Sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế vào Điện lực Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), kể từ ngày 1/12/2018, Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Tĩnh sẽ được bàn giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý.

Sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế vào Điện lực Hà Tĩnh

Kể từ ngày 1/12/2018, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp nhận và tổ chức vận hành lưới điện 110 kV

Ngày 23/11/2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành văn bản số 5015/EVNNPC–TC&NS chỉ đạo các Công ty Điện lực tổ chức tiếp nhận và quản lý vận hành lưới điện 110 kV thuộc tài sản của EVNNPC trên địa bàn từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2018, Công ty Điện lực Hà Tĩnh có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng và tổ chức quản lý, vận hành lưới điện 110 kV thuộc tài sản của EVNNPC trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở điều chuyển nguyên trạng lao động thời điểm hết ngày 30/11/2018 tại Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Tĩnh về Công ty Điện lực Hà Tĩnh bao gồm cả lao động quản lý gián tiếp và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bàn giao bao gồm con người và hồ sơ quản lý người lao động đi kèm.

Sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế vào Điện lực Hà Tĩnh

Việc sáp nhập trên cơ sở điều chuyển nguyên trạng lao động thời điểm hết ngày 30/11/2018

Đến thời điểm này, công tác bàn giao đã cơ bản hoàn tất. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiếp nhận 70 lao động; quản lý, vận hành 9 trạm biến áp 110 kV và trên 200 km đường dây 110 kV trên địa bàn Hà Tĩnh.

Từ nay đến hết ngày 7/12/2018, các phòng ban, bộ phận sẽ tiếp tục bàn giao, tiếp nhận và đi vào hoạt động ổn định trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng quá trình vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo tính ổn định toàn hệ thống cũng như công tác cung cấp điện cho khách hàng.

Sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế vào Điện lực Hà Tĩnh

Việc sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Tĩnh vào Công ty Điện lực Hà Tĩnh góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối quản lý, tăng năng suất lao động

Việc sáp nhập Chi nhánh Lưới điện cao thế Hà Tĩnh vào Công ty Điện lực Hà Tĩnh góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối quản lý, tăng năng suất lao động và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast