Nông dân Vũ Quang tập trung gieo trỉa 470 ha lạc xuân trước 26/2
(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, cùng với việc chăm bón lúa đông xuân, bà con nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tranh thủ thời tiết nắng ấm, tập trung gieo trỉa 470 ha lạc xuân.
12b2x7feax9b2cx488dx71c5x990fx7550xa6dfx55fcxX7x438bx40a0x14b9x8ed3x6bd8x9199xX5xaa64xXax21ecx9dd2x2c60x325ex356dxX3x9dfcx82c9xX15xX3x704dx98d1xX3x7cb5xa528xX6xX15xX16xX3xXex7d1dxXbxX3xXex49bcxX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10x4051xX3xXexX2ax1eecxX6xX3x13e7x6f42x337cxX3xX1xX6xX3xX5x5cecxX4xX3x45f9xX20xX19xX15xX3xXexX2ax46c4x1303xX4xX3x8f9cx2080x1eb2xX4fxX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx63abxX10xX6xX18xXaxX12xXcxX1x4817xXdxX3x52b4xXdx6b64x8190xX3xX15x6872x1332x96aaxX3xX4x5c28xX15xX16xX3x3c15xX4cxXdxX3xX7dxXdxaf3fxX4xX3xX4xX1x1a2exX71xX3x79a6x1cedxX15xX3xX5x4801xX6xX3xX6exX14xX15xX16xX3xX44xX20xX19xX15xX76xX3xX8bxX74xX3xX4xX32xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3x5502xX63xX74xX3xXcxabd1xX15xX1x3083xX3xX6exX6xX15xX16xX3xXexX2axX6xX15xX1xX3xXexX1x8f84xX3xXexX1xX6bxXdxX3xXexXdx605fxXexX3xX15x7443xX15xX16xX3x7e3fxX71xX76xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15x1df0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8912xX32xX18xX75xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4f06xX10xX15xXexX10xX2axX3xX18xXexX1xX20xX71xX8bxXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax9d79xXdxX18xXexX1x1e78xX3xX50xX2x4f1fxXbxX44x33daxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX144xX3xX39xX2xX3bxXbxX44xX14bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX106xX8bxX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX7dxX15xX51xX15xX10xX13fxX7xX51xX4fxX2xX3bxX3axX51xX2xX39x27ddxX18xX50xX3bxa62bxX2xX39xX148xX50xXexX3axX39xX148xX3axX3axX5xX3bxX106x74a0xXbxX16x5667xX2axX9xX17fxX183xX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX3xX13fxXdxX18xXexX1xX9xXaxX50xX2xX148xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX39xX2xX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX13xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xXexX1xX14xX15xX3xX2xX3xXb7xX44x652bxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXcxX1x9e3dxXbfxX3xX1xX20xX75xX3xX6ex1f43xX15xX16xX3xX15xX1xX19xX15xX3xX5xae09xX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX44xX20x963exX15xX16xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX106xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3x7cc0xXd7xX3xX1xX32xX41xX4xX1xX76xX3xX7dx5199xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xX15xX88xX71xX3xX4fxX3bxX4fxX2xX76xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xX7xa00bxX3xX7x98b6xX15xX3xX44xX20xXdfxXexX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX76xX3xX4xX1xXcexX3xX75xXd7xX20xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3x411exX3xX4x7f04xX4xX3xX44xX229xX3xX4xX8cxX3xX15xX1xXdx8a53xX20xX3xXexX1xXd7xX3xX71xX41xX15xX1xX3xX15xX1xX4bxX144xX3x17b1x351dxX4xX3xac71xXdx9ca7xX15xX3xXb7xX2xX39xX3bxX3xX1xX6xXbfxX76xX3xX2f0xX2f1xX4xX3xX63xX4bxab29xX15xX16xX3xXb7xX2xX4fxX148xX3xX1xX6xXbfxX3x6da1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xX2f0xX70xX3xX281x2150xXbxX3xXexX1xX6bxXdxX3xX7dxX28cxX76xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX4xX2d3xX4xX3xX6exX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xXexX2axX2f6xX15xX3xX6exX330xX6xX3xX8bxX74xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xX6exX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX44xX20xX254xX15xX16xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX106xX3xa1e7xX1xX14xX15xX16xX3xX281xX1x172bxX3xX5xX6xX32xX3xX6exX23bxX15xX16xX3xX18xXdx644dxX15xX3xX2axX6xX3xX7xX14xXdxX3xX15x6859xXdxX76xX3xX281xX1x7efcxX15xX3xXexX2axX4bxX309xX15xX16xX3xXexX2axX2f6xX15xX3xX281xX1xXdbxXbxX3xX4xX2d3xX4xX3xX4xX2d3xX15xX1xX3xX6ex9745xX15xX16xX76xX3xX15xX1xXdfxXexX3xX5xX74xX3xX2d0xX3xX15xX1x64ccxX15xX16xX3xX6exX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xX4xX8cxX3xX18xXdxX83xX15xX3xXexX38exX4xX1xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX2d3xX4xX3xX5xX4cxX15xX106xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX18xXexX1xX144xX3xX50xX2xX148xXbxX44xX14bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX144xX3xX39xX2xX3bxXbxX44xX14bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX106xX8bxX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX7dxX15xX51xX15xX10xX13fxX7xX51xX4fxX2xX3bxX3axX51xX2xX39xX17fxX18xX50xX3bxX3ax5974xX3axX39xX3bxXexX3axX17fxX148xX47axX148xX5xX3bxX106xX191xXbxX16xX194xX2axX9xX183xX2xX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX3xX13fxXdxX18xXexX1xX9xXaxX50xX2xX148xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX39xX2xX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXex9703xX6xX5xXdxX16xX15xX144xX3xX191xX20xX7xXexXdx1fb5xX75xX14bxXaxX12xX1cxXdxX83xX4xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX6exX90xX15xX16xX3xXexX1xX6bxXdxX3xX7dxX28cxX3xX7xX2abxX3xX6exX2aexX71xX3xX8bxX2aexX32xX3xX6exX4bx2c2bxX4xX3xX15xX88xX15xX16xX3xX7xX20xXdfxXexX76xX3xX7xX2aexX15xX3xX5xX4bxX552xX15xX16xX106xX3xX0xX10xX71xX12xXb7x9e88xX15xX1xX3xX4xX1xX28cxXbxX3xXexX41xXdxX3xX4xX2d3xX15xX1xX3xX6exX3caxX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX63xX4bxX309xX15xX16xX3xX2f0xX41xXdxX76xX3xX44xX229xX3xX2f0xX2f1xX4xX3xX63xX4bxX309xX15xX16xXbfxX106xX0xX51xX10xX71xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12x6d43xX15xX16xX3xX2f4xX2f6xX3xX1cxX88xX15xX3xX2f4xX552xXdxX3xX517xX3xX116xX38exX3xXexX1xX4bxX3xX2f0xX2aexX15xX16xX3xXcexX75xX76xX3xX129xX1xXcexX3xXexX330xX4xX1xX3x9b4axX116xX13x4ebbxX3xX44xX229xX3xX2f0xX2f1xX4xX3xX63xX4bxX309xX15xX16xX3xX4xX1xX32xX3xX8bxXdxXd7xXexX144xX3x63c4xX2f0xX70xX3xX6exX2aexX71xX3xX8bxX2aexX32xX3xX7dxX28cxX3xX71xX79xX6xX3xXexX1xXdbxX15xX16xX3xX5xX552xXdxX76xX3xX4xX1xX38exX15xX1xX3x5ba7xX20xX75xX2dfxX15xX3xX6exX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xX6exX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX6exX14xX15xX3xX6exX254xX4xX76xX3xX4xX1xX36xX3xX6exX41xX32xX3xX15xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xXexX2axX6xX15xX1xX3xXexX1xXcexX3xXexX1xX6bxXdxX3xXexXdxXd7xXexX3xX15xXdbxX15xX16xX3xX2axX2d3xX32xX76xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX5xX74xX71xX3xX6exXdfxXexX76xX3xX5xX245xX6xX3xX4xX1xX233xX15xX3xX4xX2d3xX4xX3xX8bxX23bxX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xXexX1xX38exX4xX1xX3xX1xX552xXbxX76xX3xXexX38exX4xX1xX3xX4xX245xX4xX3xX8bxX2d3xX71xX3xX6exX3caxX15xX16xX3xX6exX70xX3xX7xX2aexX15xX3xX44xX20xXdfxXexX3xXexX1xX10xX32xX3xX6exX90xX15xX16xX3xX5xX330xX4xX1xX3xXexX1xX6bxXdxX3xX7dxX28cxXaxX106xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xX129xX1dxX15xX16xX3xXexX1xX10xX32xX3xX14xX15xX16xX3xX2f4xX552xXdxX76xX3xX7dxX28cxX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xX15xX88xX71xX3xX15xX6xX75xX76xX3xXexX32xX74xX15xX3xX44xX229xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX2xX4fxX148xX3xX1xX6xX76xX3xX1xXdxX83xX15xX3xX6exX229xX3xX1xX32xX74xX15xX3xXexX1xXdxX83xX15xX3xX6exX4bxX552xX4xX3xX183xX3bxX3xX1xX6xX76xX3xXbxX1xXdfxX15xX3xX6exXdfxX20xX3xX6exXd7xX15xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4fxX148xX51xX4fxX3xX7xX2abxX3xX1xX32xX74xX15xX3xXexXdfxXexX3xX7xX254xX3xX18xXdxX83xX15xX3xXexX38exX4xX1xX3xX4x2b2dxX15xX3xX5xX41xXdxX106xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX18xXexX1xX144xX3xX50xX2xX148xXbxX44xX14bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX144xX3xX39xX2xX3bxXbxX44xX14bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX51xXdxX106xX8bxX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xX106xX7dxX15xX51xX15xX10xX13fxX7xX51xX4fxX2xX3bxX3axX51xX2xX39xX17fxX18xX50xX3bxX3axX39xX3bxX47axX17fxXexX2xX148xX2xX39xX3axX5xX3bxX106xX191xXbxX16xX194xX2axX9xX17fxX3axX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX3xX13fxXdxX18xXexX1xX9xXaxX50xX2xX148xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX39xX2xX3bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12x8087xX23bxXexX3xX7xX254xX3xX18xXdxX83xX15xX3xXexX38exX4xX1xX3xX5xX41xX4xX3xX16xXdxX10xX32xX3xX7xX4cxX71xX3xX1xXdxX83xX15xX3xX15xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX6exX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX5xX74xX71xX3xX4x4111xX106xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xX5bfxX15xX16xX3xX13xX16xX20xX75xX39bxX15xX3xXcxX2axX4bxX6bxX15xX16xX3xXcxX1xX233xX3xX517xX3xXcxX2axX4bxX2d0xX15xX16xX3xXbxX1xX793xX15xX16xX3xX13xX13xaf50x6578xXcxX13xXcxX3xX1xX20xX75xX83xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX32xX3xX8bxXdxXd7xXexX144xX3xX605xX13xX1xX3dbxX15xX16xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX15xXdbxX15xX16xX3xXdfxX71xX3xX7dx1ad3xX6xX3xX629xX20xX6xX76xX3xX18xXdxX83xX15xX3xXexX38exX4xX1xX3xX6exXdfxXexX3xX5xX74xX71xX3xX5xX41xX4xX3xX6exX229xX3xX6exX4bxX552xX4xX3xX8bxX74xX3xX4xX32xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX4xX74xX75xX3xX8bxX955xX6xX3xX44xX32xX15xX16xX76xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX6exX4bxX552xX4xX3xX281xX1xX32xX2aexX15xX16xX3xX2xX39xX3bxX3xX1xX6xX3xXb7xX6exX41xXexX3xX16x80d1xX15xX3xX47axX3bx78a4xX3xX281xXd7xX3xX1xX32xX41xX4xX1xXbfxX106xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX32xX18xX75xXaxX12xX2f0xX70xX3xX6exX41xXexX3xX15xX88xX15xX16xX3xX7xX20xXdfxXexX3xX4xX6xX32xX76xX3xX1xX20xX75xX83xX15xX3xX281xX1xX20xX75xXd7xX15xX3xX281xX1xX38exX4xX1xX3xX8bxX74xX3xX4xX32xX15xX3xXexX2axX36xX6xX3xX4xX2d3xX4xX3xX5xX32xX41xXdxX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX4xX1xXcexX3xX5xX245xX4xX3xX15xX1xX4bxX144xX3xX2f4xX2xX39xX76xX3xX2f4xX4fxX47axX3xX7dxX74xX3xXexXdxXd7xXbxX3xXexX28cxX4xX3xX71xX2d0xX3xX2axX23bxX15xX16xX3xX18xXdxX83xX15xX3xXexX38exX4xX1xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX5xX41xX4xX3xXcxX386xX2xX3bxX106xX3xX116xX2f6xX15xX3xX4xX41xX15xX1xX3xX6exX8cxX3xXbxX1xX793xX15xX16xX3xX6exX229xX3xX4xX1xX36xX3xX6exX41xX32xX3xX4xX2d3xX4xX3xX6exX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX1xX4bxX4cxX15xX16xX3xX18x9012xX15xX3xX15xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xXexX2axX6xX15xX1xX3xXexX1xXcexX3xXexX1xX6bxXdxX3xXexXdxXd7xXexX76xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX2axX6xX3xX6exX3caxX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX76xX3xX629xX20xX75xXd7xXexX3xXexX19xX71xX3xX1xX32xX74xX15xX3xXexX1xX74xX15xX1xX3xX281xXd7xX3xX1xX32xX41xX4xX1xX3xX7xX2aexX15xX3xX44xX20xXdfxXexX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX106xX0xX51xXbxX12xX0xX18xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX2axX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX517xXexX1xX20xX71xX8bxX517xX6xX15xX18xX517xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f0xX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xX6exX9bcxX20xX3xXexXdxX2f6xX15xX3xX4xXcexX6xX3xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xXexX1xX38exX3xX6exXdxX70xX71xX3xX2xX50xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX605xX8bxX2aexX32xX3xX629xX20xX2aexX15xX3xX15xX16xX32xX74xXdxX3xX6exX3caxX15xX16xX3xX106xX106xX106xXaxX3xX1xX2axX10xX524xX9xXaxX51xX15xX32xX15xX16xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX18xXdxX6xX517xXbxX1xX20xX32xX15xX16xX517xX18xX6xX20xX517xXexXdxX10xX15xX517xX4xX20xX6xX517xX1xX6xX517xXexXdxX15xX1xX517xXexX1xXdxX517xX18xXdxX10xX71xX517xX2xX50xX1xX6xX517xX5xX6xX4xX517xX16xXdxX32xX15xX16xX517xX8bxX6xX32xX517xX629xX20xX6xX15xX517xX15xX16xX32xX6xXdxX517xX18xX32xX15xX16xX517xX2axX20xX32xX15xX16xX51xX2xX17fxX183xX47axX3axX3bxX106xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX71xX10xX18xXdxX6xX51xX2xX4fxX3bxX51xX15xX10xX13fxX7xX51xX4fxX3bxX47axX50xX51xX17fxX4fxX18xX39xX2xX183xX148xX3bxX4fxX4fxXexX17fxX50xX2xX2xX50xX5xX3bxX106xX191xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX18xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX2axX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f0xX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xX6exX9bcxX20xX3xXexXdxX2f6xX15xX3xX4xXcexX6xX3xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xXexX1xX38exX3xX6exXdxX70xX71xX3xX2xX50xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX605xX8bxX2aexX32xX3xX629xX20xX2aexX15xX3xX15xX16xX32xX74xXdxX3xX6exX3caxX15xX16xX3xX106xX106xX106xXaxX3xX1xX2axX10xX524xX9xXaxX51xX15xX32xX15xX16xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX18xXdxX6xX517xXbxX1xX20xX32xX15xX16xX517xX18xX6xX20xX517xXexXdxX10xX15xX517xX4xX20xX6xX517xX1xX6xX517xXexXdxX15xX1xX517xXexX1xXdxX517xX18xXdxX10xX71xX517xX2xX50xX1xX6xX517xX5xX6xX4xX517xX16xXdxX32xX15xX16xX517xX8bxX6xX32xX517xX629xX20xX6xX15xX517xX15xX16xX32xX6xXdxX517xX18xX32xX15xX16xX517xX2axX20xX32xX15xX16xX51xX2xX17fxX183xX47axX3axX3bxX106xX1xXexX71xXaxX12xX2f0xX330xX6xX3xXbxX1xX4bxX309xX15xX16xX3xX6exX9bcxX20xX3xXexXdxX2f6xX15xX3xX4xXcexX6xX3xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xXexX1xX38exX3xX6exXdxX70xX71xX3xX2xX50xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX605xX8bxX2aexX32xX3xX629xX20xX2aexX15xX3xX15xX16xX32xX74xXdxX3xX6exX3caxX15xX16xX3xX106xX106xX106xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2axX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX2f0xX70xX3xXexX41xX32xX3xX2axX6xX3xX5xX32xX41xXdxX3xX5xX41xX4xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX4xX1xXdfxXexX3xX5xX4bxX552xX15xX16xX3xXexX254xXexX76xX3xX1xX20xX75xX83xX15xX3xX13xX16xX1xXdxX3xa1f0xX20xX19xX15xX3xXb7xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xXbfxX3xX7dxX955xX6xX3xXexX2axXdxX70xX15xX3xX281xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38exX3xX6exXdxX70xX71xX3xX16xXdxX10xX32xX3xX2xX50xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xXexX1xX20xX3xX6exX14xX15xX16xX3xX8bx77f3xX15xX16xX3xX281x6a09xX3xXexX1xX20xX26xXexX3xXbxX1xXcexX3xX8bxX41xXexX3xX15xXdxX3xX5xX14xX15xX16xX3xX6exX70xX3xX15xX1xX19xX15xX3xX16xXdxX254xX15xX16xX3xX7dxX28cxX3xX44xX20xX19xX15xX3xX15xX88xX71xX3xX7xX6xX20xX3xXexX41xXdxX3xX39xX3xX44xX229xX106xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX18xXdxX7dxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax78eexX4cxX71xX3xX4xX1xX20xX75xX70xX15xX3xX6exX3a6xXdxX3xX6exXdfxXexX3xX2axX955xX15xX16xX3xX6exX70xX3xX15xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX7dxX79xX15xX16xX3xXexX2d3xXdxX3xX6exX330xX15xX1xX3xX4xX4bxX3xXexX1xXcexX75xX3xX5xX552xXdxX3xX13xX16xX74xX15xX3xXcxX2axX4bxX309xXdxX3xX605xX5xX41xX4xX3xX106xX106xX106xXaxX3xX1xX2axX10xX524xX9xXaxX51xX15xX32xX15xX16xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX7xX32xX71xX517xX4xX1xX20xX75xX10xX15xX517xX18xX32xXdxX517xX18xX6xXexX517xX2axX20xX15xX16xX517xX18xX10xX517xX15xX16xX20xX32xXdxX517xX18xX6xX15xX517xX7dxX20xX15xX16xX517xXexX6xXdxX517xX18xXdxX15xX1xX517xX4xX20xX517xXexX1xX20xX75xX517xX5xX32xXdxX517xX15xX16xX6xX15xX517xXexX2axX20xX32xXdxX517xX5xX6xX4xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX2xX17fxX3axX4fxX47axX3axX106xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX71xX10xX18xXdxX6xX51xX2xX4fxX3bxX51xX15xX10xX13fxX7xX51xX4fxX3bxX47axX47axX51xX3axX4fxX18xX4fxX3bxX183xX39xX50xX4fxX183xXexX47axX3axX183xX3axX47axX5xX3bxX106xX191xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX18xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX2axX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXed2xX4cxX71xX3xX4xX1xX20xX75xX70xX15xX3xX6exX3a6xXdxX3xX6exXdfxXexX3xX2axX955xX15xX16xX3xX6exX70xX3xX15xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX7dxX79xX15xX16xX3xXexX2d3xXdxX3xX6exX330xX15xX1xX3xX4xX4bxX3xXexX1xXcexX75xX3xX5xX552xXdxX3xX13xX16xX74xX15xX3xXcxX2axX4bxX309xXdxX3xX605xX5xX41xX4xX3xX106xX106xX106xXaxX3xX1xX2axX10xX524xX9xXaxX51xX15xX32xX15xX16xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX7xX32xX71xX517xX4xX1xX20xX75xX10xX15xX517xX18xX32xXdxX517xX18xX6xXexX517xX2axX20xX15xX16xX517xX18xX10xX517xX15xX16xX20xX32xXdxX517xX18xX6xX15xX517xX7dxX20xX15xX16xX517xXexX6xXdxX517xX18xXdxX15xX1xX517xX4xX20xX517xXexX1xX20xX75xX517xX5xX32xXdxX517xX15xX16xX6xX15xX517xXexX2axX20xX32xXdxX517xX5xX6xX4xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX2xX17fxX3axX4fxX47axX3axX106xX1xXexX71xXaxX12xXed2xX4cxX71xX3xX4xX1xX20xX75xX70xX15xX3xX6exX3a6xXdxX3xX6exXdfxXexX3xX2axX955xX15xX16xX3xX6exX70xX3xX15xX16xX4bxX6bxXdxX3xX18xX19xX15xX3xX7dxX79xX15xX16xX3xXexX2d3xXdxX3xX6exX330xX15xX1xX3xX4xX4bxX3xXexX1xXcexX75xX3xX5xX552xXdxX3xX13xX16xX74xX15xX3xXcxX2axX4bxX309xXdxX3xX605xX5xX41xX4xX3xX106xX106xX106xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2axX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX3axX3xX15xX88xX71xX3xX16xXdbxX15xX3xX8bxX8cxX3xX7dxX4cxXdxX3xX7dxX79xX15xX16xX3xXexX2d3xXdxX3xX6exX330xX15xX1xX3xX4xX4bxX3xX386xX1xX10xX3xX13xX2d3xX3xX517xX3xX386xX1xX10xX3x8f03x2ba3xX3xXb7xX44xX229xX3xXcxX1xX233xX3xX2f0xXdxX2dfxX15xX76xX3xX1xX20xX75xX83xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX76xX3xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xXbfxX3xX15xX1xX4bxX15xX16xX3xX6exXd7xX15xX3xX15xX6xX75xX76xX3xX2xX47axX50xX3xX1xX23bxX3xX18xX19xX15xX3xX15xX309xXdxX3xX6exX19xX75xX3xX7dxXaa7xX15xX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX6exX4bxX552xX4xX3xX4xXdfxXbxX3xX6exXcexX3xX6exXdfxXexX3xX5xX19xX71xX3xX15xX16xX1xXdxX83xXbxX3xX6exX70xX3xX7xX2aexX15xX3xX44xX20xXdfxXexX76xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX4xX6xX32xX3xX6exX6bxXdxX3xX7xX254xX15xX16xX106xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX18xXdxX7dxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xX1xX32xX74xX15xX3xXexX1xX74xX15xX1xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX4xX19xX75xX3xX71xX74xX20xX3xX1x7e5exX3xXexX1xX20xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX47axX3bxX51xX50xXaxX3xX1xX2axX10xX524xX9xXaxX51xX15xX32xX15xX16xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX1xX6xX517xXexXdxX15xX1xX517xX1xX32xX6xX15xX517xXexX1xX6xX15xX1xX517xX16xXdxX10xX32xX517xXexX2axXdxX6xX517xX4xX6xX75xX517xX71xX6xX20xX517xX1xX10xX517xXexX1xX20xX517xXexX2axX20xX32xX4xX517xX47axX3bxX517xX50xX51xX2xX17fxX47axX183xX50xX183xX106xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX51xX71xX10xX18xXdxX6xX51xX2xX4fxX3bxX51xX15xX10xX13fxX7xX51xX4fxX3bxX4fxX39xX51xX183xX39xX18xX47axX3bxX3axX148xX148xX4fxX3axXexX4fxX47axX47axX148xX17fxX5xX3bxX106xX191xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX15xX16xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX20xX15xX16xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX1xX6xX3xX5xX41xX4xX3xX44xX20xX19xX15xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX51xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX18xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX2axX32xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xX1xX32xX74xX15xX3xXexX1xX74xX15xX1xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX4xX19xX75xX3xX71xX74xX20xX3xX1xX126dxX3xXexX1xX20xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX47axX3bxX51xX50xXaxX3xX1xX2axX10xX524xX9xXaxX51xX15xX32xX15xX16xX517xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX51xX1xX6xX517xXexXdxX15xX1xX517xX1xX32xX6xX15xX517xXexX1xX6xX15xX1xX517xX16xXdxX10xX32xX517xXexX2axXdxX6xX517xX4xX6xX75xX517xX71xX6xX20xX517xX1xX10xX517xXexX1xX20xX517xXexX2axX20xX32xX4xX517xX47axX3bxX517xX50xX51xX2xX17fxX47axX183xX50xX183xX106xX1xXexX71xXaxX12xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xX1xX32xX74xX15xX3xXexX1xX74xX15xX1xX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX4xX19xX75xX3xX71xX74xX20xX3xX1xX126dxX3xXexX1xX20xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX47axX3bxX51xX50xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2axX32xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXed2xX32xX3xX7dxX4cxXdxX3xX4xX79xX15xX16xX3xX281x656cxX3xX4xX2d3xX4xX3xX15xX88xX71xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX76xX3xXexXdxXd7xX15xX3xX6exX23bxX3xX16xXdxX10xX32xX3xXexX2axX36xX6xX3xX4xX2d3xX4xX3xX5xX32xX41xXdxX3xX4xX19xX75xX3xXexX2axX3caxX15xX16xX3xX4xX41xX15xX3xX1xX126dxX3xXexX1xX20xX3xX4fxX3bxX4fxX3bxX3xX2d0xX3xX63xX74xX3xXcxXbcxX15xX1xX3xX6exX41xXexX3xX281xX1xX2d3xX76xX3xX18xX245xX3xX281xXdxXd7xX15xX3xX7xX2abxX3xX605xX7dxX2dfxX3xX6exX38exX4xX1xae02xX3xXexX2axX4bxX4cxX4xX3xX47axX3bxX51xX50xX106xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX18xXdxX7dxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX20xX5xX12xX0xX18xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX51xX18xXdxX7dxX12xX0xX51xX18xXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1b36xX20xXexX1xX32xX2axXaxX12xX1cxX88xX15xX3xX129xX1xX20xX15xX16xX0xX51xXbxX12
Văn Chung