Hà Tĩnh: Tổ chức làm căn cước công dân miễn phí cho đồng bào dân tộc Chứt
(Baohatinh.vn) - Gần 100 người là đồng bào dân tộc Chứt ở bản bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa được Công an huyện Hương Khê tổ chức làm căn cước công dân (CCCD) miễn phí.
9457xc7ebxf2b2x10023x1164dxa4b1xcb54xa56axf3c1xX7x1146cxd213x10767x11bb2xe766xefe7xX5xe38axXaxb017x99b6x1251exX3xXcx10c3cxbabbxX1xfdb2xX3xXcx123d6xX3xX4xX1x986fxX4xX3xX5xX14xf59fxX3xX4xfffexX18xX3xX4xdb00xbc4dxX4xX3xX4x10551xX18xcb27xX3xb8e3xd0bdxX18xX3xX26xXdx10adexX18xX3xXbxX1xf616xX3xX4xX1x10ea3xX3x111bax11ad1xX18xX34xX3x11f17xX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexf0e2xX4xX3x10d3axX1xX21xXexX0xd508xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX36xXaxX12x12263xb4fdxX18xX3xX2xc2dcxX77xX3xX18xX34xX2dxdfb0xXdxX3xX5xX14xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexX3xadecxX3xX4cxc79fxX18xX3xX4cxX9cxX18xX3xac61xX14xX45xX3xXcxbd01xX10xf89fxX3xe2a1x1129cxX3xX13xX2dx11826xX18xX34xX3xc9fbxXdxb684xX18xX3xc07exX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xfc60xX1xXb7xXaaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xb791xX3xaf8ex11b15xX6xX3xX47xX2dxf950xX4xX3xX58xX32xX18xX34xX3xX6xX18xX3xX1xab74xf601x124f9xX18xX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXc1xX1xXb7xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xXbaxX58xX58xX58xf79fxXcdxX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xf0c8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa25cxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX4xX10xeb94xX45xX4cx10007xX10xX4xXexX3xX36xX34xX26xX10xX36xXdxX6xX3xXcfxXdxX36xX10xX45xX3xX26xXbxfc54xX3xXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxcffaxXdxX36xXexX1xX1axX3xX2xX77xX77x11939xc556xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xcf7bxcf12xX77xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX6xXbxXbxX7xX5dxX45xXbxX10xX18xX5dxX26xX10xX36xXdxX6xX5dxXexX1xXe1xX26xX4cxd618xXbxX9xX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xf60fxX5dxebb4xX1afxX36xX1afxX77xbe17xX77xX1b6xX15axX77xXex9ae1xX1b1xX181xX1afxX5xX2xX142x120ebxX1c3xX1c3xX11dxX145xXbxX34xXaxX3xX36xX6xXexX6xX142xXexXe2xXbxX10xX9xXaxXcfxXdxX36xX10xX45xX5dxX26xXbxX15axXaxX3xX36xX6xXexX6xX142xX10xX18xX4xX45xX36xX10xX9xXaxX72xX5xX1c3xX1bcxXa8xX2xd56bxX1b1xX1bcxX112xX1c3xX5dxX1b1x11be7xX112xX13xX77xX5xX77xf448xXacxX1bcxXbxX13xc967xX26xc9c8xX58x12320xa2fbxX15axX72xXe1xX1b6xX2xXc1xX16cxX10xX20bxX4cxa85axXb5x10118xXe1xXdxX176xX182xX12dxX207xX202xX219xX1bcxXa8xXb5xX209xX4cxX4cxXdxXacxX26xX182xXa8xXb5xa0b6xa087xX13xX202xX20bxXexXa3xX18xX16cxX12dxX2xX1f5xX20bxX1xXcxX1bcxX20bxf85cxX22fxX5dxXcxXbxX36xXe2xX182xX182xX112xX10xXdxe2dexX176xX182xX12dxX1afxcda3xX5dxX36xX5xX23fxX1fcxX4xX1xX1bcxX22fxX58xX18xX1afxX1b6xXbxX202xX112xX1bcxX1xX23fxX209xX58xX1c3xX1xde81xX182xX15axX1b6xX112xXb5xXbxX12dxXcfxX1b1xX145xXaxX3xX36xX6xXexX6xX142xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX36xX6xXexX6xX142xX6xXa8xX34xX7xX9xXaxX181xX1bcxX11dxX77xX1c3xX1afxX1c3xX77xX1b6xX1axX77xX1axX2xX1afxX1b1xX1axX77xX1axX2xX1axX2xX1axX2xX77xX77xX176xX1axX77xX1axX2xX182xX1b6xX77xX1axX1c3xX182xX77xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX142xX6xX5xXdxX34xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXa8xX177xXaxX12xX0xX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12x12389xXdxX36xX10xX45xX3xX5xX14xX26xX3xX58xX58xX58xX112xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexX3xX99xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xXaaxX3xXacxXadxX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXb5xXdxXb7xX18xX3xXbaxX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXc1xX1xXb7xXaaxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXcdxX0xX5dxX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX77xX1afxX15axX77xXexX1afxX1b6xX181xX181xX1b1xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX2xX1c3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXacxXexX142xX6xX5xXdxX34xX18xX1axX3xX145xXe1xX7xXexXdxX219xXe2xX177xXaxX12xXcxXd0xX3xX7xd062xX18xX34xX3xX7xX2exX26xXaaxX3xX47xX32xX18xX34xX3xX47xX9cxX45xX3xX4cxX14xX3xX4xX45xX18xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexX3xX47xXadxX3xX47xe150xX18xX3xXexfdd8xXdxX3xf299xX1xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX45xX4b2xXexX3xX4xX55xX18xX34xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4xa855xX6xX3xX12dxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xX3xX47x9b74xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX484xX4xX3xXexX1xX4cexX3xXexd244xX4xX3xX4x10573xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX2xX77xX2xX1afxXexX15axX1c3xX182xX182xX1b1xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX181xX182xX1bcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xXcxXa8xX2dxX99xX18xX34xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xX3xX142xX3xX13xX48xX3xXcxX1x11a96xX3xXc1xXdxXb7xX18xX3xXbaxX9cxX18xX1xX3xX34xXdx10774xX6xXcdxX3xX4xd24fxX3xX26xaa6bxXexX3xXexXd0xX3xX207xX1xX484xX3xX7xX2exX26xX3xX47xX4dexX3xX47xX55xX18xX34xX3xXcfxXdxXb7xX18xXaaxX3xX34xXdxe1cbxXbxX3xX47xb0b3xX3xX4cxX14xX3xX4xX45xX18xX3xX4x968cxX18xX34xX3xX5xX14xX26xX3xXexX1xX4cexX3xXexX4edxX4xX3xX4xX4f1xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1afxX1bcxX1b1xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX181xX15axX77xX1afxXexX1bcxX1b6xX2xX15axX2xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX182xX1b6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1afxX1bcxX1b1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xf02bx11fccxXdxX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX47x120b9xXe1xX3xX4xX1xXe1xa543xX18xX3xX4cxX623xX3xX47xX73xXe2xX3xX47xX4cexX3xX34xXdxX4f1xXe2xX3xXexX7dxX3xXexX1xX10xX45xX3xX1xX2dxX2exX18xX34xX3xX36xdadexX18xX3xX4xX4cexX6xX3xX58xX32xX18xX34xX3xX6xX18xX3xXacxXadxX3xXexXa8xX2dxX2exX4xX3xX47xX636xXaaxX3xXexXa8xa18exXexX3xXex10365xX11dxX11dxX11dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xX3xX36xXexX1xXe1xX26xX4cxXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX181xX1c3xX77xX1bcxXexX1bcxX15axX182xX181xX181xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX1b1xX1b6xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX11dxX11dxX11dxX3xX4xX1xX7dxX3xX47xX4aexX18xX3xX5xX2dxXd5xXexX3xX26xae23xX18xX1xXaaxX3xX47xX4dexX3xX5xX14xX26xX3xX4xX484xX4xX3xXexX1xX4cexX3xXexX4edxX4xX3xX4xX4f1xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX15axX181xX77xX1b1xXexX15axX1bcxX1b1xX2xX1b1xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX182xX2xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX58xX1xX4edxXbxX3xX9cxX18xX1xX11dxX11dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX15axX1bcxX77xX1b6xXexX2xX1b1xX182xX182xX77xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX2xX1bcxX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xXb5xX4f1xXe2xX3xX36xX4f1xXe1xX3xXcfxX37xX18xX3xXexX6xXe2xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX1bcxX182xX15axX2xXexX1c3xX1afxX1afxX1b1xX77xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX1b6xX1afxX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xb196xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX47xX4aexX18xX3xX5xX14xX26xX3xX58xX58xX58xX112xX3xX47xX2dxXd5xX4xX3xX5xX7e2xX4xX3xX5xX2dxXd5xX18xX34xX3xX58xX32xX18xX34xX3xX6xX18xX3xXexX4b2xX45xX3xX47xXdxX799xXe1xX3xX207xXdxXe3xX18xX3xX34xXdxX657xXbxX3xX47xX65bxX3xX18xX1xXdxXe3xXexX3xXexX910xX18xX1xX11dxX3xXcxXd0xX3xX18xX1xX631xX18xX34xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX26xX6xX18xX34xX3xXexX1xX10xX45xX3xX4xX45xX18xX3xX18xX1xadabxX3xX18xX1xX2dxX3xX4xX1xX623xX3xX13xX48xX3xXcxX1xX623xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xXbaxX1fcxX4b5xX3xX2xX1b1xX1b1xX77xXcdxX11dxX11dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX1bcxX15axX2xX2xXexX181xX15axX15axX15axX2xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX1bcxX1bcxX1bcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX11dxX11dxX11dxX47xX2dxXd5xX4xX3xX2dxXe1xX3xXexXdxXb7xX18xX3xX5xX14xX26xX3xXexXa8xX2dxX2exX4xX11dxX11dxX11dxX0xX10xX26xX12xX11dxX0xX5dxX10xX26xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX1bcxX1bcxX181xX1afxXexX1afxX182xX1b1xX181xX1c3xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX1b6xX181xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX11dxX11dxX11dxX3xX47xX4aexX18xX3xXcfxXdxXe3xX4xX3xX4xX1xe6f8xX18xX1xX3xX7x10d9cxX6xX3xX5xX4b2xXdxX3xXexXa8xX6xX18xX34xX3xXbxX1xX4edxX4xX3xX47xe4d2xXdxX3xXcfxX2exXdxX3xX18xX1xX631xX18xX34xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX4x12318xX18xX3xX4cxX65bxX3xX18xX34xX65bxX3xXexXa8xX2dxX2exX4xX3xXf7axX18xX34xX3xX207xX41xX18xX1xX11dxX11dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1c3xX1bcxX1b1xX181xX2xXexX181xX1afxX1c3xX1bcxX1bcxX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX182xX1c3xX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xX13xX6xXe2xX3xX34xXdxX657xXbxX3xX47xX65bxX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX5xX2exX18xX3xXexXe1xX1dxXdxX3xX47xXdxX4dexX26xX3xX4xX1xXf62xX3xXcfxX910xX3xX207xX1xX32xX18xX34xX3xX4cxXdxX4aexXexX3xX207xb182xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX36xXexX1xX1axX3xX1b6xX182xX77xXbxXacxX177xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1axX3xX1bcxX15axX1c3xXbxXacxX177xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX4cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11dxXcfxX18xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX1afxX5dxX1b1xX1afxX36xX1afxX77xX1b6xX77xX1afxX2xX1c3xXexX1b6xX181xX182xX15axX1b6xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xX1a4xXa8xX9xX15axX182xX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX16cxXdxX36xXexX1xX9xXaxX1b6xX182xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX1bcxX15axX1c3xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xXcxX4f1xXexX3xX4xX9cxX3xX47xX799xXe1xX3xX4xX1xXe1xX3xX47xX484xX45xXaaxX3xX18xX1xXdxXe3xXexX3xXexX910xX18xX1xX3xXcfxX14xX3xX1xX45xX14xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX5xX14xX26xX3xX58xX58xX58xX112xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xX36xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXacxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX34xX9xXaxX77xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX36xX36xXdxX18xX34xX9xXaxX1bcxXaxX12xX0xXexX4cxX45xX36xXe2xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xX2f0xXdxXe3xX4xX3xX5xX14xX26xX3xXexX1xX4cexX3xXexX4edxX4xX3xX4xX4f1xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX58xX1xX21xXexX3xX99xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xX3xXbaxX4xX665xX18xX34xX3xX5xX657xX4xX3xXcfxX2exXdxX3xX5xX14xX26xX3xXexX1xX4cexX3xXexX4edxX4xX3xX4xX4f1xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX3xX4xX1xX45xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX36xX37xX18xX3xXacxXadxX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXb5xXdxXb7xX18xXcdxX3xX36xXdxX3cxX18xX3xXa8xX6xX3xXexXd0xX3xX18xX34xX14xXe2xX3xX182xX181xX5dxX15axX5dxX182xX77xX182xX2xXaaxX3xX36xX7e2xX3xX207xXdxX4aexX18xX3xX47xX4aexX18xX3xXexXa8xX2dxX6xX3xX18xX6xXe2xX3xXbaxX182xX15axX5dxX15axX5dxX182xX77xX182xX2xXcdxX3xX7xcf97xX3xX1xX45xX14xX18xX3xXexX4f1xXexX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX45xX36xXe2xXaxX12xXc7cxX4aexX18xX3xX18xX6xXe2xXaaxX3xX58xX32xX18xX34xX3xX6xX18xX3xX1xXe1xXe2xXe3xX18xX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXc1xX1xXb7xX3xX47xXadxX3xXexXdxX4aexX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX5xX14xX26xX3xXacxX45xX18xX34xX3xXexX1xX4cexX3xXexX4edxX4xX3xX4xX4f1xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX3xX4xX1xX45xX3xXexXa8xXb7xX18xX3xX181xX1b6xX11dxX77xX77xX77xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xXexXa8xX45xX18xX34xX3xXexX1dxX18xX34xX3xX7xXf7axX3xX1b6xX1bcxX11dxX1c3xX1b6xX181xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xXexXa8xX45xX18xX34xX3xX47xX55xX3xXexXe1xX1dxXdxX3xX4xX4f1xXbxX3xX58xX58xX58xX112xX3xXbaxX47xX4b2xXexX3xX4xX1xXf62xX3xXexXdxXb7xXe1xX3xXexXa8xXb7xX18xX3xX15axX1bcxX176xXcdxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX36xX12xX0xX5dxXexXa8xX12xX0xX5dxXexX4cxX45xX36xXe2xX12xX0xX5dxXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xX5dxX36xXdxXcfxX12xX0xX36xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xXe1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX142xXexX1xXe1xX26xX4cxX142xX6xX18xX36xX142xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX45xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX7dexXbxX3xX18xX1xX7dexXexX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexXdxX18xX3xX4xXb1xX3xX7xX99xX3xX36xX631xX3xX5xXdxXe3xXe1xX3x102bcxXe1xXf7axX4xX3xX34xXdxX6xX3xXcfxX799xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX2dxXaxX3xX1xXa8xX10xX219xX9xXaxX5dxX5xXe1xX4xX142xX5xXe1xX45xX18xX34xX142xXcfxXe1xX142xXexXa8xX6xX18xX34xX5dxX1xX6xX142xXexXdxX18xX1xX142xX1xX45xX6xX18xX142xXexX1xX6xX18xX1xX142xX4xX6xXbxX142xX18xX1xX6xXexX142xXexX1xX45xX18xX34xX142xXexXdxX18xX142xX4xX45xX142xX7xX45xX142xX36xXe1xX142xX5xXdxX10xXe1xX142xX14d0xXe1xX45xX4xX142xX34xXdxX6xX142xXcfxX10xX142xX36xX6xX18xX142xX4xXe1xX5dxX182xX77xX1b1xX77xX2xX15axX11dxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX26xX10xX36xXdxX6xX5dxX2xX182xX77xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX2xX77xX5dxX1afxX1b1xX36xX1afxX2xX1c3xX1bcxX2xX182xX77xXexX1bcxX1b1xX1c3xX182xX1c3xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX36xXdxXcfxX12xX0xX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX45xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX7dexXbxX3xX18xX1xX7dexXexX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexXdxX18xX3xX4xXb1xX3xX7xX99xX3xX36xX631xX3xX5xXdxXe3xXe1xX3xX14d0xXe1xXf7axX4xX3xX34xXdxX6xX3xXcfxX799xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX2dxXaxX3xX1xXa8xX10xX219xX9xXaxX5dxX5xXe1xX4xX142xX5xXe1xX45xX18xX34xX142xXcfxXe1xX142xXexXa8xX6xX18xX34xX5dxX1xX6xX142xXexXdxX18xX1xX142xX1xX45xX6xX18xX142xXexX1xX6xX18xX1xX142xX4xX6xXbxX142xX18xX1xX6xXexX142xXexX1xX45xX18xX34xX142xXexXdxX18xX142xX4xX45xX142xX7xX45xX142xX36xXe1xX142xX5xXdxX10xXe1xX142xX14d0xXe1xX45xX4xX142xX34xXdxX6xX142xXcfxX10xX142xX36xX6xX18xX142xX4xXe1xX5dxX182xX77xX1b1xX77xX2xX15axX11dxX1xXexX26xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX45xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX7dexXbxX3xX18xX1xX7dexXexX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexXdxX18xX3xX4xXb1xX3xX7xX99xX3xX36xX631xX3xX5xXdxXe3xXe1xX3xX14d0xXe1xXf7axX4xX3xX34xXdxX6xX3xXcfxX799xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX2dxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX58xX32xX18xX34xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX47xXb1xX18xX3xXcfxX623xX3xX36xX7c0xX18xX3xX47xX73xXe1xX3xX4xX9cxX3xX18xX2dxX2exX4xX3xXcfxX799xX3xXcfxXdxXe3xX4xX3xX4xX7dexXbxX3xX18xX1xX7dexXexXaaxX3xX47xXdxX799xXe1xX3xX4xX1xXf62xX18xX1xX3xX7xXf7axX3xX1xX48xX3xX7xXb1xX3xX1xX55xX3xX207xX1xX79fxXe1xX3xXexX1xX32xX18xX34xX3xXexXdxX18xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX2dxX3xXexXa8xXb7xX18xX3xXbxX1xX73xX18xX3xX26xX799xX26xX3xX1xXe3xX3xXexX1xXf7axX18xX34xX3xX4xXb1xX3xX7xX99xX3xX36xX631xX3xX5xXdxXe3xXe1xX3xX14d0xXe1xXf7axX4xX3xX34xXdxX6xX3xXcfxX799xX3xX36xX37xX18xX3xX4xX2dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX36xXdxXcfxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b5xX34xX2dxX7dxXdxX3xX58xX1xX21xXexX3xX99xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcfxXe1xXdxX3xX47xX636xX18xX3xXexX4aexXexX3xX4xX1dxX3xXexXa8xXe1xXe2xX799xX18xXaxX3xX1xXa8xX10xX219xX9xXaxX5dxX36xXdxX10xX26xX142xX36xX10xX18xX5dxX18xX34xXe1xX45xXdxX142xX4xX1xXe1xXexX142xX45xX142xX1xX6xX142xXexXdxX18xX1xX142xXcfxXe1xXdxX142xX36xX45xX18xX142xXexX10xXexX142xX4xX45xX142xXexXa8xXe1xXe2xX10xX18xX5dxX182xX77xX1afxX1b6xX1bcxX2xX11dxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX26xX10xX36xXdxX6xX5dxX2xX182xX77xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX2xX77xX1afxX5dxX2xX182xX182xX36xX1bcxX77xX1afxX182xX1b6xX2xX1c3xXexX181xX1b1xX181xX1bcxX1b1xX5xX77xX11dxX145xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX36xXdxXcfxX12xX0xX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b5xX34xX2dxX7dxXdxX3xX58xX1xX21xXexX3xX99xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcfxXe1xXdxX3xX47xX636xX18xX3xXexX4aexXexX3xX4xX1dxX3xXexXa8xXe1xXe2xX799xX18xXaxX3xX1xXa8xX10xX219xX9xXaxX5dxX36xXdxX10xX26xX142xX36xX10xX18xX5dxX18xX34xXe1xX45xXdxX142xX4xX1xXe1xXexX142xX45xX142xX1xX6xX142xXexXdxX18xX1xX142xXcfxXe1xXdxX142xX36xX45xX18xX142xXexX10xXexX142xX4xX45xX142xXexXa8xXe1xXe2xX10xX18xX5dxX182xX77xX1afxX1b6xX1bcxX2xX11dxX1xXexX26xXaxX12xX4b5xX34xX2dxX7dxXdxX3xX58xX1xX21xXexX3xX99xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcfxXe1xXdxX3xX47xX636xX18xX3xXexX4aexXexX3xX4xX1dxX3xXexXa8xXe1xXe2xX799xX18xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX4b5xXb1xXdxX3xX4cxXdxXb7xX18xX3xX4xX2dxXb1xX18xX34xXaaxX3xX4cxX14xX3xX4xX45xX18xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexX3xX99xX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXc1xX1xXb7xX3xXbaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXcdxX3xX47xX6xX18xX34xX3xX47xX636xX18xX3xX18xX29xX26xX3xX26xX2exXdxX3xXexXa8xX45xX18xX34xX3xX18xXdxX799xX26xX3xX1xX37xX18xX3xX1xX45xX6xX18xXaaxX3xXbxX1xX4f1xX18xX3xX207xX1xX99xXdxX3xX4cxX99xXdxX3xXexX4aexXexX3xX18xX6xXe2xX3xX4f1xX26xX3xX484xXbxX3xX1xXb1xX18xXaaxX3xX4xXe1xX55xX4xX3xX7xXf7axX18xX34xX3xX4xX4cexX6xX3xX4cxX14xX3xX4xX45xX18xX3xX207xX1xX484xX3xX1xXb1xX18xX3xX18xX1xX631xX18xX34xX3xX18xX29xX26xX3xXexXa8xX2dxX2exX4xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX36xXdxXcfxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1xX1xX484xX26xXaaxX3xX4xX4f1xXbxX3xXexX1xXe1xXf7axX4xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX36xX37xX18xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xXaxX3xX1xXa8xX10xX219xX9xXaxX5dxX18xX1xXdxXbxX142xX4xX6xXe1xX142xXe2xX10xXe1xX142xXexX1xXe1xX45xX18xX34xX5dxX207xX1xX6xX26xX142xX4xX6xXbxX142xXexX1xXe1xX45xX4xX142xX26xXdxX10xX18xX142xXbxX1xXdxX142xX4xX1xX45xX142xX18xX34xXe1xX45xXdxX142xX36xX6xX18xX142xX4cxX6xX18xX142xXa8xX6xX45xX142xXexXa8xX10xX5dxX2xX1b1xX15axX1b6xX2xX1b6xX11dxX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX5dxX26xX10xX36xXdxX6xX5dxX2xX182xX77xX5dxX18xX10xX16cxX7xX5dxX182xX77xX182xX1afxX5dxX2xX182xX182xX36xX77xX2xX77xX181xX15axX182xX1afxXexX1b1xX1bcxX15axX1bcxX1afxX5xX77xX11dxX145xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5xX14xX26xX3xX4xX29xX18xX3xX4xX2dxX2exX4xX3xX4xX32xX18xX34xX3xX36xX37xX18xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX47xX48xX18xX34xX3xX4cxX14xX45xX3xX36xX37xX18xX3xXexX55xX4xX3xX58xX1xX21xXexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX36xXdxXcfxX12xX0xX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1xX1xX484xX26xXaaxX3xX4xX4f1xXbxX3xXexX1xXe1xXf7axX4xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX36xX37xX18xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xXaxX3xX1xXa8xX10xX219xX9xXaxX5dxX18xX1xXdxXbxX142xX4xX6xXe1xX142xXe2xX10xXe1xX142xXexX1xXe1xX45xX18xX34xX5dxX207xX1xX6xX26xX142xX4xX6xXbxX142xXexX1xXe1xX45xX4xX142xX26xXdxX10xX18xX142xXbxX1xXdxX142xX4xX1xX45xX142xX18xX34xXe1xX45xXdxX142xX36xX6xX18xX142xX4cxX6xX18xX142xXa8xX6xX45xX142xXexXa8xX10xX5dxX2xX1b1xX15axX1b6xX2xX1b6xX11dxX1xXexX26xXaxX12xXc1xX1xX484xX26xXaaxX3xX4xX4f1xXbxX3xXexX1xXe1xXf7axX4xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX1xX45xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX36xX37xX18xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXa8xX45xX18xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX2xX1bcxX77xX3xX18xX34xX2dxX7dxXdxX3xX36xX37xX18xX3xX4cxX9cxX18xX3xXa3xX14xX45xX3xXcxXa8xX10xX3xXcfxX14xX3xX1c3xX77xX3xX47xXf7axXdxX3xXexX2dxXd5xX18xX34xX3xX4xX1xX41xX18xX1xX3xX7xX484xX4xX1xX3xXexX1xXe1xX55xX4xX3xXacxXadxX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXb5xXdxXb7xX18xXaaxX3xX13xX2dxXb1xX18xX34xX3xXc1xX1xXb7xX3xXbaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXcdxX3xXcfxXd0xX6xX3xX47xX2dxXd5xX4xX3xX207xX1xX484xX26xXaaxX3xX4xX4f1xXbxX3xXexX1xXe1xXf7axX4xX3xX26xXdxX3cxX18xX3xXbxX1xX41xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX36xXdxXcfxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxXe1xX5xX12xX0xX5dxX36xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX250xXe1xXexX1xX45xXa8xXaxX12xX78exX6xXdxX3xX13xX45xX14xX18xX34xX3xX142xX3x10ceexX1xX657xX4xX3xX268xXe1xX6xX18xX34xX0xX5dxXbxX12
Mai Hoàng - Phúc Quang