Toyota giảm giá Rush tại Việt Nam
Toyota thực hiện việc giảm giá niêm yết của dòng xe Rush nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.
b726xfb9bxefacxf44excea0xc6bexX2xe5a2x13061x13581xf773xX3xfcf4xXbxf7caxfa1fxf59cxX1xX2xdbc0xX3xX6xXfx10b5fxX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex1309bxX0xX1xbd17xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex1166cx13531xX16xXfxX9xX2xXexX22xX2fx101b8x10eebxX37xXfxX3xX7x10a7bxX16xb7cbx11f6axX7xX3dxX16x10e8cxX7xc2f7xff27xXbxX1xX7xXfx105e1xX16xX7xc776xX16x1031axXfxX7x10dd7xX3xX40xX0x102e6xX1xX25xX22xX0xX58xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX37x11281xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX40xX3xX16xX6cxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exd179xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xXfxX1x134c1xX8xX7xX1xX16xX51xX6cxX7x137a3xX16xX51xX8xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX6cxX16xf543xX40xX7xX38x12f31xXfxX7xX8x10304xX3xX7xX4xc4b1xX6cxX3dxX7xbf98xX2xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX6cxX1x1399bxX40xX7xXfxba09xX6cxX3dxX7xXbx12497xX8xX7xX8xX4cxX6cxX1xX7xXfxX6xX3xX6cxX1xX7xX9dx139e8xX16xX7xX8xX44xX8xX7xf518xd056xX16xX7xXfxX1xXb5xX7xX6cxX1x1227axX7xf834xX16xXfxXbxX47xb91fxX16xXbxX1xX16xX7x13853xX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX1xX3xX38xX7x11fddxX47x102c4xX47x11748xX16xX7xXfdx13909xf3fdxcc00xX0xX58xX2exX22xX0xX4xX16xX9dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXf7xX37xX4xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex130d8xX37xX4xX38xXexX22xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX7xX9dx133ffxX3xX7xXfxX1x13996xX6cxX3dxX7xXf7xX44xX37xX7xX3dxX16xX44xX7xXf7xX44xX6cxX7xX40xXdfxX16xX7xX8xX1xX37xX7xX40xecccxX47xX7xX109xfdfexX4fxX7xX112xX7xX8xX1x13069xX7xX8xe58dxX7xX6cxX1xff0axX7xX46xX47xXbxX1xX113xX7x12accx1176axX7xXfxX1x1025cx11631xX7xXbdxX2xX7xXe6xXf0x11364xX8xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7x13663xf6baxX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xcaf7xX6cxX3dxX196xX7xXe6xXf0xX3xX7xX40xXd0xX8xX7xX3dxX16xX44xX7xX6cxX16xXadxX40xX7xX38xXb1xXfxX7xXbdxX47xXe7xX6cxX3dxX7xX8xXb9xX6cxX7xfb2fxX1a9xX1a9xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxX113xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xcd69xc90fxX38xX7xXe6xXf0xX19dxX8xX7xXbdxX2xX40xX7xX9xfd6dxX7xXe6xc235xX6cxX3dxX7xXfxX1xX44xX16xX7xX3dxX16x11327xX2exX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXfxX1xXadxX40xX7xXbxXd0xX8xX7xX8xX4cxX6cxX1xX7xXfxX6xX3xX6cxX1xX7xXfxX4cxX16xX7xX6cxX1x13af6xX40xX7xXbdxX2xX7xX112xX7xX8xX1xX181xX7xX8xX184xX7xX6cxX1xX188xX196xX7xX10dxX1xX16xX7xX8xX44xX8xX7xXe6xXe7xX16xX7xXfxX1xXb5xX7xX109xX47xX10bxX47xX10dxX16xX7x12222xX6xXfxX16xX3dxX3xX7x11307x1220cxe819xX274xX12xX1aaxX1aaxX274xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dx13084xX7xX1xX3xX38xX7xXf2xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX272xX1aaxX1aaxX1aaxX12xX1d7xX1a9xd848xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxX285xX7xX8xX240xX7xX3dxX16xX44xX7xXf7xX44xX6cxX7xXfxX1xd3ddxX2exX7xX1x123adxX6cxX113xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xX141xXadxX6cxX7xX8xX4cxX6cxX1xX7xXe6xX240xX196xX7xX9dxXdfxX16xX7xXbxX95xX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xX1xX16xX51xX6cxX7xX8xXb5xX3xX7xX8xX44xX8xX7xXf7xX16xXb1xX6cxX7xXfxX1xX195xX7xXf2x108bexX4fxX7xX6cxX1fcxX6cxX3dxX7xX3dx110d6xX40xX7xX6cxX1xXf0xX7xXf2xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX190xX6xX37xXbxXbxX7xX272xX1d7xX112xX2a5xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxX285xX7xX1xX3xX38xX7xX109xX47xX10bxX47xX10dxX16xX7xXfdxX111xX112xX7xX272xX1aax127e8xX274xX12xX1aaxX274xX274xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxX285xX196xX7xX9xX19dxX16xX7xXfxX1xXb1xX7xX9dx1209cxX7xX10dxX1xX3fxX7xX6cxXcbxX6cxX3dxX7xX9dxfa7exX6cxX7xX1xX209xX6cxX1xX7xX9xX16xX6cxX1xX7xX1xX37xX4cxXfxX7xX8xXb5xX3xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX8xcb81xX6cxX3dxX7xX2exX1xX315xX6cxX7xX6cxX209xX37xX7xXbxX47xX38xX7xX3dxX16xX3fxX40xX113xX0xX58xX2exX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX47xX6xX2xX7xX6cxX37xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX6cxXexX7xX3xX9xX16xX3dxX6cxXdxXexX8xX2xX6cxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX37xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xX9dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX10bxX3xX4xX12xX16xX6cxX16xX40xX3xX3dxX2xX12xf771xX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX40xX3dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX190xX2xX6cxXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX38xX9xX2xXdxXexX420xX16xX4xXfxX1xde27xX7xX1d7xX25xX1aaxX2exXbdx10097xX7xX1xX2xX16xX3dxX1xXfxX44bxX7xX273xX25xX2a5xX2exXbdxX452xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX3fxX6cxX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX58xX16xX113xXf7xX3xX37xX1xX3xXfxX16xX6cxX1xX113xX9dxX6cxX58xX6cxX2xX420xXbxX58xc88exX2a5xX1a9xX112xX58xX25xX2a5xX357xX4xX273xX4a2xX25xX25xX273xX25xX357xXfxX25xX25xX274xX4a2xX274xX9xX2a5xX113x122d6xX2exX3dxbfddxX6xXdxX112xX1aaxX25xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXfxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX420xX16xX4xXfxX1xXdxXexX1d7xX25xX1aaxXexX7xX1xX2xX16xX3dxX1xXfxXdxXexX273xX25xX2a5xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX6cxX4xX12xX2xX9dxX2xX6cxXfxXdxXexXfxX6xX47xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX3fxX6cxX1xX7xX25xXexX7xX58xX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xX58xXfxXf7xX37xX4xX38xX22xX0xX58xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xX54xX3dxX37xX209xX16xX7xX6xX3xX196xX7xX4xX37xX7xX9xX209xX7xXbdxX2xX7xX6cxX1xX380xX2exX7xX10dxX1x10b01xX47xX196xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX10dxX1xX15dxX6cxX3dxX7xXe6xXf0xX19dxX8xX7xX1xXf0xf8e4xX6cxX3dxX7xXf0xX47xX7xXe6x11851xX16xX7xX1aaxX2a5xfb6dxX7xX9xX51xX7xX2exX1x12772xX7xXfxX6xXf0xXdfxX8xX7xXf7xX4cxX7xXfxX158xX7xX3dxX16xd92cxX7xXe6xXb1xX6cxX7xX1xXb1xXfxX7xX6cxXcbxX40xX7xX4a2xX2a5xX4a2xX2a5xX113xX7xX1fbxX1fcxX38xX7xX8xX3a3xX6cxX3dxX7xX9xX209xX7xX40xX20cxXfxX7xXfxX6xX37xX6cxX3dxX7xX6cxX1xf00fxX6cxX3dxX7xX6cxX3dxX47xX38xXadxX6cxX7xX6cxX1xX1fcxX6cxX7xX10dxX1xX16xXb1xX6cxX7xX46xX47xXbxX1xX7xX3dx12075xX2exX7xXf7xX2c0xXfxX7xX9xX19dxX16xX7xXfxX6xXf0xXdfxX8xX7xX9dxX47xX3xX7xX4xX37xX3xX6cxX1xX7xXbxXe7xX7xXf2xX30cxX4fxX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX196xX7xX10dxX1xX16xX7xX2exX1xX16xXadxX6cxX7xXf7xX3fxX6cxX7x12fe3xX2fxX7xX8xXb5xX3xX7xX40xX176xX47xX7xXbdxX2xX7xX6cxX209xX38xX7xX1xX16xX51xX6cxX7xXe6xX5b8xX7xXe6xXf0xX19dxX8xX7xX8xX1xX47xX38xX195xX6cxX7xXbxX3xX6cxX3dxX7xX9x10667xX2exX7xX6xX44xX2exX7xX6cxX20cxX16xX7xXe6xca27xX3xX113xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xX190x12a45xX6cxX3dxX7xX9dxXdfxX16xX7xXf2xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX9dxX209xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX655xX9dxX3xX6cxX10bxX3xX196xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX9xX209xX7xX40xX20cxXfxX7xXfxX6xX37xX6cxX3dxX7xX1a9xX7xX40xX176xX47xX7xXbdxX2xX7xX40xX5b0xX7xX6xX3xX7xXfxX6xX209xX37xX7xX9xXf0xX47xX7xX15dxXfxX15dxX7xX112xX7xX8xX1xX181xX7xX8xX184xX7xX6cxX1xX188xX7xX3dxX16xX44xX7xX6xfcaexX7xXfxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX113xX7xX1fbxX374xX47xX7xX6xX3xX7xX40xX681xXfxX7xX8xX47xXe7xX16xX7xX6cxXcbxX40xX7xX4a2xX2a5xX25xX357xX196xX7xXfxX6xX37xX6cxX3dxX7xX10dxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX9xX16xXadxX6cxX7xXfxX16xXb1xX2exX7xXfxX1xX47xX7xX9dxX374xX7xXfxX1xX209xX6cxX1xX7xX8xX15dxX6cxX3dxX7xXfxX1xf59dxX7xX4a2xX7xXe6xX4cxX16xX7xX4xX16xX51xX6cxX7xX8xXb5xX3xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX9xX4cxX16xX7xX8xX240xX7xX2exX1xX315xX6cxX7xXfxX1xX2c0xXfxX7xXfxX1xXb1xX7xX1xX2c4xX6cxX113xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX655xX9dxX3xX6cxX10bxX3xX7xXfxX1xXf0xX5d4xX6cxX3dxX7xXbdxX47xX38xXadxX6cxX7xX9xX209xX7xX40xX176xX47xX7xXf2xX30cxX4fxX7xXb1xX7xX10dxX1xX44xX8xX1xX7xX6cxX1xX2c0xXfxX7xX2exX1xX1fcxX6cxX7xX10dxX1xX217xX8xX113xX7xX2fxX6xX37xX6cxX3dxX7xX10dxX1xX16xX7xXe6xX240xX196xX7xX4xX6a6xX7xX8xX240xX7xX9xXf0xX19dxX6cxX3dxX7xXbdxX2xX7xXf7xX44xX6cxX7xX6xX3xX7xefecxX6cxX7xXe6xX68dxX6cxX1xX7xX9dxX209xX7xX10dxX1xX3fxX7xd94cxX47xX3xX6cxX7xX1xX2c4xX6cxX7xX655xX9dxX3xX6cxX10bxX3xX196xX7xX4xX37xX3xX6cxX1xX7xXbxXe7xX7xX8xXb5xX3xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX8xX1xXf0xX3xX7xXfxX1xX195xX7xXbxX37xX7xXbxX44xX6cxX1xX7xX9dxXdfxX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX113xX0xX58xX2exX22xX0xXfxX3xXf7xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX47xX6xX2xX7xXbxX8xX6xX2xX2xX6cxXbxX1xX37xXfxX7xX6cxX37xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX6cxXexX7xX3xX9xX16xX3dxX6cxXdxXexX8xX2xX6cxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXf7xX37xX4xX38xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX40xX3dxX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX3fxX6cxX1xX7xX4a2xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX58xX16xX113xXf7xX3xX37xX1xX3xXfxX16xX6cxX1xX113xX9dxX6cxX58xX6cxX2xX420xXbxX58xX4a2xX2a5xX1a9xX112xX58xX25xX2a5xX357xX4xX273xX4a2xX25xX25xX1d7xX25xX4a2xXfxX357xX274xX273xX1d7xX9xX25xX113xX4bbxX2exX3dxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXfxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXf7xX16xX6cxX4xX12xX2xX9dxX2xX6cxXfxXdxXexXfxX6xX47xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX3fxX6cxX1xX7xX4a2xXexX7xX58xX22xX0xX58xXfxX4xX22xX0xX58xXfxX6xX22xX0xX58xXfxXf7xX37xX4xX38xX22xX0xX58xXfxX3xXf7xX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xX2fxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX196xX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXe6xXf0xX19dxX8xX7xXfxX6xX3xX6cxX3dxX7xXf7xX68dxX7xXe6xX20cxX6cxX3dxX7xX8xX2c4xX7xXbdxXcbxX6cxX3dxX7xX4a2xX54xX46xX12xX4fxX26bxX7xX25xX113xX1aaxX111xX196xX7xX8xX15dxX6cxX3dxX7xXbxX47xX2c0xXfxX7xX25xX2a5xX4a2xX7xX40xX5b8xX7xX9xX95xX8xX196xX7xX40xX15dxX12xX40xX2xX6cxX7xXbdxX37xX681xX6cxX7xX25xX1a9xX273xX7xX54xX40xX7xX9dxX209xX7xX1xX20cxX2exX7xXbxXe7xX7xX273xX7xX655xX2fxX113xX7xX111xX19dxX16xX7xXfxX1xXb1xX7xX9xXdfxX6cxX7xX6cxX1xX2c0xXfxX7xX8xXb5xX3xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXbxX37xX7xX9dxXdfxX16xX7xX8xX44xX8xX7xXe6xXe7xX16xX7xXfxX1xXb5xX7xX6cxXc7xX40xX7xX5b0xX7xX1xX51xX7xX4xX176xX6cxX7xXe6xX20cxX6cxX3dxX7xX8xX315xX47xX7xXbxX3xX47xX7xX9dxX209xX7xX10dxX1xX47xX6cxX3dxX7xX3dxX315xX40xX7xX3dxX315xX6cxX7xX3dxX16xXe7xX6cxX3dxX7xXbdxX2xX7xX109xX17axX4fxX7xXfxX1xX95xX8xX7xXfxX1xX191xX113xX0xX58xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX141xX37xX4xX38xXexX22xX2fxX47xX38xX7xX6cxX1xX16xXadxX6cxX196xX7xX6cxX3dxX37xX4cxX16xX7xX1xX774xX6cxX1xX7xX10dx1028exX40xX7xXf7xX681xXfxX7xX40xX681xXfxX196xX7xX3dxX16xX44xX7xXf7xX44xX6cxX7xXe6xX681xXfxX7xX9dxX209xX7xXfxX774xX6cxX1xX7xXfxX6xX4cxX6cxX3dxX7xc449xX40xX47xX3xX7xXf7xX16xX3xX7xX10dx12effxX40xX7xX9xX4cxX8xff2dxX7xX4xX16x12beexX6cxX7xX6xX3xX7xXfxX6xX37xX6cxX3dxX7xX3dxX16xX3xX16xX7xXe6xX37xX4cxX6cxX7xXbdxX2xX7xX40xXdfxX16xX7xXfxX6xX774xX6cxX1xX7xX9xX209xX6cxX3dxX7xX10dxX1xX16xXb1xX6cxX7xX46xX47xXbxX1xX7xX10dxX1xX15dxX6cxX3dxX7xX3dxX16xX209xX6cxX1xX7xXe6xXf0xX19dxX8xX7xX6cxX1xX16xX374xX47xX7xXfxX1xX16xX51xX6cxX7xX8xX3fxX40xX7xXfxX158xX7xX6cxX3dxXf0xX5d4xX16xX7xX4xX6a6xX6cxX3dxX113xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX58xXbxX2xX8xXfxX16xX37xX6cxX22xX0xX4xX16xX9dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX2fxX16xX6cxX7xX9xX16xXadxX6cxX7xX82bxX47xX3xX6cxX44bxX0xX58xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX47xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX47xX40xXf7xX12xX3xX6cxX4xX12xXbxX3xX2exX37xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX9dxX176xX6cxX7xX8xX681xXfxX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xXbxX3fxX6cxX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xXfxX6xXadxX6cxX7xXfxX37xX209xX6cxX7xX8xX315xX47xXexX7xX1xX6xX2xe476xXdxXexX58xXbdxX2xX58xXfxX37xX38xX37xXfxX3xX12xX9dxX3xX6cxX12xX8xX3xXfxX12xX3dxX16xX3xX40xX12xXbxX3xX6cxX12xXbdxX47xX3xXfxX12xXfxX6xX2xX6cxX12xXfxX37xX3xX6cxX12xX8xX3xX47xX58xX25xX274xX1d7xX2a5xX112xX4a2xX113xX1xXfxX40xXexX22xX0xX16xX40xX3dxX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX40xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX4a2xX2a5xX58xX6cxX2xX420xXbxX58xX4a2xX2a5xX1a9xX2a5xX58xX25xX4a2xX357xX4xX4a2xX2a5xX1d7xX25xX2a5xX1a9xX273xXfxX1d7xX273xX274xX9xX25xX113xX2exX6cxX3dxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXfxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xX9dxX22xX0xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX9dxX176xX6cxX7xX8xX681xXfxX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xXbxX3fxX6cxX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xXfxX6xXadxX6cxX7xXfxX37xX209xX6cxX7xX8xX315xX47xXexX7xX1xX6xX2xXc18xXdxXexX58xXbdxX2xX58xXfxX37xX38xX37xXfxX3xX12xX9dxX3xX6cxX12xX8xX3xXfxX12xX3dxX16xX3xX40xX12xXbxX3xX6cxX12xXbdxX47xX3xXfxX12xXfxX6xX2xX6cxX12xXfxX37xX3xX6cxX12xX8xX3xX47xX58xX25xX274xX1d7xX2a5xX112xX4a2xX113xX1xXfxX40xXexX22xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX9dxX176xX6cxX7xX8xX681xXfxX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xXbxX3fxX6cxX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xXfxX6xXadxX6cxX7xXfxX37xX209xX6cxX7xX8xX315xX47xX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22x11785xX6a6xX7xX10dxX1xX15dxX6cxX3dxX7xX8xXb9xX6cxX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX6cxX1xX16xX374xX47xX7xX6cxX1xXf0xX7xX1xX3xX16xX7xXfxX1xX44xX6cxX3dxX7xXfxX6xXf0xXdfxX8xX196xX7xX6cxX1xXf0xX6cxX3dxX7xX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX9dxX176xX6cxX7xX8xX1xXf0xX3xX7xXfxX1xX195xX7xXe6xXf0xX3xX7xXbxX3fxX6cxX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xXfxX6xX5b0xX7xX9xX4cxX16xX7xXf7xX774xX6cxX1xX7xXfxX1xXf0xX5d4xX6cxX3dxX7xX6cxX1xXf0xX7xXfxX1xX5d4xX16xX7xX3dxX16xX3xX6cxX7xXfxX6xXf0xXdfxX8xX7xX4xX68dxX8xX1xX7xX190xX37xX9dxX16xX4xX12xX25xX274xX113xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXf2xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX190xX6xX37xXbxXbxX7xX8xX1xX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX196xX7xX3dxX16xX44xX7xX1d7xX112xX2a5xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxXexX7xX1xX6xX2xXc18xXdxXexX58xXbdxX2xX58xX40xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX12xXbdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX12xX8xX6xX37xXbxXbxX12xX8xX1xX3xX37xX12xX9dxX16xX2xXfxX12xX6cxX3xX40xX12xX3dxX16xX3xX12xX1d7xX112xX2a5xX12xXfxX6xX16xX2xX47xX12xX4xX37xX6cxX3dxX58xX25xX274xX1aaxX273xX2a5xX357xX113xX1xXfxX40xXexX22xX0xX16xX40xX3dxX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX40xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX4a2xX2a5xX58xX6cxX2xX420xXbxX58xX4a2xX2a5xX4a2xX357xX58xX25xX2a5xX1aaxX4xX273xX2a5xX274xX1aaxX1aaxX1a9xX4a2xXfxX274xX4a2xX1aaxX274xX2a5xX9xX2a5xX113xX4bbxX2exX3dxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXfxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xX9dxX22xX0xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXf2xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX190xX6xX37xXbxXbxX7xX8xX1xX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX196xX7xX3dxX16xX44xX7xX1d7xX112xX2a5xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxXexX7xX1xX6xX2xXc18xXdxXexX58xXbdxX2xX58xX40xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX12xXbdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX12xX8xX6xX37xXbxXbxX12xX8xX1xX3xX37xX12xX9dxX16xX2xXfxX12xX6cxX3xX40xX12xX3dxX16xX3xX12xX1d7xX112xX2a5xX12xXfxX6xX16xX2xX47xX12xX4xX37xX6cxX3dxX58xX25xX274xX1aaxX273xX2a5xX357xX113xX1xXfxX40xXexX22xXf2xX16xXfxXbxX47xXf7xX16xXbxX1xX16xX7xXfdxX2exX3xX6cxX4xX2xX6xX7xX190xX6xX37xXbxXbxX7xX8xX1xX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX196xX7xX3dxX16xX44xX7xX1d7xX112xX2a5xX7xXfxX6xX16xX51xX47xX7xXe6xX1b3xX6cxX3dxX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xXf2xX176xX47xX7xXbdxX2xX7xX40xX3xX6cxX3dxX7xX2exX1xX37xX6cxX3dxX7xX8xX44xX8xX1xX7xXbdxX47xX7xX1xXf0xXdfxX6cxX3dxX7xX40xXdfxX16xX196xX7xX109xX17axX4fxX7xX10dxXb1xXfxX7xX1xX19dxX2exX7xXf2xX30cxX4fxX196xX7xX6xX3xX7xX40xX681xXfxX7xXfxX1xX68dxX7xXfxX6xXf0xX5d4xX6cxX3dxX7xX6cxX3dxX209xX38xX7xX25xX1d7xX58xX112xX58xX4a2xX2a5xX4a2xX2a5xX196xX7xX40xX20cxXfxX7xX2exX1xX16xXadxX6cxX7xXf7xX3fxX6cxX113xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexc506xX6cxX4xX37xX6cxX2xXbxX16xX3xX7xX9dxX209xX7xX2fxX1xX44xX16xX7xX111xX3xX6cxX7xX8xX4cxX6cxX1xX7xXfxX6xX3xX6cxX1xX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xX15dxXfxX15dxX7xX9dxX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX1xX6xX2xXc18xXdxXexX58xXbdxX2xX58xX16xX6cxX4xX37xX6cxX2xXbxX16xX3xX12xX9dxX3xX12xXfxX1xX3xX16xX12xX9xX3xX6cxX12xX8xX3xX6cxX1xX12xXfxX6xX3xX6cxX1xX12xXbdxX47xX3xXfxX12xX37xXfxX37xX12xX9dxX3xX37xX12xX9dxX16xX2xXfxX12xX6cxX3xX40xX58xX25xX274xX273xX1aaxX25xX273xX113xX1xXfxX40xXexX22xX0xX16xX40xX3dxX7xXbxX6xX8xXdxXexX58xX40xX2xX4xX16xX3xX58xX25xX4a2xX2a5xX58xX6cxX2xX420xXbxX58xX4a2xX2a5xX4a2xX1d7xX58xX25xX2a5xX1aaxX4xX25xX25xX273xX2a5xX274xX273xX112xXfxX25xX1a9xX25xX112xX9xX274xX12xX2a5xX357xX12xX47xX4bbxX8xX6xX113xX4bbxX2exX3dxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX2fxX37xX38xX37xXfxX3xX7xX3dxX16xX3fxX40xX7xX3dxX16xX44xX7xX46xX47xXbxX1xX7xXfxX4cxX16xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX58xX22xX0xX58xX3xX22xX0xX4xX16xX9dxX22xX0xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX109bxX6cxX4xX37xX6cxX2xXbxX16xX3xX7xX9dxX209xX7xX2fxX1xX44xX16xX7xX111xX3xX6cxX7xX8xX4cxX6cxX1xX7xXfxX6xX3xX6cxX1xX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xX15dxXfxX15dxX7xX9dxX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xXexX7xX1xX6xX2xXc18xXdxXexX58xXbdxX2xX58xX16xX6cxX4xX37xX6cxX2xXbxX16xX3xX12xX9dxX3xX12xXfxX1xX3xX16xX12xX9xX3xX6cxX12xX8xX3xX6cxX1xX12xXfxX6xX3xX6cxX1xX12xXbdxX47xX3xXfxX12xX37xXfxX37xX12xX9dxX3xX37xX12xX9dxX16xX2xXfxX12xX6cxX3xX40xX58xX25xX274xX273xX1aaxX25xX273xX113xX1xXfxX40xXexX22xX109bxX6cxX4xX37xX6cxX2xXbxX16xX3xX7xX9dxX209xX7xX2fxX1xX44xX16xX7xX111xX3xX6cxX7xX8xX4cxX6cxX1xX7xXfxX6xX3xX6cxX1xX7xXbdxX47xX2c0xXfxX7xX15dxXfxX15dxX7xX9dxX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX0xX58xX3xX22xX0xX58xXbxXfxX6xX37xX6cxX3dxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX111xXf0xX19dxX6cxX3dxX7xXbdxX2xX7xX8xX37xX6cxX7xX6cxX1xX380xX2exX7xX10dxX1xX593xX47xX7xX9dxX209xX37xX7xX4fxX16xX51xXfxX7xX54xX3xX40xX7xXfxX158xX7xX109bxX6cxX4xX37xX6cxX2xXbxX16xX3xX7xX6cxX1xX16xX374xX47xX7xX1xX2c4xX6cxX7xX3dxX315xX6cxX7xX3dxX2c0xX2exX7xX6xXf0xX184xX16xX7xXbxX37xX7xX9dxXdfxX16xX7xX2fxX1xX44xX16xX7xX111xX3xX6cxX7xXfxX6xX37xX6cxX3dxX7xX1aaxX7xXfxX1xX44xX6cxX3dxX7xXe6xX315xX47xX7xX4a2xX2a5xX4a2xX2a5xX113xX0xX58xX2exX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX58xX9xX16xX22xX0xX58xX47xX9xX22xX0xX4xX16xX9dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX58xX4xX16xX9dxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX109xX37xX47xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX37xX7x10061xX16xX6cxX3dxX0xX58xX2exX22