Vào cuộc mạnh mẽ, sâu sát cơ sở trong xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Sáng 17/5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM những tháng đầu năm; kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới và một số nhiệm vụ trọng tâm.
dd25x1578ex15329x11a4cx14c69x1446exf516x12028x1270axX7xf3b6x13c84x13e09x156e7xfc37x10748xX5x10d2exXaxX3xX7xXex10732xX5xX10xX9xXaxXexX10x15193xXexe7e4xX6xX5xXdx10341x12ca4x14754xX3x11e2axeaefxX7xXexXdx15f2axX15x10125xXax14a6bx130f9xf8acx13396xX3xX4xX27x1288exX4xX3x12733x10a6fxX23xX1xX3xX39x13038x136f9xX3xX7x13e4fxX27xX3xX7x14637xXexX3xX4x12de5xX3xX7x10f63xX3xXex123a0xX32xX23xX22xX3xX1cxX43xX15xX3x15ef9x13368xX23xX22xX3xX23x10e3bxX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX39x15efbxXdxX0x12d87xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe59bxX10xX6xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx121b8xX47xX23xX22xX3xX2x1183fxX6dx1261bxX40xX3x14435xX15xX3xeba3xXdx15195xX23xX3x13300x15450xX7cxX3xXcxX51xX27xX23xX22xX3x14e1dxX4bxX23xX22xX3x11c27xf26axX23xX22xX40xX3xXb2x125c4xX3xXexX1xXbcxX3xXcx148e4xX23xX1xX3xf461xX15xX3xX1exX3xXb3xX1xXd3xX3xXex10b6dxX4xX1xX3xX7cxXc1xecbdx10277xX3xXexXcfxX23xX1xX3xee46xXafxX3xXc1xe666xX23xX1xX3xX9fxX4bxX23xX3xX1exX3xXcxX51xXbcxX4exX23xX22xX3xXb2xX6xX23xX3xX4xX1xXcfxX3x12e47xX3axX32xX3xXe3xXcxf926xX3xXexXcfxX23xX1xX3xX4xX1xXd3xX3xXexX51xXefxX3xX1x12dbcxXbxX3xX108xX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xXexXefxX23xX1xX3xX1xXefxX23xX1xX40xX3x12c16xfc8bxXexX3x12c4exX27xXc2xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdx12752xX23xX3xX23xX1xXdxX144xX39xX3xXadx1061bxX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXe3xXcxX10exX3xX23xX1xf970xX23xX22xX3xXexX1xX47xX23xX22xX3xX108x109aaxX27xX3xX23x15a81xX39xX2dxX3xX135xX136xX3xX1xX32xX3axX4xX1xX40xX3xX23xX1xXdxX144xX39xX3xXadxX14exX3xXexX1x1626dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX6axXdxX3xXadxX31xX3xX39xX36xXexX3xX7x12502xX3xX23xX1xXdxX144xX39xX3xXadxX14exX3xXexX51xX11exX23xX22xX3xXexX43xX39x1356fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afx136c5xX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10x117d5xX7xX6dxX2xe320xe42bxe669xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2x1495axe0cexX20dxXa7xXexXa5xXa7xX20exX20dxX5xX202xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24x130bexX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xXcxXcfxX23xX1xX3xXd3xX15xX3xX1exX3xXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3xX7cxXc1xXe3xXe4xX3xXexXcfxX23xX1xX3xXebxXafxX3xXc1xXefxX23xX1xX3xX9fxX4bxX23xX24xX3xX0xX10xX39xX2fxXcxX51xXbcxX6axX4xX3xX2xXa7xX6dxX202xX40xX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1xX32xX31xX23xX3xXexX1xXdxX144xX23xX3xX4xX47xX4xX3xX108x1070axX3xX47xX23xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27x12a29xX23xX3xXe3xXcxX10exX3xXadxX31xX3xX1cx1399exX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xXe3xXcxX10exX3xX135xXdx1268fxX27xX3xX39x14d4axX27xX1afxX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXb3xfbf9xX23xX22xX3xX5axX5bxX3xX4x101baxX24xX3xXaaxX15xX3xXadxXdxXafxX23xX3xX5axX5bxX3xX135xX1xX27xX15xX136xXexX3xXb2xXb3xX7cxX3xXcxX51xX27xX23xX22xX3xXbcxX4bxX23xX22xX3xXc1xXc2xX23xX22xX3x14c8axX3xdebexX1xX376xX3xXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xXcxXcfxX23xX1xX3xXd3xX15xX3xX1exX3xXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3x14db2xXb2xXe3xXe4xX3xXexXcfxX23xX1xX3xXc1xff90xX23xX22xX3xec67xX27xX19bxX4xX3x1542axX1xX47xX23xX1xX2dxX3xXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3xX3bfxXb2xX10exXcxXcxX3cexX3xXexXcfxX23xX1xX3xXcx1301bxX3xX30xX16exX23xX3xXe4xXdxX144xX23xX2dxX3xX3a1xX1xX376xX3xXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3xX7cxXc1xXe3xXe4xX3xXexXcfxX23xX1xX3xXe3xX22xX27xX15x13da4xX23xX3xXcxX1xXddxX3xXe3xX15fxX3x15156xX2dxX3xX4xX47xX4xX3xX3a1xX1xX376xX3xXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3xX3bfxXb2xXe3xXe4xX3xXexXcfxX23xX1xX24xX3xXc1xX3caxX23xX22xX3xX3cexX27xX19bxX4xX3xX30xXdxX23xX1xX40xX3xXc1xX3caxX23xX22xX3xXe3xX22xX11exX4xX3xX9fxX4bxX23xX2dxX3xX4xX47xX4xX3xX108x10280xX23xX22xX3xX4xX1xXc8xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xXb2xXcxX30xX3xXcxXcfxX23xX1xX3xXd3xX15xX40xX3xX5xX33axX23xX1xX3xX108xX3axX32xX3xX4xX47xX4xX3xX7xX4exX40xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX40xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22x12d7bxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX204xX204xX204xXexX20exX20exX5xXa7xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3a1xfc71xXc1xX3xX9fxX4exX3xXe3xXe3x10137xX3a1xXcxXe3xXcxX3xX1exX3xX3a1xX1xX376xX3xX30xX16exX23xX3xXbxX1x10637xX23xX22xX3xXe3xXcxX10exX3xXexXcfxX23xX1xX3xXcxX51xX16axX23xX3xX7cxX27xX15xX3x13845xX47xX23xX1xX24xX3xX0xX10xX39xX2fxX10ex13eb1xX4xX3xX108xX36xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xXexX3axXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1cxX33axX3xX108xX16exX23xX22xX3xX135xe96dxX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX203xX204xX2xX202xX3xX108xX6xX23xX22xX3xX4exX3xX39xX5e4xX4xX3xXexX1x112bfxXbxX3xXadxX31xX3xX51xX634xXexX3xXexX1xX634xXbxX1afxXb2xXefxX23xX1xX3xX139xX27xX43xX23xX3xX39xX6axXdxX3xX108xX3axXexX3xXadxX31xX3xX4xX4bxX3xX1efxXc2xX23xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xXexX3f0xX3xXa5xX1exX2xX2xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX32xX3xX108xX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xX4xXd3xX6xX3xXb2xXb3xXc1xX3xXe3xXcxX10exX3xXexXcfxX23xX1xX40xX3xXexX3f0xX3xX108xX16axX27xX3xX23xX16exX39xX3xX108xX136xX23xX3xX23xX6xX15xX40xX3xXb3xX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXexX51xXefxX23xX1xX3xX10exXcxX3cexX5a9xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX39xX6axXdxX3xXexXdxX136xXbxX3xXexX14exX4xX3xX108xXbcx14591xX4xX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXadxX31xX3xX7xX4exX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX139xX27xX6xX23xX3xXexX43xX39xX40xX3xXexf61cxX3xX4xX1xX5e4xX4xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX40xX3xX108xX3axXexX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xX135xX136xXexX3xX139xX27xXc2xX3xX23xX1xX634xXexX3xX108xXddxX23xX1xX2dxX3xX39xX36xXexX3xX7xX19bxX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xX4xX376xX3xX4xX47xX4xX1xX3xX5xX31xX39xX3xX4xX1xXd3xX3xX108xX36xX23xX22xX40xX3xX7xX47xX23xX22xX3xXexX3axX32xX40xX3xXexX3axX32xX3xX108xX36xX23xX22xX3xX5xX5bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX108xX27xX6xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xXexX32xX31xX23xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX204xX2xX238xXexe512xXa5xX238xX238xX5xX204xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xXd3xX15xX3xXc1xX5e4xX4xX3xXcxX1xX11exX3xX30x12883xX3xXb3xX60xX23xX22xX3xX7cxX31xX39xX24xX3xX0xX10xX39xX2fxXcxXcfxX23xX1xX3xX4xX16axX23xX3xXbxX1xX43xX23xX3xX4xX634xXbxX3xXbxX1xX43xX23xX3xX1efxX724xX3xX23xX22xX27xX464xX23xX3xXe3xXcxX10exX3xX4xX1xXd3xX3xX108xX36xX23xX22xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX47xX4xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX1afxX3xXb3xX376xX3xX139xX27xX15xX3xX108xXddxX23xX1xX3xX108xX3caxX4xX3xXexX1xX36exX3xX108xX19bxXdxX3xXadxX6axXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1cxX33axX3xXadxX36exX23xX22xX3xX23xX22xX32xX31xXdxX3xX108xXafxX40xX3xX1cxX33axX3xX4xX376xX3xX5axXdxX144xX23xX3xXexXc8xX4xX1xX3xX23xX1x12eefxX3xX5axX43xX23xX3xX7xX19bxX3xXc8xXexX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX3xX39xX36xXexX3xX7xX19bxX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xf9dfxX23xX22xX3xX23xX1xXbcxX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xX4xX47xX4xX3xX39xX60xX3xX1xXefxX23xX1xX3xX135xXdxX23xX1xX3xXexX136xX1afxX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXb3xX14exX3xXexX1xX34cxX3xX23xX1xXbcxX24xX3xXe3xX22xX1xXdxX3xfaeexX27xX43xX23xX3xXexX724xX3xX4xX1xX5e4xX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX27xX36xX4xX3xXexX1xXdxX3x115b2xXb3xX43xX27xX3xX5xX3axX4xX3xX1efxX36xX3xX30xX16exX23xX3xX23xX22xX1xX144xX3xX5axX43xX23xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4exX3xX4xX634xXbxX3xXexX1xX60xX23x149aexX40xX3xX9f8xX9dexX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXadxXbcxX187xX23xX3xX39xX350xX27xXa20xX40xX3xX9f8xX9dexX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xX3d3xX1xX27xX3xX5axX43xX23xX3xX4xXbcxX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX39xX6axXdxX3xX135xXdxX34cxX27xX3xX39xX350xX27xX40xX3xXexX724xX3xX5axX43xX23xX3xXbxX1xX19bxX3xXadxX16exX23xX3xX39xXdxX23xX1xXa20xX2dxX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX7cxX31xX3xXexfa08xXbxX3xXexX51xX27xX23xX22xX3xX5xX33axX23xX1xX3xX108xX3axX32xX40xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX40xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX139xX27xX616x15bd5xX7xX32xX47xXexX3xX1cx150e7xXexX40xX3xX1efxXefxX23xX1xX3xX4xX1xX11exX23xX3xXexX51xX6xX32xX3xXexX1xXbcxX4exX23xX22xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX47xX4xX3xX1cxX33axX40xX3xXexX1xX60xX23xX40xX3xXexX724xX3xX4xX1xX5e4xX4xX40xX3xX4xX47xX3xX23xX1xX43xX23xX3xXexXdxXafxX27xX3xX1efxXdxX34cxX27xX2dxX3xX7cxXbcxX4bxX23xX22xX3xX9fxX4bxX23xX3xXbxX1xX47xXexX3xX108xX36xX23xX22xX3xXadxX31xX3xX4xX376xX3xX4xX1xXc8xX23xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX4xXc2xXdxX3xXexX3axX32xX3xXadxXbcxX187xX23xX3xXexX3axXbxX40xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXadxXbcxX187xX23xX3xX39xX350xX27xX2dxX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xX3d3x10e10xX3x1249bxX23xX1xX3xX7xX32xX47xXexX3xX1cxXab0xXexX40xX3xX108xX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xX135xf5dcxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX36xX3xX22xXdxX6xX3xX108xXefxX23xX1xX40xX3xX23xX1xX634xXexX3xX5xX31xX3xX22xXdxX6xX3xX108xXefxX23xX1xX3xX4xX47xX23xX3xX1efxX36xX3xX7xX19bxX23xX22xX3xXexX51xXafxX23xX3xX108xXddxX6xX3xX1efxX31xX23xX4a1xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX204xX203xX238xXexX203xXa5xXa7xX204xX5xX204xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xXd3xX15xX3xXb3xX6xX23xX3xXebxX36xX4xX3xX30xX8d1xX3xX7cxX464xX23xX22xX3xX7cxXc2xXdxX24xX3xX0xX10xX39xX2fxX30xXdxX144xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX3xX1efxX724xX3xX135xXdxX23xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX3xXb3xX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXexX51xXefxX23xX1xX3xXe3xXcxX10exX3xXadxX31xX3xXexX51xXdxX34cxX23xX3xX135xX1xX6xXdxX3xX4xX4bxX3xX4xX1xX136xX3xX1x13ab6xX3xXexX51xX6fbxX3xX1cxXdxX3xX39xX16exX23xX22xX3xX5xX31xX39xX3xX108xXbcxX187xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX32xX3xXexX1xX60xX23xX22xX40xX3xXexX1xXd3xX15xX3xX5xX6fbxXdxX3xX23xX36xXdxX3xX108xX464xX23xX22xX3xX4xX1xXa85xX39xX3xX135xX1xXdxX136xX23xX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xX135xX1xX376xX3xX135xX1xX16exX23xX40xX3xX5x10f52xX23xX22xX3xXexXd73xX23xX22xX1afxX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxX10exX36xXexX3xX7xX19bxX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xX5axX27xX15xX3xXexX51xXefxX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xXexX51xX31xX32xX3xX39xX6xX23xX22xX3xXexXc8xX23xX1xX3xXexX1xXbcxX187xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXafxX23xX3xXadxX31xX3xX4xX376xX3xX4xX1xX27xX15xX34cxX23xX3xX1efxXdxX136xX23xX3xX135xX1xX47xX3xX23xX1xXbcxX24xX3xX30xX98exX3xX3cexX27xX6xX23xX22xX40xX3xX7cxXbcxX4bxX23xX22xX3xX3d3xX1xXafxX40xX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX7cxX31xX40xX3xX3d3xXb49xX3xXb4bxX23xX1xX4a1xX3xX10exX36xXexX3xX7xX19bxX3xX7xX4exX40xX3xX108xX4bxX23xX3xXadxXddxX3xX4xX634xXbxX3xXexXcfxX23xX1xX3xX108xX33axX3xX7xX6axX39xX3xX4xX1xXd3xX3xX108xX36xX23xX22xX3xX51xX31xX3xX7xX32xX47xXexX40xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX3xX4xX47xX4xX3xX1cxX33axX3xXexX1xX10xX32xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xXbxX1xX14exX3xXexX51xX47xX4xX1xX40xX3xX5xX31xX39xX3xXexX19bxXexX3xX4xX60xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX108x13414xX3xX108xX16axX27xX40xX3xXexX31xXdxX3xXexX51xX6fbxX1afxX3xXe3xX22xX32xX31xXdxX3xX203xX204xX3xX1cxX33axX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xX3bfxXb2xXe3xXe4xX3xXexXcfxX23xX1xX3xX4xX1xX634xXbxX3xXexX1xX27xXa85xX23xX40xX3xX39xX36xXexX3xX7xX19bxX3xX1xX27xX15xX144xX23xX40xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX19bxX40xX3xXexX1xXddxX3xX1cxX33axX3xX108xX16exX23xX22xX3xX135xX616xX3xXexX1xXafxX39xX3xX2xX812xX3xX1cxX33axX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX23xX16exX39xX3xX203xX204xX2xX202xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX204xX238xX2xXexX2xX20exX20exX812xX5xX2xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3xX3bfxXb2xXe3xXe4xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xX3d3xXb49xX3xXb4bxX23xX1xX3xXb2xX36exXdxX3xX3cexX27xX6xX23xX22xX3xX7cxX32xX31xX23xX24xX3xX0xX10xX39xX2fxXebxX31xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xX39xX6axXdxX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xXa85xXbxX40xX3xX4xX5c3xX23xX3xX23xX1xXdxX31dxX27xX3xX135xX1xX376xX3xX135xX1xX16exX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX22xX3xX3d3xXb49xX3xXb4bxX23xX1xX3xXadxX350xX23xX3xX4xX376xX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xX4xX1xXc8xX23xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX1xXd18xX3xXexX51xX6fbxX40xX3xX135xX1xX27xX15xX136xX23xX3xX135xX1xXc8xX4xX1xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXe3xXcxX10exX40xX3xX108xX3caxX4xX3xX1efxXdxX144xXexX3xX5xX31xX3xX4xX47xX4xX3xX1cxX33axX3xX108xX16exX23xX22xX3xX135xX616xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX203xX204xX2xX202xX1afxX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xXadxXa85xX15xX40xX3xX7xX32xX3xXadxX6axXdxX3xX15xXafxX27xX3xX4xX16axX27xX3xXadxX31xX3xX7xX32xX3xXadxX6axXdxX3xX4xX36exX23xX22xX3xX135xXb49xX3xX23xX16exX39xX3xX203xX204xX2xXa7xX3xXexX1xXefxX3xX135xX136xXexX3xX139xX27xXc2xX3xX4xX5c3xX23xX3xX1xX3axX23xX3xX4xX1xX136xX40xX3xXexXdxX136xX23xX3xX108xX36xX3xX4xX5c3xX23xX3xX4xX1xXa85xX39xX1afxX3xXc1xX3caxX4xX3xX1efxXdxX144xXexX40xX3xX39xX5e4xX4xX3xX108xX36xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xXexX3axXdxX3xX203xX204xX3xX1cxX33axX3xX108xX16exX23xX22xX3xX135xX616xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX203xX204xX2xX202xX3xX108xX6xX23xX22xX3xX4exX3xX39xX5e4xX4xX3xXexX1xX634xXbxX3xXadxX31xX3xX51xX634xXexX3xXexX1xX634xXbxX1afxX3xXb2xXefxX23xX1xX3xX139xX27xX43xX23xX3xX39xX6axXdxX3xX108xX3axXexX3xXadxX31xX3xX4xX4bxX3xX1efxXc2xX23xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xXexX3f0xX3xXa5xX1exX2xX2xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xf456xXexX1xX634xXbxX3xX23xX1xX634xXexX3xX5xX31xX3xX1cxX33axX3xXc1xX5e4xX4xX3xXcxX1xXddxX23xX1xX3xXa7xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX2dxX3xX4xX6xX32xX3xX23xX1xX634xXexX3xX5xX31xX3xX203xX3xX1cxX33axX24xX3xX3d3xXb49xX3xXb3xX1xX43xX27xX40xX3xX3a1xX1xXd73xX3xX5a9xXdxX6xX3xX2xX2xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8x1481cxX2dxX3xX39xX5e4xX4xX3xX108xX36xX3xX108xX3axXexX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX5c3xX23xX3xX5xX3axXdxX3xX4xX98exX23xX22xX3xX4xX1xXcfxX3xX39xX6axXdxX3xX4xX1xXd3xX3xX15xX136xX27xX3xX108xX3axXexX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xXexX3f0xX3xX238xX204xX1exXa5xX204xe318xX3xX15xXafxX27xX3xX4xX16axX27xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX204xX20dxX204xXexXa7xXa5xX20dxX238xX5xXa7xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX5a9xXdxX47xX39xX3xX108xX19bxX4xX3xX9fxX4exX3xX5a9xXcxX30xXcxX3xXebxXbcxX4bxX23xX22xX3xX3a1xX1xX6xX23xX3xX3d3xXb49xX24xX3xX0xX10xX39xX2fxXc1xX136xX23xX3xX23xX6xX15xX40xX3xXadxX350xX23xX3xX4xX5c3xX23xX3xX135xX1xX47xX3xX23xX1xXdxX31dxX27xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXexX51xXdxX34cxX23xX3xX135xX1xX6xXdxX3xX5xX31xX39xX3xX108xXbcxX187xX23xX22xX3xX5a9xXcxXe3xXcxX40xX3xX135xXafxX23xX1xX3xX39xXbcxX4bxX23xX22xX3xX23xX36xXdxX3xX108xX464xX23xX22xX3xXexX1xX10xX32xX3xX4xX4bxX3xX4xX1xX136xX3xX1xXd18xX3xXexX51xX6fbxX3xX1cxXdxX3xX39xX16exX23xX22xX3xX51xX634xXexX3xX4xX1xXa85xX39xX40xX3xXexe6a0xX3xX5xX144xX3xX108xX3axXexX3xXexX1xX634xXbxX1afxX3xXcxX1xX187xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX5c3xX23xX3xX5xX3axXdxX3xX135xX1xX60xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX31dxX27xX40xX3xX108xX31dxX3xX23xX22xX1xXddxX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xX108xX60xX23xX3xX108xX19bxX4xX40xX3xXexXa85xXbxX3xXexX51xX27xX23xX22xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX3xX5xX31xX39xX3xXaa9xX1xX32xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX135xX136xX3xX1xX32xX3axX4xX1xX3xX108xX33axX3xX108xX16exX23xX22xX3xX135xX616xX1afxX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXb3xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xXd3xX3xX15xX136xX27xX3xX5xX31xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX3xX1xX3axX3xXexX16axX23xX22xX3xX135xXdxX23xX1xX3xXexX136xX3xX1cxX33axX3xX1xX36xXdxX40xX3xX23xX1xXbcxX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX24xX3xXb3xX4bxX3xX7xX4exX3xXadxXa85xXexX3xX4xX1xX634xXexX3xXadxX16exX23xX3xX1xX376xX6xX40xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xXa85xXbxX40xX3xX39xX60xXdxX3xXexX51xXbcxX187xX23xX22xX40xX3xX135xX1xX27xX3xX5axX43xX23xX3xX4xXbcxX3xXe3xXcxX10exX3xX135xXdxX34cxX27xX3xX39xX350xX27xX3xX135xX1xX60xX23xX22xX3xX4xX376xX3xX1cxX33axX3xX23xX31xX32xX3xX108xX3axXexX2dxX3xX22xXdxX6xX32xX3xXexX1xX60xX23xX22xX3xX4xX5c3xX23xX3xX2xX20exX6dxX203xX204xX3xX1cxX33axX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX108xX3axXexX3xX1201xX4xX1xXcfxX3xX39xX6axXdxX3xX1cxX33axX3xX9fxX4bxX23xX3xXcxX1xX11exX3xX4xX4bxX3xX1efxXc2xX23xX3xX108xX3axXexX1256xX2dxX3xXexX51xXbcxX187xX23xX22xX3xX1xX11exX4xX3xX4xX5c3xX23xX3xX2xX812xX6dxX203xX204xX3xX1cxX33axX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX108xX3axXexX2dxX3xX108xXdxX144xX23xX3xX4xX5c3xX23xX3xX2xX202xX6dxX203xX204xX3xX1cxX33axX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX108xX3axXexX2dxX3xX23xX1xX31xX3xX4exX3xX5axX43xX23xX3xX4xXbcxX3xX4xX5c3xX23xX3xX2xX204xX6dxX203xX204xX3xX1cxX33axX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX108xX3axXexX4a1xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxX9dexX136xXbxX3xX5xX32xX3axXdxX3xXexX1xX10xX32xX3xX135xX1xXc2xX3xX23xX16exX23xX22xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX24xX3xXa5xX3xX1cxX33axX3xX4xX376xX3xX135xX1xXc2xX3xX23xX16exX23xX22xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX4xX6xX32xX2dxX3xX2xX204xX3xX1cxX33axX3xX4xX376xX3xX135xX1xXc2xX3xX23xX16exX23xX22xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX22xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXbxX1xX634xX23xX3xX108xX634xX27xX3xX4xX6xX32xX3xXadxX31xX3xX238xX3xX1cxX33axX3xX4xX5c3xX23xX3xX23xX1xXdxX31dxX27xX3xX135xX1xX376xX3xX135xX1xX16exX23xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX204xXa7xX812xXexX202xX204xX2xXa5xX5xXa7xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX32xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb3xX1xXd3xX3xXexXddxX4xX1xX3xX3bfxXb2xXe3xXe4xX3xXexXcfxX23xX1xX3xXc1xX3caxX23xX22xX3xX3cexX27xX19bxX4xX3xX3d3xX1xX47xX23xX1xX24xX3xX0xX10xX39xX2fxX7cxX32xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xXe3xXcxX10exX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX22x126abxX23xX3xXadxX6axXdxX3xX23xX43xX23xX22xX3xX4xX6xX32xX3xX108xX187xXdxX3xX7xX19bxX23xX22xX3xXadxXa85xXexX3xX4xX1xX634xXexX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX16axX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX23xX22xXbcxX187xXdxX3xX5axX43xX23xX3xX108xX34cxX3xX23xX22xXbcxX187xXdxX3xX5axX43xX23xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX7xX5bxX3xX108xX464xX23xX22xX3xXexX1xX27xXa85xX23xX40xX3xX1xX31xXdxX3xX5xX5c3xX23xX22xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX108xX36xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX464xX23xX3xX5xX5bxX4xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXe3xXcxX10exX1afxX0xX6dxX10xX39xX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXcxX3axXdxX3xX4xX27xX36xX4xX3xX1xX11exXbxX40xX3xX108xX3axXdxX3xX1efxXdxX34cxX27xX3xX4xX47xX4xX3xX7xX4exX40xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX40xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xX4xX98exX23xX22xX3xXexX1x13840xX23xX22xX3xXexX1xX1847xX23xX3xX23xX1xXefxX23xX3xX23xX1xXa85xX23xX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xXexX464xX23xX3xXexX3axXdxX3xX1xX3axX23xX3xX4xX1xX136xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xXexX51xXdxX34cxX23xX3xX135xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXe3xXcxX10exX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xXexX1xX47xX23xX22xX3xX108xX16axX27xX3xX23xX16exX39xX40xX3xX108xX464xX23xX22xX3xXexX1xX187xXdxX3xX4xX376xX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xX135xXdxX136xX23xX3xX23xX22xX1xXddxX40xX3xX108xX31dxX3xX1cxX27xX634xXexX3xX108xX34cxX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX3xXexX19bxXexX3xX1xX4bxX23xX3xX4xX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXexX51xXefxX23xX1xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xXe3xXcxX10exX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xXexX1xX47xX23xX22xX3xX4xX5c3xX23xX3xX5xX3axXdxX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxX3d3xX136xXexX3xX5xX27xXa85xX23xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX1xX11exXbxX40xX3xXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xXcxXcfxX23xX1xX3xXd3xX15xX3xX1exX3xXcxX51xXbcxX4exX23xX22xX3xXb2xX6xX23xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX3xXe3xXcxX10exX3xXexXcfxX23xX1xX3xXebxXafxX3xXc1xXefxX23xX1xX3xX9fxX4bxX23xX3xX4xX1xXcfxX3xX51xX8d1xX3xX23xX1xX15fxX23xX22xX3xX135xX1xX376xX3xX135xX1xX16exX23xX3xXexX1xX47xX4xX1xX3xXexX1xX5e4xX4xX40xX3xXexX464xX23xX3xXexX3axXdxX40xX3xX1xX3axX23xX3xX4xX1xX136xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX5xX33axX23xX1xX3xX108xX3axX32xX40xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX40xX3xXexX724xX3xX4xX1xX5e4xX4xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX634xXbxX40xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX40xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX1afxX3xXcxX51xXafxX23xX3xX5x1265fxX23xX1xX3xXadxX5bxX4xX3xXe3xXcxX10exX3xX4xX1xX27xX15xX34cxX23xX3xX1efxXdxX136xX23xX3xX51xX634xXexX3xX4xX1xXa85xX39xX40xX3xX23xX1xXdxX31dxX27xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xX135xX1xX60xX23xX22xX3xXexX16exX23xX22xX3xXexX1xXafxX39xX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xX23xX31xX32xX3xX1xX32xX3caxX4xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xX3xX108xX3axXexX3xX108xXbcxX6fbxX4xX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX1efxX31dxX23xX3xXadxX15fxX23xX22xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX39xX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1afxX1efxX6xX32xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1afxXadxX23xX6dxX23xX10xX1fexX7xX6dxX2xX202xX203xX204xX6dxX2xX204xX202xX5axX203xX2xX2xXa7xX2xX204xX20exXexXa7xX20dxX812xX20dxX5xXa7xX1afxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fexXdxX5axXexX1xX24xXa7xXa7xX204xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX238xX202xXa5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX32xX3xX4xX27xX32xX4xX3xX39xX6xX23xX1xX3xX39xX10xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX6xXexX3xX4xX32xX3xX7xX32xX3xXexX51xX32xX23xX22xX3xX1cxX6xX15xX3xX5axX27xX23xX22xX3xX23xX32xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX3xX39xX32xXdxXaxX3xX6dxX2fxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxX9f8xXc1xX34cxX3xX1xX32xX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX39xX14exX4xX3xXexXdxXafxX27xX40xX3xX23xX1xXdxX144xX39xX3xXadxX14exX3xX4xXd3xX6xX3xX23xX16exX39xX40xX3xX4xXc2xX3xX1xX144xX3xXexX1xX19bxX23xX22xX3xX4xX1xXc8xX23xX1xX3xXexX51xXddxX40xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX634xXbxX3xX4xX1xXc8xX23xX1xX3xX139xX27xX15xX31dxX23xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXadxX31xX32xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX39xX3axX23xX1xX3xX39xX3fxX3xX1xX4bxX23xX3xX23xX15fxX6xX40xX3xX139xX27xX15xX136xXexX3xX5xXdxX144xXexX40xX3xX7xX43xX27xX3xX7xX47xXexX3xX4xX4bxX3xX7xX4exX2dxX3xX0xX1efxX2fxX4xX0xX6dxX1efxX2fxX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX40xX3xX1xXbcxX6axX23xX22xX3xX5axX350xX23xX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXexX1xX5bxX4xX3xX1xXdxX144xX23xX3xX7xX47xXexX3xXexX1xX10xX32xX3xXexX3f0xX23xX22xX3xX23xX36xXdxX3xX5axX27xX23xX22xX40xX3xX1xX32xX31xX23xX3xXexX1xXdxX144xX23xX3xXadxX15fxX23xX22xX3xX4xX1xX1847xX4xX3xXexX3f0xX23xX22xX3xXexXdxXafxX27xX3xX4xX1xXc8xXa20xX3xX1exX3xXaa9xXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xXcxXcfxX23xX1xX3xXd3xX15xX3xXebxXafxX3xXc1xXefxX23xX1xX3xX9fxX4bxX23xX3xX23xX1xX634xX23xX3xX39xX3axX23xX1xX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXb2xXc8xX3xXexX1xXbcxX3xXcxXcfxX23xX1xX3xXd3xX15xX3xX15xXafxX27xX3xX4xX16axX27xX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xX1cxX33axX3xX39xX350xX27xX3xXe3xXcxX10exX40xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xXe3xXcxX10exX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1efxX47xX39xX3xX7xX47xXexX3xX108xXdxX31dxX27xX3xX135xXdxX144xX23xX3xXexX1xX5bxX4xX3xXexXdxX417xX23xX40xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX9f8xX39xX350xX27xX3xX4xX1xX32xX3xX51xX6xX3xX39xX350xX27xXa20xX40xX3xX135xX1xX60xX23xX22xX3xX51xXa85xXbxX3xX135xX1xX27xX60xX23xX40xX3xX39xX47xX15xX3xX39xX376xX4xX1afxX3xXcxX51xXbcxX6axX4xX3xX2xXa7xX6dxX202xX40xX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1xX32xX31xX23xX3xXexX1xXdxX144xX23xX3xX4xX47xX4xX3xX108xX31dxX3xX47xX23xX3xX1xX27xX15xX144xX23xX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xXe3xXcxX10exX3xXadxX31xX3xX1cxX33axX3xX108xX3axXexX3xX4xX1xX27xX32fxX23xX3xXe3xXcxX10exX3xX135xXdxX34cxX27xX3xX39xX350xX27xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX32xX5axX15xXaxX2fxXcxX51xXbcxX4exX23xX22xX3xXb2xX6xX23xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX3xXe3xXcxX10exX3xXexXcfxX23xX1xX3xX4xX98exX23xX22xX3xX15xXafxX27xX3xX4xX16axX27xX3xX4xX47xX4xX3xX108xXddxX6xX3xXbxX1xXbcxX4bxX23xX22xX3xXexX724xX3xX4xX1xX5e4xX4xX3xX4xX1xXcfxX3xX108xX3axX32xX3xX7xXc2xX23xX3xX1cxX27xX634xXexX40xX3xX135xXdxXafxX23xX3xXexX51xXefxX40xX3xXexX1xXbcxX187xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXafxX23xX40xX3xX108xX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xX1xXdxX144xX27xX3xX139xX27xXc2xX3xX39xX60xX3xX1xXefxX23xX1xX3xX39xX36xXexX3xX4xX47xX4xX1xX3xX4xX1xXc8xX23xX1xX3xX1cxX47xX4xX2dxX3xX7xXc2xX23xX3xX1cxX27xX634xXexX3xX22xX1847xX23xX3xXadxX6axXdxX3xXexXdxXafxX27xX3xXexX1xX14exX40xX3xX108xX724xXdxX3xX39xX6axXdxX3xX39xX60xX3xX1xXefxX23xX1xX2dxX3xX7xXc2xX23xX3xX1cxX27xX634xXexX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX22xX1847xX23xX3xXadxX6axXdxX3xX139xX27xXc2xX23xX3xX5xX616xX3xX4xX1xX634xXexX3xX5xXbcxX6fbxX23xX22xX1afxX3xX30xX31dxX3xX1cxX43xX15xX3xX5axX5bxX23xX22xX3xX135xX136xXexX3xX4xX634xX27xX3xX1xX3axX3xXexX16axX23xX22xX40xX3xX4xX16axX23xX3xX108xXc2xX39xX3xX1efxXc2xX32xX3xXexXdxX136xX23xX3xX108xX36xX40xX3xX135xX1xX19bxXdxX3xX5xXbcxX6fbxX23xX22xX40xX3xX108xX3caxX4xX3xX1efxXdxX144xXexX40xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX5xX634xX15xX3xX4xX1xX634xXexX3xX5xXbcxX6fbxX23xX22xX3xX5xX31xX39xX3xX108xX16axX27xX1afxX0xX6dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4bxX27xXexX1xX32xX51xXaxX2fxX0xX1efxX2fxXcxX1xX6xX23xX1xX3xX7cxX32xX31xXdxX0xX6dxX1efxX2fxX0xX6dxXbxX2f
Thanh Hoài