Ông Putin cách chức Bộ trưởng Kinh tế bị cáo buộc nhận hối lộ
(Baohatinh.vn) - Theo phát quyết của tòa án, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev sẽ bị quản thúc tại gia và phải đeo máy theo dõi vào cổ chân, Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 15/11.
7725x8d25x7ea7xe9c6xc1f0x8713x8fbbxc16exb6f6xX7xe092xaae0x8aa8x8778xc823xa4d6xX5xdfb2xXaxcf7bxce84xa2f4xe342xX3x900cxe157xXexXdxX14xX3xX4xb26exX4xX1xX3xX4xX1x89e2xX4xX3xc3c9xb435xX3xXexc138xf3e4xc445xX14xX15xX3xe4bbxXdxX14xX1xX3xXex8321xX3xacf4xb4eexX3xX4xX1ex78d5xX3xX39xX18xX28xX4xX3xX14xX1xaec5xX14xX3xX1xef19xXdxX3xX5xX28xX0xd7c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80b8xX10xX6xb4ecxXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXbxX1xX1exXexX3xb806xX18x8862xX37xXexX3xX4x9834xX6xX3xXexd04fxX6xX3xX1exX14xa4a8xX3xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX14xX15xX3xX31xXdxX14xX1xX3xXexX37xX3x979exX15xX6xX3xc056xX5xX10xacccxX10xXdxX3xc5e2xX5xX72xX18x8d4fxX6xX72xX10xc71fxX3xX7x7f88xX3xX39xX3axX3xX70xX18xa4e3xX14xX3xXexX1xe067xX4xX3xXexf1c2xXdxX3xX15xXdxX6xX3xXa7x967cxX3xXbxX1xXb1xXdxX3xbfd2xX10xX3exX3xea96xX1exX72xX3xXexX1xX10xX3exX3xX63x7b12xXdxX3xXa7xXc2xX3exX3xX4xb70fxX3xX4xX1x78bdxX14xX80xX3xX60x9bafxX14xX15xX3xXexX1x9300xX14xX15xX3xXexc732xX14xX3xXcxX98xbf3exXf8xX3xXc9xX2cxX6xX3xXexXdxX14xX3xX14xX15xXc2xX72xX3xX2x8c76xX51xX2xX2xf32exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexa230xX6xX5xXdxX15xX14xd80fxX3xb09fxX18xX7xXexXdxdad3xX72x9695xXaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12xX12xX3xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX14xX15xX3xX31xXdxX14xX1xX3xXexX37xX3xX94xX15xX6xX3xX39xX3axX3xX39xf528xXexX3xXa7xbbddxX3xX4xX1exX3exX3xX39xX18xX28xX4xX3xX14xX1xX47xX14xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX28xXaxX3xX1xX2bxX10xX13bxX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX51xX51xX39xX6xX3exX1xX6xXexXdxX14xX1xX10dxXa7xX14xX51xX70xX18xX3exX4xX12exXexX10xX51xX39xX3exX12exXexX2bxX18xX3exX14xX15xX12exXa3xXdxX14xX1xX12exXexX10xX12exX14xX15xX6xX12exX39xXdxX12exX39xX6xXexX12exXa7xXdxX12exX4xX6xX3exX12exX39xX18xX3exX4xX12exX14xX1xX6xX14xX12exX1xX3exXdxX12exX5xX3exX51xX2xa9f6xb0c1xX2xX1dbxX109xX10dxX1xXexXcdxXaxX12xX12xX12xX3xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX14xX15xX3xX31xXdxX14xX1xX3xXexX37xX3xX94xX15xX6xX3xX39xX3axX3xX39xX167xXexX3xXa7xX16bxX3xX4xX1exX3exX3xX39xX18xX28xX4xX3xX14xX1xX47xX14xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX28xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX12exX6xX5xXdxX15xX14xX134xX3xX4xX10xX14xXexX10xX2bxX13dxXaxX12xX0xXdxXcdxX15xX3xX6xX5xXexX9xXaxX3exX14xX15xX3xXbxX18xXexXdxX14xX3xX4xX6xX4xX1xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX39xX3exX3xXexX2bxX18xX3exX14xX15xX3xXa3xXdxX14xX1xX3xXexX10xX3xX39xXdxX3xX4xX6xX3exX3xX39xX18xX3exX4xX3xX14xX1xX6xX14xX3xX1xX3exXdxX3xX5xX3exXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxd9fcxXdxX63xXexX1xX134xf688xa462xX2a9xXbxX9bxX13dxX1xX10xXdxX15xX1xXexX134xc5d1x80a1xX1dcxXbxX9bxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX10dxX39xX6xX3exX1xX6xXexXdxX14xX1xX10dxXa7xX14xX51xX14xX10xX2a2xX7xX51xX2xX2a8xX1dcxX2a8xX51xX2xX1dbxX1dcxX63xX2b5xX2xX2a8xX109x9932xX2a9xX2a8xXexX1dcxX2xX2a8xae81xX5xX2a8xX10dxX136xXbxX15xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8550xX6xXbxXexXdxX3exX14xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX12exX6xX5xXdxX15xX14xX134xX3xX4xX10xX14xXexX10xX2bxX13dxXaxX12xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX14xX15xX3xX27xX28xX3xX31xXdxX14xX1xX3xXexX37xX3xX94xX15xX6xX3xX98xX5xX10xX9bxX10xXdxX3xX9fxX5xX72xX18xXa3xX6xX72xX10xXa7xX3xb289xXbxX1xXb1xXdxb69exX3xXexX2bxX3exX14xX15xX3xXcdxX28xXexX3xX4xX18xX28xX4xX3xX15x8497xXbxX3xXa7xcf67xXdxX3xXcxXdfxX14xX15xX3xXexX1xX4bxX14xX15xX3xaed1xX5xX6xX63xXdxXcdxXdxX2bxX3xX17xX18xXexXdxX14xX10dxX3xX354x9966xX14xX1xX134xX3xeedfxX10xXexXexX72xX51xX27xX27xX305xX359xX10dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX12xXcxXdfxX14xX15xX3xXexX1xX4bxX14xX15xX3xX94xX15xX6xX3xX37dxX5xX6xX63xXdxXcdxXdxX2bxX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xXc9xXe8xX3xXa7xa383xX6xX3xXa3x8ad4xX3xXcdxX28xXexX3xX7xX167xX4xX3xX5x7af3xX14xX1xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX2dxX14xX15xX3xX31xXdxX14xX1xX3xXexX37xX3xX98xX5xX10xX9bxX10xXdxX3xX9fxX5xX72xX18xXa3xX6xX72xX10xXa7xX3xXa7xX16bxX3x8ceexXcdxXf3xXexX3xXex9cedxX14xX3xX14xX1xXdxX3e4xXcdxd176xX80xX3xXexX1xX10xX3exX3xXexX1xXeexX14xX15xX3xX39xX1exX3exX3xXexX3d5xX3xXa7x78b3xX14xX3xXbxX1xX7bxX14xX15xX3xX39xX1exX3exX3xX4xX1xX41exX3xd28fxXdxX3e4xX14xX3xX31xX2bxX10xXcdxX5xXdxX14xX10dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX12xX27xXc2xX3xXf8xXa7xX10xXexX5xX6xX14xX6xX3xX17xX10xXexX2bxX10xX14xXa3xX3exX3xX12exX3xX94xX15xX2cx9698xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX14xX15xXeexX14xX3xX9fxbfc1xX3xX39xX6xX14xX3xXc9xXdx9182xX18xX3xXexX2bxX6xX3xX94xX15xX6xX80xX3xXexX2bxX2cxX36fxX4xX3xXc9xe7daxX3xX4xX1xX3exX3xX39xXdxX37xXexX3xXeexX14xX15xX3xX9fxX5xX72xX18xXa3xX6xX72xX10xXa7xX3xXc9xXe8xX3xX39xX3axX3xX39xX167xXexX3xX15xXdx93b9xX3xXa7xXc2xX3exX3xX4xX18xX4bxXdxX3xX14xX15xXc2xX72xX3xXexX1xX24xX3xX60xX6xXdxX3xX354xX2xX1dcxX51xX2xX2xX359xX3xXa3xX1xXdxX3xXc9xX6xX14xX15xX3xX14xX1xX47xX14xX3xXa3xX1xX3exXb1xX14xX3xXexXdxX49fxX14xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX28xX3xXexX2bxX3axX3xX15xXdxX1exX3xX1dbxX3xXexX2bxXdxX3e4xX18xX3xXc9xXeexX3xX5xX6xX3xXc9xe39fxX3xX15xXdxXb6xXbxX3xXeexX14xX15xX3xX5xX36fxX14xX3xX14xX15xXc2xX14xX1xX3xX63x8880xX18xX3xX5xd6e1xX6xX3xf338xX3exX7xX14xX10xX13bxXexX3xX4xX4b2xX3xXc9xX2cxc495xX4xX3xX14xX1xX4d7xX14xX15xX3xXc9xX1exX14xX1xX3xX15xXdxX1exX3xX418xXexX41exX4xX1xX3xX4xc976xX4xX426xX3xXexX3d5xX3xX27xX28xX3xX31xXdxX14xX1xX3xXexX37xX80xX3xX1x9860xX3xXexX2bxX558xX3xXexX47xXbxX3xXc9xX3exXc2xX14xX3xX14xXc2xX72xX3xXcdxX18xX6xX3xX5xXbaxXdxX3xXexX1xXc2xX14xX1xX3xX4xXeexX14xX15xX3xX109xX2a9xX80xX2a9xX2e4x9c42xX3xX4xXdfxX3xXbxX1xX544xX14xX3xX4xX77xX6xX3xX4xXeexX14xX15xX3xXexX72xX3xX7xXb1xX14xX3xX9bxX18xXf3xXexX3xX63xX544xX18xX3xXcdxa301xX3xX70xX18xX72xX3xXcdxXeexX3xXa7xX3d5xX6xX3xX27xX6xX7xX1xX14xX10xX13bxXexX10dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX12xX27xXc2xX3xX17xX10xXexX2bxX10xX14xXa3xX3exX3xX14xX4b2xXdxX3xXexX1x84e1xXcdxX3xX2bx8758xX14xX15xX3xX4xX4b2xX3xX1xXc2xX14xX1xX3xXa7xXdxX3xXc9xX7bxXdxX3xXexXdxX49fxX14xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX28xX3xX4xd116xX14xX15xX3xXa7xX36fxXdxX3xX14xX1xX4d7xX14xX15xX3xX5xX489xXdxX3xX5xXaaxX3xXc9xX10xX3xX63x9944xX6xX3xXc9xX4bxXdxX3xXa7xX36fxXdxX3xX4xX1exX4xX3xXc9xXbaxXdxX3xX63xXdxX3e4xX14xX3xX4xX77xX6xX3xX54bxX3exX7xX14xX10xX13bxXexX10dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX12xXcxX18xX72xX3xXa7xX47xX72xX80xX3xX14xX15xX2cxX489xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX14xX15xXeexX14xX3xX9fxX497xX3xX39xX6xX14xX3xXc9xXdxX49fxX18xX3xXexX2bxX6xX3xX94xX15xX6xX3xX4x99d6xX14xX15xX3xX14xX1xXf3xX14xX3xXcdxXbaxX14xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXc9xXdxX49fxX18xX3xXexX2bxX6xX3xXa7xXdxX611xX14xX3xXa3xX1xXeexX14xX15xX3xXc9xX36bxXexX3xX4xXe3xX18xX3xX1xX5d4xXdxX3xXa7xX49fxX3xXa7xXdxX3e4xX4xX3xX39xX1exX14xX3xX4xXdfxX3xXbxX1xX544xX14xX3xX4xX77xX6xX3xX27xX6xX7xX1xX14xX10xX13bxXexX80xX3xXa7xXc2xX3xXexX1xX2cxcc91xX14xX15xX3xXa7x77ebxX3xXcdxX18xX6xX3xX39xX1exX14xX3xX4xXdfxX3xXbxX1xXdxX37xX18xX3xX14xXc2xX72xX3xXa3xX1xXeexX14xX15xX3xXbxX1xXb1xXdxX3xX5xXc2xX3xXc9xX4bxXdxX3xXexX2cxX558xX14xX15xX3xX4xX77xX6xX3xX4xX18xX28xX4xX3xXc9xXdxX49fxX18xX3xXexX2bxX6xX10dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX12xX0xX10xXcdxX12xXcxX98xXf8xXf8xX0xX51xX10xXcdxX12xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX6xX72xX80xX3xXeexX14xX15xX3xX9fxX5xX72xX18xXa3xX6xX72xX10xXa7xX3xX39xX3axX3xXexX2bxX18xX72xX3xXexX4bxX3xXexX1xX10xX3exX3xXa3xX1xX3exXb1xX14xX3xX2a8xX80xX3xXc9xXdxX49fxX18xX3xX1dbxX2ebxX2a9xX3xX4xX77xX6xX3xX27xX28xX3xX5xX18xX47xXexX3xX60xX16bxX14xX1xX3xX7xX571xX3xX94xX15xX6xX3xX354xX14xX1xX47xX14xX3xX1xX4bxXdxX3xX5xX28xX359xX10dxX3xXcxX7bxX6xX3xX1exX14xX3xX70xX18xX47xX14xX3xX27xX6xX7xXcdxX6xX14xX14xX72xX3xX2dxX3xXexX1xX77xX3xXc9xXeexX3x91c2xX3exX7xX4xX3exX2a2xX3xXc9xXe8xX3xX2bxX6xX3xXbxX1xX1exX14xX3xX70xX18xX72xX37xXexX3xX72xX611xX18xX3xX4xX544xX18xX3xXeexX14xX15xX3xX9fxX5xX72xX18xXa3xX6xX72xX10xXa7xX3xXbxX1xXb1xXdxX3xX4xX1xX3axX18xX3xX70xX18xXb1xX14xX3xXexX1xXb6xX4xX3xXexXbaxXdxX3xX15xXdxX6xX3xX4xX1xX3exX3xXc9xX37xX14xX3xX14xX15xXc2xX72xX3xX2xX109xX51xX2xX10dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX3exX63xX72xXaxX12xX0xX10xXcdxX12x98d7xX3xX94xX28xXdxX3xX63xX18xX14xX15xX3xX39xXc2xXdxX3xXa7xXdxX37xXexX3xXc9xX2cxX558xX4xX3xX27xX1exX3exX3xX60xXc2xX3xXcxe956xX14xX1xX3xXc9xXdxX3e4xX14xX3xXexX548xX3xX5xX2cxX558xX4xX3xX63xX3axX4xX1xX3xXexX3d5xX3xXcxX98xXf8xXf8xX10dxX0xX51xX10xXcdxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xXexX1xX3exX2bxXaxX12xX17xX1xX2cxX70fxX14xX15xX3xX44dxX36bxX14xX15xX0xX51xXbxX12
Phương Đặng