Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân: Không thể “lỡ hẹn” với mục tiêu  
(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ xuống từng địa phương xem xét, có hướng chỉ đạo các xã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quá trình xây dựng NTM, để không lỡ hẹn với mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.
9bfdxf4d3x1090dx12242x120e4x14d23x12556xf4a3x9e42xX7xfea8xe678xaa10x10ccbxcdb6xaeffxX5xdf6cxXax1324cx10166x10e50xe61fxX3xd039x116cfx145c3x13bb6xX3xX19x12d52xX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xaed5xac6bxXdxX3xd4f2xX3x12177xX1axX1xXdxX3xX13xff94xX14xX19x121c7xX3x110c5xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1x13240xX3xc420xX5xe282xX3xX1xec70xX19x10886xX3x15319xX27xXdxX3xX26x1341exX4xX3xXexXdxc216xX32xX0xca0dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab2axX10xX6xX17xXaxX12xbd9exX6xX19xX3xXcxX1x113acx11b4dxX19xX1axX3xX4axX4fxX3xX66xX32xX15x153d7xX19xX3x9e55xX15xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3x10007xX66xac53xX3xXcx140fcxX19xX1x13fa8xX3xX7x11ed0xX3xc214xX32x11992xX19xX1axX3xXex13752xX19xX1axX3x11865xc808xX6xX3xXbxX1xX72x14704xX19xX1axX3xX9axX10xX26xX3xX9ax1344exXex144e7xX3xX4xca45xX3xX1xX72xX27xX19xX1axX3xX4xX1xbba2xX3xXa5xd478x1193axX3xX4xa411xX4xX3xX9axb254xX3xXexX1xXcbxXc8xX3xX1axX43xX3xX19xX1xeebfxX19xX1axX3xX41xXa5xXdxX3fxX26xX3xX19xX1axX1xX98xX19xX48xX3xXexf999xXc8xX19xX1axX3x13681xX32xXcbxX3xXexXedxbe9cxX19xX1xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2cxXcx1029axXb7xX3xXa5xX3fxX3xd012xX1xX1dxX19xX1axX3xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXa5xXcfxX3xXa5x14ab0xX3xXedxX6xX3xXexXa1xX3xXa5xd235xX32xX3xX19x1485axX26xd136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcf43xX10xX19xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax13aa7xXdxX17xXexX1xX35xX3xa672xX2xb237xXbxX9ax14886xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX35xX3x115a0xX2x13e34xXbxX9axX178xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX13axc998xX6xXc8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX4axX19xX57xX19xX10xX16cxX7xX57x14c60xX2xX2xX182xX57xa7dbxX1a5xX17xX173xX2xX184xX182xX175xX184xX2xXex14e06xX2xX1b5xX1aax14405xX5xX184xX13axbc2exXbxX1ax14998xXedxX9xX1a5xX2xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX16cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX173xX2xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX182xX2xX184xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX193xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX26xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX184xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX1axX9xXaxX175xXaxX12xX0xXexX193xXc8xX17xX15xX12xX0xXexXedxX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xc377xXcbxX19xX1axX3xX19xX6xX15xX3xX8dxX2xX184xX57xX182xX95xXb7xX3xX1xX32xX15xX7dxX19xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xXexbea7xX3xX4xX1xa401xX4xX3xX1xc396xXdxX3xX19xX1axX1xXa6xX3xX1axXdxX6xXc8xX3xX193xX6xX19xX3xXexXedxX18xX4xX3xXexX32xX15xdc37xX19xX3xX7xXacxX3xX10dxX2ccxXexX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexXcbxX4xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2cxXcxX107xXb7xX3xXa5xX1dxX3xXexX1xXa6xX3xX4axX138xX19xX3xX26xXdxX19xX1xX3x9e43xX3xXexX1xXcbxX19xX1axX3xXa5xX134xX32xX3xX19xX138xX26xX3xX1a5xX184xX1a5xX2xXb7xX3xXexXedxXdxX3fxX19xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX7dxX26xX3xX4axX4fxX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xXexX1xX73xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX27xXdxX13axX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX17xX12xX0xX57xXexXedxX12xX0xX57xXexX193xXc8xX17xX15xX12xX0xX57xXexX6xX193xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xXcxXa1xX3xXa5xX134xX32xX3xX19xX138xX26xX3xXa5xX2ccxX19xX3xX19xX6xX15xXb7xX3xXexXc8xX8fxX19xX3xX1xX32xX15xX7dxX19xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX9axX14xX15xX3xX26xX27xXdxXb7xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xbcb3xXbxX3xXa5xX72x1253dxX4xX3xX1a5xXb7xX173xX1b9xX175xX3xX10dxX26xX3xXa5xX72xX73xX19xX1axX3xXexXedxX4fxX4xX3xX9axXcfxXb7xX3xX2fdxXb7xX184xX2fdxX1aaxX3xX10dxX26xX3xXa5xX72xX73xX19xX1axX3xX19xX1axb025xX3xX9axXbaxX26xX178xX3xX26xX2axX3xXedxX2b3xX19xX1axX3xX1xX8fxX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axXb7xX3xX5xX12bxX3xXa5xX72xX73xX19xX1axX3xX1b5xXb7xX182xX1a5xX175xX3xX10dxX26xX178xX3xX5xdd4exXbxX3xXa5xc999xXexX3xX26xX27xXdxX3xX1b9xXb7xX173xX175xX3xX10dxX26xX3xXa5xXdxX7dxX19xX3xX4xX1xXdxX2ccxX32xX3xX7xXcbxX19xX1axX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX2cxX138xX26xX3xX1a5xX184xX1a5xX2xXb7xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX4xXbaxX3xX2fdxX3xX9axXcfxX3xXbxX1xX3a2xX19xX3xXa5xX3a2xX32xX3xX4axX12bxX3xXa5xba15xX4xX1xX3xX2cxXcxX107xX3xX10dxXdxX3fxX32xX3xX26xa9a6xX32xX3xX8dxX13xX32xX14xX19xX3xXcxX1xX8fxX19xX1xXb7xX3xX13xX32xX14xX19xX3x11c6cxX1xX2abxXb7xX3xX13xX32xX14xX19xX3x12648xXdxX54xX19xX95xX3xX4axX8fxX3xX173xX3xX9axXcfxX3xXbxX1xX3a2xX19xX3xXa5xX3a2xX32xX3xX4axX12bxX3xXa5xX462xX4xX1xX3xX2cxXcxX107xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc8xX3xX8dxX13xX32xX14xX19xX3xX107x9c15xXb7xX3xX13xX32xX14xX19xX3xb84dxXdxX6xX19xX1axXb7xX3xdf79xX6xX19xX3xXcxXedxX72xX73xX19xX1axXb7xX3xX13xX32xX14xX19xX3xc592xX54xX19xXb7xX3xX13xX32xX14xX19xX3xX66x12b4axX19xX1axXb7xX3xX13xX32xX14xX19xX3xX66xb8b8xXdxX95xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX4d1xX2ccxX19xX3xX19xX6xX15xXb7xX3xX9axXcfxX3xX13xX32xX14xX19xX3xXcxX1xX8fxX19xX1xX3xXa5xXcfxX3xX4xXacxX3xX193xX4f8xX19xX3xX1xXc8xX8fxX19xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX1a5xX57xX175xX3xX19xX1xXbaxX26xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xXb7xX3xX4x13973xX19xX3xX1aaxX57xX1a5xX2fdxX3xX4xX1xXc4xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX72xX6xX3xXa5xXc7xXexX178xX3xX13xX32xX14xX19xX3xX485xX1xX2abxX3xX4xXacxX3xX193xX4f8xX19xX3xX1xXc8xX8fxX19xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX2xX57xX175xX3xX19xX1xXbaxX26xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xXb7xX3xX4xX551xX19xX3xX2xX2xX57xX1a5xX2fdxX3xX4xX1xXc4xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX72xX6xX3xXa5xXc7xXexX178xX3xX13xX32xX14xX19xX3xX48fxXdxX54xX19xX3xX1xXc8xX8fxX19xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX2xX57xX175xX3xX19xX1xXbaxX26xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xXb7xX3xX4xX551xX19xX3xX2xX2xX57xX1a5xX2fdxX3xX4xX1xXc4xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX72xX6xX3xXa5xXc7xXexX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xXedxX3xX17xXexX1xX32xX26xX193xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX17xXexX1xX35xX3xX173xX2xX175xXbxX9axX178xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX35xX3xX182xX2xX184xXbxX9axX178xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX13axX193xX6xXc8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX4axX19xX57xX19xX10xX16cxX7xX57xX1a5xX2xX2xX182xX57xX1aaxX1a5xX17xX173xX2xX184xX182xX1b5xX175xX175xXexX1b5xX173xX1b9xX175xX1a5xX5xX184xX13axX1bdxXbxX1axX1c0xXedxX9xX2xX1aaxX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX16cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX173xX2xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX182xX2xX184xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXc8xX19xXaxX12xac5fxX18xX4xX3xX5xX72xX3a7xX19xX1axX3xX4ax10412xX3xXexXedxX6xX19xX1axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX1axXdx9fe8xXbxX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX3xX1a5xXb7xX3xX9axXcfxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX66xX4edxX19xX1axX3xX5xX8fxX26xX3xXexX32xX15xX2ccxX19xX3xXa5xX72xX73xX19xX1axX3xX26xX470xX32xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX4d1xX9cxXdxX3xX4axX27xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xX9axXcfxX3xXbxX1xX3a2xX19xX3xXa5xX3a2xX32xX3xXa5xXc7xXexX3xX4xX1xX32xa220xX19xX3xX2cxXcxX107xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc8xX35xX3xX13xX32xX14xX19xX3xX107xX4c2xX3xXa5xXcfxX3xX1xXc8xX8fxX19xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX1a5xX1aaxX57xX2fdxX2fdxX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xX178xX3xX13xX32xX14xX19xX3xX4caxXdxX6xX19xX1axX3xX1xXc8xX8fxX19xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX1a5xX2xX57xX2fdxX2fdxX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xX178xX3xX4d1xX6xX19xX3xXcxXedxX72xX73xX19xX1axX3xX1xXc8xX8fxX19xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX1a5xX173xX57xX2fdxX2fdxX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX2cxX1xXdbxX19xX1axX3xX9axXcfxX3xX4xX551xX19xX3xX5xXc7xXdxX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xX19xX1xXbaxX26xX3xXbxX1xX3a2xX19xX3xXa5xX3a2xX32xX3xX2cxXcxX107xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc8xX3xX4xX551xX19xX3xXexX1xXdxX2ccxX32xX3xX1axXdxX4f8xXdxX3xXbxX1xXcbxXbxX3xX1xX32xX15xX3xXa5xX2b3xX19xX1axX3xX19xX1axX32xX4edxX19xX3xX5xX18xX4xX3xX4axX8fxX3xXbxX1xX14xX19xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexXedxXcbxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX7dxX26xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xXcbxX19xX3xX193xX2b3xX3xX4xX1xXc4xX3xXa5xXc7xXc8xXb7xX3xXexX2abxX3xX4xX1xX2afxX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX13axX3xX107xX2b3xXexX3xX7xX9cxX3xXa5xXa6xX6xX3xXbxX1xX72xXacxX19xX1axX3xX4xX1xX72xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xX7xX18xX3xXf2xX32xX15xX2ccxXexX3xX5xXdxX7dxXexX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xX4xX1xXc4xX3xXa5xXc7xXc8xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2cxXcxX107xX3xX19xX54xX19xX3xX10dxX1xX9cxXdxX3xX5xX72xX3a7xX19xX1axX3xXexX138xX19xX1axX3xXexX1xX54xX26xX3xX4xX1xX72xX6xX3xX19xX1xXdxX12bxX32xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX17xXexX1xX35xX3xX173xX2xX175xXbxX9axX178xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX35xX3xX182xX2xX184xXbxX9axX178xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX13axX193xX6xXc8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX4axX19xX57xX19xX10xX16cxX7xX57xX1a5xX2xX2xX182xX57xX1aaxX1a5xX17xX173xX2xX184xX175xX184xX2xX1aaxXexX175xX184xX1a5xX175xX1b5xX5xX184xX13axX1bdxXbxX1axX1c0xXedxX9xX1a5xX184xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX16cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX173xX2xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX182xX2xX184xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXc8xX19xXaxX12xX2cxX1axX72xX73xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX9axXcfxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX66xX2b3xXdxX3xX26xX2axX3xXedxX2b3xX19xX1axX3xXexX32xX15xX2ccxX19xX3xXa5xX72xX73xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXc8xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xXexXc7xXdxX3xXexX1xX1dxX19xX3xX66xX2b3xXdxX3xXcxX1xX32xf192xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX485xX1xXcbxXexX3xX193xXdxX3fxX32xX3xXexXc7xXdxX3xX1xX2b3xXdxX3xX19xX1axX1xXa6xX3xX1axXdxX6xXc8xX3xX193xX6xX19xXb7xX3xXa5xXc7xXdxX3xX193xXdxX3fxX32xX3xX4xX1xXc8xX3xXedxbffbxX19xX1axX35xX3xXcxX1xX73xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX27xXdxXb7xX3xX4xXcbxX4xX3xX9axXcfxX3xXbxX1xX3a2xX19xX3xXa5xX3a2xX32xX3xXa5xXc7xXexX3xX4xX1xX32xX795xX19xX3xXbxX1xX4f8xXdxX3xX4xX4fxX3xXexX1xX3fxX3xX1xXbaxX6xX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX1xX8fxX19xX1xX3xXa5xX2b3xX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX13axX3xX4d1xX405xX4xX3xX193xXdxX7dxXexXb7xX3xXbxX1xX4f8xXdxX3xX1xX32xX15xX3xXa5xX2b3xX19xX1axX3xX4xX4f8xX3xX1xX7dxX3xXexX1xX9cxX19xX1axX3xX4xX1xX462xX19xX1xX3xXexXedxXa6xX3xX4axX8fxXc8xX3xX4xX32xX2b3xX4xX3xXa5xX3fxX3xX4xXbaxX3xX10dxX1xX9cxXdxX3xX5xX72xX3a7xX19xX1axX3xXexX138xX19xX1axX3xXexX1xX54xX26xX3xX5xX27xX19xXb7xX3xX1xXdxX7dxX32xX3xXf2xX32xX4f8xX3xX4axX8fxX3xX193xX12bxX19xX3xX4axXdbxX19xX1axX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xXf2xX32xXcbxX3xXexXedxXf8xX19xX1xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2cxXcxX107xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX17xXexX1xX35xX3xX173xX2xX175xXbxX9axX178xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX35xX3xX182xX2xX184xXbxX9axX178xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX13axX193xX6xXc8xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX4axX19xX57xX19xX10xX16cxX7xX57xX1a5xX2xX2xX182xX57xX1aaxX1a5xX17xX173xX2xX184xX175xX1a5xX1a5xX1b5xXexX2fdxX2fdxX1aaxX1b9xX1a5xX5xX184xX13axX1bdxXbxX1axX1c0xXedxX9xX1a5xX184xX2fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX16cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX173xX2xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX182xX2xX184xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX4d1xX9cxXdxX3xX4axX27xXdxX3xX4xXcbxX19xX3xX193xX2b3xX3xX1xX32xX15xX7dxX19xX3xXa5xX72xX3a7xX4xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXbxX1xX4fxX3xXexXedxXcbxX4xX1xX3xX4xXcbxX4xX3xX9axXcfxXb7xX3xX4xX134xX19xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX3a7xXbxX3xX4axX27xXdxX3xXa5xXa6xX6xX3xXbxX1xX72xXacxX19xX1axX3xX5xX8fxX26xX3xXedxX3d3xX3xX19xX1axX32xX15xX54xX19xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX4xX80xX6xX3xX19xX1xXdbxX19xX1axX3xXexX4edxX19xX3xXexXc7xXdxXb7xX3xX1xXc7xX19xX3xX4xX1xX2ccxX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xXexX1xX73xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXf2xX32xX6xX3xX4axX8fxX3xX193xX8fxX19xX3xX1axXdxX4f8xXdxX3xXbxX1xXcbxXbxX3xX4xX4fxX3xXexX1xX3fxX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xX4xX1xXc4xX3xXa5xXc7xXc8xXb7xX3xXexX2abxX3xX4xX1xX2afxX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX3xXexX1xX73xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX27xXdxX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX72xX73xX19xX1axX3xX9axX32xX15xX54xX19xX3xX193xXcbxX26xX3xX7xXcbxXexX3xX4xXacxX3xX7xX2axX3xXa5xX3fxX3xX4xX1xXc4xX3xXa5xXc7xXc8xXb7xX3xXa5xX1dxX19xX3xXa5xX9cxX4xXb7xX3xX10dxXdxX3fxX26xX3xXexXedxX6xXb7xX3xX1axXdxXcbxX26xX3xX7xXcbxXexX3xXexXdxX2ccxX19xX3xXa5xX2b3xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX3xXexXc7xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xX9axXcfxX3xXexX1xX10xXc8xX3xX10dxX2ccxX3xX1xXc8xXc7xX4xX1xX3xXa5xX12bxX3xXedxX6xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX485xX1xXcbxXexX3xX193xXdxX3fxX32xX3xX4xX1xXc4xX3xXa5xXc7xXc8xX3xX1xX2b3xXdxX3xX19xX1axX1xXa6xXb7xX3xX6cxX462xX3xXexX1xX72xX3xX66xX32xX15xX7dxX19xX3xX80xX15xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX485xX1xX6xX19xX3xXcxX3a2xX19xX3xX70dxXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3a2xX19xX3xX26xXc7xX19xX1xXb7xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2cxXcxX107xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc8xXb7xX3xX10dxXdxX3fxX32xX3xX26xX470xX32xX3xX4xX718xX19xX1axX3xXa5xX4edxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX92xX6xX3xX4axX27xXdxX3xX4axXdxX7dxX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc8xX3xXexX1xX32xX3xX19xX1x14228xXbxXb7xX3xX4xX4f8xXdxX3xXexX1xXdxX7dxX19xX3xXa5xX73xXdxX3xX7xX9cxX19xX1axX3xX4xX1xXc8xX3xX2cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xXb7xX3xX19xX1xX72xX19xX1axX3xX1xXdxX7dxX19xX3xXexXc7xXdxX3xXexX1xX32xX3xX19xX1xXed0xXbxX3xX4xX80xX6xX3xX19xX1axX72xX73xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX4axX470xX19xX3xX4xX551xX19xX3xX10dxX1xXcbxX3xX10dxX1xXdxX54xX26xX3xXexX9cxX19xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX107xX405xX4xX3xX17xe0dexX3xX1xX32xX15xX7dxX19xX3xXa5xXcfxX3xX193xX6xX19xX3xX1xX8fxX19xX1xX3xX19xX1xXdbxX19xX1axX3xX4xX1xX462xX19xX1xX3xX7xXcbxX4xX1xXb7xX3xX4xXacxX3xX4xX1xX2ccxX3xX7xXcbxXexX3xX4axX27xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxb65axX19xX3xX19xX1xX72xX19xX1axX3xX1xXdxX7dxX32xX3xXf2xX32xX4f8xX3xXa5xXc7xXexX3xXa5xX72xX3a7xX4xX3xX4xX1xX72xX6xX3xX4xX6xXc8xX13axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxXc8xX17xX15xXaxX12xX48fxXf8xX3xX4axXed0xX15xXb7xX3xX4xXcbxX4xX3xXa5xXa6xX6xX3xXbxX1xX72xXacxX19xX1axX3xXbxX1xX4f8xXdxX3xXexX138xX19xX1axX3xX4xX72xX73xX19xX1axX3xXexX32xX15xX54xX19xX3xXexXedxX32xX15xX12bxX19xX178xX3xXedxX8fxX3xX7xXc8xXcbxXexX3xX5xXc7xXdxX3xXexXa1xX19xX1axX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX1xX462xX3xX4xX4fxX3xXexX1xX3fxX3xXexXa1xX3xXa5xXbaxX3xXa5xX72xX6xX3xXedxX6xX3xX10dxX1xX32xX19xX1axX3xX10dxX2ccxX3xX1xXc8xXc7xX4xX1xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX3xXexX1xX10xXc8xX3xXexXa1xX19xX1axX3xX26xX9cxX4xX3xXexX1xX73xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX4xX4fxX3xXexX1xX3fxX13axX3xXcxX27xXdxX3xXa5xX14xX15xXb7xX3xX6cxX6xX19xX3xXcxX1xX72xX73xX19xX1axX3xX4axX4fxX3xX66xX32xX15xX7dxX19xX3xX32xXa88xX3xX7xX98xX3xXa5xX2ccxX19xX3xXexXa1xX19xX1axX3xXa5xXa6xX6xX3xXbxX1xX72xXacxX19xX1axX3xX9axX10xX26xX3xX9axXb5xXexXb7xX3xX4xXbaxX3xX1xX72xX27xX19xX1axX3xX4xX1xXc4xX3xXa5xXc7xXc8xXb7xX3xX1axXdxX72cxXbxX3xX4xXcbxX4xX3xX9axXcfxX3xXexX1xXcbxXc8xX3xX1axX43xX3xX19xX1xXdbxX19xX1axX3xX41xXa5xXdxX3fxX26xX3xX19xX1axX1xX98xX19xX48xXb7xX3xXa5xX3fxX3xX4xXcbxX4xX3xXa5xXa6xX6xX3xXbxX1xX72xXacxX19xX1axX3xX10dxX1xX1dxX19xX1axX3xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXa5xXcfxX3xXa5xX12bxX3xXedxX6xX3xXexXa1xX3xXa5xX134xX32xX3xX19xX138xX26xX13axX0xX57xXbxX12xX0xX17xXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXedxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x13004xXexX1xX32xX26xX193xX114axX6xX19xX17xX114axX7xX6xXbxXc8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexX1xX72xX2axX19xX1axX3xX182xX2fdxXb7xX175xX3xXexXa88xX3xXa5xX4edxX19xX1axX3xX4axX12bxX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xXexX462xX4xX1xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xX4xX3a2xXbxXaxX3xX1xXedxX10x15538xX9xXaxX57xX19xXc8xX19xX1axX114axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX57xX1xX6xX114axXexXdxX19xX1xX114axXexX1xX32xXc8xX19xX1axX114axX182xX2fdxX114axX175xX114axXexX15xX114axX17xXc8xX19xX1axX114axX4axX10xX114axXexX1xX6xX19xX1xX114axXexXdxX4xX1xX114axX9axX6xX15xX114axX17xX32xX19xX1axX114axX19xXc8xX19xX1axX114axXexX1xXc8xX19xX114axX26xXc8xXdxX114axX4xX6xX4xX114axX4xX6xXbxX57xX1a5xX184xX1b9xX1b5xX1b5xX1b9xX13axX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX26xX10xX17xXdxX6xX57xX2xX1a5xX184xX57xX19xX10xX16cxX7xX57xX1a5xX2xX184xX1aaxX57xX1b9xX1a5xX17xX175xX2xX175xX175xX1a5xX175xX2fdxXexX175xX1b9xX2xX184xX184xX5xX184xX13axX1bdxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX17xXdxX4axX12xX0xX7xXexXedxXc8xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexX1xX72xX2axX19xX1axX3xX182xX2fdxXb7xX175xX3xXexXa88xX3xXa5xX4edxX19xX1axX3xX4axX12bxX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xXexX462xX4xX1xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xX4xX3a2xXbxXaxX3xX1xXedxX10xX11b6xX9xXaxX57xX19xXc8xX19xX1axX114axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX57xX1xX6xX114axXexXdxX19xX1xX114axXexX1xX32xXc8xX19xX1axX114axX182xX2fdxX114axX175xX114axXexX15xX114axX17xXc8xX19xX1axX114axX4axX10xX114axXexX1xX6xX19xX1xX114axXexXdxX4xX1xX114axX9axX6xX15xX114axX17xX32xX19xX1axX114axX19xXc8xX19xX1axX114axXexX1xXc8xX19xX114axX26xXc8xXdxX114axX4xX6xX4xX114axX4xX6xXbxX57xX1a5xX184xX1b9xX1b5xX1b5xX1b9xX13axX1xXexX26xXaxX12xX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexX1xX72xX2axX19xX1axX3xX182xX2fdxXb7xX175xX3xXexXa88xX3xXa5xX4edxX19xX1axX3xX4axX12bxX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xXexX462xX4xX1xX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xX4xX3a2xXbxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXedxXc8xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexXedxX462xX4xX1xX3xX182xX2fdxXb7xX175xX3xXexXa88xX3xXa5xX4edxX19xX1axX3xXexXa1xX3xX19xX1axX32xX4edxX19xX3xX4axX9cxX19xX3xX19xX1axX14xX19xX3xX7xXcbxX4xX1xX3xXa5xX3fxX3xXexX1xX72xX2axX19xX1axX3xX4xX1xXc8xX3xX1a5xX3xX1xX32xX15xX7dxX19xX3xXa5xXc7xXexX3xX4xX1xX32xX795xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX8dxX2cxXcxX107xX95xX3xX4axX8fxX3xX1a5xX1b9xX3xX9axXcfxX3xXa5xXc7xXexX3xX4xX1xX32xX795xX19xX3xX2cxXcxX107xXb7xX3xX2cxXcxX107xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xXc8xX3xX4axX8fxX3xX2cxXcxX107xX3xX10dxXdxX3fxX32xX3xX26xX470xX32xX13axX0xX57xXbxX12xX0xX57xX17xXdxX4axX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexXc7xXc8xX3xXa5xX8fxX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXc4xX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxXaxX3xX1xXedxX10xX11b6xX9xXaxX57xX19xXc8xX19xX1axX114axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX57xX1xX6xX114axXexXdxX19xX1xX114axXexX6xXc8xX114axX17xX6xX114axX9axX6xX15xX114axX17xX32xX19xX1axX114axXexXdxX19xX1xX114axX19xXc8xX19xX1axX114axXexX1xXc8xX19xX114axX26xXc8xXdxX57xX1a5xX184xX173xX173xX1a5xX1b9xX13axX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX26xX10xX17xXdxX6xX57xX2xX1a5xX184xX57xX19xX10xX16cxX7xX57xX1a5xX2xX184xX173xX57xX2xX184xX173xX17xX1a5xX184xX1b5xX182xX1b9xX2fdxX2fdxXexX2xX2fdxX1b9xX184xX5xX1b9xX114axX1b9xX1a5xX17xX175xX184xX173xX1a5xX175xX182xX182xXexX1a5xX1b9xX1a5xX184xX184xX5xX184xX13axX1bdxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX17xXdxX4axX12xX0xX7xXexXedxXc8xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexXc7xXc8xX3xXa5xX8fxX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXc4xX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxXaxX3xX1xXedxX10xX11b6xX9xXaxX57xX19xXc8xX19xX1axX114axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX57xX1xX6xX114axXexXdxX19xX1xX114axXexX6xXc8xX114axX17xX6xX114axX9axX6xX15xX114axX17xX32xX19xX1axX114axXexXdxX19xX1xX114axX19xXc8xX19xX1axX114axXexX1xXc8xX19xX114axX26xXc8xXdxX57xX1a5xX184xX173xX173xX1a5xX1b9xX13axX1xXexX26xXaxX12xX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexXc7xXc8xX3xXa5xX8fxX3xX9axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXc4xX19xX1xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXedxXc8xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX1a5xX184xX1a5xX2xX3xX5xX8fxX3xX19xX138xX26xX3xXa5xX134xX32xX3xX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX3xX2cxX1axX1xXa6xX3xXf2xX32xX15xX2ccxXexX3xX4d1xXc7xXdxX3xX1xX2b3xXdxX3xXa5xX4f8xX19xX1axX3xX193xX2b3xX3xXexXc4xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX7dxX26xX3xX10dxb449xX3xX1a5xX184xX1a5xX184xX114axX1a5xX184xX1a5xX175xX3xX4axX8fxX3xX4d1xX12bxX3xXcbxX19xX3xXexXc4xX19xX1xX3xXa5xXc7xXexX3xX4xX1xX32xX795xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX8dxX2cxXcxX107xX95xX13axX3xX48fxX27xXdxX3xX10dxX1xX462xX3xXexX1xX2ccxX3xX26xX27xXdxXb7xX3xX4xX3a2xXbxX3xX80xX15xX3xX4xXcbxX4xX3xX4xX3a2xXbxXb7xX3xX4xX1xX462xX19xX1xX3xXf2xX32xX15xX12bxX19xXb7xX3xX2cxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX3xXa5xX6xX19xX1axX3xXf2xX32xX15xX2ccxXexX3xXexX14xX26xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX7dxX19xX3xXexX1xX401xX19xX1axX3xX5xX3a7xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xX19xX138xX26xX3xX1a5xX184xX1a5xX2xXb7xX3xX5xX8fxX26xX3xXexXdxX12bxX19xX3xXa5xX12bxX3xXa5xXc7xXexX3xX4xX1xX32xX795xX19xX3xXexXc4xX19xX1xX3xX2cxXcxX107xX3xX4axX8fxXc8xX3xX19xX138xX26xX3xX1a5xX184xX1a5xX175xX13axX0xX57xXbxX12xX0xX57xX17xXdxX4axX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax127d8xX32xX54xX3xX1xX72xXacxX19xX1axX3xX4d1xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX8fxXc8xX3xX2cxX1axX32xX15xXf91xX19xX3xbd94xX32xX3xXa5xX72xX6xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX5xX54xX19xX3xXexX134xX26xX3xX4xX6xXc8xX3xXaxX3xX1xXedxX10xX11b6xX9xXaxX57xX19xXc8xX19xX1axX114axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX57xXf2xX32xX10xX114axX1xX32xXc8xX19xX1axX114axX17xX6xXdxX114axXexX1xXdxX114axX1xX6xXc8xX114axX19xX1axX32xX15xX10xX19xX114axX17xX32xX114axX19xX193xX7xXbxX114axX17xX32xX6xX114axX19xXc8xX19xX1axX114axXexX1xXc8xX19xX114axX26xXc8xXdxX114axX5xX10xX19xX114axXexX6xX26xX114axX4xX6xXc8xX114axX19xX193xX7xXbxX57xX1a5xX184xX173xX182xX2xX2xX13axX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xXedxX4xX9xXaxX57xX26xX10xX17xXdxX6xX57xX2xX1a5xX184xX57xX19xX10xX16cxX7xX57xX1a5xX2xX184xX175xX57xX2xX2fdxX175xX17xX182xX184xX1aaxX184xX173xX2xX1a5xXexX175xX175xX1b9xX1b5xX5xX182xX114axX1aaxX1a5xX17xX182xX184xX1b5xX182xX184xX175xX173xXexX173xX2xX184xX173xX182xX5xX184xX13axX1bdxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX35xX3xX37xX1xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX3fxX3xX41xX5xX43xX3xX1xX46xX19xX48xX3xX4axX27xXdxX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX17xXdxX4axX12xX0xX7xXexXedxXc8xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17b2xX32xX54xX3xX1xX72xXacxX19xX1axX3xX4d1xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX8fxXc8xX3xX2cxX1axX32xX15xXf91xX19xX3xX17cfxX32xX3xXa5xX72xX6xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX5xX54xX19xX3xXexX134xX26xX3xX4xX6xXc8xX3xXaxX3xX1xXedxX10xX11b6xX9xXaxX57xX19xXc8xX19xX1axX114axX19xX1axX1xXdxX10xXbxX57xXf2xX32xX10xX114axX1xX32xXc8xX19xX1axX114axX17xX6xXdxX114axXexX1xXdxX114axX1xX6xXc8xX114axX19xX1axX32xX15xX10xX19xX114axX17xX32xX114axX19xX193xX7xXbxX114axX17xX32xX6xX114axX19xXc8xX19xX1axX114axXexX1xXc8xX19xX114axX26xXc8xXdxX114axX5xX10xX19xX114axXexX6xX26xX114axX4xX6xXc8xX114axX19xX193xX7xXbxX57xX1a5xX184xX173xX182xX2xX2xX13axX1xXexX26xXaxX12xX17b2xX32xX54xX3xX1xX72xXacxX19xX1axX3xX4d1xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX8fxXc8xX3xX2cxX1axX32xX15xXf91xX19xX3xX17cfxX32xX3xXa5xX72xX6xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX5xX54xX19xX3xXexX134xX26xX3xX4xX6xXc8xX3xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXedxXc8xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX4d1xXc7xXexX3xX4xX1xX32xX795xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX8dxX2cxXcxX107xX95xX3xXa5xX134xX32xX3xXexXdxX54xX19xX3xX4xX80xX6xX3xXexXc4xX19xX1xX3xX19xX138xX26xX3xX1a5xX184xX2xX1b5xXb7xX3xX2cxX1axX1xXdxX3xX13xX32xX14xX19xX3xX8dxX66xX8fxX3xXcxX92xX19xX1xX95xX3xXexXdxX2ccxXbxX3xXexX4fxX4xX3xXa5xX405xXexX3xXedxX6xX3xX26xX4fxX4xX3xXexXdxX54xX32xX3xX4xX6xXc8xX3xX1xXacxX19xX3xXexXedxXc8xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX7dxX26xX3xX10dxX16b7xX3xX1a5xX184xX1a5xX184xX3xX114axX3xX1a5xX184xX1a5xX175xX3xXexXedxX2axX3xXexX1xX8fxX19xX1xX3xX1xX32xX15xX7dxX19xX3xX2cxXcxX107xX3xX10dxXdxX3fxX32xX3xX26xX470xX32xXb7xX3xXa5xXdxX3fxX19xX3xX1xXf8xX19xX1xX3xX4axX12bxX3xX4axX138xX19xX3xX1xXbaxX6xX3xX1axX401xX19xX3xX4axX27xXdxX3xXbxX1xXcbxXexX3xXexXedxXdxX3fxX19xX3xX17xX32xX3xX5xXa6xX4xX1xX13axX0xX57xXbxX12xX0xX57xX17xXdxX4axX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX32xX5xX12xX0xX17xXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXedxXaxX12xX0xX57xX17xXdxX4axX12xX0xX57xX17xXdxX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c3cxX32xXexX1xXc8xXedxXaxX12xX66xXc8xX8fxXdxX3xX2cxX6xX26xX0xX57xXbxX12
Hoài Nam