Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

(Baohatinh.vn) - Đó là đề nghị của lãnh đạo ngành Y tế Hà Tĩnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Bộ Y tế tổ chức chiều nay (15/1) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, ngành y tế từ Trung ương đến địa phương đã chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; xây dựng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và tổ chức lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Ngành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật. Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế ngày càng tăng.

Ngành đã đẩy mạnh thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm ngân sách cấp trực tiếp cho các bệnh viện, giảm số biên chế hưởng lương từ ngân sách, tăng số đơn vị tự bảo đảm toàn bộ. Quản lý chất lượng, giá thuốc, đẩy mạnh đấu thầu tập trung theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích người bệnh.

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh

Công tác quản lý an toàn thực phẩm có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế.

Ngành đã hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao là: số giường bệnh/vạn dân đạt 26,5; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%; đạt và vượt 9/11 các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cua ngành. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu kiến nghị Bộ Y tế cho phép tỉnh liên thông thí điểm với các bệnh viện tuyến trung ương nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng cường kết nối các tuyến trung ương - tỉnh - huyện - xã để sớm khẳng định và xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình vào hoạt động tại trạm y tế cơ sở.

Theo đó, ngành y tế sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở, y tế quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động của trạm y tế xã, khám chữa bệnh từ xa...

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị bước sang năm 2019, ngành y tế phải tập trung nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp ngành bảo hiểm để xây dựng cơ chế thanh toán bảo hiểm hợp lý; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, khám chữa bệnh; quản lý tốt việc tự chủ bệnh viện, đảm bảo không chạy theo lợi nhuận; có giải pháp củng cố y tế tuyến huyện; chỉ đạo triển khai một cách thận trọng, bài bản công tác tiêm chủng mở rộng...

Xây dựng cơ sở pháp lý cho mô hình tích hợp bác sỹ gia đình ở trạm y tế xã

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast