Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hiện có 328 người và huyện Kỳ Anh có 56 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tính đến ngày 29/2/2020.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

Người lao động Hà Tĩnh đăng ký hồ sơ dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2019

Theo đó, căn cứ Bản ghi nhớ về Chương trình EPS với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2018-2020, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận/huyện ở Việt Nam.

Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh có 2 huyện: Nghi Xuân hiện có 328 người và huyện Kỳ Anh có 56 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tính đến ngày 29/2/2020.

Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn và cung cấp thông tin thị trường lao động tại Hàn Quốc. Ảnh tư liệu

Cũng theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH, ngoài 10 quận/huyện nêu trên, còn có 21 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên, đồng thời một số địa phương còn nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Trong đó, Hà Tĩnh có 2 địa phương có tỷ lệ lao động không về nước đúng thời hạn và số lượng cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc tính đến ngày 29/2/2020. Đó là huyện Hương Sơn với 44 người và thành phố Hà Tĩnh 43 người.

Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

Danh sách các huyện phải tạm dừng tuyển chọn lao động sang làm việc tại Hàn Quốc năm 2020.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước và lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng.

Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast