Đức Thọ phấn đấu đưa 4 xã còn lại về đích nông thôn mới vào quý II/2019

(Baohatinh.vn) - Tập trung rà soát, đánh giá từng tiêu chí, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, phấn đấu đến quý II /2019 đưa 4 xã còn lại về đích NTM là nhiệm vụ quan trọng mà huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tiến hành triển khai.

Đức Thọ phấn đấu đưa 4 xã còn lại về đích nông thôn mới vào quý II/2019

Xã ngoài đê - Đức Quang, điều kiện tự nhiên hết sức khắc nghiệt nhưng đã về đích NTM vào cuối năm 2018

Trong 2 tháng đầu năm 2019, Đức Thọ đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, con em xa quê ủng hộ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng xây dựng NTM. Địa phương đã phát quang, giải tỏa trên 100 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nạo vét, khơi thông dòng chảy, kênh mương được trên 437 km; tu sửa trên 7km kênh mương cứng, 4 hồ đập, 9 trạm bơm, 19 cầu cống; với khoảng 31.000 ngày công được huy động.

Trồng mới 31.503 cây, trong đó 12.292 cây lâm nghiệp (keo, bạch đàn), 3.469 cây bóng mát, 15.742 cây hàng rào xanh. Điển hình là các địa phương: Thị trấn Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Vĩnh, Đức Lạng, Đức Long...

Đức Thọ phấn đấu đưa 4 xã còn lại về đích nông thôn mới vào quý II/2019

Các địa phương ra quân trồng cây xanh trên các trục đường giao thông

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đức Thọ cũng như các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm... để phấn đấu đến hết quý II/2019 đưa 4 xã còn lại (Đức Dũng, Đức An, Đức Thanh, Liên Minh) về đích NTM. Đồng thời chỉ đạo 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành các tiêu chí cấp huyện.

Đức Thọ phấn đấu đưa 4 xã còn lại về đích nông thôn mới vào quý II/2019

Đường bê tông đạt chuẩn hầu như đã phủ sóng khắp các xã trong toàn huyện

Đức Thọ phấn đấu đưa 4 xã còn lại về đích nông thôn mới vào quý II/2019

Vườn mẫu cho thu nhập cao đang ngày được bà con nhân dân Đức Thọ nhân rộng

Hiện Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, các phòng, ban, đơn vị đang tiếp tục bám sát cơ sở, chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí như: Văn hóa, giao thông, môi trường, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Rà soát đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn tại các địa phương gắn với xây dựng vườn mẫu theo 5 tiêu chí. Ban hành kế hoạch triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast