX15fxX15fxX12fxX2xX2xXe6xX17fxXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX15xX3xX1fxX24xX3xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX26xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX4xX3fxXaxX3xX118xXdxX53xXexX1xX9xXaxX11fxX12exX121xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX12exX121xX12fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX1cxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xXexXdxX3c8xXbxX3xXexXe4xX4xX3xX1fxX3d6xX3xXexX30xX15xX3xXbxX1xXcfxX3xX1fxX2cxXdxX3xXexX3aexX15xX1xX3xXexX2bxX1f3xX15xX16xX3xX4xX1xXcfxX7exX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX26xX30xX3xX15xX1f3xX15xX3xX23cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX16xX628xXe6xX3xX244xX245xX15xX1xX11dxX3xX18xX24bxX24cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xX109xXcfxX4xX3xX23cxX1xX71xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX31cxX6xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX15xX1xX239xX15xX3xX39xX99xX37cxX4xX3xX2ecxXexX3xX19xX99xX6xX3xX1xX30dxX15xX3xX15xX1xXdxX378xX71xX3xX7xX1cxX3xX26xX74xXdxX3xXexX2bxX99xX74xX4xX3xX39xXe0xX7exX3xX53xX1cxX3xX23cxX1xX2ecxX3xX1xX239xX71xX3xXexX1xX6xX7exX3xX39xX374xXdxXe6xX3xXcxX1xX10xX1cxX3xX15xX16xX1xXdxX20xX15xX3xX4xX70xX71xX3xX53xX27xX6xX3xXexX2bxX20xX15xX3xX4xXcfxX4xX3xX19xX4cfxX3xX1xX3aexX15xX1xX3xX19xXcfxX7exX3xXexX2ecxX15xX1xX3xX26xX30xX3xXbxX1xXe0xX15xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX53xX36axX3xX5xXdxXc6xX71xX7fxX3xX5xX99xX37cxX15xX16xX3xX19xX99xX6xX3xX2cxX3xX23cxX1xX1cxXd4xX15xX16xX3xX12exX121xX503xX3xX53xXdxXc6xX15xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX1xXdxXc6xX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX2cxX3xX19xX70xX4xX3xX19xX30xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX4xX29dxX3xXexX1xX2a1xX3xXexX3axX15xX3xXexX1f3xXdxX3xX53xX99xX74xXdxX3xX53xX1f3xX15xX16xX3xXexX1xXd4xX1cxX3xX15xX16xX71xX7exX20xX15xXe6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX1cxX53xX7exXaxX12xX68xX210xX19xX3xX12fxX121xX2xX173xX7fxX3xXcxX374xX15xX16xX3xXexX1xX2bexX15xX16xX3xXf6xX2bxX6xX1bxXdxX5xX3x3ce9xX6xXdxX2bxX3xXf6xX1cxX5xX7xX1cxX15xX6xX2bxX1cxX3xX39xX276xX3xX39xX99xX37cxX4xX3xX4xXd4xX15xX1xX3xX1fxXcfxX1cxX3xX2bxX282xX15xX16xX7fxX3xX26xXdxXc6xX4xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xXexXdxX3c8xXbxX3xXexXe4xX4xX3xX1fxX3d6xX3xXexX30xX15xX3xXbxX1xXcfxX3xX1fxX2cxXdxX3xXexX3aexX15xX1xX3xXexX2bxX1f3xX15xX16xX3xX4xX1xXcfxX7exX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX26xX30xX3xX15xX1f3xX15xX3xX23cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX16xX628xX3xX7x6936xX3xX23cxX1xXdxX3c8xX15xX3xX23cxX1xX71xX3xX26xX27xX4xX3xX15xX30xX7exX3xX39xX3c8xX15xX3xX16xX289xX15xX3xX1xX30dxX15xX3xXexX1xX24xXdxX3xX39xXdxX2a1xX19xX3xX19xX30xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX4xX29dxX3xXexX1xX2a1xX3xX4xX1xX71xX7exX2a1xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xXexX1xXd4xX1cxX3xX15xX16xX71xX7exX20xX15xXe6xX3xXcxX1xX27xX4xX3xXexX2bxX1f3xX15xX16xX3xX4xX1xXcfxX7exX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX53xXdxX203xX15xX3xX2bxX6xX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX15xX210xX19xX3xX15xX6xX7exX3xX2cxX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX5xX30xX3xXexX3axXdxX3xXexXc6xX3xX15xX1xX7dxXexX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX2xX3xXexX1xX239xXbxX3xX23cxX23dxX3xX23fxX71xX6xX3xX26xX74xXdxX3xX19xX70xX4xX3xXexX210xX15xX16xX3xX11fxX121xX503xX3xX7xX2bexX3xX26xXe4xX3xX4xX1xXcfxX7exX3xX7xX1cxX3xX26xX74xXdxX3xX15xX210xX19xX3xX12fxX121xX2xX173xXe6xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX1cxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX20xX15xX3xX23fxX71xX6xX15xX11dxX0xX41xX7xXexX2bxX1cxX15xX16xX12xX0xX71xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5axXexX1xX71xX19xX1fxX5axX6xX15xX53xX5axX7xX6xXbxX1cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5c91xX386xX15xX16xX3xX26xX239xXexX3xX2cxX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX23cxX20xX71xX3xX4xX70xX71xXaxX3xX1xX2bxX10xX5bxX9xXaxX41xX7xX1cxX15xX16xX5axX23cxX1xX1cxX10xX41xX53xX1cxX15xX16xX5axX26xX6xXexX5axX1cxX5axX2bxX71xX15xX16xX5axX6xX19xX6xX1bxX1cxX15xX5axX53xX6xX15xX16xX5axX23cxX10xX71xX5axX4xX71xX71xX41xX2xX173xX160xX120xX173xX12fxXe6xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX41xX19xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX12fxX121xX41xX15xX10xX118xX7xX41xX12fxX121xX15fxX15exX41xX2xX121xX160xX53xX12fxX2xX121xX15fxX15exX15fxX160xXexX11fxX160xX12exX2xX5xX173xX5axX6xX15xX1xXe6xX17fxXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX15xX3xX1fxX24xX3xX26xX27xX4xX3xXexX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX26xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX15xX16xX3xX4xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX26xX12xX0xX7xXexX2bxX1cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb13xX386xX15xX16xX3xX26xX239xXexX3xX2cxX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX23cxX20xX71xX3xX4xX70xX71xXaxX3xX1xX2bxX10xX5bxX9xXaxX41xX7xX1cxX15xX16xX5axX23cxX1xX1cxX10xX41xX53xX1cxX15xX16xX5axX26xX6xXexX5axX1cxX5axX2bxX71xX15xX16xX5axX6xX19xX6xX1bxX1cxX15xX5axX53xX6xX15xX16xX5axX23cxX10xX71xX5axX4xX71xX71xX41xX2xX173xX160xX120xX173xX12fxXe6xX1xXexX19xXaxX12xXb13xX386xX15xX16xX3xX26xX239xXexX3xX2cxX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX23cxX20xX71xX3xX4xX70xX71xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2bxX1cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX109xXcfxX4xX3xX5xX1cxX30xXdxX3xX39xX386xX15xX16xX3xX26xX239xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX2bexX15xX16xX3xXexX2bxX1cxX15xX16xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXc6xXexX3xX39xX74xXdxX3xX18xX19xX6xX1bxX1cxX15xX3xX39xX6xX15xX16xX3xX16xX2afxXbxX3xX15xX16xX71xX7exX3xX1xXdxX2a1xX19xX3xX23cxX1xXdxX3xX4xX1cxX15xX3xX15xX16xX99xX24xXdxX3xX16xXdxX6xX3xXexX210xX15xX16xX3xX1xX1cxX1f3xXexX3xX39xX386xX15xX16xX3xX23cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXcfxX4xX3xX5xXe0xX19xX3xX15xX16xX1xXdxXc6xXbxXe6xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX26xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX71xX5xX12xX0xX53xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX41xX53xXdxX26xX12xX0xX41xX53xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9064xX1cxX71xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3x68a9xXcxXd76xX0xX41xXbxX12