Cánh đồng chuyển đổi ruộng đất khẳng định ưu thế trong sản xuất ở Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Vụ xuân 2022, nhìn chung năng suất lúa thấp hơn năm ngoái, tuy nhiên, những cánh đồng chuyển đổi ruộng đất ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn khẳng định được sự vượt trội. Kết quả này đã tạo thêm động lực và quyết tâm để địa phương tiếp tục đẩy mạnh hướng đi này trong thời gian tới.
bf43x1653dxf4cex16277xf4fexef86x11bd5x15684xe6b0xX7x10b69x12fd2xdde3xead3xcaeax10e6fxX5xd184xXax117e9x12dd1x153f9x14e20xX1xX3x12020xf461xX15x10433xX3xX4xX1x1243fx1382dx1324axX15xX3xX18x147daxXdxX3xe4d7xX1fx11ea2xX15xX1bxX3xX18x145dcxXexX3x148c6xX1xc2eaxX15xX1bxX3xX18x119bbxX15xX1xX3xf9d4xX1fxX3xXexX1x15fadxX3xXexX28x10266xX15xX1bxX3xX7x169dexX15xX3x11c4cxX1fxX2fxXexX3x15dffxX3xc528xce61xX3xfe8cxX15xX1xX0x112e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107b9xX10xX6x123a5xXaxX12xd001x15473xX3xX4exX1fxdba2xX15xX3x1234axe78fxX79xX79xf52dxX3xX15xX1x16108xX15xX3xX4xX1xX1fxX15xX1bxX3xX15x125c3xX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xX5x12218xX6xX3xXexX1xX2fxXbxX3xX1xef2fxX15xX3xX15xX8bxc6cbxX3xX15xX1bxX46xX14xXdxX7dxX3xXexX1fxX20xX3xX15xX1xXdx10a23xX15xX7dxX3xX15xX1xf860xX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX53xX3xX1xX1fxX20x1234cxX15xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xX3x12a11xX6bxf86exX3xXcx151d1xX15xX1x10494xX3x1583ax10315xX15xX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX18xX3dx1558bxX4xX3xX7x11896xX3xXf5xX3dxX106xXexX3xXexX28xX2axXdx11acexX3xX55xX42xXexX3xc991xX1fxX4bxX3xX15xXedxX20xX3xX18x13d2dxX3xXexeecexX46xX3xXexX1xXb3xXa3xX3xX18xX2axX15xX1bxX3xX5xX10axX4xX3xXf5xXedxX3xX11bxX1fxX20xX42xXexX3xXexX76xXa3xX3xX18xX21xX3xX18xX39xX6xX3xXbxX1xX3dxX9exX15xX1bxX3xXexXdxX42xXbxX3xXexX72xX4xX3xX18xfc1fxX20xX3xXa3xX127xX15xX1xX3xX1xX3dxc0d3xX15xX1bxX3xX18xXdxX3xX15xXedxX20xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xdcb3xXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexX167xXdxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14635xX46xX6exX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexcac3xX6xX5xXdxX1bxX15x12790xX3xX4xX10xX15xXexX10xX28xe7abxXaxX12xX0xX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12x147acxXdxd4cbxXa3xX3xXf5xX1fxXdxX3xXexX28xXb3xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX0xX5cxX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12x16c25xX42xX15xX3xX15xX6xX20xX7dxX3xXexX1x1569fxX15xX3xX6bx1516exX6xX3xX6bxX106xXbxX7dxX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xX3xX1a6xX3xX18xX39xX6xX3xXbxX1xX3dxX9exX15xX1bxX3xX18xf794xX1fxX3xXexXdxXb3xX15xX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xXf5xX167xXdxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXex1539fxX4xX1xX3xfc63xX2xX7dx10030xX3xX1xX6xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX2xX7dxX3xX5xX95xX6xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX18xX124xX3xX18xX3dxX106xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX1bx12c2bxX15xX7dxX3xdb2fxXedxX3xX4xX46xX15xX3xX18xX124xX3xX2aax15d21xXexX3xXexX6xX20xX3xX5xXedxXa3xX3xX18xX2fxXexX3xXf5xX72xX3xX1x1235fxX3xXexX1xX1fxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax1576dxXdxX6exXexX1xX1acxX3xX271xX79xX7axXbxX4exX1b4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1acxX3xX26ex108d3xe0d3xXbxX4exX1b4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xX2aaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXf5xX15xX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX79xX2xX5cx10d61xeeb9xX6exX33exX7axX317xX33exX26exX7axX316xXexX33dxX33exX317xX271xX26exX5xX7axX115x12a3cxXbxX1bx1140bxX28xX9xX2xX271xX79xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX2ffxXdxX6exXexX1xX9xXaxX271xX79xX7axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26exX316xX317xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX71xX72xX3xX1xX2c8xX3xXexX1xX1fxX3xX15xX8bxXa3xX3xX15xX6xX20xX7dxX3xX1bxXdxX6xX3xX18xX81xX15xX1xX3xX214xX15xX1bxX3xXcxX28xX238xX15xX3xX209xX81xX15xX1xX3xX209xX2c8xX46xX3xX5xXedxXa3xX3xX18xX2fxXexX3xX7xX167xXa3xX3xX1xX9exX15xX3xX2xX3xXexX1fxX238xX15xX3xX7xX46xX3xXf5xX167xXdxX3xXexX28xX3dxX167xX4xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xe74exX15xX1bxX3xXcxX28xX238xX15xX3xX209xX81xX15xX1xX3xX209xX2c8xX46xX3xXebxXexX1xX214xX15xX3xX6bxX218xX6xX3xX6bxX106xXbxXf3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x112c2xX1acxX3x15114xX1bfxX1xXb9xX15xX1bxX3xX15xX8bxXa3xX3xXexX28xX3dxX167xX4xX7dxX3xX33dxX3xX7xXedxX46xX3xX18xX2fxXexX3xX15x1660axXa3xX3xX53xX3xX33dxX3xX15xX9exXdxX7dxX3xX1bxX2a6xXdxX3xX18xX3dxX106xX4xX3xXa3xX14xX20xX3xX1bxc19fxXexX3xX4xX1xX127xX20xX3xXex10e98xX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX15xXedxX20xX3xX7xX6xX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX32xX1xX14xX4xX3xX4x109e0xX3xX32xX1xXdxX3xXa3xX2fxXexX3xXa3xX2fxX20xX3xX15xX1bxXedxX20xX3xXa3xX167xXdxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX4exX46xX15xX1bxX115xX3xX1bfxX8bxXa3xX3xX15xX6xX20xX3xX7xX6xX1fxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX7dxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX11bxX1fxX20xX3xXf5xX1c1xX3xXa3xX2axXexX3xXexX1x140c6xX6xX7dxX3xX4xX1x11debxX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX2xX3xX2aaxX1fxX25xXdxX3xX5xXedxX3xX5xX95xX6xX3xX18xX124xX3xX4xX1xX53xX3xXf5xX1c1xX3xX15xX1xXedxX3xX1bxX2a6xX15xX3xX1bxXedxX15xX1bxX115xX3x1140axffe1xX15xX3xX4xX4cbxX3xXa3xX14xX20xX3xX4xXedxX20xX3xX4x14453xX6xX3xX1bxXdxX6xX3xX18xX81xX15xX1xX7dxX3xXexX214xXdxX3xXexX28xX6xX15xX1xX3xXexX1xX561xX3xX5xXedxXa3xX3xX18xX2fxXexX3xX5xX1fxX214xX15xX3xX18xX21xX3xX7xX167xXa3xX3xX4exX1fx13257xX15xX1bxX3xX1bxXdxX592xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX1xX2c8xX3xXexX1xX1fxfc7exX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2ffxXdxX6exXexX1xX1acxX3xX271xX79xX7axXbxX4exX1b4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1acxX3xX26exX316xX317xXbxX4exX1b4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xX2aaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXf5xX15xX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX79xX2xX5cxX33dxX33exX6exX33exX7axX317xX33exX26exX26exX33exXexX317xX7axX316xX79xX33dxX5xX7axX115xX350xXbxX1bxX353xX28xX9xX317xX26exX33dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX2ffxXdxX6exXexX1xX9xXaxX271xX79xX7axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26exX316xX317xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX444xX15xX1bxX3xXcxX28xX238xX15xX3xX209xX81xX15xX1xX3xX13xX1xXdxX42xX15xX3xX4x15a65xX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xX3xX18xX81xX15xX1xX3xXex14d67xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xXf5xXe1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX7xX6xX1fxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX7dxX3xX4xX1xX1fxX15dxX15xX3xX2aaxX39xX3xX5xXedxXa3xX3xX18xX2fxXexX3xXf5xX72xX3xX1xX2c8xX3xXexX1xX1fxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12x16465xX3xXexX1xX51dxX6xX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX2aaxXb3xX15xX3xX4xX127xX15xX1xX7dxX3xX1bxXdxX6xX3xX18xX81xX15xX1xX3xX214xX15xX1bxX3xXcxX28xX238xX15xX3xX209xX81xX15xX1xX3xX13xX1xXdxX42xX15xX3xX4xf60axX15xX1bxX3xX18xX6xX15xX1bxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xXf5xXe1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX7xX6xX1fxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX115xX3xc4bdxX1fxX6xX3xX32xX1xX214xX15xX1bxX3xX26axXexX3xX5xX238xX15xX3xX18xX2fxX1fxX3xXexX28xX6xX15xX1xX3xXexX3dxX3xXexX3dxX53xX15xX1bxX3xX18xX21xX3xX11bxX1fxX20xX42xXexX3xX18xX39xX15xX1xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX7dxX3xXf5xX72xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX18xX238xX1fxX3xXexXdxXb3xX15xX3xX15xXedxX20xX7dxX3xX214xX15xX1bxX3xX13xX1xXdxX42xX15xX3xX4xX769xX15xX1bxX3xX15xX1xX3dxX3xX2aaxXedxX3xX4xX46xX15xX3xX15xX214xX15xX1bxX3xX6exX76xX15xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX214xX15xX3xX18xX1c1xX1fxX3xXexX1xX2fxXa3xX3xXexX1xX26axX6xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX28xX39xX3xX4xX561xX6xX3xX4xX1xX561xX3xXexX28xX3dxX9exX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX115xX3x15b8exX4a5xX4xX3xX6exX6cbxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX15xX8bxXa3xX3xX15xX6xX20xX7dxX3xXexX1xX17axXdxX3xXexXdxX42xXexX3xXexX1xX2fxXexX3xXexX1xX3dxX17axX15xX1bxX7dxX3xX15xX1bxX3dxX17axXdxX3xX15xX214xX15xX1bxX3xX6exX76xX15xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX15xX1bxX8bxX15xX3xX15xX1bxX4aexX6xX3xX32xX39xXbxX3xXexX1xX17axXdxX3xX2aaxXe1xX15xX1xX3xX18xX127xX46xX3xX214xX15xX3xX15xXb3xX15xX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xX32xX1xX214xX15xX1bxX3xX4xX6xX46xX3xX15xX1xX3dxX3xX32xX56xX3xXf5xX2a6xX15xX1bxX3xX15xX1xX3dxX15xX1bxX3xXexX127xXdxX3xX15xX1xXb9xX15xX1bxX3xXf5xX6cbxX15xX1bxX3xX18xX124xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX7dxX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xXf5xXf6xX15xX3xX4xX6xX46xX3xX1xX9exX15xX3xX4xX14xX4xX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX32xX1xX14xX4xX7dxX3xXa3xfe64xXdxX3xX7xXedxX46xX3xX5xX95xX6xX3xX4xX769xX15xX1bxX3xX18xX127xXexX3xX4exX2fxXbxX3xX4exX523xX3xX33exX3xXexX127xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xXaxX55xX1xXdxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xXexX28xXb3xX15xX3xXa3xX2axXexX3xXexX1xX51dxX6xX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX7dxX3xX7xX1fxX592xXexX3xX11bxX1fxX14xX3xXexX28xX81xX15xX1xX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX4xX1xX46xX3xX18xX42xX15xX3xX5xX95xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX7dxX3xX4xX1xX95xX15xX1bxX3xXexX214xXdxX3xX32xX1xX214xX15xX1bxX3xXa3xX2fxXexX3xX15xX1xXdxX1c1xX1fxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXf5xXedxX3xX1bxXdxX4bxXdxX3xXbxX1xX4cbxX15xX1bxX3xX28xX2fxXexX3xX15xX1xXdxX1c1xX1fxX3xX4xX214xX15xX1bxX3xX7xd321xX4xX7dxX3xX15xX1xX2fxXexX3xX5xXedxX3xX53xX3xXexX1xX17axXdxX3xX18xXdxX21xXa3xX3xX79xX3xXf5xX72xX3xXa3xX6cbxX6xX3xX15xX592xXdxX3xX15xX1xX6xX1fxX3xXexX4aexX3xX5xX95xX6xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX18xX42xX15xX3xX1xX2c8xX3xXexX1xX1fxX115xX3xX1bfxX1xX17axX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX1bxX2a6xX15xX7dxX3xX4xX1xX95xX15xX1bxX3xXexX214xXdxX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX46xXedxX15xX3xX4xX1xX561xX3xX18xX2axX15xX1bxX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX32xX1xX76xX1fxX3xX5xXedxXa3xX3xX18xX2fxXexX3xX18xX21xX3xX4exX1fxX592xX15xX1bxX3xX1bxXdxX592xX15xX1bxX3xX18xX95xX15xX1bxX3xX5xX39xX4xX1xX3xXexX1xX17axXdxX3xXf5xX72xX5a5xX3xX1a6xX3xX214xX15xX1bxX3xX13xX1xXdxX42xX15xX3xXbxX1xX2fxX15xX3xX32xX1xX53xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX46bxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2ffxXdxX6exXexX1xX1acxX3xX271xX79xX7axXbxX4exX1b4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1acxX3xX26exX316xX317xXbxX4exX1b4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xX2aaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXf5xX15xX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX79xX2xX5cxX33dxX33exX6exX33exX7axX317xX33exX33dxX33exX7axXexX33dxX33dx1385fxX7axX317xX5xX7axX115xX350xXbxX1bxX353xX28xX9xX2xX33exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX2ffxXdxX6exXexX1xX9xXaxX271xX79xX7axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26exX316xX317xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX1a6xX6xX5xXdxX1bxX15xX1acxX3xX350xX1fxX7xXexXdx163d6xX20xX1b4xXaxX12xXcxX28xXb3xX15xX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX7dxX3xX2aaxXedxX3xX4xX46xX15xX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xX3xX18xX6xX15xX1bxX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xXa3xX214xX3xX1xX81xX15xX1xX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX5xX95xX6xX3xX71xXdxX10xXexc8cdxX6xXbxX7dxX3xX1xX3dxX167xX15xX1bxX3xXexX167xXdxX3xX5xXdxXb3xX15xX3xX32xX42xXexX3xXf5xX167xXdxX3xX6exX46xX6xX15xX1xX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX115xX3xXcxX28xX46xX15xX1bxX3xX4bxX15xX1xX1acxX3xX0xX10xXa3xX12xX13xX14xX15xX3xX2aaxX2axX3xX15xX214xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1bxXdxX14xX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xXexX28xXb3xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX6bxX218xX6xX3xX6bxX106xXbxX3xXexX28xX3dxX167xX4xX3xX32xX1xXdxX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX115xX0xX5cxX10xXa3xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xXcxX28xX3dxX53xX15xX1bxX3xXexX1xX214xX15xX3xX6bxX218xX6xX3xX6bxX106xXbxX3xXcxX28xX238xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6bxX1fxX20xX7dxX3xXexX28xX3dxX167xX4xX3xX18xX76xX20xX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX19xX15xX1bxX3xXa3xX6xX15xX1xX3xXa3xX95xX15xX7dxX3xX32xX1xX214xX15xX1bxX3xX5xXdxX1c1xX15xX3xXf5xX6cbxX15xX1bxX7dxX3xX5xXdxX1c1xX15xX3xXexX1xX51dxX6xX7dxX3xX1xXe1xX3xXexX1xX592xX15xX1bxX3xX18xX3dxX17axX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xX46xX3xXexX1xX214xX15xX1bxX7dxX3xXa3xX3dxX9exX15xX1bxX3xXexX1xX46xX14xXexX3xX15xX3dxX167xX4xX3xX32xX1xX214xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX6d9xX15xX3xX5xX106xXdxc6e9xX3xX551xX6xX1fxX3xX15xX1xXdxX1c1xX1fxX3xX15xX959xX3xX5xX10axX4xX7dxX3xX4xX6cbxX15xX1bxX3xXf5xX167xXdxX3xX7xX10axX3xX1xX959xX3xXexX28xX106xX3xXexX26axX4xX1xX3xX4xX10axX4xX3xX4xX561xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX2fxXbxX7dxX3xX15xX1bxXedxX15xX1xX7dxX3xXexX28xX3dxX167xX4xX3xX32xX1xXdxX3xX4exX1fxX592xX15xX1bxX3xX1bxXdxX592xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX7dxX3xXexX1xX214xX15xX3xX18xX124xX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX32xX42xX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX4exX1fxX592xX15xX1bxX3xX4xX218xX15xX3xX271xXb6dxX3xXexX1xX51dxX6xX1b4xX3xXexX1xX51dxX6xX3xX5xX167xX15xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX4xX4cbxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX26exX115xX79xX79xX26exX3xXa3xX0xX7xX1fxXbxX12xX79xX0xX5cxX7xX1fxXbxX12xX7dxX3xXexX1xX51dxX6xX3xX15xX1xceabxX3xX15xX1xX2fxXexX3xX26exX7axX7axX3xXa3xX0xX7xX1fxXbxX12xX79xX0xX5cxX7xX1fxXbxX12xX115xX3xX209xX4a5xX4xX3xX2aaxXdxXe1xXexX7dxX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX3dxX106xX4xX3xX4xX4bxXdxX3xXexX127xX46xX3xX2aaxX48bxX15xX1bxX3xXbxX1xX34xX15xX1bxX7dxX3xX1xXe1xX3xXexX1xX592xX15xX1bxX3xX32xXb3xX15xX1xX3xXexX3dxX167xXdxX7dxX3xX18xX3dxX17axX15xX1bxX3xX15xX2axXdxX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX18xX3dxX106xX4xX3xX18xX238xX1fxX3xXexX3dxX3xX15xX76xX15xX1bxX3xX4xX2fxXbxX7dxX3xXexX127xX46xX3xXexX1xX1fxX6d9xX15xX3xX5xX106xXdxX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX115xX3xX13xX6cbxX15xX1bxX3xXf5xX167xXdxX3xX14xXbxX3xX6exX72xX15xX1bxX3xX1bxXdxX592xX15xX1bxX3xXa3xX167xXdxX7dxX3xXa2cxX15xX1bxX3xX6exX72xX15xX1bxX3xXexXdxX42xX15xX3xX2aaxX2axX3xX32xX1xX46xX6xX3xX1xX2a6xX4xX3xX32x10c47xX3xXexX1xX1fxX6d9xXexX7dxX3xX18xX238xX1fxX3xXexX3dxX3xXexX1xX76xXa3xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX15xXb3xX15xX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xX53xX3xXf5xX6cbxX15xX1bxX3xX18xX124xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX4xX6xX46xX3xX1xX9exX15xX3xX2aaxX81xX15xX1xX3xX11bxX1fxX76xX15xX3xX4xX1xX1fxX15xX1bxX3xX2xX7axd2bbxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2ffxXdxX6exXexX1xX1acxX3xX271xX79xX7axXbxX4exX1b4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1acxX3xX26exX316xX317xXbxX4exX1b4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xX2aaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXf5xX15xX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX79xX2xX5cxX33dxX33exX6exX33exX7axX317xX316xX79xX33exX316xXexX271xX317xX79xX26exXb6dxX5xX7axX115xX350xXbxX1bxX353xX28xX9xX271xX33exX271xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX2ffxXdxX6exXexX1xX9xXaxX271xX79xX7axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26exX316xX317xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX71xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX33exX7dxX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xX3xX7xde06xX3xXexXdxX42xXbxX3xXexX72xX4xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xXexX127xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX214xX15xX3xX551xX6xX3xe9c0xX14xX3xXf5xXedxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX551xX9exX15xX3xXf5xX167xXdxX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX1bxX238xX15xX3xX26exX7axX3xX1xX6xX115xX3xXcxX28xX46xX15xX1bxX3xX4bxX15xX1xX1acxX3xX111dxX124xX3xX0xX10xXa3xX12xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xX3xX28xX6xX3xX11bxX1fxX76xX15xX3xXbxX1xX14xX3xX2aaxX17axX3xXf5xX6cbxX15xX1bxX3xX2aaxX17axX3xXexX1xX51dxX6xX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX115xX0xX5cxX10xXa3xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12x13a36xX1xX4cbxX3xX13xX1xX561xX3xXexX39xX4xX1xX3x14c3exX195xX1bfxc811xX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xX3xXcxX28xX238xX15xX3xX1bfxX1bxX2a6xX4xX3xX55xX26axX15xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX46bxX1acxX3xXaxX79exX1fxX6xX15xX3xXexX28xX2a6xX15xX1bxX3xX1xX9exX15xX3xX4xX4bxX3xX5xXedxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX214xX15xX1bxX3xX4xX1xX523xX3xXexX1xX1fxX20xX42xXexX3xXbxX1xX72xX4xX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX46xXedxX15xX3xX2aaxXedxX3xX4xX46xX15xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX214xX15xX3xX6bxX218xX6xX3xX6bxX106xXbxX3xXa3xXedxX3xX4xX218xX15xX3xXexX127xX46xX3xX18xX2axX15xX1bxX3xX5xX10axX4xX3xX18xX21xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX214xX15xX3xX4xX218xX15xX3xX5xX127xXdxX3xXexX4aexX15xX1bxX3xX2aaxX3dxX167xX4xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX5xX2axX3xXexX28xX81xX15xX1xX3xX6exX19xX15xX3xX18xXdxX1c1xX15xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xX51dxX6xX7dxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexX167xXdxX115xX3xXcxX28xX46xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX33exX7dxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX214xX15xX3xX551xX6xX3xX111dxX14xX3xXf5xXedxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX551xX9exX15xX3xX7xX10edxX3xXexXdxX42xX15xX3xX1xXedxX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xXf5xX167xXdxX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX1bxX238xX15xX3xX26exX7axX3xX1xX6xX7dxX3xXbxX1xX2fxX15xX3xX18xX2fxX1fxX3xX18xX42xX15xX3xX15xX8bxXa3xX3xX79xX7axX79xX26exX7dxX3xXexX46xXedxX15xX3xX2aaxX2axX3xX316xX7axX33exX3xX1xX6xX3xX5xX95xX6xX3xX4xX561xX6xX3xX4exX124xX3xX7xX10edxX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX5xX2axX3xXexX28xX81xX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX5a5xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX1a6xX6xX5xXdxX1bxX15xX1acxX3xX4xX10xX15xXexX10xX28xX1b4xXaxX12xX0xX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xXcxX127xX46xX3xX18xXedxX3xX4xX1xX46xX3xX4xX1fxX2axX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXa3xX127xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xXexX28xXb3xX15xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xX0xX5cxX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xXcxX28xXdxX21xX15xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXa3xX214xX3xX1xX81xX15xX1xX3xXbxX1xX14xX3xX214xX3xXexX1xX51dxX6xX3xX15xX1xXe96xX3xX1xX81xX15xX1xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX214xX3xXexX1xX51dxX6xX3xX5xX167xX15xX3xXexX4aexX3xX15xX8bxXa3xX3xX79xX7axX79xX7axX7dxX3xX18xX42xX15xX3xX15xX6xX20xX7dxX3xXexX46xXedxX15xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xX3xX18xX124xX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xX18xX3dxX106xX4xX3xX316xX26exX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xXexX127xXdxX3xX2xX79xX3xX4exX124xX3xXf5xX167xXdxX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX1xX9exX15xX3xX33exXb6dxX33dxX3xX1xX6xX115xX3xXcxX28xX46xX15xX1bxX3xX18xX4cbxX7dxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX7dxX3xX28xXdxXb3xX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX214xX15xX3xX6bxX218xX6xX3xX6bxX106xXbxX7dxX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xX3xX5xXedxX3xX18xX39xX6xX3xXbxX1xX3dxX9exX15xX1bxX3xXexXdxXb3xX15xX3xXbxX1xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX42xXexX3xX1xX106xXbxX3xXf5xX167xXdxX3xXbxX1xX14xX3xX214xX3xXexX1xX51dxX6xX3xX15xX1xXe96xX3xX1xX81xX15xX1xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX214xX3xXexX1xX51dxX6xX3xX5xX167xX15xX3xX1bxX2b5xX15xX3xXf5xX167xXdxX3xX4xX2fxXbxX3xX5xX127xXdxX3xX1bxXdxX2fxX20xX3xX4xX1xXa2cxX15xX1bxX3xX15xX1xX6d9xX15xX3xX11bxX1fxX20xX1c1xX15xX3xX7xX51dxX3xX6exX72xX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX4xX1xX46xX3xX15xX1bxX3dxX17axXdxX3xX6exX76xX15xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2ffxXdxX6exXexX1xX1acxX3xX271xX79xX7axXbxX4exX1b4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1acxX3xX26exX316xX317xXbxX4exX1b4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xX2aaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXf5xX15xX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX79xX2xX5cxX33dxX33exX6exX33exX7axX317xX316xX33exX26exX271xXexX317xX33dxX26exX317xXb6dxX5xX7axX115xX350xXbxX1bxX353xX28xX9xX317xXb6dxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX2ffxXdxX6exXexX1xX9xXaxX271xX79xX7axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26exX316xX317xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xXcxX1xX214xX15xX3xXcxXdxX42xX15xX3xXcxX1xXedxX15xX1xX7dxX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX55xX1xX6xX15xX1bxX3xX18xX124xX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX5xX95xX6xX3xX4exX1fxX76xX15xX7dxX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xX4xX6xX46xX3xX1xX9exX15xX3xX7xX46xX3xXf5xX167xXdxX3xXa3xX4a5xXexX3xX2aaxX48bxX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX15xX1bxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX55xX42xXexX3xX11bxX1fxX4bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xXexX1xX10axX4xX3xXexX42xX3xX53xX3xX4xX14xX4xX3xX18xX39xX6xX3xXbxX1xX3dxX9exX15xX1bxX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX3xX4xX1xX46xX3xXexX1xX2fxX20xX7dxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX7dxX3xX15xX1xX2fxXexX3xX5xXedxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX18xX124xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX7dxX3xXexX4aexX3xX18xX4cbxX3xXexX127xX46xX3xX18xXedxX3xX18xX21xX3xXexX46xXedxX15xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xXexXdxX42xXbxX3xXexX72xX4xX3xX5xX2axX3xXexX28xX81xX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xXexX28xXb3xX15xX3xX6exXdxXe1xX15xX3xX28xX2axX15xX1bxX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexX167xXdxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX214xX15xX1bxX3xXcxX214xX3xX874xXdxX15xX1xX3x14e4cxXedxX15xX1xX3xX1a6xX3xXcxX28xX3dxX53xX15xX1bxX3xXexX1xX214xX15xX3xXcxXdxX42xX15xX3xXcxX1xXedxX15xX1xX7dxX3xX4exX124xX3xX55xX56xX3xX55xX1xX6xX15xX1bxX1acxX3xX46exX55xX42xXexX3xX11bxX1fxX4bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX15xX8bxXa3xX3xX15xX6xX20xX3xX4xX561xX6xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xX4xX6xX46xX3xX1xX9exX15xX3xX2aaxX81xX15xX1xX3xX11bxX1fxX76xX15xX3xX4xX1xX1fxX15xX1bxX3xX4xX561xX6xX3xXexX1xX214xX15xX3xX18xX124xX3xXexX127xX46xX3xX18xX2axX15xX1bxX3xX5xX10axX4xX3xX18xX21xX3xX15xX1bxX3dxX17axXdxX3xX6exX76xX15xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX214xX15xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX6d9xX15xX7dxX3xXexX4aexX15xX1bxX3xX2aaxX3dxX167xX4xX3xXexX28xXdxX21xX15xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xXf5xX167xXdxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX2xX7axX3xX1xX6xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX33exX115xX3xX551xX6xX1fxX3xX32xX1xXdxX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX1bxXdxX10xX46xX3xX4xX2fxX20xX3xX5xX95xX6xX3xX1xX2c8xX3xXexX1xX1fxX3xX15xX8bxXa3xX3xX15xX6xX20xX7dxX3xX4xX1xX95xX15xX1bxX3xXexX214xXdxX3xX7xX10edxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xXexX28xXdxX21xX15xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1fxX20xXb3xX15xX3xXexX28xX1fxX20xX1c1xX15xX7dxX3xXf5xX6d9xX15xX3xX18xX2axX15xX1bxX3xX18xX21xX3xXexX4aexX15xX1bxX3xX2aaxX3dxX167xX4xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xXa3xX72xX4xX3xXexXdxXb3xX1fxX3xX1xX46xXedxX15xX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexXaxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2ffxXdxX6exXexX1xX1acxX3xX271xX79xX7axXbxX4exX1b4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1acxX3xX26exX316xX317xXbxX4exX1b4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX115xX2aaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXf5xX15xX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX79xX2xX5cxX33dxX33exX6exX33exX7axX317xX316xX26exX2xX79xXexX26exX2xX26exX33dxX316xX5xX7axX115xX350xXbxX1bxX353xX28xX9xX2xX2xX33dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX2ffxXdxX6exXexX1xX9xXaxX271xX79xX7axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26exX316xX317xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xX316xX26exX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xXf5xX167xXdxX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX1xX9exX15xX3xX33exXb6dxX33dxX3xX1xX6xX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX18xX3dxX106xX4xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX15xX8bxXa3xX3xX79xX7axX79xX79xX3xX5xXedxX3xXexXdxX1c1xX15xX3xX18xX1c1xX3xX18xX21xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xXexX28xXb3xX15xX3xX6exXdxXe1xX15xX3xX28xX2axX15xX1bxX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexX167xXdxX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX2aaxX5xX46xX4xX32xX11bxX1fxX46xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX28xXdxX4xX1xX6exX6xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX1a6xX6xX5xXdxX1bxX15xX1acxX3xX350xX1fxX7xXexXdxXc18xX20xX1b4xXaxX12xX71xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX3xXexX1xX17axXdxX3xXexXdxX42xXexX3xX6exXdxfb9fxX15xX3xX2aaxXdxX42xX15xX3xXexX1xX2fxXexX3xXexX1xX3dxX17axX15xX1bxX7dxX3xX4bxX15xX1xX3xX1xX3dxX53xX15xX1bxX3xX18xX42xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX28xX3dxX53xX15xX1bxX7dxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX28xXdxX21xX15xX3xXf5xXedxX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xX5xX95xX6xX3xXexX28xXb3xX15xX3xX18xX39xX6xX3xX2aaxXedxX15xX3xXexX46xXedxX15xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xX1a6xX3xX4xX1xX523xX3xX18xX127xXexX3xX32xX1xX46xX4bxX15xX1bxX3xX26exX79xX3xXexX127xX5cxX1xX6xX7dxX3xX1bxXdxX4bxXa3xX3xX33exX3xXexX127xX5cxX1xX6xX3xX7xX46xX3xXf5xX167xXdxX3xXf5xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX2xX115xX3xXcxX1fxX20xX3xX15xX1xXdxXb3xX15xX7dxX3xXexX1xX10xX46xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1bxXdxX14xX3xX4xX561xX6xX3xX11a7xX1xX218xX15xX1bxX3xX1bfxX1bfxfce8xX11a7xXcxX1bfxXcxX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX7dxX3xX5xX95xX6xX3xX1bxXdxX10xX46xX3xXexX28xX19xX15xX1bxX3xXexX28xXb3xX15xX3xX15xX1xXb9xX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xX4xX4cbxX3xX15xX8bxX15xX1bxX3xX7xX1fxX2fxXexX3xX4xX6xX46xX3xX1xX9exX15xX3xX1bxX238xX15xX3xX26exXfc3xX3xX7xX46xX3xXf5xX167xXdxX3xXa3xX4a5xXexX3xX2aaxX48bxX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX15xX1bxX3xX4xX561xX6xX3xXexX46xXedxX15xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX46xX6exX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX1a6xX6xX5xXdxX1bxX15xX1acxX3xX350xX1fxX7xXexXdxXc18xX20xX1b4xXaxX12xXcxX28xXb3xX15xX3xX4xX9exX3xX7xX53xX3xX15xX1xXb9xX15xX1bxX3xX32xX42xXexX3xX11bxX1fxX4bxX3xX2aaxX3dxX167xX4xX3xX18xX238xX1fxX7dxX3xXexX1xX17axXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xXexX167xXdxX7dxX3xX11b4xX195xX1bfxX11b7xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xXexXdxX42xXbxX3xXexX72xX4xX3xX4xX1xX523xX3xX18xX127xX46xX3xX4xX14xX4xX3xX4exX124xX3xX18xX15dxX20xX3xXa3xX127xX15xX1xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX55xX42xX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX7xX592xX3xX26exX33exX317xX5cxX55xX6bxX1a6xX11b4xX195xX1bfxX11b7xX3xX15xX1bxXedxX20xX3xX2xX316xX5cxX316xX5cxX79xX7axX79xX79xX3xX4xX561xX6xX3xX11b4xX195xX1bfxX11b7xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xXf5xX1c1xX3xXexX28xXdxX21xX15xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX7dxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xXexX1xX10xX46xX3xX1bfxX1bxX1xX39xX3xX11bxX1fxX20xX42xXexX3xX7xX592xX3xX7axX33dxX1a6xX1bfxX79exX5cxXcxX11b4xX3xX15xX1bxXedxX20xX3xX2xX271xX5cxX2xX2xX5cxX79xX7axX79xX2xX3xX4xX561xX6xX3xX195xX6xX15xX3xX13xX1xX2fxXbxX3xX1xXedxX15xX1xX3xX209xX4bxX15xX1bxX3xX2aaxX2axX3xXexX523xX15xX1xX115xX3xX11b7xX10axX3xX32xXdxX42xX15xX7dxX3xX4xX1fxX592xXdxX3xXf5xX72xX3xX1xX2c8xX3xXexX1xX1fxX3xX79xX7axX79xX79xX3xX7xX10edxX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xXa3xX167xXdxX3xXexX127xXdxX3xXb6dxX3xXf5xX6cbxX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX2axX4xX3xX317xX3xX4exX124xX3xXebxX55xX56xX3xX11a7xX1xX46xX15xX1bxX7dxX3xX55xX56xX3xX195xX2b5xX4xX7dxX3xX55xX56xX3xX111dxX1fxX76xX15xX7dxX3xX55xX56xX3xXc7axXdxX6xX15xX1bxX7dxX3xX55xX56xX3xX11a7xX1xX95xX7dxX3xX55xX56xX3xXcxX1xX2a6xX7dxX3xX55xX56xX3xX71xX8bxX15xXf3xX3xXf5xX167xXdxX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX32xX1xX46xX4bxX15xX1bxX3xX33exX316xX316xX3xX1xX6xX1b4xX3xXexXdxX42xX15xX3xXexX167xXdxX3xXexX4aexX15xX1bxX3xX2aaxX3dxX167xX4xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xXa3xX72xX4xX3xXexXdxXb3xX1fxX3xX32xX42xX3xX1xX46xX127xX4xX1xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xX46xX127xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX1a6xX79xX7axX79xX26exX3xX4xX561xX6xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xX5xXedxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xXexX1xXedxX15xX1xX3xX4xX214xX15xX1bxX3xX26exX33exX3xXf5xX6cbxX15xX1bxX3xXexX127xXdxX3xX2xX7axX3xX4exX124xX3xXf5xX167xXdxX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX2xX115xXb6dxX26exX7axX3xX1xX6xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1fxXexX1xX46xX28xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4exXexX1a6xX6xX5xXdxX1bxX15xX1acxX3xX28xXdxX1bxX1xXexX1b4xXaxX12xX0xX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xXcxX28xX3dxX53xX15xX1bxX3xXbxX1xX218xX15xX1bxX3xX1bfxX1bfxX1d16xX11a7xXcxX1bfxXcxX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xX3xXcxX28xX238xX15xX3xX195xX14xX3xXcxX46xXedxX15xX0xX5cxX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xX5cxX6exXdxXf5xX12xX0xX5cxX2aaxX5xX46xX4xX32xX11bxX1fxX46xXexX10xX12xX0xX6exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX28xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a6xXexX1xX1fxXa3xX2aaxX1a6xX6xX15xX6exX1a6xX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15dxXa3xX3xX111dxX1fxX20xXb3xX15xX3xX18xX15dxX20xX3xXa3xX127xX15xX1xX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX7dxX3xXexX26axX4xX1xX3xXexX72xX7dxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX5xX238xX15xX3xX33exXaxX3xX1xX28xX10xXc18xX9xXaxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX5cxX4xX6xXa3xX1a6xX4exX1fxX20xX10xX15xX1a6xX6exX6xX20xX1a6xXa3xX6xX15xX1xX1a6xXexX6xXbxX1a6xXexX28xX1fxX15xX1bxX1a6xXexXdxX4xX1xX1a6xXexX1fxX1a6xX4xX1xX1fxX20xX10xX15xX1a6xX6exX46xXdxX1a6xX28xX1fxX46xX15xX1bxX1a6xX6exX6xXexX1a6xX5xX6xX15xX1a6xX33exX5cxX79xX33exX2xX79xX79xX271xX115xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxXa3xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX79xX7axX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX2xX316xX316xX5cxX2xX2xX317xX6exX316xX2xX7axX79xX7axX33exX2xXexX33exX33exX26exX26exX317xX5xX7axX115xX350xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXf5xX12xX0xX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15dxXa3xX3xX111dxX1fxX20xXb3xX15xX3xX18xX15dxX20xX3xXa3xX127xX15xX1xX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX7dxX3xXexX26axX4xX1xX3xXexX72xX7dxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX5xX238xX15xX3xX33exXaxX3xX1xX28xX10xXc18xX9xXaxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX5cxX4xX6xXa3xX1a6xX4exX1fxX20xX10xX15xX1a6xX6exX6xX20xX1a6xXa3xX6xX15xX1xX1a6xXexX6xXbxX1a6xXexX28xX1fxX15xX1bxX1a6xXexXdxX4xX1xX1a6xXexX1fxX1a6xX4xX1xX1fxX20xX10xX15xX1a6xX6exX46xXdxX1a6xX28xX1fxX46xX15xX1bxX1a6xX6exX6xXexX1a6xX5xX6xX15xX1a6xX33exX5cxX79xX33exX2xX79xX79xX271xX115xX1xXexXa3xXaxX12xX13xX15dxXa3xX3xX111dxX1fxX20xXb3xX15xX3xX18xX15dxX20xX3xXa3xX127xX15xX1xX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX7dxX3xXexX26axX4xX1xX3xXexX72xX7dxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX5xX238xX15xX3xX33exX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX6bxX1fxX20xXe1xX15xX3xX13xX15dxXa3xX3xX111dxX1fxX20xXb3xX15xX3xXebxX6bxXedxX3xXcxXf0xX15xX1xXf3xX3xXbxX1xX2fxX15xX3xX18xX2fxX1fxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xX46xX127xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX1a6xX79xX7axX33exX7axX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX7dxX3xXexX26axX4xX1xX3xXexX72xX7dxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX5xX238xX15xX3xX33exX3xX18xX127xXexX3xX26exX7axXfc3xX3xXexX25xX15xX1bxX3xX6exXdxXe1xX15xX3xXexX26axX4xX1xX3xX18xX2fxXexX3xX15xX214xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX3xXexX46xXedxX15xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xX18xX21xX3xXexXdxX42xX15xX3xXexX167xXdxX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xX4xX14xX4xX3xXa3xX214xX3xX1xX81xX15xX1xX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX15xX214xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX3xX1xXedxX15xX1bxX3xX1xX4cbxX6xX3xX4xX4cbxX3xX1bxXdxX14xX3xXexX28xX39xX3xX32xXdxX15xX1xX3xXexX42xX3xX4xX6xX46xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXf5xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX127xX4xX1xX3xX6bxXedxX3xX6exX19xX15xX3xX7xXa2cxX4xX3xX4xX4bxXdxX3xXexX127xX46xX7dxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xXaxX3xX1xX28xX10xXc18xX9xXaxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX5cxXexX1xX6xX4xX1xX1a6xX1xX6xX1a6xX6exX46xX15xX1a6xX7xX1fxX4xX1a6xX4xX6xXdxX1a6xXexX6xX46xX1a6xXexX6xXbxX1a6xXexX28xX1fxX15xX1bxX1a6xX28xX1fxX46xX15xX1bxX1a6xX6exX6xXexX1a6xX4exX6xX20xX1a6xX6exX1fxX15xX1bxX1a6xX4xX6xX15xX1xX1a6xX6exX46xX15xX1bxX1a6xX5xX46xX15xX5cxX79xX79xX317xX317xX26exX79xX115xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxXa3xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX79xX7axX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX7axXb6dxX5cxX2xX33exX2xX6exX26exX7axX26exX316xX26exX7axX316xXexX2xX2xX79xX79xX316xX5xX7axX115xX350xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXf5xX12xX0xX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX127xX4xX1xX3xX6bxXedxX3xX6exX19xX15xX3xX7xXa2cxX4xX3xX4xX4bxXdxX3xXexX127xX46xX7dxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xXaxX3xX1xX28xX10xXc18xX9xXaxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX5cxXexX1xX6xX4xX1xX1a6xX1xX6xX1a6xX6exX46xX15xX1a6xX7xX1fxX4xX1a6xX4xX6xXdxX1a6xXexX6xX46xX1a6xXexX6xXbxX1a6xXexX28xX1fxX15xX1bxX1a6xX28xX1fxX46xX15xX1bxX1a6xX6exX6xXexX1a6xX4exX6xX20xX1a6xX6exX1fxX15xX1bxX1a6xX4xX6xX15xX1xX1a6xX6exX46xX15xX1bxX1a6xX5xX46xX15xX5cxX79xX79xX317xX317xX26exX79xX115xX1xXexXa3xXaxX12xXcxX1xX127xX4xX1xX3xX6bxXedxX3xX6exX19xX15xX3xX7xXa2cxX4xX3xX4xX4bxXdxX3xXexX127xX46xX7dxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX79xX2xX3xX4exX124xX7dxX3xXexX1xX39xX3xXexX28xX2fxX15xX3xX4xX561xX6xX3xX1xX1fxX20xXe1xX15xX3xXcxX1xX127xX4xX1xX3xX6bxXedxX3xX18xX6xX15xX1bxX3xXexX26axX4xX1xX3xX4xX10axX4xX3xX4xX4bxXdxX3xXexX127xX46xX3xX15xX76xX15xX1bxX3xX4xX6xX46xX3xX4xX1xX2fxXexX3xX5xX3dxX106xX15xX1bxX7dxX3xXexX6d9xXbxX3xXexX28xX1fxX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX4exX76xX20xX3xX6exX10axX15xX1bxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX167xX15xX3xXf5xX167xXdxX3xX11bxX1fxX20xX3xXa3xX214xX3xX316xX26exX7axX3xX1xX6xX3xX15xX1xX48bxXa3xX3xX18xX127xXexX3xXa3xX72xX4xX3xXexXdxXb3xX1fxX3xX4xX561xX6xX3xX15xX8bxXa3xX3xX79xX7axX79xX79xX3xXexX1xX10xX46xX3xXbxX1xX3dxX9exX15xX1bxX3xX14xX15xX3xX18xX124xX3xX18xX3dxX106xX4xX3xX11b4xX195xX1bfxX11b7xX3xXexX523xX15xX1xX3xX6bxXedxX3xXcxXf0xX15xX1xX3xXbxX1xXb3xX3xX6exX1fxX20xXe1xXexX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXf5xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bfxX214xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX3xXa3xX53xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX51dxX6xX3xX5xX167xX15xXaxX3xX1xX28xX10xXc18xX9xXaxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX1a6xXa3xX46xX1a6xX4xX6xX15xX1xX1a6xX4xX1fxX6xX1a6xX5xX46xX15xX5cxX79xX79xX33dxX271xX26exX271xX115xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX1bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxXa3xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX79xX7axX5cxX15xX10xX2ffxX7xX5cxX79xX79xX7axX26exX5cxX33dxX271xX6exX33exX2xX79xX33exX2xX79xX79xXexXb6dxX33dxX26exX271xX316xX5xX7axX115xX2aaxXa3xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX32xX1xX34xX15xX1bxX3xX18xX39xX15xX1xX3xX3dxX1fxX3xXexX1xX42xX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX53xX3xX55xX56xX3xX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXf5xX12xX0xX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bfxX214xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX3xXa3xX53xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX51dxX6xX3xX5xX167xX15xXaxX3xX1xX28xX10xXc18xX9xXaxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX5cxX15xX46xX15xX1bxX1a6xX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX1a6xXa3xX46xX1a6xX4xX6xX15xX1xX1a6xX4xX1fxX6xX1a6xX5xX46xX15xX5cxX79xX79xX33dxX271xX26exX271xX115xX1xXexXa3xXaxX12xX1bfxX214xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdxXe1xXbxX3xXa3xX53xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX51dxX6xX3xX5xX167xX15xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX28xX46xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX71xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX5xX1fxX214xX15xX3xX4xX4cbxX3x143e8xX3xX15xX1bxX1xXf0xX6xX3xX11bxX1fxX6xX15xX3xXexX28xX2a6xX15xX1bxX3xX18xX592xXdxX3xXf5xX167xXdxX3xX2aaxXedxX3xX4xX46xX15xX3xX15xX214xX15xX1bxX3xX6exX76xX15xX3xX6bxXedxX3xXcxXf0xX15xX1xX7dxX3xX2aaxX53xXdxX3xX18xX4cbxX3xX5xXedxX3xXf5xX72xX3xX4xX1xX26axX15xX1xX3xX15xX1xX2fxXexX3xXexX28xX46xX15xX1bxX3xX15xX8bxXa3xX115xX3xX71xX72xX3xX4exX1fxX76xX15xX3xX79xX7axX79xX79xX7dxX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX6xX15xX1bxX3xX46exX4xX10axX6xX3xXa3xX81xX15xX1xX5a5xX3xX4xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX18xX25xXdxX7dxX3xXexX26axX4xX1xX3xXexX72xX3xX28xX1fxX2axX15xX1bxX3xX18xX2fxXexX3xX18xX21xX3xX1xX3dxX167xX15xX1bxX3xX18xX42xX15xX3xX15xX1c1xX15xX3xX7xX4bxX15xX3xX4exX1fxX2fxXexX3xX5xX167xX15xX115xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXf5xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX1fxX5xX12xX0xX6exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXf5xX12xX0xX5cxX6exXdxXf5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX1fxXexX1xX46xX28xXaxX12xX71xX769xX3xX6bxX1fxX20xX1c1xX15xX0xX5cxXbxX12
Vũ Huyền