Hà Tĩnh đề xuất xây dựng thí điểm mô hình tạo sinh kế bền vững

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh vừa đề nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình tạo sinh kế bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với phát triển sản phẩm OCOP.

Hà Tĩnh đề xuất xây dựng thí điểm mô hình tạo sinh kế bền vững

Cánh đồng rau gia vị thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương tan hoang sau trận lũ lụt tháng 10/2020

Để khuyến khích, giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định sản xuất, tạo sinh kế bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với phát triển sản phẩm OCOP, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đề xuất với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương hỗ trợ tỉnh xây dựng thí điểm các mô hình: sản xuất rau củ quả chất lượng cao, gắn với nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà); mô hình sản xuất rau gia vị an toàn theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà); mô hình sản xuất rau củ quả chất lượng cao trong nhà màng, nhà nổi tại xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên).

Thời gian thực hiện mô hình dự kiến triển khai trong 2 năm (2020-2021).

Hà Tĩnh đề xuất xây dựng thí điểm mô hình tạo sinh kế bền vững

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà khảo sát tình hình thiệt hại tại hộ dân sau lũ lụt

Việc xây dựng thí điểm mô hình góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình OCOP tại các địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast