Infographics: Quy hoạch các khu công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030

(Baohatinh.vn) - Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngoài các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đến năm 2030, sẽ quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp tại các vị trí kết nối giao thông thuận lợi.

Infographics: Quy hoạch các khu công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030
Infographics: Quy hoạch các khu công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2030

Chủ đề QUY HOẠCH TỈNH HÀ TĨNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast