Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

(Baohatinh.vn) - Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2022 đạt những thành quả mới, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp đầu năm 2023, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc chia sẻ với P.V Báo Hà Tĩnh về những kết quả cũng như mục tiêu, giải pháp đối với lĩnh vực trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

P.V: Dịch COVID-19 được kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm (GQVL) trên địa bàn. Ông có thể chia sẻ kết quả trên lĩnh vực này trong năm qua?

Ông Nguyễn Trí Lạc: Năm 2022, tiếp tục bám sát định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã chủ động chuyển hướng mạnh đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động.

Theo đó, cơ sở GDNN chủ động gắn kết với doanh nghiệp (DN), thị trường lao động thông qua việc thực hiện ký kết hợp tác đào tạo. Nhờ đó, năm qua, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh mới 20.880 người, đạt 116% so với kế hoạch đề ra năm 2022 và 110,3% so với năm 2021. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 22 cơ sở GDNN, gồm: 19 cơ sở GDNN công lập, 3 cơ sở GDNN ngoài công lập, đáp ứng được yêu cầu về đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế tỉnh nhà.

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) khảo sát thiết bị dạy nghề tại Khoa Cơ điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh...

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối thị trường lao động, năm 2022, toàn tỉnh đã GQVL cho 22.995 người, đạt 102,2% kế hoạch; trong đó, GQVL trong nước cho 11.478 người, xuất khẩu lao động 11.517 người. Bên cạnh đó, giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho gần 9.000 người (với tổng số tiền trợ cấp hơn 145 tỷ đồng) qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Hà Tĩnh cũng là một trong 17 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, được Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận, biểu dương. Kết quả, trong năm qua, các cấp, ngành đã hoàn thành hỗ trợ 77.329 NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí 61,432 tỷ đồng; 1.314 NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Ngày hội tuyển dụng do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cổ phần Vinhomes (Hà Nội) tổ chức tại huyện Can Lộc

P.V: Thưa ông, để đạt được những kết quả trên, ngành LĐ-TB&XH đã nỗ lực triển khai những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Trí Lạc: Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp then chốt nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ này, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các cơ sở GDNN tập trung triển khai có hiệu quả với nhiều giải pháp đổi mới công tác đào tạo nghề một cách bài bản, chuyên nghiệp và linh hoạt hơn để phù hợp với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhất là những ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Xây dựng danh mục nghề trọng điểm có kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, đặt hàng cho các cơ sở GDNN, phối hợp và cung ứng cho các DN theo nhu cầu.

Đối với nhiệm vụ GQVL, Sở LĐ-TB&XH thường xuyên phối hợp các địa phương, doanh nghiệp rà soát, thống kê và kịp thời thông tin về thị trường lao động, cung - cầu lao động, nhu cầu việc làm của NLĐ, đảm bảo cung ứng lao động theo yêu cầu của DN.

Cũng phải nhìn nhận rằng, kết quả khả quan về GQVL trong năm 2022 có nguyên nhân quan trọng là nhờ KT-XH của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung có những tín hiệu khởi sắc, các ngành kinh tế trọng yếu đang dần phục hồi. Điều này được chứng minh qua việc trong năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức được 87 phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 20.000 lượt người tham gia và đã có trên 5.532 lượt lao động được giới thiệu việc làm, trong đó có 1.345 người được các DN tuyển dụng.

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 22.995 người

P.V: Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đề ra mục tiêu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 75%, GQVL cho 22.500 lao động, ngành lao động sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Ông Nguyễn Trí Lạc: Ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, ngành tập trung thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở, linh hoạt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ sở GDNN; tăng cường tự chủ của cơ sở GDNN công lập; khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở ngoài công lập theo loại hình xã hội hóa.

Ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cơ sở GDNN triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, GQVL cho NLĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, GQVL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về “Giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng NTM”, “Phát triển vùng đồng bào dân tốc thiểu số” giai đoạn 2021-2025 và chương trình xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM đến năm 2025.

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Giờ thực hành của học sinh khoa Công nghệ ô tô, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh

Năm 2023, ngành sẽ tham mưu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí đào tạo, giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng, tạo cơ sở để tiến tới 100% cơ sở GDNN tự chủ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu đề xuất các cấp, ngành tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở GDNN; quan tâm bố trí kinh phí để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trước mắt cũng như lâu dài.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực; nhân rộng mô hình liên kết phối hợp, đào tạo, GQVL cho NLĐ giữa DN và các cơ sở GDNN; tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đào tạo điểm giữa cơ sở đào tạo với Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh…

Triển khai thực hiện kịp thời chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 theo Quyết định số 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện điều tra, cập nhật thông tin cung - cầu lao động năm 2023.

Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động thông qua các ngày hội việc làm, tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động tại xã, phường, thị trấn; tăng tần suất các phiên giao dịch việc làm tại TP Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thành phố, thị xã. Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu; đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS theo hướng nghề nghiệp.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast