Thành phố Hà Tĩnh đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II

(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KT-XH trên địa bàn TP Hà Tĩnh có nhiều lĩnh vực khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, TP Hà Tĩnh đã đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II.

Đó là ý kiến đánh giá tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (26/6).

Thành phố Hà Tĩnh đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị

Với sự tập trung đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của nhân dân và các doanh nghiệp nên tình hình KT-XH tiếp tục có bước phát triển.

Thành phố Hà Tĩnh đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II

Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Trọng: 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của TP Hà Tĩnh, đặc biệt là thu hút nguồn lực xây dựng đô thị loại II đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp và xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông lâm và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm 2017.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; QPAN được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Nhiều tiêu chuẩn đô thị loại II đã được củng cố và đáp ứng yêu cầu. 6 tháng đầu năm, tăng thêm 10 tiêu chí, đến nay đã đạt 57/59 tiêu chí của đô thị loại II. Công tác thu ngân sách ước đạt 290.945 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch tỉnh giao, 35,3% kế hoạch HĐND thành phố giao...

Thành phố Hà Tĩnh đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tống Thị Quỳnh Hoa: Ngoài kết quả đạt được, TP Hà Tĩnh cần phải tiếp tục có nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách, có cơ chế mạnh cho an sinh xã hội và thay đổi phương thức hỗ trợ về chính sách trong phòng trào xây dựng đô thị văn minh...

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại về công tác thu ngân sách, tiến độ các dự án phát triển đô thị loại II còn chậm so với hợp đồng ký kết; tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra, xử lý chưa kịp thời và triệt để... nên cần sớm khắc phục.

Thành phố Hà Tĩnh đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Quốc Đạt: Báo cáo nên đưa ra số liệu cụ thể, chi tiết hơn về một số lĩnh vực như: Tín dụng ngân hàng, thu hút đầu tư và giáo dục..., để từ đó đánh giá đúng và đưa ra những giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới

TP Hà Tĩnh đã đề ra một số mục tiêu, kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục tạo điều kiện phát triển sản xuất, nhất là các dự án đầu tư, các loại hình sản xuất tiếp cận các cơ chế hỗ trợ của tỉnh và thành phố; huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đô thị loại II, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; ngành giáo dục chuẩn bị tốt kế hoạch năm học 2018-2019, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đảm bảo QPAN trên địa bàn...

Thành phố Hà Tĩnh đạt 57/59 tiêu chí đô thị loại II

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Các ngành liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách và thực hiện hiệu quả đề án xây dựng đô thi loại II

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, ngành phải rà soát các chỉ thị về việc quản lý nhà nước để tạo điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, đặc biệt là thương mại - dịch vụ, du lịch...

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy còn chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách và thực hiện hiệu quả đề án xây dựng đô thi loại II, đồng thời tập trung xây dựng nông thôn mới; giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đảm bảo QPAN trên địa bàn thành phố, gắn với đó là thanh tra, kiểm tra về những kết quả đạt được.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast