Bộ Tài chính Anh chính thức tạm dừng sản xuất đồng xu Brexit
Bộ Tài chính Anh cho biết đã ngừng sản xuất đồng xu Brexit có mệnh giá 50 pence và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào một thời điểm phù hợp.
b2aax117e9x12c7cx147aex14d7bx11026x1355dx141f0x12d71xX7x16303x12dddxc31ax14c2ex10f02xec8exX5x14f3fxXaxeef0x13367xc158xX3xXcx16550xXdxX3xX4xX1xd912x13191xX1xX3xf110xX1dxX1xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xfbbcxX4xX3xXex124b6x11913xX3x1634ex170d6xX1dxd33fxX3xX7x14d4fxX1dxX3x15786xe5fex14da8xXexX3x138c5xc1a7xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xe834xX10xX3cxXdxXexX0xf2ccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a01xX10xX6xX33xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xX1x12858xX3x139e1xXdx1721dxXexX3xX41x155d2xX3xX1dxX36xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX4x16097xX3xX31xc0b0xX1dxX1xX3xX36xXdx1213fxX3xb70ax11c94xX3xXbxX10xX1dxX4xX10xX3xe2ffxX17xX3xX7x14d91xX3xX41x16cebxX6xX3xX4axX6xX3x1565fxX3dxc12cxX7cxXexX3xX41xb9c8xX1dxX1xX3xX4xX3dxcfbbxXdxX3xX4x17ccbxX1dxX36xX3xXb5xb2eaxX3xXb5xX3exX1dxX3xX41xXd8xX3xX1dxX17xXc4xX3xXb5xX17xX78xX3xX31xX14xXexX3xXexX1xb580xXdxX3xX41xXdx1205fxX31xX3xXbxX1xXd3xX3xX1x133aaxXbx16b50xX0xX50xXbxX12xX0xX33xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX10xXexX6xXdxX5xX7xbc3bxX116xX7xX3dxX31xX31xX6xX4axXc4xX3xX4xX31xX7x1018exX33xX10xX7xX4xX3xXbxba5cxX10xX1dxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX31xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX1dxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxc163xXdxX33xXexX1x1184exX3x15891xX2xXacxXbxX3cxb5d4xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX153xX3x164dcxXadx1120fxXbxX3cxX15axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX50xX50xXdxXfexX7axX6xX78xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXfexXb5xX1dxX50xX1dxX10xX14exX7xX50xX2xX166xX164x10f99xX50xX2xXadx1543exX33xXadxXadxXacxX164xX2xX2xX164xXexX2xX2xX18fx1041cx1158exX5xXadxXfex11934xXbxX36x168fcxX4axX9xXacxX155xXadxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xX31xX3xX33xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xX33xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX10xXexX6xXdxX5xX7xX116xX116xX7xX3dxX31xX31xX6xX4axXc4xX3xX4xX31xX7xX123xX33xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX33xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX4axXexXdxX4xX5xX10xX123xXbxX1xX78xXexX78xXaxX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX78xX1dxXaxX12x15791xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xXacxXadxX3xXbxX10xX1dxX4xX10xXfexX3x1400dx13bf6xX36xX3dxX42xX1dxX153xX3xXexX1xX10xX1dxX10xX14exX10xX3dxX4axX78xXbxX10xX6xX1dx14194xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xXcxX4axX78xX1dxX36xX3xX7axXcfxXdxX3xX4xX39xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxXd8xX3dxX3x1417fxX1xX39xX3xX1dx12594xX1dxX36xX3xXb5xXdxXa4xX4xX3xX20xX1dxX1xX3xX4axXefxXdxX3x100f8xXdx128fdxX1dxX3xX31xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xb46fxX3dxX3x100c6xX3dxX3xX270x13b33xdc55xX286xX3xX123xX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX123xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexf563xX4xX3xXbxX1xX39xXdxX3xXexX4ax170cfxX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX5x161cdxX1dxX3xXexX1xX2cxX3xX7axX6xX3xXexX1xX6xXc4xX3xXb5xX2f9xX3xX33xXdxcc71xX1dxX3xX4axX6xX3xX41x168d9xX1dxX36xX3xXexX1xXefxXdxX3xX1xX30xX1dxX3xXb5xX17xX78xX3xX1dxX36xX17xXc4xX3xX1a1xX2xX50xX2xXadxX3xXex10242xXdx14be4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3xX41xX80xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xX31xX3xX33xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX41xXaaxX1dxX1xX3xX33xX3exX3dxX3xX7xcc25xX3xX2b1xXdxXa4xX1dxX3xX1dxX17xXc4xXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xXcxX4axX78xX1dxX36xX3xXexX1xf5c9xX1dxX36xX3xX7axXaaxX78xX3xX1dxX36xX17xXc4xX3xX18fxX155xX50xX2xXadxX33bxX3xX7axX14xX3xXexX4axX2c9xX1dxX3xX4xX1xX78xX3xX7axXdxX7cxXexX3xX41xX80xX3xX1dxX36xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX4xXa1xX3xX31xXa4xX1dxX1xX3xX36xXdxXaaxX3xXacxXadxX3xXbxX10xX1dxX4xX10xX3xXb5xX17xX3xX7xXb9xX3xX41xXbcxX6xX3xX4axX6xX3xXc2xX3dxXc4xX7cxXexX3xX41xXc9xX1dxX1xX3xX4xX3dxXcfxXdxX3xX4xXd3xX1dxX36xX3xXb5xXd8xX3xXb5xX3exX1dxX3xX41xXd8xX3xX1dxX17xXc4xX3xXb5xX17xX78xX3xX31xX14xXexX3xXexX1xXefxXdxX3xX41xXdxXf4xX31xX3xXbxX1xXd3xX3xX1xXfcxXbxXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xX12axX1xX78xX3xX41xX7cxX1dxX3xX1dxX6xXc4xX33bxX3xXb5xb4dexX1dxX3xX4xX1xXbcxX6xX3xX4ax155a1xX3xX4xXa1xX3xX7axX6xX78xX3xX1dxX1xXdxXd8xX3dxX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX41xX80xX3xd135xX4axX6xX3xX5xb6f5x12edaxX3xXb5xX17xX3xX7xXcfxX3xXbxX1x16998xX1dxX3xX4x1135fxX6xX3xX1dxX1xe040xX1dxX36xX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX1dxX17xXc4xX3xX4axX6xX3xX7xX6xX78xXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX2b1xX7cxX33bxX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xXacxXadxX3xXbxX10xX1dxX4xX10xX3xX36xX42xX31xX3xX31xX14xXexX3xX31x14120xXexX3xX2b1xX1xc38bxX4xX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX1xX4b3xX3xX49axX5fxX49fxX6xX3xX7axX2f9xX1dxX1xX33bxX3xXexX1xXc9xX1dxX1xX3xXb5xXbcxXfcxX1dxX36xX33bxX3xXexX2f9xX1dxX1xX3xX1xX4b3xX3dxX3xX1dxX36xX1xXc9xX3xXb5xX339xXdxX3xXexX3exXexX3xX4xX39xX3xX4xXaaxX4xX3xX1dxXbcxX339xX4xX33bxX4a0xX3xX31xX50fxXexX3xX4xX49fxX1dxX3xX5xX30xXdxX3xXdxX1dxX3xX1xX2f9xX1dxX1xX3xX271xX4b3xX3xX1xX78xX17xX1dxX36xX3xX2daxX5xXdxda71xX6xX7axX10xXexX1xX3xc8b2xX582xXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xXcxX4axXbcxX339xX4xX3xX41xXa1xX33bxX3xX20xX1dxX1xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX1xX17xX1dxX1xX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX5xX17xX3xX1dxX1x174eexX31xX3xX2b1x109c1xX3xX1dxXdxXa4xX31xX3xX7xX380xX3xX2b1xXdxXa4xX1dxX3xX20xX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xXc4xX3xX49axX1dxX36xX3a8xXdxX3xX1dxX1xX17xX3xX4xX1xX3dxX1dxX36xX4a0xX3xX2daxX2dbxX3xXexX1xX10xX78xX3xX41xX31cxX1dxX36xX3xX2b1xX7cxX3xX1xX78xX30xX4xX1xX3xX7axX6xX1dxX3xX41xX301xX3dxX3xX5xX17xX3xXb5xX17xX78xX3xX1dxX36xX17xXc4xX3xX18fxX166xX50xX1a1xX3xXb5xX34xX6xX3xXc2xX3dxX6xXfexX3xXcxX3dxXc4xX3xX1dxX1xXdxX2c9xX1dxX33bxX3xXexXdxX7cxX1dxX3xXexX4axX2f9xX1dxX1xX3xX1dxX17xXc4xX3xX41xX80xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX18fxX3xX5xX301xX1dxX3xXexX4axX2f9xX3xX1xX78xX80xX1dxXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xX271xX36xX17xXc4xX3xX18fxX1a1xX50xX2xXadxX3xXb5xX34xX6xX3xXc2xX3dxX6xX33bxX3xX4xXaaxX4xX3xXexX1xX17xX1dxX1xX3xXb5xXdxX2c9xX1dxX3xX2daxX2dbxX3xX41xX80xX3xX1dxX1xX3exXexX3xXexX4axX1cxX3xXb5xXd8xX3xX31xX50fxXexX3xX1dxX36xX3dxXc4xX2c9xX1dxX3xXexX514xX4xX3xXb5xXd8xX3xXb5xXdxXa4xX4xX3xX5xXd3xXdxX3xXexX1xXefxXdxX3xX41xXdxXf4xX31xX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX7xX6xX3dxX3xX1dxX36xX17xXc4xX3xX1a1xX2xX50xX2xXadxX3xX7xX78xX1dxX36xX3xX4xX1xXbcxX6xX3xXc2xX3dxXc4xX7cxXexX3xX41xXc9xX1dxX1xX3xX41xXbcxXfcxX4xX3xX5xX17xX3xX2b1xX1xX78xX39xX1dxX36xX3xXexX1xXefxXdxX3xX36xXdxX6xX1dxX3xX36xXdxX6xX3xX1xX30xX1dxX3xX1dxX17xXc4xX3xX4xXa1xX3xXexX1xXf4xX3xX2b1x15b0bxX78xX3xX33xX17xXdxX3xXexX4axX78xX1dxX36xX3xX7axX6xX78xX3xX5xX2d3xX3dxXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX78xX33xXc4xXaxX12xXcxX3dxXc4xX3xX1dxX1xXdxX2c9xX1dxX33bxX3xXcxX1xX4aexX3xXexXbcxX339xX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX13xX78xX4axXdxX7xX3xd38exX78xX1xX1dxX7xX78xX1dxX3xX2b1xX1x16ddexX1dxX36xX3xX41xXc9xX1dxX1xX3xXb5xXdxXa4xX4xX3xX2daxX2dbxX3xXc2xX3dxXc4xX7cxXexX3xX41xXc9xX1dxX1xX3xXexX4axX2f9xX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xX5xX17xX3xXb5xXdxXa4xX4xX3xX4xX4aexX6xX3xX5xXdxX2c9xX1dxX3xX31xXdxX1dxX1xX3xX1dxX17xXc4xX33bxX3xX7xX78xX1dxX36xX3xX2c7xX78xX1dxX33xX78xX1dxX3xXb5xX470xX1dxX3xX1dxX2c9xX1dxX3xX4axXefxXdxX3xX41xXdxX3xX41xX31cxX1dxX36xX3xXexX1xXefxXdxX3xX1xX30xX1dxX3xX1a1xX2xX50xX2xXadxX3xXexX339xXdxXfexX0xX50xXbxX12xX0xX33xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX4axX10xX5xX6xXexX10xX33xXaxX12xX0xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX2c9xX1dxX3xXc2xX3dxX6xX1dxX153xX0xX50xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX123xXexX1xX3dxX31xX7axX123xX6xX1dxX33xX123xX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c7xX30xX4xX3xX5xXcfxXdxX3xXexX4axX78xX1dxX36xX3xX7xXbcx17954xX1dxX36xX3xX31xXd3xXaxX3xX1xX4axX10x17ab5xX9xXaxX50xX7axXdxX1dxX1xX123xX5xX3dxX6xX1dxX50xX5xX6xX4xX123xX5xX78xXdxX123xXexX4axX78xX1dxX36xX123xX7xX3dxX78xX1dxX36xX123xX31xX3dxX50xX2xX1a0xX193xX166xX166xX18fxXfexX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX36xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX50xX31xX10xX33xXdxX6xX50xX2xX18fxXadxX50xX1dxX10xX14exX7xX50xX2xX166xX1a1xX155xX50xX2xXadxXacxX33xX164xX2xX18fxX164xXadxXacxX164xXexX2xX164xX166xX164xX5xXadxX123xX164xX4xX18fxX1a0xX193xX6xX1a1xX7axX33xX2xX1a0xX7axX1a1xX193xX18fxXacxX155xX2xX155xX6xXfexX1a5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xX31xX3xX33xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX33xXdxXb5xX12xX0xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c7xX30xX4xX3xX5xXcfxXdxX3xXexX4axX78xX1dxX36xX3xX7xXbcxX86cxX1dxX36xX3xX31xXd3xXaxX3xX1xX4axX10xX877xX9xXaxX50xX7axXdxX1dxX1xX123xX5xX3dxX6xX1dxX50xX5xX6xX4xX123xX5xX78xXdxX123xXexX4axX78xX1dxX36xX123xX7xX3dxX78xX1dxX36xX123xX31xX3dxX50xX2xX1a0xX193xX166xX166xX18fxXfexX1xXexX31xXaxX12xX2c7xX30xX4xX3xX5xXcfxXdxX3xXexX4axX78xX1dxX36xX3xX7xXbcxX86cxX1dxX36xX3xX31xXd3xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xd798xX1xXdxX3xX1dxXbcxX339xX4xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xXa1xX3xX31xX14xXexX3xXb5xXc9xX3xXexX1xX4aexX3xXexXbcxX339xX1dxX36xX3xX31xX339xXdxX3xX5xX17xX3xX3a8xX1dxX36xX3xX13xX78xX4axXdxX7xX3xX770xX78xX1xX1dxX7xX78xX1dxX3xXexX1xX2f9xX3xX41xX42xX1dxX36xX3xXexX1xXefxXdxX3xX4xff9cxX1dxX36xX3xX1dxX1xX4aaxX1dxX3xX41xXbcxXfcxX4xX3xX31xX14xXexX3xX4xX6xX31xX3xX2b1xX7cxXexX153xX3xX2c7xX78xX1dxX33xX78xX1dxX3xX7xXb9xX3xX4axXefxXdxX3xX2daxX2dbxX3xX270xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX286xX3xXexX1xX10xX78xX3xX41xX31cxX1dxX36xX3xX5xXc9xX4xX1xX3xXexX4axX2f9xX1dxX1xX33bxX3xX33xXd3xX3xXb5xX339xXdxX3xX7axX3exXexX3xX4xX2cxX3xX36xXdxXaaxX3xX1dxX17xX78xXfexX0xX50xXbxX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4aexX3xXexXbcxX339xX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX7xXb9xX3xX2b1xX1xX3a8xX1dxX36xX3xXc4xX2c9xX3dxX3xX4xX301xX3dxX3xXexX4axX2f9xX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexXaxX3xX1xX4axX10xX877xX9xXaxX50xXc2xX3dxX78xX4xX123xXexX10xX50xXexX1xX3dxX123xXexX3dxX78xX1dxX36xX123xX6xX1dxX1xX123xX7xX10xX123xX2b1xX1xX78xX1dxX36xX123xXc4xX10xX3dxX123xX4xX6xX3dxX123xXexX4axXdxX123xX1xX78xX6xX1dxX123xX7axX4axX10xX3cxXdxXexX50xX2xX1a0xX193xX193xXadxX1a1xXfexX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX36xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX50xX31xX10xX33xXdxX6xX50xX2xX18fxXadxX50xX1dxX10xX14exX7xX50xX2xX166xX1a1xX155xX50xX2xX1a1xX164xX33xX2xXadxXacxX18fxX193xX1a1xX155xXexX2xXadxX164xX1a0xX155xX5xXadxXfexX1a5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xX31xX3xX33xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX33xXdxXb5xX12xX0xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4aexX3xXexXbcxX339xX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX7xXb9xX3xX2b1xX1xX3a8xX1dxX36xX3xXc4xX2c9xX3dxX3xX4xX301xX3dxX3xXexX4axX2f9xX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexXaxX3xX1xX4axX10xX877xX9xXaxX50xXc2xX3dxX78xX4xX123xXexX10xX50xXexX1xX3dxX123xXexX3dxX78xX1dxX36xX123xX6xX1dxX1xX123xX7xX10xX123xX2b1xX1xX78xX1dxX36xX123xXc4xX10xX3dxX123xX4xX6xX3dxX123xXexX4axXdxX123xX1xX78xX6xX1dxX123xX7axX4axX10xX3cxXdxXexX50xX2xX1a0xX193xX193xXadxX1a1xXfexX1xXexX31xXaxX12xXcxX1xX4aexX3xXexXbcxX339xX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX7xXb9xX3xX2b1xX1xX3a8xX1dxX36xX3xXc4xX2c9xX3dxX3xX4xX301xX3dxX3xXexX4axX2f9xX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX13xX14xX3xXexX4axXbcxea8axX1dxX36xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3x10771xX6xX1a5xXdxX33xX3xX770xX6xXb5xXdxX33xX3xX4xX1xX78xX3xX7axXdxX7cxXexX33bxX3xXcxX1xX4aexX3xXexXbcxX339xX1dxX36xX3xX13xX78xX4axXdxX7xX3xX770xX78xX1xX1dxX7xX78xX1dxX3xX7xXb9xX3xX2b1xX1xX3a8xX1dxX36xX3xX41xXd8xX3xX1dxX36xX1xXc9xX3xXexX4axX2f9xX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexX3xXexX30xXdxX3xX5fxX14xXdxX3xX1dxX36xX1xXc9xX3xXexX1xXbcxXfcxX1dxX36xX3xX41xefa0xX1dxX1xX3xX2c7xXdxX2c9xX1dxX3xX31xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX2d3xX3dxX3xX2d6xX3dxX3xX270xX2daxX2dbxX286xXfexX0xX50xXbxX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX4axXbcxXefxX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX4axXcfxXdxX3xX5xX78xX30xX1dxX3xXb5xX2f9xX3x12a87xX3dxXcfxX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX4axX10xX78xXaxX3xX1xX4axX10xX877xX9xXaxX50xX33xXdxX10xX31xX123xX1dxX78xX1dxX36xX50xX4xX1xXdxX1dxX1xX123xXexX4axX3dxX78xX1dxX36xX123xX6xX1dxX1xX123xX4axX78xXdxX123xX5xX78xX6xX1dxX123xXb5xXdxX123xXc2xX3dxX78xX4xX123xX1xX78xXdxX123xXexX4axX10xX78xX50xX2xX1a0xX193xX1a1xX18fxX164xXfexX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX36xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX50xX31xX10xX33xXdxX6xX50xX2xX18fxXadxX50xX1dxX10xX14exX7xX50xX2xX166xX1a1xX164xX50xX2xXadxX193xX33xXacxX2xX164xX18fxXadxX18fxX1a0xXexX1a1xX2xX155xXadxX5xX2xXadxX123xXexX1xX3dxX123xXexX3dxX78xX1dxX36xX123xX6xX1dxX1xX123xX1a5xX2b1xX33xX78xXfexX1a5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX1xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX30xX31xX3xX33xX34xX1dxX36xX3xX7xX39xX1dxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX42xX1dxX36xX3xX3cxX3dxX3xX13xX4axX10xX3cxXdxXexXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX33xXdxXb5xX12xX0xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12axX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX4axXbcxXefxX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX4axXcfxXdxX3xX5xX78xX30xX1dxX3xXb5xX2f9xX3xXd42xX3dxXcfxX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX4axX10xX78xXaxX3xX1xX4axX10xX877xX9xXaxX50xX33xXdxX10xX31xX123xX1dxX78xX1dxX36xX50xX4xX1xXdxX1dxX1xX123xXexX4axX3dxX78xX1dxX36xX123xX6xX1dxX1xX123xX4axX78xXdxX123xX5xX78xX6xX1dxX123xXb5xXdxX123xXc2xX3dxX78xX4xX123xX1xX78xXdxX123xXexX4axX10xX78xX50xX2xX1a0xX193xX1a1xX18fxX164xXfexX1xXexX31xXaxX12xX12axX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX4axXbcxXefxX1dxX36xX3xX20xX1dxX1xX3xX4axXcfxXdxX3xX5xX78xX30xX1dxX3xXb5xX2f9xX3xXd42xX3dxXcfxX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexX4axX10xX78xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX4axX78xX1dxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX2c7xX80xX1dxX1xX3xX41xX30xX78xX3xX12axX3a8xX1dxX36xX3xX41xX39xX1dxX36xX3xX41xXcfxXdxX3xX5xX4aaxXbxX3xX770xX10xX4axX10xX31xXc4xX3xX12axX78xX4axX7axXc4xX1dxX3xX1dxX1xX4aaxX1dxX3xX41xXc9xX1dxX1xX33bxX3xX2b1xX7cxX3xX1xX78xX30xX4xX1xX3xX1xX78xX80xX1dxX3xX5xXc9xX4xX1xX3xX5xX17xX31xX3xXb5xXdxXa4xX4xX3xX4xX4aexX6xX3xXd42xX3dxXcfxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX20xX1dxX1xX3xX5xX17xX3xXb5xXdxX3xX1xXdxX7cxX1dxX3xXb5xX17xX3xX41xX10xX3xX33x16e7dxX6xX3xX1dxXd8xX1dxX3xX33xX2d3xX1dxX3xX4xX1xX4aexX3xXc2xX3dxXcfxX4xX3xX36xXdxX6xXfexX0xX50xXbxX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX3dxX5xX12xX0xX33xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc89xX78xX3dxX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3x1494dxXdxX10xXexX1dxX6xX31xdb40xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX33xXdxXb5xX12