Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 300 cán bộ, giáo viên trường nghề

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/8, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các trường cao đẳng, trung cấp và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 300 cán bộ, giáo viên trường nghề

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các trường cao đẳng, trung cấp và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 300 cán bộ, giáo viên trường nghề

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh truyền đạt các nội dụng tại lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019

Phó Trưởng ban Tuyên giáo cũng thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; những vấn đề KT-XH nổi bật của tỉnh và các địa phương 6 tháng đầu năm 2019; công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng khai thác và sử dụng mạng xã hội.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 300 cán bộ, giáo viên trường nghề

Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên được lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cung cấp thêm những thông tin liên quan đến việc triển khai các văn bản mới về giáo dục nghề nghiệp; xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, giáo viên và văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019…

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 300 cán bộ, giáo viên trường nghề

Lớp bồi dưỡng chính trị hè diễn ra trong thời gian 1 ngày giúp nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, góp phần củng cố nâng, cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast