Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân Sở Công thương Hà Tĩnh ra sức thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Sáng 26/6, Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công thương đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các phong trào luôn bám sát phong trào thi đua của bộ, của tỉnh phát động như: Phong trào tình nguyện của thanh niên tham gia “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; phong trào “tích cực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Công thương Dương Thanh Hòa trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020.

Nhờ đó, Sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 46,67%, cao nhất từ trước tới nay. Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh (từ 12,42% lên 38,9%). Đến nay, toàn tỉnh đã quy hoạch, thành lập 23 cụm công nghiệp.

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức và thực hiện. Thương mại, dịch vụ trong 5 năm qua tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân đạt 5,5%./năm. Xuất khẩu tốc độ tăng 56,42%/năm.

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung cải cách hành chính thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức, đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc thường xuyên được quan tâm. Sở cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng.

Trong 5 năm qua, ngành đã được Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung về kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua cũng như các giải pháp cho giai đoạn tới.

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Ông Trần Văn Nhường – Phòng Quản lý năng lượng trình bày tham luận về tập trung chỉ đạo, thu hút đầu tư xây dựng các dự án phát điện sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới, đưa ngành công thương phát triển theo hướng công nghiệp xanh.

Giai đoạn 2021 – 2025, Sở Công thương Hà Tĩnh tập trung vào phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ toàn diện theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng; nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân…

Theo đó, đơn vị đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,9%/năm; tốc độ tăng bình quân tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11,96%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2025; phấn đấu 100% phòng, ban, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định: Sở Công thương đã triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, bám sát các văn bản của Trung ương, tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của ngành trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Công thương tiếp tục phát huy những truyền thống đạt được để bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Các chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất nặng nề, vì vậy, Sở cần tham mưu các chính sách, cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương, chính sách để thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Công thương lồng ghép các hoạt động để thôi thúc, phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, công nhân viên; tiếp tục nâng cao vai trò của Sở trong công tác tham mưu.

Với công tác thi đua, đơn vị cần tiếp tục đổi mới cách thức, phương thức trong tổ chức phong trào, phù hợp với thực tiễn để đạt hiệu quả cao. Ngoài phong trào chung của Bộ, ngành cần có những chương trình phù hợp với tình hình của cơ quan. Đặc biệt, phong trào thi đua phải thực sự là động lực và có chiều sâu.

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao bằng khen danh hiệu chiến sỹ thi đua của UBND tỉnh cho ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017 - 2019.

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Tại hội nghị, Sở Công thương đã biểu dương 2 tập thể...

Ngành công thương đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy phát triển KT-XH Hà Tĩnh

...và 6 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast