Máy bay EgyptAir có thể bị tấn công bằng tên lửa đất đối không
Giữa lúc vụ mất tích máy bay của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir vẫn còn là một bí ẩn, giới chuyên gia quốc tế cũng như địa phương nghiêng và giả thiết máy bay bị tấn công khủng bố, và không loại trừ bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không, hãng phân tích tình báo Stratfor của Mỹ nhận định.
4ca5x8a01x976dx4fb2xa9e9xde7fx6287x4cd2xd46exX7xde73x6c08x7401x89fcxaa4dxc9e2xX5x723exXaxX3xX7xXexa69fxX5xX10xX9xXaxXexX10x528axXex929bxX6xX5xXdxb561x97edxdea9xX3xba52x6a58xX7xXexXdxc8f5xX15x79d1xXax5580x7f37x5f78xX15xX3x812dxX6xX15xX3xc731xX22xX15xXbxXexa189xXdx878bxX3xX4xb0acxX3xXexX1xa8a2xX3xX34xd7adxX3xXex5297xX23xX3xX4x94fcxX23xX22xX3xX34xdc28xX23xX22xX3xXex73adxX23xX3xX5x5129xX6xX3xddd1xX4cxXexX3xX61x92b2xXdxX3xba9axX1xX50xX23xX22xX0xb3f2xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5bc2xX10xX6xa667xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx65aexXdx91ffxX6xX3xX5xc017xX4xX3x611axb50bxX3x6b78xX4cxXexX3xXex612exX4xX1xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX4xb6d6xX6xX3xX1xc152xX23xX22xX3xX1xb989xX23xX22xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xX3dxXdxX3xe071x69fbxXbxX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX3xXaaxa357xX23xX3xX4x63daxX23xX3xX5xXc8xX3xXadx8593xXexX3xX34xXb2xX3x5250xX23xd955xX3xX22xXdx749fxXdxX3xX4xX1xX27xX15xX5axX23xX3xX22xXdxX6xX3x9fe7xX27xX66xX4xX3xXex9ed9xX3xX4x93d0xX23xX22xX3xX23xX1x6568xX3xX61xX49xX6xX3xXbxX1xX117x7eafxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5axX23xX22xX3xXaaxXc8xX3xX22xXdxd3d9xX3xXexX1xXdxX10exXexX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX34xX49xX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX69xX1xXbfxX23xX22xX3xX34xX66xXf6xX3xXaaxXc8xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xX5xe092xa32exXdxX3xXexX3fx8e58xX3xX34xX49xX3xX34xc64cxX23xX3xX1xX162xX3xX34x9decxXdxX3xXadxXeexXexX3xXexX5axX23xX3xX5xX5exX6xX3xX61xX4cxXexX3xX61xX66xXdxX3xX69xX1xX50xX23xX22xXf6xX3xX1xXc3xX23xX22xX3xXbxX1x93caxX23xX3xXexXb2xX4xX1xX3xXexcd73xX23xX1xX3xX34xX31xX161xX3x8abcxXexX3fxX6xXexX2bxX161xX3fxX3xX4xXbfxX6xX3xX30xb68axX3xX23xX1xXd6xX23xX3xX61xX49xX23xX1xe20fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2e2xX161xX81xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX3fxX161xX23xX22xX2fxXd5xX42xX3xXexX1xX46xX3xX34xX49xX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX34xX55xX23xX22xX3xXexX5axX23xX3xX5xX5exX6xX3xX61xX4cxXexX3xX61xX66xXdxX3xX69xX1xX50xX23xX22xX0xX6fxX7xXexX3fxX161xX23xX22xX2fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX0xXdxXadxX22xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX1c3xX34xX6xX161xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c3xXaaxX23xX6fxX23xX10xbfc3xX7xX6fxX2x940bx5969x8b15xX6fxX2xX24fxX24dxX81x8c5bxX24fx6047xXexX255x9977x5efbxX255xX5xX24fxX1c3xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX81xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX34xX5xX161xX4xX69xX2dxXadxX6xX3fxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexX161xX2dxXadxX6xX3fxX22xXdxX23xX1exX3fxXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX10xX22xX15xXbxXexX6xXdxX3fxX3xX4xX161xX3xXexX1xX10xX3xX34xXdxX3xXexX6xX23xX3xX4xX161xX23xX22xX3xX34xX6xX23xX22xX3xXexX10xX23xX3xX5xX27xX6xX3xX81xX6xXexX3xX81xX161xXdxX3xX69xX1xX161xX23xX22xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxX161xX23xXaxX2fxX30xXeexXexX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX4xXbfxX6xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX1c3xX3x7c67xd8fdxX23xX1xX3xXadxXdxX23xX1xX3xX1x90c7xX6xX24xX3xXcxX10xX5xX10xX22xX3fxX6xXbxX1xa155xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX7exXc3xX23xX22xX3xXbxX1xX199xX23xX3xXexXb2xX4xX1xX3xXexX1a2xX23xX1xX3xX34xX31xX161xX3xX1aaxXexX3fxX6xXexX2bxX161xX3fxX3xX4xXbfxX6xX3xX30xX1b8xX3xX23xX1xXd6xX23xX3xX61xX49xX23xX1xXf6xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX4xXbfxX6xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX61xXc3xX3xX34xX49xX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX34xX174xXdxX3xXadxXeexXexX3xXexX5axX23xX3xX5xX5exX6xX3xX61xX4cxXexX3xX61xX66xXdxX3xX69xX1xX50xX23xX22xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxdd6bx56aaxX199xX15xX3xXaaxXe3xX23xX3xX4xX42xX3xXexX1xX46xX3xX5xXc8xX3xXadxXeexXexX3xXaaxXabxX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX34xX55xX23xX22xX3xXexX5axX23xX3xX5xX5exX6xX3xX61xX4cxXexX3xX61xX66xXdxX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xXadxbd8fxX4xX3xX81x9213xX3xX4xX31xX4xX3xXbxX1xXdxX10exX23xX3xX108xX27xX199xX23xX3xX174xX3xX3dxXdxX3xXd5xXd6xXbxX3xXaaxXc8xX3xX4xX31xX4xX3xX69xX1xX27xX3xXaax9064xX4xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX108xX27xX6xX23xX1xX3xX69xX1xX42xX3xX4xX42xX3xX69xX1xX131xX3xX23x5c9fxX23xX22xX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX174xX3xXexX322xX6xX3xX61xXeexX3xX61xX42x986axX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX5axX23xXf6xX3xX4xX120xX3xX108xX27xX6xX23xX3xX23xXc8xX15xX3xX4xX111xX23xX22xX3xX61xX117xX6xX3xX3fxX6xX3xX23xX1xXdx7098xX27xX3xX69xX1xX131xX3xX23xX459xX23xX22xX3xX69xX1xX31xX4xX3xX23xX1xX6xX27xXf6xX3xXexX1xX10xX161xX3xX1aaxXexX3fxX6xXexX2bxX161xX3fxX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xXexX1xX46xX3xX4xX42xX3xX4xX1xX27xX15xa15bxX23xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xXexX3fxXabxX4xX3xXexX3fxX415xX4xX3xX69xX1b8xX3xXexX1xX27xXd6xXexX3xX174xX3xX61xXeexX3xX4xX6xX161xX3xX2xX2xX1c3xX24fxX24fxX24fxXadxX3xXaaxX1a2xX3xXexX3fxXabxX4xX3xXexX3fxX415xX4xX3xX23xXc8xX15xX3xXexX1xX117x839axX23xX22xX3xX4xX1x5431xX3xX1cxX131xX15xX3xX3fxX6xX3xX5xXa7xX4xX3xX4xX4cxXexX3xX4xX31xX23xX1xX3xX1xX161xX415xX4xX3xX1xX162xX3xX4xX31xX23xX1xX3xX69xX1xXdxX3xXexX3fxX322xX23xX22xX3xX5xX43fxX4xX3xX174xX3xXadx7aebxX4xX3xX4xX6xX161xX3xX23xX1xX4cxXexX1c3xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX5axX23xXf6xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xX5xX161xX162xXdxX3xXexX3fxX167xX3xXexX1xX199xX23xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX34xX49xX3xX1xb355xX23xX22xX3xX1xX42xX4xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX30xXeexXexX3xX22xXdxX131xX3xXexX1xXdxX10exXexX3xX69xX1xX31xX4xX3xXexX1xX10xX161xX3xX1aaxXexX3fxX6xXexX2bxX161xX3fxX3xX61xX42xX3xX5xXc8xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX34xX49xX3xX22xXc8xXdxX3xX22xX161xXadxX3xXexX43fxX3xX4xX1xX10exX1c3xX3xXa1xXdxX131xX3xXexX1xXdxX10exXexX3xX23xXc8xX15xX3xX22xXdxX66xX23xX22xX3xXaaxXfaxXdxX3xX22xXdxX131xX3xXexX1xXdxX10exXexX3xXexX3fxX161xX23xX22xX3xXaaxXabxX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX4xX1xX174xX3xX69xX1xX31xX4xX1xX3xX4xXbfxX6xX3xX1xXc3xX23xX22xX3xX30xX10xXexX3fxX161xX26xX10xXexX3xX317xc3a4xX22xX6xX32fxX3xX34xX49xX3xX3fxX120xXdxX3xX174xX3xX34xX31xX23xX3xX61xX131xX161xX3xX1aaxXdxX23xX6xXdxX3xX1xa1fexXdxX3xX4xX27xX66xXdxX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xX2xX24fxX6fxX24exX24fxX2xX255xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xX5xX161xX162xXdxX3xXexX3fxX167xX3xX34xX4cxXexX3xX4xX569xX3xX22xXdxX131xX3xXexX1xXdxX10exXexX3xX23xXc8xX161xX3xX81xXe3xX23xX3xX61xX10exX23xX3xXaaxXdxX4ecxX4xX3xXadxX4cxXexX3xXexXb2xX4xX1xX3xX4xXbfxX6xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX30xX1aaxX257xX24fx5602xX3xX23xX1xX117xX23xX22xX3xX22xXdxXfaxXdxX3xX4xX1xX569xX4xX3xX61xX49xX6xX3xXbxX1xX117xX120xX23xX22xX3xXaaxXc8xX3xX108xX27xX66xX4xX3xXexX10exX3xX61xX4b6xX27xX3xXexX1xXdxX5axX23xX3xXaaxX4b6xX3xX22xXdxX131xX3xXexX1xXdxX10exXexX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX34xX49xX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX69xX1xXbfxX23xX22xX3xX34xX66xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX30xX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xXadxX6xX23xX22xX3xX7xX66xX3xX1xXdxX4ecxX27xX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xX3xX4xXbfxX6xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX3xX22xX415xXbxX3xX23xX162xX23xX3xX7xX31xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX2xX25axX6fxX255xX3xX69xX1xXdxX3xX61xX6xX23xX22xX3xXexX3fxX5axX23xX3xX61xX117xX52fxX23xX22xX3xXexX167xX3x7d9dxX6xX3fxXdxX7xX3xX61xX10exX23xX3xXd5xX6xXdxX3fxX161xX3xX4xXbfxX6xX3xX3dxXdxX3xXd5xXd6xXbxXf6xX3xXadxX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX161xX3xX24dxX24dxX3xX23xX22xX117xX52fxXdxX3xXexX3fxX161xX23xX22xX3xX61xX42xX3xX4xX1xXbfxX3xX15xX10exX27xX3xX5xXc8xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX81xX199xX23xX3xX3dxXdxX3xXd5xXd6xXbxX1c3xX3xXcxX1xX10xX161xX3xXexX1xX50xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX167xX3xX22xXdxXfaxXdxX3xX4xX1xX569xX4xX3xX7exX15xX3xc56fxX162xXbxX3xX1exX3xX108xX27xX66xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX6xXadxX3xX22xXdxX6xX3xX61xXdxX4b6xX27xX3xXexX3fxX6xX3xXaaxXc8xX3xXexX1a2xXadxX3xX69xXdxX10exXadxX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xXf6xX3xX174xX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xXexX1xX52fxXdxX3xX69xX1xX16dxX4xX3xX4xX27xX66xXdxX3xX4xX419xX23xX22xX3xXexX3fxX117xXfaxX4xX3xX69xX1xXdxX3xX34xXdxX10exX23xX3xXadxX4cxXexX3xX69xX1xX5a1xXdxX3xXadxXc8xX23xX3xX1xX1a2xX23xX1xX3xX3fxX6xX81xX6xX3fxXf6xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX4xXbfxX6xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX3xX34xX4cxXexX3xX23xX22xX52fxX3xXexX1xX43fxX4xX3xX1xXdxX4ecxX23xX3xX4xXa7xX3xX3fx4e84xX3xX23xX22xX161xX415xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX131xXdxXf6xX3xX7xX6xX27xX3xX61xX42xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX3fxX31xXdxX3xXaaxXc8xX3xX1xX162xX3xX61xXeexX3xX4xX6xX161xX3xXexX167xX3xXexX3fxX5axX23xX3xX2xX2xX1c3xX24fxX24fxX24fxXadxX3xX1cxX27xX66xX23xX22xX3xX1xX120xX23xX3xX6e6xX1c3xX255xX24fxX24fxXadxX3xX3fxX66dxXdxX3xX25bxX1c3xX24fxX24fxX24fxXadxX3xXaaxXc8xX3xX34xXdxX10exX23xX3xXadxX4cxXexX3xX69xX1xX5a1xXdxX3xXadxXc8xX23xX3xX1xX1a2xX23xX1xX3xX3fxX6xX81xX6xX3fxX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX3fxX161xX23xX22xX2fxX30xX131xX23xX1xX3xXaax66d0xX3xXexX1a2xXadxX3xXexX1xX4cxX15xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX4xXbfxX6xX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xX0xX6fxX7xXexX3fxX161xX23xX22xX2fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX0xXdxXadxX22xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX1c3xX34xX6xX161xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c3xXaaxX23xX6fxX23xX10xX249xX7xX6fxX2xX24dxX24exX24fxX6fxX2xX24fxX24dxX81xX255xX24fxX257xXexX24dxX255xX2xX24exX5xX2xX1c3xX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX81xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX34xX5xX161xX4xX69xX2dxXadxX6xX3fxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexX161xX2dxXadxX6xX3fxX22xXdxX23xX1exX3fxXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXadxX6xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX10xX22xX15xXbxXexX6xXdxX3fxX3xX4xX161xX3xXexX1xX10xX3xX34xXdxX3xXexX6xX23xX3xX4xX161xX23xX22xX3xX34xX6xX23xX22xX3xXexX10xX23xX3xX5xX27xX6xX3xX81xX6xXexX3xX81xX161xXdxX3xX69xX1xX161xX23xX22xXaxX3xX6fxX2fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxX161xX23xXaxX2fx66c2xXd6xXexX3xXexX1xX46xX3xXexX3fxX50xXdxX3xX23x5d1fxXdxX3xX34xX6xX23xX3xX61xdd55xX27xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xXc8xX3xXexX167xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX3xXadxX4cxXexX3xXexXb2xX4xX1xX1c3xX3xX317xX318xX23xX1xX24xX3x50d2xX23xX81xX10xXbxX10xX23xX81xX10xX23xXexX32fxX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxXcxX3fxX131xX3xX5xX52fxXdxX3xXbxX1xX5a1xX23xX22xX3xXaaxX4cxX23xX3xX1xXc3xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXd5xX650xX650xXf6xX3xX50xX23xX22xX3xX3dxX1xXadxX10xX81xX3xX3dxX81xX10xX5xXf6xX3xX7acxX1xX42xX3xX4xX1xXbfxX3xXexX49xX4xX1xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxXf6xX3xX23xX42xXdxX3xX3fxX55xX23xX22xX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xXexX27xX15xX5axX23xX3xX34xX66xX3xXexX3fxX117xXfaxX4xX3xX61xX42xX3xX4xXbfxX6xX3xX50xX23xX22xX3xX3fxX55xX23xX22xX3xX61xXc3xX3xXexX1a2xXadxX3xXexX1xX4cxX15xX3xXadxX131xX23xX1xX3xXaaxX962xX3xX4xXbfxX6xX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xX3xX5xXc8xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xX4xX1xXb2xX23xX1xX3xX1cxX31xX4xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxX3d6xXd5xX1xXa7xX23xX22xX3xXexX50xXdxX3xX1cxXdxX23xX3xX61xXb2xX23xX1xX3xX4xX1xXb2xX23xX1xX3xX5xX162xXdxX3xXexX1xX50xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX61xXc3xX3xXexX1a2xXadxX3xXexX1xX4cxX15xX3xXadxX131xX23xX1xX3xXaaxX962xX3xX34xX174xXdxX3xX4xX31xXdxX3xXadxXc8xX3xX4xX1xXa7xX23xX22xX3xXexX50xXdxX3xXexX1a2xXadxX3xXexX1xX4cxX15xX3xX69xX1xX50xX23xX22xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX5xXc8xX3xX4xXbfxX6xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xX1c3xX3xceacxX161xX3xX61xX42xX3xX4xX1xXdxX10exX23xX3xX81xX49xX4xX1xX3xXexX1a2xXadxX3xX69xXdxX10exXadxXf6xX3xX4xX569xX27xX3xX1xXeexX3xXaaxXe3xX23xX3xXexXdxX10exXbxX3xX81xXdx8137xX23xX479xXf6xX3xX50xX23xX22xX3xX3dxX81xX10xX5xX3xX23xX42xXdxX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxXcxX3fxX117xXfaxX4xX3xX61xX42xXf6xX3xX22xXdxXfaxXdxX3xX4xX1xX569xX4xX3xX3dxXdxX3xXd5xXd6xXbxX3xXexX27xX15xX5axX23xX3xX34xX66xX3xX61xXc3xX3xXexX1a2xXadxX3xXexX1xX4cxX15xX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xXadxX131xX23xX1xX3xXaaxX962xX3xX5xXfaxX23xX3xX4xXbfxX6xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX38xX22xX15xXbxXexX3dxXdxX3fxX3xXadxX4cxXexX3xXexXb2xX4xX1xX1c3xX3xXcxX3fxX27xX15xX4b6xX23xX3xX1xX1a2xX23xX1xX3xX23xX1xXc8xX3xX23xX117xXfaxX4xX3xX7exX15xX3xX81fxX162xXbxX3xX4xX111xX23xX22xX3xX1cxX31xX4xX3xX23xX1xXd6xX23xX3xX4xX31xX4xX3xXadxX131xX23xX1xX3xXaaxX962xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX4xXbfxX6xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xX3xX61xX117xd7c4xX4xX3xXexX1a2xXadxX3xXexX1xX4cxX15xX3xXexX162xXdxX3xXaaxX49xX3xXexX3fxXb2xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX61xX131xX161xX3xXd5xX3fxX10xXexX10xX3xX4xX1xX167xX23xX22xX3xX25bx8741xX24fxX69xXadxXf6xX3xX4xX419xX23xX22xX3xXaaxXfaxXdxX3xX23xX1xXa3xX23xX22xX3xXaaxXd6xXexX3xXexX1xX46xX3xXadxXc8xX27xX3xX4xX6xXadxX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xXc8xX3xXbxX1xX6xX161xX3xX4xX569xX27xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX3fxX5axX23xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fxXa70xXdxX4ecxX4xX3xX1cxX31xX4xX3xX23xX1xXd6xX23xX3xX5xX162xXdxX3xXexX1xX50xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXaaxX4b6xX3xXadxX131xX23xX1xX3xXaaxX962xX3xX4xXc8xX23xX22xX3xX69xX1xXdxX10exX23xX3xXaaxXabxX3xXadxX4cxXexX3xXexXb2xX4xX1xX3xX4xXbfxX6xX3xX30xX1aaxX257xX24fxX6e6xX3xXexX1xX5axXadxX3xX34xXb2xX3xXf4xX23xX3xX22xXdxXa3xX6xX3xX5xXa7xX4xX3xX4xX42xX3xX23xX1xXdxX4b6xX27xX3xX61xX66dxX23xX3xX61xX161xX31xX23xX3xX3fxX55xX23xX22xX3xXadxX31xX15xX3xX34xX6xX15xX3xX34xX49xX3xXexX4cxX23xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX69xX1xXbfxX23xX22xX3xX34xX66xX1c3xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX161xX27xX3fxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX161xX3xXc0cxX199xX23xX3xXexX3fxXb2xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX161xX81xX15xXaxX2fx7178xX0xX6fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX6xX81xXaxX2fxXe62xX0xX6fxXbxX2f