Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/10, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2009 - 2019 và đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ cùng dự.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2009-2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tùng Ảnh đã đoàn kết, đồng thuận, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn xây dựng địa phương hoàn thành mục tiêu xã NTM năm 2013 và đạt xã NTM nâng cao vào tháng 9/2019.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh Phan Tiến Dũng: Tùng Ảnh tiếp tục tập trung cao, thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của người dân, huy động tối đa mọi nguồn lực phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.

Qua 10 năm triển khai xây dựng NTM, xã Tùng Ảnh đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật. Đây cũng là xã điển hình được các địa phương trong và ngoài tỉnh tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Đặc biệt, trong xây dựng NTM, Tùng Ảnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, đồng thời bảo tồn tốt các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn được nét đẹp làng quê; quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực của người dân.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ông Võ Minh Đức – Đại diện con em xa quê: Những người con Tùng Ảnh xa quê luôn luôn hướng về quê hương. Đặc biệt, qua phong trào xây dựng NTM, chúng tôi thấy quê hương có rất nhiều đổi mới, trong đó có phần đóng góp của con em xa quê.

Đến nay, 100% đường xã, trục thôn có hệ thống điện chiếu sáng; 12/12 nhà văn hóa và khu thể thao thôn được xây dựng, nâng cấp khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân.

Việc phát triển sản xuất được chú trọng; xây dựng và nhân rộng 32 mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,3 triệu đồng/người/năm (tăng 25,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06% (giảm 2,14% so với năm 2010).

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Bên cạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo sáng tạo, bài bản, quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của người dân, Tùng Ảnh còn nhận được sự chung tay hỗ trợ rất lớn của con em xa quê. Đây là tình cảm hết sức trân trọng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 90%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tùng Ảnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân tại địa phương cũng như con em xa quê.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tùng Ảnh.

Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2019, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tùng Ảnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất đáng tự hào.

Trước hết, cần quan tâm cao việc tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, yêu cầu của xã kiểu mẫu; nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm cao việc xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và lãnh đạo huyện Đức Thọ trao bằng công nhận xã NTM nâng cao của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Ảnh.

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đức Thọ...

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

... và xã Tùng Ảnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn 2009-2019.

Tổng huy động nguồn lực xây dựng NTM trong 10 năm: 551,9 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện, xã): 49,469 tỷ đồng

+ Lồng ghép các chương trình, dự án (bao gồm các chương trình, dự án khác kể cả các dự án ODA, FDI đầu tư trên địa bàn): 78,3 tỷ đồng

+ Huy động từ doanh nghiệp: 14,8 tỷ động

+ Cho vay tín dụng: 74,7 triệu đồng

+ Con em xa quê ủng hộ: 91,7 tỷ đồng

+ Huy động đóng góp của người dân: 243,1 tỷ đồng

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm