Tổng thống Venezuela và con trai sẽ tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/10 thông báo ông cùng con trai và chị gái dự định tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga.
ba6axe851x111dfx10c13x12bf2xd296x12cd7x10a78x12371xX7x10977xe6baxdcc3xbd8dxe4abxeeb3xX5xcd3fxXaxe7e4xXcx11c1fxfc7ax1160bxX3xXexX1x13ebbxX15xX16xX3x101bfxX10xX15xX10xdae6x11912xX10xX5xX6xX3xd32bxc5f9xX3xX4xd74dxX15xX3xXex102d7xX6xXdxX3xX7xd90exX3xXexXdxc9ccxcfe5xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xce96xXbxX23xXexX15xXdxd7ffxX3xX1exX3xX15xX16xcd3bxX6xX3xec06xX2cxX28xXdx119fcxd353xX2xc125xX3xX4x107fbxX6xX3x11076xX16xX6xX0x11893xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc257xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX60xXdxX4xX2cxX5xX6xX7xX3xca50xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xX15xX16xX29xe38exX3xbf46xX64xX2xe7a7xX3xXexX1xe029xX15xX16xX3x13db3x1208fxX2cxX3xXa9xX15xX16xX3xX4x12750xX15xX16xX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xX28xX29xX3xX4xX1x123e2xX3xX16xXaexXdxX3xX57xd8cexX3x13cc9xXc8xX15xX1xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6x14057xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13390xX2cxX57xXa0xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10x133a7xXexX58xX6xX5xXdxX16xX15xbd5exX3xX4xX10xX15xXexX10xX30x128faxXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX53xX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxc6b6xXdxX57xXexX1xX129xX3xe0c9xX2xd4adxXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX129xX3xbee8xX5axX166xXbxX121xX131xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX64xX64xXdxX102xXadxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX102xX28xX15xX64xX15xX10xX150xX7xX64x12cb2xXa5xXa2xXa5xX64xX2xX18exXa2xX57xX2xXa5xX5axX2xXa2xXa2xXa2xXex11e90xX2xX166xX159xX5xe23cxX58xX2xX102xcd27xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xXaxX3xX150xXdxX57xXexX1xX9xXaxX157xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX166xX5axX166xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX58xX6xX5xXdxX16xX15xX129xX3xX4xX10xX15xXexX10xX30xX131xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX60xXdxX4xX2cxX5xX6xX7xX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xXex12cc9xXdxX3xXexX1xX5dxX3xXd1xXa9xX3xX53xX6xX30xX6xX4xX6xX7xX3xX1xXa9xX3axX3xX2xX18exX64xX166xX102xX3xX0xX10xX3axX12xdf8dx12d71xX15xX1xX129xX3xf2e7xX10xX23xXexX10xX30xX7xfab6xX0xX64xX10xX3axX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX12xXcxX30xX2cxX15xX16xX3xXadxX29xXdxX3xXd1x13bb9xX15xX16xX3xXexX1xXa9xX15xX16xX3xbca7xX23xX6xX3xXexX29xXdxX3xX4axX1xX2cx13de0xX15xX3xX4xX1x11279xX15xX1xX3xXexX1x11c47xX4xX3xXexX30xX39xX15xX3xX15x10987xX15xX3xXexX2e0xX15xX16xX3xX3axX278xX15xX16xX3xX121xe65fxX3xX1xf9f3xXdxX3xXcxX150xXdxXexXexX10xX30x13148xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xXexX23xXa0xX39xX15xX3xXadxX1axX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xXa9xX15xX16xX3xX5xX29xX3xX60xXdxX4xX2cxX5xX6xX7xX3x11b7cxX30xX15xX10xX7xXexX2cxX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3x13daexX23xX10xX30xX30xX6xX3xX28xX29xX3xX4xX1xXc8xX3xX16xXaexXdxX3xX96xX6xX30xXdxX6xX3xXcxX10xX30xX10xX7xX6xX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xX7xX35xX3xXexX1xX6xX3axX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xf788xX3xX15xX16xX1xXdxe914xX3axX3xX5x124afxX3axX3xX7xX29xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXd1xX2cxX278xX15xX3xX166xX3xX4xX5dxX6xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX102xX3xX112xX2e0xX15xX3xXexX1xX391xX15xX3xXa9xX15xX16xX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX3axX3xX5xX2cxX278xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX29xXa0xX3xX4axX1xXdxX3xXadxf9c9xXexX3xXd1x13126xX23xX3xX4xX1xXdxcc2bxX15xX3xX57xXc8xX4xX1xX3xXexXdxX39xX3axX3xX4xX1xX5dxX15xX16xX3xXd1xX278xXdxX3xXexX30xX29xX3xXd1x10901x10d9fxX4xX3xX4axX1x10fc8xXdxX3xXd1xX305xX15xX16xX102xX3x11b34xfd24xX1xXdxX3xX28xXdxX38dxX4xX3xXexXdxX39xX3axX3xX4xX1xX5dxX15xX16xX3xX1xX29xX15xX16xX3xX5xX2cxX278xXexX3xXadxX3eexXexX3xXd1xX3f2xX23xX30fxX3xXexXa9xXdxX3xX7xX35xX3xX5xX29xX3xX15xX16xX414xbf7dxXdxX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10x13f97xX30fxX3xXa9xX15xX16xX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xXexX23xXa0xX39xX15xX3xXadxX1axX102xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX12x12dc6xXa9xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xXd1xX302xX3xXd1xX414xX415xX4xX3xX4xX1xX23xXa0xfc08xX15xX3xXd1xX3f8xX15xX3xX7xX391xX15xX3xXadxX6xXa0xX3xX2d5xX23xX1axX4xX3xXexX3f8xX3xX44xXdxX3axX2cxX15xX3xX112xX2cxX5xXdxX28xX6xX30xX3xX41axX3xXexX1xX5dxX3xXd1xXa9xX3xX53xX6xX30xX6xX4xX6xX7xX30fxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX7xXaexX15xX16xX3xX18exX64xX2xXa5xX102xX3x11cacxX1xc19fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xbaebxX10xX5xX4xXa0xX3xX29exX2cxX57xX30xXdxX16xX23xX10xX22xX3xX15xX1xc049xX15xX3xX3axX278xX15xX1xX30fxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX5xX29xX3xX2d5xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xX41axX3xXcxX391xXa0xX3xXadxXaexX15xX3xX4xX3f2xX23xX3xXadxX3eexXexX3xXd1xX3f2xX23xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX23xX305xX4xX3xXexX1xX387xX3xX15xX16xX1xXdxX38dxX3axX3xX5xX391xX3axX3xX7xX29xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXd1xX2cxX278xX15xX3xX166xX3xX4xX5dxX6xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX102xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX58xX6xX5xXdxX16xX15xX129xX3xX4xX10xX15xXexX10xX30xX131xXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX53xX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX150xXdxX57xXexX1xX129xX3xX157xX2xX159xXbxX121xX131xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX129xX3xX19fxX159xX157xXbxX121xX131xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX64xX64xXdxX102xXadxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX102xX28xX15xX64xX15xX10xX150xX7xX64xX18exXa5xXa2xXa5xX64xX2xX18exXa2xX57xX2xXa5xX5axX2xX157xX166xX2xXexX18exX19fxX1a4xX5xX1a4xX58xX18exX102xX1a8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xXaxX3xX150xXdxX57xXexX1xX9xXaxX157xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX19fxX159xX157xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX58xX6xX5xXdxX16xX15xX129xX3xX1a8xX23xX7xXexXdx11eebxXa0xX131xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX60xXdxX4xX2cxX5xX6xX7xX3xX96xX6xX57xX23xX30xX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1247cxX3xX1xc98fxX15xX1xX3xX2e0xX15xX1xX3xX28xX2f4xX3xXadxX23xX14xXdxX3xX5xbf07xX3xX15xX1xe4daxX15xX3xX5xXa9xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xX3xXexX30xX39xX15xX3xXcxX150xXdxXexXexX10xX30xX102xX3xX0xX10xX3axX12xX298xX299xX15xX1xX3xX4xX1x13af1xXbxX3xX3axX29xX15xX3xX1xX723xX15xX1xX2a5xX0xX64xX10xX3axX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX112xX305xX3xXexX30xX414xX41axX15xX16xX3x13b7axX3xXexX3f8xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX53xX6xX30xX5xX2cxX7xX3xce08xX5xX28xX6xX30xX6xX57xX2cxX30fxX3xX4axX1xX2cxX2e0xX15xX16xX3xX18exX102xXa5xXa5xXa5xX3xX15xX16xX414xX458xXdxX3xX57xX391xX15xX3xX15xX414x123fbxX4xX3xX15xX29xXa0xX3xX7xX35xX3xXexX1xX6xX3axX3xX16xXdxX6xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX23xX305xX4xX3xXexX1xX387xX3xX15xX16xX1xXdxX38dxX3axX3xX5xX391xX3axX3xX7xX29xX15xX16xX3xX15xX514xXdxX3xXexX30xX39xX15xX102xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX12xX1exX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xX3xXd1xX414xX415xX4xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX30xXdxX4c6xX15xX3xXadxX41axXdxX3xX1exXdxX38dxX15xX3xX60xX16xX1xXdxX39xX15xX3xX4xX2ebxX23xX3xX57xXc8xX4xX1xX3xXexX734xX3xX28xX29xX3xX28xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1x12c7cxX4xX3xX353xX6xX3axX6xX5xX10xXa0xX6xX3xXexX30xXcfxX4xX3xXexX1xX23xX305xX4xX3xX112xX305xX3xX7afxX3xXexX3f8xX3xX60xX16xX6xX30fxX3xX1xX415xXbxX3xXexXaexX4xX3xX28xX7e8xXdxX3xece5xX23xc578xX3xfd1axX3f2xX23xX3xXexX414xX3xXcxX30xXcfxX4xX3xXexXdxX3f8xXbxX3xX60xX16xX6xX3xX298xX29exX521x10898xc3f9xX2a5xX30fxX3xXd1xX414xX415xX4xX3xXd1x12286xXexX3xXexX39xX15xX3xX5xX29xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX30fxX3xXexX1xX10xX2cxX3xXexX39xX15xX3xX28xX38dxX3xXexXdxX15xX1xX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xXexX30xX39xX15xX3xXexX1xX3f8xX3xX16xXdxX7e8xXdxX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX2xX3xXd1xX414xX415xX4xX3xX49cxXdxX39xX15xX3xf7abxXa9xX3xXbxX1xX514xX15xX16xX3xX5xX39xX15xX3xX28xf35cxX3xXexX30xX77axX3xX15xX2cbxX3axX3xX2xX5axX159xX19fxX102xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX12xX60xX16xX29xXa0xX3xX2xX2xX64xX1a4xX30fxX3xX60xX16xX6xX3xXexX30xX41axX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xX2d5xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xXexX30xX39xX15xX3xXexX1xX3f8xX3xX16xXdxX7e8xXdxX3xX4xX533xXbxX3xXbxX1x12564xXbxX3xX4xX1xX2cxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX57xXb6xX3xX4xX1xe9e5xX3xX3axX7e8xXdxX3xX1xX2cxX29xX15xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXexX1xX387xX3xX15xX16xX1xXdxX38dxX3axX3xX5xX391xX3axX3xX7xX29xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xXd1xX2cxX278xX15xX3xX2xX3xX28xX29xX3xX18exX3xX3axX29xX3xX4xX1xX414xX6xX3xX1xX2cxX29xX15xX3xXexX533xXexX3xXexX1xX387xX3xX15xX16xX1xXdxX38dxX3axX3xX16xXdxX6xXdxX3xXd1xX2cxX278xX15xX3xX166xX3xX28xX7e8xXdxX3xX7xXcfxX3xXexX1xX6xX3axX3xX16xXdxX6xX3xX4xX5dxX6xX3xX1xX29xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX723xX15xX3xX15xX16xX414xX458xXdxX102xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX2cxX57xXa0xXaxX12xX60xX16xX414xX458xXdxX3xXd1xX2ebxX15xX16xX3xXd1xX3f2xX23xX3xX29exX521xX8e1xX8e2xX3xX424xXdxX30xXdxX5xX5xX3xX521xX3axXdxXexX30xXdxX10xX28xX3xX1x127e0xXdxX3xXexX1xXaexX15xX16xX3xX1a4xX3xXexX23xXa0xX39xX15xX3xXadxX1axX3xX60xX16xX6xX3xXd1xX302xX3xX15xX1xX738xX15xX3xXd1xX414xX415xX4xX3xXa0xX39xX23xX3xX4xX3f2xX23xX3xX28xX2f4xX3xX7xX2e0xX15xX3xX121xX23xX533xXexX3xX28xX29xX3xX4xX23xX15xX16xX3xX4xX533xXbxX3xX2xX3xXexe979xX3xX5xXdxX2f4xX23xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xXexX50xX3xX18exXa5xX3xX2d5xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX102xX0xX64xXbxX12xX0xX57xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX30xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX39xX15xX3xX2d5xX23xX6xX15xX129xX0xX64xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX58xXexX1xX23xX3axXadxX58xX6xX15xX57xX58xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX6xX23xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX30fxX3xX60xX16xX6xX3xX7xX3eexXbxX3xX4xX533xXbxX3xXbxX1xX9aexXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX1xX2cxX3xX3axX305xXexX3xX5xX2cxX278xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX3axX7e8xXdxXaxX3xX1xX30xX10xX6fbxX9xXaxX64xX2d5xX23xX2cxX4xX58xXexX10xX64xX7xX6xX23xX58xX7xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX28xX58xX15xX16xX6xX58xX7xX6xXbxX58xX4xX6xXbxX58xXbxX1xX10xXbxX58xXexX1xX10xX3axX58xX4xX1xX2cxX58xX3axX2cxXexX58xX5xX2cxX6xXdxX58xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX58xX15xX16xX23xX6xX58xX4xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX58xX3axX2cxXdxX64xX2xX5axX1a4xX5axX159xXa5xX102xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xX3axX10xX57xXdxX6xX64xX2xX18exXa5xX64xX15xX10xX150xX7xX64xX18exXa5xX166xX1a4xX64xX2xX18exXa2xX57xX18exX2xX19fxXa5xXa5xX2xX5axXexX1a4xX157xX157xXa2xX1a4xX5xXa5xX102xX1a8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX57xXdxX28xX12xX0xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX6xX23xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX30fxX3xX60xX16xX6xX3xX7xX3eexXbxX3xX4xX533xXbxX3xXbxX1xX9aexXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX1xX2cxX3xX3axX305xXexX3xX5xX2cxX278xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX3axX7e8xXdxXaxX3xX1xX30xX10xX6fbxX9xXaxX64xX2d5xX23xX2cxX4xX58xXexX10xX64xX7xX6xX23xX58xX7xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX28xX58xX15xX16xX6xX58xX7xX6xXbxX58xX4xX6xXbxX58xXbxX1xX10xXbxX58xXexX1xX10xX3axX58xX4xX1xX2cxX58xX3axX2cxXexX58xX5xX2cxX6xXdxX58xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX58xX15xX16xX23xX6xX58xX4xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX58xX3axX2cxXdxX64xX2xX5axX1a4xX5axX159xXa5xX102xX1xXexX3axXaxX12xX44xX6xX23xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX30fxX3xX60xX16xX6xX3xX7xX3eexXbxX3xX4xX533xXbxX3xXbxX1xX9aexXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX1xX2cxX3xX3axX305xXexX3xX5xX2cxX278xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX3axX7e8xXdxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX44xX6xX23xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX30fxX3xX60xX16xX6xX3xX7xX35xX3xX1xX2cxX29xX15xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xX28xXdxX38dxX4xX3xX4xX533xXbxX3xXbxX1xX9aexXbxX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2cxX278xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xXexX1xX2ebxX3xX1xX6xXdxX3xX57xX2cxX3xX15xX414xX7e8xX4xX3xX15xX29xXa0xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX30xXdxX4c6xX15xX3xXexX30xX414xX7e8xX4xX3xX15xX16xX29xXa0xX3xX2xX159xX64xX2xXa5xX3xXexX7e8xXdxX102xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX57xXdxX28xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13902xX73x10824xX3xX4xX2e0xX3axX3xe427xX15xX3xX60xX16xX6xX3xX28xX723xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX30xXdxX4c6xX15xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX1exX3xX1xXdxX38dxX23xX3xX2d5xX23xX2e0xXaxX3xX1xX30xX10xX6fbxX9xXaxX64xX57xXdxX10xX3axX58xX15xX2cxX15xX16xX64xX150xX1xX2cxX58xX4xX6xX3axX58xX2cxX15xX58xX15xX16xX6xX58xX28xXdxX58xXbxX1xX6xXexX58xXexX30xXdxX10xX15xX58xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX58xX7xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX28xX58xX1xXdxX10xX23xX58xX2d5xX23xX6xX64xX2xX5axX1a4xX5axX2xX5axX102xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xX3axX10xX57xXdxX6xX64xX2xX18exXa5xX64xX15xX10xX150xX7xX64xX18exXa5xX166xX1a4xX64xX2xX18exX1a4xX57xX2xX18exX18exX2xX157xX18exX1a4xXexXa2xX157xX2xX2xX5xX2xX102xX1a8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX57xXdxX28xX12xX0xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe86xX73xXe88xX3xX4xX2e0xX3axX3xXe8exX15xX3xX60xX16xX6xX3xX28xX723xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX30xXdxX4c6xX15xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX1exX3xX1xXdxX38dxX23xX3xX2d5xX23xX2e0xXaxX3xX1xX30xX10xX6fbxX9xXaxX64xX57xXdxX10xX3axX58xX15xX2cxX15xX16xX64xX150xX1xX2cxX58xX4xX6xX3axX58xX2cxX15xX58xX15xX16xX6xX58xX28xXdxX58xXbxX1xX6xXexX58xXexX30xXdxX10xX15xX58xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX58xX7xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX28xX58xX1xXdxX10xX23xX58xX2d5xX23xX6xX64xX2xX5axX1a4xX5axX2xX5axX102xX1xXexX3axXaxX12xXe86xX73xXe88xX3xX4xX2e0xX3axX3xXe8exX15xX3xX60xX16xX6xX3xX28xX723xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX30xXdxX4c6xX15xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX58xX1exX3xX1xXdxX38dxX23xX3xX2d5xX23xX2e0xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX1exX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xXe88xX1exX8e1xX521xX58xX2xX5axX3xXd1xX2cbxX15xX16xX3xX4axdcefxX3xXd1xX3f2xX23xX3xXexXdxX39xX15xX3xXexX30xX39xX15xX3xX57xX2cxX3xXcxX30xX23xX15xX16xX3xXexX391xX3axX3xX15xX16xX1xXdxX39xX15xX3xX4xX2ebxX23xX3xX57xXc8xX4xX1xX3xXexX734xX3xX28xX29xX3xX28xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX895xX4xX3xX353xX6xX3axX6xX5xX10xXa0xX6xX3xX298xX60xX16xX6xX2a5xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX415xXbxX3xX28xX7e8xXdxX3xX112xX305xX3xX8c5xX23xX1axX4xX3xXbxX1xe14dxX15xX16xX3xX60xX16xX6xX3xXbxX1xXaexXexX3xXexX30xXdxX4c6xX15xX3xXd1xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX4axX3f8xXexX3xX2d5xX23xX2e0xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xX4xXcfxX4xX3xX41axX3xX16xXdxX6xXdxX3xXd1xX2cxX278xX15xX3xXexX1xX387xX3xX15xX16xX1xXdxX38dxX3axX3xX4xX23xX1axXdxX3xX4xXb6xX15xX16xX3xX28xX7e8xXdxX3xX4axX1xX2cxX2e0xX15xX16xX3xX18exX102xXa5xXa5xXa5xX3xXexX723xX15xX1xX3xX15xX16xX23xXa0xX38dxX15xX3xX28xXdxX39xX15xX3xXexX30xX39xX15xX3xXexX2cxX29xX15xX3xXexX1xX3f8xX3xX16xXdxX7e8xXdxX102xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX57xXdxX28xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX16xX6xX3xXadxXaexX15xX3xX2xXa5xXa5xX3xXexX30xXdxX38dxX23xX3xX5xXdxX2f4xX23xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX1xX2cxX3xc873xX15xX3xX8c9xX305xXaxX3xX1xX30xX10xX6fbxX9xXaxX64xX57xXdxX10xX3axX58xX15xX2cxX15xX16xX64xX15xX16xX6xX58xXadxX6xX15xX58xX2xXa5xXa5xX58xXexX30xXdxX10xX23xX58xX5xXdxX10xX23xX58xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX58xX15xX16xX23xX6xX58xX4xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX58xX4xX1xX2cxX58xX6xX15xX58xX57xX2cxX64xX2xX5axX1a4xX157xX159xX157xX102xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX16xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX64xX3axX10xX57xXdxX6xX64xX2xX18exXa5xX64xX15xX10xX150xX7xX64xX18exXa5xX166xX19fxX64xX2xX18exXa2xX57xX166xX2xX157xXa2xXa5xXa2xX18exXexX157xX19fxX159xX2xX5xX159xX58xX23xX15xXexXdxXexX5xX10xX57xX102xX1a8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX3xX4xX2cxX15xX3xXexX30xX6xXdxX3xX7xX35xX3xXexXdxX39xX3axX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX5dxX6xX3xX60xX16xX6xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX57xXdxX28xX12xX0xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX16xX6xX3xXadxXaexX15xX3xX2xXa5xXa5xX3xXexX30xXdxX38dxX23xX3xX5xXdxX2f4xX23xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX1xX2cxX3xX11f3xX15xX3xX8c9xX305xXaxX3xX1xX30xX10xX6fbxX9xXaxX64xX57xXdxX10xX3axX58xX15xX2cxX15xX16xX64xX15xX16xX6xX58xXadxX6xX15xX58xX2xXa5xXa5xX58xXexX30xXdxX10xX23xX58xX5xXdxX10xX23xX58xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX58xX15xX16xX23xX6xX58xX4xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX58xX4xX1xX2cxX58xX6xX15xX58xX57xX2cxX64xX2xX5axX1a4xX157xX159xX157xX102xX1xXexX3axXaxX12xX60xX16xX6xX3xXadxXaexX15xX3xX2xXa5xXa5xX3xXexX30xXdxX38dxX23xX3xX5xXdxX2f4xX23xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX1xX2cxX3xX11f3xX15xX3xX8c9xX305xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX30xX2cxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX8c5xX23xX8c7xX3xX8c9xX3f2xX23xX3xXexX414xX3xXcxX30xXcfxX4xX3xXexXdxX3f8xXbxX3xX60xX16xX6xX3xX298xX29exX521xX8e1xX8e2xX2a5xX3xXd1xX302xX3xXd1xXa8dxX15xX16xX3xX10bdxX3xX28xX7e8xXdxX3xX3axX305xXexX3xXexX1x1104fxX6xX3xXexX1xX23xX738xX15xX3xXadxXaexX15xX3xX2xXa5xXa5xX3xXexX30xXdxX38dxX23xX3xX5xXdxX2f4xX23xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX3xX1exX3xX15xX16xX50xX6xX3xX53xX2cxX28xXdxX57xX58xX2xX5axX3xX4xX1xX2cxX3xX11f3xX15xX3xX8c9xX305xX30fxX3xX29exX10xX23xXexX10xX30xX7xX3xX57x13494xX15xX3xX3axX305xXexX3xX15xX16xX23xXa8dxX15xX3xXexX1xX278xX2cxX3xXexXdxX15xX3xX15xX16xX29xXa0xX3xX2xX157xX64xX5axX3xX4xX1xX2cxX3xXadxXdxX3f8xXexX102xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX57xXdxX28xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX23xX5xX12xX0xX57xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX64xX57xXdxX28xX12xX0xX64xX57xXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7c5xX23xXexX1xX2cxX30xXaxX12xX512xX1xX414xXe8exX15xX16xX3xX8c9xX8ecxX15xX16xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX2cxX23xX30xX4xX10xXaxX12xX298xXcxX1xX10xX2cxX3xX44xXbxX23xXexX15xXdxX4axX2a5xX0xX64xXbxX12
Phương Đặng