Mỹ chính thức cho ra mắt Bộ Chỉ huy không gian SpaceCom
Bộ Chỉ huy SpaceCom sẽ đưa không gian chủ yếu gồm các vệ tinh và máy bay tầm cao dùng trong chiến tranh thời hiện đại thành một mối đe dọa trọng tâm trong thời chiến.
6a02x736dxf868xccfbx7e28xcbbdx13411x13464x85c5xX7xd67bx11689x12d78x13ed2x10795x82e6xX5x98daxXax1268ex11832x109ebxX3xX4xX1xed17xa6f3xX1xX3xXexX1x75f2xX4xX3xX4xX1x13c8cxX3x126b9xX6xX3xc954x7e39xXexX3x114e7x9296xX3x741axX1x6d38xX3xX1x7365xf3dfxX3xddd2xX1xd615xX19xbe3cxX3xX3bxXdxX6xX19xX3x11fa7xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX0xcd04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a06xX10xX6x9470xXaxX12xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX7xb7e3xX3xd3c9x116a3xX6xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX4xX1x6e50xX3xX35xf5bbxX34xX3xX3bx13619xX28xX3xX4x78f3xX4xX3x14951x783dxX3xXexXdxX19xX1xX3xX96xc4dcxX3xX28xX93xX35xX3xf5bdxX6xX35xX3xXexc57cxX28xX3xX4xX6xX23xX3xX5dx975bxX19xX3bxX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xXexX25xX6xX19xX1xX3xXexX1xe661xXdxX3xX1xXdxX97xX19xX3xX77x125dfxXdxX3xXexX1xX9fxX19xX1xX3xX28xX2dxXexX3xX28xef6fxXdxX3xX77xX10xX3xX5dx9d39xX6xX3xXexX25xXe8xX19xX3bxX3xXex8ceaxX28xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xXexX1xXcaxXdxX3xX4xX1xXdxX8bxX19x6a49xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX10xXexX6xXdxX5xX7x11813xX11dxX7xX34xX28xX28xX6xX25xX35xX3xX4xX28xX7x13fbaxX5dxX10xX7xX4xX3xXbxX2fxX10xX19xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX28xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX19xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxef2exXdxX5dxXexX1xe5fexX3x14453xX2xab60xXbxcbe8x9424xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX15axX3xabc2xX2xc1b5xXbxX160xX161xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX4bxX4bxXdxX105xXa5xX6xX23xX1xX6xXexXdxX19xX1xX105xX96xX19xX4bxX19xX10xX155xX7xX4bxX2xcc28x1024bxX16bxX4bxX2xX16dxcaaaxX5dxX15exX16dxX194xX15exX2xX16bxX15exXexX15exX19axX16dxX194xX5xd5c3xX12axXexXexX160xX96xX19xX12axX7xXbxX6xX4xX10xX4xX23xX28xX105xd5b2xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xX5dxXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX10xXexX6xXdxX5xX7xX11dxX11dxX7xX34xX28xX28xX6xX25xX35xX3xX4xX28xX7xX12axX5dxX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX23xX19xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX160xXexX12axX6xX5xXdxX3bxX19xX15axX3xX1baxX34xX7xXexXdxc327xX35xX161xXaxX12xXcxX78x787axX19xX3bxX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3x1133bxX34xXf2xX19xX3xX13xX14xX3xea13xX23xX1xX19xX3xf5bexX6xX35xX28xX23xX19xX5dx14006xX3xX2cxX2dxX3xXexX25xX78xe894xX19xX3bxX3xf9c9xX34xXe1xX4xX3xXbxX1x11d0axX19xX3bxX3xX13xX6xX25xX37xX3x9f52xX7xXbxX10xX25xX283xX3xXcx13746xX19xX3bxX3xXexX1xXe1xX19xX3bxX3xf387xX23xX19xX6xX5xX5dxX3xXcxX25xX34xX28xXbxX3xX96xX9fxX3xc820xX1x945exX3xXcxX2a7xX19xX3bxX3xXexX1xXe1xX19xX3bxX3xX13xXdxX37xX10xX3xX2c1xX10xX19xX4xX10xX3xXexXd3xXdxX3xX5x70c3xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX28bxX3xb429xX6xX7xX1xXdxX19xX3bxXexX23xX19xX3xX2b1xX2fxX105xX283xX3xX19xX3bxX9fxX35xX3xX1a9xX194xX4bxX19axX4bxX1a9xX16dxX2xX194xX105xX3x11e72xa4f8xX3bxX34xX8fxX19xX15axX3xb6eax12631xX2c1xX4bxXcxXcxc59dxd1fcxX32bx10abcxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX10xXexX6xXdxX5xX7xX11dxX11dxX7xX34xX28xX28xX6xX25xX35xX3xX4xX28xX7xX12axX5dxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xX32bxX3bxX9fxX35xX3xX1a9xX194xX4bxX19axX283xX3xXcxX2a7xX19xX3bxX3xXexX1xXe1xX19xX3bxX3xX13xX14xX3xX2b1xX23xX19xX6xX5xX5dxX3xXcxX25xX34xX28xXbxX3xX77xa59bxX3xX4xX1xX23xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xXexX1xX34xX2dxX4xX3x14559xXaaxX34xX3xX32bxf313xX28xX3xbb44xX2c3xX4xX283xX3xX96xX265xXdxX3xX19xX1xXdxX97xX28xX3xX96x78dfxX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xXexX25xX6xX19xX1xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xX2c1xX1xX93xXexX3xXa5xXdxce44xX34xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX28xX2dxXexX3xXa5xX34xX2a7xXdxX3xX5xX2e0xX3xXexX2a7xX3xX4xX1xX1exX4xX3xXexXd3xXdxX3xX32bxX1xX9fxX3xXcxX25xX29xX19xX3bxX283xX3xX39xX19xX3bxX3xXcxX25xX34xX28xXbxX3xX4xX1xX23xX3xXa5xXdxX8bxXexX15axX3xXax8937xXf2xX35xX3xX5xX9fxX3xX28xX2dxXexX3xX19xX3bxX9fxX35xX3xX77xX93xX19xX3bxX3xX19xX1xX265xX283xX3xX5xX9fxX3xX19xX3bxX9fxX35xX3xX4xX39xX19xX3bxX3xX19xX1xd84axX19xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX5xX9fxX3xXexX25xX34xX19xX3bxX3xXexXf2xX28xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX26fxX34xXe1xX4xX3xXbxX1xX296xX19xX3bxX3xX96xX9fxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX19xX78xX265xX4xX3xX13xX14xX105xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX7xX75xX3xX77x11bc5xX28xX3xXa5xX4cexX23xX3xX25x12308xX19xX3bxX3xX78xX34xX3xXexX1xX8bxX3xX4xX88xX6xX3xX13xX14xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX7xX75xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xXa5xX6xX23xX3xX3bxXdxXcaxX3xXa5x1109cxX3xX77xX10xX3xX5dxXe8xX6xX105xXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xc0d2xX19xX3bxX3xXcxX25xX34xX28xXbxX3xX4xea9axX19xX3bxX3xXa5xX2a7xX3xX19xX1xXdxX97xX28xX3xXcxX78xX265xX19xX3bxX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX26fxX34xXf2xX19xX3xX277xX23xX1xX19xX3xX27cxX6xX35xX28xX23xX19xX5dxX3xX5xX9fxX3xX19xX3bxX78xXcaxXdxX3xX77xX1exX19xX3bxX3xX77xXaaxX34xX3xXa5xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX28xX265xXdxX3xX19xX9fxX35xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX7xX75xX3xX77xX78xX6xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX32axX4xX1xX88xX3xX35xX8bxX34xX3xX3bxX8fxX28xX3xX4xX93xX4xX3xX96xX97xX3xXexXdxX19xX1xX3xX96xX9fxX3xX28xX93xX35xX3xXa5xX6xX35xX3xXexXaaxX28xX3xX4xX6xX23xX3xX5dxXb2xX19xX3bxX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xXexX25xX6xX19xX1xX3xXexX1xXcaxXdxX3xX1xXdxX97xX19xX3xX77xXd3xXdxX33bxX3xXexX1xX9fxX19xX1xX3xX28xX2dxXexX3xX28xXe1xXdxX3xX77xX10xX3xX5dxXe8xX6xX3xXexX25xXe8xX19xX3bxX3xXexXf2xX28xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xXexX1xXcaxXdxX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX7xX75xX3xXexX78x13f32xX19xX3bxX3xX77xX78xX65axX19xX3bxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xXexX25xX34xX19xX3bxX3xXexXf2xX28xX3xX13xX14xX3xX32axX2fxX29fxX32bxXcxX2fxd2eexX13xX33bxX3xXbxX1xX3dexX3xXexX25xX93xX4xX1xX3xXcxX25xX34xX19xX3bxX3xX454xX39xX19xX3bxX3xX96xX9fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xXcxX1xX93xXdxX3xX2cxe9c6xX19xX1xX3xX2b1xX78xX65axX19xX3bxX3xX32axX2c1xX332xX2fxX682xX13xX283xX3xX19xX6xX35xX3xX77xX2a7xXdxX3xXex8457xX19xX3xXexX1xX9fxX19xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xacbexX19xX3xX454xX2dxX3xX2b1xX78xX65axX19xX3bxX3xX12axX3xXcxX1xX93xXdxX3xX2cxX6afxX19xX1xX3xX2b1xX78xX65axX19xX3bxX33bxX3xXbxX1xX3dexX3xXexX25xX93xX4xX1xX3xXbxX1xX296xX19xX3bxX3xXexX1xX88xX3xXexXd3xXdxX3xXcxXf2xX35xX3xXcxX1xX93xXdxX3xX2cxX6afxX19xX1xX3xX2b1xX78xX65axX19xX3bxX3xX96xX9fxX3xX4xX1xXf2xX34xX3x88f0xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xXcxX25xX23xX19xX3bxX3xX37xX1xXdxX3x12758xX1xX39xX19xX3bxX3xX26fxX34xXf2xX19xX3xX13xX14xX3xX77xX39fxX3xX4xX2c3xX3xX28xX2dxXexX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xX5dxX50bxX4xX1xX3xX5dxX9fxX19xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xXexX25xX6xX19xX1xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX283xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX7xX75xX3xX19xXf2xX19xX3bxX3xXexXaaxX28xX3xX26fxX34xX6xX19xX3xXexX25xXe8xX19xX3bxX3xX4xX88xX6xX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xX5dxX50bxX4xX1xX3xX19xX9fxX35xX3xX4xX535xX19xX3bxX3xX19xX1xX78xX3xX4xX93xX4xX3xX1xX97xX3xXexX1xXe1xX19xX3bxX3xX77x8d8fxX35xX3xX4xX1xX34xX35xX6caxX19xX3xXa5xXdxX97xXexX3xX96xX9fxX3xX1xX34xcd64xX19xX3xX5xX34xX35xX97xX19xX3xX77xXe1xXdxX3xX77xXaaxX34xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xXcxX2a7xX19xX3bxX3xXexX1xXe1xX19xX3bxX3xX13xX14xX3xX19xX2c3xXdxX15axX3xXaxX2fxX93xX4xX3xX77xXe1xXdxX3xXexX1xX88xX3xX4xX88xX6xX3xX4xX1xd8ccxX19xX3bxX3xXexX6xX3xX77xX6xX19xX3bxX3xX96xX535xX3xXexX25xX6xX19xX3bxX3xX26fxX34xX14xX3xX77xXd3xX23xX3xXcxX25xX93xXdxX3xX454xX7f4xXexX3xXa5xX4d6xX19xX3bxX3xX4xX39xX19xX3bxX3xX19xX3bxX1xX97xX3xX28xX265xXdxX3xX19xX1xX4d6xX28xX3xX96xX9fxX23xX3xX4xX93xX4xX3xX96xX97xX3xXexXdxX19xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX13xX14xX283xX3xX96xXe1xX19xX3xX4xX2c3xX3xXexXaaxX28xX3xX26fxX34xX6xX19xX3xXexX25xXe8xX19xX3bxX3xX77x123d3xX4xX3xXa5xXdxX97xXexX3xX4xX4cexX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX4xX93xX4xX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xX5dxX50bxX4xX1xX3xX26fxX34xXf2xX19xX3xX7xfa66xX3xX4xX535xX19xX3bxX3xX19xX1xX78xX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX77xXcaxXdxX3xX7xXe1xX19xX3bxX105xXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX39xX19xX3bxX283xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX4xX535xX19xX3bxX3xXaxX77xX2c3xX19xX3bxX3xX96xX6xXdxX3xXexX25xX296xX3xX26fxX34xX6xX19xX3xXexX25xXe8xX19xX3bxX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX96xXdxX97xX4xX3xXbxX1xX93xXexX3xX1xXdxX97xX19xX3xX96xX9fxX3xXbxX1xX93xX3xX1xX88xX35xX3xXa5xX7f4xXexX3xX4xX1exX3xXexX6caxX19xX3xX5x10e6bxX6xX3xX19xX9fxX23xX3xX19xX1xX4d6xX28xX3xX96xX9fxX23xX3xX13xX14xX105xXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xX3xX5xX9fxX3xXa5xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xXexX1xX1exX3xX2xX2xX3xX4xX88xX6xX3xX3c6xXaaxX34xX3xX32bxX3cbxX28xX3xX3cexX2c3xX4xX3xX96xX9fxX3xX5xX9fxX3xXa5xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xXexX1xX1exX3xX1xX6xXdxX3xX77xX78x141b2xX4xX3xX37xX1xX28bxXdxX3xX77xX2dxX19xX3bxX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX19xX3cbxX28xX3xX26fxX34xX6xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xX32bxX3cbxX28xX3xX19xX3bxX23xX93xXdxX283xX3xX3c6xXaaxX34xX3xX32bxX3cbxX28xX3xX3cexX2c3xX4xX3xX77xX39fxX3xX77xX78xX6xX3xX4xX93xX4xX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xX5dxX50bxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xXexX25xX6xX19xX1xX3xX28xXd3xX19xX3bxX3xX96xX9fxX23xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX28xXd3xX19xX3bxX3xX32axX2fxX35xXa5xX10xX25xX2fxX23xX28xX33bxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX23xX5dxX35xXaxX12xXcxX25xX78xX265xX4xX3xX77xX2c3xX283xX3xXexX1xX93xX19xX3bxX3xX15cxX4bxX1a9xX16dxX2xX19axX283xX3xXcxX2a7xX19xX3bxX3xXexX1xXe1xX19xX3bxX3xX2b1xX23xX19xX6xX5xX5dxX3xXcxX25xX34xX28xXbxX3xX77xX39fxX3xX25xX6xX3xX5xX97xX19xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX2cxX2dxX3xX28fxX34xXe1xX4xX3xXbxX1xX296xX19xX3bxX3xX13xX14xX3xXexX1xX9fxX19xX1xX3xX5xX47dxXbxX3xX28xX2dxXexX3xX5xX8e4xX4xX3xX5xX78xX9e3xX19xX3bxX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX5xX265xX19xX3xX1xX65axX19xX3xX19xX1xXdx10032xX34xX283xX3xX28xX2dxXexX3xX19xX1xX93xX19xX1xX3xXexX78xX65axX19xX3bxX3xX77xX78xX65axX19xX3bxX3xX96xX265xXdxX3xX4xX93xX4xX3xX5xX8e4xX4xX3xX5xX78xX9e3xX19xX3bxX3xX77xX6xX19xX3bxX3xXexX8fxX19xX3xXexXd3xXdxX3xX32axX3bxX8fxX28xX3xX3c6xX3dexX4xX3xX26fxX34xXf2xX19xX283xX3xX752xX1xX39xX19xX3bxX3xX26fxX34xXf2xX19xX283xX3xX5axX4cexXdxX3xX26fxX34xXf2xX19xX283xX3xX3c6xX18xX19xX1xX3xXexX1xX88xX35xX3xX77xX93xX19xX1xX3xXa5xX2dxX3xX96xX9fxX3xX3c6xX8e4xX4xX3xX5xX78xX9e3xX19xX3bxX3xXa5xX4cexX23xX3xX96xX97xX3xXa5xXcaxX3xXa5xXdxX413xX19xX33bxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX25xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX6caxX19xX3xX26fxX34xX6xX19xX15axX0xX4bxX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12axXexX1xX34xX28xXa5xX12axX6xX19xX5dxX12axX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX8bxX3xX3bxXdxX265xXdxX3xX19xX2a7xXdxX3xXa5xX47dxXexX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xXexX34xXaaxX19xX15axX3xXcxX25xXdxXb07xX34xX3xXcxXdxX6caxX19xX3xXa5xX7f4xXexX3xX19xX3bxXcaxX3xXbxX1xX2c3xX19xX3bxX3xXexX6caxX19xX3xX5xX971xX6xX3xX5dxXb2xX3xXexX47dxXbxX3xXexX25xX47dxX19xX3xX13xX14xX12axX5axX9fxX19xX3xX77xX39fxX3xX37xX8bxXexX3xXexX1xX851xX4xXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX26fxX34xX23xX4xX12axXexX10xX4bxXexX1xX10xX12axX3bxXdxX23xXdxX12axX19xX23xXdxX12axXa5xX6xXexX12axXexX25xX23xX19xX3bxX12axXexX34xX6xX19xX12axXexX25xXdxX10xX34xX12axXexXdxX10xX19xX12axXa5xX6xXexX12axX19xX3bxX23xX12axXbxX1xX23xX19xX3bxX12axXexX10xX19xX12axX5xX34xX6xX12axX5dxX34xX12axXexX6xXbxX12axXexX25xX6xX19xX12axX28xX35xX12axX1xX6xX19xX12axX5dxX6xX12axX37xX10xXexX12axXexX1xX34xX4xX4bxX2x13265xX19axX16dxX2xXcc6xX105xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX3bxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4bxX28xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX1a9xX16dxX4bxX19xX10xX155xX7xX4bxX2xX194xX195xX195xX4bxX2xX1a9xX16bxX5dxX16dxX16dxXcc6xX16dxX195xX2xX15cxXexX15exX15cxX16bxX15cxX19axX5xX16dxX105xX1baxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX96xX12xX0xX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX8bxX3xX3bxXdxX265xXdxX3xX19xX2a7xXdxX3xXa5xX47dxXexX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xXexX34xXaaxX19xX15axX3xXcxX25xXdxXb07xX34xX3xXcxXdxX6caxX19xX3xXa5xX7f4xXexX3xX19xX3bxXcaxX3xXbxX1xX2c3xX19xX3bxX3xXexX6caxX19xX3xX5xX971xX6xX3xX5dxXb2xX3xXexX47dxXbxX3xXexX25xX47dxX19xX3xX13xX14xX12axX5axX9fxX19xX3xX77xX39fxX3xX37xX8bxXexX3xXexX1xX851xX4xXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX26fxX34xX23xX4xX12axXexX10xX4bxXexX1xX10xX12axX3bxXdxX23xXdxX12axX19xX23xXdxX12axXa5xX6xXexX12axXexX25xX23xX19xX3bxX12axXexX34xX6xX19xX12axXexX25xXdxX10xX34xX12axXexXdxX10xX19xX12axXa5xX6xXexX12axX19xX3bxX23xX12axXbxX1xX23xX19xX3bxX12axXexX10xX19xX12axX5xX34xX6xX12axX5dxX34xX12axXexX6xXbxX12axXexX25xX6xX19xX12axX28xX35xX12axX1xX6xX19xX12axX5dxX6xX12axX37xX10xXexX12axXexX1xX34xX4xX4bxX2xXcc6xX19axX16dxX2xXcc6xX105xX1xXexX28xXaxX12xXcxX1xX8bxX3xX3bxXdxX265xXdxX3xX19xX2a7xXdxX3xXa5xX47dxXexX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xXexX34xXaaxX19xX15axX3xXcxX25xXdxXb07xX34xX3xXcxXdxX6caxX19xX3xXa5xX7f4xXexX3xX19xX3bxXcaxX3xXbxX1xX2c3xX19xX3bxX3xXexX6caxX19xX3xX5xX971xX6xX3xX5dxXb2xX3xXexX47dxXbxX3xXexX25xX47dxX19xX3xX13xX14xX12axX5axX9fxX19xX3xX77xX39fxX3xX37xX8bxXexX3xXexX1xX851xX4xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX25xXdxXb07xX34xX3xXcxXdxX6caxX19xX3xXa5xX7f4xXexX3xX19xX3bxXcaxX3xXbxX1xX2c3xX19xX3bxX3xXexX6caxX19xX3xX5xX971xX6xX3xX5dxXb2xX3xXexX47dxXbxX3xXexX25xX47dxX19xX3xX13xX14xX12axX5axX9fxX19xX3xX77xX39fxX3xX37xX8bxXexX3xXexX1xX851xX4xX161xX3xX13xX14xX3xX12axX3xXcxX25xX34xX19xX3bxX3xX28fxX34xXe1xX4xX3xX93xXbxX3xXexX1xX34xX8bxX3xX5xdab2xX19xX3xX19xX1xX6xX34xX105xX105xX105xX3xX5xX9fxX3xX19xX1x1384exX19xX3bxX3xXexXdxX19xX3xXexX1exX4xX3xXexX1xX8bxX3xX3bxXdxX265xXdxX3xX19xX2a7xXdxX3xXa5xX47dxXexX3xX19xX1xX7f4xXexX3xXexX25xX23xX19xX3bxX3xXexX34xXaaxX19xX3xX32axXex118f3xX3xX19xX3bxX9fxX35xX3xX2xX19axX4bxX19axX3xX12axX3xX1a9xX16bxX4bxX19axX4bxX1a9xX16dxX2xX194xX33bxX3xX77xX78xX9e3xX4xX3xX2cxX93xX23xX3xX5axX9fxX3xXcx144eexX19xX1xX3xX77xXdxX97xX19xX3xXexX971xX3xXexX2a7xX19xX3bxX3xX1xX9e3xXbxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c6xXaaxX34xX3xX32bxX3cbxX28xX3xX3cexX2c3xX4xX3xX160xX93xX4xX3xX19xX1xX47dxX19xX3xX4xX23xX19xX3xXexX25xX6xXdxX3xX682xX7xX6xX28xX6xX3xXa5xXdxX19xX3xX3c6xX6xX5dxX10xX19xX3xX77xX39fxX3xX4xX1xX8bxXexXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX5dxXdxX10xX28xX12axX19xX23xX19xX3bxX4bxX5xX6xX34xX12axX19xX6xX28xX12axX3bxX23xX4xX12axX160xX6xX4xX12axX19xX1xX6xX19xX12axX4xX23xX19xX12axXexX25xX6xXdxX12axX23xX7xX6xX28xX6xX12axXa5xXdxX19xX12axX5xX6xX5dxX10xX19xX12axX5dxX6xX12axX4xX1xX10xXexX4bxX2xXcc6xXcc6xX194xX16bxX19axX105xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX3bxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4bxX28xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX1a9xX16dxX4bxX19xX10xX155xX7xX4bxX2xX194xX195xX195xX4bxX2xX16dxX19axX5dxX15exX16dxX194xX16bxX16bxX16bxX15cxXexX1a9xX2xX2xX195xX5xXcc6xX12axX16dxX16dxX16dxX105xX1baxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX96xX12xX0xX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c6xXaaxX34xX3xX32bxX3cbxX28xX3xX3cexX2c3xX4xX3xX160xX93xX4xX3xX19xX1xX47dxX19xX3xX4xX23xX19xX3xXexX25xX6xXdxX3xX682xX7xX6xX28xX6xX3xXa5xXdxX19xX3xX3c6xX6xX5dxX10xX19xX3xX77xX39fxX3xX4xX1xX8bxXexXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX5dxXdxX10xX28xX12axX19xX23xX19xX3bxX4bxX5xX6xX34xX12axX19xX6xX28xX12axX3bxX23xX4xX12axX160xX6xX4xX12axX19xX1xX6xX19xX12axX4xX23xX19xX12axXexX25xX6xXdxX12axX23xX7xX6xX28xX6xX12axXa5xXdxX19xX12axX5xX6xX5dxX10xX19xX12axX5dxX6xX12axX4xX1xX10xXexX4bxX2xXcc6xXcc6xX194xX16bxX19axX105xX1xXexX28xXaxX12xX3c6xXaaxX34xX3xX32bxX3cbxX28xX3xX3cexX2c3xX4xX3xX160xX93xX4xX3xX19xX1xX47dxX19xX3xX4xX23xX19xX3xXexX25xX6xXdxX3xX682xX7xX6xX28xX6xX3xXa5xXdxX19xX3xX3c6xX6xX5dxX10xX19xX3xX77xX39fxX3xX4xX1xX8bxXexX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX2cxX2dxX3xXexX25xX78xX28bxX19xX3bxX3xX28fxX34xXe1xX4xX3xXbxX1xX296xX19xX3bxX3xX13xX14xX3xX13xX6xX25xX37xX3xX29fxX7xXbxX10xX25xX3xX160xX93xX4xX3xX19xX1xX47dxX19xX3xXexX1xX39xX19xX3bxX3xXexXdxX19xX3xX1xX8fxXdxX3xX77xXaaxX34xX3xXexX1xX93xX19xX3bxX3xX19axX3xX25xX4d6xX19xX3bxX3xX5axX6xX28xdec6xX6xX3xXa5xXdxX19xX3xX3c6xX6xX5dxX10xX19xX3xX77xX39fxX3xX4xX1xX8bxXexX3xXaxX1xX6xXdxX3xX19xX3cbxX28xX3xXexX25xX28bxX3xX5xXd3xXdxX3xX77xXf2xX35xXaxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX39xX19xX3bxX3xXa5xXe1xX3xX7xX1exX4xX3xX28xXd3xX19xX1xX3xX37xX1xX88xX19xX3bxX3xX37xX1xXdxX8bxXbxX3xX4xX88xX6xX3xX2cxX12axX1a9xX3xX42xXbxXdxX25xXdxXexXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX96xX34xX12axX37xX1xXdxX4bxX28xX35xX12axX4xX23xX19xX3bxX12axXa5xX23xX12axX7xX34xX4xX12axX28xX6xX19xX1xX12axX37xX1xX34xX19xX3bxX12axX37xX1xXdxX10xXbxX12axX4xX34xX6xX12axXa5xX12axX1a9xX12axX7xXbxXdxX25xXdxXexX4bxX2xXcc6xXcc6xX195xX194xX1a9xX105xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX3bxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4bxX28xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX1a9xX16dxX4bxX19xX10xX155xX7xX4bxX2xX194xX195xX2xX4bxX2xX195xX16bxX5dxX16dxX1a9xX1a9xX195xX16dxX1a9xX2xXexX15cxX19axX2xX16dxX15exX5xX16dxX105xX1baxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX96xX12xX0xX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX39xX19xX3bxX3xXa5xXe1xX3xX7xX1exX4xX3xX28xXd3xX19xX1xX3xX37xX1xX88xX19xX3bxX3xX37xX1xXdxX8bxXbxX3xX4xX88xX6xX3xX2cxX12axX1a9xX3xX42xXbxXdxX25xXdxXexXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX96xX34xX12axX37xX1xXdxX4bxX28xX35xX12axX4xX23xX19xX3bxX12axXa5xX23xX12axX7xX34xX4xX12axX28xX6xX19xX1xX12axX37xX1xX34xX19xX3bxX12axX37xX1xXdxX10xXbxX12axX4xX34xX6xX12axXa5xX12axX1a9xX12axX7xXbxXdxX25xXdxXexX4bxX2xXcc6xXcc6xX195xX194xX1a9xX105xX1xXexX28xXaxX12xX13xX14xX3xX4xX39xX19xX3bxX3xXa5xXe1xX3xX7xX1exX4xX3xX28xXd3xX19xX1xX3xX37xX1xX88xX19xX3bxX3xX37xX1xXdxX8bxXbxX3xX4xX88xX6xX3xX2cxX12axX1a9xX3xX42xXbxXdxX25xXdxXexX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX13xX93xX35xX3xXa5xX6xX35xX3xXexX9fxX19xX3bxX3xX1xX6afxX19xX1xX3xX2cxX12axX1a9xX3xX42xXbxXdxX25xXdxXexX3xX4xX88xX6xX3xX752xX1xX39xX19xX3bxX3xX26fxX34xXf2xX19xX3xX13xX14xX3xX96xXf4bxX6xX3xXexX25xX6afxX19xX1xX3xX5dxXdxX2e0xX19xX3xX7xX1exX4xX3xX28xXd3xX19xX1xX3xX37xX1xX88xX19xX3bxX3xX7xX6xX34xX3xX19xXf2xX19xX3bxX3xX4xX7f4xXbxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28fxX34xXf2xX19xX3xX77xX2dxXdxX3xX13xX14xX3x10abexX4xX39xX19xX3bxX3xXbxX1xX34x10b7dxX3xX28xX39xX3xXbxX1xc11bxX19xX3bxX3xX5xXd3xXdxX3xXexXdxX6caxX28xX3xX37xX18xX4xX1xX3xX42xX34xX12axX15exXcc6xX3xX4xX88xX6xX3xX32bxX3bxX6xXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX96xX34xX12axX37xX1xXdxX4bxX26fxX34xX6xX19xX12axX5dxX23xXdxX12axX28xX35xX12axX4xX23xX19xX3bxX12axXbxX1xX34xX12axX28xX23xX12axXbxX1xX23xX19xX3bxX12axX5xX6xXdxX12axXexXdxX10xX28xX12axX37xXdxX4xX1xX12axX7xX34xX12axX15exXcc6xX12axX4xX34xX6xX12axX19xX3bxX6xX4bxX2xXcc6xXcc6xX195xX16bxX2xX105xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX3bxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4bxX28xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX1a9xX16dxX4bxX19xX10xX155xX7xX4bxX2xX194xX195xX2xX4bxX2xX195xX16bxX5dxX15cxX2xXcc6xX16dxX1a9xX1a9xX194xXexX2xX16dxX15exX1a9xX16bxX5xX16dxX105xX1baxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX6xX3xX28xX29xXexX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xX3xX1xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX3bxXdxX6xX19xX3xX42xXbxX6xX4xX10xX2fxX23xX28xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX96xX12xX0xX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28fxX34xXf2xX19xX3xX77xX2dxXdxX3xX13xX14xX3xX1488xX4xX39xX19xX3bxX3xXbxX1xX34xX1491xX3xX28xX39xX3xXbxX1xX1498xX19xX3bxX3xX5xXd3xXdxX3xXexXdxX6caxX28xX3xX37xX18xX4xX1xX3xX42xX34xX12axX15exXcc6xX3xX4xX88xX6xX3xX32bxX3bxX6xXaxX3xX1xX25xX10xX25exX9xXaxX4bxX96xX34xX12axX37xX1xXdxX4bxX26fxX34xX6xX19xX12axX5dxX23xXdxX12axX28xX35xX12axX4xX23xX19xX3bxX12axXbxX1xX34xX12axX28xX23xX12axXbxX1xX23xX19xX3bxX12axX5xX6xXdxX12axXexXdxX10xX28xX12axX37xXdxX4xX1xX12axX7xX34xX12axX15exXcc6xX12axX4xX34xX6xX12axX19xX3bxX6xX4bxX2xXcc6xXcc6xX195xX16bxX2xX105xX1xXexX28xXaxX12xX28fxX34xXf2xX19xX3xX77xX2dxXdxX3xX13xX14xX3xX1488xX4xX39xX19xX3bxX3xXbxX1xX34xX1491xX3xX28xX39xX3xXbxX1xX1498xX19xX3bxX3xX5xXd3xXdxX3xXexXdxX6caxX28xX3xX37xX18xX4xX1xX3xX42xX34xX12axX15exXcc6xX3xX4xX88xX6xX3xX32bxX3bxX6xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX25xX23xX19xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX32bxX8bxX34xX3xX4xX2c3xX3xX28xX2dxXexX3xX5xX23xXd3xXdxX3xX28xX93xX35xX3xXa5xX6xX35xX3xXaxX93xX28xX3xX4cexX19xX1xXaxX3xX37xX1xX39xX19xX3bxX3xX26fxX34xXf2xX19xX3xX13xX14xX3xX19xX1xX7f4xXexX3xXexX1xX6afxX3xX77xX2c3xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX2c3xX3xXexX1xX413xX3xX5xX9fxX3xX4xX1xXdxX8bxX19xX3xX77xX7f4xX34xX3xX4xX65axX3xXexX1xX8bxX3xX1xX97xX3xX15exX3xX42xX34xX37xX1xX23xXdxX3xX42xX34xX12axX15exXcc6xX3xX4xX88xX6xX3xX752xX1xX39xX19xX3bxX3xX26fxX34xXf2xX19xX3xX32bxX3bxX6xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX34xX5xX12xX0xX5dxXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX23xX34xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX339xXdxX10xXexX19xX6xX28x6acdxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX96xX12