Tập đoàn Mỹ bị phạt 2,7 triệu USD do vi phạm lệnh cấm vận Cuba
Tập đoàn đa quốc gia GE đã chấp nhận thanh toán 2,7 triệu USD thay mặt cho 3 công ty con gồm Getsco Technical Services, Bentley Nevada và GE Betz.
fda9x10400x12a42x12d87x1040bx11fb9x13245x12135xfed6xX7x15b8cx18649x16bd6x1163ax13efex18bc9xX5x14ff5xXax102c0x160c8xX10x1377bxX10x154ecxX6xX5xX3x10df5xX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3x15962x151b3xX3xXbxX1x139a2xXexX3x16048x18922x18cabxX3xXexX17xXdxffd1x12fcfxX3x14e0cx137bfx12aacxX3x14627x18aa4xX3x12121xXdxX3xXbxX1xX29x1421fxX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4x13775xX43xX3xX3dx15dacxX15xX3x17208xX34xX24xX6xX0x186aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1450dxX10xX6xX3axXaxX12xXcxX4fxXbxX3x1140fxX3bx14da1xX15xX3xX70xX6xX3x12e0exX34x107fexX4xX3x13fbdxXdxX6xX3xX13xX1bxX3xX70x10b1fxX3xX4xX1xX4bxXbxX3xX15xX1xX4fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3bx17bb5xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX6x168bdxX3xX43x18790xXexX3xX4xX1xX3bxX3x1716cxX3xX4x1323exX15xX7dxX3xXexXadxX3xX4xX3bxX15xX3xX7dx12a02xX43xX3xX13xX10xXexX7xX4xX3bxX3xXcxX10xX4xX1xX15xXdxX4xX6xX5xX3xX37xX10xX17xX3dxXdxX4xX10xX7xX2dxX3x14b20xX10xX15xXexX5xX10xXadxX3x12b52xX10xX3dxX6xX3axX6xX3xX3dxX72xX3xX13xX1bxX3xXe4xX10xXex17729x13895xX0xX57xXbxX12xX0xX3axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX10xXexX6xXdxX5xX7x15b43xX115xX7xX34xX43xX43xX6xX17xXadxX3xX4xX43xX7x18d42xX3axX10xX7xX4xX3xXbxX52xX10xX15xXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX43xX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX15xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXax170fcxXdxX3axXexX1x17b6cxX3x11951xX2x1202axXbx1247ax184f3xX3xX1xX10xXdxX7dxX1xXexX152xX3x14fffxX154xX2xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX57xX57xXdxXfdxX24xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfdxX3dxX15xX57xX15xX10xX14dxX7xX57xX2x10bcfxXb7xX18cxX57xX2x1729bx106fcxX3axXb7xX2xX191xXb7xX2xX191xX18cxXexX2cxX156xX2cxX2cxX5xX156xX122xX191xX2cxX2xX191xX7dxX10xXfdx13f61xXbxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX52xX34xX24xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xX3axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX10xXexX6xXdxX5xX7xX115xX115xX7xX34xX43xX43xX6xX17xXadxX3xX4xX43xX7xX122xX3axX10xX7xX4xXaxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX3bxX15xXaxX12xXcxX4fxXbxX3xX70xX3bxX72xX15xX3xX13xX1bxXfdxX3x1760bxXecxX7dxX34xXc6xX15xX152xX3xX6x159ecxX17xXdxX4xX6xX15xX5xX10xX6xX3axX10xX17xX7xX1xXdxXbxXfdxX4xX3bxXfdxX34x170f6x106bcxX0xX57xXbxX12xX0xX3axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX10xXexX6xXdxX5xX7xX115xX115xX7xX34xX43xX43xX6xX17xXadxX3xX4xX43xX7xX122xX3axX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX3bxX3axXadxXaxX12xXecxX7dxX72xXadxX3xX2xX57xX2xX191xX2dxX3xXexX1xX10xX3bxX3xX37xXbxX34xXexX15xXdxX26dxX15xX10xX14dxX7xX2dxX3xXcxX4fxXbxX3xX70xX3bxX72xX15xX3xX70xX6xX3xX78xX34xX7axX4xX3xX7dxXdxX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3xX24fxX13xX1bxX26exX3xX4x17616xX6xX3x17da7x10b30xX3xX70xX85xX3xXbxX1x12b67xXdxX3xX4xX1xX4bxXbxX3xX15xX1xX4fxX15xX3xX43x19027xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX70x1603fxX3xX7dxXdxX2ffxXdxX3xX78xX34xXadx1491cxXexX3xX4xX99xX4xX3xX4xX99xX3bxX3xX24xX34x18b7fxX4xX3xX17x15318xX15xX7dxX3xXb7xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX1x1063bxX3xX70xX85xX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3xX4xX99xX4xX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX2f7xX2f8xX3xX4xX1xX7axX15xX7dxX3xX52xX34xX24xX6xXfdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX3bxX3axXadxXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXexX1xXbaxX15xX7dxX3xX4xX99xX3bxX3xX4xX2f4xX6xX3xXe4xX33bxX3xXcxX72xXdxX3xX4xX1x139b2xX15xX1xX3xX2f7xX2f8xX2dxX3xXex17016xX3xXexX1xX99xX15xX7dxX3xX2xX2cxX57xX2cxX191xX2xX191xX122xX2cxX57xX2cxX191xX2xX163xX2dxX3xX4xX99xX4xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX13xX1bxX3xX24xX25xX3xX4xX1xX3bxX3xX5xX72xX3xX70xX85xX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3x17ccbxX34xXadxX3xX70xX25xX15xX1xX3xX26dxXdxX324xX43xX3xX7xX3bxX99xXexX3xXexX72xXdxX3xX7xX2ffxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX52xX34xX24xX6xX3xXex1686fxX15xX7dxX3xX4xX33bxX15xX7dxX3xX2cxX192xX18cxX3xX5x18195xX15xX3xXexX1xXbaxX15xX7dxX3xX78xX34xX6xX3xX3dxXdxX33xX4xX3xX4xX1xX4bxXbxX3xX15xX1xX4fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3bxX99xX15xX3xXexX3c0xX3xXcxX1xX10xX3xX52xX3bxX24xX6xX5xXexX3x17d08xX10xX258xXdxX15xX10xX17xXadxX3xX52xX3bxX43xXbxX6xX15xXadxX3xX24fxX52xX3bxX24xX6xX5xXexX26exX2dxX3xX43xX33bxXexX3xXexX1x14e54xX4xX3xXexX1xX324xX3xX4x13306xX3xXex174e5xX15xX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX3axX6xX15xX1xX3xX7xX99xX4xX1xX3x12dd2xX52xX99xX4xX3xX52xXbaxX15xX7dxX3xX3ax10b9exX15xX3xX24xX25xX3xX4xX1x15c1fxX3xX70xX25xX15xX1xX3xX70xXb0xX4xX3xX24xXdxX33xXexX3xX3dxX72xX3xX15xX1x16ff5xX15xX7dxX3xX15xX7dx11eebx10462xXdxX3xX24xX25xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15x117b0xX3xX26dxX324xX3xXexX3c0xX3xXexX1xX99xX15xX7dxX3xX154xX57xX2xX18cxX18cxX156xX2dxX3xX70xX7axXdxX3xX3dx15372xXdxX3xX1xX72xX15xX7dxX3xX1xX495xX6xX3xX3dxX72xX3xX3axX25xX4xX1xX3xX3dx12a1exX3xX4xX34xX15xX7dxX3xX4xX4bxXbxX3xX4xX1xX3bxX3xX43xX33bxXexX3xX26dxX1xX99xX4xX1xX3xX1xX72xX15xX7dxX3xX15xX7dxX4d9xX4daxXdxX3xX52xX6xX15xX6xX3axX6xX3xX4xX2f4xX6xX3xX13xX1bxXfdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX3bxX3axXadxXaxX12xX52x134f5xX15xX7dxX3xXexX1xX10xX3bxX3xXe4xX33bxX3xXcxX72xXdxX3xX4xX1xX3b7xX15xX1xX3xX2f7xX2f8xX2dxX3xXexX4fxXbxX3xX70xX3bxX72xX15xX3xX70xX6xX3xX78xX34xX7axX4xX3xX7dxXdxX6xX3xX13xX1bxX3xX70xX85xX3xX4xX1xX4bxXbxX3xX15xX1xX4fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX3bxX99xX15xX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1xX6xXadxX3xX43xXb0xXexX3xX4xX1xX3bxX3xXb7xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX4xX3bxX15xX3xX7dxXc6xX43xX3xX13xX10xXexX7xX4xX3bxX3xXcxX10xX4xX1xX15xXdxX4xX6xX5xX3xX37xX10xX17xX3dxXdxX4xX10xX7xX2dxX3xXe4xX10xX15xXexX5xX10xXadxX3xXecxX10xX3dxX6xX3axX6xX3xX3dxX72xX3xX13xX1bxX3xXe4xX10xXexXfcxXfdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX3bxX3axXadxXaxX12xXe4xX33bxX3xX15xX72xXadxX3xX4xX55fxX15xX7dxX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX6xXadxX3xXcxX4fxXbxX3xX70xX3bxX72xX15xX3xX13xX1bxX3xX70xX85xX3xX78xX34xXadxX32exXexX3xX70xX25xX15xX1xX3xXexX48dxX3xXexXdxX32exXexX3xX5xX33bxX3xX4xX99xX4xX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xXfdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX3bxX3axXadxXaxX12xX52xX495xX3xXexX17xX517xX3xX7xfef5xX3xXexX29xXdxX3xX2f7xX2f8xX2dxX3xX13xX1bxX3xX70xX4d9x10d48xX4xX3xXcxX29xXbxX3xX4xX1xX3b7xX3x17331xX3bxX17xXexX34xX15xX10xX3xX158xX32exXbxX3xX1xX29xX15xX7dxX3xX5xX72xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX5xX502xX15xX3xXexX1xX30dxX3xX2cxX2xX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX3axX6xX15xX1xX3xX7xX99xX4xX1xX3xX156xX191xX191xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX1xX72xX15xX7dxX3xX70xX437xX34xX3xX4xX2f4xX6xX3xX2f7xX2f8xX2dxX3xX3dxX502xXdxX3xX3axX3bxX6xX15xX1xX3xXexX1xX34xX3xX2xX2cxX191xX3xXex14991xX3xX36xX37xX38xX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX15x1698axX43xX3xX2cxX191xX2xX192xXfdxX0xX57xXbxX12xX0xX3axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX17xX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX498xX15xX3xX78xX34xX6xX15xX152xX0xX57xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX122xXexX1xX34xX43xX24xX122xX6xX15xX3axX122xX7xX6xXbxX3bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f7xX2f8xX3xXexX17xX3c0xX15xX7dxX3xXbxX1xX29xXexX3xX2xX154xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX15xX4d9xX502xX4xX3xX15xX7dxX3bxX72xXdxXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX3axXdxX10xX43xX122xX15xX3bxX15xX7dxX57xX43xXadxX122xXexX17xX34xX15xX7dxX122xXbxX1xX6xXexX122xX2xX154xX122xX4xX3bxX15xX7dxX122xXexXadxX122xX15xX34xX3bxX4xX122xX15xX7dxX3bxX6xXdxX57xX2xX2exX18cxX2cxX2exX154xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX7dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX3axXdxX6xX57xX2xX2cxX191xX57xX15xX10xX14dxX7xX57xX2xX18cxXb7xX2exX57xX2xX191xX192xX3axXb7xX191xX18cxX163xX156xX156xX154xXexX156xX2cxX2cxX191xX5xX154xX122xX43xX43xX43xXfdxX1aaxXbxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX52xX34xX24xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3axXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f7xX2f8xX3xXexX17xX3c0xX15xX7dxX3xXbxX1xX29xXexX3xX2xX154xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX15xX4d9xX502xX4xX3xX15xX7dxX3bxX72xXdxXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX3axXdxX10xX43xX122xX15xX3bxX15xX7dxX57xX43xXadxX122xXexX17xX34xX15xX7dxX122xXbxX1xX6xXexX122xX2xX154xX122xX4xX3bxX15xX7dxX122xXexXadxX122xX15xX34xX3bxX4xX122xX15xX7dxX3bxX6xXdxX57xX2xX2exX18cxX2cxX2exX154xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX2f7xX2f8xX3xXexX17xX3c0xX15xX7dxX3xXbxX1xX29xXexX3xX2xX154xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX15xX4d9xX502xX4xX3xX15xX7dxX3bxX72xXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xXe4xX33bxX3xXcxX72xXdxX3xX4xX1xX3b7xX15xX1xX3xX2f7xX2f8xX3xX99xXbxX3xX5xX33xX15xX1xX3xXexX17xX3c0xX15xX7dxX3xXbxX1xX29xXexX3xX3dxX502xXdxX3xX2xX154xX3xX4xXbaxX15xX7dxX3xXexXadxX3xX4xX495xX3xX78xX34xX6xX15xX3xX1xX33xX3xX3dxX502xXdxX3xX3axX3bxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX4b6xX15xX3xX15xX7dxX4d9xX4daxXdxX3xX52xX3bxX5xX3bxX43xX24xXdxX6xX3x11b2bxX5xX10xX158xX3xX37xX6xX6xX24xX3xX3dxX502xXdxX3xX4xX99xX3bxX3xX24xX34xX33bxX4xX3xX1x132acxX3xXexX17xX691xX3x18056xX10xX15xX10xXfcxX34xX10xX5xX6xXfdxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9a7xX3bxX5xX26dxX7xX14dxX6xX7dxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX192xX2exX2dxXb7xX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX72xX15xX3xX158xX32exXbxX3xX4xX99xX4xX3xX3dxX517xX3xX26dxXdxX33xX15xX3xX24xX498xX3xX24xX7axXdxX3xX7dxXdxX6xX15xX3xX5xX4fxX15xX3xX26dxX1xX3b7xX3xXexX1xX2ffxXdxXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX158xX10xX57xX3dxX3bxX5xX26dxX7xX14dxX6xX7dxX10xX15xX122xX4xX1xXdxX122xX192xX2exX122xXb7xX122xXexX17xXdxX10xX34xX122xX34xX7xX3axX122xX3axX6xX15xX122xX158xX10xXbxX122xX4xX6xX4xX122xX3dxX34xX122xX26dxXdxX10xX15xX122xX24xX10xX122xX24xX3bxXdxX122xX7dxXdxX6xX15xX122xX5xX6xX15xX122xX26dxX1xXdxX122xXexX1xX6xXdxX57xX2xX2exX18cxX2xX192xX2xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX7dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX3axXdxX6xX57xX2xX2cxX191xX57xX15xX10xX14dxX7xX57xX2xX18cxXb7xX2exX57xX2xX191xX192xX3axX2xX2xX163xX2cxX2xXb7xX18cxXexX156xXb7xX2cxX2cxX192xX5xX191xXfdxX1aaxXbxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX52xX34xX24xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3axXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9a7xX3bxX5xX26dxX7xX14dxX6xX7dxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX192xX2exX2dxXb7xX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX72xX15xX3xX158xX32exXbxX3xX4xX99xX4xX3xX3dxX517xX3xX26dxXdxX33xX15xX3xX24xX498xX3xX24xX7axXdxX3xX7dxXdxX6xX15xX3xX5xX4fxX15xX3xX26dxX1xX3b7xX3xXexX1xX2ffxXdxXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX158xX10xX57xX3dxX3bxX5xX26dxX7xX14dxX6xX7dxX10xX15xX122xX4xX1xXdxX122xX192xX2exX122xXb7xX122xXexX17xXdxX10xX34xX122xX34xX7xX3axX122xX3axX6xX15xX122xX158xX10xXbxX122xX4xX6xX4xX122xX3dxX34xX122xX26dxXdxX10xX15xX122xX24xX10xX122xX24xX3bxXdxX122xX7dxXdxX6xX15xX122xX5xX6xX15xX122xX26dxX1xXdxX122xXexX1xX6xXdxX57xX2xX2exX18cxX2xX192xX2xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX9a7xX3bxX5xX26dxX7xX14dxX6xX7dxX10xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX192xX2exX2dxXb7xX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX72xX15xX3xX158xX32exXbxX3xX4xX99xX4xX3xX3dxX517xX3xX26dxXdxX33xX15xX3xX24xX498xX3xX24xX7axXdxX3xX7dxXdxX6xX15xX3xX5xX4fxX15xX3xX26dxX1xX3b7xX3xXexX1xX2ffxXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX66xX85xX15xX7dxX3xX7xX2ffxX15xX3xX158xX34xX4bxXexX3xXbaxX3xXexXbaxX3xX9a7xX3bxX5xX26dxX7xX14dxX6xX7dxX10xX15xX3xX24fx10c6cxX30dxX4xX26exX3xX70xX85xX3xX4xX1xX4bxXbxX3xX15xX1xX4fxX15xX3xXexX17xX2ffxX3xX7dxX437xX15xX3xX2xX2cxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX989xX36xX38xX3xX24fxX192xX2exX2dxXb7xX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX26exX3xX70xX324xX3xX3axX72xX15xX3xX158xX32exXbxX3xX4xX99xX4xX3xX3dxX517xX3xX26dxXdxX33xX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX4xX99xX4xX3xX4xX1xX2f4xX3xX158xX10xX3xXexX29xXdxX3xX989xX34xX7xXexX17xX6xX5xXdxX6xX3xX5xXdxX498xX15xX3xX78xX34xX6xX15xX3xX24xX498xX3xX24xX7axXdxX3xX7dxXdxX6xX15xX3xX5xX4fxX15xX3xX26dxX1xX3b7xX3xXexX1xX2ffxXdxXfdxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1172exX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX2f7xX2f8xX3xX26dxX1xXdxX32exX15xX3xX15xX7dxX72xX15xX1xX3xX3axX34xX3xX5xX25xX4xX1xX3xX52xX34xX24xX6xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX1xX29xXdxX3xXb7xX192xX3xXexX703xX3xX36xX37xX38xXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX78xX34xX3bxX4xX122xXexX10xX57xX5xX10xX15xX1xX122xX4xX6xX43xX122xX3dxX6xX15xX122xX4xX34xX6xX122xX43xXadxX122xX26dxX1xXdxX10xX15xX122xX15xX7dxX6xX15xX1xX122xX3axX34xX122xX5xXdxX4xX1xX122xX4xX34xX24xX6xX122xXexX1xXdxX10xXexX122xX1xX6xXdxX122xXb7xX192xX122xXexXadxX122xX34xX7xX3axX57xX2xX2exX156xX2exX154xXb7xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX7dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX3axXdxX6xX57xX2xX2cxX191xX57xX15xX10xX14dxX7xX57xX2xX18cxX2cxX2exX57xX2xX191xX192xX3axX156xX2xX163xX163xX2exX2cxX163xXexX18cxX156xX2cxX5xX192xX122xX43xX14dxX10xX258xX2exX156xX2cxX122xX4xX34xX24xX6xX191xX2cxX122xX2cxX191xX2xX154xX191xXfdxX1aaxXbxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX52xX34xX24xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3axXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfaxX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX2f7xX2f8xX3xX26dxX1xXdxX32exX15xX3xX15xX7dxX72xX15xX1xX3xX3axX34xX3xX5xX25xX4xX1xX3xX52xX34xX24xX6xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX1xX29xXdxX3xXb7xX192xX3xXexX703xX3xX36xX37xX38xXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX78xX34xX3bxX4xX122xXexX10xX57xX5xX10xX15xX1xX122xX4xX6xX43xX122xX3dxX6xX15xX122xX4xX34xX6xX122xX43xXadxX122xX26dxX1xXdxX10xX15xX122xX15xX7dxX6xX15xX1xX122xX3axX34xX122xX5xXdxX4xX1xX122xX4xX34xX24xX6xX122xXexX1xXdxX10xXexX122xX1xX6xXdxX122xXb7xX192xX122xXexXadxX122xX34xX7xX3axX57xX2xX2exX156xX2exX154xXb7xXfdxX1xXexX43xXaxX12xXcfaxX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX4xX2f4xX6xX3xX2f7xX2f8xX3xX26dxX1xXdxX32exX15xX3xX15xX7dxX72xX15xX1xX3xX3axX34xX3xX5xX25xX4xX1xX3xX52xX34xX24xX6xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX1xX29xXdxX3xXb7xX192xX3xXexX703xX3xX36xX37xX38xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xXe4xX33bxX3xXexX17xX4d9xX682xX15xX7dxX3xX38xX34xX3xX5xX25xX4xX1xX3xX52xX34xX24xX6xX3xX2f7xX6xX15xX34xX10xX5xX3xX2f7xX6xX17xX17xX10xX17xX3bxX3xX4xX1xX3bxX3xX24xXdxX32exXexX2dxX3xX15xX7dxX72xX15xX1xX3xX3axX34xX3xX5xX25xX4xX1xX3xX15xX4d9xX502xX4xX3xX15xX72xXadxX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX1xX29xXdxX3xXb7xX192xX3xXexX703xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX2f7xX2f8xX3xX99xXbxX3xX70xXb0xXexX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xXexX1xX4d9x146b8xX15xX7dxX3xX43xX29xXdxX3xX70xX7axXdxX3xX3dxX502xXdxX3xX66x165a9xX15xX3xX70xX2ffxX3bxX3xXexX48dxX3xX3axX3bxX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX15x1342fxX6xX3xXexX1xX32exX3xX26dxX703xXfdxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f7xX2f8xX3xX4abxXexX34xXadxX498xX15xX3xX4xX1xXdxX32exX15xX4e7xX3xX3dxX502xXdxX3xXb7xX154xX3xX78xX34xX7axX4xX3xX7dxXdxX6xX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX4xX1xX4d9xX6xX3xX70xX437xXadxX3xX43xX33bxXexX3xXexX34xX437xX15xXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX78xX34xX3bxX4xX122xXexX10xX57xX43xXadxX122xXexX34xXadxX10xX15xX122xX4xX1xXdxX10xX15xX122xX3dxX3bxXdxX122xXb7xX154xX122xX78xX34xX3bxX4xX122xX7dxXdxX6xX122xXexX17xX3bxX15xX7dxX122xX4xX1xX34xX6xX122xX3axX6xXadxX122xX43xX3bxXexX122xXexX34xX6xX15xX57xX2xX2exXb7xX154xXb7xX163xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX7dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX3axXdxX6xX57xX2xX2cxX191xX57xX15xX10xX14dxX7xX57xX2xX18cxX2cxX2xX57xX2xX191xX156xX3axX191xX2xX156xX2cxX2exX191xX2xXexX2exX18cxX154xXb7xX2exX5xX191xXfdxX1aaxXbxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX5xX10xX4xXexX17xXdxX4xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX29xXexX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX17xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX29xX43xX3xX5xX33xX15xX1xX3xX4xX4bxX43xX3xX3dxX4fxX15xX3xX52xX34xX24xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3axXdxX3dxX12xX0xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f7xX2f8xX3xX4abxXexX34xXadxX498xX15xX3xX4xX1xXdxX32exX15xX4e7xX3xX3dxX502xXdxX3xXb7xX154xX3xX78xX34xX7axX4xX3xX7dxXdxX6xX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX4xX1xX4d9xX6xX3xX70xX437xXadxX3xX43xX33bxXexX3xXexX34xX437xX15xXaxX3xX1xX17xX10xX258xX9xXaxX57xX78xX34xX3bxX4xX122xXexX10xX57xX43xXadxX122xXexX34xXadxX10xX15xX122xX4xX1xXdxX10xX15xX122xX3dxX3bxXdxX122xXb7xX154xX122xX78xX34xX3bxX4xX122xX7dxXdxX6xX122xXexX17xX3bxX15xX7dxX122xX4xX1xX34xX6xX122xX3axX6xXadxX122xX43xX3bxXexX122xXexX34xX6xX15xX57xX2xX2exXb7xX154xXb7xX163xXfdxX1xXexX43xXaxX12xX2f7xX2f8xX3xX4abxXexX34xXadxX498xX15xX3xX4xX1xXdxX32exX15xX4e7xX3xX3dxX502xXdxX3xXb7xX154xX3xX78xX34xX7axX4xX3xX7dxXdxX6xX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX4xX1xX4d9xX6xX3xX70xX437xXadxX3xX43xX33bxXexX3xXexX34xX437xX15xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX17xX3bxX15xX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX52xX1xX4bexX3xXexX17xX3bxX15xX7dxX3xX3dxXfc9xX15xX7dxX3xX4xX1xX4d9xX6xX3xX70xX437xXadxX3xX2exX3xX15xX7dxX72xXadxX2dxX3xXb7xX154xX3xX78xX34xX7axX4xX3xX7dxXdxX6xX3xX70xX85xX3xX15xX1xX4fxX15xX3xX70xX4d9xX691xX4xX3xX4xX2ffxX15xX1xX3xX24xX99xX3bxX2dxX3xXexX7axXdxX3xX1xX4fxX34xX3xXexX1xX4d9xX3xX4x13e0dxX15xX7dxX3xX5xX33xX15xX1xX3xXexX17xX3c0xX15xX7dxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX3c0xX3xX2f7xX2f8xXfdxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX34xX5xX12xX0xX3axXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX3bxX34xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX9a7xXdxX10xXexX15xX6xX43x11941xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3axXdxX3dxX12