Đề xuất thông tuyến khám chữa bệnh BHYT cho người đã chẩn đoán ung thư, tâm thần, lao kháng thuốc

Về thông tin liên quan đến thông tin về vấn đề chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam cho hay, theo quy định, từ năm 2014, người bệnh phải chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên một cách tuần tự nhưng từ năm 2016 đã thông tuyến khám chữa bệnh ở cấp huyện và từ năm 2021 đã thông tuyến điều trị nội trú tuyến tỉnh.

Theo đó, người tham gia BHYT khi tự đi khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tuyến tỉnh trên toàn quốc đều được quỹ BHYT thanh toán như đi khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Các quy định này đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Đề xuất thông tuyến khám chữa bệnh BHYT cho người đã chẩn đoán ung thư, tâm thần, lao kháng thuốc

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT của BHXH Việt Nam: Việc chuyển tuyến, cấp chuyên môn kỹ thuật về khám chữa bệnh đã được quy định cụ thể tại Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho người dân một cách toàn diện và liên thông.

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT của BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam luôn ủng hộ quan điểm đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh, tuy nhiên việc tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia phải gắn liền với sự bền vững của hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Tránh tình trạng bệnh nhẹ cũng điều trị tại tuyến trung ương, gây quá tải, lãng phí nguồn lực tài chính (cả của quỹ BHYT cũng như của người tham gia BHYT) không cần thiết, không phát huy được hiệu quả của y tế tuyến cơ sở.

Nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh trong việc “chuyển tuyến” và đảm bảo đúng quy định, một số giải pháp cần được đẩy mạnh thực hiện như sau:

Một là, quy định cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản (tương đương cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện theo quy định hiện hành) là các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT; Cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp cơ bản (tương đương cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh theo quy định hiện hành) và cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không điều trị các bệnh và không thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật mà cấp ban đầu có thể thực hiện được.

Theo BHXH, việc này để đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT; phù hợp với nhiệm vụ phân cấp cho cơ sở khám chữa bệnh các cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi; hướng tới nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở như chỉ đạo của Quốc Hội tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 99/2023/QH1520, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư.

Hai là, nghiên cứu quy định chỉ áp dụng "thông tuyến khám chữa bệnh BHYT" giữa cơ sở khám chữa bệnh các cấp đối với các trường hợp đã được chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu (như ung thư , tâm thần, bệnh máu, các bệnh cần sử dụng kỹ thuật can thiệp điều trị hoặc phẫu thuật, Lao kháng thuốc, HIV) mà cơ sở thuộc cấp cơ bản không thực hiện được.

Giao Sở Y tế phối hợp BHXH các tỉnh căn cứ danh mục bệnh được thông tuyến khám chữa bệnh của Bộ Y tế quy định và khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh của địa phương để quy định các bệnh, tình trạng bệnh được thông tuyến khám chữa bệnh BHYT.

Phân tích lý do, BHXH cho rằng việc này nhằm tạo thuận lợi trong khám chữa bệnh cho những người bệnh thực sự cần được thăm khám, theo dõi, điều trị chuyên khoa sâu; hạn chế các bất cập của quy định “thông tuyến khám chữa bệnh BHYT” tại Luật số 46/2014/QH13 dẫn đến tình trạng quá tải tại cơ sở y tế tuyến trên, cũng như gia tăng chi phí khám chữa bệnh không thực sự cần thiết.

Ba là, quy định cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp chuyên sâu chuyển người bệnh về cấp cơ bản điều trị tiếp sau khi đã hết giai đoạn cấp tính đối với các trường hợp cần tiếp tục theo dõi, quản lý và điều trị nội trú; chuyển về cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu quản lý, theo dõi đối với các trường hợp bệnh mạn tính.

Như vậy, có thể khẳng định giấy chuyển viện có vai trò quan trọng, nêu rõ tình trạng lịch sử điều trị cũng như bệnh án hỗ trợ cho quá trình khám chữa bệnh của người bệnh.

Về phía Bộ Y tế, để giảm thủ tục hành chính về giấy chuyển tuyến, tại phiên thảo luận sáng ngày 20/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tập trung sử dụng việc chuyển tuyến điện tử, giải tỏa khó khăn cho người dân.

Theo SK&ĐS

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast