Kỳ lạ sở thích nằm ngủ giữa đường của người dân Nhật Bản ở Okinawa
Cảnh sát tỉnh Okinawa của Nhật Bản đang đau đầu trước vấn nạn “rojo-ne”, hay còn gọi là “ngủ giữa đường” đang ngày càng phổ biến tại địa phương này.
9ba8xdefdxeefex110c2x9d18xd253xd609xec89xaa05xX7xed2exff31x104e3xab28x1345bxd4e3xX5x10ba0xXaxcc6ex12052xa5e8xX3xX5xf2d4xX3xX7x10d0cxX3xXexX1xb440xX4xX1xX3x123c7x12923x9f01xX3xX22xba4bxbf30xX3xX27xXdxd023xX6xX3x12572xbc17xe37exX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3x12543x110a4xX22xX3xf00exX1xd275xXexX3xe00ex117b3xX22xX3xX1axX3xcfd5xcdd8xXdxX22xX6xb37exX6xX0xc85dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1e2xX10xX6xX3fxXaxX12xec96xX49xX22xX1xX3xX7xb5f9xXexX3xXex112d8xX22xX1xX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xX2fxX6x10c72xX3xX2fxa66bxX95xX3xXexa3cbxX30xa324xX4xX3xd980xefd4xX22xX3xX22xX17xX22xX3x12c40xX9cxd145xa2dbxXabxd3e3xX22xX10xef61xc293xX3xX1xX6x13830xX3xX4xc923xX22xX3xX27x1008axXdxX3xX5x9fccxX3xXa9xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXb1xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xX22xX27xXc1xXb6xX3xX4xXc1xX22xX27xX3xXbxX1xe576xX3xd596xXdxff02xX22xX3xXexX17xXdxX3xX2fx1341bxX6xX3xXbxX1xX30xf2baxX22xX27xX3xX22xXc1xXb6xe710xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfexXe7xX6xXabxX1xX6xXexXdxX22xX1xXfexXa1xX22xX56xX22xX10xX53xX7xX56xbb84x12043xb3eexX136xX56xX2xX135x116ecxX3fxX136xX135xX13bxX134xd7b6xX134xc2d0xXexX13bxX143xa649xX5xX2xXfexXacxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX1axX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXabxX22xXaxX12xX43xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXfexX3xe300xX22xX1xf108xX3xe21bxX1axX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX65xc524xXb6xX3xXexX30xX1axX22xX27xX3xXexX30x135bfxX22xX27xX3xX9cxX23xX22xX27xX3xX4fxX1xXdxX3xXe7xX17xX22xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xX5xX71xXdxX3x106e2xX10xX3xXa1xXc1xXabxX3xX2fxa618xX24xX3xX24xX95xc769xX22xX3xXa1xXc1xX3xX22xX1x13964xX22xX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX6xXdxX3xX2fxf895xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xX22xX23xX24xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXfexX3xX65xXabxa847xX4xX3xXexe585xX3xX1xXf7xX22xX3xX5xXc1xX3xXe7xXa2xXexX3xX22xX27xX31xX3xX22xX1xX239xX22xX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX24xX231xXexX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX23xX24xX3xXe7xXa2xXexX3xX2fxX231xX22xX27xX3xXexX9cxX22cxX22xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX24xXc1xX3xX4fxX1xeebcxX22xX27xX3xX4fxXf1xXbxX3xX2fxX17xXbxX3xXbxX1xX6xX22xX1xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xXcxX30xX1axX22xX27xX3xX4xX1x10ee8xX22xX27xX3xX22xX1xX30xX3xX5xXc1xX3xX2fxXdxf08axX95xX3xX9cxXa2xXexX3xX1xXdxXe9xX24xX3xX224xX49xXb6xX3xX9cxX6xXb2xX3xX22xX1xX30xX22xX27xX3xX4fxXf1xX4xX1xX3xXe7xX49xX22xX3xX4fxXdxX22xX1xX3xX1xXabxXc1xX22xX27xX3xX22xXc1xXb6xX3xX2fxX1ffxX3xXexX9cxX1axX3xX22xX22cxX22xX3xX4fxX1xX71xX3xXbxX1xXe5xX3xXe7xXdxXe9xX22xX3xXexX17xXdxX3xXexX75xX22xX1xX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX3fxXexX1xX95xX24xXe7xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX53xXdxX3fxXexX1xX1d4xX3xX143xX147xX136xXbxX224x11349xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX1d4xX3xX147x13792xX141xXbxX224xX378xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfexXe7xX6xXabxX1xX6xXexXdxX22xX1xXfexXa1xX22xX56xX22xX10xX53xX7xX56xX134xX135xX136xX136xX56xX2xX135xX13bxX3fxX136xX135xX13bxX134xX141xX134xX143xXexX13bxX141xX2xd9bbxX5xX134xXfexXacxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX1axX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXabxX22xXaxX12xXcxX75xX22xX1xX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX3xX4xX245xX3xXexX9cxX22cxX22xX3xX143xXfexX135xX135xX135xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xXexX9cxXabxX22xX27xX3xX22xc66cxX24xX3xX134xX135xX2xX383xXfexX3xX1d1xX22xX1xX1d4xX3xX4ex10c41xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xXcxX9cxX6xX22xX27xX3xX4exX3fxX3fxXdxXexXb6xX3xX6bxX10xX22xXexX9cxX6xX5xX3x13502x12d61xX22xX1xe0e6xX3xX3fx132abxX22xX3xX22xX27xX95xbba4xX22xX3xX7xc203xX3xX5xXdxX262xX95xX3xXexX2d3xX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xX2fxXf1xX6xX3xXbxX1xX30xXf7xX22xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXe7xXdxXe9xXexX3xX4xX245xX3xXexX9cxX22cxX22xX3xX143xXfexX135xX135xX135xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX2fxX30xX20axX4xX3xX27xX1xXdxX3xX22xX1xX45xX22xX3xXexX17xXdxX3xXexX75xX22xX1xX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX3xXexX9cxXabxX22xX27xX3xX22xX465xX24xX3xX134xX135xX2xX383xXfexX3xXcxX9cxXabxX22xX27xX3xX2fxX245xXb2xX3xX4xX245xX3xX24xX231xXexX3xX7xX4b0xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xXexX1xXdxX262xXexX3xX24xX17xX22xX27xX3xX3fxXabxX3xX5xX71xXdxX3xX224xX10xX3xX4fxX1xX2a4xX22xX27xX3xX22xX1xX239xX22xX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xXa1xXc1xX3xX2fxX40xX24xX3xXexX9cxc8bfxX22xX27xX3xX1xXbdxXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfexXe7xX6xXabxX1xX6xXexXdxX22xX1xXfexXa1xX22xX56xX22xX10xX53xX7xX56xX134xX135xX136xX136xX56xX2xX135xX13bxX3fxX136xX135xX13bxX134xX141xX134xX143xXexX143xX147xX141xX134xX5xX136xXfexXacxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX1axX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXabxX22xXaxX12xXcxX6xXdxX3xX22xX17xX22xX3xX224xX49xXb6xX3xX9cxX6xX3xX3fxXabxX3xX5xX71xXdxX3xX224xX10xX3xX4fxX1xX2a4xX22xX27xX3xX22xX1xX239xX22xX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXfexX3xX1d1xX22xX1xX1d4xX3xX1d6xX1axX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX6bxX71xX4xX3xX22xX1xXc1xX3xX4xX1xc15axX4xX3xXexX9cxX71xX4xX1xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xX9cxXa2xXexX3xXexX95xXb6xX262xXexX3xXa1xXbdxX22xX27xX3xXexX239xX24xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX4xX1xXa2xX24xX3xX3fxX6cexXexX3xXa1xXa2xX22xX3xX22xX17xX22xX3xX9cxXabxXacxXabxXaexX22xX10xXb2xX3xX24xX231xXexX3xXexX239xX22xX1xX3xXexX9cxX17xX22xX27xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xX22xX27xXc1xXb6xX3xX4xXc1xX22xX27xX3xX27xXdxX6xX3xXexX465xX22xX27xX3xXexX17xXdxX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX3xX7xX95xX4b0xXexX3xX22xX1xXdxX2e0xX95xX3xX22xX465xX24xX3xbabexX95xX6xXfexX3xXcxX95xXb6xX3xX22xX1xXdxX22cxX22xXb2xX3xX24xX25exX4xX3xX3fx1221bxX3xX2fxX1ffxX3xX71xXbxX3xX3fx11ea8xX22xX27xX3xX24xX231xXexX3xX7xX4b0xX3xXe7xXdxX262xX22xX3xXbxX1xX71xXbxX3xXa1xX9exXdxX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX4xX4b0xX3xXexX239xX22xX1xX3xXa1xXdxX3xXbxX1xX17xX24xXb2xX3xX22xX1xX30xX22xX27xX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xX4fxX1xX2a4xX22xX27xX3xXexX1xXa2xXb6xX3xXexX239xX22xX1xX3xX1xX239xX22xX1xX3xX4xX49xXdxX3xXexX1xXdxX262xX22xXfexX3xXcxX1xX45xX24xX3xX4xX1xX1exXb2xX3xX22xX27xXc1xXb6xX3xX4xXc1xX22xX27xX3xX4xX245xX3xX22xX1xXdxX2e0xX95xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX22xX27xX28xX3xX1xXf7xX22xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xXa9xXcxX2a4xXdxX3xX22xX27xX1xc7caxX3xX9cxX23xX22xX27xX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX3xX5xXc1xX3xX4fxX1xX95xX3xXa1xdb04xX4xX3xX3fxX95xXb6xX3xX22xX1xXa2xXexX3xXbxX1xX49xXdxX3xXexX1xX95xX3xXexX1xX45xXbxX3xX7xX4b0xX3xX5xXdxX262xX95xX3xXexX1xX4b0xX22xX27xX3xX4fxX22cxX3xXa1xX2e0xX3xX9cxXabxXacxX10xXaexX22xX10xXfexX3xXcxX2a4xXdxX3xXexX1xX45xX24xX3xX4xX1xX1exX3xX4xXb9xX22xX3xX4fxX1xX2a4xX22xX27xX3xXe7xXdxXe9xXexX3xX9cxXabxXacxX10xXaexX22xX10xX3xX5xXc1xX3xX27xX239xX3xXexX9cxX30xX9exX4xX3xX4fxX1xXdxX3xX2fxXe9xX22xX3xX2fxX40xXb6xX3xX22xX1xX45xX22xX3xX22xX1xXdxX262xX24xX3xXa1xX76exXfexX3xX65xXdxX262xX22xX3xXexX30xX20axX22xX27xX3xX22xXc1xXb6xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX245xX3xXexX17xXdxX3xX4fxX1xX95xX3xXa1xX841xX4xX3xX22xXc1xXb6xXb1xXb2xX3xX2a4xX22xX27xX3xXcxX6xX3fxX6xXexX6xX4fxX6xX3xab8exXdxXb6xX6xdb76xX6xX53xX6xXb2xX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xXexX9cxX30xX1axX22xX27xX3xXexX75xX22xX1xX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXb2xX3xX4xX1xXabxX3xXe7xXdxXe9xXexXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfexXe7xX6xXabxX1xX6xXexXdxX22xX1xXfexXa1xX22xX56xX22xX10xX53xX7xX56xX134xX135xX136xX136xX56xX2xX135xX13bxX3fxX136xX135xX13bxX134xX141xX134xX143xXexX383xX147xX136xX141xX5xX147xXfexXacxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX1axX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXabxX22xXaxX12xXcxX239xX22xX1xX3xXexX9cxX17xX22xX27xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX22xX27xXc1xXb6xX3xX4xXc1xX22xX27xX3xX27xXdxX6xX3xXexX465xX22xX27xX3xXexX17xXdxX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXfexX3xX1d1xX22xX1xX1d4xX3xa3c7xX22xX7xXexX6xX27xX9cxX6xX24xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xe157xX45xXb6xX3xX2fxX40xX95xX3xX5xXc1xX3xX22xX27xX95xXb6xX22cxX22xX3xX22xX1xX40xX22xX3xXexX1xX841xX4xX3xX7xX841xX3xX4fxX1xXdxXe9xX22xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX1axX3xXexX75xX22xX1xX3xX22xXc1xXb6xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xXbxX1xX4b0xde31xX3xX6bxX245xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX3fxXabxX3xX7xX6xXb6xX3xX9cxX30xX20axX95xXb2xX3xXa1xX239xX3xXbxX1xX98xX22xX3xX5xX9exX22xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xXc1xXb6xX3xX2fxX2e0xX95xX3xX7xX6xXb6xX3xX224xX75xX22xXa8bxX3xX8f8xX231xXexX3xX7xX4b0xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX4xfc2axX22xX27xX3xX22xX27xX1xX82axX3xX9cxX23xX22xX27xX3xXexX1xX31xXdxX3xXexXdxXe9xXexX3xX22xX245xX22xX27xX3xX750xX95xX6xX22xX1xX3xX22xX465xX24xXb2xX3xXa1xX9exXdxX3xX22xX1xXdxX262xXexX3xX2fxX231xX3xXexX9cxX95xX22xX27xX3xXe7xX239xX22xX1xX3xX1xXc1xX22xX27xX3xX22xX465xX24xX3xX5xX95xX2a4xX22xX3xXexX9cxX22cxX22xX3xX134xX135xX3xX2fxX231xX3xX6bxXb2xX3xX4xXad9xX22xX27xX3xX5xXc1xX3xX24xX231xXexX3xX5x135b0xX3xX3fxXabxXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xXcxX95xXb6xX3xX22xX1xXdxX22cxX22xXb2xX3xXexX1xX10xXabxX3xXe7xX71xXabxX3xX4xX71xXabxX3xX4xX28xX6xX3xX2fxXf1xX6xX3xXbxX1xX30xXf7xX22xX27xXb2xX3xX24xX231xXexX3xX7xX4b0xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xXa9xX22xX23xX24xX3xXexX1xb2a6xX22xX27xX3xX4xXb98xX22xX27xXb1xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX1xX75xX3xX2fxXf7xX22xX3xX27xXdxX49xX22xX3xXa1xX239xX3xX22xX27xXabxXc1xXdxX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX24xX71xXexX3xX1xXf7xX22xX3xXexX9cxXabxX22xX27xX3xX22xX1xXc1xXfexX3xX65xXbdxX3xX27xX4b0xXdxX3xX2fxX98xX95xX3xX5xX22cxX22xX3xXa1xX75xX6xX3xX1x12e11xX3xXa1xXc1xX3xXexX1xX45xX24xX3xX4xX1xX1exX3xX24xX231xXexX3xX7xX4b0xX3xXbxX1xX76exX3xX22xX2cxX3xX4xXb9xX22xX3xXexX1xX49xX22xX3xX22xX1xXdxX22cxX22xX3xX4xX1axXdxX3xX750xX95xX98xX22xX3xX71xXabxX3xXa1xX239xX3xX22xX27xX1xX82axX3xX9cxX23xX22xX27xX3xX2fxX40xXb6xX3xX4xX1xX1exX22xX1xX3xX5xXc1xX3xX22xX1xXc1xX3xX24xX239xX22xX1xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfexXe7xX6xXabxX1xX6xXexXdxX22xX1xXfexXa1xX22xX56xX22xX10xX53xX7xX56xX134xX135xX136xX136xX56xX2xX135xX13bxX3fxX136xX135xX13bxX134xX141xX134xX143xXexX147xX2xX3b9xX13bxX5xX141xXfexXacxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX1axX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXabxX22xXaxX12xX8f8xX231xXexX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xXexX9cxXabxX22xX27xX3xX4fxX1xXdxX3xX224xX10xX3xX4xX231xX3xXa1xX4a6xX22xX3xX2fxXdxX3xX5xX17xXdxXfexX3xX1d1xX22xX1xX1d4xX3xXa1dxX22xX7xXexX6xX27xX9cxX6xX24xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX8f8xX231xXexX3xXexX239xX24xX3xX4fxXdxXe9xX24xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xXexX9cxX22cxX22xX3x11854xXabxXabxX27xX5xX10xX3xXa1xX9exXdxX3xXexX2d3xX3xX4fxX1xX245xX6xX3xXa1xX2e0xX3xX4xX71xX4xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xX9cxXabxXacxXabxXaexX22xX10xX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX1xXc1xX22xX27xX3xXexX9cxX465xX24xX3xXe7xX6cexX4xX3xX49xX22xX1xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xXexX1xX49xX22xX3xX22xX1xXdxX22cxX22xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xXexX9cxX22cxX22xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXb2xX3xXexX9cxXabxX22xX27xX3xX4fxX1xXdxX3xX224xX10xX3xX2a4xX3xXexX2a4xX3xXa1xX4a6xX22xX3xX4xX1xX17xXb6xX3xX750xX95xX6xX3xX22xX30xX31xX24xX3xX22xX30xX20axXbxXfexX3xX6bxX245xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX24xX6xXb6xX3xX24x130bfxX22xXb2xX3xX22xX1xX30xX22xX27xX3xX4xXad9xX22xX27xX3xX4xX245xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX224xXa2xX95xX3xX7xX4b0xX3xX2fxX1ffxX3xXe7xXf1xX3xX224xX10xX3xX4xX231xX3xXexX2a4xX22xX27xX3xXexX9cxX598xX22xX27xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX6bxX1xX75xX3xX9cxXdxX22cxX22xX27xX3xX22xX465xX24xX3xX134xX135xX2xX383xXb2xX3xX2fxX1ffxX3xX4xX245xX3xX2xX13bxX3xXa1xX76exX3xXexX6xXdxX3xX22xX17xX22xX3xX27xXdxX6xXabxX3xXexX1xX2a4xX22xX27xX3xX5xXdxX22cxX22xX3xX750xX95xX6xX22xX3xXexX9exXdxX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXb2xX3xXexX9cxXabxX22xX27xX3xX2fxX245xX3xX136xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xXexf4ccxX3xXa1xXabxX22xX27xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xXa3bxXdxX262xX4xX3xX2fxX71xX22xX1xX3xXexX1xX6cexX4xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xXad9xX22xX27xX3xX9cxXa2xXexX3xX22xX27xX95xXb6xX3xX1xXdx132fexX24xXfexX3xa71fxX1ffxX3xX4xX245xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX2fxX71xX22xX1xX3xXexX1xX6cexX4xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX7xX6xXb6xX3xX9cxX30xX20axX95xX3xXa1xXc1xX3xXe7xXf1xX3xX1xXbdxX3xX2fxX71xX22xX1xX3xX5xX17xXdxXfexX3xX6bxX1xX1exX22xX1xX3xXa1xX239xX3xXa1xX45xXb6xXb2xX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xXexX1xX30xX31xX22xX27xX3xX4fxX1xX95xXb6xXe9xX22xX3xX22xX27xX1xXf1xX3xX5xX71xXdxX3xX224xX10xX3xXe7xX45xXexX3xX2fxXbf0xX22xX3xX4fxX1xb449xX22xX3xX4xXa2xXbxX3xXa1xXc1xX3xX27xXbdxXdxX3xX4xX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xXexX1xX6xXb6xX3xXa1xX239xX3xX2fxX71xX22xX1xX3xXexX1xX6cexX4xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xXa1xXdxX3xXbxX1xX17xX24xX3xX4fxX1xXdxX3xX22xX1xX239xX22xX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX1xXbdxXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX0xXdxX24xX27xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXfexXe7xX6xXabxX1xX6xXexXdxX22xX1xXfexXa1xX22xX56xX22xX10xX53xX7xX56xX134xX135xX136xX136xX56xX2xX135xX13bxX3fxX136xX135xX13bxX134xX141xX134xX143xXexX141xX135xX141xX136xX5xX13bxXfexXacxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xX43xX1xX45xXexX3xX48xX49xX22xX3xX1axX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXabxX22xXaxX12xX8f8xX231xXexX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX2fxXc1xX22xX3xX2a4xX22xX27xX3xXexX1xX49xX22xX3xX22xX1xXdxX22cxX22xX3xX22xX23xX24xX3xX22xX27xX28xX3xXexX9cxX22cxX22xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xXfexX3xX1d1xX22xX1xX1d4xX3xXa1dxX22xX7xXexX6xX27xX9cxX6xX24xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX6bxX49xX22xX1xX3xX7xX71xXexX3xX4exX4fxXdxX22xX6xX53xX6xX3xX2fxX1ffxX3xX4xX4b0xX3xX27xXe28xX22xX27xX3xX22xX27xX465xX22xX3xX4xX1xX25exX22xX3xX4xX71xX4xX3xXexX9cxX30xX31xX22xX27xX3xX1xX20axXbxX3xX9cxXabxXacxXabxXaexX22xX10xX3xXe7xX23xX22xX27xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX22xX40xX22xX27xX3xX4xX6xXabxX3xX22xX1xX45xX22xX3xXexX1xX6cexX4xX3xX4xX28xX6xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xX3fxX40xX22xX3xXa1xX2e0xX3xX24xX6cexX4xX3xX2fxX231xX3xX22xX27xX95xXb6xX3xX1xXdxXf3dxX24xX3xX4xX28xX6xX3xXexX239xX22xX1xX3xXexX9cxX17xX22xX27xX3xX22xXc1xXb6xXb2xX3xXexX1xX2a4xX22xX27xX3xX750xX95xX6xX3xX4xX71xX4xX3xXbxX1xX30xXf7xX22xX27xX3xXexXdxX262xX22xX3xXexX9cxX95xXb6xX2e0xX22xX3xXexX1xX2a4xX22xX27xX3xXa1xXc1xX3xX2fxXc1xXdxX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX2fxXf1xX6xX3xXbxX1xX30xXf7xX22xX27xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXabxX3fxXb6xXaxX12xX43xX1xX2cxX22xX27xX3xX22xX27xX30xX31xXdxX3xXa1xXdxX3xXbxX1xX17xX24xX3xX4xX245xX3xXexX1xXf3dxX3xXe7xXf1xX3xXbxX1xX17xXexX3xX5xX22cxX22xX3xX2fxXe9xX22xX3xX147xX143xX135xX3xb678xX1d6xX474xX3xX49fxX4fxX1xXabxX49xX22xX27xX3xX2xX135xXb2xX3b9xX3xXexX9cxXdxX262xX95xX3xX2fxX4acxX22xX27xX4a3xXfexX3xXcxX1xX45xX24xX3xX4xX1xX1exXb2xX3xX22xX1xX2cxX22xX27xX3xXe7xX6cexX4xX3xX49xX22xX1xX3xX22xX27xX28xX3xX27xXdxX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xX4xXb9xX22xX3xXe7xXf1xX3xX2fxX30xX6xX3xXa1xXc1xXabxX3xX24xX231xXexX3xX4xX95xX231xX4xX3xXexX9cxXdxXf3dxX22xX3xX5xX1ffxX24xX3xX49xX22xX1xX3xXexX1xX10xXabxX3xX4xX1xX28xX3xX2fxX2e0xX3xX9cxXabxXacxXabxXaexX22xX10xX3xXa1xXc1xXabxX3xX22xX465xX24xX3xX22xX27xXabxX71xXdxXfexX3xXcxX95xXb6xX3xX22xX1xXdxX22cxX22xXb2xX3xX3fxX30xX31xX22xX27xX3xX22xX1xX30xX3xX24xXbdxXdxX3xX1xX239xX22xX1xX3xXbxX1xX17xXexX3xX2fxX2e0xX95xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX24xX6xX22xX27xX3xX5xX17xXdxX3xX1xXdxX262xX95xX3xX750xX95xX49xXb2xX3xXe7xX1axXdxX3xXe7xX71xXabxX3xX4xX71xXabxX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xXa2xXb6xX3xX1xXdxX262xX22xX3xXexX30xX20axX22xX27xX3xX22xX27xX28xX3xX2fxX30xX31xX22xX27xX3xXa1xX4a6xX22xX3xX2fxX6xX22xX27xX3xXexXdxXe9xXbxX3xXexX76exX4xX3xX27xXdxX6xX3xXexX465xX22xX27xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xXabxX95xX9cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xXe7xX6xXabxXexXdxX22xXexX95xX4xXfexXa1xX22xX0xX56xXbxX12