Những phát ngôn ấn tượng trong cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên Trump và Biden
(Baohatinh.vn) - Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden vừa kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng của mình tại thành phố Nashville, bang Tennessee.
3809x983dx5f1ax5facxbac2x3949x90fex6d59xa76exX7xc57cx805dxadcbx5a5fx8366xaf2dxX5x5a26xXax5e82x4067xX1x3971x9062xab39xX3xXbxX1xab8dxXexX3xX16xX17xaa30xX16xX3x5c78xX16xX3xXexba33x7c99xX16xX17xX3xXexa2d8x581bxX16xX17xX3xX4xb212x6149xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33x5b78xX16xX3xX4xX33x78dcxXdxX3xX4x9e91xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xb218xX16xX17xX3xbb1fxXdxbfc2xX16xX3xXcxX2dxX33x3d99xXbxX3xX59x54c9xX3x7555xXdx5234xX10xX16xX0x7d5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b18xX10xX6xX69xXaxX12x420exX27x3f64xX16xX17xX3x54fbxXdxX61xX3xXcx4e9cxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xc375xab83xX3xc029xX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX4xbc5cxX6xX3x994cx9033xX16xX17xX3xX9ax6a46xX16xX3xX4xX1xXbfxX3x9b8exX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX59x7a9bxX6xX3xX88xa61dxXexX3xXexX1x4ba9xX4xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXexX2dx51f8xX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX4xXbfxX6xX3xX61x8aacxX16xX1xX3xXexc1f7xXdxX3xXexX1xX65xX16xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX13xX6xX7xX1xX59xXdxX5xX5xX10x4907xX3x64baxX6xX16xX17xX3xXcxX10xX16xX16xX10xX7xX7xX10xX10x58b9xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xbaf4xXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxXexX10x4a20xXexade8xX6xX5xXdxX17xX16x43e7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2dx3c44xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx389exX10xX16xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXax3ac8xXdxX69xXexX1xX161xX3x3fd8xX2xbf2dxXbxX159xX169xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX161xX3x7a05xX2x9793xXbxX159xX169xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6dxX6dxXdxX13axX12cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX59xX16xX6dxX16xX10xX188xX7xX6dxab97xX1a0xX19exX1c6xX6dxX2xX1c6xX19exX69xX191xX2xX1a0xX191xX2xX1a0xX1a0xXexX2xX19exX1a0xb31bxX5x592exX15bxXexX6xXdxX15bxX159xX33xX2exX16xX17xX13ax6fb4xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX188xXdxX69xXexX1xX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX2exX16xXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15bxX6xX5xXdxX17xX16xX161xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2dxX169xXaxX12xX7cxX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX12axX3xX20xX16xX17xX3xXcfxX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3x5f15xXexX2dxX1bxXdx40f0xX3xX59xX65xX3xX20xX16xX17xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX12axX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXexX2dxXf8xX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX13axX3xX0xX10xX61xX12xX2c6x76daxX16xX1xX161xX3x66f9xX10xX33xXexX10xX2dxX7xX2cbxX0xX6dxX10xX61xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX179xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX69xXdx7551xX16xX3xX2dxX6xX3xX88xX1xXdxX3xX4xX1x72faxX3xX4x5eecxX16xX3xX4xX1xX27xX6xX3xXc2x7b32xX14dxX3xX1c6xX3xXexX33xX368xX16xX3xX16xX15xX6xX3xX7x8156xX3xXc2xXdexX16xX3xX16xX17xX65xX14dxX3x5b62xX33xX6xX16xX3xXexX2dx98eaxX16xX17xX3xX16xX1xX23xXexX3xX4xXbfxX6xX3xX4xX33xX34xX4xX3xX12cxX368xX33xX3xX4x39f0xX3xXexX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX15bxX3xX16xX17xX65xX14dxX3xX1dcxX6dxX2xX2xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX13xX1x7070xX61xX3xXc2xXc3xX61xX3xX12cxXc3xX2exX3xXexX2dxX3fxXexX3xXexXf8xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1c6xX3xX55xX16xX17xX3xX4xX3a0xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX7xX6xX33xX3xX88xX1xXdxX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXc2xX368xX33xX3xXexXdxX5bxX16xX3xX12cx7f1fxX3xX4xX1xX2exX3xX5xX65xX3xb763xX1xbb4dxX16xX3xX5xX2exX114xX16x7f73xX12axX3xX1xX6xXdxX3xX12cxX5bxX16xX3xXexX1xX27xb9e8xX16xX17xX3xX159xX33xX14dxX5bxX16xX3xX16xX17xc5b9xXexX3xX5xX467xXdxX3xX59xX65xX3xX4x8030xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX467xXdxX3xX16xX47exXdxX3xX4xX20xX16xX17xX3xX88x5627xX4xX1xX3xX5x553dxX16xX3xX16xX1xX6xX33xX12axX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xX450xX7xX2exX3xX17x5890xX16xX17xX459xX3xXexX2dxXf8xX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xX59xXdaxX6xX3xX69xXdxX350xX16xX3xX2dxX6xX12axX3xX61x8337xX3xXc2xX368xX33xX3xX61xX452xXdxX3xX4xX1xXbfxX3xXc2x56c2xX12axX3xX61xX452xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX7xX377xX3xX4xX47exX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXe3xXexX3xXc2x8992xX3xXexX2dxXc3xX3xX5xX467xXdxX3xX4xXc8xX33xX3xX1xae67xXdxX13axX3xXcxX2dxX2exX16xX17xX3xX5xXe3xX4xX3xXc2xX47exX12axX3xX61xXdxX4xX2dxX2exX3xX4xXbfxX6xX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX4xX35fxX16xX3xX5xX114xXdxX3xX7xX377xX3xX12cxX447xX3xXexX114xX61xX3xX16xX17xX473xXexX13axX3xXcxX33xX14dxX3xX16xX1xXdxX5bxX16xX12axX3xX61xXdxX4xX2dxX2exX3xX4xXbfxX6xX3xX4xXc3xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX7xX377xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX12cxX3fxXexX3xXexX2dxX4cfxX3xX5xX114xXdxX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX368xX16xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX61xX4cfxX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX7cxX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX4xX48xX16xX17xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3x400axX1a0xX3xXbxX1xXe3xXexX12axX3xX59x3ee9xXdxX3xX18fxX3xX4xX1xXbfxX3xXc2xX4dexX3xX12cxX6xX2exX3xX17x3efcxX61xX3xX4xX33xX34xX4xX3xX4xX1xXdxXdexX16xX3xX4xX1xX44xX16xX17xX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX12axX3xX17xXdxX6xX3xXc2xX10fxX16xX1xX3xX97xX98xX12axX3xX7xX473xX4xX3xXexX34xX4xX3xXexX114xXdxX3xX97xX98xX12axX3xX12cxXdxXdexX16xX3xXc2xX8dxXdxX3xX88xX1xX494xX3xX1xX3fxX33xX12axX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX382xX33xX44xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX59xX65xX3xX16xX4b2xX16xX17xX3xX5xXf8xX4xX3xX5xa77cxX16xX1xX3xXc2xX114xX2exX13axX3xXcxX1xX467xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX69xX65xX16xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX61xX452xXdxX3xX4xX1xXbfxX3xXc2xX4dexX3xX5xX65xX3xX2xX191xX3xXbxX1xXe3xXexX13axX3xX179xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xXc2xXdxX4dexX33xX3xX1xX65xX16xX1xX3xX12cxX4cfxXdxX3xX12cxX65xX3xa0f7xX2dxXdxX7xXexX10xX16xX3xc4a3xX10xX5xX88xX10xX2dxX12axX3xXbxX1xX47exX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX13xX1xX65xX3xXcxX2dxX473xX16xX17xX3xX4xXbfxX6xX3xX13xX67xX179xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX9axX27xX5e2xXdxX3xXc2xXc8xX14dxX3xX5xX65xX3xX61xX34xXexX3xX7xX44xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xXcfxX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xXc2xX27xX6xX3xX2dxX6xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX16xX1xX3d3xX61xX3xXexX1xX33xX14dxXdexXexX3xXbxX1x9dd2xX4xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX3a0xX3xXexX2dxXdxX3xX97xX98xX3xX59xX499xX16xX3xX4xX35fxX16xX3xX5xX27x99a2xX16xX17xX3xX5xXf8xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX82xX114xXdxX3xX69xX447xX4xX1xX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX13xX17xX27xX467xXdxX3xXc2xXdxX4dexX33xX3xX1xX65xX16xX1xX3xX6bfxX10xX5xX88xX10xX2dxX3xX1xX50dxXdxX3xX61xX452xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX7xX377xX3xX5xX65exX16xX1xX3xXc2xX114xX2exX3xXc2xX23xXexX3xX16xX27xX5e2xX4xX3xXexX1xX2exX1bxXexX3xX88xX1xX50dxXdxX3xX4xX33xX34xX4xX3xX88xX1xXbfxX16xX17xX3xX1xX2exXc3xX16xX17xX3xXc2xX114xXdxX3xX69xX447xX4xX1xX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX3xX16xX1xX27xX3xXexX1xXdexX3xX16xX65xX2exa2f1xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXexX2dxXc3xX3xX5xX467xXdxX3xX2dxX3d3xX16xX17xX161xX3xX450xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xXc2xX6xX16xX17xX3xX4xX1xXdxXdexX16xX3xXc2xX23xX33xX3xX59xX5e2xXdxX3xX16xX47exX3xX59xX65xX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xXc2xX6xX16xX17xX3xX4xX1xXdxXdexX16xX3xXc2xX23xX33xX3xX1xXdexXexX3xX7xX55xX4xa5c1xX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xXc2xX65exX3xX7xX473xXbxX3xXc2xXdxX3xXc2xXdexX16xX3xXc2xX494xX4xX1xX13axX3xX82xX114xXdxX3xX69xX447xX4xX1xX3xX7xX377xX3xX12cxXdxXdexX16xX3xX61xX23xXexX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15bxX6xX5xXdxX17xX16xX161xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2dxX169xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX16xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX69xXexX1xX161xX3xX18fxX2xX191xXbxX159xX169xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX161xX3xX19exX2xX19exXbxX159xX169xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6dxX6dxXdxX13axX12cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX59xX16xX6dxX16xX10xX188xX7xX6dxX1c6xX1a0xX19exX1c6xX6dxX2xX1c6xX19exX69xX191xX2xX1a0xX191xX19exX1dcxX18fxXexX1c6xX18fxX18fxX5d8xX5xX5d8xX15bxXexX6xXdxX15bxX159xX33xX2exX16xX17xX15bxX1c6xX13axX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX188xXdxX69xXexX1xX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX19exX2xX19exXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX2exX16xXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15bxX6xX5xXdxX17xX16xX161xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2dxX169xXaxX12xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX13axX3xX0xX10xX61xX12xX2c6xX312xX16xX1xX161xX3xX317xX10xX33xXexX10xX2dxX7xX2cbxX0xX6dxX10xX61xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12x594exX16xX17xX3xX4xX1xXbfxX3xX13xX1xX65xX3xXcxX2dxX473xX16xX17xX3xX16xX47exXdxX3xXexXdxXdexXbxX161xX3xX450xXcxX20xXdxX3xXc2xX65exX3xX16xX1xXdxX350xX61xX3xX12cxbca8xX16xX1xX13axX3xXcxX20xXdxX3xXc2xX65exX3xX1xX389xX4xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX2dxX23xXexX3xX16xX1xXdxX4dexX33xX8dcxX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xXbxX1xX776xX4xX3xX1xX5f3xXdxX13axX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xXexX1xX4fexX3xXc2xX47exX16xX17xX3xX4xX3a0xX6xX3xXc2xX23xXexX3xX16xX27xX5e2xX4xX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12x462cxX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXc2xXc3xX16xX17xX3xX9axXc8xX16xX3xX4xX1xXbfxX3xXcfxX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xXc2xX1bxXbxX3xX5xX114xXdxX161xX3xX450xX13xXdexX33xX3xX4xX1bxX4xX3xX12cxX114xX16xX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexX1xX23xX14dxX3xXc2xXdxX4dexX33xX3xX17xX10fxX3xX88xX1xX1bxX4xX3xXexXdaxX3xXexX20xXdxX3xXexX44xXdxX3xX16xX6xX14dxX12axX3xX159xXdxX16xX3xX1xX65exX14dxX3xX16xX17xX1xX10xX3xXc2xXdxX4dexX33xX3xX16xX65xX14dxX8dcxX3xX67xX23xXexX3xX88x6166xX3xX6xXdxX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX4xX1xX447xX33xX3xXexX2dxX1bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxXafbxX61xX3xX4xX1xX2exX3xX382xX33xX1bxX3xX16xX1xXdxX4dexX33xX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xX4xX1xXdexXexX3xX16xX1xX27xX3xX59xX3fxX14dxX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX16xX5bxX16xX3xX17xXdxX15xX3xX17xX1xXdexX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX4xX20xX16xX17xX3xX88xX494xX4xX1xX3xX20xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX161xX3xX450xX82xXc8xX14dxX3xX4xb991xX16xX17xX3xX4xX1xX494xX16xX1xX3xX5xX65xX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xX5xX368xX16xX3xXexX2dxX27xX5e2xX4xX3xXc2xX65exX3xX16xX47exXdxX3xX59xX5e2xXdxX3xX12cxX114xX16xX3xX2dxX3d3xX16xX17xX3xXc2xX114xXdxX3xX69xX447xX4xX1xX3xX7xX377xX3xX88xXdexXexX3xXexX1xXe3xX4xX3xX59xX65xX2exX3xb44fxX350xX3x8402xX1xX776xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX13axX3xX82xXc8xX14dxX3xX4xXc8fxX16xX17xX3xX4xX1xX494xX16xX1xX3xX5xX65xX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xXc2xX65exX3xX16xX47exXdxX3xX59xX5e2xXdxX3xX12cxX114xX16xX3xX2dxX3d3xX16xX17xX12axX3xXc2xXdaxX16xX17xX3xX5xX2exX3xX5xX473xX16xX17xX12axX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xX7xX377xX3xX88xXdexXexX3xXexX1xXe3xX4xX3xX4xX1xX33xX14dxXafbxX16xX3xX16xX65xX14dxX3xX59xX65xX2exX3xX61xX48xX6xX3xX1x9a61xX13axX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xX7xX473xXbxX3xX12cxX27xX5e2xX4xX3xX59xX65xX2exX3xX61xX34xXexX3xX61xX48xX6xX3xXc2xX20xX16xX17xX3xXc2xX10xX16xX3xXexX44xXdxX12axX3xX61xX34xXexX3xX61xX48xX6xX3xXc2xX20xX16xX17xX3xXc2xX10xX16xX3xXexX44xXdxX3xX59xX65xX3xX20xX16xX17xX3xX23xX14dxX3xX59xX499xX16xX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX4xX47exX3xX61xX34xXexX3xX88xXdexX3xX1xX2exX114xX4xX1xX3xX2dx83a0xX3xX2dxX65xX16xX17xX3xX16xX65xX2exX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXc2xX1bxXbxX3xX5xX114xXdxX161xX3xX450xXcxX20xXdxX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX12cxXdxXdexXexX3xX5xXdxXafbxX33xX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xX4xX47exX3xX7xX473xXbxX3xXexX2dxXc3xXdxX3xX382xX33xX6xX3xX61xX34xXexX3xX61xX48xX6xX3xXc2xX20xX16xX17xX3xXc2xX10xX16xX3xXexX44xXdxX3xX1xX6xX14dxX3xX88xX1xX20xX16xX17xX13axX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xXc2xX6xX16xX17xX3xX61xX4cfxX3xX4xX3a0xX6xX3xXc2xX23xXexX3xX16xX27xX5e2xX4xX13axX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xXc2xX65exX3xX16xX17xX1xXdxX5bxX16xX3xX4xX55xX33xX12axX3xXbxX1xXc8xX16xX3xXexX494xX4xX1xX3xX59xX65xX3xX1xXdxX4fexX33xX3xX59xX4dexX3xX4xX4b2xX16xX3xX12cxXafbxX16xX1xX3xX16xX65xX14dxX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX179xXf8xX33xX3xXcdcxX1xX47exX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xXc2xX1bxXbxX161xX3xX450xXad0xX16xX17xX3xX23xX14dxX3xX16xX47exXdxX3xX59xX4dexX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX12axX3xX4xX1bxX4xX3xX12cxX114xX16xX3xX12cxXdxXdexXexX3xXc2xX23xX14dxX12axX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xXc2xX6xX16xX17xX3xX1xX389xX4xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX7xX44xX16xX17xX3xX4xX1xX33xX16xX17xX3xX59xX5e2xXdxX3xXc2xX114xXdxX3xX69xX447xX4xX1xX13axX3xX97xX389xXdxX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xXc2xX6xX16xX17xX3xX1xX389xX4xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xXdexXexX3xX59xX10fxX3xXc2xX114xXdxX3xX69xX447xX4xX1xX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX179xX1xX494xX16xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xXc2xX44xXdxX3xX16xX17xX2exX114xXdxX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX4xX1xX35cxX3xXexX2dxX494xX4xX1xX3xX20xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXc2xX65exX3xX450xX1xX28xXbxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX1xX47exX6xX459xX3xXcxX2dxXdxX4dexX33xX3xXcxXdxX5bxX16xX3xX382xX33xX6xX3xX4xX33xX34xX4xX3xX17x837exXbxX3xX59xX5e2xXdxX3xX16xX1xX65xX3xX5xX65exX16xX1xX3xXc2xX114xX2exX3xX6b7xXdxX61xX3xXcfxX2exX16xX17xX3x7dfcxX16xX12axX3xX4xX1bxX2exX3xX12cxX33xX34xX4xX3xX20xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXc2xX65exX3xX88xXdexXexX3xX17xXdxX6xX2exX3xX12cxX114xX16xX3xX12cxXd4bxX3xX59xX5e2xXdxX3xX20xX16xX17xX3xX6b7xXdxX61xX3xXcfxX2exX16xX17xX3xXffexX16xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX179xXf8xX33xX3xXcdcxX1xX47exX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX16xX47exXdxX3xX2dxX3d3xX16xX17xX3xXcxX2dxXdxX4dexX33xX3xXcxXdxX5bxX16xX3xXc2xX65exX3xX4xX47exX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX5bxX16xX3xX5xX3a0xX6xX3xX33xX14dxX3xX5xXf8xX4xX3xX1xX84xX16xX12axX3xX450xX4xX47exX3xXexX1xX4fexX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX3fxX16xX3xX5xX65exX16xX1xX3xXexX1xX8dxX3xX97xX98xX3xX69xX350xX3xX69xX65xX16xX17xX3xX1xX84xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX10fxX3xX1xX389xX3xX5xX65xX61xX3xXexX2dxX27xX5e2xX4xX3xXc2xXc8xX14dxX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXc2xX1bxXbxX3xX5xX114xXdxX161xX3xX450xXad0xX16xX17xX3xX12cxXdxXdexXexX3xX88xX1xX20xX16xX17xX85cxX3xXcxX2dxXdxX4dexX33xX3xXcxXdxX5bxX16xX3xX15bxX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX4cfxX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX61xX34xXexX3xX4xX33xX34xX4xX3xX4xX1xXdxXdexX16xX13axX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xX4xX47exX3xX61xX34xXexX3xX61xX44xXdxX3xX382xX33xX6xX16xX3xX1xXafbxX3xXexX44xXexX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX450xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xX4xXc8fxX16xX17xX3xXc2xX65exX3xX4xX47exX3xX61xX44xXdxX3xX382xX33xX6xX16xX3xX1xXafbxX3xXexX44xXexX3xX59xX5e2xXdxX3xX7cxXdxXexX5xX10xX2dxX3xXexX2dxX27xX5e2xX4xX3xX88xX1xXdxX3xX20xX16xX17xX3xXexX6xX3xX159xXc8xX61xX3xX5xX27xX28xX4xX3xX4xX1xXc8xX33xX3x8198xX33xX12axX3xXexX1xX20xXdxX3xX16xX65xX2exX459xX12axX3xX20xX16xX17xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX4xX1xXc8xX61xX3xX12cxXdxXdexX61xX3xX5xX114xXdxX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX17xXdxX350xX33xX3xX4xX28xXexX3xX450xX7xXdexXbxX459xX3xX4xXc8fxX3xX4xXbfxX6xX3xX20xX16xX17xX3xXcfxX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX12axX3xX4xXf8xX33xX3xXexX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX67xX6xX2dxX6xX4xX88xX3xa8c8xX12cxX6xX61xX6xX12axX3xX16xX47exXdxX3xX2dxX3d3xX16xX17xX3xX16xX1xX65xX3xX5xX65exX16xX1xX3xXc2xX114xX2exX3xXcxX2dxXdxX4dexX33xX3xXcxXdxX5bxX16xX3xXc2xX65exX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX61xX33xX44xX16xX3xX17xXfe1xXbxX3xX20xX16xX17xX3xX1254xX12cxX6xX61xX6xX3xX59xX10fxX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xXexX1xX494xX4xX1xX3xX20xX16xX17xX3xX23xX14dxX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXcxX33xX14dxX3xX16xX1xXdxX5bxX16xX3xX20xX16xX17xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xXc2xX1bxXbxX3xX5xX114xXdxX3xX2dxX3d3xX16xX17xX3xX5x6eeexX3xX69xX2exX3xX20xX16xX17xX3xX6b7xXdxX61xX3xXcfxX2exX16xX17xX3xXffexX16xX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xX17xXfe1xXbxX3xX4xXf8xX33xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX1254xX12cxX6xX61xX6xX3xX5xX65xX3xX59xX10fxX3xX5xX65exX16xX1xX3xXc2xX114xX2exX3xXcxX2dxXdxX4dexX33xX3xXcxXdxX5bxX16xX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xXc2xX5f3xX16xX17xX3xX12e5xX3xXexXdaxX3xX12cxX50dxX3xX59xXc8fxX3xX88xX1xX494xX3xX1xX114xXexX3xX16xX1xXc8xX16xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX179xX1xX4b2xX61xX3xX7xX47exX4xX3xX7xX55xX4xX3xX88xX1xX50dxX10xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXexX33xX14dxX5bxX16xX3xX12cxX44xX161xX3xX450xX9axX48xX3xX20xX16xX17xX3xX4xX47exX3xXc2xXdxX4dexX33xX3xX1xX65xX16xX1xX3xXexX44xXexX3xXc2xXdexX16xX3xXc2xXc8xX33xX3xXexX1xX10fxX3xX82xX114xX2exX3xX5xX33xX3fxXexX3xXc2xX47exX3xX2c6xX82xX114xX2exX3xX5xX33xX3fxXexX3xX179xX1xX4b2xX61xX3xX7xX47exX4xX3x6138xX55xX4xX3xX88xX1xX50dxX10xX3x556dxXdxX1bxX3xX4xXc3xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX4xX1xX4b2xX16xX17xX3xX15bxX3x6f4fx67b1xX1418xX2exX2dxX69xX6xX12cxX5xX10xX3xX179xX6xX2dxX10xX3xX1417xX4xXexX2cbxX3xX4xXc8fxX16xX17xX3xX4xX1xa860xX16xX17xX3xX4xX47exX3xX17xX10fxX3xXexX44xXexX13axX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX10fxX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xX61xX33xX44xX16xX3xX5xX65xX61xX3xX5xX65xX3xX4xX1xX23xX61xX3xX69xX55xXexX3xX16xX47exX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX179xX1xX494xX16xX1xX3xX382xX33xX14dxX4dexX16xX3xX4xXbfxX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXbfxX16xX17xX3xX1xX34xX3xX61xX34xXexX3xX59xX776xX3xX88xXdxXafbxX16xX3xX2dxX6xX3xXcxX35fxX6xX3xX1bxX16xX3xXcxX44xXdxX3xX4xX6xX2exX3xX16xX1xX3d3xX61xX3xX69xX499xX16xX3xXc2xXdexX16xX3xX59xXdxXafbxX4xX3xX1xXbfxX14dxX3xX12cxX50dxX3xX82xX114xX2exX3xX5xX33xX3fxXexX3xX179xX1xX4b2xX61xX3xX7xX47exX4xX3xX13faxX55xX4xX3xX88xX1xX50dxX10xX3xX1403xXdxX1bxX3xX4xXc3xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX4xX1xX4b2xX16xX17xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX15bxX6xX5xXdxX17xX16xX161xX3xX4xX10xX16xXexX10xX2dxX169xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX16xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX14dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX69xXexX1xX161xX3xX18fxX2xX191xXbxX159xX169xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX161xX3xX1dcxa02axX1daxXbxX159xX169xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX6dxX6dxXdxX13axX12cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX59xX16xX6dxX16xX10xX188xX7xX6dxX1c6xX1a0xX19exX1c6xX6dxX2xX1c6xX19exX69xX191xX2xX1a0xX191xX19exX2xX191xXexX1dcxX18fxX5d8xX1a0xX5xX18fxX15bxXexX6xXdxX15bxX159xX33xX2exX16xX17xX15bxX2xX13axX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX188xXdxX69xXexX1xX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1dcxX157axX1daxXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX2exX16xXaxX12xXb6exX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX13axX0xX10xX61xX12xX3xX2c6xX312xX16xX1xX161xX3xX317xX10xX33xXexX10xX2dxX7xX2cbxX0xX6dxX10xX61xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xXc2xX1bxXbxX3xX5xX114xXdxX161xX3xX450xX179xX1xX4b2xX61xX3xX7xX47exX4xX3xX7xX55xX4xX3xX88xX1xX50dxX10xX3xX88xX1xX20xX16xX17xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX5xX65xX3xXc2xXfe1xX4xX3xX382xX33xX14dxX4dexX16xX12axX3xXc2xX47exX3xX5xX65xX3xX382xX33xX14dxX4dexX16xX13axX3xX97xX389xXdxX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xX16xX5bxX16xX3xX4xX47exX3xX382xX33xX14dxX4dexX16xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX4xX1xX4b2xX61xX3xX7xX47exX4xX3xX7xX55xX4xX3xX88xX1xX50dxX10xX3xX1xX28xXbxX3xX5xX12e5xX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX13xX1xX3fxXbxX3xX4xX27xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX16xX47exXdxX3xX59xX4dexX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXc2xX55xX6xX3xXexX2dx499axX3xX12cxX447xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX473xXexX3xX4cfxX3xX12cxXdxX5bxX16xX3xX17xXdxX5e2xXdxX161xX3xX450xX13xX47exX3xX88xX1xXdxXdexX16xX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xXexX2dxX4cfxX3xXexX1xX65xX16xX1xX3xXexX2dxX35fxX3xX4xX27xX467xXdxX3xX59xX65xX3xX16xX47exX3xX59xXdxX3xXbxX1xX114xX61xX3xX61xX389xXdxX3xX382xX33xX6xX16xX3xX16xXdxXafbxX61xX3xXc2xX6xX16xX17xX3xXc2xX447xX16xX1xX3xX16xX17xX1xa523xX6xX3xX4xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX6xX3xX5xX65xX3xX6xXdxX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX2exX69xX14dxXaxX12xXad0xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xXc2xX1bxXbxX3xX5xX114xXdxX161xX3xX450xXcxX2dxX1790xX3xX10xX61xX3xXc2xX27xX28xX4xX3xXc2xX27xX6xX3xXc2xXdexX16xX3xX97xX98xX3xX12cxX4cfxXdxX3xX88xX1790xX3xX59xX20xX3xX5xX114xXdxX3xX59xX65xX3xX2dxX23xXexX3xX16xX1xXdxX4dexX33xX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xX159xX23xX33xX12axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX12cxX4b2xX16xX17xX3xXc2xXc3xX16xX17xX3xXexX34xXdxX3xXbxX1xX114xX61xX13axX13axX13axX3xX179xX1xXe3xX16xX17xX3xXexX20xXdxX3xX4xX1xX2exX3xXbxX1x4899xXbxX3xX61xX389xXdxX3xX16xX17xX27xX467xXdxX3xXc2xXdexX16xX3xX97xX98xX3xX16xX1xX27xX16xX17xX3xX1xX389xX3xXbxX1xXc3xXdxX3xXc2xXdxX3xXexX1xX10xX2exX3xX4xX2exX16xX3xXc2xX27xX467xX16xX17xX3xX1xX28xXbxX3xXbxX1xX1bxXbxX459xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xX69xXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX2dxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX5bxX16xX3xX382xX33xX6xX16xX161xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15bxXexX1xX33xX61xX12cxX15bxX6xX16xX69xX15bxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b7xX1xX20xX16xX17xX3xX88xX1xX494xX3xX16xX84xXdxX3xX69xXdxX350xX16xX3xX2dxX6xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXexX2dxXf8xX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX1xX2dxX10xX1418xX9xXaxX6dxX382xX33xX2exX4xX15bxXexX10xX6dxX88xX1xX2exX16xX17xX15bxX88xX1xXdxX15bxX16xX2exXdxX15bxX69xXdxX10xX16xX15bxX2dxX6xX15bxX4xX33xX2exX4xX15bxXexX2dxX6xX16xX1xX15bxX5xX33xX6xX16xX15bxXexX2dxX33xX4xX15bxXexXdxX10xXbxX15bxX4xX33xX2exXdxX15bxX4xX33xX16xX17xX15bxX17xXdxX33xX6xX15bxXexX2exX16xX17xX15bxXexX1xX2exX16xX17xX15bxXexX2dxX33xX61xXbxX15bxX59xX6xX15bxX33xX16xX17xX15bxX59xXdxX10xX16xX15bxX12cxXdxX69xX10xX16xX6dxX1c6xX1a0xX1a0xX18fxX19exX18fxX13axX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX6dxX61xX10xX69xXdxX6xX6dxX2xX1c6xX1a0xX6dxX16xX10xX188xX7xX6dxX1c6xX1a0xX19exX1c6xX6dxX2xX1c6xX19exX69xX191xX1a0xX157axX2xX191xX19exX191xXexX2xX191xX1a0xX18fxX5xX1daxX15bxX6xX2xX13axX1e8xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX69xXdxX59xX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b7xX1xX20xX16xX17xX3xX88xX1xX494xX3xX16xX84xXdxX3xX69xXdxX350xX16xX3xX2dxX6xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXexX2dxXf8xX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX1xX2dxX10xX1418xX9xXaxX6dxX382xX33xX2exX4xX15bxXexX10xX6dxX88xX1xX2exX16xX17xX15bxX88xX1xXdxX15bxX16xX2exXdxX15bxX69xXdxX10xX16xX15bxX2dxX6xX15bxX4xX33xX2exX4xX15bxXexX2dxX6xX16xX1xX15bxX5xX33xX6xX16xX15bxXexX2dxX33xX4xX15bxXexXdxX10xXbxX15bxX4xX33xX2exXdxX15bxX4xX33xX16xX17xX15bxX17xXdxX33xX6xX15bxXexX2exX16xX17xX15bxXexX1xX2exX16xX17xX15bxXexX2dxX33xX61xXbxX15bxX59xX6xX15bxX33xX16xX17xX15bxX59xXdxX10xX16xX15bxX12cxXdxX69xX10xX16xX6dxX1c6xX1a0xX1a0xX18fxX19exX18fxX13axX1xXexX61xXaxX12xX6b7xX1xX20xX16xX17xX3xX88xX1xX494xX3xX16xX84xXdxX3xX69xXdxX350xX16xX3xX2dxX6xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xXexX2dxXf8xX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX179xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXc2xXc3xX16xX17xX3xX9axXc8xX16xX3xX4xX1xXbfxX3xXcfxX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX7xX377xX3xX69xXdxX350xX16xX3xX2dxX6xX3xXexX114xXdxX3xXexX1xX65xX16xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX13xX6xX7xX1xX59xXdxX5xX5xX10xX12axX3xX12cxX6xX16xX17xX3xXcxX10xX16xX16xX10xX7xX7xX10xX10xX12axX3xX59xX65xX2exX3xX1c6xX2xX1xX3xX17xXdxX467xX3xX61xXdxX4dexX16xX3xXc2xX20xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX16xX17xX65xX14dxX3xX1c6xX1c6xX6dxX2xX1a0xX3xX2c6xXexX55xX4xX3xX157axX1xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xX16xX6xX14dxX12axX3xXexX1xX10xX2exX3xX17xXdxX467xX3xX7cxX65xX3xX13xX34xXdxX2cbxX13axX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX69xXdxX59xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX368xX33xX3xX4xX3a0xX3xX97xX98xX3xX1c6xX1a0xX1c6xX1a0xX161xX3xX7cxX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX4xX3a0xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX450xX7xX2exX3xX17xX4b2xX16xX17xX459xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xXbxX1xXdxX5bxX16xX3xX1xX50dxXdxX3xX15bxX3xXc2xX1bxXbxX3xX2dxXdxX5bxX16xX17xXaxX3xX1xX2dxX10xX1418xX9xXaxX6dxX69xXdxX10xX61xX15bxX16xX2exX16xX17xX6dxX12cxX6xX33xX15bxX4xX33xX15bxX61xX14dxX15bxX1c6xX1a0xX1c6xX1a0xX15bxX1xX6xXdxX15bxX33xX16xX17xX15bxX4xX33xX15bxX59xXdxX10xX16xX15bxX7xX2exX15bxX17xX6xX16xX17xX15bxXexX2dxX2exX16xX17xX15bxXbxX1xXdxX10xX16xX15bxX1xX2exXdxX15bxX69xX6xXbxX15bxX2dxXdxX10xX16xX17xX6dxX1c6xX1a0xX1a0xX1c6xX1a0xX1c6xX13axX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX6dxX61xX10xX69xXdxX6xX6dxX2xX1c6xX1a0xX6dxX16xX10xX188xX7xX6dxX1c6xX1a0xX19exX2xX6dxX2xX1a0xX157axX69xX191xX1a0xX157axX1dcxX1dcxX19exX18fxXexX18fxX1a0xX191xX1a0xX5xX1daxX15bxX2exX188xX7xX15bxX69xX6xX157axX2xX10xX157axX1c6xX4xX1a0xX19exX157axX4xX19exX1daxX157axX19exX13axX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX69xXdxX59xX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xX368xX33xX3xX4xX3a0xX3xX97xX98xX3xX1c6xX1a0xX1c6xX1a0xX161xX3xX7cxX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX4xX3a0xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX450xX7xX2exX3xX17xX4b2xX16xX17xX459xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xXbxX1xXdxX5bxX16xX3xX1xX50dxXdxX3xX15bxX3xXc2xX1bxXbxX3xX2dxXdxX5bxX16xX17xXaxX3xX1xX2dxX10xX1418xX9xXaxX6dxX69xXdxX10xX61xX15bxX16xX2exX16xX17xX6dxX12cxX6xX33xX15bxX4xX33xX15bxX61xX14dxX15bxX1c6xX1a0xX1c6xX1a0xX15bxX1xX6xXdxX15bxX33xX16xX17xX15bxX4xX33xX15bxX59xXdxX10xX16xX15bxX7xX2exX15bxX17xX6xX16xX17xX15bxXexX2dxX2exX16xX17xX15bxXbxX1xXdxX10xX16xX15bxX1xX2exXdxX15bxX69xX6xXbxX15bxX2dxXdxX10xX16xX17xX6dxX1c6xX1a0xX1a0xX1c6xX1a0xX1c6xX13axX1xXexX61xXaxX12xX67xX368xX33xX3xX4xX3a0xX3xX97xX98xX3xX1c6xX1a0xX1c6xX1a0xX161xX3xX7cxX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX4xX3a0xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xX450xX7xX2exX3xX17xX4b2xX16xX17xX459xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xXbxX1xXdxX5bxX16xX3xX1xX50dxXdxX3xX15bxX3xXc2xX1bxXbxX3xX2dxXdxX5bxX16xX17xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xXc2xX27xX84xX16xX17xX3xX16xX1xXdxXafbxX61xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX55xX16xX17xX3xX4xX3a0xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXexX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX4xXbfxX6xX3xXc2xXc3xX16xX17xX3xX9axXc8xX16xX3xX4xX1xXbfxX3xXcfxX2exX10xX3xX67xXdxX69xX10xX16xX3xX12cxX473xXexX3xXc2xX368xX33xX3xX4xX33xX34xX4xX3xX450xX7xX2exX3xX17xX4b2xX16xX17xX459xX3xXexX2dxX5bxX16xX3xX7xX47exX16xX17xX3xXexX2dxX33xX14dxX4dexX16xX3xX1xX10fxX16xX1xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xXbxX1xXdxX5bxX16xX3xX1xX50dxXdxX3xX15bxX3xXc2xX1bxXbxX3xX2dxXdxX5bxX16xX17xX3xX2dxX377xX3xX59xX5e2xXdxX3xX4xX3a0xX3xXexX2dxXdxX13axX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX69xXdxX59xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b7xX1xX20xX16xX17xX3xX88xX1xX494xX3xX12cxX33xX8dxXdxX3xX59xX3fxX16xX3xXc2xX34xX16xX17xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX4xX3a0xX3xXc2xX368xX33xX3xXexXdxX5bxX16xX3xX4xXbfxX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX7xX6xX33xX3xX88xX1xXdxX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX88xX1xX50dxXdxX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xXaxX3xX1xX2dxX10xX1418xX9xXaxX6dxX382xX33xX2exX4xX15bxXexX10xX6dxX88xX1xX2exX16xX17xX15bxX88xX1xXdxX15bxX12cxX33xX2exXdxX15bxX59xX6xX16xX15bxX69xX2exX16xX17xX15bxXexX2dxX6xX16xX1xX15bxX4xX33xX15bxX69xX6xX33xX15bxXexXdxX10xX16xX15bxX4xX33xX6xX15bxXexX2exX16xX17xX15bxXexX1xX2exX16xX17xX15bxXexX2dxX33xX61xXbxX15bxX7xX6xX33xX15bxX88xX1xXdxX15bxX69xX33xX2exX4xX15bxX4xX1xX33xX6xX15bxX88xX1xX2exXdxX15bxX4xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX6dxX1c6xX1a0xX1a0xX1a0xX1dcxX19exX13axX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX6dxX61xX10xX69xXdxX6xX6dxX2xX1c6xX1a0xX6dxX16xX10xX188xX7xX6dxX1c6xX1a0xX19exX2xX6dxX2xX1c6xX19exX69xX1c6xX1a0xX5d8xX1a0xX1c6xX2xX2xXexX1c6xX157axX5d8xX1dcxX5xX19exX15bxX2xX13axX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX16xX17xX20xX16xX3xX23xX16xX3xXexX27xX28xX16xX17xX3xXexX2dxX2exX16xX17xX3xX4xX33xX34xX4xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX5xX33xX3fxX16xX3xX4xX33xX44xXdxX3xX4xX48xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX55xX16xX17xX3xX59xXdxX5bxX16xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX59xX65xX3xX67xXdxX69xX10xX16xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxX6xX12xX0xX69xXdxX59xX12xX0xX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b7xX1xX20xX16xX17xX3xX88xX1xX494xX3xX12cxX33xX8dxXdxX3xX59xX3fxX16xX3xXc2xX34xX16xX17xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX4xX3a0xX3xXc2xX368xX33xX3xXexXdxX5bxX16xX3xX4xXbfxX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX7xX6xX33xX3xX88xX1xXdxX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX88xX1xX50dxXdxX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xXaxX3xX1xX2dxX10xX1418xX9xXaxX6dxX382xX33xX2exX4xX15bxXexX10xX6dxX88xX1xX2exX16xX17xX15bxX88xX1xXdxX15bxX12cxX33xX2exXdxX15bxX59xX6xX16xX15bxX69xX2exX16xX17xX15bxXexX2dxX6xX16xX1xX15bxX4xX33xX15bxX69xX6xX33xX15bxXexXdxX10xX16xX15bxX4xX33xX6xX15bxXexX2exX16xX17xX15bxXexX1xX2exX16xX17xX15bxXexX2dxX33xX61xXbxX15bxX7xX6xX33xX15bxX88xX1xXdxX15bxX69xX33xX2exX4xX15bxX4xX1xX33xX6xX15bxX88xX1xX2exXdxX15bxX4xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX6dxX1c6xX1a0xX1a0xX1a0xX1dcxX19exX13axX1xXexX61xXaxX12xX6b7xX1xX20xX16xX17xX3xX88xX1xX494xX3xX12cxX33xX8dxXdxX3xX59xX3fxX16xX3xXc2xX34xX16xX17xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX4xX3a0xX3xXc2xX368xX33xX3xXexXdxX5bxX16xX3xX4xXbfxX6xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX7xX6xX33xX3xX88xX1xXdxX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX88xX1xX50dxXdxX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX0xX6dxX6xX12xX0xX6dxX7xXexX2dxX2exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX82xX27xX84xX16xX17xX3xX88xXdxX61xX3xXcxX8dxX16xX17xX3xXexX1xX44xX16xX17xX3xX97xX98xX3xX9axX2exX16xX6xX5xX69xX3xXcxX2dxX33xX61xXbxX3xX382xX33xX6xX14dxX3xXexX2dxX4cfxX3xX5xX114xXdxX3xXc2xX27xX467xX16xX17xX3xXc2xX33xX6xX3xXc2xXdexX16xX3xX13xX1xX65xX3xXcxX2dxX473xX16xX17xX3xX7xX6xX33xX3xX88xX1xXdxX3xXc2xX27xX28xX4xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX88xX1xX50dxXdxX3xX179xX2exX59xXdxX69xX15bxX2xX5d8xX3xX12cxX3d3xX16xX17xX3xX61xX34xXexX3xX4xX33xX34xX4xX3xX59xX3fxX16xX3xXc2xX34xX16xX17xX3xXexX2dxX6xX16xX1xX3xX4xX3a0xX3xX4cfxX3xX13faxX6xX16xX1418xX2exX2dxX69xX12axX3xX12cxX6xX16xX17xX3x6f70xX5xX2exX2dxXdxX69xX6xX12axX3xX1xX20xX61xX3xX2xX1c6xX6dxX2xX1a0xX13axX0xX6dxXbxX12xX0xX6dxX69xXdxX59xX12xX0xX6dxX5xXdxX12xX0xX6dxX33xX5xX12xX0xX69xXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX6dxX69xXdxX59xX12xX0xX6dxX69xXdxX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1417xX33xXexX1xX2exX2dxXaxX12xXcdcxX1xX27xX84xX16xX17xX3xX82xXfe1xX16xX17xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13faxX2exX33xX2dxX4xX10xXaxX12xX2c6xXcxX1xX10xX2exX3xX317xX10xX33xXexX10xX2dxX7xX2cbxX0xX6dxXbxX12
Phương Đặng