Bán đấu giá dàn siêu xe để ủng hộ bệnh nhân Covid-19
Một đại lý ôtô ở Mỹ cho biết sẽ bán đi 7 siêu xe để lấy tiền ủng hộ những bệnh nhân của đại dịch Covid-19.
7576xacb9x8bfax909bxc6a6xf74axX2xc7e1xa9c9xd30cxe7aexX3x85e8xXbxfbf1xf12fxc1ebxX1xX2x9a52xX3xX6xXfx9fb9xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexd9c8xX0xX1xa174xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex10a94x9de5xX16xXfxX9xX2xXexX22x10583xe8faxaf52xX7x10781xa459x9bdfxX7x1010axX16xX37xX7xX4xae16xX38xX7xXbxX16xee60xX3cxX7x112edxX2xX7xX3ax939axX7xc9e0xX38xX3exX7xX1x1152exX7xdc84xf857xX38xX1xX7xX38xX1xe58cxX38xX7xe2eexbe79x8f25xX16xX4xX12xX25x88caxX0xaa3dxX1xX25xX22xX0xX6bxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX63xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex1012cxX3xX16xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exd833xX2xX3xX4xXexX22xff24xX56xXfxX7xX3axfe85xX16xX7xX9xdfc0xX7xbceexXfxXaaxX7x10c6dxX7xX9fxfa5cxX7xX8xX1xX63xX7xX58xX16x10ff7xXfxX7xXbx7bb0xX7xX58xX37xX38xX7xX3axX16xX7xa91axX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX9xX3bx8a9fxX7xXfxX16x7a0dxX38xX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX38xX1x9b74xX38xX3exX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX8xX51xX3xX7xX3axXa4xX16xX7xX4x113a8xX8xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xadabxX0xX6bxX2exX22xX0xX4xX16xX64xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xX58xX63xX4xXd5xXexX22xX0xXfxX3xX58xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3cxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xX16xX4xXdxXexX2xX4bxX16xe05axX64xX16xX2x109aexX2xX6xX12xX16xX88xX3exX12x10afdxXc6xXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX62xX2xX38xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxXd5xX9xX2xXdxXexX18fxX16xX4xXfxX1xd178xX7xaeecxX25xf5a2xX2exX4bxcab4xX7xX1xX2xX16xX3exX1xXfxX1b8xX7x112e9xX25xf61axX2exX4bxX1bfxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX6bxX16xX108xX58xX3xX63xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX108xX64xX38xX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX1c9xX6bxX25xX1cbx11715xX4xX1cbxX25xX1c9xX1c9xXc6xX25xX197xXfxX197xX1f3xXc6xXc6xX197xX9xX1cbxX108xcf1axX2exX3ex7a73xX6xXdxX69xX1cbxX1c9xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX58xX16xX38xX4xX12xX2xX64xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX3cxX2xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX7xXbxXfxXd5xX9xX2xXdxXexXfxX2xX4bxXfxX12xX3xX9xX16xX3exX38xX1b8xX7xX205xX3cxXbxXfxX16xX18bxXd5xX1bfxXexX22xX2fxX6xc896x107b6xX8xX7xd498xX38xX1xX7xX1xX2c6xXaexX38xX3exX7xX38xX3exX1xX16xX48xX88xX7xXfxX6xd736xX38xX3exX7xX8xX51xX3xX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69x10147xX7xX6xX3bxXfxX7xX38xX1xX16xXd9xX3cxX7xb6f7xX88xXa4xX38xX1xX7xXfxX1xX2c6x9783xX38xX3exX7xd08fxX3cxX5fxX38x113fcxX7xX3ax7fddxX7xX3axdb7cxX38xX3exX7xX9xX48xX38xX7xX64xX43xX7xX8xX1xX3cxX38xX3exX7xXfxX3xXd5xX7xX8x119d7xX38xX3exX7xX8xX56xX38xX3exX7xX3axd385xX38xX3exX7xXbxX3xX38xX7xXbxc77dxX7xX38xX1xXe5xX38xX3exX7xX3exX37xX38xX1xX7xX38xbbb1xX38xX3exX7xX4xX63xX7xX3axXa4xX16xX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX38xX43xXd5xX7xX3exX5fxXd5xX7xX6xX3xX108xX7xX2fxXa4xX16xX7xdda5xX63xX6xXfxX7x8203xX3xXd5xX38xX2xX7xee64xX58xX3xX38xX3exX7x10b1cxX38xX4xX16xX3xX38xX3xX2f7xX7xX9fxXb1xe369xX2f7xX7xca5axXbxX1xX7xX62xX6xX2xXbxXfxX7xX62xX63xX9xX9xX2xX8xXfxX16xX63xX38xX7xX37cxX390xX62xX62xX38dxX7xd8ebxX7xX88xX56xXfxX7xX3axXa4xX16xX7xX9xXa8xX7xXaaxXfxXaaxX7xXfxX2c6xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX3axX317xX7xX310xX3cxXd5xXb9xXfxX7xX3axXfcxX38xX1xX7xX58xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xXc6xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX3exX5fxXd5xX7xX310xX3cxXb1xX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX38xX1xXe5xX38xX3exX7xX38xX3exX2c6xX30cxX16xX7xX3axX3xX38xX3exX7xX8xX1xXfcxX3cxX7xX2caxX38xX1xX7xX1xX2c6xXaexX38xX3exX7xX8xX51xX3xX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xX6bxXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xX6bxXfxX3xX58xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX58xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3cxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xX16xX4xXdxXexX2xX4bxX16xX18bxX64xX16xX2xX18fxX2xX6xX12xX16xX88xX3exX12xX197xX1f3xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX6bxX16xX108xX58xX3xX63xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX108xX64xX38xX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX1c9xX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX1cbxX25xX1c9xX1c9xXc6xX1c9xX1f3xXfxX1bcxX1c9xX197xX9xX25xX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX58xX16xX38xX4xX12xX2xX64xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX3cxX2xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX7xXbxXfxXd5xX9xX2xXdxXexXfxX2xX4bxXfxX12xX3xX9xX16xX3exX38xX1b8xX7xX205xX3cxXbxXfxX16xX18bxXd5xX1bfxXexX22xX2fxX6xX63xX38xX3exX7xX4xX43xX38xX7xX4bxX2xX7xX8xX51xX3xX7xX88xb173xX38xX1xX2f7xX7xX390xX62xX62xX7xX3axX317xX7xX8xX1xX2ddxX38xX7xX6xX3xX7xXc6xX7xX8xX1xX16xXb9xX8xX7xX3axX4fxX7xX6xX3xX63xX7xX58xX37xX38xX7xX9xX43xX7xX371xX2xX6xX6xX3xX6xX16xX7xX371xX1c9x1116exX1cbxX7xcbf1xX2exX16xX4xX2xX6xX7xX197xX1cbxX1cbxX1baxX2f7xX7xX371xX2xX6xX6xX3xX6xX16xX7xX371xX1c9xX5ebxX1cbxX7xX5eexX2exX16xX4xX2xX6xX7xX197xX1cbxX1cbxXc6xX2f7xX7xae45xX63xX6xXbxX8xX1xX2xX7xX69xX25xX25xX7xc9bbxX2fxX197xX7xa387xX5eexX7xX197xX1cbxX25xX1f3xX7xX3axX56xX7xX376xX2xX16xXbxXbxX3xX8xX1xX2f7xX7xX615xX63xX6xXbxX8xX1xX2xX7xX69xX25xX25xX7xX621xX2fxX5ebxX7xX197xX1cbxX1cbxX1c9xX2f7xX7x8697xX3xX88xX58xX63xX6xX3exX1xX16xX38xX16xX7xX621xX3xX9xX9xX3xX6xX4xX63xX7xX650xX615xX1bcxX1baxX1cbxX12xX1c9xX7xX197xX1cbxX25xX5ebxX2f7xX7xX62xX1xX2xX64xX6xX63xX9xX2xXfxX7xX62xX63xX6xX64xX2xXfxXfxX2xX7xX25xX69xX1baxX1baxX7xX64xX43xX7xX62xX1xX2xX64xX6xX63xX9xX2xXfxX7xX62xX63xX6xX64xX2xXfxXfxX2xX7xX25xX69xX1baxXc6xX108xX7xX2fxX6xX63xX38xX3exX7xX3axb4e7xX2f7xX7xX8xX1xX16xXb9xX8xX7xX615xX63xX6xXbxX8xX1xX2xX7xX69xX25xX25xX7xX621xX2fxX5ebxX7xX197xX1cbxX1cbxX1c9xX7xX1xX16xX59xX38xX7xX3axX317xX7xXfxX5b7xX88xX7xX3axX2c6xf8bexX8xX7xX8xX1xX51xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX88xX2c7xX16xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xX6bxXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xX6bxXfxX3xX58xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX58xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3cxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xX16xX4xXdxXexX2xX4bxX16xX18bxX64xX16xX2xX18fxX2xX6xX12xX16xX88xX3exX12xX5ebxX1c9xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX6bxX16xX108xX58xX3xX63xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX108xX64xX38xX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX1c9xX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX1cbxX25xX1c9xX1c9xXc6xX1c9xX1f3xXfxX25xX5ebxX1cbxX25xX9xX197xX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX58xX16xX38xX4xX12xX2xX64xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX3cxX2xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22xX5eex11b55xX7xXfxX16xXd9xX38xX7xXfxX1xX3cxX7xX64xXd9xX7xX2c6xX2c7xX8xX7xXfx11a99xX38xX1xX7x9cdcxX1xX63xX2caxX38xX3exX7xX0xX3xX58xX58xX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xX3cxXbxX4xX7xX310xX3cxX16xX8xX85fxX64xX16xX2xX18fxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX63xX38xXfxX2xX38xXfxXdxXexX25xX2f7xX1bcxX7xXfxX6xX16xX59xX3cxX7x7856xX5eex9dc4xXexX22xX25xX2f7xX1bcxX7xXfxX6xX16xX59xX3cxX7xX89fxX5eexX8a1xX0xX6bxX3xX58xX58xX6xX22xX108xX7xX2fxX63xX43xX38xX7xX58xX56xX7xXbxXbdxX7xX4xX330xX38xX3exX7xX3axX4fxX7xX310xX3cxXd5xX48xX38xX7xX3exX6aexX2exX7xX8xX1xX63xX7xX8xX37xX8xX7xX3exX16xX3xX7xX3axX5b7xX38xX1xX7xX64xX43xX7xX4xX63xX3xX38xX1xX7xX38xX3exX1xX16xX59xX2exX7xXfxXa4xX16xX7xX371xX63xX6xXfxX7xX376xX3xXd5xX38xX2xX7xX8xX1xXfcxX3cxX7xX2caxX38xX1xX7xX1xX2c6xXaexX38xX3exX7xX38xX1xX16xXd9xX3cxX7xX38xX1xX3bxXfxX7xX58xXaexX16xX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xX6bxXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xX6bxXfxX3xX58xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX58xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3cxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX6bxX16xX108xX58xX3xX63xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX108xX64xX38xX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX1c9xX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX1cbxX25xX1c9xX1c9xXc6xX1c9xX1f3xXfxX5ebxX1c9xX1c9xX25xX9xX5ebxX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX58xX16xX38xX4xX12xX2xX64xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX3cxX2xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX7xXbxXfxXd5xX9xX2xXdxXexXfxX2xX4bxXfxX12xX3xX9xX16xX3exX38xX1b8xX7xX205xX3cxXbxXfxX16xX18bxXd5xX1bfxXexX22xX303xX62xX1xfb33xX38xX3exX7xXfxXaaxX16xX7xX85fxX1xXaaxX38xX3exX7xX8xXaaxX38xX3exX7xX58xX848xX7xX3exX16xX37xX7xX58xX37xX38xX7xX8xX1xX63xX7xX38xX1xXe5xX38xX3exX7xX8xX1xX16xXb9xX8xX7xX4bxX2xX7xX38xX43xXd5xX7xX88xX43xX7xX3axX4fxX7xX38xX3exX2c6xX30cxX16xX7xX88xX3cxX3xX7xXfxa8a8xX7xX6xX3xX7xX3exX16xX37xX7xXbxX3xX3cxX7xX85fxX1xX16xX7xX38xX3exX1x8ef0xX7xXfxX2c7xX16xX7xX38xX1xXe5xX38xX3exX7xX85fxX1xX6aexX7xX85fxX1xf095xX38xX7xX88xX43xX7xX8xX37xX8xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX8xX51xX3xX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX7xX2exX1xX2caxX16xX7xXfxX6xX2caxX16xX7xX310xX3cxX3xX314xX2f7xX7xX3axXa4xX16xX7xX4xX16xX59xX38xX7xX8xX51xX3xX7xX390xX62xX62xX7xX8xX1xX16xX3xX7xXbxX343xX108xX7xX2fxX85bxX38xX1xX7xX3axXb9xX38xX7xX25xX197xX6bxX1c9xX2f7xX7xX38xX2c6xX2c7xX8xX7xX9fxXb1xX7xX3exX1xX16xX7xX38xX1xd342xX38xX7xXfxb17exX38xX3exX7xX8xX56xX38xX3exX7xX1xa325xX38xX7xX1bcxX197xXc6xX108xX1cbxX1cbxX1cbxX7xX8xX3xX7xX38xX1xX16xd2f9xX88xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX2f7xX7xXfxX6xX63xX38xX3exX7xX3axX6aexX7xX8xX6aexX7xX1xXb80xX38xX7xX197xX1cbxX108xX1bcxX1cbxX1cbxX7xXfxX6xX2c6xX30cxX38xX3exX7xX1xX6daxX2exX7xXfx102bdxX7xX64xX63xX38xX3exX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xX6bxXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xX6bxXfxX3xX58xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX58xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX3cxX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3exX38xXdxXexX8xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX2xX38xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xX16xX4xXdxXexX2xX4bxX16xX18bxX64xX16xX2xX18fxX2xX6xX12xX16xX88xX3exX12xX197xX69xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX6bxX16xX108xX58xX3xX63xX1xX3xXfxX16xX38xX1xX108xX64xX38xX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX1c9xX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX1cbxX25xX1c9xX1c9xXc6xX1c9xX1f3xXfxX1c9xX69xX1cbxX1c9xX9xX1c9xX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX58xX16xX38xX4xX12xX2xX64xX2xX38xXfxXdxXexXfxX6xX3cxX2xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX62xX3xX2exXfxX16xX63xX38xXexX22x90fexX3exX63xX43xX16xX7xXc6xX7xX8xX1xX16xXb9xX8xX7xX4bxX2xX7xX3axX2c6xX6daxX8xX7xX6xX3xX63xX7xX58xX37xX38xX2f7xX7xX390xX62xX62xX7xX8x893cxX38xX3exX7xX3axX3xX38xX3exX7xXbxXaexX7xX1xXe5xX3cxX7xX5ebxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX2exX1xfb2exX88xX7xX3axX5b7xX38xX1xX7xX3axX37xX88xX7xX9xX43xX7xX9fxX8xX650xX3xX6xX2xX38xX7xX5eexX2xX38xX38xX3xX2f7xX7xX615xX3xX3exX3xX38xX16xX7xX99xX3cxX3xXd5xX6xX3xX2f7xX7xX371xX2xX6xX6xX3xX6xX16xX7xX650xX3xX371xX2xX6xX6xX3xX6xX16xX7xX8xX330xX38xX3exX7xX38xX1xX16xXd9xX3cxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX9x98acxX38xX3exX7xX4xX3xX38xX1xX7xX85fxX1xX37xX8xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxXfxX4xX22xX0xX6bxXfxX6xX22xX0xX6bxXfxX58xX63xX4xXd5xX22xX0xX6bxXfxX3xX58xX9xX2xX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX6bxXbxX2xX8xXfxX16xX63xX38xX22xX0xX4xX16xX64xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX2fxX16xX38xX7xX9xX16xX48xX38xX7xX310xX3cxX3xX38xX1b8xX0xX6bxXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX3cxX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX3cxX88xX58xX12xX3xX38xX4xX12xXbxX3xX2exX63xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX62xX37xX8xX7xX1xX317xX38xX3exX7xXaaxX7xXfxXaaxX7xX9xX43xX88xX7xX3exX5b7xX7xXfxX1xX30cxX16xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX7xX85fxX1xX16xX7xX85fxX1xXaaxX38xX3exX7xX9xe746xX2exX7xX6xX37xX2exX7xX4bxX2xX208xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxX8xX3xX8xX12xX1xX3xX38xX3exX12xX63xX12xXfxX63xX12xX9xX3xX88xX12xX3exX16xX12xXfxX1xX63xX16xX12xX8xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX12xX85fxX1xX16xX12xX85fxX1xX63xX38xX3exX12xX9xX3xX2exX12xX6xX3xX2exX12xX4bxX2xX6bxX25xX69xX1cbxX25xX197xX197xX108xX1xXfxX88xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX88xX2xX4xX16xX3xX6bxX25xX197xX1cbxX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX1c9xX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX5ebxX25xX1cbxX25xX69xX5ebxX5ebxXfxX5ebxX1f3xXc6xX1c9xX25xX9xX1cbxX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX3xX22xX0xX4xX16xX64xX22xX0xXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX62xX37xX8xX7xX1xX317xX38xX3exX7xXaaxX7xXfxXaaxX7xX9xX43xX88xX7xX3exX5b7xX7xXfxX1xX30cxX16xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX7xX85fxX1xX16xX7xX85fxX1xXaaxX38xX3exX7xX9xXe83xX2exX7xX6xX37xX2exX7xX4bxX2xX208xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxX8xX3xX8xX12xX1xX3xX38xX3exX12xX63xX12xXfxX63xX12xX9xX3xX88xX12xX3exX16xX12xXfxX1xX63xX16xX12xX8xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX12xX85fxX1xX16xX12xX85fxX1xX63xX38xX3exX12xX9xX3xX2exX12xX6xX3xX2exX12xX4bxX2xX6bxX25xX69xX1cbxX25xX197xX197xX108xX1xXfxX88xXexX22xX62xX37xX8xX7xX1xX317xX38xX3exX7xXaaxX7xXfxXaaxX7xX9xX43xX88xX7xX3exX5b7xX7xXfxX1xX30cxX16xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX7xX85fxX1xX16xX7xX85fxX1xXaaxX38xX3exX7xX9xXe83xX2exX7xX6xX37xX2exX7xX4bxX2xX208xX0xX6bxX3xX22xX0xX6bxXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX1xX3xXd5xX7xX64xX5b7xX7xX9xXe83xX2exX7xX6xX37xX2exX7xXaaxX7xXfxXaaxX2f7xX7xX38xX1xX16xXd9xX3cxX7xX8xXaaxX38xX3exX7xXfxXd5xX7xXaaxX7xXfxXaaxX7xXfxX6xX48xX38xX7xXfxX1xXb9xX7xX3exX16xX2c7xX16xX7xX3axX317xX7xXfxXb72xX38xX7xX4xc3baxX38xX3exX7xX8xXb80xX7xXbxXaexX7xX1xXa4xX7xXfxac6dxX38xX3exX7xX64xX43xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX9xXadfxX8xX7xXbxb209xX38xX7xX8xX6aexX7xX3axX4fxX7xX9xX43xX88xX7xX88xX351xXfxX7xX38xXa4xX2f7xX7xX88xX37xXd5xX7xXfxX1xXaexX7xX2exX1xf98exX38xX3exX7xX8xX1xX848xX38xX3exX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX6bxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX56xX7xX2caxX38xX1xX7xX8xXadfxX8xX7xX1xX16xXb9xX88xX7xX8xX51xX3xX7xX5ebxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX58xX16xX4fxX3cxX7xXfxX2c6xX6daxX38xX3exX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxX58xX63xX12xX3xX38xX1xX12xX8xX3cxX8xX12xX1xX16xX2xX88xX12xX8xX3cxX3xX12xX5ebxX12xXbxX16xX2xX3cxX12xX4bxX2xX12xX58xX16xX2xX3cxX12xXfxX3cxX63xX38xX3exX12xX58xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX6bxX25xX1f3xX69xX1f3xX1baxX1c9xX108xX1xXfxX88xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX88xX2xX4xX16xX3xX6bxX25xX197xX1cbxX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX5ebxX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX1bcxX197xX25xX1cbxX1f3xX25xX1bcxXfxX1baxX1bcxXc6xX1baxX1baxX9xX1cbxX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX3xX22xX0xX4xX16xX64xX22xX0xXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX56xX7xX2caxX38xX1xX7xX8xXadfxX8xX7xX1xX16xXb9xX88xX7xX8xX51xX3xX7xX5ebxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX58xX16xX4fxX3cxX7xXfxX2c6xX6daxX38xX3exX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxX58xX63xX12xX3xX38xX1xX12xX8xX3cxX8xX12xX1xX16xX2xX88xX12xX8xX3cxX3xX12xX5ebxX12xXbxX16xX2xX3cxX12xX4bxX2xX12xX58xX16xX2xX3cxX12xXfxX3cxX63xX38xX3exX12xX58xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX6bxX25xX1f3xX69xX1f3xX1baxX1c9xX108xX1xXfxX88xXexX22xX36xX56xX7xX2caxX38xX1xX7xX8xXadfxX8xX7xX1xX16xXb9xX88xX7xX8xX51xX3xX7xX5ebxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX58xX16xX4fxX3cxX7xXfxX2c6xX6daxX38xX3exX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX0xX6bxX3xX22xX0xX6bxXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX6xX63xX38xX3exX7xX85fxX1xX16xX7xX303xX3axXa4xX16xX7xX58xX2caxX38xX7xX4xX63xX3xX38xX1xX314xX7xX8xX51xX3xX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX7xXaexX7xX9fxX63xX9xXbxX1xX2xX16xX88xX7xX37cxX615xX1xX37xX2exX38dxX7xX3axX3xX38xX3exX7xX58xXfcxX7xX3axX6aexX38xX3exX7xX8xXbc1xX3xX7xX3exX16xX848xX38xX3exX7xX38xX1xX2c6xX7xX38xX1xX16xXd9xX3cxX7xX38xX1xX43xX7xX88xX37xXd5xX7xXbxX2caxX38xX7xX4bxX3cxX3bxXfxX7xXaaxX7xXfxXaaxX7xX85fxX1xX37xX8xX7xXfxX6xX48xX38xX7xXfxX1xXb9xX7xX3exX16xX2c7xX16xX7xX4xX63xX7xX2caxX38xX1xX7xX1xX2c6xXaexX38xX3exX7xX8xX51xX3xX7xX4xXfcxX8xX1xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xX2f7xX7xX58xX3xX7xX88x9389xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axXfcxX38xX1xX7xX1xX5b7xX38xX1xX7xXfxX1xX2c6xXb80xX38xX3exX7xX1xX16xX59xX3cxX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xX63xX38xX3exX7xX38xX1xXe5xX38xX3exX7xX38xXb05xX88xX7xX25xX69xX69xX1cbxX2f7xX7xX197xX1cbxX1cbxX1cbxX7xX64xX43xX7xX197xX1cbxX25xX1cbxX7xX64xX1371xX38xX7xX3axX2ddxX7xX4xX37xX38xX3exX7xXfxXa4xX16xX7xX8a1xX3cxX58xX3xX16xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX6bxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX56xX7xXbxX2c6xX3cxX7xXfxXb72xX2exX7xX1baxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xXfcxX7xX3exX16xX37xX7xX5ebxX1bcxX2f7xX1baxX7xXfxX6xX16xX59xX3cxX7xX89fxX5eexX8a1xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxX58xX63xX12xXbxX3cxX3cxX12xXfxX3xX2exX12xX1baxX12xXbxX16xX2xX3cxX12xX4bxX2xX12xX58xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX12xXfxX6xX16xX12xX3exX16xX3xX12xX5ebxX1bcxX12xX1baxX12xXfxX6xX16xX2xX3cxX12xX3cxXbxX4xX6bxX25xX1f3xX69xX25xX69xX25xX108xX1xXfxX88xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX88xX2xX4xX16xX3xX6bxX25xX197xX1cbxX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX197xX6bxX25xX5ebxX1c9xX4xX25xX25xXc6xX25xX1cbxX1c9xX1f3xXfxX25xX1cbxX1cbxXc6xX69xX9xX1cbxX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX3xX22xX0xX4xX16xX64xX22xX0xXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX56xX7xXbxX2c6xX3cxX7xXfxXb72xX2exX7xX1baxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xXfcxX7xX3exX16xX37xX7xX5ebxX1bcxX2f7xX1baxX7xXfxX6xX16xX59xX3cxX7xX89fxX5eexX8a1xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxX58xX63xX12xXbxX3cxX3cxX12xXfxX3xX2exX12xX1baxX12xXbxX16xX2xX3cxX12xX4bxX2xX12xX58xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX12xXfxX6xX16xX12xX3exX16xX3xX12xX5ebxX1bcxX12xX1baxX12xXfxX6xX16xX2xX3cxX12xX3cxXbxX4xX6bxX25xX1f3xX69xX25xX69xX25xX108xX1xXfxX88xXexX22xX36xX56xX7xXbxX2c6xX3cxX7xXfxXb72xX2exX7xX1baxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX7xXfxX6xXfcxX7xX3exX16xX37xX7xX5ebxX1bcxX2f7xX1baxX7xXfxX6xX16xX59xX3cxX7xX89fxX5eexX8a1xX0xX6bxX3xX22xX0xX6bxXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX1baxX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX36xX3cxX3exX3xXfxXfxX16xX7xXfxXa4xX63xX7xX38xX48xX38xX7xX58xX56xX7xXbxX2c6xX3cxX7xXfxXb72xX2exX7xXfxX6xXfcxX7xX3exX16xX37xX7xXfxX2c7xX16xX7xX5ebxX1bcxX2f7xX1baxX7xXfxX6xX16xX59xX3cxX7xX89fxX5eexX8a1xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX6bxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX5eexX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xXfxX1xX4fxX7xXfxX1xX3xX63xX7xX390xX3cxX4xX16xX7xX625xX1f3xX7xXfxXb05xX38xX3exX7xX8xXaaxX38xX3exX7xXbxX3cxX3bxXfxX7xXfxX2c7xX16xX7xX25xX108xX1cbxX5ebxX1bcxX7xX88xX317xX7xX9xXadfxX8xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxXbxX16xX2xX3cxX12xX4bxX2xX12xXfxX1xX2xX12xXfxX1xX3xX63xX12xX3xX3cxX4xX16xX12xX6xX1f3xX12xXfxX3xX38xX3exX12xX8xX63xX38xX3exX12xXbxX3cxX3xXfxX12xXfxX63xX16xX12xX25xX12xX1cbxX5ebxX1bcxX12xX88xX3xX12xX9xX3cxX8xX6bxX25xX1f3xX1f3xXc6xX1baxXc6xX108xX1xXfxX88xXexX22xX0xX16xX88xX3exX7xXbxX6xX8xXdxXexX6bxX88xX2xX4xX16xX3xX6bxX25xX197xX1cbxX6bxX38xX2xX18fxXbxX6bxX197xX1cbxX25xX25xX6bxX25xX1cbxX1f3xX4xX25xX1cbxX69xX197xXc6xX1bcxXc6xXfxX1c9xX1baxX5ebxX197xXc6xX9xX1cbxX108xX205xX2exX3exXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xX7xX3axX3bxX3cxX7xX3exX16xX37xX7xX4xX43xX38xX7xXbxX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xX3axX4fxX7xX51xX38xX3exX7xX1xX56xX7xX58xX59xX38xX1xX7xX38xX1xX5fxX38xX7xX62xX63xX64xX16xX4xX12xX25xX69xXexX7xX6bxX22xX0xX6bxX3xX22xX0xX4xX16xX64xX22xX0xXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX5eexX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xXfxX1xX4fxX7xXfxX1xX3xX63xX7xX390xX3cxX4xX16xX7xX625xX1f3xX7xXfxXb05xX38xX3exX7xX8xXaaxX38xX3exX7xXbxX3cxX3bxXfxX7xXfxX2c7xX16xX7xX25xX108xX1cbxX5ebxX1bcxX7xX88xX317xX7xX9xXadfxX8xXexX7xX1xX6xX2xX18bxXdxXexX6bxX4bxX2xX6bxXbxX16xX2xX3cxX12xX4bxX2xX12xXfxX1xX2xX12xXfxX1xX3xX63xX12xX3xX3cxX4xX16xX12xX6xX1f3xX12xXfxX3xX38xX3exX12xX8xX63xX38xX3exX12xXbxX3cxX3xXfxX12xXfxX63xX16xX12xX25xX12xX1cbxX5ebxX1bcxX12xX88xX3xX12xX9xX3cxX8xX6bxX25xX1f3xX1f3xXc6xX1baxXc6xX108xX1xXfxX88xXexX22xX5eexX16xX48xX3cxX7xX4bxX2xX7xXfxX1xX4fxX7xXfxX1xX3xX63xX7xX390xX3cxX4xX16xX7xX625xX1f3xX7xXfxXb05xX38xX3exX7xX8xXaaxX38xX3exX7xXbxX3cxX3bxXfxX7xXfxX2c7xX16xX7xX25xX108xX1cbxX5ebxX1bcxX7xX88xX317xX7xX9xXadfxX8xX0xX6bxX3xX22xX0xX6bxXbxXfxX6xX63xX38xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX621xX6aexX16xX7xX3axX56xX7xX8xX51xX3xX7xX376xX1xX2xX2xX9xXbxX3xX38xX4xX88xX63xX6xX2xX7xXfxXb05xX38xX3exX7xXfxX848xX16xX7xX3axX3xX7xX8xXaaxX38xX3exX7xXbxX3cxX3bxXfxX7xX390xX3cxX4xX16xX7xX625xX1f3xX7xa639xX25xX1cbxX7xX615xX9xX3cxXbxX7xX5eexX2exXd5xX4xX2xX6xX2f7xX7xXfxX3bxXfxX7xX38xX1xX16xX48xX38xX7xX64xX2c7xX16xX7xX8xX1xX16xX7xX2exX1xX85bxX7xX85fxX1xXaaxX38xX3exX7xX1xXd9xX7xX6xX343xX7xX8xX1xXa99xXfxX7xX38xX43xX63xX108xX0xX6bxX2exX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX6bxX9xX16xX22xX0xX6bxX3cxX9xX22xX0xX4xX16xX64xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX6bxX4xX16xX64xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX5eexX63xX3cxX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX63xX7x106aaxX16xX38xX3exX0xX6bxX2exX22