Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng và trong năm 2023.

Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

Ngành Điện lực phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để khách hàng chủ động.

Thực hiện các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ứng phó với mùa nắng nóng năm 2023 và hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các cơ quan truyền thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động liên kết với Nhà máy Thủy điện Hố Hô để phát điện nhằm giảm công suất cho hệ thống lưới điện khu vực.

Theo đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai kịp thời chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại Công điện số 78/CĐ-EVNNPC ngày 16/5/2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng và năm 2023; tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện theo kế hoạch vận hành năm 2023. Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh và Phương án vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã được phê duyệt tại Văn bản số 1106/PA-PCHT ngày 21/4/2023 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Thực hiện nghiêm việc ngừng, giảm cung cấp điện theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương; đặc biệt là việc thông tin, thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định để khách hàng chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố, thị xã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sử dụng điện lớn, các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích thực hiện phương án điều chỉnh phụ tải (DR) theo quy định và sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 17/9/2020, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn.

Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng tiết kiệm điện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023 để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị với mục tiêu tiết kiệm điện năng hàng tháng 10% so với cùng kỳ; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định về tiết kiệm điện.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trên địa bàn, thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

Các cơ quan truyền hình, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện các bài viết, thời lượng phát sóng các thông tin về chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp với điện lực cấp huyện kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm; chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật/tắt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp nhằm tiết kiệm điện năng 50% so với tháng cùng kỳ; tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại và tòa nhà trên địa bàn giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải điện ở Hà Tĩnh

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần thực hiện phương án điều chỉnh phụ tải (DR) theo quy định và sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast