3 ngày, Hải quan Vũng Áng thu ngân sách hơn 243 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Đây là kết quả ấn tượng mà Chi cục Hải quan cửa khẩu Vũng Áng (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đạt được từ ngày 21 - 23/2.
81abxa90exaa3bxfa54xc50exe26exbc51xd45exbf5bxX7x9b01x94e0x109a2x9c19xfa8cxd16exX5x10492xXaxb219xdd39xX3x8d24xba4axaeb7xc264xeb40xX3x9e0fxc674xXdxX3x942ex9937xX6xX15xX3xd554xc657xX15xX16xX3xe1cbxX15xX16xX3xXexX1xX20xX3xX15xX16xd4dfxX15xX3xX7xd5dfxX4xX1xX3xX1x834cxX15xX3xf44fxbb18xX13xX3xXex8284xX3x9dd7xe8c6xX15xX16xX0xab03xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xbe4bxXaxX12x10038xX33xX18xX3xX5xX17xX3xca5exf2bcxXexX3xX1fxX20xX1cxX3xb969xX15xX3xXexa47cx101efxX15xX16xX3xcf65xX17xX3xf15dxX1xXdxX3xX4x8f7fxX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX4x928axX6xX3xX67xX1xa85cxX20xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xacfexX7bxX80xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX1bxX17xX3xXcxe233xX15xX1xd022xX3xX46x10ab6xXexX3xX46xX73xX74xX4xX3xXexded4xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX3fxX2xX3x9ef5xX3xX3fxX13xX4bxX3fxd62dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx83efxbb53xX5dxX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xae4fxXexXc9xX6xX5xXdxX16xX15xc225xX3xX4xX10xX15xXexX10x8d28xa80cxXaxX12xX0xXdxX78xX16xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf6xX4bxX4bxXdxXcfxbf4axX6xXe0xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxc867xX15xX4bxX15xX10xa242xX7xX4bxX2xca2bxa700xec4exX4bxf353xX12bxX5dxX128xX2xX40xX13xe140xX3fxX127xXexX127xX3fxX13xX3fxX5xX128xXcfxab3exXbxX16xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX5dxXexX1xXf6xX132xX128xX128xXbxXeexXfexX1xX10xXdxX16xX1xXexXf6xX40xX128xX128xXbxXeexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX6xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX11exX20xX15xX16xX3xX6xX15xX16xX3xXexX1xX20xX3xX15xX16xX6xX15xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX1xXe0xX15xX3xX3fxX40xX13xX3xXexX18xX3xX5dxXe0xX15xX16xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXe0xX15xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexXc9xX6xX5xXdxX16xX15xXf6xX3xX13dxX20xX7xXexXdxd261xX18xXfexXaxX12xf46bxX1xXdxb985xX20xX3xXexX17xX20xX3xX1xX17xX15xX16xX3xX5xddc3xX15xX3xX4x10ac2xXbxX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xX15xX1xbeb8xX15xX16xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX46x8335xX20xX3xb233xX20xX33xX15xX3xdd53xX1ebxX20xX3xXcxX20xX6fxXexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXe0xX5dxX18xXaxX12xXcxXfdxXe0xX15xX16xX3xX13xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX17xX78xX3xX11exXdxc294xX4xX3xX7xX6xX20xX3xX67xa09exX3xX15xX16xX1xf2c6xX3xXcxX68xXexX3xX15xX16xX20xX18xa4b7xX15xX3xX46xX37xX15xX19xX3xX7bxX1xXdxX3xX4xX80xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX4xX8dxX6xX3xX67xX1xX92xX20xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xX46xb2bexX3xXexX1xf2eexX4xX3xX1xXdxX240xX15xX3xXexX1xfb17xX15xX16xX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX46xXdxX240xX15xX3xXexX8dxX3xX4xX1xXe0xX3xX12bxX127xX3xXexb79fxX3xX67xX1xX6xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX11exX1e7xXdxX3xXexedcdxX15xX16xX3xX67xXdxX78xX3xX15xX16xXb6xX4xX1xX3xX20bxX1d7xfd71xX3xX46xXb6xXexX3xX129xX132xXcfxba18xX132xX12bxXcfxX2ddxX132xX132xX3xae2cxc541xd542xX19xX3xXexX1xX20xX3xX15xb296xXbxX3xX1d7xX2e6xX1d7xX1d7xX3xX3fxX40xX13xX19xX13xX3fxX2ddxX3xXexX44xX3xX46xX47xX15xX16xX19xX3xX15xX33xX15xX16xX3xXexX2c4xX15xX16xX3xX7x8d69xX3xXexX1xX20xX3xX15xX2efxXbxX3xX15xX16xX33xX15xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX15xX1xX17xX3xX15xX73xX1e7xX4xX3xXexXfdxXe0xX15xX16xX3xX16xX208xX15xX3xX3fxX3xXexX1xX37xX15xX16xX3xX46xX208xX20xX3xX15xaedaxX78xX3xX3fxX128xX2xX127xX3xX5xX257xX15xX3xX16xX208xX15xX3xX12bxX128xX128xX3xXexX44xX3xX46xX47xX15xX16xXcfxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXe0xX5dxX18xXaxX12xX7bxX37xX4xX3xX78x104c6xXexX3xX1xX17xX15xX16xX3xX20bxX1d7xX2d4xX3xX4xX1x9284xX3xX18xX68xX20xX3xX5xX17xX3xX78xX37xX18xX3xX78xaac6xX4xX3xXexX1xXdxX68xXexX3xX114x100d6xX19xX3xX15xX16xX20xX18xX257xX15xX3xX5xXdxX240xX20xX3xXbxX1xX80xX4xX3xX11exX80xX3xX4xX1xXe0xX3xX7xX1cxX15xX3xXeexX20xX6fxXexX3xX4xX38bxX6xX3xX15xX1xX17xX3xX78xX37xX18xX3xXexX1xf102xXbxXfexX3xXeexX347xX15xX16xX3xX5dxX208xX20xXfexX3xXbxX1xX296xXdxX3xXexX1xX3d5xXbxX19xX3xXexX1xX3d5xXbxX3xX11exX17xX3xX4xX37xX4xX3xXbxX1xX80xX3xXbxX1xX92xX78xX19xX3xXbxX1xX68xX3xXbxX1xX92xX78xX3xX4xX38bxX6xX3xX15xX1xX17xX3xX78xX37xX18xX3xXexX1xX3d5xXbxXfexX3xX5dxX347xX78xX3xX16xd9bbx96c6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX15xXexX10xXfdxXaxX12xX0xXdxX78xX16xX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX4bxX6xXbxXbxX7xX4bxXe0xXbxX10xX15xX4bxX78xX10xX5dxXdxX6xX4bxXexX1xX20xX78xX114xf058xXbxX9xX15xX10xX123xX7xX4bxX2xX127xX128xX127xX4bxX2xX13xX12bxX5dxX40xX2xX132xX13xX128xX3fxX132xXexX2ddxX13xX3fxX13xX5xX3fxXcfxX13dxXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xX4xX10xXc9xXe0xX114xX13dxX10xX4xXexX3xX5dxX16xX78xX10xX5dxXdxX6xX3xX11exXdxX5dxX10xXe0xX3xX78xXbxX40xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXc9xXexX18xXbxX10xX9xXaxX11exXdxX5dxX10xXe0xX4bxX78xXbxX40xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXc9xX10xX15xX4xXe0xX5dxX10xX9xXaxX13dxX4bxX114xXbxX24xX13x10b7dxX24xX67xX132xX4xX10xXcxX1d7xX114xX3fxXcxX127xX2d4xa31exX20bx9f14xX11exX127xba2axXdfxd454xXexX7bxX12bxXdfxX20bxX4ddxX123xX5dxX4bxe760xX12bxX132xX3fxX7bxXbx9518xX4d0xX4dfxX2e7xX40xX24xX16xX4e2xXeexX5xX4e4xX128xX6xX114xX1d2xX67xX3fxXcxX6xXbxX128xX210xXe0xbd0bxX3fxXdfxX128xX4dfxX127xX114xXeex8e31xX4f4xX4e4xX123xX2xXcxX4bxX15xXe0xX123xX3fxXexX20xX1d2xX12bxXeexX4ddxX13dxa312xX10xec5axX2e5xXe0xX20bxX6xX24xX2d4xXbx89f4xX513xX7bxX7xX128xX123xX67xX52fxX50bxX13xX2e7xXaxX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxXe0xX15xXaxX12xX0xX7xXexXfdxXe0xX15xX16xX12xX24xX4d0xX2e7xX527xe65exXf6xX3xX2d4xX1xc0aaxXdxX3xX7xd892xX4xX3xX2d4xX2d4xXcxX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xXc9xX3xX1bxX17xX3xXcxXb0xX15xX1xX3xX9exX1d7xX16xX20xX47xX15xXf6xX3xX24xXcxX24xXb3xX0xX4bxX7xXexXfdxXe0xX15xX16xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXe0xX5dxX18xXaxX12xXcxXfdxXe0xX15xX16xX3xX15xX347xX78xX3xX3fxX128xX2xX12bxX3xX11exX17xX3xX15xX1xX1fexX15xX16xX3xXexX1xX37xX15xX16xX3xX46xX208xX20xX3xX15xX347xX78xX3xX3fxX128xX2xX127xX3xX11exX1e7xXdxX3xX11exXdxX240xX4xX3xX525xXe0xXfdxX78xXe0xX7xX6xX3xX46xX313xXexX3xX5xX8dxX6xX3xX5xbad5xX3xX4xX6xXe0xX3xX7xX313xX3xX2xX19xX3xX11exX1ebxX15xX3xX1xX17xX15xX1xX3xX7xX1cxX15xX3xXeexX20xX6fxXexX3xX2c4xX15xX3xX46xX3a3xX15xX1xX19xX3xX15xX1xXdxX1daxX20xX3xX4xX296xX15xX16xX3xXexXfdxd4e9xX15xX1xX3xX5dxX28cxX3xX37xX15xX3xX5xX1e7xX15xX3xX67xX1xX37xX4xX3xX46xX73xX74xX4xX3xXexX37xXdxX3xX67xX1xX566xXdxX3xX46xX2efxX15xX16xX3xX11exX17xX3xX15xX1xX1fexX15xX16xX3xXexbfd5xX15xX3xX1xXdxX240xX20xX3xX67xX1xX566xXdxX3xX7xX56axX4xX3xXexXfdxXe0xX15xX16xX3xX4xX296xX15xX16xX3xXexX37xX4xX3xXexX1xX20xX3xX1xbbdexXexX3xX46xX208xX20xX3xXexX73xX3xX46xX288xX3xXexXbfxX15xX16xX3xX114xX73xX1e7xX4xX3xX46xX73xX6xX3xX2d4xX2d4xXcxX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xX7xX296xXdxX3xX46xX2efxX15xX16xX3xXexXfdxX566xX3xX5xXb6xXdxXcfxX3xXcxX1xX10xXe0xX3xX46xX399xX19xX3xX1xXe0xXb6xXexX3xX46xX2efxX15xX16xX3xX20bxX1d7xX2d4xX3xXexXb6xXdxX3xX3fxX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xX11exX17xX3xX2e6xX3cxX15xX3xX2e7xX73xX3cxX15xX16xX3xX4xX25xX15xX16xX3xXexXfdxX566xX3xX15xX257xX15xX3xX15xX1xX2efxX15xX3xX15xX1xX3a3xXbxXcfxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxXe0xX5dxX18xXaxX12xXcxXfdxXe0xX15xX16xX3xX15xX347xX78xX3xX3fxX128xX2xX12bxX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX15xX16xX3xX5xX17xX3xX46xX3cxX15xX3xX11exX3a3xX3xX4xX1xXdxX68xX78xX3xX46xX68xX15xX3xX129xX127xX50bxX3xX7xX313xX3xXexX1xX20xX3xXexXe0xX17xX15xX3xX7bxX80xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX6xX15xX3xX1bxX17xX3xXcxXb0xX15xX1xXcfxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52fxX20xXexX1xXe0xXfdxXaxX12xX4eexX1xX67cxX4xX3xcd47xX20xX6xX15xX16xX0xX4bxXbxX12
Phúc Quang