Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Chương trình hợp tác sẽ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh được thực tập, làm việc bán thời gian tại các doanh nghiệp và cung cấp cơ hội tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

Chiều 22/2, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh, Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng (AVD) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh (Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh) tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

Tiến sỹ Cao Thành Lê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và ông Trần Việt Dũng - đại diện Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng ký kết biên bản ghi nhớ.

Với thỏa thuận tăng cường hợp tác được ký kết, Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng (AVD) sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh triển khai các nội dụng: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) có chất lượng phù hợp yêu cầu của AVD; định hướng công việc trong lĩnh vực CNTT cho sinh viên của AVD; tạo điều kiện cho sinh viên Khoa CNTT - KT của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh được tiếp cận với công việc thực tế, thực tập và làm việc bán thời gian tại AVD, vận dụng kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế lao động sản xuất; cung cấp cơ hội tuyển dụng cho sinh viên ngành CNTT của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh sau khi tốt nghiệp; tăng cường quảng bá thương hiệu, hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh và bà Phạm Thị Hiệp Định - Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ.

Cũng tại lễ ký kết, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực có nghiệp vụ bán hàng, kế toán đạt chất lượng phù hợp yêu cầu của Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh; định hướng công việc trong lĩnh vực bán hàng siêu thị, kế toán cho sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh; tạo điều kiện cho sinh viên Khoa CNTT - KT được tiếp cận với công việc thực tế, thực tập và làm việc bán thời gian tại Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, vận dụng kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế lao động sản xuất; cung cấp cơ hội tuyển dụng cho sinh viên ngành nghiệp vụ bán hàng, kế toán sau khi tốt nghiệp; tăng cường quảng bá thương hiệu, hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững; có thêm nhiều hoạt động chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng thực tế, cập nhật các xu hướng bán hàng mới…

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

Ông Trần Việt Dũng - Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng: "Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng tham gia chương trình ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức nhằm tạo cơ hội tiếp cận kỹ năng thực hành nghề sau đào tạo và tìm kiếm việc làm của sinh viên".

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

Tiến sỹ Cao Thành Lê - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh phát biểu cám ơn sự hợp tác của các doanh nghiệp và cam kết sẽ đảm bảo các nội dung ký kết.

Chương trình hợp tác về nguồn nhân lực và đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh với Công ty TNHH Công nghệ An Việt Dũng và Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký kết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast