Đề xuất quản lý tem truy xuất nguồn gốc 3 nhóm sản phẩm
Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc đối với 3 nhóm sản phẩm: y tế, nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nhẹ.
f7abx13524x12d48x17458xfed2x17288x183a2x15468x14b71xX7x18777x13a0fx13659x12027xf814x1466dxX5x11028xXax14738x105c8x189dfxX3x1719cx186aex172acxXexX3x14165xX17x1356dx10d2exX3xX5x12dddxX3xXexX10x15575xX3xXex189aexX17x14874xX3xX16xX17xX18xXexX3xX1ex15c76xX17x162caxX1exX3xX32xff65xX4xX3x11f05xX3xX1exX1x13ae0xX25xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1x12e6cxX25xX0x16244xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11611xX10xX6x11128xXaxX12xXcxX28xXdx13991xX1exX3xfa18xX1xX6xXdxf7d7xX3x1881bxXbxX3xX5dx14fc9xX1exX32xX3x12b54x12abdxX3xX1bxX17xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3x108ccxX38xXdxX3xX74x138a8xXdxX3xX3bxX3xX1exX1xX3fxX25xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xfceaxX3xX2axX3xXex12377xX6axX3xX1ex117bexX1exX32xX3xX7xX1dxX1exX3xXexX1x138bexX4xX3xXbxX1xX48xX25xX3xX74xX75xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX4xXb7xX1exX32xX3xX1exX32xX1xXdx1439fxXbxX3xX1exX1x10f5dx1290axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a0fx188aaxX5dxX2axXaxX12xXf4x11684xX3x12a28xX1xXf5xX6xX3xX1x172d4xX4xX3xX74xX75xX3x101f8xXb7xX1exX32xX3xX1exX32xX1xXdexX3xX74x17efexX6xX3xX97xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX16x17004xX2axX3xX5dxXc1xX1exX32xX3xX13xX14xX3xX6cxX1exX3xXex1319bxX1exX32xX3xXexX1xX63xX3xX74xX14xX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX6axX3xX6cxXbxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xX74xX75xX3xX1bxX17xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX6axX3xX97xX34xX1exX32xX3xXexX1xfb6dxXdxX3xX16xX120xX2axX3xX5dxXc1xX1exX32xX6axX3xX74x11658xX1exX3xX1xX75xX1exX1xX3xX74xX75xX3xX1bxX17xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX109xX12fxX1exX32xX3xXexX1xXb7xX1exX32xX3xXexXdxX1exX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX1bxX17xX38xX4xX3xX32xXdxX6xX6axX3xX1x189f5xX3xXexX28x14bc3xX3xX1xXf5x1386exXexX3xX97xXfbxX1exX32xX3xX7xX1dxX1exX3xX16xX17xX18xXexX6axX3xX66xXdxX1exX1xX3xX5dxXf5xX6xX1exX1xX3xX74xX75xX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX1xX187xXbxX3xX66xX1xX48xX17xX3xX4xf874xX6xX3xX5dxXf5xX6xX1exX1xX3xX1exX32xX1xXdxXdexXbxXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xXcxX1xX10xXf5xX3xX97xX3fxX6axX3xX97xX63xX3x1667bx1185cxXexX3xX66x13494xXbxX3xX16xX17xX3xX1x17adcxX9cxX1exX32xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX74xX75xX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xXexX28x106a3xX1exX3xXexX1xXb3xX3xX32xXdxX9cxXdxX6axX3xX4x18ca7xX1exX32xX3xX1exX1xX23dxX3xX1xX1c8xX3xXexX28xX1ccxX3xX1xXf5xX1d0xXexX3xX97xXfbxX1exX32xX3xX7xX1dxX1exX3xX16xX17xX18xXexX6axX3xX66xXdxX1exX1xX3xX5dxXf5xX6xX1exX1xX3xX74xX75xX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX1xX187xXbxX3xX66xX1xX48xX17xX6axX3xXf4xXfbxX3xXfdxX1xXf5xX6xX3xX1xX103xX4xX3xX74xX75xX3xX109xXb7xX1exX32xX3xX1exX32xX1xXdexX3xX97xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX16xX120xX2axX3xX5dxXc1xX1exX32xX3xX13xX14xX3xX6cxX1exX3xXexX12fxX1exX32xX3xXexX1xX63xX3xX74xX14xX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX6axX3xX6cxXbxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xX74xX75xX3xX1bxX17xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX97xX38xXdxX3xX74xX9cxXdxX3xX3bxX3xX1exX1xX3fxX25xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX6axX3xX1xX75xX1exX32xX3xX1xXf5xX6cxX3xXexX28xXf5xX1exX32xX3xX1exX23dxX9cxX4xX3xX32xX34xX25xX3xX1exX1xX3fxX25xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX2axX3xXexXb3xX6axX3xX1exXb7xX1exX32xX3xX7xX1dxX1exX3xXexX1xXc1xX4xX3xXbxX1xX48xX25xX6axX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX4xXb7xX1exX32xX3xX1exX32xX1xXdxXdexXbxX3xX1exX1xXe3xXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX231xX5xX10xX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX25xX6xX28xX32xXdxX1exXaexX3x112f8xXbxX16xX3xX6xX17xXexXf5x1503exXaxX12xX0xXexX231xXf5xX5dxX2axX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX25xX32xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXaexX4bxX4bxXdxXe4xX231xX6xXf5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe4xX74xX1exX4bxX1exX10x13761xX7xX4bxX2x16b56x17558xX2xX4bx14b35xX407xX5dxX404xX2x1745cxX404xX40cxX40cxX3bxXexX407xX40cxX407xX407xX5xX404xXe4x15976xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5dxX10xX3xX16xX17xX6xXexX3xX1bxX17xX6xX1exX3xX5xX2axX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX6xXexX3xX1exX32xX17xXf5xX1exX3xX32xXf5xX4xX3xX3bxX3xX1exX1xXf5xX25xX3xX7xX6xX1exX3xXbxX1xX6xX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX25xX7x15838xXbxX1xXf5xXexXf5xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf5xX1exXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX16xXexX466xX6xX5xXdxX32xX1exXaexX3xX419xX17xX7xXexXdx1233cxX2axX3cbxXaxX12xXcxX1d0xXdxX3xfa03xXdxXdexXexX3x10506xX6xX25xX6axX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX74x17abaxX1exX3xX4x11abfxX1exX3xX66xX1xX6cxX3xX25xX9cxXdxXe4xX3x1300bx1588fxX1exX1xX3xX25xXdxX1exX1xX3xX1xX103xX6xXaexX3xXfdxXcx101dexX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX28xX12xX0xX4bxXexX231xXf5xX5dxX2axX12xX0xX4bxXexX6xX231xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xXcxX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xXexX114xX3xX5xX120xX17xX3xX97x1059bxX3xX5xX75xX3xX74xX18xX1exX3xX97xX14xX3xX1bxX17xX6xX1exX3xXexX120xX25xX3xX4xX1xX17xX1exX32xX3xX4xX200xX6xX3xXexXf5xX75xX1exX3xX4xfb37xX17xX3xXexX28xX23dxX9cxX4xX3xX74xX18xX1exX3xX1exX1d0xX1exX3xX1xX75xX1exX32xX3xX32xXdxX1dxX6axX3xX1xX75xX1exX32xX3xX1exX1xX6cxXdxX6axX3xX1xX75xX1exX32xX3xX5xX23dxX17xX3xXexX1xXb7xX1exX32xX3xX66xX1xXb7xX1exX32xX3xX28x111b9xX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX16xX17xX18xXexX3xX16x10f8dxX6axX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX4xX1xX5b6xX6xX3xX4xX1xX18xXexX3xX4xX18xX25xX6axX3xX97xXfbxX4xX3xX1xX1d0xXdxX3xX1dxX1exX1xX3xX1xX23dx15fd3xX1exX32xX3xXexXdxX271xX17xX3xX4xXc1xX4xX3xX97xXb3xX1exX3xX7xX5b6xX4xX3xX66xX1x176daxX10xX3xX1exX32xX23dxX179xXdxX3xXexXdxX271xX17xX3xX5dx111bdxX1exX32x11bd5xXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xXcxX1d0xXdxX3xX4b7xXdxXdexXexX3xX4bcxX6xX25xX6axX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX74xX4d6xX1exX3xX4xX4daxX1exX3xX66xX1xX6cxX3xX25xX9cxXdxX6axX3xXexX17xX2axX3xX1exX1xXdxX271xX1exX6axX3xX1xXf5xX1d0xXexX3xX97xXfbxX1exX32xX3xX1exX75xX2axX3xX97xX6xX1exX32xX3xX97xX23dxX1ccxX4xX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX3fxX1exX32xXe4xX3xX4b7xXdxXdexX4xX3xX7x12badxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xXexX28xX271xX1exX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX6axX3xX1xX75xX1exX32xX3xX1xX3fxX6xX3xX1exX32xX75xX2axX3xX4xX75xX1exX32xX3xXbxX1xX12fxX3xX231xXdxXb3xX1exXe4xX3xX4bcxX1xX179xX3xX97xX3fxX6axX3xX1exX32xX23dxX179xXdxX3xXexXdxX271xX17xX3xX5dxX605xX1exX32xX3xX74xX75xX3xX4xX6cxX4xX3xX231xX271xX1exX3xX5xXdxX271xX1exX3xX1bxX17xX6xX1exX3xX4xX3fxX3xXexX1xX63xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX1xXb7xX1exX32xX3xXexXdxX1exX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX3fxX1exX32xX6axX3xX4xX1xfe9exX1exX1xX3xX16xX6cxX4xX6axX3xX1bxX17xX6xX3xX97xX3fxX3xX1exX120xX1exX32xX3xX4xX6xXf5xX3xX1exXdxX14xX25xX3xXexXdxX1exX3xX4xX200xX6xX3xX1exX32xX23dxX179xXdxX3xXexXdxX271xX17xX3xX5dxX605xX1exX32xX3xX74xX75xXf5xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX4xX3fxX3xX32xX232xX1exX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xXcxX17xX2axX3xX1exX1xXdxX271xX1exX6axX3xX1xXf5xX1d0xXexX3xX97xXfbxX1exX32xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX74xX75xX3xX6cxXbxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX1xXdxXdexX1exX3xX25xX9cxXdxX3xX4xX1x11d7bxX3xXexX187xXbxX3xXexX28xX17xX1exX32xX3xX6cxXbxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xX5dfxX3xX25xXfbxXexX3xX7xX38xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX74xX75xX3xX25xXfbxXexX3xX7xX38xX3xX97xX236xX6xX3xXbxX1xX23dx1388bxX1exX32xX6axX3xXexX1xX236xX3xXexX28xX23dxX179xX1exX32xX3xX5xX9cxX1exXe4xX3xX5axXdexX3xXexX1xX38xX1exX32xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX25xX6xX1exX32xX3xXexX739xX1exX1xX3xX66xX1x120bcxXbxX3xX66xX739xX1exX6axX3xX66xX1xXb7xX1exX32xX3xX4xX3fxX3xX66xX1xX1dxX3xX1ex10dc3xX1exX32xX3xX25xX5dfxX3xX97xX63xX3xX4xX6cxX4xX3xX231xX271xX1exX3xXexX1xX6xX25xX3xX32xXdxX6xX3xX1xXdexX3xXexX1xX38xX1exX32xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX1exX75xX2axX3xX4xX3fxX3xXexX1xX63xX3xXexX1xX6xX25xX3xX32xXdxX6xX3xX74xX9cxXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX1xXdexX3xXexX1xX38xX1exX32xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX66xX1xX6cxX4xXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xX4b7xXdxXdexX4xX3xX7xX693xX3xX5dxX70xX1exX32xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX4xX1xX23dxX6xX3xX97xX23dxX1ccxX4xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX1xXdxXdexX1exX3xXexX1xX38xX1exX32xX3xX1exX1xX18xXexX6axX3xX231xX75xXdxX3xX231xX1dxX1exX3xX74xX75xX3xX4xX3fxX3xX1xXdexX3xXexX1xX38xX1exX32xXe4xX3xXcxX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX6cxXbxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xXexX28xX271xX1exX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX4xX1xX23dxX6xX3xX97xX23dxX1ccxX4xX3xX4xX1xX17xX48xX1exX3xX1xX3fxX6xX3xX74xX14xX3xX1exXfbxXdxX3xX5dxX17xX1exX32xX3xX74xX75xX3xX1x13eddxX1exX1xX3xXexX1xX5b6xX4xX6axX3xX1exX32xX23dxX179xXdxX3xXexXdxX271xX17xX3xX5dxX605xX1exX32xX3xX66xX1xXb7xX1exX32xX3xXexX1xX63xX3xXbxX1xX120xX1exX3xX231xXdxXdexXexX3xX32xXdx1890cxX6xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX74xX9cxXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX5xXf5xX1d0xXdxX3xX5dxX18xX17xX3xX1xXdxXdexX17xX3xX1exX1xX543xX1exX3xX66xX1xX6cxX4xXe4xX3x11108xXf5xX6xX1exX1xX3xX1exX32xX1xXdxXdexXbxX3xX4b7xXdxXdexXexX3xX4bcxX6xX25xX6axX3xX1exX1xX18xXexX3xX5xX75xX3xX4xX6cxX4xX3xX5dxXf5xX6xX1exX1xX3xX1exX32xX1xXdxXdexXbxX3xX74xX114xX6xX3xX74xX75xX3xX1exX1xX5f6xX3xX32x169b5xXbxX3xX1exX1xXdxX14xX17xX3xX66xX1xX3fxX3xX66xX1xX896xX1exX3xXexX28xXf5xX1exX32xX3xX74xXdxXdexX4xX3xXexXc1xX3xX1exX32xX1xXdxX271xX1exX3xX4xX5b6xX17xX6axX3xX16xX120xX2axX3xX5dxXc1xX1exX32xX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX3xX1xXdexX3xXexX1xX38xX1exX32xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX114xX1exX32xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX6axX3xX1exX1xX3fxX25xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xX1exX32xX75xX1exX1xX3xX1xX75xX1exX32xX3xX4xX70xX3xXexX1xX63xXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xXcxX1xXb7xX1exX32xX3xX1bxX17xX6xX3xX97xX14xX3xX6cxX1exX6axX3xX7x166b8xX3xX16xX6cxX4xX3xX97xX236xX1exX1xX3xX1exX1xXa04xX1exX32xX3xX1exX1xXdxXdexX25xX3xX74xX70xX3xX4xX568xX1exX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX6axX3xXbxX1xX23dxX842xX1exX32xX3xX6cxX1exX3xX74xX75xX3xXbxX1xX120xX1exX3xX4xXb7xX1exX32xX3xXexX28xX6cxX4xX1xX3xX1exX1xXdxXdexX25xX3xXf4xXfbxX6axX3xX1exX32xX75xX1exX1xX3xX4xX6cxX4xX3xX231xX271xX1exX3xX5xXdxX271xX1exX3xX1bxX17xX6xX1exX3xXexX28xXf5xX1exX32xX3xX1bxX17xX6cxX3xXexX28xX9d4xX1exX1xX3xX1bxX17xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX74xX75xX3xXexX1xXc1xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXf5xX1d0xXexX3xX97xXfbxX1exX32xX3xXcxX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX25xXfbxXexX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX231xX75xXdxX3xX231xX1dxX1exX6axX3xX1xXdxXdexX17xX3xX1bxX17xX1dxXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xXf5xX5dxX2axXaxX12xXf4xX271xX1exX3xX4xX1d0xX1exX1xX3xX97xX3fxX6axX3xX16xX120xX2axX3xX5dxXc1xX1exX32xX6axX3xX74xX187xX1exX3xX1xX75xX1exX1xX3xX74xX75xX3xX1bxX17xX1dxX1exX3xX5xX21xX3xX109xX12fxX1exX32xX3xXexX1xXb7xX1exX32xX3xXexXdxX1exX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX1bxX17xX38xX4xX3xX32xXdxX6xX3cbxX3xXexX28xXdxX63xX1exX3xX66xX1xX6xXdxX3xXexX1xX739xX3xX97xXdxX63xX25xX3xX74xXdxXdexX4xX3xX6cxXbxX3xX5dxX70xX1exX32xX3xXexX10xX25xX3xXexX28xX17xX2axX3xX16xX17xX18xXexX3xX1exX32xX17xX34xX1exX3xX32xX38xX4xX3xX97xX38xXdxX3xX74xX9cxXdxX3xX2xX3xX466xX3xX3bxX3xX1exX1xX3fxX25xX3xX7xX1dxX1exX3xXbxX1xX48xX25xX3xXexX1d0xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXexX80bxX1exX1xX6axX3xXexX1xX75xX1exX1xX3xXbxX1xX38xX3xXexX28xX271xX1exX3xXbxX1xX1d0xX25xX3xX74xXdxX3xX4xX1dxX3xX1exX23dxX9cxX4xX3xXexX1xX10xXf5xX3xX2axX271xX17xX3xX4xX568xX17xX3xX97xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xX200xX6xX3xX97xX236xX6xX3xXbxX1xX23dxX842xX1exX32xXe4xX4bxXe4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b71xXf5xX17xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf5xX3xX4b7xX120xX1exX3x16559xX1exX1xX4bxX4b7x13133xX4b7xXe4xX4b7xX4bcxX0xX4bxXbxX12