Xem cảnh đại cử tri đoàn Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống
(Baohatinh.vn) - Đại cử tri Mỹ đã kết thúc việc bỏ phiếu bầu Tổng thống và kết quả cuối cùng đã được đưa ra.
9093xe624x10872x12154xf214xbf24x13fadx1086bxa81dxX7xc100x11135x10b7dxcf25xf05bx1259bxX5x11e85xXax13f7fxb50fxX10x12291xX3xX4x1048bxb020xX1xX3xc1d4x137bcxXdxX3xX4xf5c6xX3xXexb024xXdxX3xX1cxe152x11f00xX19xX3xcf1exf9d6xX3xX1cxXdxX3x98fdx126d9xX3xXbxX1xXdxd376xc940xX3xX32x12cb7xX39xX3xXcxce87xX19xe049xX3xXexX1xfeb3xX19xX42xX0x10031xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4ffxX10xX6x13fa5xXaxX12x11728xX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1cxc9aexX3xba27xX38xXexX3xXexX1xccc8xX4xX3xd951xXdx933exX4xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX79xX29xX3xX70xX38xXexX3x141b4xX39xX18xX3xX4xX39xX46xXdxX3xX4x9691xX19xX42xX3xX1cxX6exX3xX1cxf7a8xffc6xX4xX3xX1cxXafxX6xX3xX24xX6xc8f9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f73xX28xX5cxf16cxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10x11690xXex12958xX6xX5xXdxX42xX19x11955xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24x11c59xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1276cxX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXax9811xXdxX5cxXexX1xXe0xX3x11b55x98cdx12153xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xd70ex1295fx13870xXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX10fxX11exX11fxXexX10fxX11dx13065xX10exX5xX11dxXdaxX2xXb9xe04cxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxd038xXccxXe8xXaxX12xf747xX42xX29xXccxX3xX2xX11exX4axX2xX10fxX3x1113bxX42xXdxf7b8xX3xX1cxa857xX6xX3xXbxX1xXafx102a4xX19xX42xbce8xb3e2xX3xX11dxX158xX10exX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1cxX6exX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX5cxd7acxX6xX3xXexX24xd7c3xX19xX3xX7xX23fxX3xXbxX1xX18xX19xX3xb497xX19xX1xX3xX70xX38xXexX3xX9dxX39xX18xX3xX7xX46xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXbxX1xX40xX3xXexX1xfef4xX19xX42xX3x134f7xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX4x11ee9xX6xX3xX1xee9fxXb9xX3xX59xXdxX38xX19xX3xXbxX1xX24fxXbxX3xX2cxX2dxX3xX9dxX39xXccxX3xX1cxX202xX19xX1xX3xX19xX1xcc9fxX19xX42xX3xX5xX24fxX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX1x11c0axX19xX1xX3xXexX1xc592xX4xX3xX4xX276xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX15x14402xXdxX3xX9dxX39xXccxX38xXexX3xX1cxX202xX19xX1xX3xX6xXdxX3xX7x104a5xX3xX5xX29xX3xa77dxX19xX42xX3xX4xX1xX276xX3xX1f1xX1xX29xX3xXcxX24xd366xX19xX42xX3xX15xd772xX4xX3xX5cxXa7xX3xX4xX24fxX4xX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xXexX24xX244xX19xX3xXexX28xX29xX19xX3xX9dxX39xX46xX4xX3xX1cxX6exX3xX32xX33xX3xX4xX24fxX4xX3xX5xX24fxX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXbxX1xX40xX3xXexX1xX26axX19xX42xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX1xX27axX19xX3xX1xX208xX19xX3xX15xce8bxXexX3xXexX1xX24fxX19xX42xX3xXexX24xXafxX2bdxX4xX3xX1cx14034xXb9xX3xX1fcxXcxX24xX28xX19xX42xX3xX18xX19xX1xXe0xX0xX10xX15xX12xX3xX2d4xX19xX42xX3x11d69xX28xX24xX5cxX6xX19xX3xX59xX6xX24xX24xXdxX7xX3xX1fcxX32xX244xX19xX3xXbxX1xX18xXdxX20bxX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xb90bxX10xX19xX19xX7xXccxX5xX79xX6xX19xXdxX6xX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xXexX1dxXdxX3xXexc1b5xX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX59xX6xX24xX24xXdxX7xX32xX39xX24xX42xX20cxX3xX392xX10xX19xX19xX7xXccxX5xX79xX6xX19xXdxX6xX3xX19xX42xX29xXccxX3xX2xX11exX4axX2xX10fxX0xX4axX10xX15xX12xX20bxX0xX10xX15xX12xXb9xX0xX4axX10xX15xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11fxX110xXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX158xX11exX11exXexf631xX11ex1013axX11dxX5xX10exXdaxX10fxXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11fxX110xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX5xX39x114a5xXexX3xX5xXdxX244xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX20cxX3xX4xX24fxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX7xX2cfxX3xXexX553xXbxX3xXexX24xX39xX19xX42xX3xX26exX3xX4xX24fxX4xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX24xXdxX244xX19xX42xX3xX32xXdxX7bxXexX3xX1cxdf86xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX79xX29xX3xX4xX24fxX4xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX5cxXdx101aaxX19xX3xX24xX6xX3xXexX1dxXdxX3xXexX3bfxX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX4xX276xX6xX3xX15x129e4xXdxX3xX32xX6xX19xX42xXb9xX3xb678xX3xX19xX1xXdxdf84xX39xX3xX32xX6xX19xX42xX20cxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX19xX1xX342xX15xX3xX1xX27axXbxX3xXexX1dxXdxX3xX79xf7fcxX19xX3xXbxX1xX3bfxX19xX42xX3xX4xX276xX6xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX1cxX46xX4xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX1xX28xX2e7xX4xX3xX19xX42xXafxX1ffxXdxX3xX1cxX2aaxX19xX42xX3xX1cxX3cxX39xX3xX79xX5e5xX3xX9dxX39xX6xX19xX3xX1xX7bxX3xX1cxX46xXdxX3xX19xX42xX28xX1dxXdxX3xX4xX276xX6xX3xX32xX6xX19xX42xXb9xX3xX1fcxXcxX24xX28xX19xX42xX3xX18xX19xX1xXe0xX0xX10xX15xX12xX3xXf8xX24fxX4xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xXf8xX28xX19xX19xX10xX4xXexXdxX4xX39xXexX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xXexX1dxXdxX3xXexX3bfxX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX59xX6xX24xXexX1ecxX28xX24xX5cxX0xX4axX10xX15xX12xX20bxX0xX10xX15xX12xXb9xX0xX4axX10xX15xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX11fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11exX11exX2xXexX11dxX11exX4b0xX110xX5xX11dxXdaxX158xXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xXf8xX24fxX4xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX4xX276xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3x12770xX10xX28xX24xX42xXdxX6xX3xXexX39xXccxX244xX19xX3xXexX1xX7bxX3xXexX24xXafxX2bdxX4xX3xX70xX1xXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXexX1dxXdxX3xXexX3bfxX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xb1f5xXexX5xX6xX19xXexX6xX3xX1xX26axX15xX3xX2xX11exX4axX2xX10fxXb9xX3x13e93xX46xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX4xX276xX6xX3xX15xX5d7xXdxX3xX32xX6xX19xX42xX3xXexX1dxXdxX3xX2cxX2dxX3xX32x13bd0xX19xX42xX3xX7xX46xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX32xXdxX594xX39xX3xX9dxX39xX46xX4xX3xX1xX332xXdxX3xX4xX276xX6xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX1cxX342xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX11fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11dxX110xX11exXexX4b2xX110xX110xX4b2xX5xX11fxXdaxX11exXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xXf8xX24fxX4xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX4xX276xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX899xX24xXdxbb37xX28xX19xX6xX3xXexX39xXccxX244xX19xX3xXexX1xX7bxX3xXexX24xXafxX2bdxX4xX3xX70xX1xXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXexX1dxXdxX3xXexX3bfxX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX392xX1xX28xX10xX19xXdxXd8xXb9xX3xf744xX38xXexX3xX9dxX39xX18xX3xX4xX276xX6xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX276xX6xX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX7xX2cfxX3xX1cxXafxXb0xX4xX3xX42xX21xXdxX3xXexX2bdxXdxX3xX9dxX39xX46xX4xX3xX1xX332xXdxX20cxX3xX19xX208xXdxX3xX5xXafxd99exX19xX42xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX7xX2cfxX3xX19xX1xX342xX15xX3xX1xX27axXbxX3xX79xX29xX28xX3xX19xX42xX29xXccxX3xX11fxX4axX2xX20cxX3xX79xX2bdxXdxX3xX7xX23fxX3xX4xX1xX276xX3xXexX24x101efxX3xX4xX276xX6xX3xXf8xX1xX276xX3xXexX202xX4xX1xX3xXcxX1xXafxXb0xX19xX42xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX5xX29xX3xX392xX1xX342xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxXdxX70xX10xX3xX392xX10xX19xX4xX10xX3xX1cxX594xX3xX70xXdxX594xX15xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX79xX29xX3xX4xX26axX19xX42xX3xX32xX46xX3xX4xX1xX2a4xX19xX1xX3xXexX1xX2aaxX4xX3xX6xXdxX3xX7xX2cfxX3xXexX24xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xXexX1xX2aaxX3xX11exX11fxX3xX4xX276xX6xX3xX19xXafxX2bdxX4xX3xX2cxX2dxXb9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xX3xX5cxXexX1xX39xX15xX32xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX158xXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11dxX158xX10fxXexX10exX110xX11exX11exX5xX10fxXdaxX11dxXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX158xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xcc98xX19xX42xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX19xX29xX28xX3xX42xXdxX29xX19xX1xX3xX1cxXafxXb0xX4xX3xX10fxX4b2xX110xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX7xX2cfxX3xX4xX1xX2a4xX19xX1xX3xXexX1xX2aaxX4xX3xXexX24xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX1cxX2e2xX4xX3xX4xX21xXb9xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX1cxX2e2xX4xX3xX4xX21xX3xX7xX2cfxX3xXexX39xXccxX244xX19xX3xXexX1xX7bxX3xX19xX1xX553xX15xX3xX4xX1xX2aaxX4xX3xX79xX29xX28xX3xX19xX42xX29xXccxX3xX10fxX110xX4axX2xX4axX10fxX110xX10fxX2xXb9xX3xX1fcxX0xX10xX15xX12xXcxX24xX28xX19xX42xX3xX18xX19xX1xXe0xX3xX2d4xX19xX42xX3x1186cxX28xX32xX10xX24xXexX3xX392xX6xX5cxX39xX4xX1xXdxX70xX20cxX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3x10758xX1xXdxX28xX3xX1cxXdxX5e5xX19xX3xX79xX29xX28xX3xX42xXdxa831xXccxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX0xX4axX10xX15xX12xX20bxX0xX10xX15xX12xXb9xX0xX4axX10xX15xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX11fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11dxX11dxX10exXexX158xX11exX158xX5xX4b2xXdaxX11fxXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xXc9xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX4xX276xX6xX3xX32xX6xX19xX42xX3xe63exX10xX24xX15xX28xX19xXexX3xX5xX29xX3xX19xX1xX295xX19xX42xX3xX19xX42xXafxX1ffxXdxX3xX1cxX3cxX39xX3xXexXdxX244xX19xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX1xX28xX3xX26axX19xX42xX3xXc9xXdxX5cxX10xX19xX20cxX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xX70xX1xXdxX3xX4xX24fxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xXexX1dxXdxX3xXcxX10xX19xX19xX10xX7xX7xX10xX10xX3xX5xX29xX3xX19xX1xX295xX19xX42xX3xX19xX42xXafxX1ffxXdxX3xX19xX42xX6xXccxX3xX7xX6xX39xX3xX1cxX342xX3xX79xX2bdxXdxX3xX2xX2xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3x95dcxX28xX19xX6xX5xX5cxX3xXcxX24xX39xX15xXbxXb9xX3xX1fcxXcxX24xX28xX19xX42xX3xX18xX19xX1xXe0xX0xX10xX15xX12xX3xX2d4xX19xX42xX3xXcxX10xX24xX15fxX10xX3xX899xX19xX5cxX10xX24xX7xX28xX19xX3xX1fcxX19xX42xX28xX29xXdxX3xX4xXa7xX19xX42xX3xX32xX244xX19xX3xXexX24xX24fxXdxX20bxX3x998fxX3xX15xX332xXexX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xX32xX6xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xXf68xX10xX24xX15xX28xX19xXexX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xXexX1dxXdxX3xXexX3bfxX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX2cxX28xX19xXexXbxX10xX5xXdxX10xX24xX0xX4axX10xX15xX12xX20bxX0xX10xX15xX12xXb9xX0xX4axX10xX15xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX11fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11fxX10fxX2xXexX4b2xX11exX4b0xX11exX5xX110xXdaxX4b2xXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xX2cxX332xXexX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX4xX276xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3x97e3xX28xX107xX6xX3xX1xX28xX29xX19xX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX276xX6xX3xX15xXb39xX19xX1xX3xXexX1dxXdxX3xXexX3bfxX6xX3xX19xX1xX29xX3xX19xX42xX1xX202xX3xX79xXdxX7bxX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX1003xX10xX7xX3xX2cxX28xXdxX19xX10xX7xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX158xX10exXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11fxX11exX110xXexX158xX4b0xX4b2xX4b2xX5xX2xXdaxX10exXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX158xX10exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xX2cxX332xXexX3xX9dxX39xX6xX19xX3xX4xX1xX2aaxX4xX3xX1cxX342xX19xX42xX3xX5cxXdf0xX39xX3xX79xX29xX28xX3xXexX1ffxX3xXd8xX24fxX4xX3xX19xX1xX553xX19xX3xX2xX10exX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX4xX276xX6xX3xX32xX6xX19xX42xX3xXde0xX1xXdxX28xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX1003xX28xX19xX6xX5xX5cxX3xXcxX24xX39xX15xXbxX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX4xX276xX6xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX19xX29xXccxX3xX1xX26axX15xX3xX2xX11exX4axX2xX10fxX3xXexX1dxXdxX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xXf8xX28xX5xX39xX15xX32xX39xX7xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX11fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX11fxX11dxX4b0xXexX10fxX4b0xX11exX5xX11exXdaxX4b0xXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xXc9xX46xX19xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX32xX6xX19xX42xX3xX59xX6xX107xX6xXdxXdxX3xX4xX1xXdxX5e5xX39xX3xX2xX11exX4axX2xX10fxX3xX5xX29xX3xX19xX1xX295xX19xX42xX3xX19xX42xXafxX1ffxXdxX3xX4xX39xX46xXdxX3xX4xXa7xX19xX42xX3xX32xX33xX3xX5xX24fxX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXexX24xX23fxX4xX3xXexXdxX38xXbxX3xX32xX3cxX39xX3xXexX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX20cxX3xX70xX38xXexX3xXexX1xX76xX4xX3xX9dxX39xXccxX3xXexX24xXb39xX19xX1xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xX1cxXafxXb0xX4xX3xX9dxX39xXccxX3xX1cxX202xX19xX1xX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xX59xXdxX38xX19xX3xXbxX1xX24fxXbxX3xX19xXafxX2bdxX4xX3xX19xX29xXccxXb9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX11fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX4b2xX2xX11exXexX4b0xX11dxX4b0xX5xX110xXdaxX2xX110xXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX11fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX1f1xX1x12a0dxX19xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX1dxXdxX3xX1cxX202xX6xX3xX1cxXdxX594xX15xX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX32xX6xX19xX42xX3xX84dxX10xX28xX24xX42xXdxX6xX3xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX899xXexX5xX6xX19xXexX6xX3xX1xX26axX15xX3xX2xX11exX4axX2xX10fxXb9xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX28xX5cxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xXe8xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xXe0xX3xX10exX10fxX110xXbxXd8xXe8xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexXe0xX3xX11dxX11exX10fxXbxXd8xXe8xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX4axX4axXdxXb9xX32xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb9xX79xX19xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX10fxX11exX5cxX10fxX110xX10exX11dxX4b2xX10fxX10exXexX10fxX10fxX11fxX4b2xX5xX11dxXdaxX2xX2xXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX10exX10fxX110xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX11dxX11exX10fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexXdaxX6xX5xXdxX42xX19xXe0xX3xX15fxX39xX7xXexXdxX1ecxXccxXe8xXaxX12xXabfxX38xXexX3xX9dxX39xX18xX3xX4xX39xX46xXdxX3xX4xXa7xX19xX42xX3xX4xX276xX6xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX5xX29xX3xX26axX19xX42xX3xX1003xX28xX19xX6xX5xX5cxX3xXcxX24xX39xX15xXbxX3xX1cxXafxXb0xX4xX3xX10fxX158xX10fxX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX3bfxX19xX3xX2aaxX19xX42xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX1cxX18xX19xX42xX3xX1003xX1781xX19xX3xX4xX1xX276xX3xX359xX28xX10xX3xXc9xXdxX5cxX10xX19xX3xX42xXdxX29xX19xX1xX3xX1cxXafxXb0xX4xX3xX158xX110xX11fxX3xXbxX1xXdxX38xX39xX20cxX3xX4xX1xX2a4xX19xX1xX3xXexX1xX2aaxX4xX3xXexX24xX26exX3xXexX1xX29xX19xX1xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX1xX10xX28xXb9xX3xXabfxX1xX26axX19xX42xX3xX4xX342xX3xX19xX42xXafxX1ffxXdxX3xX19xX29xX28xX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xXexX40xX19xX42xX3xX7xX46xX3xX11dxX158xX10exX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX19xX607xX15xX3xX19xX6xXccxX3xX5xX29xX3x11715xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX32xXdf0xXexX3xXexX39xX1781xX19x10706xX20cxX3xX19xX1xX295xX19xX42xX3xX19xX42xXafxX1ffxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXexX24xX24fxXdxX3xX79xX2bdxXdxX3xX4xX6xX15xX3xX70xX38xXexX3xX32xX6xX19xX3xX1cxX3cxX39xX3xX4xX276xX6xX3xX15xXb39xX19xX1xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX24xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX244xX19xX3xX9dxX39xX6xX19xXe0xX0xX4axX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdaxXexX1xX39xX15xX32xXdaxX6xX19xX5cxXdaxX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX26axX15xX3xX19xX6xXccxX3xX4xX24fxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX7xX2cfxX3xX4xX1xX2a4xX19xX1xX3xXexX1xX2aaxX4xX3xX32xX3cxX39xX3xXexX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxXaxX3xX1xX24xX10xX1ecxX9xXaxX4axX9dxX39xX28xX4xXdaxXexX10xX4axX1xX28xX15xXdaxX19xX6xXccxXdaxX4xX6xX4xXdaxX5cxX6xXdxXdaxX4xX39xXdaxXexX24xXdxXdaxX7xX10xXdaxX4xX1xXdxX19xX1xXdaxXexX1xX39xX4xXdaxX32xX6xX39xXdaxXexX28xX19xX42xXdaxXexX1xX28xX19xX42xXdaxX15xXccxX4axX10fxX110xX158xX11dxX10exX2xXb9xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX15xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX10fxX110xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11dxX110xX4axX2xX110xX11dxX5cxX2xX110xX4b2xX11exX4b2xX158xX4b0xXexX11exX10fxX11exX11dxX5xX11fxXdaxX5cxX6xXdxXdaxX4xX39xXdaxXexX24xXdxXdaxX158xXb9xX15fxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX79xX12xX0xX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX26axX15xX3xX19xX6xXccxX3xX4xX24fxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX7xX2cfxX3xX4xX1xX2a4xX19xX1xX3xXexX1xX2aaxX4xX3xX32xX3cxX39xX3xXexX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxXaxX3xX1xX24xX10xX1ecxX9xXaxX4axX9dxX39xX28xX4xXdaxXexX10xX4axX1xX28xX15xXdaxX19xX6xXccxXdaxX4xX6xX4xXdaxX5cxX6xXdxXdaxX4xX39xXdaxXexX24xXdxXdaxX7xX10xXdaxX4xX1xXdxX19xX1xXdaxXexX1xX39xX4xXdaxX32xX6xX39xXdaxXexX28xX19xX42xXdaxXexX1xX28xX19xX42xXdaxX15xXccxX4axX10fxX110xX158xX11dxX10exX2xXb9xX1xXexX15xXaxX12xX59xX26axX15xX3xX19xX6xXccxX3xX4xX24fxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX7xX2cfxX3xX4xX1xX2a4xX19xX1xX3xXexX1xX2aaxX4xX3xX32xX3cxX39xX3xXexX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXf8xX24fxX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX19xX42xX29xXccxX3xX2xX11exX4axX2xX10fxX3xX7xX2cfxX3xX19xX1xX342xX15xX3xX1xX27axXbxX3xX1cxX594xX3xX4xXa7xX19xX42xX3xX32xX33xX3xX5xX24fxX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xXexX24xX23fxX4xX3xXexXdxX38xXbxX3xX9dxX39xXccxX38xXexX3xX1cxX202xX19xX1xX3xX6xXdxX3xX5xX29xX3xX26axX19xX42xX3xX4xX1xX276xX3xX1f1xX1xX29xX3xXcxX24xX2e2xX19xX42xX3xXexX24xX28xX19xX42xX3xX11exX3xX19xX607xX15xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX1xX10xX28xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX79xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xXcxX24xX39xX15xXbxX3xXexX39xXccxX244xX19xX3xX32xX46xX3xX24xX1ffxXdxX3xX1f1xX1xX29xX3xXcxX24xX2e2xX19xX42xX3xX19xX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX1xX28xX3xX26axX19xX42xX3xXc9xXdxX5cxX10xX19xXaxX3xX1xX24xX10xX1ecxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX15xXdaxX19xX28xX19xX42xX4axXexX28xX19xX42xXdaxXexX1xX28xX19xX42xXdaxX15xXccxXdaxXexX24xX39xX15xXbxXdaxXexX39xXccxX10xX19xXdaxX32xX28xXdaxX24xX28xXdxXdaxX19xX1xX6xXdaxXexX24xX6xX19xX42xXdaxX19xX10xX39xXdaxX5cxX6xXdxXdaxX4xX39xXdaxXexX24xXdxXdaxX32xX28xXdaxXbxX1xXdxX10xX39xXdaxX4xX1xX28xXdaxX28xX19xX42xXdaxX32xXdxX5cxX10xX19xX4axX10fxX110xX10fxX4b2xX158xX11dxXb9xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX15xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX10fxX110xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11exX4b2xX4axX2xX158xX110xX5cxX11dxX2xX110xX158xX4b2xX11dxX110xXexX10exX11fxX4b2xX110xX4b0xX5xX110xXb9xX15fxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX79xX12xX0xX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xXcxX24xX39xX15xXbxX3xXexX39xXccxX244xX19xX3xX32xX46xX3xX24xX1ffxXdxX3xX1f1xX1xX29xX3xXcxX24xX2e2xX19xX42xX3xX19xX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX1xX28xX3xX26axX19xX42xX3xXc9xXdxX5cxX10xX19xXaxX3xX1xX24xX10xX1ecxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX15xXdaxX19xX28xX19xX42xX4axXexX28xX19xX42xXdaxXexX1xX28xX19xX42xXdaxX15xXccxXdaxXexX24xX39xX15xXbxXdaxXexX39xXccxX10xX19xXdaxX32xX28xXdaxX24xX28xXdxXdaxX19xX1xX6xXdaxXexX24xX6xX19xX42xXdaxX19xX10xX39xXdaxX5cxX6xXdxXdaxX4xX39xXdaxXexX24xXdxXdaxX32xX28xXdaxXbxX1xXdxX10xX39xXdaxX4xX1xX28xXdaxX28xX19xX42xXdaxX32xXdxX5cxX10xX19xX4axX10fxX110xX10fxX4b2xX158xX11dxXb9xX1xXexX15xXaxX12xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xXcxX24xX39xX15xXbxX3xXexX39xXccxX244xX19xX3xX32xX46xX3xX24xX1ffxXdxX3xX1f1xX1xX29xX3xXcxX24xX2e2xX19xX42xX3xX19xX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX1xX28xX3xX26axX19xX42xX3xXc9xXdxX5cxX10xX19xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXafxX208xX19xX42xX3xX19xX1xXdxX7bxX15xX3xX1003xX28xX19xX6xX5xX5cxX3xXcxX24xX39xX15xXbxX3xX4xX1xX28xX3xX32xXdxX38xXexX3xX26axX19xX42xX3xX7xX2cfxX3xX24xX1ffxXdxX3xX1f1xX1xX29xX3xXcxX24xX2e2xX19xX42xX3xX19xX38xX39xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX4xX1xX28xX3xX2aaxX19xX42xX3xX4xX21xX3xX79xXdxX244xX19xX3xX1cxX18xX19xX42xX3xX1003xX1781xX19xX3xX4xX1xX276xX3xX359xX28xX10xX3xXc9xXdxX5cxX10xX19xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX79xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX28xX29xX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xX19xX607xX15xX3xX10fxX110xX10fxX110xX3xX9dxX39xX6xX3xX2xX110xX3xX4xX28xX19xX3xX7xX46xXaxX3xX1xX24xX10xX1ecxX9xXaxX4axX9dxX39xX28xX4xXdaxXexX10xX4axXexX28xX6xX19xXdaxX4xX6xX19xX1xXdaxX4xX39xX28xX4xXdaxX32xX6xX39xXdaxX4xX39xXdaxXexX28xX19xX42xXdaxXexX1xX28xX19xX42xXdaxX15xXccxXdaxX19xX6xX15xXdaxX10fxX110xX10fxX110xXdaxX9dxX39xX6xXdaxX2xX110xXdaxX4xX28xX19xXdaxX7xX28xX4axX10fxX110xX2xX11fxX4b0xX11fxXb9xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX42xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX15xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX10fxX110xX4axX19xX10xX107xX7xX4axX10fxX110xX11exX11dxX4axX2xX10fxX11exX5cxX2xX110xX4b0xX158xX2xX110xX4b2xXexX4b0xX158xX4b2xX110xX158xX5xX110xXb9xX15fxXbxX10xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX3xXexX24xXdxX3xX1cxX28xX29xX19xX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX3xX32xX33xX3xXbxX1xXdxX38xX39xX3xX32xX3cxX39xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX79xX12xX0xX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX28xX29xX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xX19xX607xX15xX3xX10fxX110xX10fxX110xX3xX9dxX39xX6xX3xX2xX110xX3xX4xX28xX19xX3xX7xX46xXaxX3xX1xX24xX10xX1ecxX9xXaxX4axX9dxX39xX28xX4xXdaxXexX10xX4axXexX28xX6xX19xXdaxX4xX6xX19xX1xXdaxX4xX39xX28xX4xXdaxX32xX6xX39xXdaxX4xX39xXdaxXexX28xX19xX42xXdaxXexX1xX28xX19xX42xXdaxX15xXccxXdaxX19xX6xX15xXdaxX10fxX110xX10fxX110xXdaxX9dxX39xX6xXdaxX2xX110xXdaxX4xX28xX19xXdaxX7xX28xX4axX10fxX110xX2xX11fxX4b0xX11fxXb9xX1xXexX15xXaxX12xXcxX28xX29xX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xX19xX607xX15xX3xX10fxX110xX10fxX110xX3xX9dxX39xX6xX3xX2xX110xX3xX4xX28xX19xX3xX7xX46xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX24xX28xX19xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX2xX110xX3xX4xX28xX19xX3xX7xX46xX3xX42xXdxX76xXbxX3xX4xX1xX76xX19xX42xX3xXexX6xX3xX4xX342xX3xX4xX24fxXdxX3xX19xX1xXb39xX19xX3xX70xX1xX24fxX3xX1cxX3cxXccxX3xX1cxX276xX3xX79xX5e5xX3xX4xX39xX332xX4xX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xXcxX40xX19xX42xX3xXexX1xX46xX19xX42xX3xX2cxX2dxX3xX19xX607xX15xX3xX10fxX110xX10fxX110xX3xX104axX3xX15xX332xXexX3xX70x1390fxX3xX32xX3cxX39xX3xX4xX21xX3xX1cxXafxXb0xX4xX3xXexX24xX39xXccxX5e5xX19xX3xXexX1xX26axX19xX42xX3xX42xX27axXdxX3xX5xX29xX3xX1a0exX5xX202xX4xX1xX3xX7xX21xX1a22xX20cxX3xX5cxXdxX5b6xX19xX3xX24xX6xX3xX70xX1xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX5cxX202xX4xX1xX3xXf8xX28xX79xXdxX5cxXdaxX2xX4b0xX3xX79xb443xX19xX3xX4xX1xXafxX6xX3xX32xX202xX3xX1cx9825xXccxX3xX5xXa7xXdxX3xX79xX29xX3xX7xX39xXccxX3xXexX1xX28xX24fxXdxX3xX70xXdxX19xX1xX3xXexX38xX3xXexX28xX29xX19xX3xX4xX3cxX39xXb9xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX79xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX39xX5xX12xX0xX5cxXdxX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX79xX12xX0xX4axX5cxXdxX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX899xX39xXexX1xX28xX24xXaxX12xX392xX1xXafxX208xX19xX42xX3xX5fxX2e7xX19xX42xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8acxX28xX39xX24xX4xX10xXaxX12xX1fcx13ac0xX19xX1xXe0xX3xX899xX392xX20cxX3xXdafxX10xX39xXexX10xX24xX7xX20bxX0xX4axXbxX12
Phương Đặng