Đề nghị thu hồi giấy phép 2 doanh nghiệp vi phạm hoạt động XKLĐ ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vừa đề nghị Sở KH&ĐT Hà Tĩnh xem xét bổ sung vào danh sách thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh năm 2019 đối với doanh nghiệp vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ việc làm, cung ứng xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng không khắc phục.
75f5xd178xd330xd62fxa7f8xe194xee81x9629x8f44xX7x8ec0x8c6cx8a45xc6afxcfe3xe7edxX5x8aa3xXaxbf5dxcd6axeef7xX3x8cd5x92e3xX1xc075xX3xXexX1xe235xX3xX1x8b9exXdxX3xX17xXdxa8d0xa6efxX3xXbxX1x9d15xXbxX3xb61axX3x999bxabd0xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxf6f0xXbxX3xcf27xXdxX3xXbxX1xda9fxefaaxX3xX1xX30xX41xXexX3x9b5cx8903xX16xX17xX3x9e58xe5c9xe3baxX13xX3xb60axX3xbd3ex9000xX3xXcxea09xX16xX1xX0x7c02xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6xX2fxXaxX12xc57dxX53xX3xX50xX13xb7a0xXcxdd37xed5dxX4exX55xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxd31exX6xX3xX49xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX72xX53xX3xX4fxX55xX7axX13xXcxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xc2a2xX10xX42xX3xXa3xX2axXexX3xb27exc299xX3xX7xX1dxX16xX17xX3xX3cxX56xX30xX3xX2fxX6xX16xX1xX3xX7x9468xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xa156xXdxX16xX1xX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xa4c5xX42xX3xX2dxe1e0xX2x7e51xX3xX49xbb41xXdxX3xX3cxd439xXdxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX4xXbdxX4xX3x7bfbxX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX3xX3cxX14xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX2fxX19xX4xX1xX3xX3cxbc41xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX5xX56xX42xd539xX3xX4xX1dxX16xX17xX3x941fxX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xed8dxX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3x9923xX4exX4fxX50xX13xb764xX3xX16xX1x8f00xX16xX17xX3xXddxX1xf3b9xX16xX17xX3xXddxX1xc884xX4xX3xXbxX1xX12exX4x9999xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX49xb77fxX138xX3xX16xX17xX56xX26xX3xX2xXefxX5dxX2xX2xX138xX3xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX49xe604xX3xX4xX18exX3x801exX165xX16xX17xX3xX3cxXe9xX16xX3xX7xXf2xX3xX2dxacd1xd06dxefffxX5dxX72xX50xX13xXcxX79xX4exX55xX77xX50xX13xc31axX50xX3xX49xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX72xX53xX3xX4fxX55xX7axX13xXcxX3xXabxXacxX3xX7xX1dxX16xX17xX3xX49xX15fxX6xX3xX3cxX56xX30xX3xX2fxX6xX16xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXddxXdxX16xX1xX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xXe9xX42xX3xX2dxXedxX2xXefxX3xX49xXf2xXdxX3xX3cxXf6xXdxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX4xXbdxX4xX3xX112xX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xX13xX18exX3xX5xX56xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcx9a85xX55xX55xX3xX280xX1x8bcexX16xX3xX5xe8d9xX4xX3xXcxX30xX56xX16xX3xX4xaa89xX1dxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX4xX18exX3xX49xX19xX6xX3xX4xX1xcad4xX3xXexX41xXdxX3xX7xXf2xX3xX1c6x829fxX138xX3x9ed1xX50xX3xX2xc9b7xX138xX3xXexX1xX165xX16xX3xXcxX286xX16xX3xXcxc20fxX1dxX16xX17xX138xX3xXa3xX1b2xX3xXcxX1xX41xX4xX1xX3xXcxX2c5xX1dxX16xX17xX138xX3xXcxe4e5xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxX56xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xd9e6xX26xX3xX4xX18exX3xX49xX19xX6xX3xX4xX1xX2a7xX3xXexX41xXdxX3xX7xXf2xX3xX1c5xX3xX49xX15fx8e97xX16xX17xX3xX280xX17xX1dxX26xcf33xX16xX3x9945xXdxX3xX2b4xX1dxXf2xX4xX138xX3xXbxX1xX15fxX324xX16xX17xX3xX79xX16bxX4xX3xX55xX20xX16xX17xX138xX3xXexX1xX19xX3xXa3xX1b2xX3xX55xX20xX16xX17xX3xX50xX59xX16xX1xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xX3xXbxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xX3xX2fxXexX1xX1dxX42xXabxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxf023xXdxX2fxXexX1xe380xX3xX1c4xX2xd9d2xXbxXa3x8fd9xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX39fxX3xX1c6xX2xXedxXbxXa3xX3a6xXaxX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX39fxX5dxX5dxXdxX172xXabxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xX172xX3cxX16xX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxX1c6xX2b1xX5dxX2xXedxXefxX2fxX2dxXedx8eadxX3a3xX1c5xX2dxX1c4xXexX3e3xX2b1xX3e3xX2dxX5xXedxX77xX2xXedxXefxX2fxX1c6xX2xX1c4xX3a3xX2b1xX1c6xX3e3xXexXefxX3a3xX2b1xX3e3xX1c6xX5xXedxX172xbb39xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX13xX30xX56xX16xX3xXddxXdx7f52xX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX5xXdxe731xX16xX3xX16xX17xX56xX16xX1xX3xXexX2a7xX16xX1xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX3cxXf6xXdxX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xXcxX30xX56xX16xX3xX4xX293xX1dxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xXcxX2c5xX15fxXf6xX4xX3xX49xX18exX138xX3xX16xX17xX56xX26xX3xX2xX3e3xX5dxX2xX2dxX5dxX2dxXedxX2xX3e3xX138xX3xX49xX30xX56xX16xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX4xc881xX6xX3xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xXexXdx98d6xX16xX3xX1xX56xX16xX1xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX138xX3xX17xXdxXf6xXdxX3xXexX1xXdxX39xX1dxX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX5xX56xX42xX138xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX13fxX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX49xXf2xXdxX3xX3cxXf6xXdxX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xXcxX30xX56xX16xX3xX4xX293xX1dxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX2fxX30xX3xX165xX16xX17xX3xX280xX17xX1dxX26xX32cxX16xX3xX1d2xXe9xX16xX3xf728x88adxX16xX17xX3xX5xX56xX42xX3xde3cxXdxXbdxX42xX3xX49xXf2xX4xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xX2b4xX1dxX6xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX25xX26xX138xX3xX42x963exX4xX3xX2fx8f8cxX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xX4xX18exX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX2fxX19xX4xX1xX3xX3cxX12exX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX5xX56xX42xX138xX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xX15fxX6xX3xX16xX17xX15fxX324xXdxX3xX49xXdxX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX53xX3xX16xX15fxXf6xX4xX3xX16xX17xX30xX56xXdxX3xX16xX1xX15fxX16xX17xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xXcxX30xX56xX16xX3xX4xX293xX1dxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cx7d67xX16xX3xX49xXe9xX16xX17xX3xXabxXdxX47axX16xX3xX112xX1dx7d63xX16xX17xX3xX4xXbdxX30xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX13fxX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX3cxX56xX3xXexXacxX3xX4xX1xX13fxX4xX3xX4xXbdxX4xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX13fxX16xX17xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4xX1xX30xX3xX4xXbdxX4xX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX4exX4fxX50xX13xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xX3xXbxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX39axXdxX2fxXexX1xX39fxX3xX1c4xX2xX3a3xXbxXa3xX3a6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX39fxX3xX1c6xX2xXedxXbxXa3xX3a6xXaxX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX172xXabxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xX172xX3cxX16xX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxX1c6xX2b1xX5dxX2xXedxX3e3xX2fxX2dxX2xX2dxX1c5xX3a3xX2dxX2xXexX2b1xXedxX3a3xX5xX3e3xX77xX1c4xXefxX2fxX2dxXedxXefxX3a3xX1c4xX2xX2dxXexX1c4xX1c6xX2xX5xX3a3xX77xX2xXedxXefxX172xX404xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa3xXexX77xX6xX5xXdxX17xX16xX39fxX3xX404xX1dxX7xXexXdx8d1dxX26xX3a6xXaxX12xX1b7xX165xX16xX17xX3xX3cxXe9xX16xX3xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX49xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX72xX53xX3xX4fxX55xX7axX13xXcxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xXa3xX10xX42xX3xXa3xX2axXexX3xXabxXacxX3xX7xX1dxX16xX17xX3xX49xX15fxX6xX3xX3cxX56xX30xX3xX2fxX6xX16xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXddxXdxX16xX1xX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xXe9xX42xX3xX2dxXedxX2xXefxX3xX49xXf2xXdxX3xX3cxXf6xXdxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX4xXbdxX4xX3xX112xX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX3xX3cxX14xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX2fxX19xX4xX1xX3xX3cxX12exX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX5xX56xX42xX138xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX13fxX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX16xX1xX15fxX16xX17xX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xXddxX1xX16bxX4xX3xXbxX1xX12exX4xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xXcxXdxX524xXbxX3xX49xX18exX138xX3xX16xX17xX56xX26xX3xX2dxX1c5xX5dxX1c6xX5dxX2dxXedxX2xXefxX138xX3xX112xX1dxX6xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX138xX3xX49xX30xX56xX16xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX4xX50bxX6xX3xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX3xX49xX1b2xX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xXdxX39xX16xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xX30bxX26xX3xX156xX2fxX30xX3xX165xX16xX17xX3xX2dcxX1xX41xX42xX3xX280xX17x7e26xX4xX3xX55xX30xX56xX16xX17xX3xX5xX56xX42xX3xX5b4xXdxXbdxX42xX3xX49xXf2xX4xX15bxX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xX4xX18exX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX2fxX19xX4xX1xX3xX3cxX12exX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX5xX56xX42xX138xX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xX15fxX6xX3xX16xX17xX15fxX324xXdxX3xX49xXdxX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX53xX3xX16xX15fxXf6xX4xX3xX16xX17xX30xX56xXdxX3xX16xX1xX15fxX16xX17xX3xX49xX1b2xX3xX49xXe9xX16xX17xX3xXabxXdxX47axX16xX3xX112xX1dxX693xX16xX17xX3xX4xXbdxX30xX3xXexX1xX165xX16xX17xX3xXabxXbdxX30xX138xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX4xX1xX9a8xX16xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xXdxX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xXexX41xXdxX3xX4xXbdxX4xX3xXexX1xX19xX3xXexX2c5xX15fxX324xX16xX17xX3xX1b7xX55xX50xX79xX3xX280xX17xX6xX138xX3xX13xX56xXdxX3xX50xX30xX6xX16xX138xX3xb178xX1dxX42xX6xX16xXdxX138xX3xX280xX1xc71fxXexX3xX79xX693xX16xX138xX3xX72xXdxX16xX17xX6xXbxX30xX2c5xX10x896fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xX3xXbxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX39axXdxX2fxXexX1xX39fxX3xX1c4xX2xX3a3xXbxXa3xX3a6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX39fxX3xX1c6xX2xXedxXbxXa3xX3a6xXaxX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX172xXabxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xX172xX3cxX16xX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxX1c6xX2b1xX5dxX2xXedxX3e3xX2fxX2dxX2xX2dxX1c5xX3a3xX1c5xX3a3xXexX3e3xX1c6xX3a3xX2dxX5xXedxX77xX2xXedxXefxX2fxX2dxXedxX3e3xX3a3xX2b1xX2dxX1c4xXexX3e3xX3a3xX1c5xX5xX2b1xX77xX2xXedxX172xX404xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa3xXexX77xX6xX5xXdxX17xX16xX39fxX3xX404xX1dxX7xXexXdxX813xX26xX3a6xXaxX12xX13xX30xX56xX16xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX4xX1xX9a8xX16xX138xX3xXexXdxX524xXbxX3xX16xX1xXaa5xX16xX3xX1xX20xX3xX7xbb75xX3xX49xXe9xX16xX17xX3xXddx9c98xX3xX49xXdxX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX4xX50bxX6xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xX30bxX26xX3xX3cxX56xX3xX1d2xXe9xX16xX3xXbxX1xa2a2xX16xX17xX3xX49xX41xXdxX3xX2fxXdxX39xX16xX3xXexX41xXdxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX4xX50bxX6xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX2dcxX1xXbdxXexX3xXexX2c5xXdxX47axX16xX3xX16xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX2fxX30xX3xX165xX16xX17xX3xX2dcxX1xX41xX42xX3xX280xX17xX9a8xX4xX3xX55xX30xX56xX16xX17xX3xX156xXexX1xX13fxX3xX2dxX3xXexX87xX3xXbxX1xX693xXdxX3xX112xX1dxX6xX15bxX3xX5xX56xX42xX3xX5b4xXdxXbdxX42xX3xX49xXf2xX4xX138xX3xX49xX20xX16xX17xX3xXexX1xX324xXdxX3xX5xX56xX42xX3xXexX2c5xX15fxX53xX16xX17xX3xX1d2xXe9xX16xX3xXbxX1xXc7cxX16xX17xX3xX49xX41xXdxX3xX2fxXdxX39xX16xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xX79xX483xX16xX1xX3xX4xX41xX16xX1xX3xX49xX18exX138xX3xXexX41xXdxX3xXexX2c5xX12exX3xX7xX53xX3xX4xX50bxX6xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xX30bxX26xX3xX49xX1b2xX3xXdxX16xX3xXexX1xX165xX16xX17xX3xXabxXbdxX30xX3xX2fxX6xX16xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xX2xX2xX3e3xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xX15fx8d6exX4xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xX49xXdxX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX53xX3xX16xX15fxXf6xX4xX3xX16xX17xX30xX56xXdxX3xX3cxX56xX3xX1c5xX1c6xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xX1b2xX3xX49xX18exX16xX17xX3xX16xX4axXbxX3xXexXdxX14xX16xX3xX49xX5eaxXexX3xX4xX9a8xX4xX3xX4xX1xX30xX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX4exX4fxX50xX13xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xX3xXbxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa3xXexX77xX6xX5xXdxX17xX16xX39fxX3xX4xX10xX16xXexX10xX2c5xX3a6xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b7xX10xX16xXexX10xX2c5xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX39axXdxX2fxXexX1xX39fxX3xX1c4xX2xX3a3xXbxXa3xX3a6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX39fxX3xX1c6xX2xXedxXbxXa3xX3a6xXaxX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX172xXabxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xX172xX3cxX16xX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxX1c6xX2b1xX5dxX2xXedxX3e3xX2fxX2dxX2xX2dxX1c5xX3a3xX1c6xX2b1xXexX1c4xX2dxXedxX3a3xX5xX1c6xX77xX2xXedxXefxX2fxX2dxXedxX3e3xX3a3xX2b1xX1c6xX2dxXexX2dxX1c6xX2b1xX2dxX5xX2dxX77xX2xX172xX404xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX1b7xXbdxX4xX3xX49xXc38xX16xX3xX1xX56xX16xX17xX138xX3xX2fxX6xX16xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX5xX56xX42xX3xX1xX20xX3xX7xXc38xX138xX3xX49xX5eaxXexX3xX4xX9a8xX4xX3xXexXdxX14xX16xX3xX4xX50bxX6xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xXdxX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX2fxX30xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xX30bxX26xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX4xX1xX9a8xX16xX172xX3xX156xX0xX10xX42xX12xe5acxX16xX1xX3xX4xX1xX12exXbxX3xX16xX17xX56xX26xX3xX2dxX1c5xX5dxX1c6xX5dxX2dxXedxX2xXefxX15bxX0xX5dxX10xX42xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX30xX2fxX26xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX138xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xXcxX30xX56xX16xX3xX4xX293xX1dxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxX56xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xX30bxX26xX3xX49xX1b2xX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX16xX1x963bxX16xX17xX3xX112xX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX3xXexX1xX10xX30xX3xX280xX17xX1xX19xX3xX49xX19xX16xX1xX3xX7xXf2xX3xX3a3xX2dxX5dxX2dxXedxX2xX1c6xX5dxX280xX13xX77xX1b7xX2dcxX3xX16xX17xX56xX26xX3xX2dxX1c5xX5dxX3a3xX5dxX2dxXedxX2xX1c6xX3xX156xX112xX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX3xX3cxX14xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX138xX3xX17xXdxXf6xXdxX3xXexX1xXdxX39xX1dxX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX5xX56xX42xX3xX3cxX56xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX13fxX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX15bxX3xX3cxX56xX3xX280xX17xX1xX19xX3xX49xX19xX16xX1xX3xX7xXf2xX3xX2xX1c6xXedxX5dxX2dxXedxX2xX3e3xX5dxX280xX13xX77xX1b7xX2dcxX3xX16xX17xX56xX26xX3xXedxX3e3xX5dxX2xXedxX5dxX2dxXedxX2xX3e3xX3xX156xX112xX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX3xX3cxX14xX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xX15fxX6xX3xX16xX17xX15fxX324xXdxX3xX49xXdxX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xX53xX3xX16xX15fxXf6xX4xX3xX16xX17xX30xX56xXdxX15bxX3xX4xX50bxX6xX3xX1b7xX1x797bxX16xX1xX3xXbxX1xX50bxX172xX0xX5dxXbxX12xX0xX2fxXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX2c5xX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX77xXexX1xX1dxX42xXabxX77xX6xX16xX2fxX77xX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5abxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX53xX3xXcxX4exX3xX55xX20xX16xX17xX3xX50xX59xX16xX1xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX483xX16xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xXbxX1xX2axXbxXaxX3xX1xX2c5xX10xX813xX9xXaxX5dxX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX3cxXdxX10xX4xX77xX5xX6xX42xX5dxX2fxX30xX6xX16xX1xX77xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX77xX30xX77xXexXa3xX77xX1xX30xX16xX17xX77xX5xXdxX16xX1xX77xX16xX17xX6xX16xX17xX77xX16xX1xXdxX10xX16xX77xXexX1dxX26xX10xX16xX77xX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xXa3xX1dxX6xXexX77xXddxX1xX6xX1dxX77xXddxX1xX30xX16xX17xX77xXbxX1xX10xXbxX5dxX2xX2b1xX2dxXedxX2xX3a3xX172xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX2fxXdxX6xX5dxX2xX2dxXedxX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxX2xX2b1xX5dxX2xXedxXefxX2fxX1c5xXedxX3a3xX2xX3a3xX1c6xX2dxXexX1c6xX2xX1c5xX1c6xX1c6xX5xXedxX172xX404xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX2fxXdxX3cxX12xX0xX7xXexX2c5xX30xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5abxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX53xX3xXcxX4exX3xX55xX20xX16xX17xX3xX50xX59xX16xX1xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX483xX16xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xXbxX1xX2axXbxXaxX3xX1xX2c5xX10xX813xX9xXaxX5dxX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX3cxXdxX10xX4xX77xX5xX6xX42xX5dxX2fxX30xX6xX16xX1xX77xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX77xX30xX77xXexXa3xX77xX1xX30xX16xX17xX77xX5xXdxX16xX1xX77xX16xX17xX6xX16xX17xX77xX16xX1xXdxX10xX16xX77xXexX1dxX26xX10xX16xX77xX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xXa3xX1dxX6xXexX77xXddxX1xX6xX1dxX77xXddxX1xX30xX16xX17xX77xXbxX1xX10xXbxX5dxX2xX2b1xX2dxXedxX2xX3a3xX172xX1xXexX42xXaxX12xX5abxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX53xX3xXcxX4exX3xX55xX20xX16xX17xX3xX50xX59xX16xX1xX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX483xX16xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xXbxX1xX2axXbxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX2c5xX30xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX2b4xX1dxX6xX3xXddxXdxX47axX42xX3xXexX2c5xX6xX138xX3xX4xXc38xX3xX112xX1dxX6xX16xX3xX4xX1xX13fxX4xX3xX16xXe9xX16xX17xX3xXbxX1xXbdxXexX3xX1xXdxX39xX16xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX280xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4fxX10xX16xX30bxX26xX3xX3cxX56xX3xX1d2xXe9xX16xX3xXbxX1xXc7cxX16xX17xX3xX49xX41xXdxX3xX2fxXdxX39xX16xX3xXexX41xXdxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX77xX3xX1b7xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXcxX280xX55xX55xX3xX2dcxX1xXbdxXexX3xXexX2c5xXdxX47axX16xX3xX16xX1xX286xX16xX3xX5xX28axX4xX3xX1d2xXdxX39xXexX3xX2b8xX16xX1xX3xX4xX5eexX16xX17xX3xX4xX18exX3xXexX2c5xX12exX3xX7xX53xX3xX49xX18exX16xX17xX3xXexX41xXdxX3xXbxX1xX15fxX324xX16xX17xX3xX79xX16bxX4xX3xX55xX20xX16xX17xX3xX156xXcxX4exX3xX55xX20xX16xX17xX3xX50xX59xX16xX1xX3xX77xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX15bxX138xX3xXddxX1xX165xX16xX17xX3xX4xX18exX3xX4xX1xX13fxX4xX3xX16xXe9xX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX156xX4exX4fxX50xX13xX15bxX3xX16xX1xX15fxX16xX17xX3xXexX2c5xX10xX30xX3xXabxXdxX47axX1dxX3xX112xX1dxX693xX16xX17xX3xX4xXbdxX30xX138xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX138xX3xXexX1dxX26xX47axX16xX3xX4xX1xX9a8xX16xX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX49xXdxX3xX5xX56xX42xX3xX3cxXdxX39xX4xX3xXexX41xXdxX3xX16xX15fxXf6xX4xX3xX16xX17xX30xX56xXdxXab6xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX2fxXdxX3cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX280xX1xXdxX14xX1dxX3xX4xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xX2fxX1dxX3xX1xX9a8xX4xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xXaxX3xX1xX2c5xX10xX813xX9xXaxX5dxX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX3cxXdxX10xX4xX77xX5xX6xX42xX5dxX16xX1xXdxX10xX1dxX77xX4xX30xX16xX17xX77xXexX26xX77xXexX1dxX77xX3cxX6xX16xX77xX2fxX1dxX77xX1xX30xX4xX77xX30xX77xX1xX6xX77xXexXdxX16xX1xX77xX3cxXdxX77xXbxX1xX6xX42xX77xX1xX30xX6xXexX77xX2fxX30xX16xX17xX77xXa3xX1dxX6xXexX77xXddxX1xX6xX1dxX77xX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX5dxX2xX1c4xXefxX1c6xX1c6xX1c5xX172xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX2fxXdxX6xX5dxX2xX2dxXedxX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxXedxXefxX5dxX2xXedxXefxX2fxX1c6xX2xX1c4xX3a3xX3e3xXedxXefxXexX3e3xX2xX1c4xX3a3xX2dxX5xXedxX172xX404xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX2fxXdxX3cxX12xX0xX7xXexX2c5xX30xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX280xX1xXdxX14xX1dxX3xX4xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xX2fxX1dxX3xX1xX9a8xX4xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xXaxX3xX1xX2c5xX10xX813xX9xXaxX5dxX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX3cxXdxX10xX4xX77xX5xX6xX42xX5dxX16xX1xXdxX10xX1dxX77xX4xX30xX16xX17xX77xXexX26xX77xXexX1dxX77xX3cxX6xX16xX77xX2fxX1dxX77xX1xX30xX4xX77xX30xX77xX1xX6xX77xXexXdxX16xX1xX77xX3cxXdxX77xXbxX1xX6xX42xX77xX1xX30xX6xXexX77xX2fxX30xX16xX17xX77xXa3xX1dxX6xXexX77xXddxX1xX6xX1dxX77xX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX5dxX2xX1c4xXefxX1c6xX1c6xX1c5xX172xX1xXexX42xXaxX12xX280xX1xXdxX14xX1dxX3xX4xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xX2fxX1dxX3xX1xX9a8xX4xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX2c5xX30xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX50xXda4xXdxX3xX2fxX12exX16xX17xX3xX7xX28axX3xXexX1xX165xX16xX17xX3xXexX1xX30xXbdxX16xX17xX3xX4xX50bxX6xX3xX4xX1xX1151xX16xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX138xX3xX16xX1xXdxX14xX1dxX3xX4xX165xX16xX17xX3xXexX26xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX3xX2fxX1dxX3xX1xX9a8xX4xX3xXexX2c5xX483xX16xX3xX49xX19xX6xX3xXabxX56xX16xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX4xX18exX3xX2fxX25xX1dxX3xX1xXdxX39xX1dxX3xXexXacxX3xX4xX1xX13fxX4xX3xXexX15fxX3xX3cxX25xX16xX138xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX13fxX16xX17xX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xXexX2c5xXbdxXdxX3xX112xX1dxX26xX3xX49xX19xX16xX1xX138xX3xX16xX1xXdxX14xX1dxX3xX16xX1xX25xXexX3xX5xX56xX3xXexX41xXdxX39fxX3xXcxX2dcxX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX138xX3xX280xX17xX1xXdxX3xX4exX1dxX286xX16xX138xX3xX1b7xX6xX16xX3xX50xX4axX4xX138xX3xX50xX4axX4xX3xX55xX56xX138xX3xX1b7xX14axX42xX3xX4exX1dxX26xX483xX16xX172xX172xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX2fxXdxX3cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXa3xbc95xX3xXbxX1xX41xXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX1xX2c5xX10xX813xX9xXaxX5dxX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX3cxXdxX10xX4xX77xX5xX6xX42xX5dxX2fxX10xX77xX16xX17xX1xXdxX77xXa3xX1dxX77xXbxX1xX6xXexX77xX2dxX77xX2fxX30xX6xX16xX1xX77xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX77xXa3xX1dxX6xXexX77xXddxX1xX6xX1dxX77xX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX30xX77xX1xX6xX77xXexXdxX16xX1xX5dxX2xX1c4xXefxXedxX3e3xX2dxX172xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX17xX3xX7xX2c5xX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX2fxXdxX6xX5dxX2xX2dxXedxX5dxX16xX10xX39axX7xX5dxX2xXefxXedxX3e3xX5dxX2b1xX2b1xX2fxX1c6xX2xX2xXedxX2b1xX1c5xX1c5xXexX1c5xX1c4xX3e3xX2dxX5xX2b1xX77xX2xXedxXefxX2fxX1c6xXedxX2dxX3a3xX1c5xX1c6xX3e3xXexX2dxX1c6xX2xX2b1xX2b1xX5xXedxX172xX404xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX2fxXdxX3cxX12xX0xX7xXexX2c5xX30xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXa3xX1938xX3xXbxX1xX41xXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xXaxX3xX1xX2c5xX10xX813xX9xXaxX5dxX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX3cxXdxX10xX4xX77xX5xX6xX42xX5dxX2fxX10xX77xX16xX17xX1xXdxX77xXa3xX1dxX77xXbxX1xX6xXexX77xX2dxX77xX2fxX30xX6xX16xX1xX77xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX77xXa3xX1dxX6xXexX77xXddxX1xX6xX1dxX77xX5xX6xX30xX77xX2fxX30xX16xX17xX77xX30xX77xX1xX6xX77xXexXdxX16xX1xX5dxX2xX1c4xXefxXedxX3e3xX2dxX172xX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXa3xX1938xX3xXbxX1xX41xXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xXa3xX1dxX25xXexX3xXddxX1xX14axX1dxX3xX5xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX53xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX2c5xX30xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX72xX53xX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX3xX55xX56xX3xXcxX59xX16xX1xX3xX3cxX87xX6xX3xX4xX18exX3xX3cxXe9xX16xX3xXabxX693xX16xX3xX49xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xX1b7xX12exX4xX3xX2b4xX1dxX693xX16xX3xX5xXc40xX3xX50xX6xX30xX3xX49xX4axX16xX17xX3xX16xX17xX30xX56xXdxX3xX16xX15fxXf6xX4xX3xX156xX79xX4axX3xX50xX13xX77xXcxX79xX7axX4exX55xX15bxX3xXa3xX1938xX3xXbxX1xX41xXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxXdxX3xXbxX1xX41xX42xX3xXexX2c5xX30xX16xX17xX3xX5xX59xX16xX1xX3xX3cxX28axX4xX3xX4exX4fxX50xX13xX3xX1xX30xX41xXexX3xX49xX4axX16xX17xX3xXexX2c5xX483xX16xX3xX49xX19xX6xX3xXabxX56xX16xX3xXexX2a7xX16xX1xX172xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX2fxXdxX3cxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX1dxX5xX12xX0xX2fxXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2c5xXaxX12xX0xX5dxX2fxXdxX3cxX12xX0xX5dxX2fxXdxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX1dxXexX1xX30xX2c5xXaxX12xX280xXdxX16xX1xX3xX55xX56xX0xX5dxXbxX12
Ninh Hà