Bắc Kinh yêu cầu các đơn vị bước vào “trạng thái thời chiến”
Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược về thời điểm PCA ra phán quyết Biển Đông, các cơ quan đơn vị ở Bắc Kinh được lệnh bước vào “trạng thái thời chiến” từ 8 giờ sáng nay tới 24 giờ ngày 17/7.
8c23xb539xf3faxbb1dxbd7axb9f9xc06exf3b5xd30cxX7xe5daxc9efx9d32xbb49xf74fxe843xX5xeb2dxXaxc2f2x8dafx8f87xX4xX3x10b5dxXdx10c21xX1xX3xa744x10b05x8f7bxX3xX4xcfc9xX1exX3xX4xf0bbxX4xX3x8cb1x10be4xX19xX3xc469xc35fxX3xc2b2x9c1dxdbfcxX4xX3xX2cx9503xccf1xX3x966exXexa699xe4b3xX19x10c86xX3xXexX1xX25xXdxX3xXexX1xb4e7xXdxX3xX4xX1xXdxdf04xX19x9f24xX0xf169xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd404xX10xX6xa04axXaxX12xX17xX1xXdxX3xX28xc721xX19xX3dxX3xX1xX6axX3xX2fxX14xXexX3xX28xX21xX1exX3xX28xX4cxa434xX3xX19xX3dxX30xa0ffxX4xX3xX2cxdb56xX3xXexX1xX46xXdxX3xX28xXdxae02xX7bxX3xb24bxc561xe107xX3xX3axX6xX3xXbxX1xX25xX19xX3xd495xX1exX1cxX4cxXexX3xX13xXdxX8dxX19xX3xa459xe405xX19xX3dxa74bxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX29xX3xX9cxX1exX6xX19xX3xX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3x10cb8xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX28xX30xX80xX4xX3xX5xaf84xX19xX1xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX2cxX35xX36xX3xX38xXexX3axX3bxX19xX3dxX3xXexX1xX25xXdxX3xXexX1xX46xXdxX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX4exX3xXexe98bxX3xcfc0xX3xX3dxXdxX46xX3xX7xX25xX19xX3dxX3xX19xX6xX1cxX3xXexX31xXdxX3xa511xd9c1xX3xX3dxXdxX46xX3xX19xX3dxX35xX1cxX3xX2xc204xX50xX119x919cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xXcxX3axX36xX19xX3dxX3xX7bxaa09xXexX3xX2fxd7dfxX19xX3xXexXdxX19xX3xXbxX1xX25xXexX3xX28xXdxX3xX2cxX35xX36xX3xXexX3axX30xX6xX3xX2xX10cxX50xX119xXabxX3xXexX46xX3xXa7xXa8xX19xX3dxX3xXbxX1xX30xX29xX19xX3dxX3xX19xX1xb4f6xXexX3xX2fxX25xX36xX3xX28xXdxXd1xX19xX3xXex9cd1xX3xX4xf7aexX6xX3xX5fxX36xX19xX3dxX3xX17xX36xX19xX3dxX3xad07xXcxX3axX1exX19xX3dxX3xfd22xX1exb26dxX4xa14dxX3xX4xX1xX36xX3xX2fxXdxX4cxXexX3xX19xX3dxX35xX1cxX3xX2xX2xX50xX119xXabxX3x955bxb471xX19xX3xXbxX1x9c96xX19xX3dxX3x96afxX1cxX3xX2fxX6xX19xX3xe041xX19xX3dxX3xXbxX1xf799xX3xX2cxX31xXdxX3xX7xf50dxX3xda55xXdxXd1xX19xX3xX2fxbe02xXexX3xX19xX3dxX46xX3xX4xX17cxX6xX3xXexX1xX35xX19xX1xX3xXbxX1xX192xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX28xd8f1xX3xXbxX1xX25xXexX3xX28xXdxX3xX38xXcxX1xXa8xX19xX3dxX3xXexX3axXdxX3xX1caxX1xb853xX19xX3xX4xX1d0xXbxX3xX2cxX84xX3xX2cxXdxXd1xX4xX3xXexX1abxX19xX3dxX3xX4xX30xX46xX19xX3dxX3xX1xX29xX19xX3xX19xfcbdxX6xX3xX4xXa8xX19xX3dxX3xXexX25xX4xX3xXexX3axX1c8xX4xX3xX2fxX6xX19xX3xX1bbxX19xX3dxX3xXbxX1xX1c1xX3xX2cxX35xX3xX2fxX25xX36xX3xX4xX25xX36xX3xXexX1xXa8xX19xX3dxX3xXexXdxX19xX4exX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xXcxX1xXa8xX19xX3dxX3xXexX3axXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1exX3xX4xX25xX4xX3xX2fxX6xX19xX3xX19xX3dxX35xX19xX1xXabxX3xX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX2cxX35xX36xX3xX38xXexX3axX3bxX19xX3dxX3xXexX1xX25xXdxX3xXexX1xX46xXdxX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX4exX3xXexXf7xX3xXf9xX3xX3dxXdxX46xX3xX19xX3dxX35xX1cxX3xX2xX10cxX50xX119xX3xX28xX4cxX19xX3xX10cxX10dxX3xX3dxXdxX46xX3xX19xX3dxX35xX1cxX3xX2xX119xX50xX119xXabxX3xX5xX1efxX19xX1xX3xX28xX3bxX36xX3xX2cxX35xX3xX19xX1xff35xX19xX3xX2cxXdxX1dxX19xX3xXexX3axX1c8xX4xX3xX2fxX6xX19xX3xXbxX1xX13dxXdxX3xXexX3axX1c8xX4xX3xXc0xX3xX4xX29xX3xX9cxX1exX6xX19xX3xX10cxX10dxX50xX10cxX10dxX3xX3dxXdxX46xXabxX3xXexX1abxX19xX3dxX3xX4xX30xX46xX19xX3dxX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX16cxXbxXabxX3xX2fxX25xX36xX3xX4xX25xX36xX3xXexX1xXa8xX19xX3dxX3xXexXdxX19xXabxX3xX19xX4cxX1exX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxXd1xX19xX3xXexce18xX19xX1xX3xX1xX1exX192xX19xX3dxX3xX1caxX1xX206xX19xX3xX4xX1d0xXbxX3xXbxX1xX13dxXdxX3xX5xX16cxXbxX3xXexX1bbxX4xX3xX2fxX25xX36xX3xX4xX25xX36xX3xX1aaxX1abxX19xX3xXbxX1xX1b0xX19xX3dxX3xX1b4xX1cxX3xX2fxX6xX19xX3xX1bbxX19xX3dxX3xXbxX1xX1c1xX3xX2cxX31xXdxX3xX7xX1c8xX3xX1caxXdxXd1xX19xX3xX2fxX1d0xXexX3xX19xX3dxX46xX3xXexX1xX35xX19xX1xX3xXbxX1xX192xf4c7xX3xXexX1abxX19xX3dxX3xX4xX30xX46xX19xX3dxX3xX4xXa8xX19xX3dxX3xXexX25xX4xX3x981dxX179xX3xX5xa8d5xX3xX1bbxX19xX3dxX3xXbxX1xX1c1xX3xXexX354xX19xX1xX3xX1xX1exX192xX19xX3dxX3xX2fxX1d0xXexX3xX19xX3dxX46xXabxX3xX19xX1xX16cxX19xX3xX28xX30xX80xX4xX3xXexXdxX19xX3xX2fxX25xX36xX3xX2cxX84xX3xXexX354xX19xX1xX3xX1xX1exX192xX19xX3dxX3xX2fxX1d0xXexX3xX19xX3dxX46xX3xXbxX1xX13dxXdxX3xX5xX16cxXbxX3xXexX1bbxX4xX3xXexX3axXdxX8dxX19xX3xX1caxX1xX6xXdxX3xX4xXa8xX19xX3dxX3xXexX25xX4xX3xX3c8xX179xX3xX5xX3ccxX3xX7xX29xX3xX2fxX139xXabxX3xXexX1abxX19xX3dxX3xX4xX30xX46xX19xX3dxX3xX3dxXdxX225xX3xX3dxX354xX19xX3xXexX3axX16cxXexX3xXexX1c8xX3xX2cxX35xX3xX1caxXdxX8dxX7bxX3xX7xX36xX25xXexX3xX1xXdxXd1xX19xX3xXexX3axX30xX46xX19xX3dx9b90xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX7bxX6xX3axX3dxXdxX19xd939xX3xX10cxXbxX3c8xX3xX6xX1exXexX36xX3b2xXaxX12xX0xXexX2fxX36xX62xX1cxX12xX0xXexX3axX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX3dxX1xXexX48cxX3xX2xb6faxX4b4xX10dxX11cxX119xXbxX3c8xX3b2xXaxX12xX0xXexX62xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX3dxX1xXexX48cxX3xX2xX4b4xX4b4xX10dxX11cxX119xXbxX3c8xX3b2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xX0xXdxX7bxX3dxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX50xX50xXdxX11cxX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11cxX2cxX19xX50xX19xX10xb4ebxX7xX50xX2xca13xX10cxXf9xX50xX2xX4b4xd756xX62xX10cxX2xX10dxXexX2xX10cxX119xXf9xX5xX4b4xX11cxdc14xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2fxX6xX4xX3xX1caxXdxX19xX1xX3xX1cxX10xX1exX3xX4xX6xX1exX3xX4xX6xX4xX3xX62xX36xX19xX3xX2cxXdxX3xX2fxX1exX36xX4xX3xX2cxX6xX36xX3xXexX3axX6xX19xX3dxX3xXexX1xX6xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX4xX1xXdxX10xX19xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX12xXcxX1xXa8xX19xX3dxX3xXexX3axXdxX3xX28xX1abxX19xX3dxX3xXexX13dxXdxX3xXexX3axX1dxX19xX3xXexX46xX3xXa7xXa8xX19xX3dxX3xXbxX1xX30xX29xX19xX3dxX3xd52exX1xX16cxXexX3xX2fxX25xX36xX3xX28xXdxXd1xX19xX3xXexX179xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX3axX12xX0xX50xXexX2fxX36xX62xX1cxX12xX0xX50xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXexX46xX3xXa7xXa8xX19xX3dxX3xXbxX1xX30xX29xX19xX3dxX3xX19xX1xX16cxXexX3xX2fxX25xX36xX3xX28xXdxXd1xX19xX3xXexX179xXabxX3xX4xX1c1xX3xXbxX1xX2edxX19xX3xXexa206xX4xX1xX3xX4xX1xfd1bxX3xX3axX6xX3xX3axb0e0xX19xX3dxX3xX7xX1c8xX3xX3c8xX1exX1d0xXexX3xX1xXdxXd1xX19xX3xX4xX17cxX6xX3xXexX1xXa8xX19xX3dxX3xXexX3axXdxX3xX19xX1dxX1exX3xXexX3axX1dxX19xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX1d0xX1cxX3xX4xX1c1xX3xXexX1xX8dxX3xX4xX1xX616xX19xX1xX3xX9cxX1exX1cxX84xX19xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX5xX36xX3xX19xX3dxX3bxXdxX3xX7bxX139xXexX3xX1caxX1xXdxX3xXbxX1xX25xX19xX3xX9cxX1exX1cxX4cxXexX3xX4xX17cxX6xX3xXcxX1b0xX6xX3xXcxX3axc41bxX19xX3dxX3xXexX35xXdxX3xXcxX1xX30xX46xX19xX3dxX3xXexX3axX1c8xX4xX3xX189xX90xX91xX92xX194xX3xX2cxX84xX3xX2cxX1d0xX19xX3xX28xX84xX3xX13xXdxX8dxX19xX3xXa7xXa8xX19xX3dxX3xX2fxX1d0xXexX3xX5xX80xXdxX3xX4xX1xX36xX3xXcxX3axX1exX19xX3dxX3xX190xX1exX192xX4xXabxX3xX19xX3dxX30xX46xXdxX3xX62xX2edxX19xX3xX4xX1c1xX3xXexX1xX8dxX3xX4xX1c1xX3xX1xX35xX19xX1xX3xX2cxXdxX3xX9cxX1exX25xX3xX1caxX1xX616xX4xX1xX3xX7bxX1d0xXexX3xX1caxXdxX8dxX7bxX3xX7xX36xX25xXexX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xXcxX1xX25xX19xX3dxX3xd233xX50xX10cxX4b4xX2xX10cxXabxX3xX1caxX1xXdxX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX13xX13dxX19xX3xXexXdxX4cxX19xX3xX1xX35xX19xX1xX3xX38xX9cxX1exX192xX4xX3xX1xX225xX1exX3xX1xX1c1xX6xX4exX3x9a3fxX10xX19xX1caxX6xX1caxX1exX50xXa7xXdxX4cxX1exX3xX5a8xX3dxX30xXabxX3xX1xX29xX19xX3xXf9xX4b4xX3xXexX1xX35xX19xX1xX3xXbxX1xX192xX3xXc0xX3xXcxX3axX1exX19xX3dxX3xX190xX1exX192xX4xX3xX28xX1efxX3xX19x99e9xX3xX3axX6xX3xX2fxXdxX8dxX1exX3xXexX354xX19xX1xX3xX4xX1xX192xX19xX3dxX3xX5a8xX1xX16cxXexXabxX3xXcxX78bxX19xX3dxX3xae6dxX1efxX19xX1xX3xX7xX1c8xX3xX9cxX1exX25xX19xX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX13xX13dxX19xX3xXc0xX3xXcxX1xX206xX7bxX3xc120xX30xX29xX19xX3dxX3xX2fxX2dxX3xX19xedfdxX7bxX3xXexX3axX1bbxX19xX3dxXabxX3xX28xX78bxX3xX7bxX1c8xX4xX3xX28xX10xX19xXabxX3xX1xX35xX19xX3dxX3xX5xX36xX3bxXexX3xX4xX179xX6xX3xX1xX35xX19xX3dxX3xX1caxXdxX19xX1xX3xX62xX36xX6xX19xX1xX3xX4xX17cxX6xX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX13xX13dxX19xX3xX2fxX2dxX3xXexX1d0xX19xX3xX4xXa8xX19xX3dxX473xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xXa7xXa8xX19xX3dxX3xXbxX1xX30xX29xX19xX3dxX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX2fxX25xX36xX3xX5xX35xX3xXexX46xX3xX2fxX25xX36xX3xX4xX1c1xX3xX5xX30xX80xX19xX3dxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX35xX19xX1xX3xX5xX31xX19xX3xX19xX1xX1d0xXexX3xX5fxX36xX19xX3dxX3xX17xX36xX19xX3dxX11cxX3xXcxX1xXa8xX19xX3dxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1dxX1exX3xXexX3axX1dxX19xX3xX4xX17cxX6xX3xXexX46xX3xXa7xXa8xX19xX3dxX3xXbxX1xX30xX29xX19xX3dxX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX2fxX25xX36xX3xX7xX6xX1exX3xX28xX1c1xX3xX28xX1efxX3xX7bxX139xXexX3xX5xX36xX3bxXexX3xX2fxX25xX36xX3xXexXdxX4cxX19xX3dxX3xX5fxX36xX6xX3xXc0xX3xX19xX3dxX36xX35xXdxX3xXcxX3axX1exX19xX3dxX3xX190xX1exX192xX4xX3xXa7xX3bxXdxX3xX5xc287xX4xX3xX19xX1xX30xX3xXa7xX6xX3xX4xX1xXdxX84xX1exX3xX189xb94dx976cxX194xXabxX3xX91xX1xXdxX19xX6xX3xXcxXdxX7bxX10xX7xX3xX4xX17cxX6xX3xXa7xX35xXdxX3xX7abxX36xX6xX19xX3xX189xXcxX3axX1exX19xX3dxX3xX190xX1exX192xX4xX194xX3xX28xX1abxX19xX3dxX3xXexX13dxXdxX3xX5xX3bxXdxX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xXcxX1xXa8xX19xX3dxX3xXexXdxX19xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1exX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX2cxX35xX36xX3xX38xXexX3axX3bxX19xX3dxX3xXexX1xX25xXdxX3xXexX1xX46xXdxX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX4exX3xX4xe0d2xX19xX3dxX3xX28xX30xX80xX4xX3xX28xX1abxX19xX3dxX3xXexX13dxXdxX3xXexX3axX1dxX19xX3xXexX46xX3xXcxXdxX19xX1xX3xX28xX13dxX36xX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX2fxX25xX36xXabxX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xX5a8xX1xX16cxXexX3xX2fxX25xX36xX3xX4xX17cxX6xX3xX5fxX36xX19xX3dxX3xX17xX36xX19xX3dxX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX36xX62xX1cxXaxX12xX0xXdxX7bxX3dxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX50xX50xXdxX11cxX2fxX6xX36xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11cxX2cxX19xX50xX19xX10xX50axX7xX50xX2xX50exX10cxXf9xX50xX2xX4b4xX514xX62xX10cxX2xX10dxX10cxX10dxX10cxX4b4xXexX2xX10dxX10cxXf9xX5xXf9xX11cxX521xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2fxX6xX4xX3xX1caxXdxX19xX1xX3xX1cxX10xX1exX3xX4xX6xX1exX3xX4xX6xX4xX3xX62xX36xX19xX3xX2cxXdxX3xX2fxX1exX36xX4xX3xX2cxX6xX36xX3xXexX3axX6xX19xX3dxX3xXexX1xX6xXdxX3xXexX1xX36xXdxX3xX4xX1xXdxX10xX19xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX50axXdxX62xXexX1xX48cxX10dxX119xX4b4xXbxX3c8xX3b2xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX48cxX10cxX10dxX2xXbxX3c8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX62xXexX1xX1exX7bxX2fxX3xX62xX1xXdxX62xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX757xX36xX1exX3axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXcxXcxc04exX1aaxX5a8xX0xX50xXbxX12