Indonesia sắp chạm ngưỡng 1 triệu ca Covid-19 trong vài ngày tới
Số ca mắc Covid-19 ở Indonesia có thể chạm ngưỡng 1 triệu ca trong vài ngày tới.
b7fbx11337x108d8xddf5x114e8x16beex1714axc6ecx16b30xX7x1338ax11b84xcecaxdc16x104dax15c5cxX5x13942xXax1290bxbda1x11e4fx1311ax1274axX14xX10xX7xXdxX6xX3xX7x1352bxXbxX3xX4xX1x11346x10b47xX3xX14x16116x16cc6x11bf2xX14xX27xX3xX2xX3xXexdb51xXdx1711dx124a6xX3xX4xX6xX3x175b5xX16xd18fxXdxX15x14867xX2x17264xX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX3axcfe7xXdxX3xX14xX27xX48xc938xX3xXex174cbxXdxX0xbec6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc753xX10xX6xX15xXaxX12xbad8xceadxX3xX4xX6xX3xX24xX1exX4xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3x156b4xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4x14097xX3xXexX1x16738xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14xX27xX28xX29xX14xX27xX3xX2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX4xX6xX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX3axX48xXdxX3xX14xX27xX48xX4exX3xXexX51xXdxbd54xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136e6xX16xX15xX4exXaxX12xcfcfx14c49xX4exX3xX5xX48xX3xX14xX1xcdd0xX14xX3xe229x144e4xX14xX1xX3xX4x153d9xX6xX3xX14xX1xXdx149dbxX33xX3xX15xc85cxX3xdea9xX14xX3xXexX1xX6axX14xX27xX3x10631x12f37xX3xX33xX4exX3xXex151faxX14xX3xX3axXe6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX16xX48xX14xX3xX4xe06axX33xX3xXexX30xX16xX14xX27xX3x15b69xX6axXdxX3xX4x13752xX14xX1xX3xXex11c05xX14xX1xX3xX1xX124xX14xX1xX3xX15xXdbxX4xX1xX3xX11axX32xX14xX1xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXdaxX6xX14xX27xX3xX15xXdx12bddxX14xX3xX11axXdx119afxX14xX3xXbxX1xe791xX4xX3xXexX23xXbxX3xXexX23xXdxX3x10539xX33xX6axX4xX3xX27xXdxX6xX3xX3axX23xX14xX3xXdaxX11fxX16xX3xX14xX48xX4exXb8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX15xX4exXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX14xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax152dexXdxX15xXexX1xeb90xX3x15783xX2x132adxXbx117abx1268bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX1a7xX3xbef2xX3fx13262xXbxX1adxX1aexXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a7xX54xX54xXdxXb8xX11axX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb8xX3axX14xX54xX14xX10xX1a2xX7xX54x13fb1xX2x173cfxX1b8xX54xX2xX1e2xbed5xX15xX2xX2xX1abxX2xX3fxX1e2xX1b8xXexX1e0xfec7xX1a9xX1e7xX5xX1abxX3dxX1a9xX3dxX11axX6xX4xX3dxX7xX3dxX16xX3dxXdxX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xXb8xe445xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX1exXbxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14xX27xX28xX29xX14xX27xX3xX2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX4xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX3axX48xXdxX3xX14xX27xX48xX4exX3xXexX51xXdxXaxX3xX1a2xXdxX15xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX1b8xX3fxX1baxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX16xX14xXaxX12xX38xXecxX4xX3xX11axXecxX4xX3xX7xfc04xX3xXexX23xXdxX3xX11axX32xX14xX1xX3xX3axXdxX32xX14xX3xXexe91cxX14xX1xX3xXc8xX16xX27xX16xX30xX3xX7cxX3xXcxXcfxX4exX3x15934xX6xX3axX6x153f0xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX24xXdxX32xXexX3xX24xX48xXdxX3xX4xX1xX6axX14xX27xX3xX15xXdbxX4xX1xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX3axX48xX16xX3xX14xX27xX48xX4exX3xX1f2xX54xX1b8xX54xX1e0xX1e2xX1e0xX1e2xXb8xX3x11e3bxc57fxX27xX33x160c9xX14xX3xX11fxX14xX1xX1a7xX3x15ff5xX14xXexX6xX30xX6xf4fbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX15xX4exXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXexX30xX6xX14xX27xX3xXexX1xX6axX14xX27xX3xXf5xXf6xX3xf8c2xX16xX30xX5xX15xX16xX24xX10xXexX10xX30xX7xXb8xXdxX14xdc32xX16xX2b9xX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX1e0xX1f2xX3xX27xXdxfe2bxX3xX15cxX33xX6xX2b9xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX27xX1xXdxX3xX14xX1xXd7xX14xX3xX27xX111xX14xX3xX2xX2xXb8xX1b8xX1e2xX1e2xX3xX4xX6xX3xX24xX1exX4xX3xX24xX51xXdxX3xX3axX48xX3xX1e0xX1e0xX1e2xX3xX4xX6xX3xXex13982xX3xX3axX16xX14xX27xX2b9xX3xX27xXdxX11fxX24xX3xX7xX16xX3xX3axX51xXdxX3xX24xX151xX4xX3xXf5xd5bbxX3xX5x137afxX4xX3xX4xXe0xX6xX3xX14xX27xX48xX4exX3xXexX30xX28xX51xX4xX3xXdaxX89xX3xX5xX48xX3xX1xd55bxX14xX3xX2xX1f2xXb8xX1e0xX1e2xX1e2xX3xX4xX6xX2b9xX3xX14xX1xX28xX14xX27xX3xX3axd921xX14xX3xX7cxX3xX14xX27xX28xX29xX14xX27xX3xX4xX6xX16xX2b9xX3xX14xXcfxX14xX27xX3xXex13f9axX14xX27xX3xX7xX6axX3xX4xX6xX3xX24xX1exX4xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX5xXf6xX14xX3xX27xX111xX14xX3xX3fxX1e2xX1e7xXb8xX1e2xX1e2xX1e2xX3xX4xX6xX3xX3axX48xX3xX1e0xX1a9xXb8xX1e2xX1e2xX1e2xX3xX4xX6xX3xXexX38axX3xX3axX16xX14xX27xXb8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX15xX4exXaxX12xXcxX30xX16xX14xX27xX3xXf5xX1xXdxX3xXdaxX89xX2b9xX3xXexX1xX10xX16xX3xfd2fxXeaxX4xX3xX5xX28x15704xX14xX27xX3xXdaxea84xX4xX3xXexX30xXecxX4xX1xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX4xXe0xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX2b9xX3xX1xXdxX32xX14xX3xX14xX28xX51xX4xX3xX14xX48xX4exX3xX4xX89xX3xXf5xX1xX16xX11fxX14xX27xX3xX1baxX1b8xXb8xX1e2xX1e2xX1e2xX3xX11axX32xX14xX1xX3xX14xX1xXcfxX14xX3xX14xX27xX1xXdxX3xX24xX1exX4xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxXb8xX3xX38x1329fxX14xX27xX3xXexXecxX4xX3xX1adx17634xXexX3xX14xX27xX1xXdxX32xX24xX3xXdaxX6xX14xX27xX3xXdaxX28xX458xX4xX3xXexX1xbcafxX4xX3xXdaxe464xX4exX2b9xX3xX7xX16xX14xX27xX3xX27xX45dxXbxX3xX14xX1xXdxXe6xX33xX3xXf5xX1xX89xX3xXf5xX1x16353xX14xX3xX15xX16xX3xX14xX28xX51xX4xX3xX14xX48xX4exX3xX5xXdxXf6xX14xX3xXexXdxX14cxXbxX3xX1xX151xX14xX27xX3xX4xX1xXdbxX33xX3xXexX1xX11fxX24xX3xX1x14cabxX6xX3xXdaxebfaxX14xX27xX3xXdax10dcdxXexX2b9xX3xX5x136fcxX3xX5xX3a6xXexX2b9xX3xX14xX4daxXdxX3xX5xX38axX6xX3xXbxX1xX33xX14xX3xXexX30xX48xX16xXb8xXb8xXb8xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX16xX15xX4exXaxX12xX38xX1xXfcxX14xX1xX3xXbxX1xXe0xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXdaxX6xX14xX27xX3xXexX30xXdxX8dxX14xX3xXf5xX1xX6xXdxX3xX14xX1xXdxXe6xX33xX3xX11axXdxX32xX14xX3xXbxX1xXecxXbxX3xX14xX1x17125xX24xX3xX14xX27xX4f7xX14xX3xX4xX1xX45dxX14xX3xX7xXeaxX3xX5xXcfxX4exX3xX5xX6xX14xX3xX4xXe0xX6xX3xX15xXdbxX4xX1xX3xX11axX32xX14xX1xX2b9xX3xXdaxX2f9xX14xX27xX3xXexX1xX34fxXdxX3xXexXdxX14cxX14xX3xX1xX48xX14xX1xX3xX4xX1xXdxX14cxX14xX3xX15xXdbxX4xX1xX3xXexXdxXf6xX24xX3xX4xX1xXe0xX14xX27xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX14xX27x14b60xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX15cxX33xX4exX3xX24xX4bbxX3xX5xX51xX14xX2b9xX3xX11axX1exXexX3xXdaxX111xX33xX3xXexX5efxX3xX2xX1b8xX54xX2xX3xX3axX5efxX6xX3xX15cxX33xX6xXb8xX3x15253xXdxX51xXdxX3xX4xX1xX151xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXf5xX124xX3xX3axX520xX14xX27xX2b9xX3xX3axXdxX32xX4xX3xXexXdxXf6xX24xX3xX4xX1xXe0xX14xX27xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX14xX27xX5efxX6xX3xXdaxX23xXdxX3xXexX30xX48xX3xX7xdabexX3xX5xX48xX3xX27xXdxX11fxXdxX3xXbxX1xXecxXbxX3xX5xXcfxX33xX3xX15xX48xXdxX2b9xX3xX6xX14xX3xXexX16xX48xX14xX3xX3axX48xX3xX1xXdxX32xX33xX3xX15cxX33xX11fxX3xX14xX1xX529xXexX3xX1xXdxX32xX14xX3xX14xX6xX4exXb8xX0xX54xXbxX12xX0xX15xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX30xX10xX5xX6xXexX10xX15xXaxX12xX0xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXf6xX14xX3xX15cxX33xX6xX14xX1a7xX0xX54xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3dxXexX1xX33xX24xX11axX3dxX6xX14xX15xX3dxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f6xX27xX6xX3xXf5xd4bbxX3xXexX1xff0axX6xX3xXexX1xX33xXd7xX14xX3xX7xX11fxX14xX3xX1adxX33xX529xXexX3xX1b8xX1e2xX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX5xXdxXe6xX33xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX69xXbxX33xXexX14xXdxXf5xX3xf56cxX3xX3axX51xXdxX3x1057bxX14xX3xXcexX524xXaxX3xX1xX30xX10xX340xX9xXaxX54xX15xXdxX10xX24xX3dxX14xX16xX14xX27xX54xX14xX27xX6xX3dxXf5xX4exX3dxXexX1xX16xX6xX3dxXexX1xX33xX6xX14xX3dxX7xX6xX14xX3dxX1adxX33xX6xXexX3dxX1b8xX1e2xX1e2xX3dxXexX30xXdxX10xX33xX3dxX5xXdxX10xX33xX3dxX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3dxX7xXbxX33xXexX14xXdxXf5xX3dxX3axX3dxX3axX16xXdxX3dxX6xX14xX3dxX15xX16xX54xX1e0xX1e2xX1b8xX1e7xX1b8xX1baxXb8xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX54xX24xX10xX15xXdxX6xX54xX2xX1e0xX1e2xX54xX14xX10xX1a2xX7xX54xX1e0xX1e2xX1abxX1e2xX54xX2xX1e0xX1f2xX15xX1abxX2xX1a9xX2xX1e7xX2xX1e0xXexX2xX1e7xX1baxX1e7xX5xX3fxX3dxX1f2xX1f2xX1e0xX1e0xX1f2xX1e2xX15xX1f2xX1baxX4xX1e7xX340xX1e7xX11axX1baxX1f2xX1a9xX1baxX1abxX1a9xXb8xX20cxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX1exXbxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14xX27xX28xX29xX14xX27xX3xX2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX4xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX3axX48xXdxX3xX14xX27xX48xX4exX3xXexX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX15xXdxX3axX12xX0xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f6xX27xX6xX3xXf5xX70axX3xXexX1xX70exX6xX3xXexX1xX33xXd7xX14xX3xX7xX11fxX14xX3xX1adxX33xX529xXexX3xX1b8xX1e2xX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX5xXdxXe6xX33xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX69xXbxX33xXexX14xXdxXf5xX3xX73fxX3xX3axX51xXdxX3xX745xX14xX3xXcexX524xXaxX3xX1xX30xX10xX340xX9xXaxX54xX15xXdxX10xX24xX3dxX14xX16xX14xX27xX54xX14xX27xX6xX3dxXf5xX4exX3dxXexX1xX16xX6xX3dxXexX1xX33xX6xX14xX3dxX7xX6xX14xX3dxX1adxX33xX6xXexX3dxX1b8xX1e2xX1e2xX3dxXexX30xXdxX10xX33xX3dxX5xXdxX10xX33xX3dxX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3dxX7xXbxX33xXexX14xXdxXf5xX3dxX3axX3dxX3axX16xXdxX3dxX6xX14xX3dxX15xX16xX54xX1e0xX1e2xX1b8xX1e7xX1b8xX1baxXb8xX1xXexX24xXaxX12xX2f6xX27xX6xX3xXf5xX70axX3xXexX1xX70exX6xX3xXexX1xX33xXd7xX14xX3xX7xX11fxX14xX3xX1adxX33xX529xXexX3xX1b8xX1e2xX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX5xXdxXe6xX33xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX69xXbxX33xXexX14xXdxXf5xX3xX73fxX3xX3axX51xXdxX3xX745xX14xX3xXcexX524xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX745xX14xX3xXcexX524xX3xX7xX663xX3xX7xX11fxX14xX3xX1adxX33xX529xXexX3xXf5xX1xX16xX11fxX14xX27xX3xX1b8xX1e2xX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX5xXdxXe6xX33xX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xX14xX27xX5efxX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX69xXbxX33xXexX14xXdxXf5xX3xX73fxX3xX4xXe0xX6xX3xX2f6xX27xX6xX3xX3axX48xX16xX3xX14xX4f7xX24xX3xXexX51xXdxX2b9xX3xX27xX529xXbxX3xX11axX6xX3xX5xX111xX14xX3xX4xX16xX14xX3xX7xX6axX3xXexX5efxX14xX27xX3xXf5xX70axXb8xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX15xXdxX3axX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX16xX48xX14xX3xX4xX111xX33xX3xX3axX28xX458xXexX3xX1baxX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX2b9xX3xX4xX1xXcfxX33xX3x14519xX1xXdxX3xXf5xXf6xX33xX3xX27xX520xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1681cxX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xXaxX3xX1xX30xX10xX340xX9xXaxX54xX15xXdxX10xX24xX3dxX14xX16xX14xX27xX54xX4xX6xX3dxX4xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3dxXexX16xX6xX14xX3dxX4xX6xX33xX3dxX3axX33xX16xXexX3dxX1baxX1e2xX3dxXexX30xXdxX10xX33xX3dxX4xX1xX6xX33xX3dxXbxX1xXdxX3dxXf5xX10xX33xX3dxX27xX16xXdxX3dxX4xX1xXdxX6xX3dxX7xX10xX3dxX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX54xX1e0xX1e2xX1b8xX1f2xX1b8xX1e7xXb8xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX54xX24xX10xX15xXdxX6xX54xX2xX1e0xX1e2xX54xX14xX10xX1a2xX7xX54xX1e0xX1e2xX1f2xX3fxX54xX2xX1e2xX1e7xX15xX1abxX1e2xX1a9xX1abxX1a9xX1f2xX3fxXexX2xX3fxX3fxX1b8xX5xX1abxX3dxX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3dxX4xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3dxX2xX3dxX1e7xXb8xX20cxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX1exXbxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14xX27xX28xX29xX14xX27xX3xX2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX4xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX3axX48xXdxX3xX14xX27xX48xX4exX3xXexX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX15xXdxX3axX12xX0xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX16xX48xX14xX3xX4xX111xX33xX3xX3axX28xX458xXexX3xX1baxX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX2b9xX3xX4xX1xXcfxX33xX3xXa28xX1xXdxX3xXf5xXf6xX33xX3xX27xX520xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa3axX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xXaxX3xX1xX30xX10xX340xX9xXaxX54xX15xXdxX10xX24xX3dxX14xX16xX14xX27xX54xX4xX6xX3dxX4xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3dxXexX16xX6xX14xX3dxX4xX6xX33xX3dxX3axX33xX16xXexX3dxX1baxX1e2xX3dxXexX30xXdxX10xX33xX3dxX4xX1xX6xX33xX3dxXbxX1xXdxX3dxXf5xX10xX33xX3dxX27xX16xXdxX3dxX4xX1xXdxX6xX3dxX7xX10xX3dxX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX54xX1e0xX1e2xX1b8xX1f2xX1b8xX1e7xXb8xX1xXexX24xXaxX12xX38xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX16xX48xX14xX3xX4xX111xX33xX3xX3axX28xX458xXexX3xX1baxX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX2b9xX3xX4xX1xXcfxX33xX3xXa28xX1xXdxX3xXf5xXf6xX33xX3xX27xX520xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa3axX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX63xX3bfxX14xX3xX1baxX1e2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX14xX27xX28xX34fxXdxX3xX14xX1xXdxX147xX24xX3xX14xX38xX16xX73fxX3xXexX30xXf6xX14xX3xXexX1xX14cxX3xX27xXdxX51xXdxX2b9xX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xXdaxX89xX3xX27xX111xX14xX3xX2xX2b9xX1a9xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX14xX27xX28xX34fxXdxX3xX4xX1xX14cxXexX2b9xX3xX38xeb96xX38xX3xX4xX1xXcfxX33xX3xXa28xX1xXdxX3xXf5xXf6xX33xX3xX27xX520xXdxX3xX4xXecxX4xX3xX14xX28xX51xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa3axX3xX3axX6xX4xX4xXdxX14xX10xX3xXexX1xX5efxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1xXcfxX33xX3xX5xX3a6xX4xXb8xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX15xXdxX3axX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX745xX14xX3xXcexX524xX3xX3axX28xX458xXexX3xX2f6xX27xX6xX3xXexX1xX48xX14xX1xX3xX3ebxX3xX15xXdbxX4xX1xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX5xX51xX14xX3xXexX1xX151xX3xX1b8xX3xXexX30xXf6xX14xX3xXexX1xX14cxX3xX27xXdxX51xXdxXaxX3xX1xX30xX10xX340xX9xXaxX54xX15cxX33xX16xX4xX3dxXexX10xX54xX6xX14xX3dxX15xX16xX3dxX3axX33xX16xXexX3dxX14xX27xX6xX3dxXexX1xX6xX14xX1xX3dxX16xX3dxX15xXdxX4xX1xX3dxX4xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3dxX5xX16xX14xX3dxXexX1xX33xX3dxX1b8xX3dxXexX30xX10xX14xX3dxXexX1xX10xX3dxX27xXdxX16xXdxX54xX2xX3fxX1f2xX1e7xX1e7xX1f2xXb8xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX54xX24xX10xX15xXdxX6xX54xX2xX1e0xX1e2xX54xX14xX10xX1a2xX7xX54xX1e0xX1e2xX1e0xX1baxX54xX2xX1e0xX1f2xX15xX2xX2xX1f2xX1f2xX3fxX2xX1e7xXexX1e7xX1f2xX2xX2xX1f2xX5xX1e2xXb8xX20cxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX1exXbxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX14xX27xX28xX29xX14xX27xX3xX2xX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX4xX6xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xXexX30xX16xX14xX27xX3xX3axX48xXdxX3xX14xX27xX48xX4exX3xXexX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX15xXdxX3axX12xX0xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX745xX14xX3xXcexX524xX3xX3axX28xX458xXexX3xX2f6xX27xX6xX3xXexX1xX48xX14xX1xX3xX3ebxX3xX15xXdbxX4xX1xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX5xX51xX14xX3xXexX1xX151xX3xX1b8xX3xXexX30xXf6xX14xX3xXexX1xX14cxX3xX27xXdxX51xXdxXaxX3xX1xX30xX10xX340xX9xXaxX54xX15cxX33xX16xX4xX3dxXexX10xX54xX6xX14xX3dxX15xX16xX3dxX3axX33xX16xXexX3dxX14xX27xX6xX3dxXexX1xX6xX14xX1xX3dxX16xX3dxX15xXdxX4xX1xX3dxX4xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3dxX5xX16xX14xX3dxXexX1xX33xX3dxX1b8xX3dxXexX30xX10xX14xX3dxXexX1xX10xX3dxX27xXdxX16xXdxX54xX2xX3fxX1f2xX1e7xX1e7xX1f2xXb8xX1xXexX24xXaxX12xX745xX14xX3xXcexX524xX3xX3axX28xX458xXexX3xX2f6xX27xX6xX3xXexX1xX48xX14xX1xX3xX3ebxX3xX15xXdbxX4xX1xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX5xX51xX14xX3xXexX1xX151xX3xX1b8xX3xXexX30xXf6xX14xX3xXexX1xX14cxX3xX27xXdxX51xXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX30xX16xX14xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX745xX14xX3xXcexX524xX3xXdaxc152xX3xX3axX28xX458xXexX3xX2f6xX27xX6xX3xXexX30xX7cxX3xXexX1xX48xX14xX1xX3xXexX30xX7cxX3xXexX1xX48xX14xX1xX3xX15cxX33xX6axX4xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX89xX3xX7xX6axX3xX4xX6xX3xX14xX1xXdxX147xX24xX3xX38xX16xX3axXdxX15xX3dxX2xX3fxX3xX5xX51xX14xX3xXexX1xX151xX3xX11axX6xX3xXexX30xXf6xX14xX3xXexX1xX14cxX3xX27xXdxX51xXdxX2b9xX3xX3axX51xXdxX3xX27xX111xX14xX3xX1baxX1e2xX1e2xXb8xX1e2xX1e2xX1e2xX3xXexX30xX28xX34fxX14xX27xX3xX1xX458xXbxX2b9xX3xX63xXf33xX14xX27xX3xXexXdxX14xX3x1158fxX10xX33xXexX10xX30xX7xX3xX15xX3d4xX14xX3xX7xX6axX3xX5xXdxX32xX33xX3xXexX1xX6axX14xX27xX3xXf5xXf6xX3xX24xX51xXdxX3xX14xX1xX529xXexX3xX4xX1xX16xX3xX1xX6xX4exXb8xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX15xXdxX3axX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX33xX5xX12xX0xX15xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX54xX15xXdxX3axX12xX0xX54xX15xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX16xX33xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX73fx14e3dxX73fxX0xX54xXbxX12