Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không thể thiếu vai trò của hội nông dân

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội Nông dân tỉnh tổ chức chiều nay (23/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng NTM không thể thiếu vai trò của các tổ chức hội, trong đó có Hội Nông dân.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không thể thiếu vai trò của hội nông dân

Chiều 23/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, năm 2018, Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả khả quan, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt cao. Đặc biệt, khối nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt tăng trưởng cao, nông nghiệp được mùa, chăn nuôi phục hồi, thủy sản phát triển ổn định, đời sống người nông dân được cải thiện.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không thể thiếu vai trò của hội nông dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò phản biện các chính sách của tỉnh, đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, về kết quả xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có gần 70% số xã đạt chuẩn. Thời gian tới, tỉnh chú trọng xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, bởi đây là cơ sở tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Thực tế có thể thấy, các khu dân cư kiểu mẫu đã góp phần lớn trong thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực.

Để xây dựng thành công các khu dân cư kiểu mẫu không thể thiếu vai trò của các tổ chức hội, trong đó có Hội Nông dân. Còn tại các địa phương có khu dân cư kiểu mẫu phát triển, phong trào của hội nông dân được tổ chức tốt hơn. Do đó, Hội cần tiếp tục gắn công tác hội với xây dựng nông thôn mới để triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự đồng tình với kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu của Hội, đồng thời nhấn mạnh, Hội phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp bà con hiểu thêm các chính sách hỗ trợ. Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò phản biện các chính sách của tỉnh, đặc biệt là các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Phối hợp thực hiện tốt đề án mỗi xã phường một sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, chú trọng phát triển HTX; hướng dẫn nông dân phân loại rác; phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân; tuyên truyền hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không thể thiếu vai trò của hội nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm: Việc tiếp cận chính sách của hội viên nông dân vẫn chưa nhiều, thời gian tới, tổ chức hội các cấp cần tập trung tuyên truyền, đưa chính sách của tỉnh đi vào cuộc sống.

Được biết, năm 2019, Hội Nông dân Hà Tĩnh tập trung vào các nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn hội viên tham gia góp vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hướng dẫn hội viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Phối hợp với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp... theo phương thức trả chậm; vận động nông dân và doanh nghiệp ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản, hàng hoá.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không thể thiếu vai trò của hội nông dân

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng CSXH, nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm… giúp nông dân vay vốn và hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động vận động nông dân hiến đất, hiến cây, đóng góp nguồn lực; trực tiếp hỗ trợ xây dựng THT, HTX, vườn mẫu, khu dân cư mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ...; vận động hội viên, nông dân thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường; xây dựng các câu lạc bộ về ATGT, ma túy tội phạm…

Một số chỉ tiêu cụ thể của Hội Nông dân Hà Tĩnh năm 2019: 65% số hộ nông dân đăng ký hộ SXKD giỏi, trong đó có 50% số hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp; 100% hội viên, nông dân tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: đóng góp ngày công, góp tiền, hiến cây, hiến đất, tường rào...; mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng 1 sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình OCOP và xây dựng thương hiệu nhãn mác.

Tăng trưởng các chương trình ủy thác, tín chấp của Ngân hàng NN&PTNT (6%) và Ngân hàng CSXH (4%); nợ quá hạn, nợ xấu dưới mức quy định; Tăng trưởng Quỹ HTND cấp huyện ít nhất 100 triệu đồng; 80% lao động nông thôn học nghề áp dụng kiến thức vào sản xuất, góp phần giải quyết việc làm...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast