Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/11, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Hà Tĩnh họp đánh giá tình hình kết quả tháng 10, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Lê Đình Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đồng chủ trì cuộc họp.

Dự họp còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực khắc phục khó khăn do mưa lũ

Trong nửa đầu tháng 10, các địa phương đã có sự tập trung cao hơn các tháng trước, đặc biệt là nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Giai đoạn cuối tháng vừa phải ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ kéo dài nhưng chương trình xây dựng NTM, chương trình OCOP vẫn được quan tâm cao và tổ chức thực hiện, như: Hoàn thiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Thời gian tới, Văn phòng NTM tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khắc phục các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Mặc dù có nhiều khó khăn, bất lợi do mưa lũ nhưng trong tháng 10, hoạt động sản xuất vẫn được quan tâm triển khai.

Về sản xuất vụ đông, đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã gieo trồng được 4.264/10.812 ha, đạt 39,44% kế hoạch. Xây dựng mới 64 mô hình sản xuất, thành lập mới 29 tổ hợp tác, 3 HTX, 3 doanh nghiệp.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Các hộ dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp trong đợt mưa lũ vừa qua thiệt hại khá lớn. Trong đó, thiệt hại về chăn nuôi tác động rõ đến thu nhập của người dân. Đây là những ảnh hưởng lớn tiêu chí thu nhập trong xây dựng huyện NTM.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng, trong tháng 10 các địa phương đã triển khai làm được 12,07 km đường giao thông, 5,58 km rãnh thoát nước, 3,16 km kênh mương nội đồng. Tại các xã chưa đạt chuẩn, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làm đường giao thông nông thôn...

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Đề nghị tỉnh sớm có chủ trương hỗ trợ cây, con giống chất lượng, phù hợp với địa phương để đảm bảo sản xuất đúng thời vụ.

Về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, các địa phương đều có sự quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm, tiêu biểu như các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh...

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Đề nghị tỉnh cho chủ trương hỗ trợ 100% giống cây phục vụ sản xuất vụ đông. Các huyện chủ động đăng ký loại giống phù hợp điều kiện địa phương.

Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các cơ sở sản xuất đã tập trung cao trong việc xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Hà Tĩnh đã huy động tổng lực, kịp thời khắc phục hậu quả lũ lụt, đặc biệt là dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ. Vấn đề thời gian tới là phải phát huy nguồn lực tại chỗ, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại cuộc họp, đại biểu báo cáo rõ những khó khăn do mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai xây dựng NTM, đồng thời đề xuất, kiến nghị tỉnh hỗ trợ cây, con giống, gia hạn và cho vay vốn…Đặc biệt, đối với hỗ trợ cây, con giống cần phải triển khai sớm, chất lượng giống đảm bảo để kịp thời sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xây dựng NTM. Các địa phương cần linh hoạt, xác định nơi nào cần làm NTM như lâu nay, nơi nào bị thiệt hại nặng nề cần tập trung cho khắc phục lũ lụt, khôi phục sản xuất, xây dựng hạ tầng.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể Nhân dân trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt; đồng thời phối hợp với các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong công tác thiện nguyện.

Qua đợt lũ lụt vừa rồi, cho thấy vai trò nhà cộng đồng tránh lũ tại các thôn xóm rất quan trọng. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thiết kế mẫu định hình, đồng thời kêu gọi một số mạnh thường quân chung tay hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ tại các địa phương trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt sớm đề xuất danh mục hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là cây, con giống phục vụ sản xuất, đảm bảo an sinh cho người dân.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát dịch bệnh

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân đã đoàn kết, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhờ đó đã giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Hà Tĩnh vừa tập trung khôi phục sản xuất, vừa tiếp tục xây dựng nông thôn mới

Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá lại tổng thể các tiêu chí NTM của địa phương để có phương án, giải pháp phù hợp thực tiễn. Việc đánh giá xã, huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 không nặng nề về thành tích, đặc biệt là những xã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt vừa qua.

Đối với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, đây chính là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cần tìm cơ chế chính sách cho tỉnh đạt chuẩn NTM. Bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương; chuẩn bị đề án công phu, kỹ lưỡng.

Đối với những giải pháp trước mắt để xây dựng NTM gắn với phục hồi sau lũ cần tập trung cao cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát dịch bệnh; phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Đối với sản xuất cây trông vụ đông, sau mưa lũ sẽ có những thuận lợi, vì vậy cần chủ động sản xuất trên tối đa diện tích. “Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo kiểm soát dịch bệnh trên người và gia súc gia cầm; tập trung khôi phục sản xuất, công trình hạ tầng cấp bách… đảm bảo phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh” - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast