Nhà Trắng thông báo sức khỏe của Tổng thống Donald Trump cải thiện
Ngày 3/10, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết tình hình sức khỏe của Tổng thống Donald Trump đã cải thiện và không có chuyện Tổng thống phải chuyển giao quyền lực.
92b3x12b39x111c3x117a2xcef1xfbe1x990fx1313bxb328xX7x13666x12b02xe3cex9927xcae6xd378xX5x101eaxXaxa3cfxaa08xX1xe782xX3xXcxae70xb16dx1480ex13849xX3xXexX1x1002axX1axX1bxX3xe400x10f06x12c95xX3xX7x12434xX4xX3x14811xX1xf6bbxX10xX3xX4xe073xX6xX3xXcxceefxX1axX1bxX3xXexX1xb184xX1axX1bxX3xe463xX25xX1axX6xX5x111c0xX3xXcxX18xe616xa09axXbxX3xX4x108b6xXdxX3xXexX1xXdxfb79xX1axX0xf36dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa44xX10xX6xX44xXaxX12xX13xX1bxX15xad8fxX3x969exX56xX2xfcebxe011xX3x977cxX1xX24xX1axX1xX3xe22fx12d0bxX1axX3xXbxX1x1149exX1axX1bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3x14632xX6xX18xX2bxX3xX90xX10xX6xX44xX25x1013cxX7xX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxdf6fxXexX3xXexa1f2xX1axX1xX3xX1xXa7xX1axX1xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3x1349dx13ad7xX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axX3x10fdfxX15xX3xX2bxX1xX1fxX1axX1bxX3xX4xc92dxX3xX4xX1xX48xX6exX53xX1axX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4dxXdxX3xX4xX1xX48xX6exab61xX1axX3xX1bxXdxX6xX25xX3xf7e6xX48xX6ex94a7xX1axX3xX5x131cexX4x1048exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12642xX25xX44xX6exXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX49xX7xde88xXbxX1xX25xXexX25xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX44xXdxX7xXbxX5xX6xX6exf7e8xX3xX23xX5xX25xX4xX2bxd892xX3xX49xX6xX18xX1bxXdxX1axX13fxX5xX10x12382xXexX155xX3xX6xX48xXexX25xX15cxX3xX49xX6xX18xX1bxXdxX1axX13fxX18xXdxX1bxX1xXexX155xX3xX6xX48xXexX25xX15cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX1axX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axX3xX1xXa7xX1axX1xX3xX4dxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX11axX23xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xX11axXe2xX1axX56xX1axX10xX9axX7xX56xdcc7xX73xX70xb5fdxX56xX2xX1f7x1380fxX44xX73xX2xc97axX70xX73xX2xX1f7xXex13038xX202xX1fexX1faxX5xX2xX11ax13b3cxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX1axX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axXaxX3xX44xX6xXexX6xX13fxXbxX1xX25xXexX25xX13fxX25xX18xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX13fxX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX155xX56xX56xX4xX44xX1axXdxX49xX1bxX11axXe2xXdxX10xXexX1axX6xX49xXbxX5xX48xX7xX11axXe2xX1axX56xXexcadexX1f7xX73xX56xX48xXbxX5xX25xX6xX44xX10xX44xX56xdaccxX6xXexX49xX2a2xX6exX56xX1f7xX73xX1f7xX73x12210xX2xX73xX2adxX73x95caxX56xXexXexe147xXe2xX1axX2adxXexX18xX48xX49xXbxX11axX20fxXbxX1bxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX12xX76xX1xX24xX1axX1xX3xX7cxX7dxX1axX3xXbxX1xX82xX1axX1bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xX90xX6xX18xX2bxX3xX90xX10xX6xX44xX25xX9axX7xX11axX3xf8c9xb155xX1axX1xX155xX3x9efbxed85xf84dxX56xXcxXcx141f3xX7cxX13x14542xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX44xX6exXaxX12xX13xX1bxX15xX6exX3xX70xX56xX2xX73xX74xX3xX76xX1xX24xX1axX1xX3xX7cxX7dxX1axX3xXbxX1xX82xX1axX1bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xX90xX6xX18xX2bxX3xX90xX10xX6xX44xX25xX9axX7xX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxXa3xXexX3xXexXa7xX1axX1xX3xX1xXa7xX1axX1xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXd5xXd6xX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axX3xXe2xX15xX3xX2bxX1xX1fxX1axX1bxX3xX4xXecxX3xX4xX1xX48xX6exX53xX1axX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4dxXdxX3xX4xX1xX48xX6exX109xX1axX3xX1bxXdxX6xX25xX3xX111xX48xX6exX114xX1axX3xX5xX118xX4xX3xX11axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX44xX6exXaxX12xX30fxX1xX24xXexX3xX23xXdxX109xX48xX3xXe2x1430fxXdxX3xX1xXd6xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX30exX25xX2b6xX3xX13xX10xX9axX7xX74xX3xX1fxX1axX1bxX3xX90xX10xX6xX44xX25xX9axX7xX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxXa3xXexX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXd5xXd6xX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axX3xX49xff4axXexX3xX4xX24xX4xX1xX3xXd5xX24xX1axX1bxX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX1axX1bx1165axX4xX3xX2bxX109xX3xXex11081xX3xX7xX24xX1axX1bxX3xX1f7xX56xX2xX73xX3xX2bxX1xXdxX3xX1fxX1axX1bxX3xXe2xX15xX3xX23xX24xX4xX3xX7x9732xX3xX4xX82xX1axX3xX18x105c8xXexX3xX5xX25xX3xX1axX1bxX468xXdxX3xXe2xX114xX3xXexXa7xX1axX1xX3xXexX18xX468xX1axX1bxX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xX1axX1xX15xX3xX5xXd6xX1axX1xX3xXd5xX468xX25xX3xX90xX48bxX11axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX44xX6exXaxX12xXcxX18xe8a9xX3fdxX4xX3xXd5xXecxX74xX3xX1axX1bxX15xX6exX3xX1f7xX56xX2xX73xX74xX3xX4xX1xc36bxX1axX1xX3xX1fxX1axX1bxX3xX90xX10xX6xX44xX25xX9axX3xXd5xX4dfx1186fxX4xX3xX2b6xX24xX4xX3xXd5x12159xX1axX1xX3xX5xX15xX3xX1axX1bxX4dfxe456xXdxX3xXd5xX4dfxX6xX3xX18xX6xX3xXexX1xX1fxX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xXe2xX114xX3xXexXa7xX1axX1xX3xX1xXa7xX1axX1xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xdd2exXd5xX24xX1axX1bxX3xX5xX25xX3xX1axX1bxX468xXdx10fe3xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX11axX3xXcxX48xX6exd067xX1axX3xX23xX3bxX3xX4xX31xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xX90xX10xX6xX44xX25xX9axX3xX5x13627xX4xX3xXd5xXecxX3xX1xX25xX15xX1axX3xXexX25xX15xX1axX3xXexX18xX24xXdxX3xX1axX1bxX4dfxX505xX4xX3xXe2xX3fdxXdxX3xXd5xX24xX1axX1xX3xX1bxXdxX24xX3xX5xX468xX4xX3xX111xX48xX6xX1axX3xX4xX31xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX23xX24xX4xX3xX7xX48bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXe2xX114xX3xXexXa7xX1axX1xX3xXexX18xX468xX1axX1bxX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX11axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX44xX6exXaxX12xX76xc9bexX1axX1bxX3xXexX18xX25xX1axX1bxX3xX1axX1bxX15xX6exX3xX70xX56xX2xX73xX74xX3xXexX18xX505xX3xX5xaf95xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xX13xXdxX4xX2bxX3x92ffxX48xX1axX6xX74xX3xXexX18xX505xX3xX5xX61exX3xX18xXdxX569xX1axX1bxX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX74xX3xXd5xXd6xX3xX4xXecxX3xX2bxXa3xXexX3xX111xX48xX4dxX3xX2b6xb671xXexX3xX1axX1bxX1xXdxX53xX49xX3xX44xX4dfx12493xX1axX1bxX3xXexX4f4xX1axX1xX3xXe2xX3fdxXdxX3xXe2xXdxX18xX48xX7xX3xb7faxX30dx136f7xX686xX13fxX76xX25xX7cxX13fxX1f7xX3xX1bx10870xX6exX3xX23xX53xX1axX1xX3xX76x11d93xX7cx10d6axX3fxX13fxX2xX1faxX11axX3xX7cxXdxX53xX4xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX1axX1xXdx9358xX49xX3xXe2xXdxX18xX48xX7xX3xX686xX30dxX688xX686xX13fxX76xX25xX7cxX13fxX1f7xX3xXd5xXd6xX3xX5xX15xX49xX3xX44xX492xX6exX3xX5xX569xX1axX3xX49xX454xXexX3xX7xX3bxX3xX5xX25xX3xX1axX1bxX468xXdxX3xXe2xX114xX3xXexXa7xX1axX1xX3xXexX18xX468xX1axX1bxX3xX4xX31xX6xX3xX1axX1x101fcxX1axX1bxX3xX1axX1bxX4dfxX517xXdxX3xXd5xXd6xX3xXexXdxXa3xXbxX3xX2b6xX57fxX4xX3xX1bx11fe3xX1axX3xXe2xX3fdxXdxX3xX1axX1xX15xX3xX5xXd6xX1axX1xX3xXd5xX468xX25xX3xX90xX48bxX3xXexX18xX25xX1axX1bxX3xX1axX1xX703xX1axX1bxX3xX1axX1bxX15xX6exX3xX1bxX71axX1axX3xXd5xX692xX6exX11axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX44xX6exXaxX12xX12axX15xX3xX65xX25xXbxX10xX3xX65xXdxX4xX2bxX7xX74xX3xX49xX454xXexX3xXexX18xX505xX3xX5xX61exX3xXexX1xX692xX1axX3xX4xe4a4xX1axX3xXe2xX3fdxXdxX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXd5xXd6xX3xX23xX50dxX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xXdxX53xX1axX3xX44xX4dfxX673xX1axX1bxX3xXexX4f4xX1axX1xX3xXe2xX3fdxXdxX3xXe2xXdxX18xX48xX7xX3xX686xX30dxX688xX686xX13fxX76xX25xX7cxX13fxX1f7xX3xXe2xX15xX25xX3xX1axX1bxX15xX6exX3xX2xX56xX2xX73xX3xX7xX6xX48xX3xX2bxX1xXdxX3xXexX1xX24xXbxX3xXex12779xX1axX1bxX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXexX3fdxXdxX3xX49xX454xXexX3xX4xX48xX454xX4xX3xXe2xX77fxX1axX3xXd5xX454xX1axX1bxX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX4xa134xX3x13d63xX3xX23xX6xX1axX1bxX3xX90xXdxX1axX1axX10xX7xX25xXexX6xX11axX3xX13xX1bxX25xX15xXdxX3xX18xX6xX74xX3x123baxXdxX24xX49xX3xXd5xX3bxX4xX3xX76xX1xXdxXa3xX1axX3xX44xX50dxX4xX1xX3xXe2xX77fxX1axX3xXd5xX454xX1axX1bxX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX4xX807xX3xX4xX31xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX5xX15xX3xX12axXdxX5xX5xX3xX686xXexX10xXbxXdxX10xX1axX3xX4xX604xX1axX1bxX3xXd5xXd6xX3xX23xX50dxX3xX49xX19xX4xX3xX76xX69bxX7cxX69dxX3fxX13fxX2xX1faxX11axX56xX11axX0xX56xXbxX12xX0xX44xXdxXe2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX18xX10xX5xX6xXexX10xX44xXaxX12xX0xX7xXexX18xX25xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX569xX1axX3xX111xX48xX6xX1axX155xX0xX56xX7xXexX18xX25xX1axX1bxX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13fxXexX1xX48xX49xX23xX13fxX6xX1axX44xX13fxX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXa7xX1axX3xX5xX468xXdxX3xX49xX454xXexX3xXexX48xX71axX1axX3xX5xX15xX49xX3xXe2xXdxX53xX4xX3xX23xX77fxX1axX3xX18xX454xX1axX3xX4xX31xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXexX18xX4dfxX3fdxX4xX3xX2bxX1xXdxX3xX1axX1xX77fxX1axX3xX2bxXa3xXexX3xX111xX48xX4dxX3xX1axX1xXdxX6bdxX49xX3xX76xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxXaxX3xX1xX18xX10xX167xX9xXaxX56xX111xX48xX25xX4xX13fxXexX10xX56xX1axX1xXdxX1axX13fxX5xX6xXdxX13fxX49xX25xXexX13fxXexX48xX6xX1axX13fxX5xX6xX49xX13fxXe2xXdxX10xX4xX13fxX23xX6xX1axX13fxX18xX25xX1axX13fxX4xX48xX6xX13fxX25xX1axX1bxX13fxXexX18xX48xX49xXbxX13fxXexX18xX48xX25xX4xX13fxX2bxX1xXdxX13fxX1axX1xX6xX1axX13fxX2bxX10xXexX13fxX111xX48xX6xX13fxX1axX1xXdxX10xX49xX13fxX4xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxX56xX2xX1faxX1faxX202xX73xX73xX11axX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX56xX49xX10xX44xXdxX6xX56xX2xX1f7xX73xX56xX1axX10xX9axX7xX56xX1f7xX73xX70xX1faxX56xX2xX1f7xX2b2xX44xX295xX73xX1faxX2b2xX202xX73xX1faxXexX1f7xX208xX208xX295xX5xX2xX73xX13fxX2xX11axX20fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX1axX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX44xXdxXe2xX12xX0xX7xXexX18xX25xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXa7xX1axX3xX5xX468xXdxX3xX49xX454xXexX3xXexX48xX71axX1axX3xX5xX15xX49xX3xXe2xXdxX53xX4xX3xX23xX77fxX1axX3xX18xX454xX1axX3xX4xX31xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXexX18xX4dfxX3fdxX4xX3xX2bxX1xXdxX3xX1axX1xX77fxX1axX3xX2bxXa3xXexX3xX111xX48xX4dxX3xX1axX1xXdxX6bdxX49xX3xX76xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxXaxX3xX1xX18xX10xX167xX9xXaxX56xX111xX48xX25xX4xX13fxXexX10xX56xX1axX1xXdxX1axX13fxX5xX6xXdxX13fxX49xX25xXexX13fxXexX48xX6xX1axX13fxX5xX6xX49xX13fxXe2xXdxX10xX4xX13fxX23xX6xX1axX13fxX18xX25xX1axX13fxX4xX48xX6xX13fxX25xX1axX1bxX13fxXexX18xX48xX49xXbxX13fxXexX18xX48xX25xX4xX13fxX2bxX1xXdxX13fxX1axX1xX6xX1axX13fxX2bxX10xXexX13fxX111xX48xX6xX13fxX1axX1xXdxX10xX49xX13fxX4xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxX56xX2xX1faxX1faxX202xX73xX73xX11axX1xXexX49xXaxX12xX13xX1xXa7xX1axX3xX5xX468xXdxX3xX49xX454xXexX3xXexX48xX71axX1axX3xX5xX15xX49xX3xXe2xXdxX53xX4xX3xX23xX77fxX1axX3xX18xX454xX1axX3xX4xX31xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXexX18xX4dfxX3fdxX4xX3xX2bxX1xXdxX3xX1axX1xX77fxX1axX3xX2bxXa3xXexX3xX111xX48xX4dxX3xX1axX1xXdxX6bdxX49xX3xX76xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX18xX25xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xXcxX18xX4dfxX3fdxX4xX3xX2bxX1xXdxX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX4xX1xX25xX3xX23xXdxXa3xXexX3xXd5xXd6xX3xX1axX1xX77fxX1axX3xX2bxXa3xXexX3xX111xX48xX4dxX3xX2b6xX667xXexX3xX1axX1bxX1xXdxX53xX49xX3xX44xX4dfxX673xX1axX1bxX3xXexX4f4xX1axX1xX3xXe2xX3fdxXdxX3xX1axX76xX25xX7cxX3xX111xX48xX6xX3xX49xX454xXexX3xXexX1xX1fxX1axX1bxX3xX23xX24xX25xX3xXexX18xX569xX1axX3xXcxX9axXdxXexXexX10xX18xX3xXexX3bxXdxX3xX2xX56xX2xX73xX74xX3xX1fxX1axX1bxX3xX4xX1xX31xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXd5xXd6xX3xX4xXecxX3xX49xX454xXexX3xXexX48xX71axX1axX3xX5xX15xX49xX3xXe2xXdxX53xX4xX3xX23xX77fxX1axX3xX18xX454xX1axX3xXe2xX3fdxXdxX3xX1axX1xXdxX114xX48xX3xX4xX48xX454xX4xX3xX1x133e5xXbxX3xX23xX24xX25xX74xX3xXe2xX77fxX1axX3xXd5xX454xX1axX1bxX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX4xX807xX3xXexX77fxXbxX3xXexX18xX48xX1axX1bxX3xXd5xX1fxX1axX1bxX3xX1axX1bxX4dfxX517xXdxX11axX0xX56xXbxX12xX0xX56xX44xXdxXe2xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX48bxX155xX3xX76xX3bxX3xXe2xX492xX1axX3xXexX1xX692xX1axX3xX4xX77fxX1axX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX1axX1xXdxX6bdxX49xX3xX76xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxXaxX3xX1xX18xX10xX167xX9xXaxX56xX44xXdxX10xX49xX13fxX1axX25xX1axX1bxX56xX49xX6exX13fxX4xX25xX13fxXe2xX6xX1axX13fxXexX1xX6xX1axX13fxX4xX6xX1axX13fxX4xX48xX6xX13fxXexX25xX1axX1bxX13fxXexX1xX25xX1axX1bxX13fxXexX18xX48xX49xXbxX13fxX1axX1xXdxX10xX49xX13fxX4xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxX56xX2xX1faxX1faxX2b2xX2b2xX295xX11axX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX56xX49xX10xX44xXdxX6xX56xX2xX1f7xX73xX56xX1axX10xX9axX7xX56xX1f7xX73xX70xX1faxX56xX2xX73xX1fexX44xX202xX73xX1fexX202xX1fexX70xX2b2xXexX2xX73xX73xX1f7xX5xX73xX13fxX1xX25xXbxX10xX1xXdxX4xX2bxX7xX11axX20fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX1axX1bxX3xX23xX24xX25xX3xX7xX28xX4xX3xX2bxX1xX2dxX10xX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xX3fxX25xX1axX6xX5xX44xX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX4xX4dxXdxX3xXexX1xXdxX53xX1axXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX44xXdxXe2xX12xX0xX7xXexX18xX25xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX48bxX155xX3xX76xX3bxX3xXe2xX492xX1axX3xXexX1xX692xX1axX3xX4xX77fxX1axX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX1axX1xXdxX6bdxX49xX3xX76xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxXaxX3xX1xX18xX10xX167xX9xXaxX56xX44xXdxX10xX49xX13fxX1axX25xX1axX1bxX56xX49xX6exX13fxX4xX25xX13fxXe2xX6xX1axX13fxXexX1xX6xX1axX13fxX4xX6xX1axX13fxX4xX48xX6xX13fxXexX25xX1axX1bxX13fxXexX1xX25xX1axX1bxX13fxXexX18xX48xX49xXbxX13fxX1axX1xXdxX10xX49xX13fxX4xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxX56xX2xX1faxX1faxX2b2xX2b2xX295xX11axX1xXexX49xXaxX12xX90xX48bxX155xX3xX76xX3bxX3xXe2xX492xX1axX3xXexX1xX692xX1axX3xX4xX77fxX1axX3xX4xX31xX6xX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xX1axX1xXdxX6bdxX49xX3xX76xX25xXe2xXdxX44xX13fxX2xX1faxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX18xX25xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX12xX12axX15xX3xX65xXdxX4xX2bxX7xX3xX4xXecxX3xX2bxXa3xXexX3xX111xX48xX4dxX3xX44xX4dfxX673xX1axX1bxX3xXexX4f4xX1axX1xX3xX7xX6xX48xX3xX2bxX1xXdxX3xXexX1xX4dfxX517xX1axX1bxX3xX2b6xX48xX6exX569xX1axX3xXd5xXdxX3xX4xX7dcxX1axX1bxX3xXcxX35xX1axX1bxX3xXexX1xX3bxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXexX18xX25xX1axX1bxX3xXe2xX15xXdxX3xX1axX1bxX15xX6exX3xX1bxX71axX1axX3xXd5xX692xX6exX74xX3xXexX18xX25xX1axX1bxX3xXd5xXecxX3xX23xX15xX3xX4xX604xX1axX1bxX3xX4xXecxX3xX49xcf92xXexX3xXexX18xX25xX1axX1bxX3xX23xX48xX35xXdxX3xXexX18xX6xX1axX1xX3xX5xX48xX77fxX1axX3xX1bxXdxX703xX6xX3xX1fxX1axX1bxX3xXcxX18xX48xX49xXbxX3xXe2xX15xX3xXd5xX3bxXdxX3xXexX1xX31xX3x1472cxX25xX10xX3xX12axXdxX44xX10xX1axX3xX1xX1fxX49xX3xX70xX73xX56xX1faxX11axX0xX56xXbxX12xX0xX56xX44xXdxXe2xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX48xX5xX12xX0xX44xXdxXe2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX56xX44xXdxXe2xX12xX0xX56xX44xXdxXe2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX25xX44xX6exXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2b6xXexX13fxX6xX5xXdxX1bxX1axX155xX3xX18xXdxX1bxX1xXexX15cxXaxX12xX0xX10xX49xX12xXcxX1xX10xX25xX3xXcxXcxX313xX7cxX13xX56xX7cxXdxX10xXexX1axX6xX49xc7a4xX0xX56xX10xX49xX12xX0xX56xXbxX12