10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

(Baohatinh.vn) - Hơn 80% đường GTNT được kiên cố, trên 1.400 mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng.... Đó là những kết quả nổi bật mà Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đạt được sau 10 năm triển khai xây dựng NTM.

10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM của huyện Cẩm Xuyên diễn ra vào sáng nay (24/8).

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 11 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, số xã bình quân đạt 3,5 tiêu chí, không có xã đạt 7 tiêu chí. Tuy nhiên, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân nên sau 10 năm bắt tay xây dựng NTM Cẩm Xuyên đã có những bước đổi thay mạnh mẽ và toàn diện.

10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Trần Hữu Duyệt báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng NTM của huyện.

Đến nay, toàn huyện đã có 17/25 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 14 tiêu chí, bình quân đạt 18,12 tiêu chí/xã.

Đặc biệt, sản xuất có bước phát triển mạnh mẽ, toàn huyện đã thành lập được 929 tổ hợp tác, 166 hợp tác xã, 339 doanh nghiệp, hình thành và đi vào hoạt động trên 1.404 mô hình kinh tế.

Các mô hình từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với sản phẩm chủ lực, có tính liên kết, ứng dụng KHCN vào sản xuất, chế biến.

Nhờ sản xuất có bước phát triển mạnh nên thu nhập bình quân đầu người của Cẩm Xuyên không ngừng tăng lên, đến nay, ước đạt 41 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 6%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80%. Cẩm Xuyên cũng đã xây dựng được 43 khu dân cư kiểu mẫu với trên 639 vườn mẫu đạt chuẩn.

10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, 10 năm qua, toàn huyện đã làm được trên 1.000 km đường giao thông đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 80%); nâng cấp, cứng hóa trên 226 km kênh mương thủy lợi; 201 nhà văn hóa thôn được xây dựng, nâng cấp cải tạo; hệ thống điện, đường, trường, trạm, hạ tầng thương mại nông thôn được đầu tư nâng cấp khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh cho nhân dân.

10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại Cẩm Xuyên khẳng định: Cẩm Xuyên là địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt, ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương trong xây dựng NTM nên huyện đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nhất là trong xây dựng thiết chế, hạ tầng cơ sở và nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Để có được những kết quả to lớn sau 10 năm xây dựng NTM, ngoài việc nỗ lực huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh thì các tầng lớp nhân dân Cẩm Xuyên đã có sự đồng thuận và đóng góp to lớn cả về công và của để hoàn thành các tiêu chí. Trong giai đoạn 2010-2020, nhân dân toàn huyện đã đóng góp trên 333 tỷ đồng và hiến hơn 811.000 m2 đất, trên 949 ngày công xây dựng NTM.

10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên...

10 năm xây dựng nông thôn mới, Cẩm Xuyên không còn xã dưới 14 tiêu chí

... tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM 10 năm qua.

Trên nền tảng những kết quả to lớn, toàn diện sau 10 năm xây dựng NTM, bước vào giai đoạn mới, Cẩm Xuyên tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ để đưa NTM tiếp tục đi vào chiều sâu.

Huyện sẽ tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2021 trở thành huyện NTM; nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa các xã đạt chuẩn tiếp tục đạt chuẩn nâng cao, tiến tới hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục quan tâm, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm để xóa đói giảm nghèo, nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast