(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết xử lý môi trường Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Nghiên cứu thuê đơn vị độc lập vận hành hệ thống xả thải Formosa

UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết xử lý môi trường Dự án Formosa Hà Tĩnh.

nghien cuu thue don vi doc lap van hanh he thong xa thai formosa

Tại buổi làm việc với Formosa Hà Tĩnh vừa đây, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận sự phối hợp của Công ty và một số kết quả bước đầu trong khắc phục sự cố môi trường nhưng cũng cho rằng vẫn còn một số tồn tại chưa được giải quyết, tiến độ thực hiện các biện pháp còn chậm

Không chấp nhận thu hút đầu tư để ảnh hưởng đến môi trường

Thông báo nêu rõ, sau khi nghe Công ty Formosa báo cáo tiến độ xây dựng dự án gắn với giải pháp đảm bảo môi trường tổng thể của dự án theo cam kết; kết quả thực hiện ĐTM, thực hiện cam kết khắc phục, xử lý sự cố môi trường, xả thải trong thời gian qua và phương án, tiến độ thực hiện trong thời gian tới; việc phối hợp với Tổ công tác giám sát của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo của BQL Khu kinh tế tỉnh; Tổ công tác giám sát môi trường tại dự án Formosa và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh thống nhất kết luận: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận sự phối hợp của Công ty và một số kết quả đã đạt được bước đầu trong thời gian vừa qua trong việc khắc phục sự cố môi trường.

Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại chưa được giải quyết, tiến độ thực hiện các biện pháp còn chậm, kéo dài, sự chuyển biến về khắc phục chỉ mới là bước đầu, việc phối hợp trong xử lý công việc và báo cáo, cung cấp số liệu cho Tổ giám sát môi trường tại dự án Formosa của Bộ TN&MT, tỉnh Hà Tĩnh còn chậm. Sự cố môi trường gây ảnh hưởng vừa qua là bài học đắt giá, sâu sắc; lãnh đạo tỉnh tiếp tục khẳng định Chính phủ Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng không chấp nhận việc thu hút đầu tư để ảnh hưởng đến môi trường, không đánh đổi phát triển kinh tế với hủy hoại môi trường; phát triển kinh tế phải gắn với tổ chức thực hiện, quản lý môi trường chặt chẽ, nghiêm ngặt, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật không để sai phạm xẩy ra. Chính phủ, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành Trung ương liên quan đã có chỉ đạo và tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới; trước mắt, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Formosa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT và các bộ, ngành Trung ương; phải khắc phục triệt để, hoàn thiện công nghệ, tuyệt đối không được tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường trong thời gian tới khi chưa khắc phục xong và chưa được phép của cơ quan chức năng Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan thì tuyệt đối không được vận hành hoạt động các hạng mục khi chưa được phép.

Trên cơ sở đánh giá ĐTM lần đầu, ĐTM điều chỉnh được Bộ TN&MT phê duyệt và tình hình thực tế hiện nay, yêu cầu Công ty thực hiện xây dựng, lắp đặt đầy đủ các hạng mục công trình để đảm bảo xử lý triệt để, đúng quy trình về công nghệ luyện cốc (chuyển xử lý ướt sang xử lý khô), đảm bảo môi trường chất lượng nhất theo đúng yêu cầu, quy định, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tập trung mọi nguồn lực xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại nhanh nhất, trước thời gian cam kết, riêng hồ sinh học hoàn thành trước thời gian 3 tháng, hồ xử lý sự cố trong thời gian 6 tháng tới, đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo điều kiện xử lý an toàn tuyệt đối, dung tích đủ lớn, tối thiểu phải dự trữ được từ 5 – 7 ngày khi có sự cố; phải lắp đặt hệ thống tự động bơm hồi lưu về trước hệ thống xử lý nước thải công nghiệp khi các chỉ tiêu quan trắc tự động không đảm bảo theo quy định.

Điều chỉnh một số hạng mục, làm lại đánh giá tác động môi trường lần đầu đúng quy trình, quy định để đảm bảo vận hành và quản lý vận hành được thuận lợi, khách quan, minh bạch.

Khẩn trương ký hợp đồng với các đơn vị đủ tư cách pháp nhân xử lý chất thải, đặc biệt chất thải công nghiệp nguy hại; trường hợp chưa làm được thì phải được phân loại đóng gói, quản lý đúng quy trình, triệt để; cần phải nghiên cứu phương án xây dựng nhà máy xử lý riêng phục vụ dự án trong khu vực của FHS.

Nghiên cứu phương án thuê đơn vị độc lập vận hành hệ thống xả thải đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm công khai, minh bạch việc xử lý xả thải.

Thực hiện các cam kết kịp thời, nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy định pháp luật Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ quản lý về đầu tư xây dựng, môi trường, an ninh trật tự và các vấn đề khác có liên quan; đồng thời hàng ngày có báo cáo cho Tổ giám sát môi trường, BQL Khu kinh tế tỉnh, Sở TN&MT, UBND tỉnh. Yêu cầu Công ty không vận hành đối với các hạng chưa được Bộ TN&MT chứng nhận hạng mục, công trình hoàn thành bảo vệ môi trường theo quy định. Trong quá trình vận hành phải có dự báo về khả năng ô nhiễm, nếu có dấu hiệu các hiện tượng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến môi trường thì phải dừng ngay các hoạt động của nhà máy và tập trung xử lý kịp thời.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với BQL Khu kinh tế tỉnh, địa phương và các đơn vị liên quan; báo cáo số liệu kịp thời hàng ngày, hàng tuần cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

Đối với các nội dung phía tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Formosa chưa trả lời ngay được tại buổi làm việc, yêu cầu phía Công ty khẩn trương nghiên cứu, thống nhất và trả lời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 25/8/2016.

nghien cuu thue don vi doc lap van hanh he thong xa thai formosa

Hà Tĩnh đề nghị Formosa nghiên cứu phương án thuê đơn vị độc lập vận hành hệ thống xả thải đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm công khai, minh bạch việc xử lý xả thải.

Kiểm tra, giám sát, quan trắc online 24/24h hàng ngày

Đối với Tổ giám sát môi trường tại dự án Formosa: Chủ động phối hợp với Tổ giám sát của tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ và rõ trách nhiệm các bên; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, quan trắc online thực hiện 24/24h hàng ngày trên tất cả các thông số của các chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn), đặc biệt là chất thải nguy hại; kiểm tra chặt chẽ việc ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại đảm bảo đúng quy định; trường hợp phát hiện các vi phạm ngoài thẩm quyền xử lý thì khẩn trương báo cáo các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý kịp thời.

Tăng cường làm việc, yêu cầu Công ty Formosa phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xử lý các công việc liên quan kịp thời, đảm bảo thời gian quy định; đồng thời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cập nhật số liệu báo cáo các cơ quan chức năng liên quan và đề xuất kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với BQL Khu kinh tế tỉnh: Theo chức năng quản lý nhà nước được phân công thường xuyên kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động của Công ty Formosa tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Công ty Formosa để kịp thời xử lý các công việc phát sinh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh, các tổ giám sát và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các kiến nghị của Công ty Formosa đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Về phía Sở TN&MT Hà Tĩnh: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, thường xuyên liên hệ với Bộ TN&MT, Tổ Công tác giám sát môi trường của Bộ tại dự án Formosa để tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Công ty Formosa thực hiện các cam kết, thực hiện công tác đảm bảo môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các kiến nghị của Công ty Formosa đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Đối với UBND thị xã Kỳ Anh: Phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh, Sở TN&MT, Tổ giám sát môi trường tại dự án Formosa và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để chôn lấp, xử lý rác thải trái quy định trên địa bàn, đặc biệt là chất thải công nghiệp nguy hại.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã và đặc biệt là tại các khu vực công trường xây dựng, đảm bảo an toàn cho các dự án khi đi vào hoạt động; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các kiến nghị của Công ty Formosa đảm bảo theo đúng quy định hiện hành...

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]