HTX đầu tiên ở Hà Tĩnh thuê gần 28 ha đất sản xuất cánh đồng mẫu lớn
(Baohatinh.vn) - HTX thuê 27,9 ha đất của 154 hộ dân ở Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) trong 5 năm với giá 60 kg thóc/sào/năm, quy đổi thành tiền.
1687x2c87x1e09x8928x6152x2675x2f1dx60d0x5658xX7x7ff4x4a42x2a0ax26dax6785x4438xX5x7f14xXax6eddx201axXcx2eb1xX3x5f34x27e2x80b9xX3xXexXdx2443x4256xX3x63a7xX3xX13x35dexX3xXcx88b8xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3x82a4xX18xX1exX3x4958x3894xX3xX1xX6xX3xX17x6694xXexX3xX7x4445xX1exX3x4c2exX19xX3axXexX3xX4x51d0xX1exX1xX3xX17x3756xX1exX2fxX3x89f8x81dbxX19xX3xX5x6ec9xX1exX0x7729xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x544exXaxX12xX13xXcxX15xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX33x2003x440ax4de3xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX4x3796xX6xX3xX2x2bd8x5023xX3xX1x5397xX3xX6ax181fxX1exX3xX20xX3x93c7x9346xX19xX3x4e33xX26xX1exX1xX3x5ea0x6bf3xX1exX3x51ebxXcxX1x9124xX4xX1xX3xX13xX23xX3x4192xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1x5600xX3xXex609ax1837xX1exX2fxX3xX87xX3xX1ex1815xX50xX3x6681xX55xXdxX3xX2fxXdxX47xX3x95eax43c4xX3x2cb1xX2fxX3xXexX1x873cxX4xX58xX7xX23xXb7xX58xX1exXbexX50xX78xX3x5768xX19x27c4xX3xX17x5671xXdxX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xXexXdx30e4xX1ex9290xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx632bxXb7xX6axXdfxXaxX12xX97x174dxX3xX1x71b7xX3xXexX1xX19xX3xX33xXcaxX33xXcaxX78xX3xX13xXcxX15xX3x3700x3262xX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdx1a55xXbxX3xXc1xX23xX3x250bx5450xX4xX1xX3xXc1xX106xX3xXexXe2xX1exX2fxX3xX1x63f7xXbxX3xXffx948axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xXa0xX13xXcxX15xX3xXffxX13axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xXaaxX3xX41x3b11xX3xX93xX94xX19xX3xX97xX26xX1exX1xX3xX9cxX9dxX1exX78xX3xXcxX1xXa3xX4xX1xX3xX13xX23xXb3xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX33xX77xX78xX79xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX41xX8exXdfxX3xX6ax68d8xX1exX2fxX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXefxX3x71f1xX8exXdfxX3xX5xX23xX3xX50xX11axX3xX1x5b3fxX1exX1xX3xXex3c4fxX4xX1xX3xXexX106xX3xXb6xX19xX8bxX1exX2fxX3xX17xX3axXexX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX4xX83xX6xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexXb6xXdx8301xX1exX3xXccxX1xX6xXdxX3xXexX1xX10xXb7xX3xX4xX9dxX3xX4xX1x2283xX3xX1exX23xXdfxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d4axX1exXexX10xXb6xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexXaaxX6xX5xXdxX2fxX1ex7771xX3xX4xX10xX1exXexX10xXb6x35f7xXaxX12xXcx4e27xXbxX3xXexXb6xX19xX1exX2fxX3xXbxX1xX47xX3x4c56x35faxX3xXexX1x7643xX6xX3xX1exX1x4263xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxX3xXbx24b2xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXax795exXdxX6axXexX1xX21exX3xXc9xX2xX87xXbxX41xX226xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX21exX3xX88xX2xXcaxXbxX41xX226xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX58xX58xXdxXefxX237xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXefxXc1xX1exX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX33xXcaxX58xX2xX88xXcaxX6axXc9xX2xXcax6533xX87xX87xXc9xXexXc9xXcaxX2xX87xXc9xX5xXcaxXefx5001xXbxX2fx5e02xXb6xX9xX88xX33xX87xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX6xXbxXexXdxXb7xX1exXaxX12xX9cxX47xX1exX2fxX3xX33xX2c5xX58xX87xX78xX3xX41xX151xX3xX93xX94xX19xX3xX97xX26xX1exX1xX3xX9cxX9dxX1exX78xX3xX13xXcxX15xX3xX119xX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xXc1xX23xX3xX128xX129xX4xX1xX3xXc1xX106xX3xXexXe2xX1exX2fxX3xX1xX136xXbxX3xXffxX13axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xXccxX1xX20xXdxX3xX4xX11axX1exX2fxX3xX41xX8exXdfxX3xX6axX18axX1exX2fxX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exX3xXexXa3xXdxX3xX41x2944xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xXcxX1xXdxX1dxX1exX3xX1a1xX1acxX1exX1xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX9cxX47xX1exX2fxX3xX7xX55xX50xX3xX33xX2c5xX58xX87xX78xX3xX41xX3b4xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xXcxX1xXdxX1dxX1exX3xX1a1xX1acxX1exX1xX3xXa0xX41xX151xX3xX93xX94xX19xX3xX97xX26xX1exX1xX3xX9cxX9dxX1exXb3xX3xXb6xX8bxX1exX3xXb6xX151xX3xXccxX1xX47xX4xX3xXexX1xX94xX238xX1exX2fxXefxX3xXcxXdxX1ecxX1exX2fxX3xX50xX47xXdfxX3xX41xX10xX1exX3xX5xX51xX1exX3xXexXdxX1ecxX1exX2fxX3xX1exXd1xXdxX3xX4xX94xX238xXdxX3xXc1xX6xX1exX2fxX3xX4xX3exX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxXefxX3xX119xX1x331bxX1exX2fxX3xX4xX1xXdxX1ecxX4xX3xX50xX47xXdfxX3xX41x7fc9xX4xX3xX1exX2fxXb7x23f9xX50xX3xXex42e5xX1exX2fxX3xXexX1xX55xX3xX17xX3axXexX78xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xXd1xX1exX2fxX3xXbxX1xX47xX3xXexX6xX1exX3xX1exX1xX459xX1exX2fxX3xX237xX238xX3xXexX1xX23cxX6xX3xX1exX1xX241xX3xX5x8e9cxX78xX3xXexXa3xXb7xX3xX1xX1acxX1exX1xX3xX1exX1xX459xX1exX2fxX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX119xX2fxX94xX238xXdxX3xX6axX8exX1exX78xX3xX4xX1xX1b1xX1exX1xX3xXddxX19xXdfxXedxX1exX78xX3xX13xXcxX15xX3xXffxX13axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xX17xXedxX19xX3xX1xX4cxX3xX1xX20xXdxX78xX3xXexXdxX1exX3xXexX94xX20xX1exX2fxX3xXc1xX23xXb7xX3xX4xX19xX8bxX4xX3x2c50xX4xX47xX4xX1xX3xX50xXa3xX1exX2fx70d8xX3xXb6xX19xX8bxX1exX2fxX3xX17xX3axXexXefxX3xX13x38a6xX3xXexXdxX1exX3xXb6x26baxX1exX2fxX78xX3xX4xX47xX4xX1xX3xX5xX23xX50xX3xX50xX55xXdxX3xX7x1eeaxX3xXexX1xX6xXdfxX3xX17xXe2xXdxX3xX1xXb7xX23xX1exX3xXexXb7xX23xX1exX3xX5x8e7bxXdxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX50xX6xX1exX1xX3xX50xX468xX1exX3xX17xX151xX3xXbexX1exX3xX7xX8exX19xX3xXc1xX23xXb7xX3xX1exX1ecxXbxX3xX1exX2fxX1xX26xX3xX237xX6xXb7xX3xX17xX238xXdxX3xX4xX83xX6xX3xX1exX2fxX94xX238xXdxX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX6axX8exX1exX78xX3xX50xX20xX3xXb6xX6xX3xXexXb6xXdxX1daxX1exX3xXc1xX53axX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX1xX23xX1exX2fxX3xX1xXd1xX6xX3xX4xX83xX6xX3xX522xXc1xX18axX6xX3xX5xX468xX6xX52cxX3xXcxX1xXa3xX4xX1xX3xX13xX23xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxX3xXbxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX257xX10xX1exXexX10xXb6xX3xX6axXexX1xX19xX50xX237xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX6axXexX1xX21exX3xXc9xX2xX87xXbxX41xX226xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX21exX3xX88xX2xXcaxXbxX41xX226xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX58xX58xXdxXefxX237xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXefxXc1xX1exX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX33xXcaxX58xX2xX88xXcaxX6axXc9xX2xXcaxX2c5xX77xX87xXcaxXexX77xX33xXc9xXcaxX77xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxX2d5xXb6xX9xX88xX88xX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX6xXbxXexXdxXb7xX1exXaxX12x8e41xXdxX6xXdxX3xX17xXb7xXa3xX1exX3xX2xX78xX3xX13xXcxX15xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX238xX3xXexX1xX23cxX6xX3xX1exX1xX241xX78xX3xXexXa3xXb7xX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXexX1xX23cxX6xX3xX5xX55xX1exX3xXexXb6xX1dxX1exX3xX6axXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX77xX3xX1xX6xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12x6de6xX1exX2fxX3xX128xX94xX9dxX1exX2fxX3x5fb8xX1exX1xX3xX128x3938xX1exX2fxX3xXaaxX3xX257xX1xX83xX3xXexX129xX4xX1xX3x6544xXffxX119xX128xX3xX41xX151xX3xX93xX94xX19xX3xX97xX26xX1exX1xX3xX9cxX9dxX1exX3xXbxX1xX3axX1exX3xXccxX1xX20xXdxX21exX3xX522x841dxX1xXdxX3xX13xXcxX15xX3xXffxX13axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xX4xXd1xX3xX1exX1xX19xX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX83xX6xX3xX6axX8exX1exX3xX17xX1daxX3xXexX1b1xX4xX1xX3xXexX106xX78xX3xX4xX1xX1b1xX1exX1xX3xXddxX19xXdfxXedxX1exX3xXc1xX23xXb7xX3xX4xX19xX8bxX4xX3xX1exX13axX50xX3xX237xX13axXexX3xXexX1acxX1exX1xX3xX1xX1acxX1exX1xXefxX3xXcxXb6xX1dxX1exX3xX4xX9dxX3xX7xX20xX3xXexX19xXdfxX1dxX1exX3xXexXb6xX19xXdfxXedxX1exX3xX4xX1xX83xX3xXexXb6xX94xX9dxX1exX2fxX78xX3xX1exX2fxX94xX238xXdxX3xX6axX8exX1exX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xXexX1xX19xX22axX1exX78xX3xX41xX151xX3xX17xX151xX3xX4xX1xX3b4xX1exX2fxX3xXccxXdxX1ecxX1exX3xX237xX3exX1exX3xX1xX136xXbxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX2fxXdxX459xX6xX3xX13xXcxX15xX3xXc1xX55xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX8bxX3xX4xX1xXb7xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX17xX3axXexXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX13xXcxX15xX3xX17xX151xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX33xX77xX78xX79xX3xX1xX6xX3xX4xX83xX6xX3xX2xX87xX88xX3xX1xX8bxX3xX6axX8exX1exX3xXexXa3xXdxX3xX33xX3xXexX1xX11axX1exX3xX1a1xX11axX1exX2fxX3xXcxXdxX1ecxX1exX3xXc1xX23xX3xX93xX8bxX4xX3x26caxX1exX3xXexXb6xXb7xX1exX2fxX3xX87xX3xX1exXbexX50xXefxX3xX6f3xXdxX47xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX5xX23xX3xXc9xXcaxX3xXccxX2fxX3xXexX1xXd1xX4xX58xX7xX23xXb7xX58xX1exXbexX50xX78xX3xXddxX19xXdfxX3xX17xXe2xXdxX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xXexXdxXedxX1exX52cxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxX3xXbxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX6axXexX1xX21exX3xXc9xX2xX88xXbxX41xX226xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX21exX3xX88xX2xXcaxXbxX41xX226xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX58xX58xXdxXefxX237xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXefxXc1xX1exX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX33xXcaxX58xX2xX2c5xX87xX6axXc9xX33xX33xX2c5xXcaxX88xX33xXexX87xX2c5xX2c5xX34xX5xX2xXcaxXaaxX2xX88xXcaxX6axXc9xX2xXcaxX88xX2xX2xX77xXexX2xX88xXc9xXc9xX33xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX6xXbxXexXdxXb7xX1exXaxX12x3124xX47xXdfxX3xX41xX468xX4xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX238xX3xXexX1xX23cxX6xX3xX17xX1ecxX1exX3xX17xX8exX19xX78xX3xX50xX47xXdfxX3xX4xX23xXdfxX3xXc1xX23xXb7xX3xX5xX23xX50xX3xX17xX3axXexX3xX17xX1ecxX1exX3xX17xXd1xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX257xX1xX83xX3xXexXb6xX94xX9dxX1exX2fxX3xX5xX55xX1exX3xX1exX23xXdfxX3xX17xX151xX3xX1exX1xX22axX1exX3xX17xX94xX136xX4xX3xX7xX18axX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xXexX1xX19xX22axX1exX3xX4xX83xX6xX3xX1exX2fxX94xX238xXdxX3xX6axX8exX1exXefxX3xX750xX1exX2fxX3xX13xX23xX3xX1a1xXbexX1exX2fxX3xX128xX75fxX1exX2fxX3xXa0xXexX1xX11axX1exX3xX1a1xX11axX1exX2fxX3xXcxXdxX1ecxX1exXb3xX3xX4xX1xXb7xX3xX237xXdxX1ecxXexX21exX3xX522xX128xXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX17xX3axXexX3xX13xXcxX15xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX4xX83xX6xX3xX2fxXdxX6xX3xX17xX1acxX1exX1xX3xXexX11axXdxX3xX41xX6xX3xXexX18xX50xX3xX88xX3xXccxX50xX78xX3xXddxX19xX151xX1exX2fxX3xX17xX94xX238xX1exX2fxX3xX17xXdxX3xX5xXa3xXdxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xXccxX1xXd1xX3xXccxX1xXbexX1exX3xXexXb6xXb7xX1exX2fxX3xXccxX1xXdxX3xX1exXbexX1exX2fxX3xX7xX19xX3axXexX3xXccxX1xX11axX1exX2fxX3xX4xX6xXb7xX78xX3xXexX472xX3xX2xX78xX87xX3x840axX3xX33xX3xXexXa3xX58xX7xX23xXb7xX78xX3xXexXb6xX472xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1b1xX3xX4xX1x70dexX3xX4x6fb1xX1exX3xX50xX8bxXexX3xX1exX23cxX6xXefxX3xX78fxX1xXdxX3xX13xXcxX15xX3xX17xXa3xXexX3xXc1xX3axX1exX3xX17xXedxX3xXexX1xX19xX1dxX3xX17xX3axXexX3xXexX1xX18axX4xX3xX1xXdxX122xX1exX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exX3xXc1xX55xXdxX3xX2fxXdxX47xX3xX4xX3exX3xX1xX136xXbxX3xX5x2a36xX78xX3xX2fxXdxX6xX3xX17xX1acxX1exX1xX3xXexX11axXdxX3xX17xX151xX3xX4xX1xXb7xX3xX13xXcxX15xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX87xX3xX7xX23xXb7xX3xXb6xX19xX8bxX1exX2fxX52cxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxX3xXbxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX6axXexX1xX21exX3xXc9xX2xX87xXbxX41xX226xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX21exX3xX88xX2xXcaxXbxX41xX226xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX58xX58xXdxXefxX237xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXefxXc1xX1exX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX33xXcaxX58xX2xX88xXcaxX6axXc9xX2xXcaxX88xX33xXcaxX77xXexX88xX87xX79xX2xX77xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxX2d5xXb6xX9xX77xX87xX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX6xXbxXexXdxXb7xX1exXaxX12xX13xXcxX15xX3xX4xX13axX50xX3xX50xX56axX4xX3xXddxX19xXdfxX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX3xX2xX87xX3xXc1x7078xX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX75axX1exX1xX3xXcxXb6xX18xX1exX3xX13xX22axX19xX3xX119xX1xX8exX1exX3xXb4exX3xX6f3xXdxX47xX50xX3xX17xX56axX4xX3xX13xXcxX15xX3xXffxX13axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4a6xX21exX3xX522xX13xXcxX15xX3xX17xX151xX3xX4xX13axX50xX3xX50xX56axX4xX3xXddxX19xXdfxX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX3xX2xX87xX3xXc1xXd06xX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX78xX3xX5xX8bxX3xXexXb6xX1acxX1exX1xX3xX7xX554xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX241xX3xX33xX34xX88xX3xXexX1xX23cxX6xX3xX17xX3axXexX3xX1exX1xX241xX3xX5xX4a6xX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xX87xXcaxX3xXexX1xX23cxX6xX3xX5xX55xX1exX3xXc1xX55xXdxX3xX6axXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX3xXexX56axXdxX3xXexX1xXdxX1daxX19xX3xXcaxX78xX87xX3xX1xX6xX58xXexX1xX23cxX6xXefxX3xX9cxX47xX1exX2fxX3xX33xX2c5xX58xX87xX78xX3xX13xXcxX15xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX50xX47xXdfxX3xX50xXd1xX4xX3xXexXb6xXdxX1daxX1exX3xXccxX1xX6xXdxX3xX2fxXdxX6xXdxX3xX17xXb7xXa3xX1exX3xX2xX78xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX241xX3xX77xX3xX1xX6xX3xX41xX8exXdfxX3xX6axX18axX1exX2fxX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exX78xX3xX6axXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX4xXb6bxX1exX3xX5xXa3xXdxX3xX7xX554xX3xX17xX94xX136xX4xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX241xX3xX7xX6xX19xX3xXccxX1xXdxX3xXexX1xX19xX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xXefxX3xX13xXcxX15xX3xX4xX75fxX1exX2fxX3xXddxX19xXdfxX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX3xX5xXa3xXdxX3xX1xXa3xX3xXexX18xX1exX2fxX78xX3xX41xX8exXdfxX3xXccxX1dxX1exX1xX3xX50xX94xX9dxX1exX2fxX3xX1exX8bxXdxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1xX136xXbxX3xX5xXbbfxX78xX3xX17xX3exX50xX3xX237xX3exXb7xX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX17xXa3xXexX3xX1xXdxX122xX19xX3xXddxX19xX3exX3xX4xX6xXb7xX3xX1exX1xX3axXexX52cxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xX1exXexX10xXb6xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexXaaxX6xX5xXdxX2fxX1exX21exX3xX4xX10xX1exXexX10xXb6xX226xXaxX12xX257xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1exX1xX3axXexX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX1exX1ecxXbxX3xX79xX34xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX13xXb7xXa3xXexX3xX17xX8bxX1exX2fxX3xXexXb6xXb7xX1exX2fxX3xX5xX26xX1exX1xX3xXc1xX18axX4xX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xXc1xX23xX3xX4xX47xX4xX3xX6axX129xX4xX1xX3xXc1xX106xX3xXccxX1xX47xX4xX3xX1exX1xX94xX3xXbxX1xX8exX1exX3xX237xXd1xX1ex7b16xX3xX5xX23xX3xX5xX136xXdxX3xXexX1xX1ecxX3xX17xX1daxX3xX13xXcxX15xX3xXffxX13axX4xX3xX9cxX9dxX1exX3xX41xX8exXdfxX3xX6axX18axX1exX2fxX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exX3xX2fxX13axX1exX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xXc1xX55xXdxX3xXexXdxX1dxX19xX3xXexX1xX106xXefxX3xX97xX106xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX1exX23xXdfxX78xX3xX13xXcxX15xX3xX1xX136xXbxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xXc1xX55xXdxX3xX6axXb7xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX50xX19xX6xX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX4xX1xX3axXexX3xX5xX94xX136xX1exX2fxX3xX4xX6xXb7xX78xX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX5xXb7xXa3xXexX3xX1exX1ecxXbxX3xX79xX34xX3xXexXb6xX1dxX1exX3xXexXb7xX23xX1exX3xX237xX8bxX3xX6axXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX17xX151xX3xXexX1xX19xX1dxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxX3xXbxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX6axXexX1xX21exX3xXc9xX2xX87xXbxX41xX226xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX21exX3xX88xX2xXcaxXbxX41xX226xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX58xX58xXdxXefxX237xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXefxXc1xX1exX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX33xXcaxX58xX2xX88xXcaxX6axXc9xX2xXcaxX88xX2c5xX2xX87xXexXc9xX87xX79xXcaxX2c5xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxX2d5xXb6xX9xX33xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX6xXbxXexXdxXb7xX1exXaxX12xX97xX106xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX1exX23xXdfxX78xX3xX13xXcxX15xX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX5xXb7xXa3xXexX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX1exX1ecxXbxX3xX79xX34xX3xXexXb6xX1dxX1exX3xXexXb7xX23xX1exX3xX237xX8bxX3xX6axXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX3xX17xX151xX3xXexX1xX19xX1dxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xXccxX1ecxX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX78xX3xX13xXcxX15xX3xX7xX554xX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xX5xX22axXbxX3xX2xX87xX3xXexXe2xX3xX1xX136xXbxX3xXexX47xX4xX3xX17xX1daxX3xXddxX19xX3exX1exX3xX5xXbbfxX78xX3xX4xX1xXbexX50xX3xX7xXd1xX4xX3xX2xX87xX3xXc1xXd06xX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX6axX94xX55xXdxX3xX7xX18axX3xXddxX19xX3exX1exX3xX5xXbbfxX3xX4xX83xX6xX3xX13xXcxX15xX226xX3xX47xXbxX3xX6axX106xX1exX2fxX3xXexXdxX1ecxX1exX3xX237xX8bxX3xXccxX1xXb7xX6xX3xX1xX53axX4xX3xXc1xX23xXb7xX3xX4xX6xX1exX1xX3xXexX47xX4xX3xX1exX1xX541xX50xX3xXexXbexX1exX2fxX3xX1exXbexX1exX2fxX3xX7xX19xX3axXexX78xX3xX4xX1xX3axXexX3xX5xX94xX136xX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xXbxX1x89d2xX50xX78xX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xX4xX1xX19x37c2xXdxX3xX5xXdxX1dxX1exX3xXccxX1ecxXexX3xX2fxXdxX47xX3xXexXb6xX129xX3xXexX472xX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX17xX1ecxX1exX3xX237xX6xXb7xX3xXexXdxX1dxX19xX78xX3xX41xX8exXdfxX3xX6axX18axX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xXbxX1xX128dxX50xX3x629bxX257xX12dfx2f6exXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxX3xXbxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX257xX10xX1exXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX6axXexX1xX21exX3xXc9xX2xX87xXbxX41xX226xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX21exX3xX88xX2xXcaxXbxX41xX226xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21exX58xX58xXdxXefxX237xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1exX1xXefxXc1xX1exX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX33xXcaxX58xX2xX88xXcaxX6axXc9xX2xXcaxX88xX88xXcaxX33xXexX2c5xX87xXcaxX79xXcaxX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxX2d5xXb6xX9xX88xX34xX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX6xXbxXexXdxXb7xX1exXaxX12xX15xX151xX3xXc1xXdxX1dxX1exX3xX13xXcxX15xX3xX237xX241xX3xXbxX1xX8exX1exX3xX4xX1xX19xX128dxX1exX3xX237xX129xX3xX41xX19xX56axX1exX2fxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX750xX1exX2fxX3xX119xX2fxX19xXdfx9101xX1exX3xX97xXbexX1exX3xX9cxX47xX19xX3xXb4exX3xXcxXb6xX94xX20xX1exX2fxX3xXbxX1xXb6bxX1exX2fxX3xX119xX119x4a8exX12e2xXcxX119xXcxX3xX1xX19xXdfxX122xX1exX3xXcxX1xXa3xX4xX1xX3xX13xX23xX3xX4xX1xXb7xX3xX237xXdxX1ecxXexX21exX3xX1a1xX8exXdfxX3xX5xX23xX3xX50xX11axX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXexX1b1xX4xX1xX3xXexX106xX3xXb6xX19xX8bxX1exX2fxX3xX17xX3axXexX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xXexXb6xXb7xX1exX2fxX3xXexXb7xX23xX1exX3xXexXb68xX1exX1xX3xXexX1xX10xXb7xX3xX4xX9dxX3xX4xX1xX1ecxX3xX13xXcxX15xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX5xXa3xXdxX3xX17xX3axXexX3xX4xX83xX6xX3xX6axX8exX1exX3xX17xX1daxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX119xX2fxX1xX129xX3xXddxX19xXdfxX1ecxXexX3xX7xX56axX3xX2xX33xX2c5xX58xX33xXcaxX2xX34xX58xX119x1ef9xXaaxX13xX1a1xX119xX128xX3xX4xX83xX6xX3xX13xX1a1xX119xX128xX3xXexXb68xX1exX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX78xX3xX13xXcxX15xX3xX7xX554xX3xX17xX94xX136xX4xX3xX1xX129fxX3xXexXb6xX136xX3xXbxX1xX1b1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX17xX3axXexX3xX33xX3xX1exXbexX50xX3xX17xX18xX19xX3xXa0xXexX56axXdxX3xX17xX6xX3xX2xX87xX3xXexXb6xXdxX122xX19xX58xX1xX6xX58xX1exXbexX50xXb3xX226xX3xX1xX129fxX3xXexXb6xX136xX3xXccxXdxX1exX1xX3xXbxX1xX1b1xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX241xX3xX237xX238xX3xXexX1xX23cxX6xX78xX3xX5xX23xX50xX3xXbxX1x7467xX1exX2fxX3xX50xX46exXexX3xXb6xX19xX8bxX1exX2fxX78xX3xX4xX3exXdxX3xXexXa3xXb7xX3xX1exX8exX1exX2fxX3xX4xX6xXb7xX3xX17xX8bxX3xXbxX1xX1acxX3xX1exX1xXdxX1dxX19xX3xX4xX83xX6xX3xX17xX3axXexXf9cxX3xXc1xX55xXdxX3xX50xX3b4xX4xX3xX33xXcaxX3xXexXb6xXdxX122xX19xX58xX1xX6xXefxX3xX119xX2fxXb7xX23xXdxX3xXb6xX6xX78xX3xX1xX19xXdfxX122xX1exX3xX5xX4cxX1exX2fxX3xX2fxX1x3debxXbxX3xX1exX2fxX19xX4cxX1exX3xX1xX129fxX3xXexXb6xX136xX3xX237xX3exXb7xX3xXc1xX122xX3xXc1xX23xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexXb6xXdxX1daxX1exX3xX17xX3axXexX3xXexXb6xX4cxX1exX2fxX3xX5xX468xX6xX3xX17xX1daxX3xX3b4xX1exX2fxX3xX6axX106xX1exX2fxX3xXexXdxX1ecxX1exX3xX237xX8bxX3xXccx8b15xX3xXexX1xX19xX22axXexX3xXc1xX55xXdxX3xX50xX3b4xX4xX3xX87xXcax3ba4xX3xXccxXdxX1exX1xX3xXbxX1xX1b1xX3xX50xX19xX6xX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xXaxX6f3xXdxX6xXdxX3xX17xXb7xXa3xX1exX3xX17xX18xX19xX3xX237xX6xXb7xX3xX2fxXdxX238xX3xX4xX75fxX1exX2fxX3xXccxX1xXd1xX3xXccxX1xXbexX1exX78xX3xX1xX19xXdfxX122xX1exX3xX7xX554xX3xX4xXd06xX1exX2fxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1xX23xX1exX1xX3xX17xX1daxX3xXexX1xX47xXb7xX3xX2fx6ad5xXefxX3xXcxXb6xX94xX55xX4xX3xX50xX13axXexX78xX3xXexX1xX94xX238xX1exX2fxX3xX41xX19xXdfxX1dxX1exX3xX4xX23cxX3xX4xX47xX1exX3xX237xX8bxX3xXccxX164exX3xXexX1xX19xX22axXexX3xX4xXd06xX1exX2fxX3xX13xXcxX15xX3xXexX1xX10xXb7xX3xX6ax1a74xXdxX3xXddxX19xX47xX3xXexXb6xX1acxX1exX1xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexXb6xX94xX20xX1exX2fxX78xX3xX7xX8exX19xX3xX237xX122xX1exX1xX3xX4xX83xX6xX3xX5xX468xX6xX3xX17xX1daxX3xXccxX129xXbxX3xXexX1xX238xXdxX3xX41xX23cxX3xX5xXbbfxXefxX3xX1a1xX4cxX1exX2fxX3xXexX1xX238xXdxX78xX3xX17xX47xX1exX1xX3xX2fxXdxX47xX3xXexXb7xX23xX1exX3xX6axXdxX122xX1exX78xX3xX17xX18xXdfxX3xX17xX83xX3xX50xX11axX3xX1xX1acxX1exX1xX3xX17xX1daxX3xX5xX23xX50xX3xXexXdxXedxX1exX3xX17xXedxX3xX1exX1xX8exX1exX3xXb6xX8bxX1exX2fxX3xX7xX6xX19xX3xX1exX23xXdfxX52cxX3xXb4exX3xX11axX1exX2fxX3xX9cxX47xX19xX3xX1exX1xX3axX1exX3xX50xXa3xX1exX1xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX237xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX6xX1exX1xX1exX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX2fxX9xXaxXcaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6axX6axXdxX1exX2fxX9xXaxX87xXaxX12xX0xXexX237xXb7xX6axXdfxX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xX119xXbexX50xX3xX33xXcaxX2xX79xX78xX3xX1xX19xXdfxX122xX1exX3xXcxX1xXa3xX4xX1xX3xX13xX23xX3xXbxX1xX47xX3xX237xX241xX3xX237xX238xX3xXexX1xX23cxX6xX78xX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xX11axX3xXexX1xX23cxX6xX3xX5xX55xX1exX3xXexXb6xX1dxX1exX3xX2c5xXcaxX87xX3xX1xX6xX78xX3xX17xXa3xXexX3xX2xXcaxXcaxX1660xX3xX4xX1xXb68xX3xXexXdxX1dxX19xX3xX2fxXdxX6xXb7xXefxX3xX78fxX1ecxX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX3xX1exXbexX50xX3xX33xXcaxX33xXcaxX78xX3xX1xX19xXdfxX122xX1exX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xX11axX3xXexX1xX23cxX6xX3xX5xX55xX1exX3xXexXb6xX1dxX1exX3xX2c5xX87xXcaxX3xX1xX6xXefxX3xX1a1xX1ecxX1exX3xXexX1xX238xXdxX3xX17xXdxX1daxX50xX3xX1exX23xXdfxX78xX3xX17xX151xX3xX1xXb7xX23xX1exX3xXexX1xX23xX1exX1xX3xX2xXc9xXcaxX3xX1xX6xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX6axXdfxXaxX12xXcxX472xX3xX17xX8exXdfxX78xX3xXexX472xX1exX2fxX3xX237xX94xX55xX4xX3xXexX1xX6xXdfxX3xX17xXe2xXdxX3xXexX1xXd1xXdxX3xXddxX19xX10xX1exX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX1exX1xX241xX3xX5xX4a6xX78xX3xX2fxXdxX10xXb7xX3xX4xX3axXdfxX3xXexXb6xX19xXdfxXedxX1exX3xXexX1xX56axX1exX2fxX3xX1xX94xX55xX1exX2fxX3xX17xX1ecxX1exX3xX1exXedxX1exX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xXexX22axXbxX3xXexXb6xX19xX1exX2fxX78xX3xX1xX23xX1exX2fxX3xX1xXd1xX6xX78xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1exX1xX3axXexX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX78xX3xXddxX19xXdfxX3xXexXb6xX1acxX1exX1xX3xXc1xX23xX3xX7xX3exX1exX3xXbxX1xX128dxX50xX226xX3xX2fxXdxX468xXbxX3xX2fxXdxX3exX50xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1b1xX3xXc1xX23xX3xX7xX3b4xX4xX3xX5xX6xXb7xX3xX17xX8bxX1exX2fxX78xX3xXexXbexX1exX2fxX3xX6axXdxX122xX1exX3xXexX1b1xX4xX1xX78xX3xX1exXbexX1exX2fxX3xX7xX19xX3axXexX3xXc1xX23xX3xXexX1xX19xX3xX1exX1xX22axXbxX3xX4xX1xXb7xX3xX1exX2fxX94xX238xXdxX3xX6axX8exX1exXefxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexXb6xX12xX0xX58xXexX237xXb7xX6axXdfxX12xX0xX58xXexX6xX237xX5xX10xX12xX0xX6axXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXb6xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX1dxX1exX3xXddxX19xX6xX1exX21exX0xX58xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaaxXexX1xX19xX50xX237xXaaxX6xX1exX6axXaaxX7xX6xXbxXb7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX257xX9dxX3xX4xX3axX19xX3xX2xX2c5xX3xX5xXb7xXa3xXdxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX4xX1xX83xX3xX5xX18axX4xX3xXc1xX106xX3xX5xX468xX6xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX33xXcaxX33xXcaxX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xXaxX3xX1xXb6xX10x7a35xX9xXaxX58xX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX58xX4xXb7xXaaxX4xX6xX19xXaaxX2xX2c5xXaaxX5xXb7xX6xXdxXaaxX2fxXdxXb7xX1exX2fxXaaxX4xX1xX19xXaaxX5xX19xX4xXaaxXc1xX19xXaaxX5xX19xX6xXaaxX1xX10xXaaxXexX1xX19xXaaxX33xXcaxX33xXcaxXaaxXb7xXaaxX1xX6xXaaxXexXdxX1exX1xX58xX2xX79xX2xX2xX79xX2c5xXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX58xX50xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX33xXcaxX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxX2xX77xX58xX2xXcaxX34xX6axX2xX2xXcaxX87xX34xX2c5xX77xXexX2c5xX87xX79xX5xX88xXaaxX34xX88xX6axX2xX2xXcaxX2xXc9xX33xXcaxXexXc9xX79xX2c5xX2c5xX79xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX257xX9dxX3xX4xX3axX19xX3xX2xX2c5xX3xX5xXb7xXa3xXdxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX4xX1xX83xX3xX5xX18axX4xX3xXc1xX106xX3xX5xX468xX6xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX33xXcaxX33xXcaxX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xXaxX3xX1xXb6xX10xX1aacxX9xXaxX58xX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX58xX4xXb7xXaaxX4xX6xX19xXaaxX2xX2c5xXaaxX5xXb7xX6xXdxXaaxX2fxXdxXb7xX1exX2fxXaaxX4xX1xX19xXaaxX5xX19xX4xXaaxXc1xX19xXaaxX5xX19xX6xXaaxX1xX10xXaaxXexX1xX19xXaaxX33xXcaxX33xXcaxXaaxXb7xXaaxX1xX6xXaaxXexXdxX1exX1xX58xX2xX79xX2xX2xX79xX2c5xXefxX1xXexX50xXaxX12xX257xX9dxX3xX4xX3axX19xX3xX2xX2c5xX3xX5xXb7xXa3xXdxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX4xX1xX83xX3xX5xX18axX4xX3xXc1xX106xX3xX5xX468xX6xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX33xXcaxX33xXcaxX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX97xX106xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX33xXcaxX33xXcaxX78xX3xX9cxX20xX3xX119xX119xX144exX12e2xXcxX119xXcxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xX4xX9dxX3xX4xX3axX19xX3xX2xX2c5xX3xX5xXb7xXa3xXdxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xXc1xX23xXb7xX3xX237xX8bxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX4xX1xX83xX3xX5xX18axX4xX78xX3xXexXbexX1exX2fxX3xXexX1xX1dxX50xX3xX2xX3xX5xXb7xXa3xXdxX3xX2fxXdxX56axX1exX2fxX3xX7xXb7xX3xXc1xX55xXdxX3xXc1xX106xX3xX1xX109xX3xXexX1xX19xX3xX1exXbexX50xX3xX1exX2fxXb7xX47xXdxX78xX3xXexX3axXexX3xX4xX3exX3xX17xXedxX19xX3xX4xXd1xX3xXexX1xX238xXdxX3xX2fxXdxX6xX1exX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexXb6xX94xX20xX1exX2fxX3xX6axX94xX55xXdxX3xX2xX2xX87xX3xX1exX2fxX23xXdfxXefxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX522xXffxX23xX3xX4xXb7xX1exX3xX4xX1xX19xX1exX2fxX3xX7xX3b4xX4xX78xX3xX6axXb7xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1xX23xX1exX1xX78xX3xXccxX1xXd1xX3xXccxX1xXbexX1exX3xX50xX3axXdfxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX4xX75fxX1exX2fxX3xXc1xX94xX136xXexX3xXddxX19xX6xX52cxXaxX3xX1xXb6xX10xX1aacxX9xXaxX58xX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX58xX237xX6xXaaxX4xXb7xX1exXaaxX4xX1xX19xX1exX2fxXaaxX7xX19xX4xXaaxX6axXb7xX6xX1exX1xXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxXaaxX6axXb7xX1exX2fxXaaxX1xX6xX1exX1xXaaxXccxX1xXb7xXaaxXccxX1xX6xX1exXaaxX50xX6xXdfxXaaxX7xX6xX1exXaaxX41xX19xX6xXexXaaxX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxXaaxX4xX19xX1exX2fxXaaxXc1xX19xXb7xXexXaaxXddxX19xX6xX58xX2xX34xX87xX79xX88xX2xXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX58xX50xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX33xXcaxX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX33xXcaxXcaxX2c5xX58xX34xX88xX6axX2xXcaxX34xX2c5xX33xX87xX79xXexX87xX34xX87xX2c5xX5xX88xXaaxXc9xX34xX6axX2c5xX2xX79xX2c5xXc9xXcaxX88xXexX33xX2c5xX2c5xXc9xX77xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX522xXffxX23xX3xX4xXb7xX1exX3xX4xX1xX19xX1exX2fxX3xX7xX3b4xX4xX78xX3xX6axXb7xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1xX23xX1exX1xX78xX3xXccxX1xXd1xX3xXccxX1xXbexX1exX3xX50xX3axXdfxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX4xX75fxX1exX2fxX3xXc1xX94xX136xXexX3xXddxX19xX6xX52cxXaxX3xX1xXb6xX10xX1aacxX9xXaxX58xX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX58xX237xX6xXaaxX4xXb7xX1exXaaxX4xX1xX19xX1exX2fxXaaxX7xX19xX4xXaaxX6axXb7xX6xX1exX1xXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxXaaxX6axXb7xX1exX2fxXaaxX1xX6xX1exX1xXaaxXccxX1xXb7xXaaxXccxX1xX6xX1exXaaxX50xX6xXdfxXaaxX7xX6xX1exXaaxX41xX19xX6xXexXaaxX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxXaaxX4xX19xX1exX2fxXaaxXc1xX19xXb7xXexXaaxXddxX19xX6xX58xX2xX34xX87xX79xX88xX2xXefxX1xXexX50xXaxX12xX522xXffxX23xX3xX4xXb7xX1exX3xX4xX1xX19xX1exX2fxX3xX7xX3b4xX4xX78xX3xX6axXb7xX6xX1exX1xX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX1xX23xX1exX1xX78xX3xXccxX1xXd1xX3xXccxX1xXbexX1exX3xX50xX3axXdfxX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xX4xX75fxX1exX2fxX3xXc1xX94xX136xXexX3xXddxX19xX6xX52cxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX119xXbexX50xX3xX33xXcaxX2xX79xX3xXexXb6xX11axXdxX3xXddxX19xX6xX3xXc1xX55xXdxX3xX1exX1xXdxXedxX19xX3xX237xX3axXexX3xX5xX136xXdxX3xXc1xXedxX3xXexX1xX238xXdxX3xXexXdxX1ecxXexX78xX3xX4xX1xX47xXdfxX3xXb6xX472xX1exX2fxX3xX5xX55xX1exX3xX4xX1xX94xX6xX3xXexX472xX1exX2fxX3xX4xXd1xX78xX3xX5xX75fxX3xX5xX106xXexX3xX2fxX8exXdfxX3xX1exX2fxX22axXbxX3xX1exX46exX1exX2fxX78xX3xX6axX129xX4xX1xX3xX237xX122xX1exX1xX3xX6axXdxX1432xX1exX3xX237xXdxX1ecxX1exX3xXbxX1xX3b4xX4xX3xXexXa3xXbxXefxXefxXefxX3xX128xX51xX19xX3xXc1xX22axXdfxX78xX3xX1exX2fxX23xX1exX1xX3xX1exX11axX1exX2fxX3xX1exX2fxX1xXdxX122xXbxX3xXc1xX51xX1exX3xXexX1xX18axX4xX3xX1xXdxX122xX1exX3xXccxX1xX47xX3xXexX56axXexX3xX4xX47xX4xX3xXccxX1ecxX3xX1xXb7xXa3xX4xX1xX78xX3xX50xX106xX4xX3xXexXdxX1dxX19xX78xX3xXexXa3xXb7xX3xX7xX3b4xX4xX3xX237xX22axXexX3xX4xX1xXb7xX3xX2fxXdxX6xXdxX3xX17xXb7xXa3xX1exX3xX50xX55xXdxXefxX3xXcxXb6xX94xX55xX4xX3xXexX1xXedxX50xX3xX41xX19xX8exX1exX3xX257xX6xX1exX1xX3xXcxXbbfxX78xX3xXbxX1xXd1xX1exX2fxX3xXc1xXdxX1dxX1exX3xXffxX47xXb7xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xX17xX151xX3xX4xXd1xX3xX4xX19xX8bxX4xX3xXexXb6xXb6bxX3xX4xX1xX19xXdfxX122xX1exX3xXc1xX55xXdxX3xX11axX1exX2fxX3xX119xX2fxX19xXdfxX1432xX1exX3xX97xXbexX1exX3xX97xXdxX122xXexX3xXaaxX3xX6f3xXdxX47xX50xX3xX17xX56axX4xX3xX9cxX20xX3xX119xX119xX144exX12e2xXcxX119xXcxXefxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXccxX1xX3exXb7xX3xX7xX47xXexX78xX3xX1exX2fxX1xXdxX1dxX1exX3xX4xX3b4xX19xX3xX4xX47xX4xX3xX50xX11axX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXccxXdxX1exX1xX3xXexX1ecxX3xXexXdxX1dxX19xX3xX237xXdxX1daxX19xX3xXexXa3xXdxX3xXcxX1xX47xXdxX3xXffxX1acxX1exX1xXaxX3xX1xXb6xX10xX1aacxX9xXaxX58xX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX58xX1xX6xXaaxXexXdxX1exX1xXaaxXccxX1xX6xXb7xXaaxX7xX6xXexXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xX1exXaaxX4xX19xX19xXaaxX4xX6xX4xXaaxX50xXb7xXaaxX1xXdxX1exX1xXaaxXccxXdxX1exX1xXaaxXexX10xXaaxXexXdxX10xX19xXaaxX237xXdxX10xX19xXaaxXexX6xXdxXaaxXexX1xX6xXdxXaaxX237xXdxX1exX1xX58xX2xX34xX33xX2xX33xXc9xXefxX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX2fxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX58xX50xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX33xXcaxX58xX1exX10xX27bxX7xX58xX2xX79xX88xX87xX58xX2xX33xX77xX6axX33xXcaxX34xX88xX33xX2c5xX77xXexX2xX34xX2c5xX87xXc9xX5xXcaxXefxX2d2xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxX1exX3xX20xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXexX1xX19xX1dxX3xX2fxX18xX1exX3xX33xX34xX3xX1xX6xX3xX17xX3axXexX3xX7xX3exX1exX3xX41xX19xX3axXexX3xX4xX47xX1exX1xX3xX17xX4cxX1exX2fxX3xX50xX51xX19xX3xX5xX55xX1exXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXccxX1xX3exXb7xX3xX7xX47xXexX78xX3xX1exX2fxX1xXdxX1dxX1exX3xX4xX3b4xX19xX3xX4xX47xX4xX3xX50xX11axX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXccxXdxX1exX1xX3xXexX1ecxX3xXexXdxX1dxX19xX3xX237xXdxX1daxX19xX3xXexXa3xXdxX3xXcxX1xX47xXdxX3xXffxX1acxX1exX1xXaxX3xX1xXb6xX10xX1aacxX9xXaxX58xX1exXb7xX1exX2fxXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xXbxX58xX1xX6xXaaxXexXdxX1exX1xXaaxXccxX1xX6xXb7xXaaxX7xX6xXexXaaxX1exX2fxX1xXdxX10xX1exXaaxX4xX19xX19xXaaxX4xX6xX4xXaaxX50xXb7xXaaxX1xXdxX1exX1xXaaxXccxXdxX1exX1xXaaxXexX10xXaaxXexXdxX10xX19xXaaxX237xXdxX10xX19xXaaxXexX6xXdxXaaxXexX1xX6xXdxXaaxX237xXdxX1exX1xX58xX2xX34xX33xX2xX33xXc9xXefxX1xXexX50xXaxX12xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXccxX1xX3exXb7xX3xX7xX47xXexX78xX3xX1exX2fxX1xXdxX1dxX1exX3xX4xX3b4xX19xX3xX4xX47xX4xX3xX50xX11axX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXccxXdxX1exX1xX3xXexX1ecxX3xXexXdxX1dxX19xX3xX237xXdxX1daxX19xX3xXexXa3xXdxX3xXcxX1xX47xXdxX3xXffxX1acxX1exX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexXb6xXb7xX1exX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXffxX1b1xX3xXexX1xX94xX3xXcxXb68xX1exX1xX3xX83xXdfxX3xX93xX1dxX3xX1a1xX1acxX1exX1xX3xX9cxX9dxX1exX3xX6axX51xX1exX3xX17xX18xX19xX3xX17xXb7xX23xX1exX3xX4xX11axX1exX2fxX3xXexX47xX4xX3xX4xX83xX6xX3xXffxX6xX1exX3xXcxX1xX94xX238xX1exX2fxX3xXc1xX106xX3xXcxXb68xX1exX1xX3xX83xXdfxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1exX1xX3xXc1xX472xX6xX3xX17xXdxX3xXccxX1xX3exXb7xX3xX7xX47xXexX78xX3xX1exX2fxX1xXdxX1dxX1exX3xX4xX3b4xX19xX3xX4xX47xX4xX3xX50xX11axX3xX1xX1acxX1exX1xX3xXccxXdxX1exX1xX3xXexX1ecxX3xXexXdxX1dxX19xX3xX237xXdxX1daxX19xX3xXexXa3xXdxX3xXexXb68xX1exX1xX3xXcxX1xX47xXdxX3xXffxX1acxX1exX1xXefxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX19xX5xX12xX0xX6axXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75axX19xXexX1xXb7xXb6xXaxX12xXcxX1xX19xX3xX12e2xX1xX94xX9dxX1exX2fxX3xXaaxX3xX12e2xX1xX6xX1exX3xXcxXb6xX8exX50xX0xX58xXbxX12
Thu Phương - Phan Trâm