Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót
(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày biển lặng (6, 7/11), ngư dân Hà Tĩnh khai thác sò bì trúng lớn. Các chủ thương lái ồ ạt đưa xe đến thu mua kín cả cảng Cửa Sót (Lộc Hà).
4e2ax5900x76f9x59edx9f3cx5d5ax8368xc76cxb23cxX7x511cxcac2x641ax5ff3x6009xa6d1xX5x79dcxXax609ax9d25x6902x7af5xXexX6xXdxX15xX10x5ca3xX3xX15xa91fxXdxX3xX1x921dxX15x7baaxX3x93e3xX22xXdxX3xc7abxX22xX14xX3x88b3x5b87xX15x87a4xX3xX7x8060xX3x5fdaxc9bexX3xXex8d2exXdxX3xX4x845bxX15xX24xX3xX13xbb36xX6xX3x4f47x9572xXexX0x8ac8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b20xX10xX6xX26xXaxX12xX46xX6xbdbfxX3x61e6xX3xX15xX24xX22x7222xX3xX36xXdx7cdbxX15xX3xX5x4eb5xX15xX24xX3xb072x5c12xc6d1xX3xb454xX4axX2xX2x9da0xX76xX3xX15xX24x8b83xX3xX26x8bbaxX15xX3xX59xX22xX3xXcxaff1xX15xX1xX3x7ba9xX1xX6xXdxX3xXexX1x9007xX4xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1bx873fxX15xX24xX3xX5x7d1cxX15xc5f6xX3xX13xX96xX4xX3xX4xX1x50b2xX3xXexX1xX81x82d1xX15xX24xX3xX5xX96xXdxX3xbb08xX3xX3axXexX3x5bcdxX81xX6xX3x728cxX10xX3xXc2x9ce2xX15xX3xXexX1xX61xX3xbfbexX61xX6xX3xX8fxbb8dxX15xX3xX4xX3exX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexX3xX74xa4fbx5650xX4xX3xX59xX22xX7cxXa8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6b2xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax931dxXdxX26xXexX1xbb98xX3x61ccxX63x6567xXbxXc6x690bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xc549xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2x7d5exX141xX141xX4axX2xc91cxX141xX26xX141xX2xX63xc66bxX134xX16fxX78xXexX16axX141xX16axX132xX78xX5xX134xXa8xa610xXbxX24x6c6axX1bxX9xX175xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xXcx6fa2xX3xX15xX24xX14xX22xXdxX3xX4xa375xX15xX24xX3xX2axX22xX14xX3xX4xX3exX15xX24xX76xX3xX4xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xXc2xc732xX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxX3xX26xXexX1xX61xXd1xX36xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX16fxX141xX78xXbxXc6xX137xX3xX26xXdxX7xXbxX5xX6xX68xX130xX3xX36xX5xX14xX4xX8fxX137xX3xXd1xX6xX1bxX24xXdxX15x6437xX5xX10x84caxXexX130xX3xX6xX61xXexX14xX137xX3xXd1xX6xX1bxX24xXdxX15xX282xX1bxXdxX24xX1xXexX130xX3xX6xX61xXexX14xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX134xX16fxX26xX141xX2xX141xX63xX16axX63xX16fxXexX175xX78xX134xX16fxX75xX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX63xX141xX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX59xX6xXdxX3xX15xX24xX22xX68xX3xX15xX6xX68xX76xX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexX3xXexX1bx4f4dxX3xX15xce0cxX15xX3xX7xc58bxXdxX3xXc2xXebxX15xX24xX3xX2axX22xX3xX15xX1xXebxX15xX3xX15xX1x90e5xXbxX137xX3xXc6xX10xX3xX4xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xXc6xXcaxXbxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xXexX1e5xX3xXexX1bxX14xX15xX24xX3xX4xX3exX15xX24xX3xX1bxX6xX3xXc2xXcaxX15xX3xXex9ee5xX15xX3xX4xX1eexX15xX24xX3xX2axX22xX3xX5xXdxX35fxX15xX3xXexaf98xX4xX3xXc2xXcaxX15xX3xX1bxXbdxXdxX3xXc2xXdxXa8xX3xXcxX1xX10xX14xX3x8131xX61xX6xX15xX3xX7xX96xXexX76xX3xX7xX96xX15xX24xX3xX15xX6xX68xX3xX74xX78xX4axX2xX2xX7cxX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexX3xX4xX47xX3xX24x5c30xX15xX3xX63xX134xX3xXc6xX10xX3xX4xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX5xX14xX3axXdxX3xXexX1bx86f9xX15xX24xX3xXexX3exXdxX3xX63xX134xX3xXexb68bxX15xX76xX3xXc2xX3a9xX61xX3xX7xX6xX15xX3xX7xX96xXexXa8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX141xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX16fxX141xX26xX141xX2xX63xX2xX16axX141xX63xXexX132xX175xX141xX175xX141xX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX16fxX132xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX3exX15xX1xX3xX5xX22xXd1xX3xX2axXdxaf12xX4xX3xX8fxX1x7e84xX15xX3xXexX1bxX81xXb5xX15xX24xX3xX26xX81xXa6xXdxX3xXexX1xX61xX68x8468xX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xXa8xXa8xXa8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX141xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX16fxX141xX26xX141xX2xX63xX63xX63xX175xX16fxXexX132xX134xX175xX2xX63xX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX16fxX16axX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX3exX15xX1xX3xXexX81x62d1xX15xX24xX3xXexX1bxX35fxX15xX3xX4xX3exX15xX24xX3xX4x61f0xX15xX24xX3xXexX81xXb5xX15xX24xX3xXexa96exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX141xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX16fxX141xX26xX141xX2xX63xX175xX2xX134xX132xXexX132xX175xX132xX2xX16fxX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX175xX141xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12x5cbfxXdx7349xX6xX3xX4xX3exX15xX24xX76xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xXc2xX6xX15xX24xX3xX2axX3a9xX15xX3xX4xX1xX61xX68xX6cxX15xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1e5xX3xXexX1xX61xX68xX548xX15xX3xX8fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXc2xX47xX15xX24xX3xX2axX22xX14xX3xX1xX22xX15xX24xX3xX15xX24xX1xX37xX15xX3xX36xX6xX14xX3xXexX3exXdxX3xX4xX1xX61xX535xX15xX3xX36xX375xX3xX4xX1xX423xXexX3xX5xX35fxX15xX3xXc6xX10xXa8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX141xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX16fxX141xX26xX141xX2xX63xX175xX2xX2xX141xXexX78xX2xX132xX141xX132xX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX16fxX63xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX363xX15xX24xX3xX15xX1xX84xX15xX3xXc2xXebxXdxX3xXexX1xX61xX3xXd1xX61xX6xX3xXc2xX6xX15xX24xX3xX36xX1exX4xX3xX7xX34xX3xX5xX35fxX15xX3xX15xX1xX762xX15xX24xX3xX4xX1xXdxXcaxX4xX3xXc6xX10xX3xX4xX47xX3xXexX1bxX417xX15xX24xX3xXexX3exXdxX3xX5xXa6xX15xX3xX63xX134xX3xXexX423xX15xXa8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX141xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX16fxX141xX26xX141xX2xX63xX175xX2xX63xX134xXexX75xX16fxX16axX16fxX16axX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX132xX63xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12x8b89xX15xX1xX3xX59xXbdxX3xc042xX2fxX15xX3x4f79x7499xX4xX3xX74x7132xX1xXa1xX3x9f4axX35fxX15xX7cxX3xX5xX96xXdxX3xXc6xX10xX3xX4xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xXd1xX6xX15xX24xX3xX101xc0adxX46xX3xX78xX132xX13xX282xX134xX132xX63xXa8xX63xX16fxX3xX4xX1xX14xX3xX36xXdxXcaxXexX130xX3xX2exX46xX1exX3xX7xX34xX3xX15xX22xX68xX3xX4xX1xXa1xX15xX24xX3xXexX363xXdxX3xX4xX1xX61xX68xX6cxX15xX3xX2axX22xX14xX3xXex55b6xX15xX1xX3xXa33xX1xX96xX15xX1xX3xX59xX34xX6xX3xXc2xX6cxX3xX36xX96xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX96xX4xX3xX26xX14xX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxX530xXbxX3xX15xX61xX363xXdxX3xXexX1bxXbdxX15xX24xX3xXexX1xXb0xX68xX3xX7xX3exX15xX3xX5xX22xXd1xX3xXexX1xXa0fxX4xX3xX2fxX15xX3xX4xX1xX14xX3xXexX363xXd1xX3xX1x92b9xXd1xX31xXa8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX14xX26xX68xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX26xXexX1xX130xX3xX132xX63xX134xXbxXc6xX137xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX130xX3xX141xX75xX141xXbxXc6xX137xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX4axX4axXdxXa8xX36xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa8xX2axX15xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX141xX4axX2xX16fxX141xX26xX141xX2xX63xX175xX2xX63xX75xXexX175xX141xX63xX132xX63xX5xX134xXa8xX182xXbxX24xX185xX1bxX9xX63xX141xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xa037xX15xX24xX3xX101xXabfxXdxX3xXcxX61xX423xX15xX3xX46xXb5xX15xX3xX282xX3xX760xXdxX96xXd1xX3xXc2xX1exX4xX3xX101x7155xXeaxX3xX4xX96xX4xX3xX13xX3exX15xX24xX3xX4xX96xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xXexX1xX363xX15xX24xX3xXexXdxX15xX130xX3xXax9e5axX423xX68xX3xX15xX24xX22xX68xX3xX15xX6xX68xX3xX36xXdxX6cxX15xX3xX5xX70xX15xX24xX76xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xX1bxX6xX3xX8fxX1xXb5xXdxX3xX8fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1x9fbfxX15xX24xX3xX5xXa6xX15xXa8xX3xX46xX3exX15xX3xX5xX81xX653xX15xX24xX3xX8fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xXc2xX3axXexX3xXd1xXa0fxX4xX3xXexX1bxX35fxX15xX3xX63xX134xX134xX3xXexX423xX15xX3xX4xX1xXa6cxX3xXexX1bxX14xX15xX24xX3xX63xX3xX15xX24xX22xX68xX3xX75xX3xX2axX22xX3xX78xX4axX2xX2xXaxX3xX74xXcxX1bxX14xX15xX24xX3xX3exX15xX1xX0xX10xXd1xX12xX130xX3xXa0axX22xX14xX3xX5xXa1xX4xX3xX2xX134xX1xX3xX15xX24xX22xX68xX3xX78xX4axX2xX2xX76xX3xXexX1xX61xX68xX548xX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xX8fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX2ax6b5exX15xX3xXexXdxXcaxXbxX3xXexX3baxX4xX3xX4xX3a9xXbxX3xX4xX3exX15xX24xX0xX4axX10xXd1xX12xX7cxX0xX4axXbxX12xX0xX36xX5xX14xX4xX8fxX3cexX61xX14xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1bxXdxX4xX1xX26xX6xX15xXaxX12xX0xX26xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX14xX15xXexX10xX15xXexXaxX12xX13xX1xXa6cxX3xXexX1bxX14xX15xX24xX3xX63xX3xX15xX24xX22xX68xX3xX3cexX61xX6xX3xX74xX75xX3xX2axX22xX3xX78xX4axX2xX2xX7cxX76xX3xXexX1xX61xX68xX548xX15xX3xX4xXb0xX6xX3xX4xX1xXa1xX15xX24xX3xXexX363xXdxX3xXexX1xX61xX3xX1xX14xX3axX4xX1xX3xXc2xX81xX653xX4xX3xX175xX134xX3xXexX423xX15xX3xX7xX34xXa8xX3xXbf5x806bxXdxX3xXexX423xX15xX3xX36xX96xX15xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX81xXb5xX15xX24xX3xX5xX96xXdxX3xX2axXa6xXdxX3xX24xXdxX96xX3xX63xX76xX16fxX3xXexX1bxXdxX530xX61xX3xXc2xXbdxX15xX24xX76xX3xXexX1xX61xX3xX2axX548xX3xX78xX16fxX3xXexX1bxXdxX530xX61xX3xXc2xXbdxX15xX24xX0xX4axX26xXdxX2axX12xX0xX26xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX61xXexX1xX14xX1bxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX282xX6xX5xXdxX24xX15xX130xX3xX1bxXdxX24xX1xXexX137xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX13xX1xX375xX3xc608xX24xX61xX68xb0e7xX15xX3xXcxX1xX375xX3xa2e5xX61xX84xX15xX3xX282xX3xX4xX1xXb0xX3xXexX22xX61xX3xX35cxX3xXexX1xX363xX15xX3xXcxX1bxX61xX15xX24xX3xXdf9xX24xX1xX8bxX6xX76xX3xXc6xX207xX3xXcxX1xX3axX4xX1xX3xX101xcb62xX15xX24xX76xX3xXeaxXebxX4xX3xX59xX22xX0xX4axX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX0xX4axX26xXdxX2axX12xX0xX4axX36xX5xX14xX4xX8fxX3cexX61xX14xXexX10xX12xX0xX26xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX35fxX15xX3xX3cexX61xX6xX15xX130xX0xX4axX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX0xX61xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX282xXexX1xX61xXd1xX36xX282xX6xX15xX26xX282xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX101xXdxX6cxX15xX3xXc2xXebxX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX15xX24xX22xX68xX76xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xX2exX7xX1exXexX3xX1bxX61xXebxXexX31xX3xX15xX1xX37xX15xX3xXexX22xX61xX3xX15xXe31xXd1xX3xX36x7c69xXa8xXa8xXa8xXaxX3xX1xX1bxX10xX285xX9xXaxX4axX15xX14xX15xX24xX282xX15xX24xX1xXdxX10xXbxX4axX36xXdxX10xX15xX282xX26xX14xX15xX24xX282xX26xX6xXdxX282xX15xX24xX6xX68xX282xX15xX24xX61xX282xX26xX6xX15xX282xX1xX6xX282xXexXdxX15xX1xX282xX7xX14xXexX282xX1bxX61xX14xXexX282xX15xX1xXdxX15xX282xXexX6xX61xX282xX15xX6xXd1xX282xX36xX14xX4axX2xX132xX2xX141xX132xX134xXa8xX1xXexXd1xXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4axXd1xX10xX26xXdxX6xX4axX2xX63xX134xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX141xX175xX4axX2xX16fxX141xX26xX175xX2xX63xX63xX63xX63xX141xXexX2xX16axX134xX78xX175xX5xX134xXa8xX182xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX26xXdxX2axX12xX0xX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX101xXdxX6cxX15xX3xXc2xXebxX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX15xX24xX22xX68xX76xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xX2exX7xX1exXexX3xX1bxX61xXebxXexX31xX3xX15xX1xX37xX15xX3xXexX22xX61xX3xX15xXe31xXd1xX3xX36xXef9xXa8xXa8xXa8xXaxX3xX1xX1bxX10xX285xX9xXaxX4axX15xX14xX15xX24xX282xX15xX24xX1xXdxX10xXbxX4axX36xXdxX10xX15xX282xX26xX14xX15xX24xX282xX26xX6xXdxX282xX15xX24xX6xX68xX282xX15xX24xX61xX282xX26xX6xX15xX282xX1xX6xX282xXexXdxX15xX1xX282xX7xX14xXexX282xX1bxX61xX14xXexX282xX15xX1xXdxX15xX282xXexX6xX61xX282xX15xX6xXd1xX282xX36xX14xX4axX2xX132xX2xX141xX132xX134xXa8xX1xXexXd1xXaxX12xX101xXdxX6cxX15xX3xXc2xXebxX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX15xX24xX22xX68xX76xX3xX15xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xX2exX7xX1exXexX3xX1bxX61xXebxXexX31xX3xX15xX1xX37xX15xX3xXexX22xX61xX3xX15xXe31xXd1xX3xX36xXef9xXa8xXa8xXa8xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX61xX68xX3xX8fxX1xX61xX3xX2axX66dxX4xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX3xX8fxX1xX363xX15xX24xX3xX15xXe31xXd1xX3xXexX1bxX14xX15xX24xX3xX2axXabfxX15xX24xX3xX3exX15xX1xX3xX1xX81xX35cxX15xX24xX3xXexX1bxX66dxX4xX3xXexXdxXcaxXbxX3xX4xXb0xX6xX3xX36xX207xX14xX3xX7xX1exX3xX16fxX3xX15xX1xX81xX15xX24xX3xXd1xX423xX68xX3xX15xX24xX22xX68xX3xX15xX22xX68xX76xX3xX1xX22xX15xX24xX3xXexX1bxX2fxXd1xX3xXexX22xX61xX3xXexX1xX61xX68xX548xX15xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX2axX22xX14xX3xX84xX61xX3xXexX1bxX96xX15xX1xX3xXexX1bxXa1xX3xXexX3axXdxX3xXeaxXebxX4xX3xX59xX22xX3xX2axX37xX3xX36xXdxX6cxX15xX3xXc2xXebxX15xX24xX76xX3xX24xXdxX47xX3xX5xXa6xX15xXa8xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX26xXdxX2axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdf9xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xXc2xX81xX653xX4xX3xXd1xXabfxX6xX3xX4xX96xX3xXc2xX1exXd1xX76xX3xX4xX1xX653xX3xX13xXbdxX15xX3xX760xX34xX3xXexX423xXbxX3xX15xX3a9xXbxX3xX8fx985axX3xX36xX96xX15xX3xX15xX24xX81xXef9xXdxX3xXd1xX61xX6xXaxX3xX1xX1bxX10xX285xX9xXaxX4axX8fxXdxX15xX1xX282xXexX10xX4axX15xX24xX61xX282xX26xX6xX15xX282xX26xX61xX14xX4xX282xXd1xX61xX6xX282xX4xX6xX282xX26xX14xXd1xX282xX4xX1xX14xX282xX4xX14xX15xX282xX24xX14xX282xXexX6xXbxX282xX15xX6xXbxX282xX8fxX10xX282xX36xX6xX15xX282xX15xX24xX61xX14xXdxX282xXd1xX61xX6xX4axX2xX78xX132xX2xX175xX78xXa8xX1xXexXd1xXaxX12xX0xXdxXd1xX24xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4axXd1xX10xX26xXdxX6xX4axX2xX63xX134xX4axX15xX10xX12bxX7xX4axX2xX16axX175xX141xX4axX2xX134xX16fxX26xX63xX2xX141xX141xX134xX2xX134xXexX175xX16fxX132xX16axX5xX16fxX282xX2xX141xX16axX26xX63xX2xX134xX16fxX134xX2xX78xXexX2xX132xX78xX63xX175xX5xX134xXa8xX182xXbxX10xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX6xXdxX15xX10xX1bxX3xX15xX1exXdxX3xX1xX22xX15xX24xX3xX26xX22xXdxX3xX2axX22xX14xX3xX2exX2fxX15xX31xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX15xX24xX3xX13xX43xX6xX3xX46xX47xXexXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX26xXdxX2axX12xX0xX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdf9xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xXc2xX81xX653xX4xX3xXd1xXabfxX6xX3xX4xX96xX3xXc2xX1exXd1xX76xX3xX4xX1xX653xX3xX13xXbdxX15xX3xX760xX34xX3xXexX423xXbxX3xX15xX3a9xXbxX3xX8fxX11dcxX3xX36xX96xX15xX3xX15xX24xX81xXef9xXdxX3xXd1xX61xX6xXaxX3xX1xX1bxX10xX285xX9xXaxX4axX8fxXdxX15xX1xX282xXexX10xX4axX15xX24xX61xX282xX26xX6xX15xX282xX26xX61xX14xX4xX282xXd1xX61xX6xX282xX4xX6xX282xX26xX14xXd1xX282xX4xX1xX14xX282xX4xX14xX15xX282xX24xX14xX282xXexX6xXbxX282xX15xX6xXbxX282xX8fxX10xX282xX36xX6xX15xX282xX15xX24xX61xX14xXdxX282xXd1xX61xX6xX4axX2xX78xX132xX2xX175xX78xXa8xX1xXexXd1xXaxX12xXdf9xX24xX81xX3xX26xX84xX15xX3xXc2xX81xX653xX4xX3xXd1xXabfxX6xX3xX4xX96xX3xXc2xX1exXd1xX76xX3xX4xX1xX653xX3xX13xXbdxX15xX3xX760xX34xX3xXexX423xXbxX3xX15xX3a9xXbxX3xX8fxX11dcxX3xX36xX96xX15xX3xX15xX24xX81xXef9xXdxX3xXd1xX61xX6xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1bxX14xX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX46xX6xX61xX3xX24xX3fdxX15xX3xX2xX2xX3xXexXdxXcaxX15xX24xX3xX1bxX6xX3xX8fxX1xXb5xXdxX76xX3xX15xX1xXdxX548xX61xX3xXexX22xX61xX3xXexX1xX61xX68xX548xX15xX3xX4xX3a9xXbxX3xX36xXcaxX15xX3xXexX3axXdxX3xX36xX207xXdxX3xX13xXbdxX15xX3xX760xX34xX3xX74xXc6xX207xX3xX13xX535xXd1xX3xXdf9xX1xX81xX653xX15xX24xX76xX3xX13xX535xXd1xX3xbe76xX61xX68xX35fxX15xX76xX3xX59xX22xX3xXcxX8bxX15xX1xX7cxX3xXexX1bxX14xX15xX24xX3xX15xXdxX548xXd1xX3xX2axX61xXdxX3xX1xXbdxX3xX1xX35cxXdxX3xX2axX37xX3xXexX1bxXa1xX15xX24xX3xXc2xX3a9xXd1xX3xX4xX96xX3xXc2xX1exXd1xX3xXa8xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX26xXdxX2axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX61xX5xX12xX0xX26xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX4axX26xXdxX2axX12xX0xX4axX26xXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa03xX61xXexX1xX14xX1bxXaxX12xXcxX1xXdxX35fxX15xX3xXa0ax5d77xX0xX4axXbxX12
Thiên Vỹ