Can Lộc tiếp nhận 2.160 lít hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi
(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận miễn phí và phân bổ 2.160 lít hóa chất cho các địa phương để tiến hành phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn.
aa79xe2edx1346ax10d0cxcdbcxc1f3x1104axe918xd415xX7xfd08xc2b3x1114fx1385ax1154cxd618xX5xcf02xXax13440xb4c6xX6xb5f2xX3x12640xab34xX4xX3xXexXdxc837xXbxX3xX15xX1xc926xX15xX3x11e1exd7d4xX2x10408xf9f8xX3xX5xca85xXexX3xX1xfebfxX6xX3xX4xX1xb50axXexX3xXexXdxde96x12a6dxX3xe5c4xX18xX4xX3x1043dxX1x141dexX3xXexff3fxcd94xX15xf328xX3xb2eexb476xXdxX3xXexX46x1027fx12bb8xX15xX49xX3xX4xX1x110e1xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX0xb8b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdef5xX10xX6x14072xXaxX12xX6fxX3bx10e55x10a81xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xdcd3xX6fxd17fxX3xXcxb6adxX15xX1x1372exX3x11f63x116b1xX6xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX4bxXdxe95exX15xX3xXbxX1xX2cxX3xX8dxX85xX3xXbxX1xc777xX15xX3xccfdxbe43xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xX4xX1x1104dxX3xX4xe594xX4xX3xX3dx129a4xX6xX3xXbxX1xX51xd543xX15xX49xX3xX3dx12699xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX1xX85xX15xX1xX3xXbxX1xX3bxX15xX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX46xX51xX52xX15xX49xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xXexX46xX3axX15xX3xX3dxXcbxX6xX3xXacxX85xX15xX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2f3xXc4xX72xX77xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax11f64xXdxX72xXexX1x13941xX3xX28xX2x12023xXbxe228xeef8xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX15axX3x12b2dxX2xX29xXbxX160xX161xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX60xX60xXdxX26xXacxX6xXc4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX8dxX15xX60xX15xX10xX155xX7xX60xX25xX29xX2x1373cxX60xX2xX16bxX2xX72xX2xX25xacaexX29xX196xX29xX15exXexX19exb4bcx1141axX1a5xX25xX5xX29xX26xc901xXbxX49xf805xX46xX9xX16bxX196xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX46xX51xX52xX15xX49xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXc4xX15xXaxX12xe503xX1xX3bxX15xX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xXexea3bxXdxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX46xX6xX15xX49xX3xXexX46xX246xXdxX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX26xX26xX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xXaxX12x10eecxXd6xX3xXbxX1xd368xX4xX3xX8dxX27exX3xXbxX1x10acaxX15xX49xX3xX4xX1x10c8dxX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xXacxX78xX15xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xX49xXdxX6xX3xX7xc28axX4xe8e3xX3xX49xXdxX6xX3xX4xd42bxX4bxX2a5xX3xX1xX3bxX77xX78xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX8dxX8exX6xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xX7xXc7xXexX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX6fxX6xX5xX3bxX7xX10xXbxX3xX12bxX13xacc1xX3xXexX8exX3xX13xX1xXdxX3xX4xX27exX4xX3xX13xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xd496xX3xXcxX1xX2a3xX3xX77xX3xXex1269fxX15xX1xX3xX3dxXd6xX3xXbxX1xXa9xX15xX3xXacxXadxX3xX4xX1xXc4xX3xX4xXc7xX4xX3xX3dxXcbxX6xX3xXbxX1xX51xXd1xX15xX49xX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX46xX51xX52xX15xX49xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xXaxX12xddffxX28cxX3xX5xX51xbe51xX15xX49xX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexX46xX3axX15xX3xX3dxX51xX377xX4xX3xXexX313xX15xX1xX3xX4xX35xXbxX3xX41xX1xX4cxX15xX49xX3xXexX1xX3bxX3xXexXdx10a7bxX15xX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xXaxX12xXcxX1xX10xXc4xX3xX3dxX30xX2a5xX3xXexX35xXexX3xX4x10b5exX3xX2xX1a5xX196xX3xXexX1xX4cxX15xX2a5xX3xX41xX1xX28cxXdxX3xXbxX1xX28cxX3xX4x10da4xX6xX3xX2xX1a6xX3xX160x126d7xX2a5xX3xXexX1xXcbxX3xXexX46xX35xX15xX3xX7xcf3cxX3xX3dxX51xX377xX4xX3xXbxX1xXa9xX15xX3xXacxXadxX3xX2xX26xX15exX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX161xX3xX28xX29xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX4xX286xX15xX3xX5xX246xXdxX3xX72xX85xX15xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX1xX377xX2a5xX3xX5xX286xX3xX49xXdxX1dxXexX3xX4bxXadxX3xX49xXdxX6xX3xX7xX2a3xX4xX3xXexX22xXbxX3xXexX46xX3bxX15xX49xX3xXexX46xX3axX15xX3xX3dxXcbxX6xX3xXacxX85xX15xX3xX1xX3bxX77xX78xX15xX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX46xX3xX72xXexX1xX3bxX4bxXacxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX72xXexX1xX15axX3xX28xX2xX15exXbxX160xX161xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX15axX3xX16bxX2xX29xXbxX160xX161xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX60xX60xXdxX26xXacxX6xXc4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX8dxX15xX60xX15xX10xX155xX7xX60xX25xX29xX2xX196xX60xX2xX16bxX2xX72xX2xX25xX19exX29xX1a5xX19exX1a6xXexX28xX15exX25xX29xX5xX1a5x1241fxX2xX26xX1acxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX46xX51xX52xX15xX49xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXc4xX15xXaxX12xX26xX26xX26xX8dxX85xX3xX4xXc7xX4xX3xX8dxX47xX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX2a5xX3xXexXdxX3axX3bxX3xX1xX3dfxX77xX3xX49xXdxX6xX3xX7xX2a3xX4xX3xXexX46xX51xd762xX4xX3xX3dxXa9xX77xX3xX4xX30xX3xX15xX49xX3bxX77xX3xX4xXd1xX3xX4xX6xXc4xX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xXaxX12xX372xX6xX3bxX3xX41xX1xXdxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX2a5xX3xX4xXc7xX4xX3xX3dxXcbxX6xX3xXbxX1xX51xXd1xX15xX49xX3xXexXadxX3xX4xX1x11bb4xX4xX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xXexX246xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX8dxX47xX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX2a5xX3xX41xX1xX3bxX3xX8dxd778xX4xX3xXexXdxX3axX3bxX3xX1xX3dfxX77xX3xX49xXdxX6xX3xX7xX2a3xX4xX3xXacxXcbxX3xX72xXcbxX4xX1xX3xXexX46xX51xX59bxX4xX3xX3dxXa9xX77xX2a5xX3xXexX46xX6xX15xX49xX3xXexX46xX246xXdxX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xXaxX12xX13xXd1xX3x12867xX3bxX6xX15xX3xX4xX1xX5f1xX4xX3xX15xX58xX15xX49xX3xX1xX3bxX77xX78xX15xX3xX7xX3f3xX3xXexXadxX3xX4xX1xX5f1xX4xX3xXbxX1xX3bxX15xX3xXexX246xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX4xXd1xX3xX7xcb5axX3xX49xXdxX1dxXexX3xX4bxXadxX3xX49xXdxX6xX3xX7xX2a3xX4xX3xXexX22xXbxX3xXexX46xX3bxX15xX49xX2a5xX3xX4xX1xX377xX3xXacxX3bxX4cxX15xX3xXacxXc7xX15xX3xX3dxX18xX15xX49xX3xX8dxX22xXexX3xX8dxX85xX3xX7xX3c9xX15xX3xXbxX1xbd16xX4bxX3xX3dxX18xX15xX49xX3xX8dxX22xXexX26xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXc4xX72xX77xXaxX12xX13xX4cxX15xX49xX3xXexXc7xX4xX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX2xX3xX5xX2acxX15xX60xXexX3bxX2acxX15xX3xX8dxX85xX3xX5xXdxX3axX15xX3xXexX27exX4xX3xXexX46xXc4xX15xX49xX3xXexX1xXc7xX15xX49xX3xX16bxX3xX8dxX85xX3xXexX1xXc7xX15xX49xX3xX15exX3xX15xX58xX4bxX3xX25xX29xX25xX29xX26xX3xXcxX46xX3bxX15xX49xX3xXexXa9xX4bxX3x10199xX15xX49xX3xX72xX27exX15xX49xX3xc6e0xX6fxX76axXcxX3xX8dxX85xX3xX12bxX3c9xXc4xX3xX8dxX78xX3xX4xXa9xX77xX3xXexX46xfa7dxX15xX49xX2a5xX3xX8dxX22xXexX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xX1xX3bxX77xX78xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xX51xX59bxX15xX49xX3xX72xc924xX15xX3xX4xXc7xX4xX3xX3dxXcbxX6xX3xXbxX1xX51xXd1xX15xX49xX3xX7xX43xX3xX72xX27exX15xX49xX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xXexX1xX10xXc4xX3xX3dxX2a3xX15xX49xX3xX673xX3bxX77xX3xXexX46x10ac4xX15xX1xX3xX41x126cfxX3xXexX1xX3bxX22xXexX26xX26xX26xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX46xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexX46xXc4xX15xX49xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3axX15xX3xX673xX3bxX6xX15xX15axX0xX60xX7xXexX46xXc4xX15xX49xX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4fdxXexX1xX3bxX4bxXacxX4fdxX6xX15xX72xX4fdxX7xX6xXbxXc4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX85xX3xXcxX88xX15xX1xX15axX3x1081dxX2acxX15xX3xX25xX15exX29xX26xX29xX29xX29xX3xX5xXdxX3a3xX3bxX3xX8dxd534xX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xX4xX2a3xX4bxX3x12332xX60xX6fxX15ex11c38xX2xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xXacxX78xX15xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xXexX46xX51xX59bxX4xX3xX3dxXcbxX15xX1xX3xX41x126c9xXaxX3xX1xX46xX10xe014xX9xXaxX60xX15xXc4xX15xX49xX4fdxX15xX49xX1xXdxX10xXbxX60xX1xX6xX4fdxXexXdxX15xX1xX4fdxX49xX6xX15xX4fdxX25xX15exX29xX4fdxX29xX29xX29xX4fdxX5xXdxX10xX3bxX4fdxX8dxX6xX4xX4fdxX160xXdxX15xX4fdxX4xX3bxX4bxX4fdxX6xX4fdxX1xX15exX15xX2xX4fdxXbxX1xXc4xX15xX49xX4fdxXacxX10xX15xX1xX4fdxX4xX1xXc4xX4fdxX49xXdxX6xX4fdxX4xX6xX4bxX4fdxXexX46xX3bxXc4xX4xX4fdxX72xXdxX15xX1xX4fdxX41xX77xX60xX2xX1a6xX196xX28xX15exX25xX26xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX49xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX60xX4bxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX25xX29xX60xX15xX10xX155xX7xX60xX25xX29xX29xX1a6xX60xX2xX2xX29xX72xX2xX25xX29xX15exX28xX29xX19exXexX1a6xX28xX16bxX29xX5xX25xX4fdxX2xX16bxX2xX72xX2xX2xX29xX29xX2xX19exX19exXexX19exX196xX1a5xX16bxX2xX5xX29xX26xX1acxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX46xX51xX52xX15xX49xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX8dxX12xX0xX7xXexX46xXc4xX15xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX85xX3xXcxX88xX15xX1xX15axX3xX868xX2acxX15xX3xX25xX15exX29xX26xX29xX29xX29xX3xX5xXdxX3a3xX3bxX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xX4xX2a3xX4bxX3xX885xX60xX6fxX15exX889xX2xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xXacxX78xX15xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xXexX46xX51xX59bxX4xX3xX3dxXcbxX15xX1xX3xX41xX8afxXaxX3xX1xX46xX10xX8b5xX9xXaxX60xX15xXc4xX15xX49xX4fdxX15xX49xX1xXdxX10xXbxX60xX1xX6xX4fdxXexXdxX15xX1xX4fdxX49xX6xX15xX4fdxX25xX15exX29xX4fdxX29xX29xX29xX4fdxX5xXdxX10xX3bxX4fdxX8dxX6xX4xX4fdxX160xXdxX15xX4fdxX4xX3bxX4bxX4fdxX6xX4fdxX1xX15exX15xX2xX4fdxXbxX1xXc4xX15xX49xX4fdxXacxX10xX15xX1xX4fdxX4xX1xXc4xX4fdxX49xXdxX6xX4fdxX4xX6xX4bxX4fdxXexX46xX3bxXc4xX4xX4fdxX72xXdxX15xX1xX4fdxX41xX77xX60xX2xX1a6xX196xX28xX15exX25xX26xX1xXexX4bxXaxX12xX6fxX85xX3xXcxX88xX15xX1xX15axX3xX868xX2acxX15xX3xX25xX15exX29xX26xX29xX29xX29xX3xX5xXdxX3a3xX3bxX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xX4xX2a3xX4bxX3xX885xX60xX6fxX15exX889xX2xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xXacxX78xX15xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xXexX46xX51xX59bxX4xX3xX3dxXcbxX15xX1xX3xX41xX8afxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX46xXc4xX15xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX46xX51xX59bxX4xX3xX15xX49xX3bxX77xX3xX4xXd1xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xX4xX2a3xX4bxX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xX160xX6e0xX77xX3xX46xX6xX3xXexX46xX3axX15xX3xX3dxXcbxX6xX3xXacxX85xX15xX2a5xX3xX15exX3xX3dxXcbxX6xX3xXbxX1xX51xXd1xX15xX49xX3xX6a4xX3xX6fxX85xX3xXcxX88xX15xX1xX3xX3dxX3e6xX3xX4xX1xX3dfxX3xX3dxX18xX15xX49xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xX8dxX3a3xX3xXexXdxX3axX4bxX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xX4xX1xXc4xX3xX3dxX85xX15xX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xXexX46xX51xX59bxX4xX3xX3dxXcbxX15xX1xX3xX41xX8afxX2a5xX3xX15xX1xbe1fxX4bxX3xX15xX49xX58xX15xX3xX15xX49xX8exX6xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xXacxX78xX15xX1xX26xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX8dxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76axX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX2a5xX3xXexXdxX3axX4bxX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xX8dxX47xX15xX49xX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xX15xX1xXdxX3a3xX3bxX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xX15xX1xX35xXexX3xX889xX49xX1xXdxX3xf51bxX3bxXa9xX15xXaxX3xX1xX46xX10xX8b5xX9xXaxX60xX15xXc4xX15xX49xX4fdxX15xX49xX1xXdxX10xXbxX60xX41xX1xX3bxX4fdxXexX46xX3bxX15xX49xX4fdxXexXdxX10xX4bxX4fdxX8dxX6xX4xX4fdxX160xXdxX15xX4fdxXbxX1xXc4xX15xX49xX4fdxX72xXdxX4xX1xX4fdxX8dxX3bxX15xX49xX4fdxX15xX3bxXc4xXdxX4fdxX15xX1xXdxX10xX3bxX4fdxX49xXdxX6xX4fdxX4xX6xX4bxX4fdxX15xX1xX6xXexX4fdxX15xX49xX1xXdxX4fdxX160xX3bxX6xX15xX60xX2xX1a6xX196xX15exX29xX19exX26xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX49xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX60xX4bxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX25xX29xX60xX15xX10xX155xX7xX60xX25xX29xX29xX196xX60xX1a5xX25xX72xX16bxX2xX196xX19exX1a6xX16bxX25xXexX1a5xX16bxX15exX15exX19exX5xX29xX26xX1acxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX26xX2xX28xX29xX3xX5xX2cxXexX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX46xX51xX52xX15xX49xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX8dxX12xX0xX7xXexX46xXc4xX15xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76axX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX2a5xX3xXexXdxX3axX4bxX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xX8dxX47xX15xX49xX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xX15xX1xXdxX3a3xX3bxX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xX15xX1xX35xXexX3xX889xX49xX1xXdxX3xXc1axX3bxXa9xX15xXaxX3xX1xX46xX10xX8b5xX9xXaxX60xX15xXc4xX15xX49xX4fdxX15xX49xX1xXdxX10xXbxX60xX41xX1xX3bxX4fdxXexX46xX3bxX15xX49xX4fdxXexXdxX10xX4bxX4fdxX8dxX6xX4xX4fdxX160xXdxX15xX4fdxXbxX1xXc4xX15xX49xX4fdxX72xXdxX4xX1xX4fdxX8dxX3bxX15xX49xX4fdxX15xX3bxXc4xXdxX4fdxX15xX1xXdxX10xX3bxX4fdxX49xXdxX6xX4fdxX4xX6xX4bxX4fdxX15xX1xX6xXexX4fdxX15xX49xX1xXdxX4fdxX160xX3bxX6xX15xX60xX2xX1a6xX196xX15exX29xX19exX26xX1xXexX4bxXaxX12xX76axX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX2a5xX3xXexXdxX3axX4bxX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xX8dxX47xX15xX49xX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xX15xX1xXdxX3a3xX3bxX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xX15xX1xX35xXexX3xX889xX49xX1xXdxX3xXc1axX3bxXa9xX15xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX46xXc4xX15xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX17xX61fxX4xX3xX5xX51xX377xX15xX49xX3xX4xX1xX5f1xX4xX3xX15xX58xX15xX49xX3xX1xX3bxX77xX78xX15xX3xX889xX49xX1xXdxX3xXc1axX3bxXa9xX15xX3xX83xX6fxX85xX3xXcxX88xX15xX1xX8bxX3xX8dxX8exX6xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX1xX85xX15xX1xX3xXbxX1xX3bxX15xX3xX1xX30xX6xX3xX4xX1xX35xXexX3xXexXdxX3axX3bxX3xX3dxX18xX4xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX47xX15xX49xX3xX83xXdxXc4xX72xXdxX15xX10xX8bxX3xX8dxX85xX3xXexXdxX3axX4bxX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xX8dxX87axX4xX4fdxX160xXdxX15xX3xXbxX1xX286xX15xX49xX3xX72xXcbxX4xX1xX3xX4xX2a3xX4bxX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xX6fxX15exX889xX2xX3xXexX246xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xXexX46xX246xXdxX3xX4xX1xX58xX15xX3xX15xX3bxX4cxXdxX3xX49xXdxX6xX3xX4xX2acxX4bxX3xX6a4xX3xX160xX3e6xX3xXc1axX3bxXa9xX15xX3xX6fxX77fxX15xX49xX26xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX8dxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX3bxX5xX12xX0xX72xXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX60xX72xXdxX8dxX12xX0xX60xX72xXdxX8dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX885xX3bxXexX1xXc4xX46xXaxX12xX6fxd372xX3bxX3xXcxX46xX3bxX15xX49xX0xX60xXbxX12
Hữu Trung