Số ca nhiễm lên 6.650, Anh công bố phong tỏa toàn quốc
Thủ tướng Boris Johnson ra lệnh đặt toàn bộ nước Anh dưới phong tỏa trong ba tuần để ngăn chặn dịch virus corona đang lây lan mạnh ở nước này.
f662x152d4x13a68x13233x182f4x112a6x16eeex1020cx16684xX7x184cfx171adx1015cx173ecx14071x127efxX5x145e1xXax1969dx19723x15e39xX3xX4xX6xX3x13834xX1xXdx1713cx16038xX3xX5x171e3xX19xX3x12982x19542xX23x136c5x14918x12c92xX3x109b9xX19xX1xX3xX4x1121fxX19x197e2xX3x14953xX14xX3xXbxX1x19111xX19xX31xX3xXex14979xX6xX3xXexX38x189cbxX19xX3x10202x16480xX14xX4xX0x1011axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16214xX10xX6x18faaxXaxX12xXcxX1x13553xX3xXex17530x100a0xX19xX31xX3x1268fxX38x112dfxXdxX7xX3x16099xX38xX1xX19xX7xX38xX19xX3xX6bxX6xX3xX5x14048xX19xX1xX3x1180dx1437bxXexX3xXexX38xX42xX19xX3xX33x157dcxX3xX19xX64xX65xX4xX3xX2axX19xX1xX3xX5cxX64xX65xXdxX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xXexX6bxX38xX19xX31xX3xX33xX6xX3xXexX46x1442bxX19xX3xX7fx17fa6xX3xX19xX31x11286xX19xX3xX4xX1xX80xX19xX3xX5cx109cdxX4xX1xX3xfa9fxXdxX6bxX46xX7xX3xX4xX38xX6bxX38xX19xX6xX3xX7fxX6xX19xX31xX3xX5x104c3x12de5xX3xX5xX6xX19xX3xX1dx15661xX19xX1xX3x15279xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX19xX42xXd7xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xXcxX1xX61xX3xXexX64xX65xX19xX31xX3xX69xX38xX6bxXdxX7xX3xX6fxX38xX1xX19xX7xX38xX19xX3xXexX1xX2fxX19xX31xX3xX33x15184xX38xX3xX5xX7bxX19xX1xX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX4xX1xX38xX3xX23xX23xX3xXexX6bxXdxX7bxX46xX3xX5cxXd6xX19xX3xX2axX19xX1xX3xX4x17b56xX19xX31xX3xXexX1xX2fxX19xX31xX3xX7fxXdxX7bxXbxX3x162aaxX4xX38xX19xX3xX7fxX64x17a61xX19xX31xX3xXbxX1x17e7axX6xX3xXexX6bxX64xX65xX4xX3x16c73xX1x172bdxX3xX16exX1xXb6xX19x11e56xX3xXc3xX42xX3xX158xX6bxf9a0xXexX3xX19xX1xXdx15e96xX46xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1dxXdexX19xX31xX3xX7fxX121xX19xX31xX3xX33xX46x164bcxX19xX3xX7x180c3xX3xX33xXbfxX3xX1dxX17dxXexX176xX28xX3xXexX1xX10xX38xX3xX69xX69x10714xX3xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX6bxX31xXdxX19x183abxX3x15645xXbx16867xX3xX6xX46xXexX38x16e91xXaxX12xX0xXexX33xX38xX5cxXd7xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c8xX4axX4axXdxX24xX33xX6xX38xX1xX6xXexXdxX19xX1xX24xXc3xX19xX4axX19xX10xf9ffxX7xX4axX1caxX27xX2xX1caxX4axX2xX27xX26xX5cxX1caxX27xX23xX1cax190f4x17632x17282xXexX1caxX26xX217xX218xX5xX2xX24x17855xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX5xX20xX19xX3xX23xX24xX23xX26xX27xX28xX3xX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX19xX31xX3xX33xX14xX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xXexX38xX42xX19xX3xX45xX46xX14xX4xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX6bxX12xX0xXexX6bxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX38xX19xXaxX12x16e40xX19xX31xX3xX69xX38xX6bxXdxX7xX3xX6fxX38xX1xX19xX7xX38xX19xX3xXexX1xX2fxX19xX31xX3xX33xX121xX38xX3xXexXdxf985xX19xX3xX1xX42xX19xX1xX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX2axX19xX1xX24xX3xf8dexX19xX1xX1c8xX3x1742exX10xX46xXexX10xX6bxX7xX24xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX6bxX12xX0xX4axXexX33xX38xX5cxXd7xX12xX0xX4axXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xXcxX1xX2fxX19xX31xX3xX33xX121xX38xX3xXex187d3xX3xX7xX14xX3xX2xX27xX3x1621cxX38xX206xX19xXdxX19xX31xX3xXe2xX3x13668xX38xX19xX5cxX38xX19xX3xX1xX2fxX1dxX3xX1caxX217xX4axX217xX28xX3xX2fxX19xX31xX3xX6fxX38xX1xX19xX7xX38xX19xX3xX19xX170xXdxX3xX158xX31xXdxX15fxX3xX5xX42xX3xX5x1687axX4xX3xX4xX1xX348xX19xX31xX3xXexX6xX3xXbxX1x12c7exXdxX3xX5xX42xX1dxX3xX19xX1xXdxX183xX46xX3xX1xff33xX19xX176xX3xXc3xX42xX3xX4xX2fxX19xX31xX3xX33xX14xX3xX1dxX89xXexX3xX5xX38xXdexXexX3xX33xXdxX7bxX19xX3xXbxX1xX121xXbxX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX4x14518xX19xX31xX3xX6bx18d18xX19xX3xX1dxX42xX3xX7fx13c6exX3xX7fxX64xfd0dxX4xX3xX19xX1xXdxX183xX46xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX4xX1xXd6xX46xX3x11035xX46xX3xX16exX1xX121xX4xX3xXexX1x16768xX4xX3xX1xXdxX7bxX19xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX158x122dfx186e1xXdxX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX7xX19bxX3xX4xX1x15675xX3xX7fxX64xX3a1xX4xX3xX6bxX15fxXdxX3xX19xX1xX42xX3xX4xX1xX38xX3xX1dxX89xXexX3xX7xX14xX3xXc3xXdxX7bxX4xX3xX6bxX17dxXexX3xX1xXdexX19xX3xX4xX1xX2a9xX176xX28xX3xX2fxX19xX31xX3xX19xX170xXdxX24xX3xX158xX1adxX356xX19xX1xX3xX7xX121xXexX3xX4xX170xX3xX45xX46xXd7xX183xX19xX3xX4xX64x177f2xX19xX31xX3xX4xX1xX2a9xX3xXexX1xX3bexX4xX3xX1xXdxX7bxX19xX3xX33x11b1fxX19xX31xX3xX4xX121xX4xX1xX3xXbxX1xXdexXexX3xXc3xX42xX3xX31xXdxX356xXdxX3xXexX121xX19xX3xX4xX121xX4xX3xX19xX1xX170xX1dxX3xXex12557xX3xXex119cdxXbxX176xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX158x18f4axX1xX2fxX19xX31xX3xXexX1xX61xX3xXexX64xX65xX19xX31xX3xX19xX42xX38xX3xX1dxX46xX14xX19xX3xX4xX2fxX19xX31xX3xX33xX14xX3xX33xXdxX7bxX19xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX19xX42xXd7xX3xX19xX1xX64xX19xX31xX3xXexX2fxXdxX3xX33xXdxX2a9xXexX3xX4xX121xX4xX1xX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xX19xX42xXd7xX3xX7fxX6xX19xX31xX3xXc3xX42xX3xX7xX19bxX3xX4xX391xX46xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1dxXdexX19xX31xX176xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX1adxX1xX165xX19xX1xX3xXbxX1xX61xX3xX2axX19xX1xX3xX4xX149xX19xX31xX3xX19xX31xX42xXd7xX3xX4xX2fxX19xX31xX3xX33xX14xX3xX4xX170xX3xXexX1xX20xX1dxX3xX26x14ed0xX3xX4xX6xX3xXex12011xX3xXc3xX38xX19xX31xX3xXexX6bxX38xX19xX31xX3xX1caxX533xX3xX31xXdxX15fxX3xX19xXd6xX19xX31xX3xXex162c4xX19xX31xX3xX7xX14xX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX4xX1xX2a9xXexX3xXe2xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX19xX42xXd7xX3xX5xX20xX19xX3xX217xX217xX26xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX13xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXe2xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX19xX42xXd7xX3xX4x14f1fxX19xX31xX3xXexXb6xX19xX31xX3xX5xX20xX19xX3xX23xX24xX23xX26xX27xX3xX7xX38xX3xXc3xX65xXdxX3xX26xX24xX23x10b5exX217xX3xX1dxX89xXexX3xX19xX31xX42xXd7xX3xXexX6bxX64xX65xX4xX3xX7fxX170xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX5xX7bxX19xX1xX3xX4xX17dxX1dxX3xX1dxX65xXdxX28xX3xX16exX1xX2fxX19xX31xX3xX6xXdxX3xX7fxX64xX3a1xX4xX3xX6bxX15fxXdxX3xX19xX1xX42xX3xXexX6bxX30cxX3xX16exX1xXdxX3xX7fxXdxX3xX1dxX46xX6xX3xX19xX1x12776xX19xX31xX3xX19xX1xX46xX3xXd7xX2a9xX46xX3xXbxX1x10837xX1dxX3xX4xXaexX19xX3xXexX1xXdxX2a9xXexX28xX3xX4xXaexX19xX3xX1x13c42xX3xXexX6bxX3a1xX3xXd7xX3xXexX2a9xX3xXc3xX42xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX46xXd7xXb2xX19xX3xXexX65xXdxX3xX19xX364xXdxX3xX5xX42xX1dxX3xX19xX2a9xX46xX3xXc3xXdxX7bxX4xX3xX5xX42xX1dxX3xXexX30cxX3xX19xX1xX42xX3xX16exX1xX2fxX19xX31xX3xXexX1xXb2xX3xXexX1xX3bexX4xX3xX1xXdxX7bxX19xX3xX7fxX64xX3a1xX4xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX1adxX121xX4xX3xX4xX539xX6xX3xX1xX42xX19xX31xX3xX33xX121xX19xX3xXc3xX470xXexX3xX5cxX46dxX19xX31xX3xX16exX1xX2fxX19xX31xX3xX4xXaexX19xX3xXexX1xXdxX2a9xXexX28xX3xX33xX6xX38xX3xX31xX197xX1dxX3xX4xX356xX3xX45xX46xXaexX19xX3xX121xX38xX3xXc3xX42xX3xX7fxX197xX3xX7fxXdxX7bxX19xX3xXexX539xX28xX3xX7fxX183xX46xX3xX33xXbfxX3xX7fxX170xX19xX31xX3xX4xX539xX6xX3x158baxX3xX4xX149xX19xX31xX3xXc3xX65xXdxX3xXexX1xX64xX3xXc3xXdxX7bxX19xX28xX3xX4xX121xX4xX3xX7xXd6xX19xX3xX4xX1xX364xXdxX28xX3xXbxX1x16825xX19xX31xX3xXexX470xXbxX3xX19xX31xX38xX42xXdxX3xXexX6bxX15fxXdxX3xXc3xX42xX3xX19xX364xXdxX3xXexX1xX15fxX3xXexX3bexX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX1adxX121xX4xX3xX1xX38xXdexXexX3xX7fxX89xX19xX31xX3xX19xX1xX64xX3xX7fxX121xX1dxX3xX4xX64xX65xXdxX28xX3xX6bxX539xX6xX3xXexX89xXdxX3xXc3xX42xX3xX19xX1xX626xX19xX31xX3xX5xX1cxX3xX19xX31xX1xXdxX3xX16exX1xX121xX4xX3xX7fxX183xX46xX3xX33xXbfxX3xX4xX17dxX1dxX24xX3xX31exX7bxX19xX1xX3xX4xX17dxX1dxX3xX16exX1xX2fxX19xX31xX3xX121xXbxX3xX5cxX46dxX19xX31xX3xXc3xX65xXdxX3xX7fxX121xX1dxX3xXexX6xX19xX31xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX158xXcxX2fxXdxX3xX4xX170xX3xXexX1xXb2xX3xX7fxX356xX1dxX3xX33xX356xX38xX3xX5xX42xX3xX4xX121xX4xX3xX5xX7bxX19xX1xX3xX4xX17dxX1dxX3xX19xX42xXd7xX3xX7xX19bxX3xXexX1xX64xX15fxX19xX31xX3xX1ccxX46xXd7xX20xX19xX3xX7fxX64xX3a1xX4xX3xX1ccxX10xX1dxX3xX1ccx16921xXexX3x15f95xX7fxXb2xX3xX7fxXdxX183xX46xX3xX4xX1xX3ebxX19xX1xX176xX28xX3xX2fxX19xX31xX3xX6fxX38xX1xX19xX7xX38xX19xX3xX19xX170xXdxX24xX3xX158xX1adxX1xX348xX19xX31xX3xXexX6xX3xX7xX19bxX3xX1ccxX10xX1dxX3xX5xXdexXdxX3xX4xX121xX4xX3xX33xXdxX7bxX19xX3xXbxX1xX121xXbxX3xX7xX6xX46xX3xX33xX6xX3xXexX46xXaexX19xX28xX3xX7xX19bxX3xX19xX65xXdxX3xX5xX3dxX19xX31xX3xX19xX2a9xX46xX3xX33xX449xX19xX31xX3xX4xX1xX391xX19xX31xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX17dxXd7xX3xX4xX170xX3xXexX1xXb2xX3xX5xX42xX1dxX3xXc3xXdxX7bxX4xX3xX7fxX170xX176xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX158x15366xX42xX38xX3xX5xX348xX4xX3xX19xX42xXd7xX3xX16exX1xX2fxX19xX31xX3xX4xX170xX3xX31xXdxX356xXdxX3xXbxX1xX121xXbxX3xX19xX42xX38xX3xX5cxX1cxX24xX3xX1adxX38xX19xX3xX7fxX64xX15fxX19xX31xX3xXbxX1xX165xX6xX3xXexX6bxX64xX65xX4xX3xX5xX42xX3xX16exX1xX170xX3xX16exX1xXb6xX19xX176xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX2axX19xX1xX3xX5xX42xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX1dxX65xXdxX3xX19xX1xX17dxXexX3xX121xXbxX3xX5cxX46dxX19xX31xX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xXexX38xX42xX19xX3xX45xX46xX14xX4xX3xX7xX6xX46xX3xX16exX1xXdxX3xX5cxXbfxX4xX1xX3xX1adxX38xXc3xXdxX5cxX70axX2xX218xX3xX5xX6xX19xX3xX6bxX6xX3xXexX30cxX3xXcxX6bxX46xX19xX31xX3x15475xX46xX14xX4xX3xXexX30cxX3xX4xX46xX14xXdxX3xXexX1xX121xX19xX31xX3xX2xX1caxX4axX1caxX27xX2xX218xX3xXc3xX42xX3xXexX6bxXe2xX3xXexX1xX42xX19xX1xX3xX7fxXdexXdxX3xX5cxXbfxX4xX1xX3xXexX38xX42xX19xX3xX4xXaexX46xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX28bxX19xX31xX3xX6fxX38xX1xX19xX7xX38xX19xX3xX7fxX39dxX3xX5xXdxX20xX19xX3xXexX46dxX4xX3xX33xXbfxX3xX4xX1xX3ebxX3xXexX6bxX165xX4xX1xX3xXc3x1659exX3xX1xX42xX19xX1xX3xX7fxX89xX19xX31xX3xX45xX46xX121xX3xXexX6bxX1cxX3xX16exX1xXdxX2a9xX19xX3xX2axX19xX1xX3xXexX6bxXe2xX3xXexX1xX42xX19xX1xX3xX1dxX89xXexX3xXexXd6xX1dxX3xX5cxXbfxX4xX1xX3xX5xX65xX19xX3xXe2xX3xX4xX1xXd6xX46xX3xX3b4xX46xX3xX4xX149xX19xX31xX3xXc3xX65xXdxX3x178eexXexX6xX5xXd7xX28xX3xXcxXd6xXd7xX3xX69xX6xX19xX3x14e4bxX1xX6xX3xXc3xX42xX3xX1dxX89xXexX3xX7xX14xX3xX19xX64xX65xX4xX3xX16exX1xX121xX4xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX28bxX19xX31xX3xX5cxX149xX3xXc3xX470xXd7xX3xX7fxX64xX3a1xX4xX3xX16exX1xX10xX19xX3xX19xX31xX3a1xXdxX3xX16exX1xXdxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX170xX19xX31xX3xXexX1xX2fxX19xX31xX3xX45xX46xX6xX3xX31xX170xXdxX3xX4xX391xX46xX3xXexX6bxX3a1xX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX165xX19xX1xX3xX4xX1xX38xX3xXbxX1xX826xXbxX3xX4xX1xX165xX19xX1xX3xXbxX1xX61xX3xXexX6bxX356xX3xX5c2xX27x17cb2xX3xX5xX64xX364xX19xX31xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX121xX4xX3xX5cxX38xX6xX19xX1xX3xX19xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX7fxXb2xX3xX19xX31xXb6xX19xX3xXexX9f3xX19xX1xX3xXexX6bxXdexX19xX31xX3xX7xX6xX3xXexX1xX356xXdxX3xX1xX42xX19xX31xX3xX5xX38xXdexXexX3xX31xXdxX626xX6xX3xX33xX14xXdxX3xX4xX356xX19xX1xX3xX16exXdxX19xX1xX3xXexX2a9xX3xX33xX17dxXexX3xX553xX19xX3xXc3xX9f3xX3xX5cxXbfxX4xX1xX24xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX38xX5cxXd7xXaxX12xX0xXdx1823dxX6bxX6xX1dxX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX19xX31xX33xX6xX38xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX206xXdxX5cxXexX1xX1c8xX3xX2xX27xX27xXadexX1d2xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1c8xX3xX533xX217xX23xXbxX1ccxX1d2xX3xX38xXc3xX10xX6bxXb5cxX5xX38xX206xX1c8xX3xX1xXdxX5cxX5cxX10xX19xX1d2xXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c8xX4axX4axX31xX6xX5cxX31xX10xXexX7xX24xX5cxX6xX19xXexX6bxXdxX24xX4xX38xX1dxX24xXc3xX19xX4axX4xX38xX6bxX38xX19xX6x13c65xX10xX1dxX33xX10xX5cxX9xXexX6bxX46xX10xXaxX3xXb5cxX6bxX6xX1dxX10xX33xX38xX6bxX5cxX10xX6bxX9xXaxX27xXaxX3xX7xX4xX6bxX38xX5xX5xXdxX19xX31xX9xXaxX19xX38xXaxX3xX6xX5xX5xX38xX206xXb5cxX46xX5xX5xX7xX4xX6bxX10xX10xX19xX9xXaxXexX6bxX46xX10xXaxX12xX0xX4axXdxXb5cxX6bxX6xX1dxX10xX12xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX6bxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX6bxX38xX19xX31xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX20xX19xX3xX45xX46xX6xX19xX1c8xX0xX4axX7xXexX6bxX38xX19xX31xX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX70axXexX1xX46xX1dxX33xX70axX6xX19xX5cxX70axX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX4xX1xX2a9xXexX3xX5cxX38xX3xX19xX1adxX38xX8c9xX3xXe2xX3xXa3fxXexX6xX5xXd7xX3xXc3xX64xX3a1xXexX3xXcxX6bxX46xX19xX31xX3xX97exX46xX14xX4xXaxX3xX1xX6bxX10xXb5cxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX1dxX70axX19xX38xX19xX31xX4axX7xX38xX70axX19xX31xX46xX38xXdxX70axX4xX1xX10xXexX70axX5cxX38xX70axX19xX4xX38xXc3xX70axX38xX70axXdxXexX6xX5xXd7xX70axXc3xX46xX38xXexX70axXexX6bxX46xX19xX31xX70axX45xX46xX38xX4xX4axX2xX5c2xX5c2xX218xX218xX533xX24xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4axX1dxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX1caxX27xX4axX19xX10xX206xX7xX4axX1caxX27xX2xX2xX4axX2xX27xX5c2xX5cxX26xX27xX23xX217xX27xX1caxX23xXexX5c2xX217xX5c2xX533xX5xX1caxX70axXdxXexX6xX5xXd7xX70axX2xX70axX216xX218xX216xX5c2xX70axX2xX26xX5c2xX533xX23xX26xX5c2xX24xX221xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xX5xX20xX19xX3xX23xX24xX23xX26xX27xX28xX3xX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX19xX31xX3xX33xX14xX3xXbxX1xX38xX19xX31xX3xXexX3dxX6xX3xXexX38xX42xX19xX3xX45xX46xX14xX4xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxXc3xX12xX0xX7xXexX6bxX38xX19xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX4xX1xX2a9xXexX3xX5cxX38xX3xX19xX1adxX38xX8c9xX3xXe2xX3xXa3fxXexX6xX5xXd7xX3xXc3xX64xX3a1xXexX3xXcxX6bxX46xX19xX31xX3xX97exX46xX14xX4xXaxX3xX1xX6bxX10xXb5cxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX1dxX70axX19xX38xX19xX31xX4axX7xX38xX70axX19xX31xX46xX38xXdxX70axX4xX1xX10xXexX70axX5cxX38xX70axX19xX4xX38xXc3xX70axX38xX70axXdxXexX6xX5xXd7xX70axXc3xX46xX38xXexX70axXexX6bxX46xX19xX31xX70axX45xX46xX38xX4xX4axX2xX5c2xX5c2xX218xX218xX533xX24xX1xXexX1dxXaxX12xX13xX14xX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX4xX1xX2a9xXexX3xX5cxX38xX3xX19xX1adxX38xX8c9xX3xXe2xX3xXa3fxXexX6xX5xXd7xX3xXc3xX64xX3a1xXexX3xXcxX6bxX46xX19xX31xX3xX97exX46xX14xX4xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX6bxX38xX19xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXa3fxXexX6xX5xXd7xX3xX31xX1xXdxX3xX19xX1xX470xX19xX3xXexX1xX20xX1dxX3xX533xX1caxX216xX3xX4xX6xX3xXexX539xX3xXc3xX38xX19xX31xX3xX5cxX38xX3xX19xX1adxX38xX8c9xX28xX3xX19xXd6xX19xX31xX3xX7xX14xX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX4xX1xX2a9xXexX3xX5xX20xX19xX3xX217xX24xX533xX27xX26xX28xX3xXexX6bxX38xX19xX31xX3xX16exX1xXdxX3xX7xX14xX3xX19xX31xX64xX15fxXdxX3xX4xX1xX2a9xXexX3xXexXdexXdxX3xXcxX6bxX46xX19xX31xX3xX97exX46xX14xX4xX3xX7fxXdexXdxX3xX5xX46dxX4xX3xX5xX42xX3xX217xX24xX1caxX533xX26xX24xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxXc3xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX46xX5xX12xX0xX5cxXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6bxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxXc3xX12xX0xX4axX5cxXdxXc3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX46xX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3x13804xXdxX19xX31xX0xX4axXbxX12